Clicky

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิ

เปิดเหมือนปกติ

🎉สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจั...
15/04/2022

🎉สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

📣ERI Online discussion:By Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)ขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา...
01/04/2022

📣ERI Online discussion:
By Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)

ขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Moving Toward Net-zero: How SMEs can act now "

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 7เมษายน พ.ศ. 2565
🕐เวลา 13:00-16.00 น.
ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

✅สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน link ด้านล่างหรือ scan QR code ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/xACgjBZoDmb41sQy5

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันนะคะ

📚ERI Publications: Articleเชิญชวนอ่านบทความเรื่อง "Feasibility Study of Fuel Oil and Coal Replacement with Natural Gas i...
31/03/2022

📚ERI Publications: Article

เชิญชวนอ่านบทความเรื่อง "Feasibility Study of Fuel Oil and Coal Replacement with Natural Gas in Thailand Context"
International Journal of Energy Economics and policy, 2022, 12(2), 135-142.

แนวทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหามลพิษจากภาคอุตสาหกรรม คือ การเปลี่ยนเชื้อเพลิงไปสู่เชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนต่ำลง (less carbon intensive fuel) หากแต่การเปลี่ยนเชื้อเพลิงก็นำมาซึ่งความกังวลด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

บทความนี้อธิบายถึงความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ในการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้น้ำมันเตาและถ่านหินในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการเปลี่ยนเชื้อเพลิง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐหากต้องการผลักดันการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง

✍️Authors:
▪️Dr. Nitida Nakapreecha
▪️Dr.Supawat Vivanpatarakij
▪️Assoc. Prof. Dr. Kulyos Audomvongseree
Energy Research Institute, Chulalongkorn University

Download: https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/12715

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเ...
28/03/2022

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย”
📍ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
🕐เวลา 13:00 – 15:30 น

🎥ท่านสามารถรับชมการถ่ายสดผ่านทาง Facebook live ของเพจสถาบันวิจัยพลังงานฯ หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมใน Zoom meeting ได้ที่ https://forms.gle/rFR9eLh4j47VwuK18

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะ

📣ERI Online seminar:

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย”

📍ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
🕐เวลา 13:00 – 15:30 น
ผ่านทางระบบ VDO conference-Zoom Cloud Meeting

สามารถลงทะเบียนโดยการ SCAN QR code หรือลงทะเบียนที่ Link: https://forms.gle/rFR9eLh4j47VwuK18

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา***

____________________________________________
ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงเชื้อเพลิงชีวภาพมีบทบาทสำคัญกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย อย่างไรก็ดี การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพมีศักยภาพ ต้นทุน ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงศักยภาพ โอกาสและความท้าทายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สถาบันฯ จึงจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย” ขึ้นเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

28/03/2022
เสวนาออนไลน์ TCJA ภาคพลังงาน

งานสัมมนา "แนวทางของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ายั่งยืน"
วันจันทร์ที่ 28 มีค.เวลา 09.00-12.00 น. Live สดทาง facebook TCJA

นำเสนอโดย ทีมคณะวิจัยจากโครงการวิจัยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย 3 คณะ

26 March 2022 - The 105th year of Chulalongkorn University’s establishmentผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยพลังงาน จ...
26/03/2022

26 March 2022 - The 105th year of Chulalongkorn University’s establishment

ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 105 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในเวทีสัมมนาออนไลน์"แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือแผนพีดีพีฉบับใหม่ของประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร?"...
25/03/2022

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมในเวทีสัมมนาออนไลน์

"แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือแผนพีดีพีฉบับใหม่ของประเทศไทย ควรเป็นอย่างไร?"
- การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างงาน, ค่าไฟฟ้า, โลกร้อน ควรมีผลต่อการวางแผนพีดีพีใหม่อย่างไร?
- โรงไฟฟ้าสำรองที่มีอยู่ กับการวางแผนพีดีพีใหม่?
- การอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานหมุนเวียน, ก๊าซธรรมชาติ, นำเข้าก๊าซเหลว, นำเข้าไฟฟ้าจากเขื่อน, ถ่านหิน ควรมีสัดส่วนอย่างไร?

พบกันวันจันทร์ที่ 28 มี.ค. นี้ เวลา 8.45 - 12.00 น. ทางโปรแกรมซูม โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1hrfacQyNG21LPcr7
และถ่ายทอดสดทาง Facebook เพจ Thai Climate Justice for All
#แผนพีดีพีใหม่
#ฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน
#ความเป็นธรรม
#วิกฤตโลกร้อน

📣ERI Online discussion:ขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ  “Moving Toward Net-zero: How SMEs can act n...
24/03/2022

📣ERI Online discussion:

ขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Moving Toward Net-zero: How SMEs can act now "

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 7เมษายน พ.ศ. 2565
🕐เวลา 13:00-16.00 น.
ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

✅สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน link ด้านล่างหรือ scan QR code ได้เลยค่ะ
https://forms.gle/xACgjBZoDmb41sQy5

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ แล้วพบกันนะคะ

🎙ERI Podcast: Season 1 Clean energy and climate action ☀️ชวนฟัง EP:1 การปรับโครงสร้างภาคพลังงานของไทยภายใต้กรอบอนุสัญญาส...
21/03/2022

🎙ERI Podcast: Season 1 Clean energy and climate action ☀️

ชวนฟัง EP:1 การปรับโครงสร้างภาคพลังงานของไทยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26)

🎙♦️พูดคุยกับ รศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน, อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และคณะกรรมการปฎิรูปด้านพลังงาน

🌎จากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP 26 ที่ผ่านมา ประเทศไทยตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) ภายในปี ค.ศ. 2065 เป้าหมายดังกล่าว ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด ดังนั้นภาคพลังงานไทยจะต้องปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อสอดรับกับเป้าหมายดังหล่าวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสตามข้อตกลง Paris agreement

🔹ขอแนะนำ ERI Podcast เป็นรายการใหม่ที่ทางสถาบันฯตั้งใจจัดทำขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสาร พูดคุยในเรื่องประเด็นทางด้านพลังงานที่กำลังเป็นกระแส หรือเป็นที่สนใจในประเทศไทย และแทรกความรู้ทางด้านงานวิจัยผ่านมุมมองนักวิจัยของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานรับเชิญ เพื่อให้ภาคสังคมเข้าถึงได้เกิดการตระหนักรู้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงาน

สามารถเข้าไปรับฟังได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YtR5jCaG4y4
Spotify: https://open.spotify.com/show/2eKYiaJtsEm93GlZU5migH
Anchor: https://anchor.fm/eri-chula
Podbean: https://www.podbean.com/media/share/pb-8c9rg-11d97a
-------------------------------------------------------------------------
00:00 เริ่มรายการ + เกริ่นนำ
03:50 จากการประชุม COP 26 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคพลังงานอย่างไรบ้าง
05:00 ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) ภายในปี ค.ศ. 2065
06:50 จุดที่ภาคพลังงานไทยยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน ห่างไกลจากเป้าหมายดังกล่าวแค่ไหน
08:59 จุดที่ภาคพลังงานไทยยืนอยู่ ณ ปัจจุบัน ต้องปรับโครงสร้างอย่างไรบ้าง เพื่อสามารถบรรลุกับ 2 เป้าหมายดังกล่าว
11:27 ปัจจุบันภาครัฐมีแผนและนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างไรบ้าง
15:24 เทรนด์เทคโนโลยีพลังงานสะอาดอะไรบ้างที่กำลังเป็นที่จับตามอง และน่าจะเป็น game changer ที่สำคัญในภาคพลังงานไทย
19:56 โอกาสที่ประเทศไทยจะใช้พลังงานนิวเคลียร์
21:40 โอกาสที่พลังงานไฮโดรเจนจะบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)
22:40 ความท้าทาย/อุปสรรคในการปรับโครงสร้างของภาคพลังงานไทยเพื่อสอดรับกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีอะไรบ้าง
26:01 เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนอย่างไร และ ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้าง

บทสัมภาษณ์ เรื่อง "แนวโน้มของทิศทางราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศในอนาคต" โดย รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิ...
10/03/2022

บทสัมภาษณ์ เรื่อง "แนวโน้มของทิศทางราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศในอนาคต" โดย รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

08/03/2022

📣ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานที่สำคัญในภาคไฟฟ้า และสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (Local share)

🔹โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้ และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CASE) ซึ่งเป็นโครงการดำเนินการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และองค์กรเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

🔹โครงการดังกล่าวกำลังดำเนินศึกษาประโยชน์ร่วม (Co-benefit) จากนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยประโยชน์ร่วมที่สำคัญคือการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ

🔹ทางโครงการจึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามลิงค์ต่อไปนีนี้ โดยท่านสามารถใช้การประมาณการของท่านในการสอบแบบสอบถามสำหรับกรณีอนาคตได้ ตาม Link ที่แบ่งตามประเภทของเทคโนโลยีค่ะ

Onshore wind https://www.questionpro.com/t/AUyhwZrWGl
Combined gas https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraNE
Solar PV (utility scale) https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraOR
Rooftop PV (commercial) https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraO8
Rooftop PV (industrial) https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraO9
Rooftop PV (residential) https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraRV
Battery storage (utility) https://www.questionpro.com/t/AUyhwZraRb

แบบสอบถามมีจุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลองค์ประกอบของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานที่สำคัญในภาคไฟฟ้า และสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (Local share)

การเสนอผลการวิจัยจะเป็นแบบภาพรวมและข้อมูลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ

**ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาทำแบบสอบถามค่ะ**

📣ERI Online seminar:เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊า...
07/03/2022

📣ERI Online seminar:

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย”

📍ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
🕐เวลา 13:00 – 15:30 น
ผ่านทางระบบ VDO conference-Zoom Cloud Meeting

สามารถลงทะเบียนโดยการ SCAN QR code หรือลงทะเบียนที่ Link: https://forms.gle/rFR9eLh4j47VwuK18

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา***

____________________________________________
ด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงเชื้อเพลิงชีวภาพมีบทบาทสำคัญกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย อย่างไรก็ดี การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพมีศักยภาพ ต้นทุน ประโยชน์ และความคุ้มค่าที่แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงศักยภาพ โอกาสและความท้าทายในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สถาบันฯ จึงจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “บทบาทของเชื้อเพลิงชีวภาพกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของไทย” ขึ้นเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

18/02/2022
งานบรรยายพิเศษและเสวนา“ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

Live เสวนาพิเศษ "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย
Episode 1: จุดเริ่มต้นและโอกาสของประเทศไทย

ที่อยู่

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022188095-7

เว็บไซต์

http://www.eri.chula.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Internal Business Unit คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง #BusinessUnits(Training)–AGR-KMITL ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ” วิทยากรโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting สมัครอบรมได้ที่ https://www.butagri.com/ ฿…ค่าลงทะเบียน 800 บาท ** ด่วน!!!! รับจำนวนจำกัด ** **สามารถเข้าร่วมได้ทุกตำแหน่ง** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยสิทธิ์ สมนึก โทร. 062-957-1003 e-mail: [email protected]
ขอเสนอพลังงานวิจัยพลังงานทดแทนชนิดพิเศษที่ยิ่งให่ญครับ0645908650ปกรณ์ นาคอ่อนครับ พลังงานประเภท...ครับ