สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ลองมาดูกันว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานแสงทิตย์ร่วมกับพลังงานอื่นๆ หรือระบบ PV hybrid system แล้วที่ไหนบ้างในประเทศไทย
18/12/2020

ลองมาดูกันว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานแสงทิตย์ร่วมกับพลังงานอื่นๆ หรือระบบ PV hybrid system แล้วที่ไหนบ้างในประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์มีความผันผวน แต่แนวคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้พลังงานแสงทเคย์ร่วมกับพลังงานอื่นๆ หรือ PV Hybrid system
เราไปดูว่าระบบดังกล่าวอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทย

Credit: ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

As of 17 December 2020, USAID and ERI have discussed future collaboration, including - review our past collaborations: T...
18/12/2020

As of 17 December 2020, USAID and ERI have discussed future collaboration, including
- review our past collaborations: The success of USAID Clean Power Asia in supporting solar rooftop policies, particularly with the work on the net-metering program in the Philippines.
- the updates on new USAID programs such as Asia EDGE by Scott Bartos, Regional Energy Advisor, USAID/RDMA.
- Ongoing ERI projects such as a Study on Business model and regulations on P2P energy trading for Prosumer, the impacts of disruptive technologies on the power sector in Thailand, and transition Clean Affordable and Secure Energy for southeast Asia (CASE) by Assoc. Prof. Kulyos Audomvongseree, Director of ERI and Dr. Siripha Junlakarn, Researcher, ERI.

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชาตรี วัฒนศิลป์ ผู้แทนสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและ...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายชาตรี วัฒนศิลป์ ผู้แทนสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัว “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology” ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พร้อมร่วมลงนามแสดงเจตจำนง ร่วมกับ 6 หน่วยงานได้แก่
1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3.การไฟฟ้านครหลวง
4.สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำหลักสูตรฝึกอบรมฯ ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลไปสู่การประหยัดพลังงานได้อย่างทั่วถึง
และร่วมออกบูทเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และผลงานของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ

17/12/2020
Office of Deputy Vice-Chancellor - Research & Innovation UITM

This morning, Dr. Phimsupha gave a presentation on supporting policies of "Solar rooftop for Prosumer era in Thailand" in the webinar series on ASEAN Sustainable Development Discourse.

For those who are interested in this topic, please click the link below.

#TNCPIWebinar
#SDG

We are pleased to announce, Institute for Biodiversity and Sustainable Development (IBSD) and Faculty of Architecture, Planning and Surveying (FSPU) would like to cordially invite you to join our ASEAN Sustainable Development Discourse

Details are as follows:

Date : 17th Dec 2020 (Thursday)
Time : 10am – 12:00pm (Malaysia) / 9am – 11:00am (Thailand)

Meeting Webex link: https://uitm.webex.com/uitm/j.php?MTID=m381639fb8c27ab81b4b2c61f1efecb4e
Meeting number: 176 405 1828
Password: pnVnmcYt

Facebook Live : https://www.facebook.com/tncpi.uitm/live/

Youtube Live : https://youtu.be/U2S5RvNfRTI

Speaker:
Dr. Phimsupha Kokchang (Energy Research Institute Chulalongkorn University)
Topic: Supporting Policies of Solar Rooftop for the Prosumer era in Thailand

Moderator:
Assoc. Prof. Sr Dr. Siti Aekbal Salleh
Head of Sustainable Technology
Institute for Biodiversity and Sustainable Development

We would like to cordially invite you to join our *ASEAN Sustainable Development Discourse* by Institute for Biodiversit...
14/12/2020

We would like to cordially invite you to join our *ASEAN Sustainable Development Discourse* by Institute for Biodiversity and Sustainable Development (IBSD) and Faculty of Architecture, Planning and Surveying (FSPU)

Details are as follows:

*Date : 17th Dec 2020 (Thursday)*
*Time : 10am – 12:00pm (Malaysia)*
*: 9am – 11:00am (Thailand)*

*Speaker:*
*Dr. Phimsupha Kokchang
(Energy Research Institute, Chulalongkorn University)*
*Topic: Supporting Policies of Solar Rooftop for the Prosumer era in Thailand*

*Moderator:*
*Assoc. Prof. Sr Dr. Siti Aekbal Salleh*
*Head of Sustainable Technology*
*Institute for Biodiversity and Sustainable Development*

Platform : YouTube Channel TNCPI, Facebook TNCPI and Cisco Webex Meetings

Facebook Live : https://www.facebook.com/tncpi.uitm/live/

Meeting link: https://uitm.webex.com/uitm/j.php?MTID=m381639fb8c27ab81b4b2c61f1efecb4e
Meeting number: 176 405 1828
Password: pnVnmcYt

Youtube Live : https://youtu.be/U2S5RvNfRTI

Thank you and see you online!

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Solar Cell และ Battery
10/12/2020

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Solar Cell และ Battery

แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Solar Cell และ Battery

Credit: ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์งาน Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Energy transition in Southeast Asia:...
10/12/2020
Day 5 | IETD 2020

ประชาสัมพันธ์งาน Indonesia Energy Transition Dialogue 2020 สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่อง Energy transition in Southeast Asia: challenges and opportunities for transformation

และ ดร. สิริภา จุลกาญจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยพลังงาน ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Thailand energy transition toward sustainability

สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สามารถลงทะเบียนเข้าฟังออนไลน์ได้ตาม link ด้านล่างค่ะ

https://www.ietd.info/day-5

The concept of the energy transition has gained more popularity within Indonesian policymakers and the public during these two years. However, based on IESR’s ICEO 2020, renewables capacity until the end of 2019 only reached slightly over 10 GW with generation shares at around 12.2%. Renewables in...

สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 แบ่งตามราย sector  จากข้อมูลก๊าซเรือนกระจก EP3 บัญชีก๊าซเรือน...
18/11/2020

สัดส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 แบ่งตามราย sector จากข้อมูลก๊าซเรือนกระจก EP3 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand’s Greenhouse Gas Emission Inventory) ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย

การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก EP3 บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand’s Greenhouse Gas Emission Inventory)

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อประกอบ ในรายงานแห่งชาติ (National communication: NC) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial update report: BUR) เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยประเทศไทยได้นำส่ง รายงานแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี มาแล้วทั้งสิ้น 5 ฉบับ
1. รายงานแห่งชาติฉบับที่ 1 (Initial National Communication; INC) นำส่งเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2543 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ ปี 2537
2. รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (Second National Communication; SNC) นำส่งเมื่อ 24 มีนาคม 2554 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ ปี 2537, ปี 2543 ถึง 2547
3. รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1 (Biennial update report; BUR#1) นำส่งเมื่อ 29 ธันวาคม 2558 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ ปี 2543 ถึง 2554
4. รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 (Biennial update report; BUR#2) นำส่งเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ ปี 2543 ถึง 2556
5. รายงานแห่งชาติฉบับที่ 3 (Third National Communication; TNC) นำส่งเมื่อ 29 สิงหาคม 2561 จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ ปี 2543 ถึง 2556

สำหรับรายงานแห่งชาติฉบับที่ 3 ได้ เสนอข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของไทย ในปี 2556 (2013) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556

ภาคพลังงาน : Energy (74.35%)
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก – กิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง พลังงาน ที่พักอาศัย ธุรกิจการค้า การเกษตร รวมถึงการขนส่ง (71.17%) และการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจกระหว่างการผลิตพลังงาน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (3.18%)

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : Industrial Process and Product Use; IPPU (5.96%)
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก – ปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ โซเดียมคาร์บอนเนต (5.84%) กรดไนตริก (0.11%) รวมถึงการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (0.01%)

ภาคการเกษตร : Agriculture Forestry and Land use change; AFOLU (15.98%)
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก – การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (1.89%) การจัดการมูลสัตว์ (1.11%) การเพาะปลูกข้าวในช่วงที่มีการขังน้ำ (8.74%) ดินในการทำเกษตร (3.67%) รวมถึงการเผาวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง เช่น ฟางข้าว ตอซังอ้อย-ข้าวโพด (0.57%)

ภาคการจัดการของเสีย : Waste (3.71%)
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก – การจัดการของเสียด้วยวิธีฝังกลบ (1.68%) การบำบัดน้ำเสียที่มาจากชุมชนและอุตสาหกรรม (2%) รวมถึงการกำจัดขยะด้วยเตาเผา (0.03%)

ที่มา: Thailand’s Third National Communication (TNC) submitted to UNFCCC เมื่อ 29 สิงหาคม 2561 โดยสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#NationalGHGInventory #GHGInventory #IPCCGuideline #IPCC #ThailandTNC #TNC
#ONEP #TGO

🎉ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
10/11/2020

🎉ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่งค่ะ🎉

ชวนอ่านบทความเรื่อง "แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔)" เกี่...
02/11/2020

ชวนอ่านบทความเรื่อง "แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔)
" เกี่ยวกับมาตรการที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จ รวมไปถึงความเป็นมาของเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ จัดทำโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถอ่านได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ

รู้จักกับ แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แถลงความสำเร็จการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA ได้มีคำถามเข้ามาทาง Inbox เพื่อของรายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่ประเทศไทยได้ดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จ จึงขอนำเสนอความเป็นมาของเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒍𝒚 𝑨𝒑𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 : 𝑵𝑨𝑴𝑨𝒔 หมายถึงนโยบายและการปฏิบัติของประเทศที่แสดงถึงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคำว่า “Nationally Appropriate” แสดงถึง การปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม และสอดคล้องกับหลักการ 𝐂𝐁𝐃𝐑 (𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧 𝐛𝐮𝐭 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬) และระดับความสามารถของการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

𝐍𝐀𝐌𝐀𝐬 มีการบัญญัติขึ้นครั้งแรกใน แผนปฏิบัติการบาหลี (Bali Action Plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางบาหลี (Bali Road Map) ซึ่งได้รับการยอมรับจากที่ประชุมอณุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Conference in Bali) เมื่อ เดือนธันวาคม 2007 และได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงCopenhagen Accord ในการประชุม United Nations Climate Change Conference in Copenhagen (COP 15) ในเดือนธันวาคม 2009

แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ อาจเป็นการดำเนินการในภาคเศรษฐกิจอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการดำเนินงานบูรณาการจากหลายภาคส่วน 𝐍𝐀𝐌𝐀𝐬 อาจได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศในด้านเทคโนโลยี การเงิน และการถ่ายทอดความรู้ โดยมีมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินงานโดยปกติ ('business as usual') ภายในปี 2020

สำหรับการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
1. เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ NAMAs - https://climate.onep.go.th/th/topic/database/nc-bur-btr/gas_targets/
2. ผลการดำเนินงาน - https://climate.onep.go.th/th/topic/database/nc-bur-btr/gas_result/

Ref: https://bit.ly/37Y3yNZ

#NAMAs #mitigation #GHGreduction #NationalGoal #ReductionTarget

31/10/2020
Power Jungle

Special Interview: รศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) หรือ PDP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของแผน PDP อย่างไร

ติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้คะ

https://www.facebook.com/PowerJunglePage/videos/2867254286876906

Special Interview: แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan) หรือ PDP คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของแผน PDP มั้ย
มาฟังคำอธิบายจาก รศ. ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลมีประโยชน์แบบนี้ อย่าลืมกดLike กดShare ให้เพื่อนๆ ได้ดูกันด้วยนะ
#PowerJungle #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #กกพ
Credit: ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

รับชมวิดีโอย้อนหลัง งาน The Thinktank Roundtable เรื่อง Decarbonising Energy Systems in Southeast Asia: Long Term Vision...
30/10/2020
[THINKTANK] Agora Energiewende

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

งาน The Thinktank Roundtable เรื่อง Decarbonising Energy Systems in Southeast Asia: Long Term Vision and Recent Trends จัดโดย Agora Energiewende ในวันที่ 29 ตุลาคม 2020

โดย Session Thailand: Rooftop Solar PV trends and Policy Implications
บรรยายโดย : ดร. อักษรจัณ ไชยอนงค์ Project Researcher CASE Thailand and Energy Research Institute Chulalongkorn university

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ link ด้านล้างนี้คะ
https://www.youtube.com/watch?v=mjfcgXVaS_I&feature=youtu.be

30/10/2020
Power Jungle

คุณชาตรี วัฒนศิลป์ นักวิจัยจากสถาบันพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ได้คิดค้นเครื่องแปรรูปกากกาแฟให้กลายเป็นน้ำมันดีเซล เบนซิน ในขนาดที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟทั่วไป

ติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้ค่ะ

ใครเป็นคอกาแฟสายพลังงานสะอาดห้ามพลาดวิดีโอนี้ค่ะ
หลายคนที่เป็นคอกาแฟคงจะทราบว่ากากกาแฟสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด เช่น ผงขัดตัว ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ฯลฯ แต่ยังมีการแปรรูปอีก 1 อย่างที่คิดว่าเพื่อนๆ หลายคนคงไม่ทราบ นั่นคือการนำกากกาแฟไปผลิตน้ำมัน! คุณชาตรี วัฒนศิลป์ นักวิจัยจากสถาบันพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดค้นเครื่องแปรรูปกากกาแฟให้กลายเป็นน้ำมันดีเซล เบนซิน ในขนาดที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟทั่วไป โดยมีแนวคิดที่จะให้ใกล้เคียงกับ Zero waste มากที่สุด เพราะเจ้าเครื่องนี้จะใช้ทั้งกากกาแฟและขยะพลาสติกอันเกิดจากกระบวนการชงกาแฟต่างๆ มาแปรรูปเป็นน้ำมัน และที่สำคัญเจ้าเครื่องแปรรูปนี้ยังใช้พลังงานสะอาดจาก Solar cell เป็นตัวขับเคลื่อนอีกด้วย หากอยากรู้ว่าหน้าตาเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลย

ข้อมูลมีประโยชน์แบบนี้ ต้องยกนิ้วให้ค่ะ
อย่าลืมกด Like กดShare ให้เพื่อนๆ ได้ดูกันด้วยนะ
#PowerJungle #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #กกพ
Credit: ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ได้ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive T...
28/10/2020

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ ได้ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา Immersive Technology เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

📣 ประชาสัมพันธ์ งาน The Thinktank Roundtable เรื่อง Decarbonising Energy Systems in Southeast Asia: Long Term Vision and...
23/10/2020
Agora Energiewende | SIEW 2020

📣 ประชาสัมพันธ์

งาน The Thinktank Roundtable เรื่อง Decarbonising Energy Systems in Southeast Asia: Long Term Vision and Recent Trends จัดโดย Agora Energiewende ในวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม link นี้นะคะ

https://www.siew.gov.sg/siew-2020/events/roundtables/agora

Singapore International Energy Week (SIEW) is an annual week-long energy event bringing together policy makers, industry CEOs and international organisations. The week comprises conferences, exhibitions, workshops and networking receptions that address key energy issues.

ชวนฟัง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ• แนวทางสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ทำได้อย่างไร• การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคอุตสาหกรรมแ...
08/10/2020
การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ | รายการรอบตัวเรา

ชวนฟัง การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ
• แนวทางสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ทำได้อย่างไร
• การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมมนุษย์ ทำได้จริงแค่ไหน
• Carbon Capture and Storage หรือการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีการทำงานอย่างไร
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทปสัมภาษณ์ เรื่อง “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ” ออกอากาศผ่านทาง Youtube ช่อง CU Radio Channel ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางลิ้งก์ต่อไปนี้

รายการรอบตัวเรา เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 |
Youtube: CU Radio Channel
https://www.youtube.com/watch?v=c48wTCOyFhk&list=PL5uwh2DeRAxluwYF1MjqGhuV57nZ8J6pG&index=1

Website:
https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=10264

• แนวทางสู่การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ทำได้อย่างไร • การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมมน.....

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการส...
07/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากรสถาบันฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562

โดยสถาบันวิจัยพลังงาน ได้รับคะแนนประเมิน “การดำเนินงานระดับดีมาก (คะแนนระดับ 5)”

ทางสถาบันฯ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรภายในและภายนอกที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมายการประเมินคุณภาพทางการศึกษาในครั้งนี้ด้วยดีตลอดมา

งานเลี้ยงเกษียณ พี่หญิง สุรีวรรณ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บุคคล)We wish you all the best in your early retirement, h...
29/09/2020

งานเลี้ยงเกษียณ พี่หญิง สุรีวรรณ บริบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บุคคล)
We wish you all the best in your early retirement, happiness, and good health on all the days of your retirement. Congratulations of your achievement! #erichula

ชวนฟัง EP. 24 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ solar rooftop รายย่อยเป็นอย่างไรมาฟังคำคำอธิบายชัดๆ โดย ดร.สิริภา จุลกาญจ...
17/09/2020

ชวนฟัง EP. 24 มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ solar rooftop รายย่อยเป็นอย่างไรมาฟังคำคำอธิบายชัดๆ

โดย ดร.สิริภา จุลกาญจน์ นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาม link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

ttps://www.podbean.com/ei/pb-gjc9f-e68aec

https://podcasts.apple.com/th/podcast/sos-sustainability-101/id1476186424#episodeGuid=sossustainability101.podbean.com%2F1e551032-1be5-3f78-940a-b5d71c684df4

ที่อยู่

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00015977-3

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022188095-7

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:

วิดีโอทั้งหมด

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยพลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เน้นความสำคัญของงานวิจัย เทียบเท่าการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการ ประกอบกับเพื่อร่วมแก้ปัญหาประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติพลังงานโลกเมื่อปีพ.ศ. 2516และ 2522 (ค.ศ. 1973 และ 1979) โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการภารกิจด้านวิจัยพลังงาน เพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านพลังงานขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมพลังงาน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันวิจัยพลังงานในที่สุด

กิจกรรมหลักที่สถาบันฯดำเนินการ ได้แก่ งานวิจัยเชิงนโยบาย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและงานบริการวิชาการ ด้านประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนงานด้านพลังงานทดแทน โดยที่กิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานนานาชาติ และหน่วยงานเอกชน

นอกจากนี้สถาบันวิจัยพลังงานยังศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาและโอกาสทางธุรกิจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในประเทศไทย

กิจกรรมและความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้สถาบันวิจัยพลังงานมีเครือข่ายการทำงานที่เข็มแข็งกับหน่วยงานหลักด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยของไทย รวมทั้งหน่วยงานจากต่างประเทศ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเสนอพลังงานวิจัยพลังงานทดแทนชนิดพิเศษที่ยิ่งให่ญครับ0645908650ปกรณ์ นาคอ่อนครับ พลังงานประเภท...ครับ