สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล ชุมชนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร www.nstda.or.th/agritec • หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน
(14)

เปิดเหมือนปกติ

11/02/2021
NSTDA - สวทช.

ผลการดำเนินงาน สวทช. ประจำปี 2563

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคโควิด-19 สวทช. มีภารกิจเร่งด่วนในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และนำไปใช้จริงในพื้นที่ต่างๆ
.
นอกจากการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนของประเทศแล้ว นักวิจัย สวทช. ยังมีภารกิจการพัฒนาในมิติต่างๆ อีกมากมาย ติดตามรับชมได้ในคลิปสรุปผลงาน สวทช. ประจำปี 2563

24/01/2021
ชีวิตสุขใจ

#ชีวิตสุขใจ http://bit.ly/39YykWq
-------------------------------------------------
ภัทราพล วนะธนนนท์ หรือ สุขใจ
อีกหนึ่งตัวอย่าง ของเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผักสดอินทรีย์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ
และนำความรู้ไปขยายผล สร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สนับสนุนความรู้โดย โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อความรู้ไม่ถูกล็อก ...มาอ่านและดาวน์โหลดสื่อความรู้เรื่องใหม่จาก สท. กันค่ะ 😊😊 https://www.nstda.or.th/agritec/publi...
23/12/2020

เมื่อความรู้ไม่ถูกล็อก ...มาอ่านและดาวน์โหลดสื่อความรู้เรื่องใหม่จาก สท. กันค่ะ 😊😊 https://www.nstda.or.th/agritec/publication/

สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งยืนยันเข้าร่วมอบรม สามารถดูกำหนดการและสถานที่อบรมได้จากลิงค์นี้นะคะhttps://drive.google.com/file/d...
18/12/2020

สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งยืนยันเข้าร่วมอบรม สามารถดูกำหนดการและสถานที่อบรมได้จากลิงค์นี้นะคะ
https://drive.google.com/file/d/1Cn9dO7r1YHrxTHAXBD1EZ164UN_N__Sm/view

‼️ปิดรับสมัครแล้วค่ะ‼️ ท่านที่ลงทะเบียนไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปนะคะ

- - - - - - -
ขอเชิญพี่น้องชาวยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
อบรม Workshop
"ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร"
วันที่ 22 ธันวาคม 63 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น!!
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนด่วน https://bit.ly/3pgfiBF

คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  แนะนำองค์กร แนวทางการสนับส...
12/12/2020

คุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แนะนำองค์กร แนวทางการสนับสนุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร 🌱🌿🐝⚗🧪🧫🧬📡
และทางสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) (สวทช.) ยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรง การจัดกิจกรรม Workshop การทำสบู่เหลวธรรมชาติจากน้ำผึ้งชันโรง และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเ
แยกขยายรังชันโรงจากธรรมชาติ🐝🌱💐🥬🍈 ในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 7 "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์

❌❌เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างไม่มีกำหนด❌❌หลักสูตร “ระบบควบคุมการให้น้ำในแปลงเปิด (ระบบรักษ์น้ำ)”วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ...
11/12/2020

❌❌เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างไม่มีกำหนด❌❌

หลักสูตร “ระบบควบคุมการให้น้ำในแปลงเปิด (ระบบรักษ์น้ำ)”
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ณ สวนทุเรียนบัวแก้ว ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ลงทะเบียนฟรี 60 ท่านเท่านั้น
https://bit.ly/2K63Fx6
Location สถานที่อบรม https://goo.gl/maps/KTPNGxSTDTHUcrUd8
รายละเอียดเพิ่มติม ติดต่อคุณเบญจา 0875081469
————————————————————
ขอให้สิทธิ์เฉพาะท่านที่สะดวกเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจากมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

❌❌เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างไม่มีกำหนด❌❌เรื่อง ระบบ“WiMaRC” เพื่อการจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและเหม...
10/12/2020

❌❌เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างไม่มีกำหนด❌❌

เรื่อง ระบบ“WiMaRC” เพื่อการจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและเหมาะสม
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
ณ สวนทุเรียนคุณนัทธี ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ลงทะเบียนฟรี 60 ท่านเท่านั้น https://bit.ly/2VULmxs
Location สถานที่อบรม https://goo.gl/maps/NHHR2AWtTMqsRRwu6
รายละเอียดเพิ่มติม ติดต่อคุณเบญจา 0875081469
————————————————————
ขอให้สิทธิ์เฉพาะท่านที่สะดวกเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น เนื่องจากมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหาก...
02/12/2020

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม AGRITEC Open house ครั้งที่ 3/641.คุณวิลาวัลย์ พรหมอุปถัมภ์2.คุณภัคพล ทิพย์สุนา3.คุณเกีย...
02/12/2020

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม AGRITEC Open house ครั้งที่ 3/64
1.คุณวิลาวัลย์ พรหมอุปถัมภ์
2.คุณภัคพล ทิพย์สุนา
3.คุณเกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร
4.คุณปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ
5.คุณโกวิทย์ ฤทธิวงศ์
6.คุณธีระ ขัติยะ
7.คุณสิมิลัน รุ่งรังษี
8.คุณปรีกุล กฤตย์โชติกลาง
9.คุณจุฑาภัทร์ พรหมชา
10.คุณจุฑามาศ ทองใหม่

AGRITEC Open house ครั้งที่ 3/64
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
เวลา 9:30-10:30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สมัครได้ที่ https://bit.ly/39yH5b1
-------------------------------
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สท. เช่น ความรู้ทั่วไปสำหรับการปลูกพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกพืช เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรบนเครือข่ายไร้สาย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นต้น
-------------------------------
แผนที่สำหรับสวนผัก AGRITEC Station
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7
‼️จำนวน 20 ท่านเท่านั้น ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
หรือเมื่อครบจำนวน

❌ปิดรับสมัครมีผู้สมัครเต็มแล้ว❌----------------------------------------🥗🥗ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 🥗🥗“นวัตกรรมการปลูก...
30/11/2020

❌ปิดรับสมัครมีผู้สมัครเต็มแล้ว❌
----------------------------------------
🥗🥗ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 🥗🥗
“นวัตกรรมการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน”
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8:00-16:30น.
เนื้อหาการอบรม เช่น
🥗 การเพาะกล้าและการย้ายกล้า
🥗 สูตรผสมดินสำหรับปลูกผัก
🥗 การให้น้ำและฮอร์โมนพืช
🥗 การทำปุ๋ยหมักธาตุอาหารสูง
🥗 การออกแบบระบบให้น้ำในโรงเรือน
🥗 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ
‼️ฟรี! เพียง 40 ท่านเท่านั้น ❌ปิดรับสมัครมีผู้สมัครเต็มแล้ว❌
‼️หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการอบรมฟรี จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นและสะดวกเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น
----------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
น.ส.เลอทีชา เมืองมีศรี ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท.
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1704

26/11/2020

‼️ปิดรับสมัครค่ะ‼️ ท่านที่ลงทะเบียนไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปนะคะ

25/11/2020

บิวเวอเรีย รากำจัดแมลงศัตรูพืช กับ ดร.มงคล อุตมโท
-----------------------------------------------------------------
บิวเวอเรีย บาเซียนา เป็นราสีขาวที่ก่อโรคกับแมลงหลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนศัตรูพืช ซึ่งข้อดีของบิวเวอเรีย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลต่อการกำจัดในระยะยาว

ดาวน์โหลด แบบแปลนเพื่อการก่อสร้าง โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ขนาด 6x24 เมตร สูง 4.8 เมตร ได้ที่ https://bi...
15/11/2020

ดาวน์โหลด แบบแปลนเพื่อการก่อสร้าง โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ ขนาด 6x24 เมตร สูง 4.8 เมตร ได้ที่ https://bit.ly/2K7FQVL
——————————————————
ข้อมูลประกอบ
โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำ https://bit.ly/2IzvjBC
โรงเรือนพลาสติกสำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ https://bit.ly/3kw6tQu
สื่อวิดีโอชุด “เทคโนโลยีโรงเรือน” https://bit.ly/38Caqke

‼️ปิดรับสมัครแล้วค่ะ‼️ ท่านที่ลงทะเบียนไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปนะคะ- - - - - - -ขอเชิญพี่น้องชาวยโสธรและจังหวัดใกล้เคีย...
11/11/2020

‼️ปิดรับสมัครแล้วค่ะ‼️ ท่านที่ลงทะเบียนไว้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปนะคะ

- - - - - - -
ขอเชิญพี่น้องชาวยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
อบรม Workshop
"ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร"
วันที่ 22 ธันวาคม 63 ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น!!
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนด่วน https://bit.ly/3pgfiBF

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ทาง Link https://bit.ly/3n9DpAb นี้นะคะ
09/11/2020

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ทาง Link https://bit.ly/3n9DpAb นี้นะคะ

❌❌ปิดรับสมัคร❌❌
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร#2
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
จำนวน 40 ท่าน
ตัวอย่างหัวข้อบรรยาย
- การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ
- การพิจารณาแหล่งน้ำและการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับขนาดระบบโซล่าเซลล์
สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/DDkkM4j98CKwfXrJA

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ทาง link นี้https://bit.ly/2U9XTvX นะคะ
09/11/2020

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ทาง link นี้
https://bit.ly/2U9XTvX นะคะ

❌❌❌ปิดรับสมัคร❌❌❌
☀️☀️ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร☀️☀️

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จำนวน 70 ท่าน
ตัวอย่างหัวข้อบรรยาย
- การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ
- การพิจารณาแหล่งน้ำและการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับขนาดระบบโซล่าเซลล์
สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/DDkkM4j98CKwfXrJA

เปิดรับลงทะเบียนอบรมเรื่อง “มาตรฐานการผลิตไม้ผล (ทุเรียนและมังคุด) เชิงคุณภาพ”วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องประช...
06/11/2020

เปิดรับลงทะเบียนอบรม
เรื่อง “มาตรฐานการผลิตไม้ผล (ทุเรียนและมังคุด) เชิงคุณภาพ”
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
จำนวน 80 ท่าน
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2JrEx3k
--------------------------------------------------------
ไฮไลท์
การเสวนาพิเศษ เรื่อง มาตรฐานการส่งออกผลไม้ไทย​ และเทคนิคการขาย
ทุเรียนพรีเมียมออนไลน์
โดย
👩 อาจารย์อรทัย เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต ​กรมวิชาการเกษตร​
👩 คุณเสียวหลิง พาน (Jiaoling Pan)ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินรายการโดย
👨‍🦰นายโชติชัย บัวดิษ ผู้จัดการสวนสุภัทราแลนด์
มาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล
👨‍🦰โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/DDkkM4j98CKwfXrJA

❌❌ปิดรับสมัคร❌❌ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร#2ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองล...
05/11/2020

❌❌ปิดรับสมัคร❌❌
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร#2
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
จำนวน 40 ท่าน
ตัวอย่างหัวข้อบรรยาย
- การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ
- การพิจารณาแหล่งน้ำและการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับขนาดระบบโซล่าเซลล์
สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/DDkkM4j98CKwfXrJA

❌❌❌ปิดรับสมัคร❌❌❌☀️☀️ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร☀️☀️ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์...
04/11/2020

❌❌❌ปิดรับสมัคร❌❌❌
☀️☀️ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร☀️☀️

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จำนวน 70 ท่าน
ตัวอย่างหัวข้อบรรยาย
- การใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) กับการปลูกพืชชนิดต่างๆ
- การพิจารณาแหล่งน้ำและการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับขนาดระบบโซล่าเซลล์
สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/DDkkM4j98CKwfXrJA

🔈🔈ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมAGRITEC Open house ครั้งที่ 5ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:30-10:30 น.ณ อุทย...
04/11/2020

🔈🔈ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
AGRITEC Open house ครั้งที่ 5
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:30-10:30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดังนี้
1. นภาเพ็ญ ธนสกุลชัย
2. ปัณณิกา งามเจริญ
3. ปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
4. ชชนน อินทร์ชัยญะ
5. วิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธุ์
6. สุพัตรา หัตถคุณ
7. สุรีรัตน์ อังคพิพัฒนชัย
8. เอกชัย เชี่ยวชลาคม
9. สุทธินารี การุณยวนิช
10. จุฑาศินี ธัญปราณีตกุล

❌ปิดรับสมัคร❌
AGRITEC Open house ครั้งที่ 5
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9:30-10:30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปิดรับสมัคร
-------------------------------
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สท. เช่น ความรู้ทั่วไปสำหรับการปลูกพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกพืช เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรบนเครือข่ายไร้สาย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นต้น
-------------------------------
แผนที่สำหรับสวนผัก AGRITEC Station
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7
‼️จำนวน 20 ท่านเท่านั้น ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
หรือเมื่อครบจำนวน

29/10/2020
WiMaRC the series ตอนที่ 1

เทคโนโลยี "ไวมาก" คืออะไร
กับแนวคิดการนำ Smart Technology มาใช้ด้านการเกษตร

ตอนที่ 1 Smart technology เพื่อการเกษตร โดย ดร.โอภาส ตรีทวีศักดิ์

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระมหากษัตริย์ผู้ทรง...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างคุณปการต่อประเทศไทยและเป็นที่รักยิ่งของเหล่าพสกนิกร ปวงชนชาวไทยพร้อมใจถวายพระสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

สื่อความรู้เรื่องใหม่ๆ จาก สท. ค่ะ คลิกอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nstda.or.th/agritec/publication/
22/10/2020

สื่อความรู้เรื่องใหม่ๆ จาก สท. ค่ะ คลิกอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nstda.or.th/agritec/publication/

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
12/10/2020

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

❤️❤️❤️
10/10/2020

❤️❤️❤️

❌❌ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครครบตามจำนวน❌❌
🍈Workshop เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนอย่างมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องบรรยาย1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ตัวอย่างเนื้อหา เช่น สถานการณ์ปัจจุบันของเมล่อน
แชร์ประสบการณ์การปลูกเมล่อนจากมืออาชีพ
พร้อมช่องทางการตลาดในโลกปัจจุบัน
การป้องกันและจัดการโรค เป็นต้น

จำนวน 40 ท่าน
ค่าสมัคร 1,500 บาท/ท่าน
ปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2563 หรือครบตามจำนวน

❌❌ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครครบตามจำนวน❌❌🍈Workshop เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนอย่างมืออาชีพระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563ณ ห้...
09/10/2020

❌❌ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครครบตามจำนวน❌❌
🍈Workshop เทคโนโลยีการปลูกเมล่อนอย่างมืออาชีพ
ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องบรรยาย1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ตัวอย่างเนื้อหา เช่น สถานการณ์ปัจจุบันของเมล่อน
แชร์ประสบการณ์การปลูกเมล่อนจากมืออาชีพ
พร้อมช่องทางการตลาดในโลกปัจจุบัน
การป้องกันและจัดการโรค เป็นต้น

จำนวน 40 ท่าน
ค่าสมัคร 1,500 บาท/ท่าน
ปิดรับสมัคร 30 ตุลาคม 2563 หรือครบตามจำนวน

Facebook Live หัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพลาสต...
08/10/2020

Facebook Live หัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง" ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น.
🔅ถ่ายทอดสดทาง Facebook: NSTDA-สวทช.

🎯สวทช. ขอเชิญฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ (Facebook Live) หัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าจากมันสำปะหลังเพื่อการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง" ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น.
.
การสัมมนาฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เกิดการบริโภค และการใช้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการบรรยาย อาทิ

🔹น.ส. พลอย ดำรงผล บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
🔸ผศ.ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ บริษัท Eatlab จำกัด
🔹นายภราดร จุลชาต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
🔸ดร.วันทนีย์ จองคำ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เป็นต้น

🔅ถ่ายทอดสดทาง Facebook: NSTDA-สวทช.

สอบถามข้อมูลที่...
โปรแกรมมันสำปะหลัง
ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (RNS)
โทร. 02-1176471 (สุนทรีย์)
อีเมล [email protected]

🥗🥗👨‍🌾👨‍🌾สวนผัก AGRITEC Stationประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม"AGRITEC Open House"ประจำเดือนตุลาคม 2563วันจันทร์ที่ 12 ตุ...
07/10/2020

🥗🥗👨‍🌾👨‍🌾สวนผัก AGRITEC Station

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"AGRITEC Open House"
ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 9:30 – 10:30
ณ บริเวณสวนผักด้านหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7
อย่าลืมเตรียมหมวกและหน้ากากอนามัยมาด้วยนะจ๊ะ
-------------------------------------------------------------
1.คุณธเนศ เฉลิมวงศาเช
2.คุณวิชชุ แก้วพินิจ
3.คุณอัจฉราพร ศรีอ่อน
4.คุณชาติชาย บัวเงิน
5.คุณศุภิกา เทศทวี
6.คุณณรรท เมธีนิธิกร
7.คณะเยี่ยมชมจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ท่าน

❌ปิดรับสมัคร❌
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม
ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
เวลา 9:30-10:30 น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
-------------------------------
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สท. เช่น ความรู้ทั่วไปสำหรับการปลูกพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกพืช เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรบนเครือข่ายไร้สาย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นต้น
-------------------------------

แผนที่สำหรับสวนผัก AGRITEC Station
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7
‼️จำนวน 20 ท่านเท่านั้น ประกาศรายชื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
หรือเมื่อครบจำนวน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.
22/09/2020

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s cover photo
22/09/2020

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s cover photo

21/09/2020

เสวนาพิเศษ "ข้าวพื้นเมืองใต้ สำคัญอย่างไร"

20/09/2020

บรรยาย "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี" โดย
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา นักวิจัยอิสระ ประสบการณ์การด้านข้าวกว่า 3ปี
คุณชนากานต์ วงษาพรหม ผู้ช่วยวิจัย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการบรรยาย https://bit.ly/2RJilTe

วันนี้ เวลา 10:30น. มาฟังบรรยาย "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"โดยดร.กัญญณัช ศิริธัญญา นักวิจัยอิสระ ประสบการณ์การด้านข...
20/09/2020

วันนี้ เวลา 10:30น. มาฟังบรรยาย "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"
โดย
ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา นักวิจัยอิสระ ประสบการณ์การด้านข้าวกว่า 3ปี
คุณชนากานต์ วงษาพรหม ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

#Hilightquoteศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"อินเดีย สละ...
17/09/2020

#Hilightquote
ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
"อินเดีย สละงบประมาณมาสร้างคนและทำวิจัย จนบัดนี้กำลังกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 ใน 10 ของโลก คนอินเดียที่ขยับเป็นคนชั้นกลางมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นไทยเราก็เช่นกัน แม้งบวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลมีไม่มากแต่เราต้องเลือกต้องเร่งงานวิจัยดีๆ ทั้งต้องประสานกำลังของมหาวิทยาลัยเอกชน ภาคสังคม และภาคท้องถิ่นเข้าด้วยกัน"
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

#Highlightquote

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

"อินเดีย สละงบประมาณมาสร้างคนและทำวิจัย จนบัดนี้กำลังกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 ใน 10 ของโลก คนอินเดียที่ขยับเป็นคนชั้นกลางมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นไทยเราก็เช่นกัน แม้งบวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลมีไม่มากแต่เราต้องเลือกต้องเร่งงานวิจัยดีๆ ทั้งต้องประสานกำลังของมหาวิทยาลัยเอกชน ภาคสังคม และภาคท้องถิ่นเข้าด้วยกัน"

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

ขอเชิญรับชมเสวนาพิเศษ“ข้าวพื้นเมืองใต้สำคัญอย่างไร?”จากงาน เสริมแกร่งชาวนาสงขลา ด้วยวิถีวิทย์วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 256...
17/09/2020

ขอเชิญรับชมเสวนาพิเศษ
“ข้าวพื้นเมืองใต้สำคัญอย่างไร?”
จากงาน เสริมแกร่งชาวนาสงขลา ด้วยวิถีวิทย์
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:00-14:00 น.
โดย
ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคอาวุโส
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) สวทช.
ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คุณธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
ดำเนินรายการโดย
คุณวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล นักวิชาการอิสระ

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111อุทยานวิทยาศาสตร์ประเ
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66816476014

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นว่าคนสนใจเยอะ เลยช่วยแชร์
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
เคยสงสัยหรือไม่ ถ้าต้องอยู่ในที่โล่ง เวลามีฟ้าแลบฟ้าผ่า จะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัย -ชมแล้วแชร์บอกคนที่คุณห่วงใย-
อุตสาหกรรมการวิจัยและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางด้วย ฝากถึงหน่วยงานอื่นๆได้ศึกษาด้วยนะครับ สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
กำลังเริ่มแล้วนะคะ