สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command's post
24/12/2021

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command's post

22/12/2021

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบ ๗๔ ปี” ในวันพุธที่ ๒๙ ธ.ค.๖๔
……………………..

กำหนดการ
๐๘๓๙ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอพระไพรีพินาศอากาศโยธิน
๑๐๐๐ พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม อย.(๒)
๑๑๐๐ พิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่น หน่วยรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ทอ.ดีเด่น และรางวัลนิรภัยดีเด่น ของ อย. ณ ห้องประชุม อย.(๒)
เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

การแต่งกาย …
- ข้าราชการ เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง
- พลเรือน ชุดสุภาพ

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post
12/12/2021

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post

07/12/2021

🎼🎻🎺โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎻🎹🎷

📢📢📢ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน🔔🔔🔔

เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 65

โดยต้องเป็นผู้สมัครเพศชาย/หญิง
ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ดังนี้

ผู้สมัครชาย 🙋🏻‍♂️👮‍♂️
Flute🎼
Clarinet
Oboe
Bassoon
Alto Saxophone 🎷
Tenor Saxophone 🎷
Trumpet 🎺
French Horn หรือ Mellophone
Trombone
Euphonium หรือ Baritone
Tuba หรือ Sousaphone
Percussion🥁

ผู้สมัครชาย/หญิง 🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️👮‍♂️👮🏻
Violin 🎻
Viola🎻
Cello
Double Bass
Keyboard 🎹

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นชาย หรือ หญิง สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2547-2550)
2.คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
3.เป็นโสดไม่เคยมี สามี/ภรรยา ไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดในประเทศไทย)
5.มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกาย
6.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา
7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
9.ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย และต้องไม่เจาะหู
10.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ
11.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด/สารเคมีเสพติดให้โทษ
12.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้านักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

การรับสมัคร สมัครทางออนไลน์ได้ที่ 👇🏼👇🏼👇🏽

https://rtafband.thaijobjob.com

ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65
**ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com
หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
Id line : @rtafsm

07/12/2021

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

Photos from สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง Office of Donmuang RTAF Base Commander's post
30/11/2021

Photos from สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง Office of Donmuang RTAF Base Commander's post

24/11/2021

กองทัพบกเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ด้วยระบบออนไลน์

โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์
rcm65.rta.mi.th
และที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65

คุณสมบัติผู้สมัคร
🟢 เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ 18 - 20 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2545 - 2547) ซึ่งยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกทหาร (เว้นผู้จบ รด.ปี 3)
⚫ ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 - 29 ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. 2536 - 2543) ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ

🟡 รับสมัครเฉพาะทหารบกผลัดที่ 1/65 สามารถเลือกสมัครลงหน่วยที่เปิดรับไม่จำกัดจำนวนหน่วยในแต่ละมณฑลทหารบกทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร แต่เลือกได้เพียงคนละ 1 มณฑลทหารบกเท่านั้น

🔵คัดเลือกทหาร ในวันที่ 12 - 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบกที่ตนเองเลือกไว้ซึ่งกำหนดการจะแจ้งไว้ในใบตอบรับการสมัครของแต่ละคน

🔴 ส่งเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 65

24/11/2021

สัสดีกองกำลังพล หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดำเนินการรับทหารใหม่ในส่วนของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 2 เข้ากองประจำการ จากสัสดีจังหวัดแต่ละจังหวัด ดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร
2.จังหวัดนนทบุรี
3.จังหวัดปทุมธานี
4.จังหวัดสมุทรปราการ
5.จังหวัดสมุทรสาคร
6.จังหวัดสมุทรสงคราม
7.จังหวัดสระบุรี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดสุพรรณบุรี
10.จังหวัดนครราชสีมา
11.จังหวัดชัยภูมิ
12.จังหวัดสุรินทร์
13.จังหวัดศรีสะเกษ
14.จังหวัดบุรีรัมย์
15.จังหวัดมหาสารคาม
16.จังหวัดอุบลราชธานี
17.จังหวัดอำนาจเจริญ
และดำเนินการแบ่งเข้าหน่วยปกครองทหาร ดังนี้
1.ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2.กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
3.กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
4.กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
5.โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
6.สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
7.กรมแพทย์ทหารอากาศ
หากญาติทหารใหม่ท่านใดต้องการทราบว่าบุตรหลานของท่านสังกัดหน่วยใด สามารถ พิมพ์ชื่อ นามสกุล และจังหวัด ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ ขอบคุณครับ

17/11/2021

“...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับ และจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้..”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15/11/2021

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ #ทรงบริจาคพระโลหิต เเก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้สำหรับทางการเเพทย์ในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา #งามสมบรมขัตติยนารีราชจักรีวงศ์
.
.
ที่มา: HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

12/11/2021

🔔 ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก ตรวจที่ไหนก็ได้ ขอแค่มาก่อน 25 ก.พ. 65 ❗️

🔰น้องๆชายไทยทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

🔰หากสงสัยว่ามีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ สามารถเข้ารับการ"ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก" ได้ ณ 🏥 โรงพยาบาลกองทัพบก 22 แห่งทั่วประเทศ

🔰รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ 👉🏻 www.amed.rta.mi.th
หรือมีข้อสงสัยสอบถาม📲 ที่โรงพยาบาลกองทัพบกที่ประสงค์จะเข้าตรวจ

#ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก

Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
02/11/2021

Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

31/10/2021
Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
31/10/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
30/10/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command's post
30/10/2021

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command's post

30/10/2021
Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
30/10/2021

Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

14/10/2021
13/10/2021

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

Timeline Photos
11/10/2021

Timeline Photos

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2565
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

จงรักภักดี
สำนึกหน้าที่
สามัคคี
เสียสละ

"ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยทหาร"

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
31/08/2021

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
12/08/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

12/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันแม่แห่งชาติ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

06/08/2021
04/08/2021

“...การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพ
ของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย..."

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๑๔

28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post
23/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน2's post

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
22/07/2021

Photos from กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

22/07/2021

ปกป้อง รักษา ปวงประชา ให้พ้นภัย

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
19/07/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
18/07/2021

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

16/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การย้ายชื่อทหารให่มเข้าต้องนำส่งเอกสารทางไปรษณีใช้หรือปล่าวครับ
ตรวจสอบรายชื่อคะ
ตรวจสอบรายชื่อยังไงค่ะ
อยากทราบว่าเยื่ยมทหารใหม่ใด้เมื่อไหร่
ขอรายชื่อทหารใหม่พลัด2กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ด้วยค่ะ