สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล ชุมชนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร www.nstda.or.th/agritec

• หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน
(12)

เปิดเหมือนปกติ

14/09/2021
เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ต่อยอดงานวิจัย สร้างคุณค่าไผ่ไทยสู่สากล”

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ต่อยอดงานวิจัย สร้างคุณค่าไผ่ไทยสู่สากล”
• การคัดเลือกสายพันธุ์ไผ่เพื่อต่อยอดงานวิจัย สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม
โดย
1. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รศ.ดร.ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ดร.วิศรา ไชยสาลี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้ดำเนินรายการ

☔ฝนตกฟ้าคะนอง ปิดมือถือไปเลยดีมั้ย??📌หาคำตอบได้จากชุดความรู้ ⚡"รู้เรื่องฟ้าผ่า กับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ"📺 ชมคลิปอื่นๆ ได...
08/09/2021
005 ฟ้าผ่า! ปลอดภัยหรือไม่ ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือ

☔ฝนตกฟ้าคะนอง ปิดมือถือไปเลยดีมั้ย??
📌หาคำตอบได้จากชุดความรู้
⚡"รู้เรื่องฟ้าผ่า กับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ"
📺 ชมคลิปอื่นๆ ได้ที่ bit.ly/3kYd8oI

อุ่นเครื่องต้อนรับวันไผ่โลก (18 กันยายน) กับกิจกรรมเสวนาออนไลน์: ถ่ายทอดความรู้เรื่องไผ่ วันที่ 13-15 กันยายน 2564 ทาง F...
08/09/2021

อุ่นเครื่องต้อนรับวันไผ่โลก (18 กันยายน) กับกิจกรรมเสวนาออนไลน์: ถ่ายทอดความรู้เรื่องไผ่ วันที่ 13-15 กันยายน 2564 ทาง Facebook: NSTDAAGRITEC และ Youtube: AGRITEC Channel
ร่วมอัพเดทความรู้ สถานการณ์ไผ่ไทยในแวดวงต่างๆ จากเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

-สถานการณ์และทิศทางไผ่ไทยจะเดินหน้าไปอย่างไร
-ถ่านไม้ไผ่เพื่อพลังงานและการเกษตรยั่งยืน
-ต่อยอดงานวิจัย สร้างคุณค่าไผ่ไทยสู่สากล
-ชุมชนกับการสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้ไผ่ไทย
-ศาสตร์ & ศิลป์ของ "ไผ่" ในงานสถาปัตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3tg2NbB
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม คลิก https://bit.ly/2WN3YDE

AGRITEC Live ไผ่ในงานโครงสร้างโดย อาจารย์เดชา เตียงเกตุBamboo Family groupผู้ออกแบบโรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่ถ่า...
07/09/2021

AGRITEC Live ไผ่ในงานโครงสร้าง

โดย อาจารย์เดชา เตียงเกตุ
Bamboo Family group
ผู้ออกแบบโรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
การนำไม้ไผ่มาประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้าง เช่น
การเลือกชนิดไม้ไผ่
การปรับสภาพก่อนนำมาใช้งาน
เทคนิคและวิธีการเชื่อมต่อไม้ไผ่ในแบบต่างๆ
และกระบวนการดูแลรักษา

ชวนคุยโดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
นักวิชาการอาวุโส สท.

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

AGRITEC Live ไผ่ในงานโครงสร้าง

โดย อาจารย์เดชา เตียงเกตุ
Bamboo Family group
ผู้ออกแบบโรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
การนำไม้ไผ่มาประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้าง เช่น
การเลือกชนิดไม้ไผ่
การปรับสภาพก่อนนำมาใช้งาน
เทคนิคและวิธีการเชื่อมต่อไม้ไผ่ในแบบต่างๆ
และกระบวนการดูแลรักษา

ชวนคุยโดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
นักวิชาการอาวุโส สท.

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

สรุปกันอีกทีจ้ะ กับคำถามคำตอบจาก AGRITEC Live: เคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ "ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง" รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.w...
06/09/2021

สรุปกันอีกทีจ้ะ กับคำถามคำตอบจาก AGRITEC Live: เคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ "ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง" รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/7K1KVh-ff8 หรือ
https://www.youtube.com/watch?v=IvULRS7IHwY

AGRITEC Live “ไวมาก3ตา เพื่อการเกษตรแบบดิจิทัล”เล่าประสบการณ์การประยุกต์ใช้ Smart Technology ในการเกษตร ในมุมมองของนักวิ...
03/09/2021

AGRITEC Live “ไวมาก3ตา เพื่อการเกษตรแบบดิจิทัล”

เล่าประสบการณ์การประยุกต์ใช้ Smart Technology ในการเกษตร ในมุมมองของนักวิจัย
โดยคุณมนตรี แสนละมูล
หนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาระบบ ไวมาก (WiMaRC) หรือ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ
และมุมมองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โดยคุณปวีณา เสนี นักวิชาการ สท.

ลงทะเบียนรับชมได้ทาง https://bit.ly/3BHLTWa

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

AGRITEC Live “ไวมาก3ตา เพื่อการเกษตรแบบดิจิทัล”

เล่าประสบการณ์การประยุกต์ใช้ Smart Technology ในการเกษตร ในมุมมองของนักวิจัย
โดยคุณมนตรี แสนละมูล
หนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาระบบ ไวมาก (WiMaRC) หรือ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ
และมุมมองการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โดยคุณปวีณา เสนี นักวิชาการ สท.

ลงทะเบียนรับชมได้ทาง https://bit.ly/3BHLTWa

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์Workshop online ปลูกผักอย่าง Smart ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุนโดยมีกำหนดการเข้าร่...
01/09/2021

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์
Workshop online ปลูกผักอย่าง Smart ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

โดยมีกำหนดการเข้าร่วมดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศด้วยระบบ Webex meeting ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 19:00 – 19:30น.
2. เรียนครั้งที่ 1 ด้วยระบบ Webex meeting ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 12:00น.

ท่านสามารถเข้าเรียนได้จาก Email ที่ทีมงานได้ส่งให้ และยืนยันการเข้าร่วมได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อยืนยันเข้าร่วม
2. ท่านจะได้รับ Email แจ้งเตือนไปอีกครั้งก่อนเวลาเรียน 15 นาที
3. คลิก Join meeting จาก Email ที่ได้รับ

#Linkเข้าห้องเรียนจะถูกส่งไปยังEmailที่ระบุตามใบสมัครเท่านั้น
#ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงEmailกรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ

โดยผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 คุณ Saowanee Aeimpreeda
2 คุณ Vilavong vordetphayboune
3 คุณ กมลวรรณ อินทรจักร์
4 คุณ กรรนิกา วงเสนา
5 คุณ กันตพงษ์ แก้วกมล
6 คุณ กุศลิน ธรรมเจริญกิจ
7 คุณ เกศรา พิชยาพันธ์
8 คุณ เกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร
9 คุณ โกศล วงษ์แสงน้อย
10 คุณ ขนิษฐา ทองลาด
11 คุณ จาตุรันต์ หงษ์หิน
12 คุณ จิรพัฒน์ สกุลธนะศักดิ์
13 คุณ จุฑามาส พงษ์โนรี
14 คุณ ชณัศญา เจียรพฤฒิเวศน์
15 คุณ ชัญญรินทร์ สมพร
16 คุณ ชัยมงคล ทิพยผ่อง
17 คุณ ชิดา นาคสวัสดิ์
18 คุณ ชีวิน พรมดวงศรี
19 คุณ ชื่นชม โกศล
20 คุณ ชุมพล สำราญสลุง
21 คุณ ณรงค์ เทพบำรุง
22 คุณ ทัศนี วันเพ็ญ
23 คุณ ทิพย์สุดา งานแข็ง
24 คุณ เทวรัตน์ จันทร์น้อม
25 คุณ ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
26 คุณ ธนัช เมฆประโยชน์
27 คุณ ธนิกานต์ ศรีรินทร์
28 คุณ ธมนวรรณ รวมสุข
29 คุณ ธรา นุชสมบัติ
30 คุณ ธีรนันท์ เฉลิมพันธ์
31 คุณ ธีระศักดิ์ ทองทา
32 คุณ นวลณกรรณจพร เครือขอน
33 คุณ นันท์ลักษณ์ คหัฐนเศรษฐ์
34 คุณ นายธีรพงษ์ วรวงศ์
35 คุณ นิตยา เซี่ยงโก
36 คุณ นิธิกานต์ (โปรดระบุนามสกุล)
37 คุณ นิศาชล พรหมเกิด
38 คุณ ปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร
39 คุณ ปรรณศักดิ์ กตัณ์ณาพงศ์
40 คุณ ประภัสสร คงกระพันธ์
41 คุณ ปิ่นแก้ว ช่างไม้
42 คุณ ปิยะพร เจริญพร
43 คุณ พรทิพา เธียรปรีชา
44 คุณ พวงเพ็ญ จันทร์งาม
45 คุณ พัชระ หาญนภาชีวิน
46 คุณ พัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ
47 คุณ พัฒนินท์ อุดมภักดีพงศ์
48 คุณ พินิต วงษ์ยี่กุล
49 คุณ พีรดนย์ ฉัตรอุดมทรัพย์
50 คุณ ภัทร์ธีนันท์ ไชยวรรณ์
51 คุณ ภิญญา ศรีสาหร่าย
52 คุณ มานะ เตียวแช
53 คุณ เยาวภา บุญเอก
54 คุณ รจรา ตันติสรุณ
55 คุณ รวินท์สุธา ธารพานิช
56 คุณ รัตน์ติยา โกมณี
57 คุณ เรณู น้อยแสง
58 คุณ เริงยุทธ เมืองศรีนุ่น
59 คุณ โรม กันมา
60 คุณ วรรณา แสงทิพวรรณ
61 คุณ วรางคณา เจริญผล
62 คุณ วราภรณ์ชูใจ
63 คุณ วัชรีพร แก้วคำ
64 คุณ วิศรา ไชยสาลี
65 คุณ วีรวิชญ์ คงนุกูล
66 คุณ วีระ อุ่นทวง
67 คุณ ศรัณยู สมัครรัฐกิจ
68 คุณ ศศินา ทุนศิริ
69 คุณ ศักดิ์ชัย อนุตรพร
70 คุณ ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น
71 คุณ ศิริพรรณ โพธิ์สุข
72 คุณ ศิวาพร สงวนศัพท์
73 คุณ ศุภกิจ รัตถิวัลย์
74 คุณ สมเกียรติ จินาเกตุ
75 คุณ สมฤทัย ตันโห
76 คุณ สรายุทธ มีศรี
77 คุณ สรินทรเทพ สายเนตร
78 คุณ สากล บู่ทอง
79 คุณ สาธิต ไข่ขวัญ
80 คุณ สาริศา อินนา
81 คุณ สาวสุวรรณี ยังอภัย
82 คุณ สิทธิโชค กังแฉ
83 คุณ สิรตา เประนาม
84 คุณ สุชาดา ศรวัฒนา
85 คุณ สุพจน์ กลิ่นพ่วง
86 คุณ สุภาณี เมืองแก้ว
87 คุณ สุรสิทธิ์ ดอกจอก
88 คุณ สุวนันท์ สิทธิศรี
89 คุณ สุวภัทร ศรีทอง
90 คุณ สุวิรัตน์ รักษาเคน
91 คุณ หนูนิตย์ พาทอง
92 คุณ อนุสรา แสงคำ
93 คุณ อภิชัย เจนจบ
94 คุณ อรอนงค์ แก้วบุตร
95 คุณ อร่าม ตันติโสภณวนิช
96 คุณ อริศรา รักษ์ศรีทอง
97 คุณ อรุโนทัย รอดทุกข์
98 คุณ อัญพัชญ์ วงศ์จิรวัชร์
99 คุณ อำนาจ ยิ้มถนอม
100 คุณ อำพร เพ็ญอัมพร
101 คุณ อุดมเกียรติ เพียรกุศล
102 คุณ เอม จันทร์แสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
คุณเลอทีชา
084-5550308
คุณปิยพร
089-1291983

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์
Workshop online ปลูกผักอย่าง Smart ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

โดยมีกำหนดการเข้าร่วมดังต่อไปนี้

1. ปฐมนิเทศด้วยระบบ Webex meeting ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 19:00 – 19:30น.
2. เรียนครั้งที่ 1 ด้วยระบบ Webex meeting ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 12:00น.

ท่านสามารถเข้าเรียนได้จาก Email ที่ทีมงานได้ส่งให้ และยืนยันการเข้าร่วมได้ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม “Yes” เพื่อยืนยันเข้าร่วม
2. ท่านจะได้รับ Email แจ้งเตือนไปอีกครั้งก่อนเวลาเรียน 15 นาที
3. คลิก Join meeting จาก Email ที่ได้รับ

#Linkเข้าห้องเรียนจะถูกส่งไปยังEmailที่ระบุตามใบสมัครเท่านั้น
#ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงEmailกรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ

โดยผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 คุณ Saowanee Aeimpreeda
2 คุณ Vilavong vordetphayboune
3 คุณ กมลวรรณ อินทรจักร์
4 คุณ กรรนิกา วงเสนา
5 คุณ กันตพงษ์ แก้วกมล
6 คุณ กุศลิน ธรรมเจริญกิจ
7 คุณ เกศรา พิชยาพันธ์
8 คุณ เกียรติศักดิ์ เลาหะสัมพันธพร
9 คุณ โกศล วงษ์แสงน้อย
10 คุณ ขนิษฐา ทองลาด
11 คุณ จาตุรันต์ หงษ์หิน
12 คุณ จิรพัฒน์ สกุลธนะศักดิ์
13 คุณ จุฑามาส พงษ์โนรี
14 คุณ ชณัศญา เจียรพฤฒิเวศน์
15 คุณ ชัญญรินทร์ สมพร
16 คุณ ชัยมงคล ทิพยผ่อง
17 คุณ ชิดา นาคสวัสดิ์
18 คุณ ชีวิน พรมดวงศรี
19 คุณ ชื่นชม โกศล
20 คุณ ชุมพล สำราญสลุง
21 คุณ ณรงค์ เทพบำรุง
22 คุณ ทัศนี วันเพ็ญ
23 คุณ ทิพย์สุดา งานแข็ง
24 คุณ เทวรัตน์ จันทร์น้อม
25 คุณ ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
26 คุณ ธนัช เมฆประโยชน์
27 คุณ ธนิกานต์ ศรีรินทร์
28 คุณ ธมนวรรณ รวมสุข
29 คุณ ธรา นุชสมบัติ
30 คุณ ธีรนันท์ เฉลิมพันธ์
31 คุณ ธีระศักดิ์ ทองทา
32 คุณ นวลณกรรณจพร เครือขอน
33 คุณ นันท์ลักษณ์ คหัฐนเศรษฐ์
34 คุณ นายธีรพงษ์ วรวงศ์
35 คุณ นิตยา เซี่ยงโก
36 คุณ นิธิกานต์ (โปรดระบุนามสกุล)
37 คุณ นิศาชล พรหมเกิด
38 คุณ ปภัชร์ศรัญ พิมลพรอังกูร
39 คุณ ปรรณศักดิ์ กตัณ์ณาพงศ์
40 คุณ ประภัสสร คงกระพันธ์
41 คุณ ปิ่นแก้ว ช่างไม้
42 คุณ ปิยะพร เจริญพร
43 คุณ พรทิพา เธียรปรีชา
44 คุณ พวงเพ็ญ จันทร์งาม
45 คุณ พัชระ หาญนภาชีวิน
46 คุณ พัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ
47 คุณ พัฒนินท์ อุดมภักดีพงศ์
48 คุณ พินิต วงษ์ยี่กุล
49 คุณ พีรดนย์ ฉัตรอุดมทรัพย์
50 คุณ ภัทร์ธีนันท์ ไชยวรรณ์
51 คุณ ภิญญา ศรีสาหร่าย
52 คุณ มานะ เตียวแช
53 คุณ เยาวภา บุญเอก
54 คุณ รจรา ตันติสรุณ
55 คุณ รวินท์สุธา ธารพานิช
56 คุณ รัตน์ติยา โกมณี
57 คุณ เรณู น้อยแสง
58 คุณ เริงยุทธ เมืองศรีนุ่น
59 คุณ โรม กันมา
60 คุณ วรรณา แสงทิพวรรณ
61 คุณ วรางคณา เจริญผล
62 คุณ วราภรณ์ชูใจ
63 คุณ วัชรีพร แก้วคำ
64 คุณ วิศรา ไชยสาลี
65 คุณ วีรวิชญ์ คงนุกูล
66 คุณ วีระ อุ่นทวง
67 คุณ ศรัณยู สมัครรัฐกิจ
68 คุณ ศศินา ทุนศิริ
69 คุณ ศักดิ์ชัย อนุตรพร
70 คุณ ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น
71 คุณ ศิริพรรณ โพธิ์สุข
72 คุณ ศิวาพร สงวนศัพท์
73 คุณ ศุภกิจ รัตถิวัลย์
74 คุณ สมเกียรติ จินาเกตุ
75 คุณ สมฤทัย ตันโห
76 คุณ สรายุทธ มีศรี
77 คุณ สรินทรเทพ สายเนตร
78 คุณ สากล บู่ทอง
79 คุณ สาธิต ไข่ขวัญ
80 คุณ สาริศา อินนา
81 คุณ สาวสุวรรณี ยังอภัย
82 คุณ สิทธิโชค กังแฉ
83 คุณ สิรตา เประนาม
84 คุณ สุชาดา ศรวัฒนา
85 คุณ สุพจน์ กลิ่นพ่วง
86 คุณ สุภาณี เมืองแก้ว
87 คุณ สุรสิทธิ์ ดอกจอก
88 คุณ สุวนันท์ สิทธิศรี
89 คุณ สุวภัทร ศรีทอง
90 คุณ สุวิรัตน์ รักษาเคน
91 คุณ หนูนิตย์ พาทอง
92 คุณ อนุสรา แสงคำ
93 คุณ อภิชัย เจนจบ
94 คุณ อรอนงค์ แก้วบุตร
95 คุณ อร่าม ตันติโสภณวนิช
96 คุณ อริศรา รักษ์ศรีทอง
97 คุณ อรุโนทัย รอดทุกข์
98 คุณ อัญพัชญ์ วงศ์จิรวัชร์
99 คุณ อำนาจ ยิ้มถนอม
100 คุณ อำพร เพ็ญอัมพร
101 คุณ อุดมเกียรติ เพียรกุศล
102 คุณ เอม จันทร์แสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
คุณเลอทีชา
084-5550308
คุณปิยพร
089-1291983

"ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้" AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564เวลา 19.30น. เป็นต้นไป พูดคุย...
29/08/2021

"ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้"
AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
เวลา 19.30น. เป็นต้นไป

พูดคุยกับ รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน กับการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองอย่าง "ฟักทองไข่เน่า" ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าและมูลค่า โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของพันธุ์

ชวนคุยโดย นายณัฐวุฒิ ดำริห์ นักวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท.

"ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้"
AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
เวลา 19.30น. เป็นต้นไป

พูดคุยกับ รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน กับการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองอย่าง "ฟักทองไข่เน่า" ให้คงอยู่อย่างมีคุณค่าและมูลค่า โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของพันธุ์

ชวนคุยโดย นายณัฐวุฒิ ดำริห์ นักวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท.

Agritec live "ห้องเรียน นักปรับปรุงพันธุ์พืช"กรณีศึกษา ดอกปทุมมา ทิวลิปสายพันธุ์ไทยการพูดคุยที่จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการ...
27/08/2021

Agritec live "ห้องเรียน นักปรับปรุงพันธุ์พืช"
กรณีศึกษา ดอกปทุมมา ทิวลิปสายพันธุ์ไทย

การพูดคุยที่จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชมากยิ่งขึ้น
ถ่ายทอดความรู้โดย
อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี
ร่วมพูดคุยโดย พรนิภา นาเมือง นักวิชาการ สท.

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

Agritec live "ห้องเรียน นักปรับปรุงพันธุ์พืช"
กรณีศึกษา ดอกปทุมมา ทิวลิปสายพันธุ์ไทย

การพูดคุยที่จะทำให้คุณเข้าใจกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชมากยิ่งขึ้น
ถ่ายทอดความรู้โดย
อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี
ร่วมพูดคุยโดย พรนิภา นาเมือง นักวิชาการ สท.

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าไว้ที่ช่อง Comment ได้เช่นเคยจ้า

#WorkshopOnline หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุนโดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพ...
23/08/2021

#WorkshopOnline
หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

โดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี และ
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรผู้เอาชนะอุปสรรคธรรมชาติด้วยความรู้และเทคโนโลยี
#ลงทะเบียนฟรีที่ https://bit.ly/3j9Eg4y
ปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้รับคัดเลือกวันที่ 1 กันยายน 2564
เริ่มเรียนครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 11:00 น.
และเรียนครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 11:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
คุณเลอทีชา
084-5550308
คุณปิยพร
089-1291983

#WorkshopOnline
หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน

โดย อาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช ประสบการณ์กว่า 30 ปี และ
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรผู้เอาชนะอุปสรรคธรรมชาติด้วยความรู้และเทคโนโลยี
#ลงทะเบียนฟรีที่ https://bit.ly/3j9Eg4y
ปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้รับคัดเลือกวันที่ 1 กันยายน 2564
เริ่มเรียนครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 11:00 น.
และเรียนครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9:00 – 11:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
คุณเลอทีชา
084-5550308
คุณปิยพร
089-1291983

เคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ “ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง” กับ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศู...
23/08/2021

เคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ “ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง”

กับ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่จะมาคลายข้อสงสัย การใช้ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงและใช้อย่างไรจึงจะจัดการแมลงได้อยู่หมัด

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 19:30น. เป็นต้นไป

เคลียร์ ชัด ทุกคำตอบ “ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง”

กับ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ที่จะมาคลายข้อสงสัย การใช้ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงและใช้อย่างไรจึงจะจัดการแมลงได้อยู่หมัด

รับชมทาง Facebook fanpage
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
และ YouTube AGRITEC Channel
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 19:30น. เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสดกิจกรรมเรียนรู้ "ปทุมมาบานที่ลานสันทรายเจียงใหม่" 🌷🌷ในวันที่  21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 ในรูปแบบ onlineพ...
21/08/2021
ถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสดกิจกรรมเรียนรู้ "ปทุมมาบานที่ลานสันทรายเจียงใหม่"
🌷🌷ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 ในรูปแบบ online
พบกับกิจกรรม...
🌷 เสวนาความรู้และช่องทางต่อยอดธุรกิจปทุมมา
🌷 สาธิตการจัดดอกปทุมมาและเยี่ยมชมแปลงปทุมมา 11 พันธุ์ใหม่ (Online)

AGRITEC Live“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”เขาทำอะไรกัน?ใครสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้บ้าง?พืชชนิดไหนสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้?โอกาส...
21/08/2021

AGRITEC Live
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”
เขาทำอะไรกัน?
ใครสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้บ้าง?
พืชชนิดไหนสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้?
โอกาสและทิศทางการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นอย่างไร?

เคลียร์คำถามมากมายกับอาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์
นักปรับปรุงพันธุ์พืชมืออาชีพ

ชวนคุยโดย
พรนิภา นาเมือง
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าได้ที่ Comment ได้เลยจ้า

AGRITEC Live
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”
เขาทำอะไรกัน?
ใครสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้บ้าง?
พืชชนิดไหนสามารถปรับปรุงพันธุ์ได้?
โอกาสและทิศทางการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นอย่างไร?

เคลียร์คำถามมากมายกับอาจารย์ลิขิต มณีสินธุ์
นักปรับปรุงพันธุ์พืชมืออาชีพ

ชวนคุยโดย
พรนิภา นาเมือง
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
เวลา 9:30น. เป็นต้นไป

ฝากคำถามล่วงหน้าได้ที่ Comment ได้เลยจ้า

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถูกกำหนดในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ผลั...
18/08/2021

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถูกกำหนดในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ผลักดันให้กำหนดวันวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำนายวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของประเทศไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรยัง ต.บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยพระองค์เอง

อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/1911915

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถูกกำหนดในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ผลักดันให้กำหนดวันวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำนายวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของประเทศไทย และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรยัง ต.บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยพระองค์เอง

อ้างอิง: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/1911915

16/08/2021
วิดีโอ "ปทุมมาบานที่ลานสันทรายเจียงใหม่"

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเรียนรู้ "ปทุมมาบานที่ลานสันทรายเจียงใหม่" 🌷🌷ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-16.00 ในรูปแบบ online
พบกับกิจกรรม...
🌷 เสวนาความรู้และช่องทางต่อยอดธุรกิจปทุมมา
🌷 สาธิตการจัดดอกปทุมมาและเยี่ยมชมแปลงปทุมมา 11 พันธุ์ใหม่ (Online)
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน คลิก
https://bit.ly/36x4eYB

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111อุทยานวิทยาศาสตร์ประเ
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66816476014

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เห็นว่าคนสนใจเยอะ เลยช่วยแชร์
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
เคยสงสัยหรือไม่ ถ้าต้องอยู่ในที่โล่ง เวลามีฟ้าแลบฟ้าผ่า จะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัย -ชมแล้วแชร์บอกคนที่คุณห่วงใย-
อุตสาหกรรมการวิจัยและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางด้วย ฝากถึงหน่วยงานอื่นๆได้ศึกษาด้วยนะครับ สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
กำลังเริ่มแล้วนะคะ