สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ERI Newsเปิดเวทีแก้โจทย์ท้าทาย“การพัฒนากำลังคนสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจ...
11/10/2021
เปิดเวทีแก้โจทย์ท้าทาย“การพัฒนากำลังคนสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”

ERI News

เปิดเวทีแก้โจทย์ท้าทาย“การพัฒนากำลังคนสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมหารือถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

https://mgronline.com/smes/detail/9640000099288

สกสว. เปิดเวทีแก้โจทย์ท้าทาย“การพัฒนากำลังคนสู่ยุคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”

📣ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ CASE (Clean, Affordable, and Secure energy for Southeast Asia) ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามออนไลน์ 🖊"S...
22/09/2021

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ CASE (Clean, Affordable, and Secure energy for Southeast Asia) ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามออนไลน์ 🖊"SEA Information Platform for Energy Transition (SIPET) survey for future collaborators"

ทางโครงการ CASE กำลังพัฒนา SIPET platform เพื่อช่วยในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งการร่วมมือกันของ power sector ในภูมิภาค SEA ในขณะเดียวกัน มุ่งที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ expertise ต่าง ๆ สำหรับภาคนโยบายและภาคธุรกิจ เพื่อที่จะร่วมกันปรับตัวและมุ่งสู่ power sector transformation โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

สำหรับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเพื่อที่จะเข้าใจถึงมุมมองของผู้ใช้งาน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เกี่ยวกับ component ต่าง ๆ ที่อยู่บน platform เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ใช้งานบ่งเป็น 2 ส่วนคือ:
1) Donor/member: เป็นการแชร์ข้อมูลกันว่าใครทำอะไรในภูมิภาคนี้ วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ overlap กัน หรือว่าหา potential synergy (ส่วนนี้จะมีการล็อกไว้พิเศษ สำหรับข้อมูลที่อาจจะ confidential)
2) Public: อันนี้เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ energy transition เช่น research work, lesson learned เป็นต้น

ท่านสามารถเข้าไปทำแบบสอบถามได้ที่ Link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx8hY4P3m3msqttaoeu_7NtKoC-8wW9aJI01MLUQ2R_n6sbA/viewform

CASE Factsheet:
https://www.thai-german-cooperation.info/wp-content/uploads/2021/09/Factsheet-CASE-REV8.pdf

ขอบพระคุณมากค่ะ

📣ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ CASE (Clean, Affordable, and Secure energy for Southeast Asia) ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามออนไลน์ 🖊"SEA Information Platform for Energy Transition (SIPET) survey for future collaborators"

ทางโครงการ CASE กำลังพัฒนา SIPET platform เพื่อช่วยในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมทั้งการร่วมมือกันของ power sector ในภูมิภาค SEA ในขณะเดียวกัน มุ่งที่จะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ expertise ต่าง ๆ สำหรับภาคนโยบายและภาคธุรกิจ เพื่อที่จะร่วมกันปรับตัวและมุ่งสู่ power sector transformation โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

สำหรับวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเพื่อที่จะเข้าใจถึงมุมมองของผู้ใช้งาน/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เกี่ยวกับ component ต่าง ๆ ที่อยู่บน platform เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ใช้งานบ่งเป็น 2 ส่วนคือ:
1) Donor/member: เป็นการแชร์ข้อมูลกันว่าใครทำอะไรในภูมิภาคนี้ วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ overlap กัน หรือว่าหา potential synergy (ส่วนนี้จะมีการล็อกไว้พิเศษ สำหรับข้อมูลที่อาจจะ confidential)
2) Public: อันนี้เป็นหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่เข้ามาหาข้อมูลเกี่ยวกับ energy transition เช่น research work, lesson learned เป็นต้น

ท่านสามารถเข้าไปทำแบบสอบถามได้ที่ Link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx8hY4P3m3msqttaoeu_7NtKoC-8wW9aJI01MLUQ2R_n6sbA/viewform

CASE Factsheet:
https://www.thai-german-cooperation.info/wp-content/uploads/2021/09/Factsheet-CASE-REV8.pdf

ขอบพระคุณมากค่ะ

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Special Event Series: RENdez-vous Southeast Asia. How we can accelerate Renewable Energy ...
22/09/2021

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Special Event Series: RENdez-vous Southeast Asia. How we can accelerate Renewable Energy Investment in Southeast Asia.
Date: 22 September 2021

สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link:
https://www.ren21.net/RdV_SEA_registration
หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://fb.me/e/2USWZ71IS

📆 Join REN21 and leading voices from #SoutheastAsia on 22 Sept. CASE program director-Simon Rolland, will be joining to discuss how to accelerate #RenewableEnergy investment in the region.
Get ready to network and reserve your spot now 🔗 https://www.ren21.net/RdV_SEA_registration

Go to the event page : https://fb.me/e/2USWZ71IS

ชวนอ่านบทความเชิงข่าว: Environmental Concerns Lead to Structural Change in an Energy System.โครงการ CASE (Clean, Afforda...
20/09/2021
Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)

ชวนอ่านบทความเชิงข่าว: Environmental Concerns Lead to Structural Change in an Energy System.

โครงการ CASE (Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia) หรือ โครงการ “พลังงานสะอาด เข้าถึงได้ และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินโครงการโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย (ERI) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ร่วมกับกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับประเทศไทย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยราคาต้นทุนของระบบที่ลดลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนจากเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวกลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน (Prosumer) และสามารถเกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ประชาชนสามารถเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตไฟฟ้าและสามารถซื้อเองระหว่างประชาชนและประชาชนได้โดยไม่ต้องซื้อผ่านผู้ดูแลระบบจำหน่ายที่เรียกว่า Peer-to-peer (P2P)

ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังดำเนิน "โครงการ พื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของจุฬาฯ: การซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-peer (P2P) และอาคารอัจฉริยะ" ร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox เพื่อ วิจัย พัฒนา และทดสอบระบบการชื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ระหว่างผู้ใช้/ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้/ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจะเป็นอาคารในจุฬาฯ และระบบผลิตไฟฟ้า rooftop solar PV เพื่อศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า พัฒนาต้นแบบ Smart contract และได้ Lessons learned ที่สามารถนำมาใช้เพื่อศึกษานโยบาย กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์และแนวทางเลือกที่เหมาะสม ในการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในระบบ P2P สำหรับประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

Chula is launching the project "Smart City Platform Development and Testing" to be the lessons learned and policy recommendations.

สถาบันวิจัยพลังงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณชาตรี วัฒนศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น และ รางว...
16/09/2021

สถาบันวิจัยพลังงาน ขอแสดงความยินดีกับ คุณชาตรี วัฒนศิลป์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น และ รางวัลคนดีศรีจุฬาฯ ประจำปี 2564 ด้วยค่ะ🏅🎉🎊👍👏

15/09/2021

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน”

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยแ...
10/09/2021

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการ “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน” เพื่อศึกษาและรวบรวมงานวิจัย นโยบาย มาตรการ หรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะกำหนดเป็นแนวทางการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย รวมทั้งราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับประเทศไทยในการส่งเสริมพลังงานไฮโดรเจนต่อไป

ทุกท่านสามารถติดตาม คลิปวิดีโอย้อนหลัง ของหลักสูตรการอบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอ...
08/09/2021

ทุกท่านสามารถติดตาม คลิปวิดีโอย้อนหลัง ของหลักสูตรการอบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” วิทยากรบรรยายโดย คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/noocharee_k_chula_ac_th/EtcbOrv0KI5KrzbpMV2nAY0BdNPJIHZV679MLMzPsM9JrQ?e=B1N2pZ

ทุกท่านสามารถติดตาม คลิปวิดีโอย้อนหลัง ของหลักสูตรการอบรม “การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” วิทยากรบรรยายโดย คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
https://chula-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/noocharee_k_chula_ac_th/EtcbOrv0KI5KrzbpMV2nAY0BdNPJIHZV679MLMzPsM9JrQ?e=B1N2pZ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ...
07/09/2021

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ" ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขายานยนต์สมัยใหม่
🗓 8 กันยายน 2564
🕐 13:00-16:30น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดย Scan QR code ได้เลยคะ

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะ" ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขายานยนต์สมัยใหม่
🗓 8 กันยายน 2564
🕐 13:00-16:30น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดย Scan QR code ได้เลยคะ

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อน BCG สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยหลังภาวะหลังปกต...
06/09/2021

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ "การขับเคลื่อน BCG สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยหลังภาวะหลังปกติใหม่ (Next normal)"

ในช่วงบ่ายของวันนี้: 6 กันยายน 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

ท่านสามารถ SCAN QR code เพื่อเข้าสู่ห้องบรรยาย Zoom ได้เลยค่ะ

📣เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "Thailand’s Energy Path: Future Energy Trade Scenarios in the Mekong Region"Date and tim...
01/09/2021

📣เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "Thailand’s Energy Path: Future Energy Trade Scenarios in the Mekong Region"

Date and time:
📆 Thursday, September 9, 2021
🕘 9:00 am

Duration:
1 hour 30 minutes

GUEST SPEAKERS:
• Courtney Weatherby, Deputy Director for the Southeast Asia Program, Stimson Center
• Siripha Junlakarn, Researcher, Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University
• Phimsupha Kokchang, Researcher, Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University
• Noah Kittner, Assistant Professor for the Department of Environmental Sciences and Engineering, University of North Carolina
• Apisom Intralawan, Lecturer in Economics Programme, Mae Fah Luang University

Register: https://seasiaedgehubevents.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=seasiaedgehubevents&service=6&rnd=0.6991312487963938&main_url=https%3A%2F%2Fseasiaedgehubevents.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000052793b6bcc293287b1536f5f209763c3633b033bd428f5579b5956cf61767c8fa%26siteurl%3Dseasiaedgehubevents%26confViewID%3D201841104899805633%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWcTa7e97PVJSfEJ1tJiwQY4Igq6Q8790a9vwb7uhc3eA2%26

📣เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "Thailand’s Energy Path: Future Energy Trade Scenarios in the Mekong Region"

Date and time:
📆 Thursday, September 9, 2021
🕘 9:00 am

Duration:
1 hour 30 minutes

GUEST SPEAKERS:
• Courtney Weatherby, Deputy Director for the Southeast Asia Program, Stimson Center
• Siripha Junlakarn, Researcher, Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University
• Phimsupha Kokchang, Researcher, Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University
• Noah Kittner, Assistant Professor for the Department of Environmental Sciences and Engineering, University of North Carolina
• Apisom Intralawan, Lecturer in Economics Programme, Mae Fah Luang University

Register: https://seasiaedgehubevents.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=seasiaedgehubevents&service=6&rnd=0.6991312487963938&main_url=https%3A%2F%2Fseasiaedgehubevents.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000052793b6bcc293287b1536f5f209763c3633b033bd428f5579b5956cf61767c8fa%26siteurl%3Dseasiaedgehubevents%26confViewID%3D201841104899805633%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWcTa7e97PVJSfEJ1tJiwQY4Igq6Q8790a9vwb7uhc3eA2%26

🙏ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึก...
27/08/2021

🙏ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P)” ในช่วงเช้าของวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

📍สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในช่วงสัมมนา และบันทึกวิดีโอย้อนหลังของงาน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Link ดาวน์โหลดตามด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1psaE7ZJlSC-4_asbZELjmYxUyYVcfNhV

🙏ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา “โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer (P2P)” ในช่วงเช้าของวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

📍สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในช่วงสัมมนา และบันทึกวิดีโอย้อนหลังของงาน ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Link ดาวน์โหลดตามด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1psaE7ZJlSC-4_asbZELjmYxUyYVcfNhV

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลสรุปการศึกษา "โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบ...
27/08/2021

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลสรุปการศึกษา "โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข"

วันที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 8:30-12:00 น.

สามารถ scan QR code หรือกด link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาคะ
https://bit.ly/2UNxbgR

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อผลสรุปการศึกษา "โครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่าย) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางแก้ไข"

วันที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 8:30-12:00 น.

สามารถ scan QR code หรือกด link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาคะ
https://bit.ly/2UNxbgR

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา "โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่...
26/08/2021

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา "โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P"

จัดโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30-12:00 น.

สามารถ scan QR code หรือกด link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลยคะ
https://forms.gle/1hkZkv1kPLZDgwPe8

📣ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อสรุปผลการศึกษา "โครงการศึกษารูปแบบและการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P"

จัดโดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30-12:00 น.

สามารถ scan QR code หรือกด link ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลยคะ
https://forms.gle/1hkZkv1kPLZDgwPe8

📣ประชาสัมพันธ์งาน Future Energy Asia 2021สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงาน https://lnkd.in/gCFtVn3 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 ...
24/08/2021

📣ประชาสัมพันธ์งาน Future Energy Asia 2021

สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงาน https://lnkd.in/gCFtVn3
ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พบกับสุดยอดงานนิทรรศการและการประชุมเสมือนจริงที่จะนำทุกท่านได้มีโอกาสค้นพบกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากผู้เข้าร่วมออกงานและเหล่าแบรนด์ผู้สนับสนุนต่างๆ, รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำด้านพลังงาน รวมถึงร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่เข้าเยี่ยมชมกว่า 4,000 ท่าน

ลงทะเบียนรับบัตรเข้าเยี่ยมชมงานดิจิทัลฟรีวันนี้ และร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งกับสุดยอดงานชั้นนำด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาค

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงานได้ที่: https://lnkd.in/gCFtVn3

#FutureEnergyAsia #FEA2021 #VirtualExhibition #VirtualConference #VisitorRegistration #Energy #LNG #Renewables #GasToPower #EnergyTransition #VirtualEvent

📣ประชาสัมพันธ์งาน Future Energy Asia 2021

สามารถลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงาน https://lnkd.in/gCFtVn3
ในระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พบกับสุดยอดงานนิทรรศการและการประชุมเสมือนจริงที่จะนำทุกท่านได้มีโอกาสค้นพบกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากผู้เข้าร่วมออกงานและเหล่าแบรนด์ผู้สนับสนุนต่างๆ, รับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำด้านพลังงาน รวมถึงร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่เข้าเยี่ยมชมกว่า 4,000 ท่าน

ลงทะเบียนรับบัตรเข้าเยี่ยมชมงานดิจิทัลฟรีวันนี้ และร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งกับสุดยอดงานชั้นนำด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาค

ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงานได้ที่: https://lnkd.in/gCFtVn3

#FutureEnergyAsia #FEA2021 #VirtualExhibition #VirtualConference #VisitorRegistration #Energy #LNG #Renewables #GasToPower #EnergyTransition #VirtualEvent

📍เรียนเชิญผู้ที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) เข้าร่วมงานเสวนา “Rendez-vous Southeast Asia” หั...
19/08/2021

📍เรียนเชิญผู้ที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) เข้าร่วมงานเสวนา “Rendez-vous Southeast Asia” หัวข้อ “Technology: RE-Imagining Renewable Energy Futures for Southeast Asia” เพื่อหารือและร่วมกันคิดว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรหากมีการหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับพลังงานหมุนเวียน

วัน: พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลา: 15:00-17:00 น. (เวลากรุงเทพฯ)
สำรองที่นั่งได้ที่ 👇https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=RQsQSVSQVsSYsPsPsP&lang=0

การเสวนาครั้งนี้ จะถูกดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ

จะทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้จริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ❓

โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้ และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CASE) ซึ่งดำเนินการโดย GIZ และพันธมิตร พร้อมเล่าประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในงานเสวนา “Rendez-vous Southeast Asia” หัวข้อ “Technology: RE-Imagining Renewable Energy Futures for Southeast Asia” เพื่อหารือและร่วมกันคิดว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรหากมีการหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับพลังงานหมุนเวียน

วัน: พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
เวลา: 15:00-17:00 น. (เวลากรุงเทพฯ)
สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ที่ 👇https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=RQsQSVSQVsSYsPsPsP&lang=0

การเสวนาครั้งนี้ จะถูกดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ

-------------------------------------

Are you interested to explore how we can strategically make the energy transition happen in Southeast Asia ❓

Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) project, implemented by GIZ and its partners, is joining the special event series on “Rendez-vous Southeast Asia”. Let’s join our discussion on the “Technology: RE-Imagining Renewable Energy Futures for Southeast Asia” to discuss and re-imagine what our future may look like for #RenewableEnergy in the region.

Date: Thursday 19 August 2021
Time: 15:00-17:00 hrs. (Bangkok time)
Reserve your spot now 👇https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=RQsQSVSQVsSYsPsPsP&lang=0

This discussion is conducted in English.

#พลังงาน #การเปลี่ยนผ่านพลังงาน #พลังงานหมุนเวียน #พลังงานทดแทน #Energy #EnergyTransition #CASEforSEA

ที่อยู่

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00015977-3

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022188095-7

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Academic researches, Consultancy, Energy Efficient ralated Services

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร:

วิดีโอทั้งหมด

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เน้นความสำคัญของงานวิจัย เทียบเท่าการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ประกอบกับเพื่อร่วมแก้ปัญหาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติพลังงานโลกเมื่อปีพ.ศ. 2516และ 2522 (ค.ศ. 1973 และ 1979) โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการภารกิจด้านวิจัยพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านพลังงานขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันวิจัยพลังงานในที่สุด

กิจกรรมหลักที่สถาบันฯดำเนินการ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและงานบริการวิชาการ ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนงานด้านพลังงานทดแทน โดยที่กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานนานาชาติ และหน่วยงานเอกชน

นอกจากนี้สถาบันวิจัยพลังงานยังศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาและโอกาสทางธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในประเทศไทย

กิจกรรมและความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้สถาบันวิจัยพลังงานมีเครือข่ายการทำงานที่เข็มแข็งกับหน่วยงานหลักด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเสนอพลังงานวิจัยพลังงานทดแทนชนิดพิเศษที่ยิ่งให่ญครับ0645908650ปกรณ์ นาคอ่อนครับ พลังงานประเภท...ครับ