กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(1)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ห้องปฏิบัติการกับงานอาชีวอนามัย”  #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายวันที่ 31 ส...
18/08/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
“ห้องปฏิบัติการกับงานอาชีวอนามัย” #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ห้อง MR 106 ห้องย่อยที่ 9 ชั้น 1
เวลา 13.00 -14.30 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
#ไม่มีระบบออนไลน์

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://ers.ubmthailand.com/pva23?_gl=1*a4e92i*_gcl_au*MTQ4MjM0NzI0LjE2OTIyNDI4ODM.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 0 2430 6312 ต่อ 2103-5
E-mail: [email protected]

กรมโรงงานอุดสาหกรรม เชิญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ...
17/08/2023

กรมโรงงานอุดสาหกรรม เชิญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

การฝึกอบรม เรื่องการทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ

โครงการ "ส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนสู่มาตรฐานสากล" ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อบรมออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด!) #จำนวนจำกัด

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING

สอบถามข้อเพิ่มเติม
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบผลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทร. 02430 6312 ต่อ 2103-5
E-mail : [email protected]

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่...
16/08/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่างในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย น้ำใต้ดิน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (pH Measurement in Water Wastewater Ground Water and Waste)” #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmvB84mdB2MSnHqUA3cpOQ2rk1tTDq1wLMzvOLfXWuBbA-w/viewform

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002
E-mail : [email protected], [email protected]

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียนเชิญผู้ประกอบการโรงงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แล...
16/08/2023

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรียนเชิญผู้ประกอบการโรงงานที่อยู่ภายใต้กำกับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการกฎหมายการตรวจวัดมลพิษระยะไกล
(BOD , COD online , CEMS และ POMS)

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม MR 111
(ไม่มีรูปแบบออนไลน์)

คลิกลงทะเบียน
https://ers.ubmthailand.com/preshow/admission/qRrw_fsbp_AoQXXt17kQuNfeBueA1X43_CphMULwsoToCNM6LtAfW4ygt8ma4G8DQ1IcBfgZQJikKN6XknQCWw~~?_gl=1*mfrqqt*_gcl_au*Mjc0NDg2NDIuMTY5MTY1NTQwNA

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : [email protected]

11/08/2023

เนื่องในโอกาส​วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้า​ด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​
ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​
พนักงานราชการ​ และเจ้าหน้าที่
กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​
กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม

📍🏭🚜 "อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาจาก  #แวกซ์กาเบ็จ จังหวัดราชบุรี คาดจะแล้วเสร็จในปี 2567 และบริษ...
10/08/2023

📍🏭🚜 "อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาจาก #แวกซ์กาเบ็จ จังหวัดราชบุรี คาดจะแล้วเสร็จในปี 2567 และบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด" [สะสางแวกซ์กาเบ็จ ตอน 4]
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และพื้นที่ของ นายสมพงษ์ ลิ้มพัฒนสกุล ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมี นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายประสม ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นายเอกบุตร อุตมพงศ์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นางสาวนวพร สงวนหมู่ รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาววิชุดา สัมฤทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (ZOOM Conference)
📄✍🏻 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการกำจัด/บำบัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียเคมีวัตถุที่ตกค้างในพื้นที่ของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และพื้นที่ของ นายสมพงษ์ ลิ้มพัฒนสกุล ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อาทิ ขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางการจัดการสิ่งของที่เหลือหรือได้จากการกำจัด/บำบัดที่มีมูลค่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดจะแล้วเสร็จในปี 2567 และบริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดต่อไป
↘️ สะสางแวกซ์กาเบ็จ ตอน 1
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-205/
↘️ สะสางแวกซ์กาเบ็จ ตอน 2
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-269/
↘️ สะสางแวกซ์กาเบ็จ ตอน 3
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-378/
↘️ สะสางแวกซ์กาเบ็จ ตอน 4
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-407/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #แวกซ์กาเบ็จ #บริษัทแวกซ์กาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์จำกัด #กากอุตสาหกรรม #ของเสียอุตสาหกรรม #ราชบุรีโมเดล

เปิดลงทะเบียนโค้งสุดท้ายถึง 14 สิงหาคม 2566  #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภ...
10/08/2023

เปิดลงทะเบียนโค้งสุดท้ายถึง 14 สิงหาคม 2566 #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่าง น้ำ และน้ำเสีย
(Determination of Solids in Water and Wastewater)”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1LCMxmgRugiX91MLjLw_0xFitC1U8EnN3mTavpWyCzFbbw/viewform

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002
E-mail : [email protected], [email protected]

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่าง น้ำ และน้ำเสีย
(Determination of Solids in Water and Wastewater)”
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1LCMxmgRugiX91MLjLw_0xFitC1U8EnN3mTavpWyCzFbbw/viewform

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002
E-mail : [email protected], [email protected]

หมายเหตุ ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2566 เป็นช่วงวันหยุดราชการขอให้ท่านสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์ข้างต้นแทน

04/08/2023

🔔กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญรับชม VDO การอบรม “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ” รุ่นที่ 2 ✨
🗓จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ผ่านช่องทาง Youtube กรมโรงงานอุตสาหกรรม
🎬ตอนที่ 1 กฏหมายว่าด้วยโรงงาน
https://www.youtube.com/watch?v=dO6-Oh_rJ4Y&t=10s
🎬ตอนที่ 2 กฎหมายมลพิษน้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=EPkqBSr8VDc
🎬ตอนที่ 3 กฎหมายมลพิษอากาศ
https://www.youtube.com/watch?v=SbGxKYFTz3w
🎬ตอนที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรม
https://www.youtube.com/watch?v=ybLhtGiVzJ8
🎬ตอนที่ 5 กฎหมายความปลอดภัย
https://www.youtube.com/watch?v=fK1YDLlRTf4

เอกสารประกอบการบรรยาย
📑https://drive.google.com/drive/folders/19ICXvZIu1fqfVSvnrwaQtHsdXtZ67Ooq

จัดโดย กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
📞โทร 02-430-6309 ต่อ 1808

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อบรม #กฎหมาย #โรงงาน #มลพิษน้ำ #มลพิษอากาศ #การจัดการ #กากอุตสาหกรรม #ความปลอดภัย

📢📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 💦โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้...
04/08/2023

📢📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา

💦โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ ด้วยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG

🗓 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
⏰เวลา 08.30 - 12.00 น.
📌ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

📝 แบบตอบรับการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
https://forms.gle/VxWY2sdbj1x8Knbg8

ℹ️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กลุ่มมลพิษดิน)
📞 02 - 430 - 6315 ต่อ 2417

เจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา คือ นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย์
📞 02 - 763 - 2828 ต่อ 3213

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #สัมมนา #เผยแพร่ #การศึกษา #โครงการ #ระบบ #เฝ้าระวัง #การปนเปื้อน #ดิน #น้ำใต้ดิน

📢📢 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
💦โครงการศึกษาเพื่อจัดตั้งระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ ด้วยแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG

🗓 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
⏰เวลา 08.30 - 12.00 น.
📌ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร
📝 แบบตอบรับการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
https://forms.gle/VxWY2sdbj1x8Knbg8

ℹ️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กลุ่มมลพิษดิน)
📞 02 - 430 - 6315 ต่อ 2417
เจ้าหน้าที่ของที่ปรึกษา คือ นางสาวพฤทธา เจริญทรัพย์
📞 02 - 763 - 2828 ต่อ 3213

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #สัมมนา #เผยแพร่ #การศึกษา #โครงการ #ระบบ #เฝ้าระวัง #การปนเปื้อน #ดิน #น้ำใต้ดิน

04/08/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่างในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย น้ำใต้ดิน และสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (pH Measurement in Water Wastewater Ground Water and Waste)” #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 28 สิงหาคม 2566
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmvB84mdB2MSnHqUA3cpOQ2rk1tTDq1wLMzvOLfXWuBbA-w/viewform

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002
E-mail : [email protected], [email protected]

หมายเหตุ ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2566 เป็นช่วงวันหยุดราชการขอให้ท่านสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์ข้างตนแทน

04/08/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
เชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งในตัวอย่าง น้ำ และน้ำเสีย
(Determination of Solids in Water and Wastewater)”
#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ (ZOOM)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566

ลงทะเบียนคลิกลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1LCMxmgRugiX91MLjLw_0xFitC1U8EnN3mTavpWyCzFbbw/viewform

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 03-313-6059 ต่อ 5000,5001,5002
E-mail : [email protected], [email protected]

หมายเหตุ ช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2566 เป็นช่วงวันหยุดราชการขอให้ท่านสอบถามข้อมูลผ่านทางอีเมล์ข้างต้นแทน

02/08/2023
28/07/2023
คำแนะนำเพิ่มเติม การรายงานผล​ความ​คลาด​เคลื่อน (สำหรับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน)
21/07/2023

คำแนะนำเพิ่มเติม
การรายงานผล​ความ​คลาด​เคลื่อน
(สำหรับห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน)

สูตรคำนวณ​หาค่า​ความ​คลาด​เคลื่อน (BOD COD Online)  [สำหรับโรงงาน]อ้างอิง​ : ประกาศ​กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ เรื่อง​ หลักเก...
21/07/2023

สูตรคำนวณ​หาค่า​ความ​คลาด​เคลื่อน
(BOD COD Online) [สำหรับโรงงาน]

อ้างอิง​ : ประกาศ​กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม​ เรื่อง​ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ขั้นตอนการส่งแบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (BOD​ COD​ ​Online)กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงานกองวิจัยและเตือ...
18/07/2023

ขั้นตอนการส่งแบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน (BOD​ COD​ ​Online)

กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
โทรศัพท์ : 02-430-6312 ต่อ 2107 และ 2109
E-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่อง BOD/COD Online ท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่อง...
18/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่อง BOD/COD Online ท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือฯ #รอบที่2/2566 และรายงานผลให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
โทรศัพท์ : 02-430-6312 ต่อ 2107 และ 2109
E-mail : [email protected]

ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย (1ท่านต่อ1เลขทะเบียนโรงงาน)🌟อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 🌟ส...
18/07/2023

ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย (1ท่านต่อ1เลขทะเบียนโรงงาน)
🌟อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 🌟
สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้ แอมโมเนีย เป็นสารทำความเย็น เท่านั้น

➕พร้อมด้วยวิทยากรหลายท่าน ที่มากประสบการณ์ ความสามารถและมีความรู้ทางด้าน ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ร่วมเป็นเกียรติบรรยายครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้
➕สิ่งที่ท่านจะได้รับ : พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมเพิ่มทักษะใหม่

📝 สอบพร้อมรับประกาศนียบัตร
🚨 ปีสุดท้าย!! สำหรับการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 🚨

รุ่นที่ 4 จ.ขอนแก่น
อบรมวันที่ 18-21 กันยายน 2566
: https://forms.gle/DG3AuHgvdkrpPfZA8

รุ่นที่ 5 จ.นครปฐม
อบรมวันที่ 2-5 ตุลาคม 2566
: https://forms.gle/Z9S7HbJabCoEc7ReA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ คุณฐิติมา ม่วงคำ (จอย) 082-6806597 ID Line: joy7749
☎️ คุณอรอนงค์ ทับทิม (บี) 086-3982464 ID Line: beeonanong

ขั้นตอนขอเชื่อมต่อ CEMS มายังกรมโรงงานอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มเฝ้าระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​ กองวิจัย...
17/07/2023

ขั้นตอนขอเชื่อมต่อ CEMS มายังกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มเฝ้าระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02-430-6312 ต่อ 2107 และ 2109
LINE :
E-mail : [email protected]

โรงงานของท่านเข้าข่ายต้องติดตั้ง CEMS หรือไม่?โรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศ...
17/07/2023

โรงงานของท่านเข้าข่ายต้องติดตั้ง CEMS หรือไม่?

โรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มเฝ้าระวัง​และ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน​
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02-430-6312 ต่อ 2107 และ 2109
LINE :
E-mail : [email protected]

📢📢📢📢‼️ เปิดแล้ว  ‼️สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  👷‍♀️👷‍♂️ ขอเชิญผู้ที่ส...
17/07/2023

📢📢📢📢
‼️ เปิดแล้ว ‼️
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 👷‍♀️👷‍♂️ ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนออนไลน์ 💻🖱 E-Learning หลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ

✅✅ ลงทะเบียนสมัครฟรีได้ที่เว็บไซต์ E Learning สสปท.
https://elearning.tosh.or.th

ติดตามข่าวสาร สสปท.
🌐 เว็บไซต์ : www.tosh.or.th
👍🏻 Facebook : สสปท - TOSH
🎥 YouTube channel : สสปท.
🐦 Twitter : TOSHThailand
💬 LINE : TOSH

📢📢📢📢
‼️ เปิดแล้ว ‼️
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 👷‍♀️👷‍♂️ ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนออนไลน์ 💻🖱 E-Learning หลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ

✅✅ ลงทะเบียนสมัครฟรีได้ที่เว็บไซต์ E Learning สสปท.
https://elearning.tosh.or.th

ติดตามข่าวสาร สสปท.
🌐 เว็บไซต์ : www.tosh.or.th
👍🏻 Facebook : สสปท - TOSH
🎥 YouTube channel : สสปท.
🐦 Twitter : TOSHThailand
💬 LINE : TOSH

เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาค...
17/07/2023

เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา
​พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า​ ข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ และเจ้าหน้าที่
กองวิจัยและ​เตือนภัย​มลพิษ​โรงงาน
กรมโรงงาน​อุตสาหกรรม

📢กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ รับชมVDO การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม⚠️หัวข้อเรื่...
07/07/2023

📢กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ รับชม
VDO การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

⚠️หัวข้อเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน"🔥
จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Meeting ) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผ่านช่องทาง Youtube กรมโรงงานอุตสาหกรรม

🎬https://www.youtube.com/watch?v=Mm1ol8MJ6QA

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://drive.google.com/drive/folders/1xIOCaf8OddU0zeu-ZVIBWa8b9qqeOB7d

จัดโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อบรม #ความรู้ #ความปลอดภัย #ป้องกัน #อัคคีภัย

📢กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ รับชม
VDO การอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
⚠️หัวข้อเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน"🔥

จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom Meeting ) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผ่านช่องทาง Youtube กรมโรงงานอุตสาหกรรม
🎬https://www.youtube.com/watch?v=Mm1ol8MJ6QA

เอกสารประกอบการบรรยาย
📑https://drive.google.com/drive/folders/1xIOCaf8OddU0zeu-ZVIBWa8b9qqeOB7d?usp=drive_link

จัดโดย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อบรม #ความรู้ #ความปลอดภัย #ป้องกัน #อัคคีภัย

📣🏭🏭📝 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ✳️✳️ “(ร่าง) ประกาศกระท...
07/07/2023

📣🏭🏭📝 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
✳️✳️ “(ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. “
🗓️ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2566
💻 ผ่านระบบออนไลน์ scan QR Code หรือ คลิ๊ก! 👇🏻
http://php.diw.go.th/rubfung/show.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ℹ️ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
☎️ โทร. 0 2430 6307 ต่อ 1602-1607
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #รับฟังความเห็น #ประกาศกระทรวง

06/07/2023
ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และบุคลากรของโรงงาน เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม “กฎหมายมลพิษอากาศและการจัดการสารเคมี”  ในว...
04/07/2023

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และบุคลากรของโรงงาน

เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม
“กฎหมายมลพิษอากาศและการจัดการสารเคมี”

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSS7KONaLpkRaTqZZrg8A28VCyOsUm9FP1eqOFzdLCBAZLLw/viewform

#ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเต็มจำนวนแล้ว หากท่านสนใจสามารถเข้ารับชมการบรรยายผ่านทาง Live บนเพจ Facebook กรมโรงงานอุตสาหกรรม (https://www.facebook.com/diwindustrial?mibextid=LQQJ4d ) ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ และบุคลากรของโรงงาน เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม “กฎหมายมลพิษอากาศและการจัดการสารเคมี”
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings

รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานฉ...
04/07/2023

รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานฉบับคลิกลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1L3esD6ZZ3wonkQY8f8dAgj8OoQViagDK/view?usp=sharing

มารู้จักร่างประกาศกันครับขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเ...
29/06/2023

มารู้จักร่างประกาศกันครับ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กรอ. เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การแจ้งเหตุขัดข้อง การแจ้งหยุดหน่วยการผลิตสำหรับโรงงานที่ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. ....

โดยสามรถแสดงความคิดเห็นได้ที่ ระบบกลางทางกฎหมาย
https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjI2MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

#ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ
#ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
#ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก
#ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก
#ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี นายสุทธิสาร แก้วครามได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคล...
29/06/2023

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี นายสุทธิสาร แก้วคราม

ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลที่มีการส่งเสริมคุณธรรม
หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้าน "สุจริต" เรื่อง การไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดี นายสุทธิสาร แก้วคราม

ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลที่มีการส่งเสริมคุณธรรม
หรือทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้าน "สุจริต" เรื่อง การไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

🟣กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้ระบบ i - Industry และ i - Single form สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทาง...
29/06/2023

🟣กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ใช้ระบบ
i - Industry และ i - Single form สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทางออนไลน์ : https://i.industry.go.th/ หรือ เข้ามาใช้บริการได้ที่ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 1
⏰ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

วิธีสมัคร i - Industry : https://www.youtube.com/watch?v=P3FsALX9JBU

วิธีใช้งาน i - Single form : https://www.youtube.com/watch?v=kITkgNljzpU

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞02-430-6307 ต่อ 1606
📞097-036-2749
📞02-430-6808 ต่อ 680805 - 7
📞02-430-6976 กด 0
✉️[email protected]

🟢เพิ่มเพื่อน Line https://page.line.me/241ibdcp

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานรถปฎิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอ...
29/06/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานรถปฎิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2566 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดอบรมและสาธิตการใช้งานรถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตามโครงการซื้อรถปฏิบัติการฉุกเฉินตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กลุ่มปฎิบัติเคลื่อนที่เร็ว และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งนี้ได้ติดตั้งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านข้างอาคาร กรอ. ฝั่งธนาคารกรุงไทย และติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้านข้างอาคาร กรอ. ฝั่งไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิ.ย. 2566 เพื่อทดสอบระบบ

28/06/2023

ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย🥳

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
🌟ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม🌟 สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน 12 ลำดับประเภทที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง
🔥 “กฎหมายการประเมินความเสี่ยงฉบับใหม่ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 4/2566” 🔥
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00

➕สิ่งที่ท่านจะได้รับ : ความรู้ในเรื่องกฎหมายการประเมินความเสี่ยงฉบับใหม่ พ.ศ. 2566

📍จำกัดสิทธิ์การอบรม 500 ท่าน ผ่านโปรแกรม zoom (หากลงไม่ทันสามารถรับชมได้ผ่านทาง facebook live กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

🔽สนใจลงทะเบียนได้ที่🔽
ลิงค์ : https://docs.google.com/forms/d/14B7wsHvrZdv6U0tIOv74nhv4j4vHmGyuDX4ajPn8ZrU/edit

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารความปลอดภัย กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
☎️ 02-430-6314 ต่อ 2308

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #ความปลอดภัย #รายงานความเสี่ยง

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่...
27/06/2023

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนและฝุ่นละอองในบรรยากาศจากการประกอบกิจการของ บริษัท ยิ่งดี 99 จำกัด ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และตรวจวัดระดับเสียง รบกวนของโรงน้ำแข็งชัยสุดา ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจวั...
27/06/2023

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองและก๊าซในปล่องระบายออกนอกโรงงานและฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป (TSP ,PM10 และPM2.5) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งหลวง ซึ่งประกอบกิจการ บ่มใบยาสูบ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตามแผนการตรวจโรงงานที่อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดมลพิษด้านฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 10 โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเค...
27/06/2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และทวนสอบวิธี รายการ BOD COD ในน้ำเสียตามวิธีมาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์และทวนสอบวิธี รายการ BOD COD ในน้ำเสีย ตามมาตรฐาน วิธี standard method APHA,AWWA
(กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรอ. สมอ. และวศ.) ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เข้ารับการอบรม 20 คน

การอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ 3 ของโครงการส่งเสริมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมห้องปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025ให้มีผลวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เชื่อมั่นในระดับสากลซึ่งห้องปฏิบัติการได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ หลักการทางวิชาการ ตลอดจนการเลือกใช้สถิติในการยืนยันความแม่น (Accuracy)และความเที่ยง (Precion) ตามมาตรฐานวิธี หลังจากได้รับคำแนะนำปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ไปแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีนางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล นายสุทธิสาร แก้วคราม นางสาววิจิตรา ประสมทอง นางสาวทัศนีย์ ทองกลึง จากกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ที่อยู่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306312

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด