Clicky

กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน 🎯มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็ง
เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและสังคม🎯

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post
18/01/2023

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post

https://drive.google.com/drive/folders/1ErD8FNq63O-iB_ka8MN-AulJUBm64E7_?usp=share_link....................................
18/01/2023

https://drive.google.com/drive/folders/1ErD8FNq63O-iB_ka8MN-AulJUBm64E7_?usp=share_link
.......................................................................................
ครบรอบ ๖๙ ปี กองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
.......................................................................................
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดใด ที่มีความประสงค์จะนำป้ายคัตเอ้าท์ไปผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์ด้านบนนี้...ขนาดของป้ายคือ 4x6 เมตร (สามารถนำไปย่อขยายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ที่ทำการติดตั้ง) #๖๙ปี #กองอาสารักษาดินแดน

กองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อนุสรณ์สถานแห...
18/01/2023

กองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.50 น.
นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้
นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
สักการะดวงวิญญาณนักรบไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารและสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ที่ได้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรู ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน
ที่สำคัญเข้าร่วมพิธี ดังนี้
1. กองอาสารักษาดินแดน
2. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. กองบัญชาการกองทัพไทย
4. กองทัพบก
5. กองทัพเรือ
6. กองทัพอากาศ
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖"เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยก...
14/01/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

"เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม. การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่า ความกตัญญู. เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ ให้บริบูรณ์."

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชิ...
12/01/2023

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อเหตุลอบวางระเบิดเเละซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกองเอก สังคม เกิดก่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส
และคณะ เดินทางไปยังบ้านพักของครอบครัว สมาชิกเอก ฮัมดี มะดาเซะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อเหตุลอบวางระเบิดเเละซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ประจำ
ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพิ่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในห้วงการไว้ทุกข์ตามหลักศาสนาอิสลาม

โดยในวันเดียวกัน ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมอบกระเช้าให้กำลังใจแก่ นายหมู่ใหญ่ สูดิง ดอเลาะ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และจ่าสิบเอก มะนายี
สาเมาะ เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสารักษา
ดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่
นายหมู่ใหญ่ สูดิง ดอเลาะ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก...
08/01/2023

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่
และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ สังกัด​
กองอาสารักษา​ดินแดน​ กระทรวง​มหาดไทย

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขละบุรีที่ 4 (ร้อย.อส.อ.สังขละบุรี 4) กับภารกิจในพิ้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบวัน...
06/01/2023

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขละบุรีที่ 4 (ร้อย.อส.อ.สังขละบุรี 4) กับภารกิจในพิ้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ

วันที่ 6 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น.
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขละบุรีที่ 4 (ร้อย.อส.อ.สังขละบุรี 4) ลงพิ้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมและสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา

06/01/2023

เนื่องจากในการรับสมัครสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ระหว่างวันที่ 10 - 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้ผู้สมัครสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว งดนำยานพาหนะใด ๆ เข้ามาภายในบริเวณอาคารกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และขอความร่วมมือให้ใช้การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หรือรถรับจ้างต่าง ๆ มายังสถานที่รับสมัคร

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเพิ่ม สามารถสอบถามกับทางกองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 022781008 ต่อ 220 ในวันและเวลาราชการ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารั...
04/01/2023

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ดังนี้
1. เวลา 11.00 - 12.00 น. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้
1.1 เรื่องระเบียบวินัยของกำลังพล
1.2 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.3 เรื่องการออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (ว.4) ทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ต้องมีระเบียบวินัยและมีมาตรฐาน
พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

2. เวลา 14.00 - 15.00 น. ตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายอำเภอเมืองสงขลา, เสมียนตรา, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับเหมา เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำในการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งทางพื้นที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสงขลาที่ 2 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร "จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสาร...
01/01/2023
กรมการปกครองจัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ 36

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร "จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

ออกอากาศ วันที่ 1 มกราคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ปวง...
01/01/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ปวงชนชาวไทย

โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย วปร. และตราพระนามาภิไธย สท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพร มีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#บัตรพระราชทานพรปีใหม่

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบ...
29/12/2022

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ปฏิบัติงาน ณ กระทรวงมหาดไทย) และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการ​กอง​อาสา​รักษา​ดินแดน​) จำนวนรวมทั้งสิ้น 105 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 มกราคม 2566 รายละเอียดตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

หรือสอบถามเพิ่มเติมกับกองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 1008 ต่อ 220 (ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ...
27/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม "โครงการหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2565”

โดยมี พล.ต.คณพล บำรุงเมือง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยคณะนายทหาร ครูฝึก นายอำเภอปราณบุรี บุคลากร สังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 130 คน (เป็นชาย 120 คน / หญิง 10 คน) โดยมีห้วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565 รวม 49 วัน

26/12/2022

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอระแงะที่ 4 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่

Photos from ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร's post
25/12/2022

Photos from ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร's post

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแ...
23/12/2022

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ณ ค่ายเพขรโยธิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ว่าที่นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ณ ค่ายเพขรโยธิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2

ทั้งนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติของกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 ในรอบปีที่ผ่านมา และได้รับชมการสาธิตการเข้าตรวจค้นอาคารแบบประตูปิดและประตูเปิด การยิงปืนพกสั้นและลูกซองยาว จากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 2 ทั้งนี้ได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สาธิต

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสาร...
22/12/2022

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ ว่าที่นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร “จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2566” พร้อมคณะตรวจเยี่ยม โดยมี พลตรี คณพล บำรุงเมือง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง นายกองตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คณะนายทหาร ครูฝึก และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ให้การต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามในครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุป และรับชมการสาธิตการฝึกภาคสนาม ในด้านการลาดตระเวนด้วยยานยนต์ การตั้งจุดตรวจจุดสกัด และการปิดล้อมตรวจค้น ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 130 คน (ชาย 120 คน/ หญิง 10 คน) โดยมีห้วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565 รวม 49 วัน

อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบั...
21/12/2022

อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 (รุ่นสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเป็นประธานรับชมการฝึกการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยกำลังในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 สน. ณ กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองตรี เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4 (รุ่นสุดท้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

โดยผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกพื้นที่ ดังนั้น สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จึงได้จัดทำ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น จำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 4 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2565 โดยนายกองตรีธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนในทุกระดับ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพิเศษในการใช้อาวุธ และมีกลยุทธ์ในการวางแผนทางยุทธวิธี รวมทั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับและคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีความพร้อม ในการเตรียมรับมอบภารกิจและพื้นที่ จากกำลังทหารหลัก สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ เรียนรู้และฝึกฝนทักษะให้ครบถ้วนทุกวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 10 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน และทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้เป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครอง เนื่องจากพี่น้องประชาชน ยังเชื่อมั่นและไว้วางใจ กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ขอให้นำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก "ภารกิจสำเร็จ กำลังพลทุกคนต้องปลอดภัย”

หลังจากนั้น เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ เดินทางไปเป็นเป็นประธานรับชมการฝึกการปฏิบัติคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกันของหน่วยกำลังในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมสาธิตการฝึก ดังนี้
1. ชุดปฏิบัติการพิเศษ กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
2. ชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วทางอากาศ (ชค.954) กอ.รมน.ภาค 4 สน.
3. คณะครูฝึกหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข กอ.รมน.ภาค 4 สน.
โดยมี นายกองตรี เพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้ากองยุทธการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ผู้แทน ผอ.สน.อส.) พันตรีนาวี หมัดละ รอง ผบ.ชค. 954 ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และสมาชิก อส. ที่เข้ารับการอบรมร่วมรับชมการฝึก ผลการฝึกปฏิบัติร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.ร้อย.อส.อ.มายอ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน/ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในการขนย้ายประชาชน/สิ่งของ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที...
20/12/2022

ผบ.ร้อย.อส.อ.มายอ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน/ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในการขนย้ายประชาชน/สิ่งของ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
****************************
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายมะยูโซะ กูเตะ ผบ.ร้อย.อส.อ.มายอ 6 พร้อมด้วย รอง ผบ.ร้อย.อส.อ.มายอ 6 ผู้ช่วย ผบ.ร้อย อส.อ.มายอ 6 และ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลฯ ในการช่วยเหลือ/การขนย้ายประชาชน และสิ่งของขึ้นที่ปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านกาแลตือเงาะ หมู่ที่ 1 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พร้อมนำเรือท้องแบน ลำเลียงขนย้ายผู้คน และสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยปริมาณน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชน ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ กำลังพล พร้อมให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง

อุทกภัยในพื้นที่
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรือเสาะที่ 7 (ร้อย.อส.อ.รือเสาะ 7) ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล...
17/12/2022

วันที่ 16 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น.
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรือเสาะที่ 7 (ร้อย.อส.อ.รือเสาะ 7) ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล / ละหมาดฮายัต-ดุอาอ์ขอพร ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
16/12/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ระบบลงนามถวายพระพร

รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบก่อเหตุฐานปฏิบัติการ ชคต.บันนังสตา****************************...
15/12/2022

รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบก่อเหตุฐานปฏิบัติการ ชคต.บันนังสตา
*******************************
วันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 11.45 น.
นายกองตรี เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. ร่วมคณะ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 และนายกองเอก อนันต์ บุญสำราญ หน.ฝอ.บก.อส.จ.ยะลา ลงตรวจพื้นที่เกิดเหตุกรณี คนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้ระเบิดขว้างชนิดไปป์บอมบ์ ขว้างใส่ฐานปฏิบัติการ ชคต.บันนังสตา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ สมาชิก อส. ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และมีทรัพย์สินเสียหาย

โดยมี ผบ.ร้อย.อส.อ.บันนังสตา 6, ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จ.ยะลา, นายกองตรี ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.ร้อย.บก.บร.2/ ร้อย.ปฝ.1 บก.อส. และนายหมวดโท ศุภชัย วิเชียร ผช.ผบ.ร้อย.ปฝ.1 บก.อส. ร่วมลงพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการ ชคต.บันนังสตา

ในการนี้ รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต ได้รวบรวมประเด็นปัญหา จุดอ่อนของฐานปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับแก้มาตรการระวังป้องกัน และการบริหารจัดการกำลังพลให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิม และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕นายกองโท นิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ ผบ.ร้อย.อส.อ.โพนสวรรค์ ๗ มอบหมายให้ ผบช./ สมาชิก อส. สังกัด ร้อย.อส...
15/12/2022

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายกองโท นิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์
ผบ.ร้อย.อส.อ.โพนสวรรค์ ๗ มอบหมายให้ ผบช./ สมาชิก อส. สังกัด ร้อย.อส.อ.โพนสวรรค์ ๗ ดำเนินการจับกุม เป้าหมายด้านยาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๒๕๑ เม็ด

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดขายแดนใต้ (ผอ.สปต.) ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏืบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ...
14/12/2022

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจังหวัดขายแดนใต้ (ผอ.สปต.) ตรวจเยี่ยมกองร้อยปฏืบัติการพิเศษที่ 2 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (ร้อย.ปพ.2 บก.อส.)

วันที่ 14 ธ.ค.65 เวลา 19.00 น.
นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ ผอ.สปต.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) สังกัด ร้อย.ปพ.2 บก.อส. (หมวดปฏิบัติการที่ 3) ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติ ณ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ณ ห้องประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. เรื่องระเบียบวินัย
2. การแต่งกาย
3. การพกพาอาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่
4. การรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟ
5. การหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
6. เน้นย้ำห้ามกำลังพลยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของให้กับกำลังสมาชิก อส. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดิ...
12/12/2022

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ (ผบ.ร้อย.อส.อ.)

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพรหม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ จำนวน 80 ท่าน

โดยมี นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, นายกองเอก ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน, ว่าที่นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และนายกองโท รณรงค์ เทพรักษ์ ประจำกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

สำหรับแบบและความหมายของเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ มีดังนี้

อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง

สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึงสัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยว เข้มแข้ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดนแผ่นดินไทยมาโดยตลอด

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง

แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดนแผ่นดินไทยยิ่งกว่าชีวิตของตน

ทั้งนี้ เครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ซึ่งผู้ที่ได้รับจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

กองร้อยอาสารักษาดินแดน (ร้อย อส.) สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา (บก.อส.จ.สข.) ปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้...
11/12/2022

กองร้อยอาสารักษาดินแดน (ร้อย อส.) สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา (บก.อส.จ.สข.) ปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้นที่บริเวณคนร้ายลอบวางระเบิดขบวบรถไฟที่ ๗๐๗ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์

วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผบ.อส.จ.สข., นายกองเอก วรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผบ.อส.จ.สข., นายกองโท เศวต เพชรนุ้ย หน.ฝอ.บก.อส.จ.สข. มอบหมายให้ นายกองตรี ปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผช.หน.ฝอ.บก.อส.จ.สข. โดยมี รอง ผบ.ฉก.ร.๕, ผกก.สภ.คลองแงะ และปลัดอำเภอ ร่วมชี้แจงและซักซ้อมภารกิจที่มอบหมายให้แก่ สมาชิก อส. ในสังกัด ร้อย.อส.จ.สข.๑/ร้อย.อส.นาทวี ๖/ ร้อย.อส.อ.รัตภูมิ ๗/ ร้อย.อส.อ.เทพา ๘/ ร้อย.อส.อ.จะนะ ๙/ ร้อย.อส.อ.คลองหอยโข่ง ๑๗ รวมทั้งหมด ๔๖ นาย

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพื้นที่บริเวณคนร้ายลอบวางระเบิดขบวบรถไฟที่ ๗๐๗ หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อรักษาความปลอดภัย จนท.รถไฟ ขณะเข้าดำเนินการกู้ตู้รถไฟและซ่อมแซมรางรถไฟ พร้อมส่งมอบกำลังสมาชิก อส. ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ ผบ.ร้อย.อส.อ.สะเดา ๓ ในการปฏิบัติภารกิจฯ ดังกล่าว จนเสร็จสิ้นภารกิจ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่ง...
10/12/2022

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน เริ่มเมื่อ 10 ธันวาคม

ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบ...
09/12/2022

ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (หน.ฝอ.บก.อส.) มอบหมายให้ นายกองเอก ชนพหล ส่งเสริม ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายกองตรี ธวัช กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ผบ.ร้อย.บก.บร.2/ผบ.ร้อย.ปฝ.1 บก.อส. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายกองตรี เชาวลิต สิทธิฤทธิ์ รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต., ผู้แทนนายอำเภอ, ผู้แทน ผบ.ชค.953 ฉก.สันติสุข, คณะครูฝึกจาก ฉก.สันติสุข ชค.953, บุคลกรในสังกัด ร้อย.บก.บร.2/ ร้อย.ปฝ.1 บก.อส. เข้าร่วมพิธี

การฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 10 วัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิก อส. ในการปฏิบัติงานและการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย สมาชิก อส. รวม 88 นาย ประกอบด้วย
1. สมาชิก อส. สังกัด บก.อส.จ.ยะลา จำนวน 7 กองร้อย ได้แก่ ร้อย.อส.อ.เบตง 3/ ร้อย.อส.อ.ยะหา 4/ ร้อย.อส.อ.รามัน 5/ ร้อย.อส.อ.บันนังสตา 6/ ร้อย.อส.อ.ธารโต 7/ ร้อย.อส.อ.กาบัง 8/ ร้อย.อส.อ.กรงปินัง 9
2. สมาชิก อส. สังกัด บก.อส.จ.นราธิวาส จำนวน 4 กองร้อย ได้แก่ ร้อย.อส.จ.นธ.1/ ร้อย.อส.อ.เมือง นธ.2 /ร้อย.อส.อ.แว้ง 3/ ร้อย.อส.อ.ระแงะ 4

09/12/2022

🔥🔥จัดเต็ม!! อุบลราชธานี ดีเดย์ ปูพรม ระดมกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด พร้อมกันทั้งจังหวัด ยึดยาเสพติด กว่า 3 แสนเม็ด

🚨วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และนายกฤติพงศ์ บุญผา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ระดมกวาดล้างยาเสพติด ตามแผน "ยุทธการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดยาเสพติด"

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ทหาร ตชด.22 สำนักงาน ปปส. ภาค 3 พร้อมพนักงานฝ่ายปกครอง ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติด เต็มพื้นที่พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดที่มีในบัญชีรายชื่อ ป้องกันผู้ค้า ผู้เสพรายใหม่ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลาง อาวุธปืน ยาเสพติด กว่าสามแสนเม็ด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นหลายรายการ

📌การจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 543 ราย 545 คน
📌ตรวจยึดของกลาง
- ยาบ้า จำนวน 361,095 เม็ด
- ยาไอซ์ จำนวน 40 กรัม
- อาวุธปืน จำนวน 97 กระบอก
📌คดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 5 คดี

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ ...
09/12/2022

รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ศาสนพิธีกรในงานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีนายสันติ ชูศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด กรมการปกครอง จำนวน 25 คน/ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 15 คน

วัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด กรมการปกครอง/ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติศาสนพิธีอย่างกว้างขวาง ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของกรมการศาสนา เป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม พิธีการต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของตนได้ ตลอดจนสามารถเผยแพร่ แนะนำความรู้แก่ผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก (พิเศษ) วีรศักดิ์ ทองสาริ อุปนายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย อนุศาสนาจารย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้

**กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่ 8 ประชุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ประจำเดือน โดยมีการจัดการแข่งขันการถ...
09/12/2022

**กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่ 8 ประชุมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ประจำเดือน โดยมีการจัดการแข่งขันการถอด-ประกอบอาวุธปืนเล็กยาวประจำกาย (AK-102 , M16 , HK 33)**

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายกองตรี ซูปียัน แดเมาะเล็ง ผบ.ร้อย.อส.อ.จะแนะ 8 เป็นประธานการประชุมสมาชิก อส. ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อแจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดให้สมาชิก อส. ประจำกองร้อยฯ และ ชคต. ทั้ง 3 แห่ง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันการถอด-ประกอบอาวุธปืนเล็กยาวประจำกาย (AK-102 , M16 , HK 33) ระหว่างสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองร้อยฯ และสมาชิก อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำแต่ละ ชคต. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้อาวุธปืนของสมาชิก อส. ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นไป

**กองร้อยอาสารักษาดินแดน (ร้อย.อส.) สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร (บก.อส.จ.ยส.) ปฏิบัติภารกิจปราบปรา...
07/12/2022

**กองร้อยอาสารักษาดินแดน (ร้อย.อส.) สังกัด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร (บก.อส.จ.ยส.) ปฏิบัติภารกิจปราบปรามยาเสพติด**

กองร้อยบังคับการและบริการ (ร้อย.บก.บร.) และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเลิงนกทาที่ 3 (ร้อย.อส.อ.เลิงนกทา 3) สังกัด บก.อส.จ ยส. ได้ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า จำนวน 18,689 เม็ด กับอีก 6 ถุง ( นับจำนวนไม่ได้เนื่องจากเปียกน้ำ)

ทั้งนี้ มีผู้นำไปซุกซ่อนริมถนนลูกรัง สายบ้านหนองแฝก หมู่ที 4 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จึงตรวจยึดพร้อมนำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา เพื่อดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป

ที่อยู่

1277/1 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เข
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622781008

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบัญชาการกองอาสารักษาดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) กสทช. สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ Phaya Thai District Sapan Kwai PFEC กองกฎหมาย กรมสรรพากร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส Phayathai District Greenoffice สำนักงานสีเขียว กรมทรัพยากรน้ำ เครือข่าย ทสม. PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ SATI Handcraft