กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดเหมือนปกติ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงาน ตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเลื่อนเ...
21/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงาน ตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ภายใต้การดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ได้ดำเนินการเข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งโรงงานของบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด และบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำมาวิเคราะห์ทดสอบตามโครงการตรวจประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษตรวจวัดค่าบีโอดี ค่าซีโอดี แบบอัตโนมัติ​ อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (Error-Water Pollution Monitoring System : E-WPMS) เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดตั้งรถตรวจว...
21/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว จ.นครราชสีมา

วันที่ 21 ธ.ค. 2564 กลุ่มปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบโรงงาน จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. บริเวณพื้นที่หน้าบ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ที่ 2 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2. บริเวณศาลาประชาคมบ้านหัวถนน หมู่ที่ 14 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ตามคำขอความร่วมมือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรณีเหตุเดือนร้อนด้านฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

กลุ่มปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สมุทรสาคร​ เข้าเก็บตัวอย่างอากา...
21/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สมุทรสาคร​ เข้าเก็บตัวอย่างอากาศและตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการของโรงงาน ล้าง บดย่อย หลอมทำเม็ดพลาสติก จ.สมุทรสาคร

วันที่ 21 ธันวาคม 2564​ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตกกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สมุทรสาคร​ เข้าเก็บตัวอย่างอากาศและตรวจวัดระดับเสียง จากการประกอบกิจการของโรงงาน ล้าง บดย่อย หลอมทำเม็ดพลาสติก ต.บ้านเกาะ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตามคำร้องขอให้ตรวจวัดของ สำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สมุทรสาคร​ เนื่องจากเหตุร้องเรียนโรงงาน โดยตัวอย่างอากาศได้ประสาน ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ช่วยตรวจวัดค่าสารอินทรีย์ระเหย

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบ ตรวจวัด เก็บตัวอย่...
21/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบ ตรวจวัด เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย จากการประกอบกิจการผลิตอิฐ จ.ชลบุรี

วันที่ 20 ธ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจสอบ ตรวจวัด เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย จากการประกอบกิจการผลิตอิฐ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพย...
21/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินของโรงงานผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมตรวจสอบการปนเปื้อนบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 (ห้วยสำโรงตอนบน) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี​ ลงพื้นที่ตรวจวัดสารอินทร...
18/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี​ ลงพื้นที่ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศโรงงาน​ พื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 16 - 17 ธ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี​ เข้าตรวจสอบ วัดค่าระดับเสียง เก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในปล่องระบาย และเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในบรรยากาศทั่วไปของโรงงานทำเครื่องตบแต่งภายในอาคาร เช่น แผ่นพื้น แผ่นหน้าเคาน์เตอร์ แผ่นโต๊ะ ฯลฯ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

18/12/2021
กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่ ...
17/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ตรวจการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามระเบียบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวยื่นขอขึ้นทะเบียนวิเคราะห์สารมลพิษในน้ำเสีย

กลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันท...
17/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานตรวจกำกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ บริษัท อธิมาตร จำกัด ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานตรวจกำกับและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่จังหวั...
17/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานตรวจกำกับและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน​ เพื่อต่ออายุการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ​ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด​ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันที่ 1...
17/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 ธ.ค.​ 2564 กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พื้นที่สวนอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ บริเวณสำนักงาน ฯ วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 2564 ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. อยู่ระหว่าง 54-70 ug/m3 และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดภาคสนาม (Dust mate) ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เพิ่มเติม จำนวน 6 จุด พบว่า เบื้องต้นค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5​ ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 11.6-23.3 ug/m3
ตามแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น
หมายเหตุ : ช่วงระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 2564 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สภาพอากาศปิดส่งผลให้ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าสูง

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าดำเนินการตรวจวัดเสียง...
16/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าดำเนินการตรวจวัดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สายส่งไฟฟ้า​ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจวัด​ระดับเสียง​จากการประกอบกิจการโรงงาน​ ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สื่อสารโทรคมนาคม ผลิตสายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง และสายสัญญาณโทรคมนาคมทุกชนิด​ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ โรง...
15/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศ โรงงานผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส พื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี​ เข้าตรวจวัดเก็บตัวอย่าง ปริมาณฝุ่นในบริเวณทำงาน และในบรรยากาศทั่วไป​ โรงงานทำแม่พิมพ์โลหะ และผลิตชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส สำหรับรถยนต์และรถบรรทุก​ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับ​ กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ตรวจวัด...
15/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับ​ กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 ธ.ค. 2564​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดย​ กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานร่วมกับกองเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม​ ดำเนินการติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พื้นที่สวนอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 จุด และตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ด้วยเครื่องตรวจวัดภาคสนาม (Dust mate) พื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ จำนวน 8 จุด ผลการตรวจวัดเบื้องต้น ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ระหว่าง 16.2-24.1 ug/m3 ตามแผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ด้วยรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท​ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ...
15/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท​ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียกรณีลักลอบทิ้งน้ำเสียพื้นที่จังหวัดชัยนาท

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เข้าทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกรณีมีการลักลอบทิ้งน้ำเสียลงสู่บ่อดินของบริษัทเอกชน​หมู่ที่ 6 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท​ จังหวัดชัยนาท​ และบ่อน้ำของประชาชน​ พื้นที่หมู่ที่​ 6​ ตำบลหางน้ำสาคร​ อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเก็บตัวอย่างกลิ่นโรงงา...
14/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการเก็บตัวอย่างกลิ่นโรงงานแปรรูปอาหารหมักดอง พื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เข้าเก็บตัวอย่างความเข้มกลิ่น ของโรงงานแปรรูปอาหารหมักดอง​ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และนำมาทดสอบความเข้มกลิ่น ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ​ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เข้าเก็บตัวอย่างกลิ่น โรงง...
14/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เข้าเก็บตัวอย่างกลิ่น โรงงานผลิตใบชาแห้งและใบชาผง​ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เข้าเก็บตัวอย่างความเข้มกลิ่น ของทำใบชาแห้งและใบชาผง ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และนำมาทดสอบความเข้มกลิ่น ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ​ จ.เชียงใหม่​ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากา...
14/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (PM 10 และPM 2.5) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นำโดยนางจันทนา ไวยามัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (PM 10 และPM 2.5) ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุสาหกรรมตั้งอยู่ ได้แก่ บริเวณพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรม


ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ...
10/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน​ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่นในบรรยากาศ​ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป​ (TSP, PM10 และ​ PM2. 5) และฝุ่นละอองในบริเวณทำงาน (TD) โรงงานประกอบกิจการ​มันเส้นต.อ่างทอง​ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5​ PM​ ...
10/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5​ PM​ 10 และ​TSP​ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป​ (TSP, PM10 และPM2. 5) และฝุ่นละอองในบริเวณทำงาน (TD) ของโรงงานประกอบกิจการ อบเม็ดพืช เก็บรักษาลำเลียง และทำมันเส้น​ ตำบลทรงธรรม​ อำเภอเมืองกำแพงเพชร​ จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจวัดเก็บตัวอย่างอากาศในป...
09/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจวัดเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย จากการประกอบกิจการของโรงงายผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จังหวัดชลบุรี

วันที่ 8 ธ.ค. 64 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ตรวจวัดเก็บตัวอย่างอากาศในปล่องระบาย จากการประกอบกิจการของโรงงานผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยา...
09/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (TSP, PM10 และPM2. 5) ในโครงการเฝ้าระวังฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปก่อนช่วงเวลาเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (TSP, PM10 และPM2. 5) ในโครงการเฝ้าระวังฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปก่อนช่วงเวลาเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และจุดที่ 2 เทศบาลเมืองเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

09/12/2021
กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ​ร่วมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการตรวจวัดก...
07/12/2021

กรมโรงงานอุตสาหกรรม​ โดยกองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ​ร่วมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการตรวจวัดก๊าซและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย​ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า​ จากเชื้อเพลิงชีวมวล จ.อุดรธานี​

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ ร่วมกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการตรวจวัดก๊าซและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบายโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล​ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กอง​วิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน

ที่อยู่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306312

เว็บไซต์

http://reg3.diw.go.th/research/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด