ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ 📢สวทช. และ ทช. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ [BioD Talk Episode#3] 📌เสวนาป่าชายเลน : คุณค่าต่อประเทศไทยแ...
23/08/2021

ประชาสัมพันธ์ 📢
สวทช. และ ทช. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์

[BioD Talk Episode#3] 📌
เสวนาป่าชายเลน : คุณค่าต่อประเทศไทยและโลก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันายน 2564
เวลา 14.00 - 15.40 น.⏱

พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
🌱 นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชป่าชายเลน และระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของพืชป่าชายเลน
🌱 สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ แห่งแรกของโลก
🌱 การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการเข้าใจวิวัฒนาการของพืชป่าชายเลน
🌱 การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
* พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

เสวนาออนไลน์ฟรี 🗣
ผ่านโปรแกรม Webex Event
Meeting number: 170 237 4809 Password: DmwJfWSZ833
📌 สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทาง
Link 👉🏻 https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/onstage/g.php?MTID=e1728a36e212b3fd0955e8b2f8839c31c
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์สำหรับติดต่อกลับ: [email protected] (สุนทรีย์), [email protected] (พรพงษ์)

ประชาสัมพันธ์ 📢
สวทช. และ ทช. ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์

[BioD Talk Episode#3] 📌
เสวนาป่าชายเลน : คุณค่าต่อประเทศไทยและโลก

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันายน 2564
เวลา 14.00 - 15.40 น.⏱

พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ
🌱 นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชป่าชายเลน และระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของพืชป่าชายเลน
🌱 สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ แห่งแรกของโลก
🌱 การใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ในการเข้าใจวิวัฒนาการของพืชป่าชายเลน
🌱 การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
* พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

เสวนาออนไลน์ฟรี 🗣
ผ่านโปรแกรม Webex Event
Meeting number: 170 237 4809 Password: DmwJfWSZ833
📌 สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทาง
Link 👉🏻 https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/onstage/g.php?MTID=e1728a36e212b3fd0955e8b2f8839c31c
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์สำหรับติดต่อกลับ: [email protected] (สุนทรีย์), [email protected] (พรพงษ์)

18/08/2021

🌈 วันวาฬวันหวานอยู่ .... 🐳

วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาทบทวนเรื่องราวของ #วาฬอำแพง ซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดกันค่ะ

🌟 #กรมทรัพยากรธรณี ได้รับแจ้งการค้นพบซากกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ พื้นที่ หมู่ 5 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

🦴ค้นพบชิ้นส่วนกว่า 80% ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดและมีการสำรวจขุดค้นอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทย🌤

💭ชิ้นส่วนที่ระบุได้ ทั้งหมด 142 ชิ้น

🚩มีอายุ 3,380+- 30 ปีก่อน เป็นหลักฐานที่บอกว่าเดิมพื้นที่เคยเป็นทะเลมาก่อน

🔺️โดยลักษณะการตาย บ่งบอกว่า 🐬 วาฬอำแพง 🐬ไม่ได้เกยตื้นตาย⛔ แต่ตายแล้วจม ถูกทับถมอยู่ใต้ทะเล

Photos from กรมทรัพยากรธรณี's post
18/08/2021

Photos from กรมทรัพยากรธรณี's post

17/08/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๑๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พะยูน ซึ่งเป็น ๑ ในสัตว์สงวนของไทย และรำลึกถึงการจากไปของ น้องมาเรียม พะยูนน้อยขวัญใจชาวโลกครบ ๒ ปี ที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเล กรม ทช. ขอเชิญชวนพวกเราร่วมตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเล และมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศทางทะเลที่ดีร่วมกันต่อไป
มารู้จักมาเรียม : https://km.dmcr.go.th/th/c_264/d_19193
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #มาเรียม #โควิด๑๙เราต้องรอด

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระเมตตา ประชาไทย ไม่รู้สิ้น
ทั้งแผ่นดิน ทรงโอบเอื้อ เพื่อสยาม
พระกรุณา นำผาสุก ทุกเขตคาม
เทิดพระนาม นบบูชา อภิวันทน์

ป่าชายเลน ทะเลไทย ได้รักษา
ชาวประชา อยู่เย็น เป็นสุขสันต์
ป่ารักน้ำ น้ำรักป่า พึ่งพากัน
ไทยคงมั่น ด้วยบุญญา พระบารมี

เฉลิมพระชนม์ พรรษา มาบรรจบ
ศิระนบ น้อมไตรรัตน์ สวัสดิ์ศรี
เทพบันดาล พระชนม์ยืน ชื่นชีวี
ปวงข้าฯ นี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

31/07/2021

“สวัสดี วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World ranger day) เกิดขึ้นจากสมาชิกสหภาพสากลได้ลงมติในการประชุมที่ประเทศสหราชอาณาจักรในปี ๒๕๔๙ เพื่อให้เป็นวันรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุน เชิดชูผลงาน และให้เกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้เป็นแนวหน้าในการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติเป็นอย่างดีตลอดมา
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก #worldrangerday

27/07/2021

๒๘ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระองค์เป็น ศูนย์รวมใจ ไทยทั่วหล้า
คือมิ่งขวัญ ปวงประชา สง่าศรี
ประชาราษฎร์ เป็นสุข ทุกธานี
พระบารมี ยิ่งใหญ่ หาใดปาน

ทำความดี ด้วยหัวใจ อุ่นไอรัก
ไทยประจักษ์ ทรงสร้างไว้ ให้สืบสาน
ทั้งรักษา ต่อยอด ยั่งยืนนาน
ดั่งสายธาร พระเมตตา ปกธานี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ถวายพระพร ภูวนาถ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วปฐพี
ประทานพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดซะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27/07/2021

📌📌 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา(สำรวจความหลากหลายของพืชอิงอาศัยและไลเคนในป่าชายเลน) ‼

🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 หรือ ☎️ โทร. : 02-141-1317

26/07/2021

"สารจากประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ เนื่องในวันป่าชายเลนโลก"
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน (International Day For The Conservation of the Mangrove Ecosystem) หรือ วันป่าชายเลนโลก กรม ทช. ขอนำสารจากศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ President, International Society for Mangrove Ecosystems ดังนี้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนโลก นับว่าเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยและของโลกเป็นอย่างยิ่ง ป่าชายเลนพบได้ใน ๑๒๐ ประเทศของโลกที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนมีคุณค่าและความสำคัญนานับประการ ทั้งเป็นแหล่งฟักไข่ การเจริญเติบโต และหลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอาหารสำคัญของชุมชนชายฝั่ง เป็นแหล่งสมุนไพรยารักษาโลก เป็นแหล่งพลังงาน ช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูลและสารพิษที่จะถูกปลดปล่อยลงสู่ชายฝั่งและทะเล ช่วยป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติจากความรุนแรงของคลื่นลม และที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่มีปริมาณสูงมากในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาค่อนข้างวิกฤติของโลกในทุกวันนี้

สำหรับสถานการณ์ป่าชายเลนในประเทศไทย ผมขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับป่าชายเลน ทั้งทางด้านอนุรักษ์ ปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟู และการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางสู่ประชาชนทุกภาคส่วน จนในปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ และที่สำคัญไปกว่านั้น ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟู รวมถึงช่วยดูแลรักษา ปกป้องในประชาคมทุกภาคส่วนสูงมาก กิจกรรมดีๆ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าชายเลนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและสำคัญของชายฝั่งทะเลไทย สามารถอนุรักษ์ รักษา ป้องกัน และเอื้ออำนวยประโยชน์กับประชาชนของประเทศอย่างยังยืนสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
President, International Society for Mangrove Ecosystems

26/07/2021

"มารู้จักกันหน่อย วันป่าชายเลนโลก"

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน (International Day For The Conservation of the Mangrove Ecosystem) หรือ วันป่าชายเลนโลก
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วันป่าชายเลนโลก

23/07/2021

🗣มารู้จักสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ให้มากขึ้นกันเถอะ

🌱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook fanpage : สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ หรือ
☎️ โทร : 02-141-1317

ตรวจสอบรายชื่อ เตรียมตัวสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามประกาศ นะครับ
22/07/2021

ตรวจสอบรายชื่อ เตรียมตัวสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามประกาศ นะครับ

รอประกาศรายชื่อ และติดตามวันสัมภาษณ์ นะครับ
21/07/2021

รอประกาศรายชื่อ และติดตามวันสัมภาษณ์ นะครับ

📣 หมดเขตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการส่งเอกสารสมัครงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา(สำรวจความหลากหลายของพืชอิงอาศัยและไลเคนในป่าชายเลน) โดยทางเพจจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสัมภาษณ์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 📣

🗣สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook fanpage :สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ หรือ
☎ โทร 02-141-1317

มีงานมาแนะนำครับ
14/07/2021

มีงานมาแนะนำครับ

📌📌 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา
(สำรวจความหลากหลายของพืชอิงอาศัยและไลเคนในป่าชายเลน) ‼️
📌📌จำนวน 1 อัตรา ‼️

🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 หรือ ☎️ โทร. : 02-141-1317 หรือทาง.fanpage. : ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน

13/07/2021

“๑๓ กรกฎาคม ทรงพระเจริญ”
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา(สำรวจความหลากหลายของนกในป่าชายเลน) ‼️📌📌 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภา...
09/07/2021

📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา(สำรวจความหลากหลายของนกในป่าชายเลน) ‼️
📌📌 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 119 ราย ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 61 ราย ‼️
📌📌 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ‼️
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research และ ☎️ โทร. : 02-141-1322

📌📌 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา(สำรวจความหลากหลายของนกในป่าชายเลน) ‼️
📌📌 ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 119 ราย ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 61 ราย ‼️
📌📌 ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ‼️
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research และ ☎️ โทร. : 02-141-1322

04/07/2021

“๔ กรกฎาคม ทรงพระเจริญ”

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอทรงพระเกษมสำราญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

02/07/2021

“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร”
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
Click : https://wellwishes.royaloffice.th/

📌📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ‼️📌📌อัพเดทข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 119 คน ‼️📌📌อัพเดทข้อมูล วันที่ 7 ก.ค. 2...
30/06/2021

📌📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 119 คน ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูล วันที่ 7 ก.ค. 2564 ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ จำนวน 62 คน ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูล วันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ จำนวน 57 คน ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 31 คน ‼️

📌ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อตามลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/1S-g3vFO64rXbX4jvw1rm-HZU_ckE1HW6?usp=sharing

📌เข้ากลุ่มไลน์เพื่อสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่กำหนด

📌หากไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมภาษณ์

🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research และ
☎️โทร. : 02-141-1322
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

📌📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 119 คน ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูล วันที่ 7 ก.ค. 2564 ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ จำนวน 62 คน ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน ‼️

📌📌อัพเดทข้อมูล วันที่ 8 ก.ค. 2564 ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ จำนวน 57 คน ‼️
📌📌 ผู้เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 31 คน ‼️

📌ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อตามลิงก์
https://drive.google.com/drive/folders/1S-g3vFO64rXbX4jvw1rm-HZU_ckE1HW6?usp=sharing

📌เข้ากลุ่มไลน์เพื่อสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่กำหนด

📌หากไม่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมภาษณ์

🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fanpage : ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research และ
☎️โทร. : 02-141-1322
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

05/06/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมดูแลรักษาโลก รักษาทะเล ให้สวยและสมบูรณ์อยู่คู่กับพวกเราตลอดไป
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันสิ่งแวดล้อมโลก

ส่ง Resume ทาง Inbox หรือ MFRC.DMCR@Gmail.comจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564ทำการสอบสัม...
04/06/2021

ส่ง Resume ทาง Inbox หรือ [email protected]

จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ทำการสอบสัมภาษณ์ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2654
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันที่ 9 กรกฏาคม 2564

🐦 🦅 🦉

โดยจะทำการสัมภาษณ์ ผ่าน ช่องทางออนไลน์ Google Meet

#ข่าวรับสมัครงาน
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ส่ง Resume ทาง Inbox หรือ [email protected]

จะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ทำการสอบสัมภาษณ์ระหว่าง วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2654
และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก วันที่ 9 กรกฏาคม 2564

🐦 🦅 🦉

โดยจะทำการสัมภาษณ์ ผ่าน ช่องทางออนไลน์ Google Meet

#ข่าวรับสมัครงาน
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

03/06/2021

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

น้อมเกล้า ประจงจบ นบเกศี
พระบรม ราชินี ศรีสยาม
น้ำพระทัย พระเมตตา สง่างาม
ทั่วเขตคาม ปกประชา พระบารมี
พระสถิต เป็นมิ่งขวัญ ประชาราษฎร์
ทุกรอยบาท เคียงองค์ พระทรงศรี
เสียงแซ่ซ้อง สนองคุณ บุญบารมี
ทั่วธานี ศรีสง่า ประชาไทย
ศุภมงคล เฉลิมพระชนม พรรษา
พระทรงปราศ พระโรคา พลาดิศัย
เชิญไตรรัตน์ มิ่งมงคล ดลอำไพ
ถวายพระพรชัย ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
28/04/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
27/04/2021

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

12/04/2021

ในทุกวันที่ 12 เมษายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันป่าชุมชนชายเลนไทย" เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นคุณค่าการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่เหมาะสม
.
ที่ผ่านมาป่าชายเลนถูกทำลายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาพื้นที่ และผลประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งถูกทำลายและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งมีสาเหตุจากการไม่รู้จักคุณค่าและมักมองว่าป่าชายเลนนั้นไร้ประโยชน์

ปัจจุบันประเทศไทยมีผืนป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ จากทั้งหมด 2.86 ล้านไร่ (ข้อมูลการสำรวจปี 2563) ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมาย ทั้งทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบ่งประโยชน์ของป่าชายเลนออกได้ ดังนี้

1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ รวมถึงมนุษย์ จากการศึกษาของณิฏฐารัตน์ และคณะ (2551) พบสัตว์ทะเลหน้าดินที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนถึง 7 ไฟลัม ด้วยกัน ได้แก่ ดอกไม้ทะเล หนอนตัวแบน ไส้เดือนตัวกลมทะเล ไส้เดือนทะเล หนอนถั่ว เอคไคยูรา (Echiura) แมงดาทะเล โคพีพอด (Copepod) แอมฟิพอด (Amphipod) ทาไนดาเซียน (Tanaidacean) กุ้งชนิดต่างๆ รวมถึงปูและหอย

นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ที่อยู่อาศัย หลบภัย และหาอาหารของสัตว์น้ำแล้ว ป่าชายเลยยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพ โดยนกประจำถิ่นอาศัยกินและสร้างรังในป่าชายเลน เช่น นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก เหยี่ยวแดง และนกอพยพที่ใช้เส้นทางบินเดิมประจำทุกปี คือ กลุ่มนกชายเลนและนกทะเล ที่อพยพมาตามไหล่ทวีปมักพักนอนและหาอาหารเพื่อสะสมพลังงานในป่าชายเลน เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งเรื่องอาหารที่มีสัตว์น้ำมากมาย เป็นที่หลบภัย เช่น ลมฝน สัตว์ผู้ล่า นกในกลุ่มนี้ เช่น นกใหญ่ นกชายเลนปากช้อนและนกนางนวลธรรมดา

รวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว ลิงลม ลิงแสม หนูบ้าน นาก เสือปลา แมวป่า หมูป่า และเก้ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตะกวด และจระเข้ เป็นต้น นอกจากนี้สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดได้ใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และอนุบาลตัว อ่อนในบางช่วงของวงจรชีวิตของมัน เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้ง-กุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยดำ หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง และหอยกะพง ปูแสม ปูม้า แต่สัตว์น้ำบางชนิดอาจใช้ป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งเกิดและอาศัยจนเติบโตสืบพันธุ์ เช่น ปูทะเล

2. พืชในป่าชายเลนสามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้านจำนวน หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล ต้นจากก็เป็นพืชป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำส่วนต่างๆ มาใช้ ประโยชน์ได้ คือ ใบนำมาทำเป็นตับมุงหลังคา ใบอ่อนสามารถนำมามวนบุหรี่ได้ น้ำจากยอดอ่อน นำมาทำน้ำตาลจากรสชาติดี ผลใช้กินเป็นของหวาน พืชในป่าชายเลนหลายชนิดนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วงได้ รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน เป็นต้น

3. เศษซากพืชหรือเศษไม้ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นลงมา จะถูกย่อยสลายกลายอินทรียวัตถุ กระบวนการย่อยสลายของอินทรียวัตถุเหล่านี้จะทำให้เกิดสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำ เช่น กรดอะมิโน ซึ่งสาหร่ายและจุลินทรีย์ต่างๆ จะสามารถใช้เป็นอาหารได้ และจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนต่อไป

4. ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลชายฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง

5. รากของต้นไม้ในป่าชายเลน นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ำลง ทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป

6. รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดิน จะทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติคอยดัก-กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสารมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลายชนิด เมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ำ ก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่าชายเลน นอกจากนั้นขยะ และคราบน้ำมันต่างๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่า-ชายเลนเช่นกัน

7. ป่าชายเลนทำหน้าที่เหมือนปราการ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับบริเวณที่ไม่มีป่าชายเลน

8. ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มี ใบ ดอก และผลสวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย ทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญยิ่ง

9. ป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน โดยช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เนื่องจากไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงจึงช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน

10. แหล่งพลังงานที่สำคัญจากป่าชายเลน ได้แก่ "ถ่านไม้" ไม้ป่าชายเลนที่นิยมนำมาเผาถ่าน คือ ไม้โกงกาง เพราะติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ ได้ก้อนถ่านสวยงาม ขายได้ราคาดี ปัจจุบัน ถ่านไม้โกงกางที่มีชื่อเสียง คือ ถ่านไม้โกงกางบ้านยี่สาร จ.สมุทรสงคราม

11. ไม้ป่าชายเลน ยังมีประโยชน์ใช้สอยและก่อสร้าง เช่น ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง แพปลา อุปกรณ์การประมง เฟอร์นิเจอร์ ไม้หลายชนิดนำมาสกัดจะได้แทนนินเพื่อใช้ทำน้ำหมึก ทำสี ทำกาว ย้อมอวน ฟอกหนัง เป็นต้น

ป่าชายเลนทั่วโลกมีพื้นที่ประมาณ 150,000 ตร.กม. อยู่ในประเทศเขตร้อน 123 ประเทศ พบไม้ป่าชายเลนทั่วโลกทั้งหมด 73 ชนิด มีพรรณไม้เด่น คือ Avicennia spp. (แสม), Sonneratia spp. (ลำพู, ลำแพน), Rhizophora spp. (โกงกาง), Bruguiera spp. (ถั่ว), Ceriops spp. (โปรง), Xylocarpus spp. (ตะบูน), Heritiera spp. (หงอนไก่)

"ซันดาร์บานส์" เป็นป่าชายเลนผืนเดียวกันที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวเบงกอล ในอุทยานแห่งชาติซันดาร์บานส์ ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.กม. หรือ 6.67 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก ได้รับการประกาศโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างเด่นชัด

ขณะที่ อินโดนีเซียเป็นประเทศมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นั่นคือประมาณ 45,400 ตร.กม. คิดเป็น 30.27 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2,600 ตร.กม. หรือประมาณ 1.7 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก

ไทยกำลังสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี เนื้อที่ 518 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566

#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #ป่าชายเลน #วันป่าชุมชนชายเลนไทย

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด