สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
31/08/2021

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
12/08/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันแม่แห่งชาติ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

06/08/2021
04/08/2021

“...การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพ
ของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย..."

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๑๔

28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
23/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
22/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

22/07/2021

ปกป้อง รักษา ปวงประชา ให้พ้นภัย

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
19/07/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
18/07/2021

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

16/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

Photos from กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
15/07/2021

Photos from กองพันปฏิบัติการพิเศษ 2 กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
14/07/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
14/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
14/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
14/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
13/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
12/07/2021

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
12/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
11/07/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
08/07/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
07/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

ตรวจสอบรายชื่อทหารใหม่ ทอ.รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขออนุญาตส่งรายชื่อท
07/07/2021
ตรวจสอบรายชื่อทหารใหม่ ทอ.รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขออนุญาตส่งรายชื่อท

ตรวจสอบรายชื่อทหารใหม่ ทอ.รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขออนุญาตส่งรายชื่อท

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
04/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

04/07/2021

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ 🙏

03/07/2021

๑๒๔ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย- รัสเซีย 🇹🇭🇷🇺

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงรัสเซีย ในการประพาสยุโรปครั้งที่ ๑ เราจึงถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย อย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่รัสเซีย เมื่อเวลาประมาณ ๒ ทุ่ม เสด็จถึงพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มีทหารประมาณสี่หมื่นเศษมายืนแถว ๒ ชั้นโห่ร้องถวายชัยมงคล กับมีทหารแตรประจำกองสำหรับกองทหารเหล่านั้นทำเพลงแตรสรรเสริญพระบารมี เสียงสนั่นลั่นท้องทุ่งวิถีทาง
เสด็จพระราชดำเนิน ตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดวันที่พำนักอยู่ที่รัสเซีย รัชกาลที่ ๕ ได้รับการดูแลอย่างสมพระเกียรติ และได้รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ ตามบันทึกที่พระองค์ทรงเขียนไว้ว่า

“...คำอันใดที่เอมเปอเรอรัสเซียได้รับสั่งกับฉัน ได้คิดแล้วจึงได้ตรัสทั้งนั้น ตรัสแล้วไม่ได้ลืมทิ้งเสียเลย คำที่ว่าอินดิเปนเดนต์ของเมืองไทยไม่มีเวลาที่จะต้องสูญต้องทำลายยังปรากฏติดหูอยู่...”

ความสนิทสนมของรัชกาลที่ ๕ กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ยังมีปรากฎในข้อความตามพระราชหัตเลขาส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ ๕ ที่เขียนถึงสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงเขียนไว้ว่า

“...ฉันรู้สึกเย่อหยิ่งเป็นอันมาก ว่ามีพี่น้องที่สนิทอันมีน้ำใจดีต่อเรามากอย่างแท้จริงในที่นี้ ทุกสิ่งเป็นไปเกินคาดหมาย จนฉันไม่รู้ว่าความยินดีท่วมในใจฉันเพียงใด...”

พระเจ้าซาร์ผู้ทรงอิทธิพล เป็นผู้หนึ่งที่ฝรั่งเศสเกรงใจอยู่มาก เมื่อทรงทราบว่ารัชกาลที่ ๕ พระสหายถูกรังแก พระองค์ตรัสว่า

“...อ๋อ ไม่ยากดอก พรุ่งนี้มาถ่ายรูปกับฉันนะ...”

แล้วพระเจ้าซาร์ก็ทรงสั่งเสนาบดีวังให้ส่งรูปนี้ไปยังหนังสือพิมพ์ลิลลุสตราซิอง เดอ ปารี บอกว่าเป็นพระบรมราชโองการของพระเจ้าซาร์ ให้ขยายเต็มหน้าแรกลงในหนังสือพิมพ์นั้น

พระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซียกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในยุโรป มีผลทางจิตวิทยาไปทั่วยุโรป โดยเฉพาะฝรั่งเศส

การเสด็จประพาสรัสเซียของรัชกาลที่ ๕ ในครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในกุศโลบายของพระองค์ ที่ต้องการต่อต้านนโยบายล่าอาณานิคมที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเลือกแสวงหาพันธมิตรที่มีอำนาจมากพอ เพื่อมาต่อรองและคานอำนาจของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสไม่ให้ทั้งสองประเทศนี้รุกล้ำอธิปไตยของสยามมากจนเกินไป หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายที่ต้องการให้มหาอำนาจเข้ามามีผลประโยชน์และอิทธิพลในสยามพร้อม ๆ กันนั่นเอง ซึ่งพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จ

ที่มา พระราชหัตถ์เลขาส่วนพระองค์ฯ เสด็จพระราชดำเนินประพาศยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐

© Source & Photo :

https://www.facebook.com/1651530501767770/posts/2884566598464148/?d=n

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
02/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
02/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ's post
30/06/2021

Photos from กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ's post

23/06/2021

ทหารใหม่ผลัด 1 พร้อมหรือยัง!!!
1-3 ก.ค.นี้ รายงานตัว!!
มาก้าวอย่างอย่างมั่นใจไปด้วยกัน

#การปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการ
* เสื้อผ้าและสิ่งของติดตัว
1. แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อผ้านำไปเพียงชุดเดียว (คือชุดที่ใส่ไป)
2. เงินสดติดตัว 200-300 บาท (มีอาหาร 3 มื้อให้รับประทาน)
3. ยารักษาโรคประจำตัว พร้อมแจ้งครูฝึกเรื่องโรคประจำตัว (ถ้ามี)
4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปทุกชนิด เช่น สร้อย แหวน เป็นต้น

* เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
3. หมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
5. บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
6. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นำหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบ ชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป (เพื่อใช้สมัครเรียน กศน.)

#เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #ทหารใหม่ผลัด1 #ทหารใหม่

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
12/06/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การย้ายชื่อทหารให่มเข้าต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีใช้หรือปล่าวครับ
ตรวจสอบรายชื่อคะ
ตรวจสอบรายชื่อยังไงค่ะ
อยากทราบว่าเยื่ยมทหารใหม่ใด้เมื่อไหร่
ขอรายชื่อทหารใหม่พลัด2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยค่ะ