Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน

Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์กรของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับผู้ใช้และประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ปส. ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้กับผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสี มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตเสมอ มีการจัดตั้งเครือข่ายงานเตือนภัยทางรังสีในทุกภาคของประเทศทั้งทางอากาศและทางน้ำ

เปิดเหมือนปกติ

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
31/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post
30/10/2021

Photos from กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม's post

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) มีการหารือเกี่ยวกับการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความป...
30/10/2021
IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) มีการหารือเกี่ยวกับการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในโครงการรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทำให้สามารถวางแผนและการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ การจำลอง การสร้างภาพเสมือนจริง ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ด้วยเครื่องกล และการใช้งานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน เข้ามาใช้ในขั้นตอนการวางแผนของการรื้อถอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://twitter.com/iaeaorg/status/1447874938702950405?s=20

“🖥️ By enabling better planning and modelling, digitalization helps to improve the efficiency and safety of nuclear decommissioning projects — we've recently looked at practical examples of how digital technologies have been applied 👉 https://t.co/QJlXHBJgLN”

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
30/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

การเผาไหม้ถ่านหินมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกมากกว่า 40% และเราไปดูกันว่านิวเคลียร์ ☢️ จะเข้ามามีบทบาทเพื่อทดแท...
29/10/2021
IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

การเผาไหม้ถ่านหินมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกมากกว่า 40% และเราไปดูกันว่านิวเคลียร์ ☢️ จะเข้ามามีบทบาทเพื่อทดแทนถ่านหิน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างไร? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://twitter.com/iaeaorg/status/1450532146305769475

“Coal burning is responsible for more than 40% of global carbon emissions and more than 75% of emissions from electricity generation. How can #nuclear replace coal as part of the clean energy transition? Find out: https://t.co/dsB0qw1NRD #Atoms4Climate #COP26 #NuclearExplained”

“ประมาณการว่าอีก 10 ปี เศรษฐกิจหมุนเวียนจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกโตขึ้น 25% สำหรับประเทศไทยแล้ว หากใช้นโยบาย BCG จีดีพีจะเพ...
29/10/2021

“ประมาณการว่าอีก 10 ปี เศรษฐกิจหมุนเวียนจะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกโตขึ้น 25% สำหรับประเทศไทยแล้ว หากใช้นโยบาย BCG จีดีพีจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาทในปี 2570”
โดย ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
29/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

⚛️ ในวันนี้ (28 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดปร...
28/10/2021

⚛️ ในวันนี้ (28 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบที่สำคัญ อาทิ รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สมัยที่ 65, รายงานผลการประชุม RCA ครั้งที่ 50, ข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการกำกับดูแลนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ (SAPHIRE) version 8.0 และแนวปฏิบัติอาเชียนในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนร่วมกันพิจารณาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ Technical Cooperation (TC) Project ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
28/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ฐิติน...
27/10/2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ, ห้องปฎิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์, ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสร้างบุคลากรที่มีคุณลักษณะ สมรรถนะตามความต้องการของประเทศและนานาชาติให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายการศึกษาของประเทศไทย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรม เรื่อง "ความรู้พื้นฐานความ...
27/10/2021

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรม เรื่อง "ความรู้พื้นฐานความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบกิจการ" โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. และผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้วัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกำเนิดรังสี รวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี และวิธีปฏิบัติ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานประกอบกิจการ ให้แก่บุคลากรของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 64 คน
โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในด้านการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยของแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อยกระดับสมรรถนะการบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

⚛️สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ...
27/10/2021

⚛️สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (THA) รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอโครงการ THA รอบปี พ.ศ. 2567 - 2568 เพื่อเตรียมการคัดเลือกโครงการและนำเสนอไปยังทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (Country Programme Framework: CPF) รอบปี พ.ศ. 2566 - 2571 ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านระบบออนไลน์

☢️ ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดปร...
27/10/2021

☢️ ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2564 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการนำข้อสอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่การพิจารณา และนำเข้าโปรแกรมคลังข้อสอบ Microsoft Access เพิ่มเติม ผ่านการประชุมระบบออนไลน์

☢️ ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 7/2564 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการนำข้อสอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่การพิจารณา และนำเข้าโปรแกรมคลังข้อสอบ Microsoft Access เพิ่มเติม ผ่านการประชุมระบบออนไลน์

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
27/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

การถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในอดีต คือ 🔑 กุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย 4 ปัจจัยที...
26/10/2021
IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

การถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในอดีต คือ 🔑 กุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดย 4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ไดอิจิ คือ :
1⃣ แผ่นดินไหวและสึนามิ
2⃣ ปัญหาการออกแบบ
3⃣ วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยังมีจุดอ่อน
4⃣ ช่องว่างของระบบการกำกับดูแลความปลอดภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://twitter.com/iaeaorg/status/1448621105514782723?s=20

“Learning from past nuclear accidents is 🔑 to avoiding future ones. 4 factors that led to the accident at #Fukushima Daiichi: 1⃣ Earthquake & tsunami 2⃣ Design issues 3⃣ Shortcomings in safety culture 4⃣ Gaps in regulatory system https://t.co/JaaklNuMwP #IAEASafetyConf2021”

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
26/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

⚛️ในวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเ...
25/10/2021

⚛️ในวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ผู้ประสานงานของประเทศไทย) และข้าราชการ ปส. เข้าร่วมการประชุม Ninth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security ☢️ ซึ่งเป็นการประชุมเครือข่ายคณะทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาด รวมถึงแนวทางการดำเนินการในอนาคต อีกทั้งการประชุมในครั้งนี้นางเพ็ญนภา กัญชนะ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมในตำแหน่งประธานการประชุม (Chairperson) อีกด้วย

☢️สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดกา...
25/10/2021

☢️สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ให้แก่บุคลากร ปส. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน

☢️โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา กับ ปส. โดยมีสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security: WINS) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมผลักดันการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
25/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

☢️ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ออกเอกสารเผยแพร่เรื่อง Nuclear Science and Technology for Climate Adaptat...
24/10/2021
Ahead of COP26, IAEA Issues Report on the Role of Nuclear Science and Technology in Climate Change Adaptation | IAEA

☢️ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ออกเอกสารเผยแพร่เรื่อง Nuclear Science and Technology for Climate Adaptation and Resilience 📚 ซึ่งเอกสารเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคทางนิวเคลียร์ที่สามารถช่วยให้โลกปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/ahead-of-cop26-iaea-issues-report-on-the-role-of-nuclear-science-and-technology-in-climate-change-adaptation

If you would like to learn more about the IAEA’s work, sign up for our weekly updates containing our most important news, multimedia and more.

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
24/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
23/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยข้...
23/10/2021

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานในพิธี

วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเ...
22/10/2021

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🤔คูรี (Curies) 🤫เบคเคอเรล (Becquerels) 😲เกรย์ (Greys) 🤫และซีเวิร์ต (Sieverts) 📌รู้หรือไม่ว่า หน่วยของรังสีและกัมมันตภาพร...
22/10/2021
IAEA - International Atomic Energy Agency on Twitter

🤔คูรี (Curies)
🤫เบคเคอเรล (Becquerels)
😲เกรย์ (Greys)
🤫และซีเวิร์ต (Sieverts)
📌รู้หรือไม่ว่า หน่วยของรังสีและกัมมันตภาพรังสีต่าง ๆ เหล่านี้ ใช้แตกต่างกันอย่างไร ?? ร่วมหาคำตอบได้ที่ https://twitter.com/iaeaorg/status/1448585896551493638

“How do we measure #radiation? Here's a look at how scientists use curies, becquerels, grays and sieverts to quantify and estimate the impact of radiation. https://t.co/7e0c3sSA5E”

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
22/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

วันที่ 21 ต.ค. 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณู...
21/10/2021

วันที่ 21 ต.ค. 2564 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ ☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสี...
21/10/2021

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564

**ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะปกติ

☢️ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานค่าระดับรังสีประจำวันเพิ่มเติมที่ www.oap.go.th/offices/tech-support/btssr-monitoring

ปส. ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรป่าไม้ วันนี้ (...
20/10/2021

ปส. ร่วมใจ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญทรัพยากรป่าไม้

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย บำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ภายใน ปส. เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ด้วยการปลูกต้นมะค่าโมง ต้นพะยูง ต้นอินทนิล ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และเสริมความเป็นสิริมงคลให้หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกจิตสำนึกการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ภายในประเทศอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6625967600

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ปรมาณู รังสี นิวเคลียร์ อะตอม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสัน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ศูนย์วิจัยหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการเก็บกู้และตรวจสอบบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ไดอิจิ ซึ่งเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินิวเคลียร์ประวัติศาสตร์
หลายฝ่ายมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่สองเครื่องที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของจีน เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้หน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูของจีนซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานต่อ IAEA ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการหยุดรายงานเกี่ยวกับโครงการพลูโตเนียมต่อ IAEA
Atoms4Peace
ว่าไงครับ นัดผมเลยว่าจะตรวจค่ารังสีเกินมาตรฐานเมื่อไหร่ส่งไปวันที่16กุมพาพันธ์64จากสนสีบัวทอง ตำรวจเขาทำงานเเล้วไปตันเป็นกระจุกอยู่ที่พี่หมดผมไม่ไปสทนหลอกเพราะหน้าที่ของพี่ผมถูกโปรเจ็คmkultra mind control 0931329427โทรมาทำตามกฏหมายครับ
ผมส่งเรื่องไปเเล้วครับเรื่องการขอวัดปริมารรังสีสะสมในร่างกายจากการถูกอาวุธควบคุมสมองละเมิดสิทธิ mk ultra mindcontrol เห็นไหมครับ พี่บอกมาครับว่าเมื่อไหร่ครับผมจะไปตรวจครับผมส่งไปตั้งเเต่วันที่
อิหร่านเรียกร้องให้ประเทศผู้ร่วมลงนามปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน (JCPOA) ตามแถลงการณ์ของเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติ
#ปสร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
ปส. ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ปี2563
เทคโนโลยีสังหาร V2K .จะแก้ไขต้องทำอย่างไร. กลุ่มผู้มีอิทธิพลในประเทศไทย ก็พยายามที่จะสังหารเหยื่อ. เท่ากับว่า ได้รับผลกระทบทั้ง2ทาง. 1.เทคโนโลยีสังหาร 2.กลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมถึง Black magic ด้วย. ได้โปรดช่วยฉัน. และ เหยื่อยผู้บริสุทธิ์ด้วย. มีแนวโน้มที่จะจับเด็กเป็นตัวประกัน. ความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันทรมานจิตใจ มากๆ.
#atoms4Peace
Atoms 4 Peace