วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก
Western Region of EIT หลักนำวิศวกรรมพึ่งประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ1) วัดห้วยหมู จ.ราชบุรี2) โรงเรีย...
13/05/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ
1) วัดห้วยหมู จ.ราชบุรี
2) โรงเรียนวัดนาหนอง จ.ราชบุรี
3) โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับท่านชวน หลีกภัย ประธ...
12/05/2021

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในโอกาสที่ท่านมาเยือนจังหวัดราชบุรีครับ

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 57” 🎯 ** PDU 18 หน่วย *...
11/05/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 57” 🎯 ** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 20-23 พฤษภาคม 2564
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 5,500 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน
** ชำระก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม ลด 500 บาท **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/2QjPrMr
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1o6HqOkcGRXyZtweWFI5C_M33DpyV6gnhNEL_UV4-3FU/edit

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 57” 🎯 ** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 20-23 พฤษภาคม 2564
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 5,500 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน
** ชำระก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม ลด 500 บาท **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/2QjPrMr
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1o6HqOkcGRXyZtweWFI5C_M33DpyV6gnhNEL_UV4-3FU/edit

ประธานบริษัท เอ็ม ดี แม๊กซ์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน  4,000 ชิ้นให้กับ ว่าที่ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ เลขานุการวิศวกรรมสถาน...
06/05/2021

ประธานบริษัท เอ็ม ดี แม๊กซ์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 4,000 ชิ้นให้กับ ว่าที่ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ เลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก ทดลองใช้ DJI Air2 Mini2 & Robomaster S1 เพื่อนำไปใช้ในงานด้านวิศวกรรม ที่ศูนย์...
05/05/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก ทดลองใช้ DJI Air2 Mini2 & Robomaster S1 เพื่อนำไปใช้ในงานด้านวิศวกรรม ที่ศูนย์ฝึกบินโดรน บจก.ซิสทรอนิกส์

ว่าที่ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ เลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เป็นตัวแทน มอบเครื่อง...
04/05/2021

ว่าที่ร.ต.ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ เลขานุการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เป็นตัวแทน มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ
1.โรงเรียนบ้านหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จำนวน 2 เครื่อง
2. โรงเรียนเทศบาล บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซิลทรอนิกส์ จำกัด

คณะกรรมการบริการวิชาการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบหมายให้ วสท.สาขาภาคตะวันตก มาตรวจสอบโครงสร้างโบสถ์ วัดโพธิ์คอย จ.ส...
01/05/2021

คณะกรรมการบริการวิชาการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบหมายให้ วสท.สาขาภาคตะวันตก มาตรวจสอบโครงสร้างโบสถ์ วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี เพื่อเก็บข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างของโบสถ์ วัดโพธิ์คอยต่อไปครับ

01/05/2021
ว่าที่ร้อยตรี ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ และคุณวรพจน์ เดชดนู วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เดินทางไปรพ.สมเด็จพระปิ...
30/04/2021

ว่าที่ร้อยตรี ภานุพล ปิ่นรารัยนนท์ และคุณวรพจน์ เดชดนู วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เดินทางไปรพ.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบพร้อมปรับปรุง พัดลมดูดอากาศในตู้ความดันลบ ที่ได้มอบไว้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับใช้งานในสถานการณ์โควิท 19 ครับ

29/04/2021

📢 การอบรมเรื่อง “หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (Key elements in construction engineering)
” 🎯 ** PDU 18 หน่วย **
…………………………………
🔹 19 และ 26 มิถุนายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 เนื้อหา
• การอ่านผลข้อมูลดิน พฤติกรรมที่สำคัญของดิน
• ความเค้นในดิน surcharge การคำนวณที่สำคัญเกี่ยวกับงานดิน
• การทำงานเกี่ยวกับเสาเข็ม กำลังของเสาเข็ม
• เทคนิคการตรวจสอบ ทดสอบเสาเข็ม และการแก้ไขปัญหาเสาเข็ม
• รายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้างมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ และข้อควรระวังระหว่างการก่อสร้าง
• ความเสียหายของโครงสร้างลักษณะต่างๆ เนื่องการก่อสร้างที่ไม่ดี หรือแรงที่ไม่ได้ออกแบบ
• ข้อแนะนำในการควบคุมงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 4,800 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 5,200 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3nwlWTQ
กดลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/tcAsVcF4kss899fT9

คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง ให้กับวิศวกรรมสถานฯ...
28/04/2021

คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง ให้กับวิศวกรรมสถานฯ สาขาภาคตะวันตก เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ชุมชนต่างๆในเขตภูมิภาคตะวันตก ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

โครงการ "ช่างช่วยแชร์" ทำขึ้นมาเพื่อ #ช่วย ยกระดับความรู้ความชำนาญของวิศวกรไทยในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก ด้วยการ #แ...
27/04/2021

โครงการ "ช่างช่วยแชร์" ทำขึ้นมาเพื่อ #ช่วย ยกระดับความรู้ความชำนาญของวิศวกรไทยในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก ด้วยการ #แชร์ ความรู้ความชำนาญจาก #ช่าง ผู้มีประสบการณ์ตรงในงาน steel structure

post ล่าสุด เป็นโครงการ Wyndham Naiharn Phuket "Design, Fabricate and Erect 3D-Freeform Steel Dome Roof" งบประมาณทำโครงหลังคาทั้งหมดประมาณ 7 ล้านบาท

อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม
ประธานกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงขอปรับการอบรมเป็นระบบออนไลน์ **📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom “มาตรฐานการออกแบบโครงส...
22/04/2021

** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงขอปรับการอบรมเป็นระบบออนไลน์ **

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
“มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กของอเมริกา ไม่ได้แยกเล่มระหว่าง ASD และ LRFD อีกต่อไปแล้ว หลักการคือ คำนวณกำลังระบุ (Pn) โดยใช้สมการเดียวกัน หากต้องการใช้ LRFD ก็นำไปคูณ Resistance Factor หากต้องการใช้ ASD ให้นำไปหารด้วย Factor of Safety แทน วิธีดังกล่าวเรียกว่า "Unified Method"
ขอเชิญวิศวกรโยธา ทุก ๆ ท่าน มาอัปเดตความรู้...ใหม่ ๆ ในการอบรมเรื่อง
“ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” 🎯

** PDU 12 หน่วย **
…………………………………
🔹 15-16 พฤษภาคม 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
• หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
• การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
• การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
• การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
• การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column)
• การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
• การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
• การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
• การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก 2,500 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/31U6iYk
หรือสมัครที่ https://forms.gle/v75tMVqeCXMfb9ez9

** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงขอปรับการอบรมเป็นระบบออนไลน์ **

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
“มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กของอเมริกา ไม่ได้แยกเล่มระหว่าง ASD และ LRFD อีกต่อไปแล้ว หลักการคือ คำนวณกำลังระบุ (Pn) โดยใช้สมการเดียวกัน หากต้องการใช้ LRFD ก็นำไปคูณ Resistance Factor หากต้องการใช้ ASD ให้นำไปหารด้วย Factor of Safety แทน วิธีดังกล่าวเรียกว่า "Unified Method"
ขอเชิญวิศวกรโยธา ทุก ๆ ท่าน มาอัปเดตความรู้...ใหม่ ๆ ในการอบรมเรื่อง
“ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” 🎯

** PDU 12 หน่วย **
…………………………………
🔹 15-16 พฤษภาคม 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
• หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
• การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
• การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
• การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
• การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column)
• การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
• การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
• การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
• การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก 2,500 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/31U6iYk
หรือสมัครที่ https://forms.gle/v75tMVqeCXMfb9ez9

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2” 🎯 ** PDU 12 หน่วย **........
20/04/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2” 🎯 ** PDU 12 หน่วย **
...................................
🔹 29–30 เมษายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• ระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ
• การวัดผลการดำเนินงาน
• การตรวจประเมินและทบทวน
• COVID-19 กับงานก่อสร้าง
• นั่งร้านสำหรับรองรับโครงสร้างและผู้ปฏิบัติงาน
• ของตกและคนตกจากที่สูง
• ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Tower Crane
• ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Mobile Crane
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 3,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 4,000 บาท/ท่าน
** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍ สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1NDmEtjry9hHf9R1DbkzILoM4YsGbky_91JGQCweFNPE/edit

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
🛎 การอบรมออนไลน์เรื่อง “ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2” 🎯 ** PDU 12 หน่วย **
...................................
🔹 29–30 เมษายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
.........................................
👉 เนื้อหา
• บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• ระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
• การวางแผนและการนำไปปฏิบัติ
• การวัดผลการดำเนินงาน
• การตรวจประเมินและทบทวน
• COVID-19 กับงานก่อสร้าง
• นั่งร้านสำหรับรองรับโครงสร้างและผู้ปฏิบัติงาน
• ของตกและคนตกจากที่สูง
• ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Tower Crane
• ปั้นจั่นสำหรับยกของชนิด Mobile Crane
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 3,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 4,000 บาท/ท่าน
** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍ สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1NDmEtjry9hHf9R1DbkzILoM4YsGbky_91JGQCweFNPE/edit

13/04/2021
ร่วมใจกันอีกครั้ง กักตัวอยู่บ้านกันนะครับ ♥️ .. สถานการณ์นี้จะได้ผ่านไปได้ไวๆ 😊
12/04/2021

ร่วมใจกันอีกครั้ง กักตัวอยู่บ้านกันนะครับ ♥️ .. สถานการณ์นี้จะได้ผ่านไปได้ไวๆ 😊

ร่วมใจกันอีกครั้ง กักตัวอยู่บ้านกันนะครับ ♥️ .. สถานการณ์นี้จะได้ผ่านไปได้ไวๆ 😊

06/04/2021
📢 การอบรม เรื่อง “ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 3” 🎯** PDU 27 หน่วย **…………………………………🔹 28-30...
05/04/2021

📢 การอบรม เรื่อง “ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 3” 🎯
** PDU 27 หน่วย **
…………………………………
🔹 28-30 เมษายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 วัตถุประสงค์
• สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น
• ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
• หลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถทำแบบ และจัดแบบเพื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสถาปัตย์ แบบไฟฟ้า แบบคาน
👉 เนื้อหา (บางส่วน)
• ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับ ระบบ BIM (Building Information Modeling)
• ทำความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยคำสั่งเบื้องต้น
• การตั้งค่าระดับชั้นงาน การสร้างสแปนเสาอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
• การตั้งค่าผนังและการตีผนังแบบต่าง ๆ การสร้างพื้นภายใน-ภายนอก ตามระยะที่ต้องการ
• การใส่ประตูและหน้าต่าง จากกึ่งกลางผนัง และตามระยะจากแบบ
• การใช้ไกด์ไลน์เพื่อกำหนดระยะ การทำงานในระดับชั้นอื่น ๆ และการ Copy งานไประดับชั้น 2
• การใส่บันได การปรับแก้ไขและการเจาะช่องพื้น การทำห้องใต้บันได การทำบัวรอบหน้าต่าง
• การ Copy งานขึ้นระดับขั้น 3 และการปรับแก้
• ฯลฯ
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 8,000 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 8,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 9,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/38LYUCr
คลิกลงทะเบียนการอบรม ที่ https://forms.gle/EDv4ASKX7svW6fP2A

📢 การอบรม เรื่อง “ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 3” 🎯
** PDU 27 หน่วย **
…………………………………
🔹 28-30 เมษายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 วัตถุประสงค์
• สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น
• ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
• หลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถทำแบบ และจัดแบบเพื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสถาปัตย์ แบบไฟฟ้า แบบคาน
👉 เนื้อหา (บางส่วน)
• ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับ ระบบ BIM (Building Information Modeling)
• ทำความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยคำสั่งเบื้องต้น
• การตั้งค่าระดับชั้นงาน การสร้างสแปนเสาอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
• การตั้งค่าผนังและการตีผนังแบบต่าง ๆ การสร้างพื้นภายใน-ภายนอก ตามระยะที่ต้องการ
• การใส่ประตูและหน้าต่าง จากกึ่งกลางผนัง และตามระยะจากแบบ
• การใช้ไกด์ไลน์เพื่อกำหนดระยะ การทำงานในระดับชั้นอื่น ๆ และการ Copy งานไประดับชั้น 2
• การใส่บันได การปรับแก้ไขและการเจาะช่องพื้น การทำห้องใต้บันได การทำบัวรอบหน้าต่าง
• การ Copy งานขึ้นระดับขั้น 3 และการปรับแก้
• ฯลฯ
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 8,000 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 8,500 บาท/ท่าน
• บุคคลทั่วไป 9,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/38LYUCr
คลิกลงทะเบียนการอบรม ที่ https://forms.gle/EDv4ASKX7svW6fP2A

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓
26/03/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓

22/03/2021
🛎 การอบรม และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 24” 🎯** PDU 24 หน่วย **.......................
19/03/2021

🛎 การอบรม และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 24” 🎯

** PDU 24 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 8–9 พฤษภาคม 2563
🔹 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
.........................................
👉 เนื้อหา
• ประเภทนั่งร้าน
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• นั่งร้านและหลักการคำนวณการรับน้ำหนักทั่วไป
• สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และกรณีศึกษา
• ความเสียหายที่เกิดกับนั่งร้าน แบบจำลอง วิธีการทดสอบและตรวจสอบ
• ศึกษาดูงานการทดสอบนั่งร้านและอุปกรณ์
• สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการดูงาน
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 4,500 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ 5,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 5,500 บาท/ท่าน

** ชำระก่อน 30 เมษายน ลด 500 บาท **
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍️รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/38S3SO1

📢 การอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก รุ่นที่ 1” 🎯 ** PDU 18...
17/03/2021

📢 การอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก รุ่นที่ 1” 🎯
** PDU 18 หน่วย **
…………………………………
🔹 29-30 มีนาคม 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 เนื้อหา
- ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
- ความรู้พื้นฐานของการเกิดสนิม
- การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต
- หลักการของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
- ประวัติศาสตร์ของการใช้ระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- การออกแบบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก ตามมาตรฐาน ISO 12696: Cathodic Protection of steel in Concrete
- การตรวจสอบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- กรณีศึกษา
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก 5,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 5,200 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 5,400 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 520 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/2Ynt9tN

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand
25/02/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand

📢 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างสะพาน โดยโปรแกรม Midas Civil รุ่นที่ 1” 📌
** PDU 18 หน่วย **

🔹 วันที่ 7-8 เมษายน 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
...................................
👉 เนื้อหา
• Introduction to bridge design
• Analysis and design of post-tensioned box girder bridge by midas Civil
• Seismic design of concrete bridges
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท./นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี 6,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 7,000 บาท/ท่าน
** ชำระเงินก่อน 1 เมษายน ลด 500 บาท **
...................................
♀ ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และการสมัคร https://bit.ly/3umYM5r

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก จัดประชุมหารือการดำเนินงานของสาขาภาคฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประส...
18/02/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก จัดประชุมหารือการดำเนินงานของสาขาภาคฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายกวิศวกรรมสถานฯ ร่วมรับประทานอาหารเย็น ได้สนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนานแบบพี่ๆน้องๆชาววิศวกรครับ

12/02/2021
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ท่านนายกวสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ
10/02/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ท่านนายกวสท. ดร.ธเนศ วีระศิริ

ที่อยู่

487 ซอยเทพลีลา ถนนรามคำแหง39 แขวงบางทองหลาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621844600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด