สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Evidence-based communications to propel the energy transition🌎The Clean, Affordable, and Se...
10/06/2021

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Evidence-based communications to propel the energy transition

🌎The Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) Programme is organizing a Virtual Side Event at the Asia Clean Energy Forum 2021 (@ACEF). This event will define 'evidence-based communications' and will highlight its underutilized potential as a key tool to drive and accelerate the energy transition. The session will also showcase regional transition programs that capitalize on evidence-based communication as a key component and driver of the program.

🌳To propel the energy transition, we must capitalize on the transformative potential of 'evidence-based communications' as an important tool in our work. Please join us in this discussion.

For more information: https://www.asiacleanenergyforum.org/evidence-based-communications-to-propel-the-energy-transition/

#ADBACEF2021 #ACEF2021 #CASESEA

Date : Thursday 17 June 2021
Time: 8:00 – 9:30 PM (Manila Time) * You may change the time as per your country
To register: https://forms.gle/Xkq5h56Nx413ywtNA

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Evidence-based communications to propel the energy transition

🌎The Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE) Programme is organizing a Virtual Side Event at the Asia Clean Energy Forum 2021 (@ACEF). This event will define 'evidence-based communications' and will highlight its underutilized potential as a key tool to drive and accelerate the energy transition. The session will also showcase regional transition programs that capitalize on evidence-based communication as a key component and driver of the program.

🌳To propel the energy transition, we must capitalize on the transformative potential of 'evidence-based communications' as an important tool in our work. Please join us in this discussion.

For more information: https://www.asiacleanenergyforum.org/evidence-based-communications-to-propel-the-energy-transition/

#ADBACEF2021 #ACEF2021 #CASESEA

Date : Thursday 17 June 2021
Time: 8:00 – 9:30 PM (Manila Time) * You may change the time as per your country
To register: https://forms.gle/Xkq5h56Nx413ywtNA

เชิญชวนอ่านบทความจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦การเดินทางท่องเที่ยวส่งผลต่อสภาพภ...
10/06/2021

เชิญชวนอ่านบทความจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦
การเดินทางท่องเที่ยวส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศอย่างไร
https://www.facebook.com/tgo.or.th/posts/4213292482047161
-------------------------------------------------------------------------
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกราว 8% โดยเฉพาะจากเที่ยวบินโดยสาร การเดินเรือ จนถึงของที่ระลึก การพักอาศัย และกิจกรรมหลากหลายที่ส่งต่อ carbon footprint ของภาคการท่องเที่ยว โดยส่วนมากปริมาณ footprint ที่เกิดขึ้นมาจากนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีระดับรายได้สูง ซึ่งนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาทำสถิติขึ้นเป็นอันดับสูงสุด จากการที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากจากประเทศเหล่านี้มีความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

📣ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน" Sustainable & Livable Low Carbon Citi...
09/06/2021

📣ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน" Sustainable & Livable Low Carbon Cities
🗓 21 - 22 Jun 2021
🕛 เวลา 09:00 - 12:00 (UTC+7)
Online Event

✅ลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่างนี้นะคะ
https://www.zipeventapp.com/e/SLLC2021

👏ในงานนี้ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Livable Design: สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่" เวลา 11:10-12:00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ห้อง 2

📣ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด "เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน" Sustainable & Livable Low Carbon Cities
🗓 21 - 22 Jun 2021
🕛 เวลา 09:00 - 12:00 (UTC+7)
Online Event

✅ลงทะเบียนได้ที่ Link ด้านล่างนี้นะคะ
https://www.zipeventapp.com/e/SLLC2021

👏ในงานนี้ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "Livable Design: สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่" เวลา 11:10-12:00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ห้อง 2

✍️ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ/ประเด็นที่ท่านสนใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ที่อยากให้ท...
09/06/2021

✍️ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ/ประเด็นที่ท่านสนใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ที่อยากให้ทางสถาบันฯ จัดงานสัมมนา ผ่านทาง Link ด้านล่าง หรือ Scan QR code คะ
https://www.menti.com/6myc9e8q1j

🌎☀️ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนยั่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ หลายๆประเทศได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ (Net zero emission หรือ Carbon neutrality) เพื่อสอดรับนโยบายการมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และสังคมคาร์บอนต่ำ🌳🌳🌳

✅โดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ยั่งยืนนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ไม่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน
มีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานวิจัยและพัฒนา มีการทำงานร่วมกันข้ามสาขา และต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนในระยะยาว

** ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ท่านสนใจในเรื่อง Energy transition กันนะคะ ***

✍️ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ/ประเด็นที่ท่านสนใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ที่อยากให้ทางสถาบันฯ จัดงานสัมมนา ผ่านทาง Link ด้านล่าง หรือ Scan QR code คะ
https://www.menti.com/6myc9e8q1j

🌎☀️ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนยั่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ หลายๆประเทศได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ (Net zero emission หรือ Carbon neutrality) เพื่อสอดรับนโยบายการมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์และสังคมคาร์บอนต่ำ🌳🌳🌳

✅โดยการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ยั่งยืนนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ไม่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงิน
มีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานวิจัยและพัฒนา มีการทำงานร่วมกันข้ามสาขา และต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนในระยะยาว

** ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ท่านสนใจในเรื่อง Energy transition กันนะคะ ***

📚ERI Journalเชิญชวนอ่าน article เรื่อง "Preliminarily Screening Geographical Hotspots for New Rooftop PV Installation: A...
08/06/2021

📚ERI Journal

เชิญชวนอ่าน article เรื่อง "Preliminarily Screening Geographical Hotspots for New Rooftop PV Installation: A Case Study in Thailand"

ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวชี้วัดด้านเทคนิคในรูป PV-to-load ratio และ ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคมในรูป capital-to-expenditure ratio เพื่อระบุพื้นที่ที่มีแนวโน้มการติดตั้งโซลาร์รูฟ

✍️Authors:
Dr. Wichsinee Wibulpolprasert
Thailand Development Research Institute, Thailand

Umnouy Ponsukcharoen
Robinhood Inc., Palo Alto, USA

Dr. Siripha Junlakarn
Energy Research Institute, Chulalongkorn University

Dr. Sopitsuda Tongsopit
Independent Researcher, West Sacramento, USA

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3329

ERI News📣สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ "ความท้าทายในการเพิ่มสัด...
04/06/2021

ERI News
📣สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ "ความท้าทายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย"

🗓ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30-16.30 น. ทางระบบ Zoom online

✅สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/GZdE15P1bHJVqCB26 หรือ Scan QR code
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน**
***************************************************
ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ (Net zero emission หรือ Carbon neutrality) นั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และมุ่งสู่เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้แนวทางในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
1. เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงทิศทางในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน และรองรับการเติบโตของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ในปัจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความท้าทายของการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนความท้าทายในภาคพลังงานต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
---------------------------------------------------

ERI News
📣สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ "ความท้าทายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย"

🗓ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:30-16.30 น. ทางระบบ Zoom online

✅สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/GZdE15P1bHJVqCB26 หรือ Scan QR code
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน**
***************************************************
ด้วยแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้เป็นศูนย์ (Net zero emission หรือ Carbon neutrality) นั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และมุ่งสู่เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้แนวทางในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
1. เพื่อให้สังคมเข้าใจถึงทิศทางในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงาน และรองรับการเติบโตของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน ในปัจจุบันและในอนาคต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและความท้าทายของการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนความท้าทายในภาคพลังงานต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
---------------------------------------------------

ประชาสัมพันธ์จากทาง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำหรับบริษัทที่สนใจ "โปรแกรม Climate Ambition Accelerator " เพื่อช...
22/05/2021

ประชาสัมพันธ์จากทาง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สำหรับบริษัทที่สนใจ "โปรแกรม Climate Ambition Accelerator " เพื่อช่วยให้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net-Zero Future โดย Global Compact Network Thailand

สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ตาม link ด้านล่างค่ะ

โปรแกรม Climate Ambition Accelerator

เพื่อช่วยให้บริษัทตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ โดย Global Compact Network Thailand
.
การเรียนรู้ใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายตามหลักทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ บริษัท สามารถมี Climate Ambition โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ Net-Zero Future
.
Sanda Ojiambo (CEO and Executive Director of UN Global Compact ได้กล่าวว่า

“นี่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเผชิญหน้ากับภาวะฉุกเฉินทางสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานของภาคธุรกิจสามารถที่จะช่วยจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสได้ ณ ตอนนี้ โปรแกรม Climate Ambition Accelerator ของเราจะช่วยให้บริษัท องค์กรในเครือข่ายของเราสามารถเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Net-Zero Future และเริ่มต้นในการกำหนดเป้าหมาย ตามหลักวิทยาศาสตร์” (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/33XWrBI)
.
โปรแกรม Climate Ambition Accelerator นี้ เหมาะสำหรับ บริษัทที่มีความสนใจในการตั้งเป้าหมาย Net-Zero Future
.
เรียนเชิญบริษัททุกขนาดสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ได้ที่
unglobalcompact.org/climate-ambition-accelerator
หรือ https://globalcompact-th.com/
- เปิดรับสมัคร : 22 เม.ย. - 21 มิ.ย. 2564
- โครงการเริ่ม : 28 มิ.ย. - 24 ธ.ค. 2564

📚เชิญชวนอ่านรายงานฉบับเต็มเรื่อง "Regulatory Design for Disruptive Technologies in the Power Sector: Examples from the U...
04/05/2021
Regulatory Design for Disruptive Technologies in the Power Sector: Examples from the U.S. and Implications for Thailand | USAID Clean Power Asia

📚เชิญชวนอ่านรายงานฉบับเต็มเรื่อง "Regulatory Design for Disruptive Technologies in the Power Sector: Examples from the U.S. and Implications for Thailand"

เนื้อหาของรายงานเกี่ยวกับการออกแบบกฏระเบียบเพื่อรองรับเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive technologies) ในภาคไฟฟ้าได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี Distributed Photovoltaic (DPV), Behind the meter Battery Energy storage system (BTM BESS), Electric vehicle (EV) และ รูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer to peer energy trading ในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย จัดทำโดย USAID Clean Power Asia

สามารถกรอกอีเมล์เพื่อดาวโหลดน์รายงานฉบับเต็ม ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ค่ะ
http://usaidcleanpowerasia.aseanenergy.org/resource/regulatory-design-for-disruptive-technologies-in-the-power-sector-examples-from-the-u-s-and-implications-for-thailand-2/

Driven by cost declines and growing consumer desire for control of their energy needs, the deployment of distributed energy resources (DER), such as distributed photovoltaics (DPV), behind-the-meter (BTM) battery energy storage systems (BESS), electric vehicles (EV) and other disruptive technologies...

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการ...
18/04/2021
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรี

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

https://www.chula.ac.th/news/45638/

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการปิดสถาน […]

📣ประชาสัมพันธ์สถาบันยานยนต์ ขอเชิญผู้ประกอบการ/หน่วยงาน/บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การเปลี่ยนผ่...
05/04/2021

📣ประชาสัมพันธ์

สถาบันยานยนต์ ขอเชิญผู้ประกอบการ/หน่วยงาน/บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์ของประเทศไทย” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ” (Autonomous Vehicles : AV)

ในงานสัมมนานี้ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานนี้ด้วยค่ะ

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00น.

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำกัดที่นั่ง)
หรือ รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING #ไม่มีค่าใช้จ่าย

ได้ที่ https://bit.ly/3cBS1Wx

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยายนต์
โทร. 02-712-2414 ต่อ 6509
อีเมล [email protected]
ไลน์ @thaiauto

#อุตสาหกรรมยานยนต์ #ยานยนต์ไฟฟ้า #ยานยนต์อัตโนมัติ #EV #CAV #สถาบันยานยนต์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #สวทช #สัมมนายานยนต์

📣ประชาสัมพันธ์

สถาบันยานยนต์ ขอเชิญผู้ประกอบการ/หน่วยงาน/บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียานยนต์ของประเทศไทย” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อัตโนมัติ” (Autonomous Vehicles : AV)

ในงานสัมมนานี้ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานนี้ด้วยค่ะ

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00น.

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำกัดที่นั่ง)
หรือ รับชมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING #ไม่มีค่าใช้จ่าย

ได้ที่ https://bit.ly/3cBS1Wx

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยายนต์
โทร. 02-712-2414 ต่อ 6509
อีเมล [email protected]
ไลน์ @thaiauto

#อุตสาหกรรมยานยนต์ #ยานยนต์ไฟฟ้า #ยานยนต์อัตโนมัติ #EV #CAV #สถาบันยานยนต์ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #สวทช #สัมมนายานยนต์

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Smart City สามารถติดตามได้ที่ LIVE Facebook Spark+ กับ EP.1 Let's Hack Smart City พัฒนาเมืองอย่...
30/03/2021

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Smart City สามารถติดตามได้ที่ LIVE Facebook Spark+ กับ EP.1 Let's Hack Smart City พัฒนาเมืองอย่างไรให้ปัง !!!อย่างยั่งยืน
https://www.facebook.com/CUEEsparkplus

เตรียมพบกับ LIVE ในหัวข้อที่คุณห้ามพลาด📍
“ Let’s Hack!! SMART CITY พัฒนาเมืองอย่างไรให้ ปัง!!! อย่างยั่งยืน “

🏢ช่วงที่ผ่านมา Smart City ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

❓ หากในความเป็นจริง เราพร้อมแค่ไหน ที่จะรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น?
❓ สิ่งนี้จะเข้ามากระทบกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไร?
❓ และ เราควรเตรียมตัวรับมือในรูปแบบไหน?

💡...มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม และ ภาพวิชาการ กับ...

👨🏻‍💼รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน
👨🏻‍💼และ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ : Country Managing Director Hitachi ABB Power Grids (Thailand) Limited

แล้วพบกันในวันที่ 01 เมษายน 2564 เวลา 20.00-21.00 น. ทาง Live Facebook Spark+ https://www.facebook.com/CUEEsparkplus/

104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เ...
26/03/2021

104 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

📚ERI Journalชวนอ่านบทความเรื่อง "A cross-country comparison of compensation mechanisms for distributed photovoltaics in ...
23/03/2021

📚ERI Journal

ชวนอ่านบทความเรื่อง "A cross-country comparison of compensation mechanisms for distributed photovoltaics in the Philippines, Thailand, and Vietnam"

เปรียบเทียบกลไกทางการเงินและนโยบายสนับสนุน solar PV สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ใน 3 ประเทศ

✍️Authors:
Dr. Siripha Junlakarn
Energy Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Noah Kittner
Department of Environmental Sciences and Engineering, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Department of City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Dr. Sopitsuda Tongsopit
Formerly at the Policy Institute for Energy, Environment, and the Economy, University of California Davis, USA

Dr. Supawan Saelim
USAID Clean Power Asia Implemented By Abt Associates Inc., USA

⭐️Key Highlights
•Evolving financial support mechanisms for distributed PV are reviewed in three countries.

•Policy changes respond to multi-faceted factors, especially utility revenue and rate impacts.

•The economics of residential and commercial customers under different compensation mechanisms are compared.

•Current design of compensation mechanisms in these countries incentivize PV undersizing.

สามารถดาวน์โหลดอ่าน free 50 days ได้ที่ link ด้านล่างคะ
https://authors.elsevier.com/c/1cnXN4s9Hw2DJ3

📚ERI Journal

ชวนอ่านบทความเรื่อง "A cross-country comparison of compensation mechanisms for distributed photovoltaics in the Philippines, Thailand, and Vietnam"

เปรียบเทียบกลไกทางการเงินและนโยบายสนับสนุน solar PV สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ใน 3 ประเทศ

✍️Authors:
Dr. Siripha Junlakarn
Energy Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand

Dr. Noah Kittner
Department of Environmental Sciences and Engineering, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Department of City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Dr. Sopitsuda Tongsopit
Formerly at the Policy Institute for Energy, Environment, and the Economy, University of California Davis, USA

Dr. Supawan Saelim
USAID Clean Power Asia Implemented By Abt Associates Inc., USA

⭐️Key Highlights
•Evolving financial support mechanisms for distributed PV are reviewed in three countries.

•Policy changes respond to multi-faceted factors, especially utility revenue and rate impacts.

•The economics of residential and commercial customers under different compensation mechanisms are compared.

•Current design of compensation mechanisms in these countries incentivize PV undersizing.

สามารถดาวน์โหลดอ่าน free 50 days ได้ที่ link ด้านล่างคะ
https://authors.elsevier.com/c/1cnXN4s9Hw2DJ3

ที่อยู่

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00015977-3

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022188095-7

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Academic researches, Consultancy, Energy Efficient ralated Services

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกร:

วิดีโอทั้งหมด

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เน้นความสำคัญของงานวิจัย เทียบเท่าการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ประกอบกับเพื่อร่วมแก้ปัญหาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติพลังงานโลกเมื่อปีพ.ศ. 2516และ 2522 (ค.ศ. 1973 และ 1979) โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการภารกิจด้านวิจัยพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านพลังงานขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันวิจัยพลังงานในที่สุด

กิจกรรมหลักที่สถาบันฯดำเนินการ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและงานบริการวิชาการ ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนงานด้านพลังงานทดแทน โดยที่กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานนานาชาติ และหน่วยงานเอกชน

นอกจากนี้สถาบันวิจัยพลังงานยังศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาและโอกาสทางธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในประเทศไทย

กิจกรรมและความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้สถาบันวิจัยพลังงานมีเครือข่ายการทำงานที่เข็มแข็งกับหน่วยงานหลักด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเสนอพลังงานวิจัยพลังงานทดแทนชนิดพิเศษที่ยิ่งให่ญครับ0645908650ปกรณ์ นาคอ่อนครับ พลังงานประเภท...ครับ