Clicky

ร้านถ่ายเอกสารในหอพักนิสิต

ร้านถ่ายเอกสารในหอพักนิสิต ผลิตเอกสารขาว-ดำ/สี
เข้าเล่ม พริ้นง?

สอบถามบริการและราคา โทร 0891821672
รับถ่ายเอกสาร ขาวดำ - สี พริ้นท์งานขาวดำ - สี

เข้าเล่มmax สันกาว เข้าเล่มกระดูกงูสันเกลียว


ราคาสามารถต่อรองกันได้ตามความพอใจ

เปิดเหมือนปกติ

25/07/2022

วันที่28 ก.ค. ร้านหยุด 1 วัน

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
02/06/2022

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

แจ้งวันหยุดช่วงสงกรานต์ครับ
06/04/2022

แจ้งวันหยุดช่วงสงกรานต์ครับ

ร้านเปิดให้บริการวันที่ 3 ม.ค.65 นะครับ
20/12/2021

ร้านเปิดให้บริการวันที่ 3 ม.ค.65 นะครับ

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Li...
10/10/2021

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Li...
19/09/2021

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

11/08/2021
16/07/2021

ร้านปิดให้บริการวันที่16/7/64-25/7/64
เปิดให้บริการวันที่26/7/64

02/06/2021

วันที่3 มิ.ย. ร้านหยุด 1 วันค่ะ

02/04/2021
25/02/2021

แจ้งพรุ่งนี้หยุด 1 วัน นะค่ะ
เปิดทำการ วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

01/01/2021
29/12/2020
ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Li...
03/11/2020

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Li...
28/10/2020

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

พริ้นสีหรือขาวดำ สามารถสอบถามราคาได้ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 สามารถส่งงานเข้าเมล zerox.cu@gmail.com แล้วมารับได้ค่ะงาน...
06/10/2020

พริ้นสีหรือขาวดำ สามารถสอบถามราคาได้

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00

สามารถส่งงานเข้าเมล [email protected] แล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Li...
30/09/2020

ลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาสามารถส่งแล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

พริ้นสีหรือขาวดำ สามารถสอบถามราคาได้นะค่ะร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะสามารถส่งงานเข้าเมล zerox.cu@gmail.com แล้วมารับ...
22/09/2020

พริ้นสีหรือขาวดำ สามารถสอบถามราคาได้นะค่ะ

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะ

สามารถส่งงานเข้าเมล [email protected] แล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอ...
25/08/2020

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะ
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอ...
04/08/2020

ร้านเปิดทุกวัน. 8.00-20.00 นะคะ
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

ร้านเปิดทุกวันนะค่ะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติ...
30/07/2020

ร้านเปิดทุกวันนะค่ะ
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้ค่ะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

25/07/2020

ร้านหยุดให้บริการวันที่28ก.ค.
วันเดียวนะครับ

ร้านเปิดทุกวันนะคะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติ...
21/07/2020

ร้านเปิดทุกวันนะคะ
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถามเพิ่มเติม Line@ https://lin.ee/okDICGu Email 💌 zerox.cu@gmail....
17/07/2020

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

16/07/2020

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ 8.00-18.00
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

สันเกลียวเริ่มต้น25 บาท.(ราคาขึ้นอยุ่กับจำนวนหน้านะค่ะ)สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะสอบถามเพิ่มเติม Line@ https:/...
15/07/2020

สันเกลียวเริ่มต้น25 บาท.(ราคาขึ้นอยุ่กับจำนวนหน้านะค่ะ)

สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

เล่มเดียวก็ทำได้เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นเล่มละ 700 บาทค่ะ[ไม่รวมค่าพริ้นนะค่ะ]สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ...
14/07/2020

เล่มเดียวก็ทำได้

เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์
เริ่มต้นเล่มละ 700 บาทค่ะ[ไม่รวมค่าพริ้นนะค่ะ]

สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

14/07/2020

มุงหลังคาขนาดa4 หรือa3
กระดาษอารต /ปอนด์ สามารถเลือกได้นะค่ะ

สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วจัดส่งได้

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

13/07/2020

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ 8.00-18.00
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ  8.00-18.00 สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่...
11/07/2020

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ 8.00-18.00
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ  8.00-18.00 สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่...
10/07/2020

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ 8.00-18.00
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นเล่มละ 700 บาทค่ะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขา...
08/07/2020

เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นเล่มละ 700 บาทค่ะ

สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

Portfolio 1 เล่มก้อรับนะคะสามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่ำสอบถาม...
07/07/2020

Portfolio 1 เล่มก้อรับนะคะ

สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ  8.00-18.00 สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะงานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำไม่มีขั้นต่...
06/07/2020

วันนี้ร้านเปิดปกตินะ 8.00-18.00
สามารถส่งงานเข้าเมล แล้วมารับได้นะคะ

งานสันเกลียว กระดูกงู สันกาวปกสี ปกขาวดำ
ไม่มีขั้นต่ำ

สอบถามเพิ่มเติม [email protected] https://lin.ee/okDICGu
Email 💌
[email protected]

📌แผนที่
https://goo.gl/maps/LUQqtfwKGZRnrCE67

Googlemap
PGRH+FF Bangkok

งานถ่ายเอกสารขาวดำ สี
งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ
งานสติ๊กเกอร์พร้อมไดคัต
แจ้งได้เลยค่ะ

ที่อยู่

อาคารเอนกประสงค์ หอพักนิสิต
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+66891821672

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ร้านถ่ายเอกสารในหอพักนิสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ร้านถ่ายเอกสารในหอพักนิสิต:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สอบถามบริการและราคา โทร 0891821672 รับถ่ายเอกสาร ขาวดำ - สี พริ้นท์งานขาวดำ - สี เข้าเล่มmax สันกาวปกสี ขาวดำ เข้าเล่มกระดูกงู แม๊กกลาง Line @zeroxcu

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ห้องถ่ายเอกสาร
#ร้านถ่ายเอกสารในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์ ครูผู้ให้ความรู้ ให้วิชาชีพ #อินบ้านถ่ายเอกสาร ระลึกถึงบุญคุณพี่ๆทั้งสองเสมอมา
บริการพิมพ์และแปลเอกสารไทยอังกฤษ และ อังกฤษไทย รับงานทุกชนิด รับงานด่วนได้ โดยทีมงานประสบการณ์การแปลกว่า 20 ปี มากด้วยประสบการณ์ศัพท์เฉพาะทางหลายแขนง ทีมแปลมี 20 กว่าคน ทีมพิมพ์เอกสารอีก 30 สนใจรับเป็นpartner เพื่อส่งต่องานและบวกกำไรเพิ่มได้สบาย เพราะราคาแปลเพียงหน้าละ 50 - 200 บาท จากราคาทั่วไป 300 - 800 บาท
แปลเอกสารประชาสัมพันธ์โฆษณา แปลรายงานประจำปี แปลโบรชัวร์ แปลเอกสารสมัครงาน แปลแบบฟอร์มต่าง ๆ แปลบทความ แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเพื่อใช้ในศาล และแปลเอกสารงานวิจัยนักศึกษา แปลอีเมล์โต้ตอบสื่อสาร แปลงานวิชาการ แปลเอกสารประกอบการสอน แปลบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาและเอกสารอื่น ๆ พร้อมรับจัดทำ Presentation นำเสนอ
สนใจติดต่อ 094-289-5359 หรือ เพียงอีเมล์เอกสารที่ต้องการให้แปลมาที่ [email protected] เราจะเสนอราคาใน 10 นาที
หากท่านตกลง โอนค่าบริการมาที่ บัญชี ไทยพาณิชย์สาขาราชวัตร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 130 212 9 637
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ITD - International Institute for Trade and Development CUEE กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา TCEB Thailand Mega Events & World Festivals RD BKK3 ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court Funny group มีดสองคมสเเตนเลส อรัญญิกแท้1 กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ International Affairs Division, MHESI Embajada de Guatemala en Tailandia ICTC M-Society Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสด บ้านพิษณุโลก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ