สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
04/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

04/07/2021

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ 🙏

03/07/2021

๑๒๔ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย- รัสเซีย 🇹🇭🇷🇺

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงรัสเซีย ในการประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ เราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย อย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่รัสเซีย เมื่อเวลาประมาณ ๒ ทุ่ม เสด็จถึงพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มีทหารประมาณสี่หมื่นเศษมายืนแถว ๒ ชั้นโห่ร้องถวายชัยมงคล กับมีทหารแตรประจำกองสำหรับกองทหารเหล่านั้นทำเพลงแตรสรรเสริญพระบารมี เสียงสนั่นลั่นท้องทุ่งวิถีทาง
เสด็จพระราชดำเนิน ตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดวันที่พำนักอยู่ที่รัสเซีย รัชกาลที่ ๕ ได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรติ และได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ ตามบันทึกที่พระองค์ทรงเขียนไว้ว่า

“...คำอันใดที่เอมเปอเรอรัสเซียได้รับสั่งกับฉัน ได้คิดแล้วจึงได้ตรัสทั้งนั้น ตรัสแล้วไม่ได้ลืมทิ้งเสียเลย คำที่ว่าอินดิเปนเดนต์ของเมืองไทยไม่มีเวลาที่จะต้องสูญต้องทำลายยังปรากฏติดหูอยู่...”

ความสนิทสนมของรัชกาลที่ ๕ กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ยังมีปรากฎในข้อความตามพระราชหัตเลขาส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ ๕ ที่เขียนถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเขียนไว้ว่า

“...ฉันรู้สึกเย่อหยิ่งเป็นอันมาก ว่ามีพี่น้องที่สนิทอันมีน้ำใจดีต่อเรามากอย่างแท้จริงในที่นี้ ทุกสิ่งเป็นไปเกินคาดหมาย จนฉันไม่รู้ว่าความยินดีท่วมในใจฉันเพียงใด...”

พระเจ้าซาร์ผู้ทรงอิทธิพล เป็นผู้หนึ่งที่ฝรั่งเศสเกรงใจอยู่มาก เมื่อทรงทราบว่ารัชกาลที่ ๕ พระสหายถูกรังแก พระองค์ตรัสว่า

“...อ๋อ ไม่ยากดอก พรุ่งนี้มาถ่ายรูปกับฉันนะ...”

แล้วพระเจ้าซาร์ก็ทรงสั่งเสนาบดีวังให้ส่งรูปนี้ไปยังหนังสือพิมพ์ลิลลุสตราซิอง เดอ ปารี บอกว่าเป็นพระบรมราชโองการของพระเจ้าซาร์ ให้ขยายเต็มหน้าแรกลงในหนังสือพิมพ์นั้น

พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซียกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในยุโรป มีผลทางจิตวิทยาไปทั่วยุโรป โดยเฉพาะฝรั่งเศส

การเสด็จประพาสรัสเซียของรัชกาลที่ ๕ ในครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในกุศโลบายของพระองค์ ที่ต้องการต่อต้านนโยบายล่าอาณานิคมที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเลือกแสวงหาพันธมิตรที่มีอำนาจมากพอ เพื่อมาต่อรองและคานอำนาจของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสไม่ให้ทั้งสองประเทศนี้รุกล้ำอธิปไตยของสยามมากจนเกินไป หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายที่ต้องการให้มหาอำนาจเข้ามามีผลประโยชน์และอิทธิพลในสยามพร้อม ๆ กันนั่นเอง ซึ่งพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จ

ที่มา พระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ฯ เสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐

© Source & Photo :

https://www.facebook.com/1651530501767770/posts/2884566598464148/?d=n

Mobile Uploads
03/07/2021

Mobile Uploads

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
02/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
02/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ's post
30/06/2021

Photos from กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ's post

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
12/06/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

07/06/2021

กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม
.....................................

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากกรณีสำนักข่าวอิศราได้นำเสนอข่าว ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 321/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 1037/2558 ลงวันที่ 29 มี.ค.2564 พิพากษาให้เพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ กท.1436 ที่ให้กองทัพอากาศใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณสุสานและฌาปนกิจสถาน บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. ที่ดินพิพาทจำนวน 7 แปลง (บริเวณฌาปนสถาน กองทัพอากาศ) เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตามความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎีกา และมีกองทัพอากาศเป็นผู้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด

2. ค่าใช้จ่ายการในการณาปนกิจผู้ที่เสียชีวิตมีความเป็นธรรมและมีการแสดงราคาค่าใช้อย่างชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกบริการหรือจัดหาสิ่งของบางอย่างมาเองได้ตามอัธยาศัย มิได้มีการบังคับแต่อย่างใด รวมทั้งเน้นการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีกองการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อไว้เป็นสถานที่ในการฌาปนกิจศพทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นสถานที่ให้กำลังพลกองทัพอากาศ ทั้งในและนอกประจำการ ตลอดจนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศได้ใช้เป็นที่ฌาปนกิจศพ รวมทั้งบริการด้านสุสานในการเก็บศพและเก็บอัฐิในราคาสวัสดิการ

สำหรับรายได้จะนำเข้ากองทุนฌาปนสถานกองทัพอากาศ เพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจการฌาปนสถาน อาทิเช่น ค่าบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการสร้าง รักษา ซ่อมแซม และบูรณะอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการพัฒนาการปรับปรุงและก่อสร้างเมรุเผาศพขึ้นใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านเกณฑ์การตรวจจากกรุงเทพมหานคร เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

3. คดีพิพาทดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด หากศาลมีคำพิพากษาเป็นประการใด กองทัพอากาศยินดีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลทุกประการ

ทั้งนี้ โฆษกกองทัพอากาศยืนยันว่า “กองทัพอากาศมีความพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ”

.....................................

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
7 มิถุนายน 2564

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
06/06/2021

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

09/05/2021

วันพืชมงคล 🌾
๑๐ พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ

พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

08/05/2021

🚩🚩🚩คุณก็ช่วยชาติ พ้นภัยCOVID-19 ได้ง่ายๆ
พร้อมวิธี เมื่อพบเจอข่าวสารที่เป็นเท็จ⚠️

❌❌อย่าเชื่อข่าวเท็จ ❌❌อย่าแชร์ข่าวปลอม เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะ

#ANTIFAKENEWS
#ไม่แชร์ข่าวปลอม
#COVID19

28/04/2021
24/04/2021
23/04/2021

กองทัพบก ยืนยันการ รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2564 โดยกำหนดวันรายงานตัวเข้ายังหน่วยต่างๆ ในวันที่ 1 พ.ค.64 ที่จะถึงนี้ โดยเน้นย้ำหน่วยรับรายงานตัวทุกหน่วยให้เคร่งครัดในมาตรการต่างๆ ดังนี้

1) ขั้นตอนการรายงานตัว ณ เขต/อำเภอ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ด้านธุรการ ในห้วงปลาย เม.ย. นี้ ให้สัสดีเขต/สัสดีอำเภอ ตรวจคัดกรองทหารกองเกินทุกนาย บันทึกอุณหภูมิร่างกาย จัดสถานที่รายงานตัวให้มีความเหมาะสมและโปร่งโล่ง ให้มีอากาศถ่ายเทใหลเวียนได้สะดวก โดยหากตรวจพบทหารกองเกินมีอุณหภูมิร่างกายไม่ปกติ ให้ดำเนินการจดบันทึกข้อมูลบุคคลและส่งตัวไปยัง รพ.ของรัฐเพื่อพบแพทย์ทันที กรณีได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของทหารกองเกินว่าติดเชื้อไวรัสฯ หรือถูกกำหนดให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีเอกสาร/หลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการ ให้เร่งดำเนินการจำหน่ายทหารกองเกินรายนั้นเพื่อให้ทำการรักษา/หรือกักตัวให้ครบ 14 วันก่อน ทั้งนี้ เมื่อรักษาหายแล้วหรือพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว ต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้นั้นรายงานตัวเข้าหน่วย ณ ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด

2) สำหรับกรณีการนัดหมายในการส่งตัวเข้าหน่วยข้ามกองทัพภาค ให้ชี้แจงหรือนัดหมายในห้วงเย็นจากตำบลนัดหมาย (อำเภอ) ไปยังตำบลขึ้นทะเบียน (จังหวัด) และเริ่มออกเดินทางในเวลากลางคืนเพื่อไปถึงที่หมายในห้วงเช้าของวันถัดไปเพื่อลดความคับคั่งในการใช้ห้องน้ำกับประชาชนทั่วไปในสถานีบริการน้ำมันตลอดการพักระหว่างทาง และเมื่อถึงปลายทางในเวลากลางวัน จะสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม รัดกุมและปลอดภัย

3) เน้นย้ำให้ทหารกองเกินทุกนายนำโทรศัพท์มาด้วยในวันเข้ากองประจำการ พร้อมโหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

..........................…

สำหรับทหารกองเกินหรือผู้ปกครองท่านใดมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปที่หน่วยงานสัสดีอำเภอ และสัสดีจังหวัดที่ทหารกองเกินผู้นั้นรายงานตัวได้ในวันเวลาทำการ หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-2233259

#กองทัพบก #รายงานตัวทหารกองเกินเข้ากองประจำการ #ผลัดที่1ปี2564
#smartsoldiersstrongarmy

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
22/04/2021

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

16/04/2021

ขอร่วมส่งกำลังใจให้
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ทุ่มเทเสียสละตนเอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากโรค COVID -19

#คุณคือHERO

09/04/2021

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

#วันกองทัพอากาศ9เมษายน
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

06/04/2021

"...ทหารนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ และการธำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วยแสนยานุภาพ กับทั้งต้องแผ่ความเมตตาอาทร ปกป้องคุ้มครองประชาชนทั่วไป ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุข ปลอดจากภยันตราย และความเดือดร้อนยากเข็ญต่างๆ ..."

พระบรมราโชวาท​ของ​พระ​บาท​สมเด็จพระ​บร​มชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันที่​ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

#พระบรมราโชวาท
#ผลิดอกออกผล

27/03/2021

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

“แด่วีรชนผู้สละชีวิตอุทิศแด่การปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย”
ทุกท่านอยู่ในความทรงจำตลอดไป...

#วีรชนแห่งกองทัพอากาศไทย
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ27มีนาคม

22/03/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นนายพล จำนวน 2,230 นาย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 510 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า...
"ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และฟังคำสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหารและนายตำรวจ ชั้นนายพล ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชน หน้าที่ของทหารและตำรวจ ถึงมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติด้วยความทุ่มเท เสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบอย่างสูง ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้นก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้รับให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนให้สำเร็จผลอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา"
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

17/03/2021
Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑'s post
14/03/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑'s post

12/03/2021

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ได้ทรงพัฒนารากฐานด้านการทหารและริเริ่มกิจการบินของประเทศไทย

กองทัพอากาศจึงจัดสร้างพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง กำหนดนำไปประดิษฐาน ณ กองบินทั่วประเทศ โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการพิธีเททองไปเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช แะจะทำพิธีมงคลาภิเษก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ

07/03/2021
01/03/2021

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์
แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”
พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

03/02/2021

ร่วมเชิดชูเกียรติผู้กล้า “3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” The Thai Veterans Day

#วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ “ทหารผ่านศึก” และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา

3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ กรมการสารวัตรทหารบกอีกด้วย

#ร่วมเชิดชูเกียรติผู้กล้า
#วันทหารผ่านศึก

Photos from กองการสัสดี's post
29/01/2021

Photos from กองการสัสดี's post

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การย้ายชื่อทหารให่มเข้าต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีใช้หรือปล่าวครับ
ตรวจสอบรายชื่อคะ
ตรวจสอบรายชื่อยังไงค่ะ
อยากทราบว่าเยื่ยมทหารใหม่ใด้เมื่อไหร่
ขอรายชื่อทหารใหม่พลัด2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยค่ะ