สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

09/05/2021

วันพืชมงคล 🌾
๑๐ พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ

พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

08/05/2021

🚩🚩🚩คุณก็ช่วยชาติ พ้นภัยCOVID-19 ได้ง่ายๆ
พร้อมวิธี เมื่อพบเจอข่าวสารที่เป็นเท็จ⚠️

❌❌อย่าเชื่อข่าวเท็จ ❌❌อย่าแชร์ข่าวปลอม เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะ

#ANTIFAKENEWS
#ไม่แชร์ข่าวปลอม
#COVID19

28/04/2021
28/04/2021

🔴 ทบ.แจ้งเลื่อนรับทหารใหม่ จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 64 สอดคล้องสถานการณ์ COVID คำนึงความปลอดภัยทหารใหม่เป็นสำคัญ

พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่ กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

โดยทางราชการได้มีการนัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือก เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในห้วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)

โดยมีทหารกองประจำการจะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 387 นาย, กองบัญชาการกองทัพไทย 545 นาย, กองทัพบก 35,916 นาย (ทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก 32,709 นายและจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ 3,207 นาย), กองทัพเรือ 3,701นาย และกองทัพอากาศ 4,579 นาย

เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นลำดับ เพราะตระหนักดีว่าการรวมตัวของทหารกองประจำการซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้ง ผู้ที่จะต้องเข้ามาประจำการในหน่วยทหารมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยทหาร แม้จะมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างรอบด้านไว้แล้วก็ตาม

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในครั้งนี้ รวมถึงลดการกระจายเชื้อสู่ครอบครัวและประชาชน กองทัพบกจึงได้เสนอข้อพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเลื่อนการรับทหารใหม่เข้าประจำการ ใน 1 และ 3 พ.ค.นี้ ออกไปก่อนจนกว่าระดับการแพร่กระจายของ COVID-19 จะลดลง

ซึ่งล่าสุด ในวันนี้ (28 เมษายน 2564) นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21 ประกาศให้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)​ งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564

🔴 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน

🟢 กองทัพบก จึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ

🔴 โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64

🟢 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0-2223-3259

การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการดังกล่าว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้น ยังคงเป็นไปตามปกติ
.........................................................

28 เมษายน 2564

24/04/2021
23/04/2021

กองทัพบก ยืนยันการ รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2564 โดยกำหนดวันรายงานตัวเข้ายังหน่วยต่างๆ ในวันที่ 1 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้ โดยเน้นย้ำหน่วยรับรายงานตัวทุกหน่วยให้เคร่งครัดในมาตรการต่างๆ ดังนี้

1) ขั้นตอนการรายงานตัว ณ เขต/อำเภอ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ด้านธุรการ ในห้วงปลาย เม.ย. นี้ ให้สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ ตรวจคัดกรองทหารกองเกินทุกนาย บันทึกอุณหภูมิร่างกาย จัดสถานที่รายงานตัวให้มีความเหมาะสมและโปร่งโล่ง ให้มีอากาศถ่ายเทใหลเวียนได้สะดวก โดยหากตรวจพบทหารกองเกินมีอุณหภูมิร่างกายไม่ปกติ ให้ดำเนินการจดบันทึกข้อมูลบุคคลและส่งตัวไปยัง รพ.ของรัฐเพื่อพบแพทย์ทันที กรณีได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของทหารกองเกินว่าติดเชื้อไวรัสฯ หรือถูกกำหนดให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีเอกสาร/หลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการ ให้เร่งดำเนินการจำหน่ายทหารกองเกินรายนั้นเพื่อให้ทำการรักษา/หรือกักตัวให้ครบ 14 วันก่อน ทั้งนี้ เมื่อรักษาหายแล้วหรือพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้นั้นรายงานตัวเข้าหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด

2) สำหรับกรณีการนัดหมายในการส่งตัวเข้าหน่วยข้ามกองทัพภาค ให้ชี้แจงหรือนัดหมายในห้วงเย็นจากตำบลนัดหมาย (อำเภอ) ไปยังตำบลขึ้นทะเบียน (จังหวัด) และเริ่มออกเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อไปถึงที่หมายในห้วงเช้าของวันถัดไปเพื่อลดความคับคั่งในการใช้ห้องน้ำกับประชาชนทั่วไปในสถานีบริการน้ำมันตลอดการพักระหว่างทาง และเมื่อถึงปลายทางในเวลากลางวัน จะสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม รัดกุมและปลอดภัย

3) เน้นย้ำให้ทหารกองเกินทุกนายนำโทรศัพท์มาด้วยในวันเข้ากองประจำการ พร้อมโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

..........................…

สำหรับทหารกองเกินหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปที่หน่วยงานสัสดีอำเภอ และสัสดีจังหวัดที่ทหารกองเกินผู้นั้นรายงานตัวได้ในวันเวลาทำการ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-2233259

#กองทัพบก #รายงานตัวทหารกองเกินเข้ากองประจำการ #ผลัดที่1ปี2564
#smartsoldiersstrongarmy

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
22/04/2021

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

16/04/2021

ขอร่วมส่งกำลังใจให้
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ทุ่มเทเสียสละตนเอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากโรค COVID -19

#คุณคือHERO

09/04/2021

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

#วันกองทัพอากาศ9เมษายน
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

06/04/2021

"...ทหารนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ และการธำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วยแสนยานุภาพ กับทั้งต้องแผ่ความเมตตาอาทร ปกป้องคุ้มครองประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุข ปลอดจากภยันตราย และความเดือดร้อนยากเข็ญต่างๆ ..."

พระบรมราโชวาท​ของ​พระ​บาท​สมเด็จพระ​บร​มชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่​ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

#พระบรมราโชวาท
#ผลิดอกออกผล

27/03/2021

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

“แด่วีรชนผู้สละชีวิตอุทิศแด่การปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย”
ทุกท่านอยู่ในความทรงจำตลอดไป...

#วีรชนแห่งกองทัพอากาศไทย
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ27มีนาคม

22/03/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล จำนวน 2,230 นาย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 510 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า...
"ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และฟังคำสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหารและนายตำรวจ ชั้นนายพล ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน หน้าที่ของทหารและตำรวจ ถึงมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติด้วยความทุ่มเท เสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบอย่างสูง ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้รับให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนให้สำเร็จผลอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา"
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

17/03/2021
15/03/2021

ประกาศอันที่ 2!!!
การตรวจเลือกปี 64

กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 20 เม.ย.64 (ยกเว้น 6 เม.ย.64 และ 12-15 เม.ย.64)

โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่
- ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 ซึ่งมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์
- ผู้ที่เกิด พ.ศ.2535 - 2542 ซึ่งมีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี

ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกฯ

ส่วน “คนผ่อนผัน” หากต้องการสละสิทธิ์จากการผ่อนผัน ต้องไปแจ้งต่อ “สัสดีภูมิลำเนาทหาร” ไม่เกินวันที่ 25 มี.ค.64

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑'s post
14/03/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑'s post

12/03/2021

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ได้ทรงพัฒนารากฐานด้านการทหารและริเริ่มกิจการบินของประเทศไทย

กองทัพอากาศจึงจัดสร้างพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง กำหนดนำไปประดิษฐาน ณ กองบินทั่วประเทศ โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการพิธีเททองไปเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แะจะทำพิธีมงคลาภิเษก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ

07/03/2021
01/03/2021

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์
แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”
พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

21/02/2021
10/02/2021

มีคนบอกในหลวง ร.๑๐ ว่า
ทางนั้น ไปไม่ได้ ไม่มีถนน มีแต่น้ำ...พระองค์ท่านจึงถามว่า อ้าว แล้ว เสด็จพ่อ ร.๙ ไปได้ยังไง ชาวบ้านบอกว่า ก็บอกพระองค์ในหลวง ร.๙ ว่า ไม่มีถนนรถไปไม่ได้ ..ถ้าจะไป ต้องไปทางเรือเท่านั้น !พระองค์ท่านก็ให้คนพายเรือไปส่ง
เมื่อในหลวงร.๑๐ ทรงได้ฟังเช่นนั้น พระองค์จึงตรัสบอกว่าถ้ายังงั้นก็พายเรือไปตามที่เสด็จพ่อ เคยไป

ทศมสยามินทราราช
ตามรอยบาทเบื้องปิตุอดิศร
อุปถัมภ์นำปรัชญ์ณัฐวิวรณ์
เรืองอมรมากบุญญาบารมี ฯ

น้อมสำนึกพระกรุณธิคุณนฤบดี
เทิดวงศะจักรี...ณ กาล
ร่มโพธิ์ทองทศมินทราธรณะฐาน
ชาติศาสน์พิลาสศาน..ติธรรม ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

กลอนสุภาพ / สัททุลวิกกีฬิตฉันท์๑๙
ผู้ประพันธ์ กิติราช ทับทิม ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

สมัยดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเสด็จทอดพระเนตรต่อยอดโครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ที่บึงบัวบ้านบากง อ.รือเสาะ นราธิวาส ปี 2529

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี's post
07/02/2021

Photos from สำนักงานสัสดีจังหวัดลพบุรี's post

03/02/2021

ร่วมเชิดชูเกียรติผู้กล้า “3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” The Thai Veterans Day

#วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ “ทหารผ่านศึก” และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา

3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ กรมการสารวัตรทหารบกอีกด้วย

#ร่วมเชิดชูเกียรติผู้กล้า
#วันทหารผ่านศึก

Photos from กองการสัสดี's post
29/01/2021

Photos from กองการสัสดี's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน's post
28/01/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน's post

19/01/2021

"อย่าปล่อยเวลาผ่านไป
โดยสูญเปล่า"

"ไม่มีคำว่าสายที่จะเริ่มลงมือทำ ดีหรือไม่ดี เริ่มที่ตัวเอง จบที่ตัวเอง "

" ไม่ว่าใครพูดว่ายังไง ความจริงย่อมจริงเสมอ "

... พระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
🌼 #เรามีในหลวง

สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14/01/2021

สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
08/12/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

🎖"สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
เกียรติยศ ผู้ครองฟ้า เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัย

เรื่องราวการต่อสู้ ภาพแห่งการสูญเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ กองทัพเรือญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอ่าวมะนาวและอ่าวประจวบ เพื่อใช้เส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพญี่ปุ่นได้ปะทะกับกำลังพลกองบินน้อยที่ ๕ อย่างดุเดือดขั้นตะลุมบอนเป็นเวลา ๓๓-๓๖ ชั่วโมง ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต ๔๑๗ คน ฝ่ายไทยเสียชีวิต ๔๒ คน เป็นทหาร ๓๘ คน ครอบครัว(สุภาพสตรี) ๒ คน ตำรวจ ๑ คน และยุวชนทหาร ๑ คน

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญของนักรบแห่งกองบินน้อยที่ ๕
พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. จึงได้ทูลเกล้าขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญเพื่อประดับบนธงชัยเฉลิมพลในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา
ให้กับเหล่าวีรชนผู้กล้า ณ อนุสาวรีย์วีรชนกองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
05/12/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
25/11/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก”

1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
โรงพยาบาลกองทัพบก 22 แห่ง ทั่วประเทศ เปิด “ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก” ให้ชายไทยที่ได้รับหมายเรียก และต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ที่สงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ

ตรวจที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รายละเอียดอยู่ด้านล่างครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
23/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

“วันนักรบพบญาติ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรหลานของท่าน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1600 ครับ

กองพันทหารอากาศโยธิน2
21/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน2

“อย่าลืมนะครับ เรามีนัดกัน” ❗️
ทางหน่วยฝึกฯ จะเปิดให้เยี่ยมทหารใหม่ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านศึกษากฎระเบียบการเยี่ยมทหารใหม่และทำตามกฎระเบียบด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 🙏🏻

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
21/11/2020

กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

กำหนดการเยี่ยมญาติทหารใหม่ 63/2 พัน.1 กรม ทย.รอ.อย. 28 - 29 พ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 0800-1600 ขอให้ญาติปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดต่อ Covid-19 ทุกคนด้วยนะครับ

จิตอาสาพระราชทาน
21/11/2020

จิตอาสาพระราชทาน

ในหลวง ทรงสั่ง ให้สำนักงานทรัพย์สินฯ งดเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินรายปี ที่ดินวัดปทุมวนาราม

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้งดเว้นค่าเช่าและการกำหนดระยะเวลาเช่าที่ดินบริเวณศาลาพระราชศรัทธา โดยพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตให้วัดปทุมวนารามใช้ที่ดินผืนดังกล่าวตลอดไปเพื่อเป็นพุทธบูชา
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ทั้งให้พระพุทธศาสนา
สถิตมั่นในราชอาณาจักรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ขอขอบคุณภาพจาก FB : วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การย้ายชื่อทหารให่มเข้าต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีใช้หรือปล่าวครับ
ตรวจสอบรายชื่อคะ
ตรวจสอบรายชื่อยังไงค่ะ
อยากทราบว่าเยื่ยมทหารใหม่ใด้เมื่อไหร่
ขอรายชื่อทหารใหม่พลัด2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยค่ะ