NonthaburiPittayakom School

NonthaburiPittayakom School สถานศึกษา
(23)

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่: จัดการการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จักคุณครูกันก่อนนะครับ
08/05/2020

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จักคุณครูกันก่อนนะครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จักคุณครูกันก่อนนะครับ

04/05/2020
การเข้า Google Classroom ด้วย Smart Phone

ระหว่างที่อยู่บ้านว่างๆ
นักเรียนเตรียมความพร้อม กับส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการใช้ Google classroom ด้วย Smart Phone ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าห้องเรียน Google classroom ตามวีดีโอนี้นะครับ

ผู้จัดทำคุณครูอารียา ตั๋วโรย

04/05/2020
การเข้า Google Classroom ด้วย Computer หรือ Notebook

ระหว่างที่อยู่บ้านว่างๆ
นักเรียนเตรียมความพร้อม กับส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการใช้ Google classroom สำหรับเครื่อง Computer หรือ Notebook ให้นักเรียนศึกษาวิธีการเข้าห้องเรียน Google classroom ตามวีดีโอนี้นะครับ

ผู้จัดทำคุณครูอารียา ตั๋วโรย

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม นี้ สามารถสมัครออนไลน์...
03/05/2020

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม นี้
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gdX3HF-3HJ0RQZWTcT-DqIqIgQk2UoI6_KoxsTfKZU0Oag/viewform?fbclid=IwAR1tWawkiCKEum0QYWQph6ZFHfzFr6pLIEowaMGSh4SXEhpEEbDM_9IfEzU

30/04/2020
การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19”

เชิญผู้ปกครอง ร่วมชมการถ่ายทอดสด (หรือจะชมย้อนหลังก็ได้นะครับ) แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://www.youtube.com/watch?v=2y_72O7y2S0&fbclid=IwAR0XJ1b5qye0iyDibWVx5q4benkQLrx-tWVOWM3g20wbgYj8aca1u3B77-I

การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19”

NonthaburiPittayakom School's cover photo
21/04/2020

NonthaburiPittayakom School's cover photo

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนต่อ หรือรอสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สามารถติดตามและดำเนินการได้ตามขั้นตอน...
21/04/2020

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนต่อ หรือรอสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สามารถติดตามและดำเนินการได้ตามขั้นตอนนี้นะครับ

NonthaburiPittayakom School
15/04/2020

NonthaburiPittayakom School

13/04/2020
NonthaburiPittayakom School's cover photo
13/04/2020

NonthaburiPittayakom School's cover photo

แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563    เนื่องด้วยขณะนี้มีการแพร...
19/03/2020
แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนปิดทำการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงการรับสมัครนักเรียน และเนื่องจากความสนใจที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจากผู้ปกครอง โรงเรียนมีความยินดีที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนจึงได้จัดทำระบบสมัครเข้าเรียนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ปกครองได้บันทึกข้อมูลไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้โรงเรียนรับทราบและผู้ปกครองเกิดความสบายใจในการเข้าศึกษาของบุตรหลาน และจัดนำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการมอบตัวหลังจากที่โรงเรียนได้เปิดทำการรับสมัครแล้ว

ทั้งนี้หากผู้ปกครองไม่สะดวกในการแสดงเจตจำนงผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนด้วยตนเอง หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดทำการได้เป็นปกติ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0gdX3HF-3HJ0RQZWTcT-DqIqIgQk2UoI6_KoxsTfKZU0Oag/viewform

แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-588-2826 ถึง 7 หรือติ...
18/03/2020

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-588-2826 ถึง 7
หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียน/ข่าวสารกิจกรรมภายในโรงเรียน
www.npschool.ac.th
หรือติดต่อกล่องข้อความ (inbox)

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน      ทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมขอแจ้งยกเลิกการจัดค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและค่าย...
28/02/2020

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน
ทางโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมขอแจ้งยกเลิกการจัดค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและค่ายฝึกระเบียบวินัย ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2-4 มีนาคม และ 6-8 มีนาคม 2563 เนื่องจากเป็นการป้องกันและเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายไวรัส covid-19 ดังหนังสือแนบด้านล่าง
สงสัยโปรดสอบถาม 025882826 หรือติดต่อครูที่ปรึกษา

21/02/2020

พิธีบายสีสู่ขวัญนักเรียนที่จบปีการศึกษา2562

21/02/2020

พีธีมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2562

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผลงานโรงเรียน ผลงานนักเรียนผ่าน YouTube channel ได้ที่https://www.youtube.com/channel/UCLNSgh...
18/02/2020
NPRELAXZY Channel

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผลงานโรงเรียน ผลงานนักเรียนผ่าน YouTube channel ได้ที่

https://www.youtube.com/channel/UCLNSghDX9HIwkPTfWPom3-A

กิจกรรมของลูก ฟ้า-ขาว โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทั้งภายในและภายนอก

ปฏิทินรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
06/02/2020

ปฏิทินรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

NonthaburiPittayakom School's cover photo
06/02/2020

NonthaburiPittayakom School's cover photo

โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม "กิจกรรมออมปุ๊บ รับปํ๊บ เสริมออมอย่างยั่งยืน"ออมเงินภายในวันที่ 21,23,28,30 ม.ค. 2563ลุ้นจั...
20/01/2020

โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม
"กิจกรรมออมปุ๊บ รับปํ๊บ เสริมออมอย่างยั่งยืน"
ออมเงินภายในวันที่ 21,23,28,30 ม.ค. 2563
ลุ้นจับฉลากรับรางวัลมากมาย นักเรียนและคุณครูท่านใด
สนใจ รับรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม
และครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม "กิจกรรมออมปุ๊บ รับปํ๊บ เสริมออมอย่างยั่งยืน"ออมเงินภายในวันที่ 21,23,28,30 ม.ค.63ลุ้นจับฉล...
20/01/2020

โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม
"กิจกรรมออมปุ๊บ รับปํ๊บ เสริมออมอย่างยั่งยืน"
ออมเงินภายในวันที่ 21,23,28,30 ม.ค.63
ลุ้นจับฉลากรับราวัลมากมาย นักเรียนและคุณครูท่านใด
สนใจ รับรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนธนาคารนนทบุรีพิทยาคม
และครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

นร.ชั้นม.1/1 , 2/1 ,4/1. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการSTEM. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองรังสิต
18/01/2020

นร.ชั้นม.1/1 , 2/1 ,4/1. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการSTEM. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองรังสิต

ลูก น.พ. เข้าร่วมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล มวก.คัพ จ.นนทบุรีในรุ่น16 ปี ขอกำลังใจด้วยนะครับ
09/01/2020

ลูก น.พ. เข้าร่วมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล มวก.คัพ จ.นนทบุรีในรุ่น16 ปี ขอกำลังใจด้วยนะครับ

นายชนัยชนม์ นาราษฎร์เข้ารับโลห์ และเกียรติบัตรเนื่องในงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นและทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติตึกสันติไมตรี ...
08/01/2020

นายชนัยชนม์ นาราษฎร์
เข้ารับโลห์ และเกียรติบัตร
เนื่องในงาน เด็กและเยาวชนดีเด่นและทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในช่วงปีใหม่นี้ (1 - 10 ม.ค. 63)การประกวดโรงเรียนธนาคาร จะใช้วิธีการโหวต (Vote) พักผ่อนปีใหม่ร่วมโหวตและให้กำลังกันด้วยน...
23/12/2019

ในช่วงปีใหม่นี้ (1 - 10 ม.ค. 63)
การประกวดโรงเรียนธนาคาร จะใช้วิธีการโหวต (Vote) พักผ่อนปีใหม่ร่วมโหวตและให้กำลังกันด้วยนะครับ
(วิธีการโหวต จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธนาคารแชมป์ระดับฝ่ายภาคกลาง (ฝกล.)
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
.
ที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์กันได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ : โรงเรียนธนาคาร ธกส ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

#ธนาคารธกส #โรงเรียนธนาคาร #ASchool #อัจฉริยะการออม #ประกวดโรงเรียนธนาคาร #โครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น #ประจำปี2562 #โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
18/12/2019

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคารระดับภาค เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันต่อไปนะครับ
17/12/2019

ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคารระดับภาค เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนกันต่อไปนะครับ

คณะผู้บริหาร, ครู และบุคลากรร่วมเดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนผู้แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69ปี...
08/12/2019

คณะผู้บริหาร, ครู และบุคลากร
ร่วมเดินทางให้กำลังใจ ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนผู้แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69
ปีนี้นนทบุรีพิทยาคมเป็นตัวแทนชนะเลิศระดับเขตไปแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ คีตะมวยไทย, ศิลปสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น และ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ร่วมติดตามผลการแข่งขันและเป็นกำลังใจกันครับ

https://central69.sillapa.net/sm-central/?name=category&file=view_all

3 รายการ ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562...
18/11/2019

3 รายการ ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
https://central69.sillapa.net/sm-nbi1/modules/report/report_school_winner.php?id=5

ร่วมสนับสนุน และเป็นกำลังใจคุณครูและลูกๆ น.พ. กันครับ

ภาพผลงานศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3ชนะเลิศ เด็กชายพิสิษฐ์ ชัยโยธาครูผู้ฝึกสอน นายอนุวัฒน์ ช้า...
12/11/2019

ภาพผลงาน
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เด็กชายพิสิษฐ์ ชัยโยธา
ครูผู้ฝึกสอน นายอนุวัฒน์ ช้างแจ้ง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

ไปต่อระดับภาคครับ

วันนี้ ร่วมให้กำลังใจกันต่อกับ กลุ่มสาระศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ครับ
09/11/2019

วันนี้ ร่วมให้กำลังใจกันต่อกับ กลุ่มสาระศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69 ครับ

08/11/2019
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

รับชมผลงานของผู้ชนะเลิศ
ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และร่วมเป็นกำลังใจในการเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคต่อไปนะครับ

https://youtu.be/WIOrpnSVq5M

NonthaburiPittayakom School's cover photo
08/11/2019

NonthaburiPittayakom School's cover photo

วันนี้ออกแข่งขันหลายรายการหลายกลุ่มสาระ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 69) คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ดนตรี,ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ เป็นก...
08/11/2019

วันนี้ออกแข่งขันหลายรายการหลายกลุ่มสาระ (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 69) คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ดนตรี,ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

เริ่มแล้วครับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกกิจกรรมด้วยนะครับ
07/11/2019

เริ่มแล้วครับ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกกิจกรรมด้วยนะครับ

แป้นบาสเกตบอลใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับกีฬาๆ คือยาวิเศษ
04/11/2019

แป้นบาสเกตบอลใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับ
กีฬาๆ คือยาวิเศษ

ที่อยู่

15 ซอยติวานนท์ 32 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625882827

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NonthaburiPittayakom Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คุณครูใจดี
บอกบุญผ้าป่านนทบุรีพิทยาคม ตลาดท่าน้ำนนท์ ร่วมบุญด้วยกัน วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561 ด้วยกันครับ
ครูใจดิมาก ดีใจที่ได้เรียน
จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการค่ะ โครงการประกวดคลิปภาพยนตร์สั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” จังหวัดนนทบุรี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 29,000 บาท
อยากกลับไป😢
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลศิริราช ปีการศึกษา 2561" สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขา หลักสูตร 1 ปี จบแล้วเข้าทำงานที่ รพ.ในสังกัดม.มหิดล มีรายได้มั่นคงแน่นอน คนที่จบสายวิทย์ใช้โควตาสอบเรียนต่อพยาบาลได้ รับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 27 กพ - 30 มี.ค. 61 สมัครที่ www.si.mahidol.ac.th/education/practicalnurse หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/pn.siriraj หรือ โทร.02-4196465
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ หรือ ม.6 .ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
"ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ" "ช่วงสุดท้ายก่อน...หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย. 60" -------------------------------------- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2) --------------------------------------- http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php…
ฝากเนื้อ ฝากตัวด้วยครับผม NP.27