กศน.เขตยานนาวา อ.เอ็ม

กศน.เขตยานนาวา อ.เอ็ม คลิก >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> Line >> @korsornor

เปิดเหมือนปกติ

ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนCOVID-19 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ
11/10/2021

ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนCOVID-19
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ

⭐️⭐️รีบมาสมัครก่อนเต็มนะครับ⭐️⭐️📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ข้อมูล ณ วันอาทิตย...
10/10/2021

⭐️⭐️รีบมาสมัครก่อนเต็มนะครับ⭐️⭐️
📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 19.15 น.
💥กศน.เขตบางขุนเทึยน รับสมัคร 300 คน ส่งใบสมัครแล้ว 223 คน
รับสมัครได้อีก 77 คนสุดท้าย 💥💥💥💥💥
💥กศน.เขตยานนาวา รับสมัคร 100 คน ส่งใบสมัครแล้ว 76 คน
รับสมัครได้อีก 24 คนสุดท้าย 💥💥💥💥💥
⭐️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digita...
10/10/2021

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥
“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital”
📌หลักสูตรการอบรมวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ
เทคนิคการขายช่องทาง Social Commerce โดยวิทยากร คุณพรทิพย์ กิติศรีวนพันธุ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 300 คน📌
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางขุนเทียน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
📣สมัครเรียนหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> @korsornor

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digita...
10/10/2021

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥
“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital”
📌หลักสูตรการอบรมวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ
“การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยวิทยากร คุณศริญญา กอไพศาล
ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 300 คน📌
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางขุนเทียน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
📣สมัครเรียนหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> @korsornor

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564- รับสมัครที่ ห้องสมุด กศน. ตั้งอยู่ในวัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2เวลา 09.00-12.00 น.ติดต่อ อ...
09/10/2021

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
- รับสมัครที่ ห้องสมุด กศน.
ตั้งอยู่ในวัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2
เวลา 09.00-12.00 น.
ติดต่อ อ.เอ็ม 081-7895637

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
- รับสมัครที่ ห้องสมุด กศน.
ตั้งอยู่ในวัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2
เวลา 09.00-12.00 น.
ติดต่อ อ.เอ็ม 081-7895637

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digita...
09/10/2021

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564💥
“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital”
📌หลักสูตรการอบรมวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ
“กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการแชร์-โพสต์-เมนต์ แบบไหนรอด แบบไหนคุก ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 300 คน โดยวิทยากร นางสาวณัฐติกาญจน์ วิฑตวิริยกุล ตำแหน่งรองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดระยอง📌
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางขุนเทียน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต
📣สมัครเรียนหลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> @korsornor

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา💥ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digita...
09/10/2021

💥สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา💥
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
“The New Normal กับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Digital”
ณ อาคาร BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การอบรมวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ในหัวข้อ
1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่
2.การออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตบางขุนเทียน
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต

📣สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา📣ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564กศน.เขตบางขุนเทียน , กศน.เขตยานนาวา , กศน.เขตดุสิตระหว่างวันท...
07/10/2021

📣สัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา📣
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กศน.เขตบางขุนเทียน , กศน.เขตยานนาวา , กศน.เขตดุสิต
ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
💥พรุ่งนี้พบกันนะครับ💥

📣เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)📣⭐️รับสมัครที่ห้องสมุด วัดหัวกระบือ ซอยเทียน...
04/10/2021

📣เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)📣
⭐️รับสมัครที่ห้องสมุด วัดหัวกระบือ ซอยเทียนทะเล19 เขตบางขุนเทียน และ ห้องสมุด วัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2⭐️
📌Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
📌หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน6เดือน) ที่มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย
💥วุฒิการศึกษารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
💥วุฒิการศึกษาสามารถนำไปสมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบราชการ
ปรับตำแหน่งงานได้
👍หลักสูตรนี้ไม่ต้องมาเรียน ใช้อาชีพมาประเมินโดยการทำแฟ้ม คณะกรรมการใช้การประเมินโดยสัมภาษณ์และส่งแฟ้ม หลังจากนั้นมีการสอบมิติความรู้ความคิด เมื่อสอบผ่านจะต้องไปสัมมนา 3 วัน ถึงจะจบหลักสูตรและรับวุฒิ👍
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน(ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการรับรองได้ ฉบับจริง 1 ใบ
6.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ เป็นต้น
💥หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน 6 เดือน)คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย อายุ20ปีขึ้นไปและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี💥

📣เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)📣
⭐️รับสมัครที่ห้องสมุด วัดหัวกระบือ ซอยเทียนทะเล19 เขตบางขุนเทียน และ ห้องสมุด วัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2⭐️
📌Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
📌หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน6เดือน) ที่มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย
💥วุฒิการศึกษารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
💥วุฒิการศึกษาสามารถนำไปสมัครงาน สมัครเรียน สมัครสอบราชการ
ปรับตำแหน่งงานได้
👍หลักสูตรนี้ไม่ต้องมาเรียน ใช้อาชีพมาประเมินโดยการทำแฟ้ม คณะกรรมการใช้การประเมินโดยสัมภาษณ์และส่งแฟ้ม หลังจากนั้นมีการสอบมิติความรู้ความคิด เมื่อสอบผ่านจะต้องไปสัมมนา 3 วัน ถึงจะจบหลักสูตรและรับวุฒิ👍
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน(ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการรับรองได้ ฉบับจริง 1 ใบ
6.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ เป็นต้น
💥หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน 6 เดือน)คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย อายุ20ปีขึ้นไปและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี💥

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการสอบปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่า...
04/10/2021

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการสอบปลายภาค
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564
สนามสอบ วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตยานนาวา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สถานที่รับสมัคร ห้องสมุด กศน. ต...
02/10/2021

กศน.เขตยานนาวา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สถานที่รับสมัคร ห้องสมุด กศน. ตั้งอยู่ในวัดทองบน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
>> ศูนย์การเรียนที่บรรยากาศดีและสวยที่สุดในประเทศไทย>หลักสูตรเทียบระดับการศึกษาที่มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย

📣วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม เปิดรับสมัคร 2 ที่1.รับสมัครที่ห้องสมุดวัดทองบนถนนพระราม3 ซอย 26/2เขตยานนาวา กร...
01/10/2021

📣วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม เปิดรับสมัคร 2 ที่

1.รับสมัครที่ห้องสมุดวัดทองบน
ถนนพระราม3 ซอย 26/2
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00-15.00 น.📣
☎️ อ.เอ็ม 081-7895637

2.รับสมัครที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ตั้งอยู่ในวัดปทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00-15.00 น.📣
☎️ อ.อีฟ 081-3085352
☎️ อ.แนน 081-1730907

📌สะดวกที่ไหนเข้ามาสมัครได้เลยครับ

📣วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม เปิดรับสมัคร 2 ที่

1.รับสมัครที่ห้องสมุดวัดทองบน
ถนนพระราม3 ซอย 26/2
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00-15.00 น.📣
☎️ อ.เอ็ม 081-7895637

2.รับสมัครที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
ตั้งอยู่ในวัดปทีปพลีผล ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เวลา 08.00-15.00 น.📣
☎️ อ.อีฟ 081-3085352
☎️ อ.แนน 081-1730907

📌สะดวกที่ไหนเข้ามาสมัครได้เลยครับ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบป...
23/09/2021

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20-22 กันยายน 2564
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 256...
20/09/2021

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19
ก่อนเข้าสอบทุกคน
และผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19
สนามสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
วันที่ 18-19 กันยายน 2564

พิธีส่งมอบความยั่งยืนและปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งมอบขอ...
17/09/2021

พิธีส่งมอบความยั่งยืนและปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการชุมชนและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชนปรีชา 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร >>กศน.เพื่อประชาชน

📌กศน.เขตยานนาวา ขอแจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึก...
16/09/2021

📌กศน.เขตยานนาวา ขอแจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) มิติความรู้ ความคิด
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564📌
💥สอบวันเสาร์ที่ 18 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564💥
🌈สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร🌈
🎉ห้ามขาดสอบโดยเด็ดขาด🎉
🥇สอบถามรายละเอียด Line Official >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> @korsornor

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย...
15/09/2021

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรที่ 10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

Photos from ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.'s post
13/09/2021

Photos from ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.'s post

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 20.45 น.💥กศน....
12/09/2021

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 20.45 น.
💥กศน.เขตบางขุนเทึยน รับสมัคร 400 คน ส่งใบสมัครแล้ว 176 คน
รับสมัครได้อีก 224 คน
💥กศน.เขตยานนาวา รับสมัคร 100 คน ส่งใบสมัครแล้ว 30 คน
รับสมัครได้อีก 70 คน
⭐️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 20.45 น.
💥กศน.เขตบางขุนเทึยน รับสมัคร 400 คน ส่งใบสมัครแล้ว 176 คน
รับสมัครได้อีก 224 คน
💥กศน.เขตยานนาวา รับสมัคร 100 คน ส่งใบสมัครแล้ว 30 คน
รับสมัครได้อีก 70 คน
⭐️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 9 Active Learning วันศุกร...
10/09/2021

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรที่ 9 Active Learning
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ในนามของ กศน.เขตยานนาวา ขอขอบพระคุณ- ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ- นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ...
10/09/2021

ในนามของ กศน.เขตยานนาวา ขอขอบพระคุณ
- ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
- ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน.
- ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี
- นางพิมพ์ประไพ ศักดิ์เสรี นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์
- นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.
ที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาและเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการของ กศน.เขตยานนาวาและโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา^^

เข้ารับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชนและประชา...
10/09/2021

เข้ารับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชนและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564
ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เข้ารับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชนและประชา...
09/09/2021

เข้ารับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชนและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564
ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.เขตยานนาวา
08/09/2021

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจ
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม กศน.เขตยานนาวา

กศน.เขตยานนาวา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเ...
08/09/2021

กศน.เขตยานนาวา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม กศน.เขตยานนาวา และเป็นประธาน
ในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

กศน.เขตยานนาวา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ
ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม กศน.เขตยานนาวา และเป็นประธาน
ในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

ประเมินมิติประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) สนใจสมัครเรียน >> Line Official...
07/09/2021

ประเมินมิติประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
สนใจสมัครเรียน >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

มอบอุปกรณ์ตัดผมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและบริการตัดผมให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ชุมชนคลองให...
07/09/2021

มอบอุปกรณ์ตัดผมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและบริการตัดผมให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ชุมชนคลองใหญ่ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
^^กศน.เพื่อประชาชน^^

มอบอุปกรณ์ตัดผมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและบริการตัดผมให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ชุมชนคลองใหญ่ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
^^กศน.เพื่อประชาชน^^

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลงว...
06/09/2021

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 19.40 น.💥กศน....
05/09/2021

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 19.40 น.
💥กศน.เขตบางขุนเทึยน รับสมัคร 400 คน สมัครแล้ว 55 คน
รับสมัครได้อีก 345 คน
💥กศน.เขตยานนาวา รับสมัคร 100 คน สมัครแล้ว 8 คน
รับสมัครได้อีก 92 คน
⭐️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

📌ข้อมูลการรับสมัคร หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา
(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 19.40 น.
💥กศน.เขตบางขุนเทึยน รับสมัคร 400 คน สมัครแล้ว 55 คน
รับสมัครได้อีก 345 คน
💥กศน.เขตยานนาวา รับสมัคร 100 คน สมัครแล้ว 8 คน
รับสมัครได้อีก 92 คน
⭐️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> Line Official >> @korsornor >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา กศน.เขตยานนาวา ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทยวันที่ 5 กันยายน 25...
05/09/2021

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา กศน.เขตยานนาวา ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย
วันที่ 5 กันยายน 2564

(ประกาศ)(ประกาศ) สำนักงาน กศน. กทม. ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ "รู้เรื่องลิขสิทธิ์กับ กศน." # พร้อมรับเกียร...
02/09/2021

(ประกาศ)(ประกาศ) สำนักงาน กศน. กทม. ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ "รู้เรื่องลิขสิทธิ์กับ กศน." # พร้อมรับเกียรติบัตร # คลิกเลยยย (red arrow down) https://sites.google.com/opse.moe.go.th/copyrightnfe/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1&read_current=1

(ประกาศ)(ประกาศ) สำนักงาน กศน. กทม. ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้ออนไลน์ในหัวข้อ "รู้เรื่องลิขสิทธิ์กับ กศน." # พร้อมรับเกียรติบัตร # คลิกเลยยย (red arrow down) https://sites.google.com/opse.moe.go.th/copyrightnfe/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1&read_current=1

ถวายภัตตาหารเพล (ข้าวหมูแดง ข้าวหน้าเป็ด และผลไม้ลอยแก้ว) แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 41 รูป ภายในวัดนินสุขาราม เนื่องจากพบพระภ...
02/09/2021

ถวายภัตตาหารเพล (ข้าวหมูแดง ข้าวหน้าเป็ด และผลไม้ลอยแก้ว)
แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 41 รูป ภายในวัดนินสุขาราม เนื่องจากพบพระภิกษุติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงมีมติให้พระภิกษุทุกรูปกักตัวเฝ้าระวังอยู่ภายในวัด ห้ามออกรับบิณฑบาต จนถึง 31 สิงหาคม 2564
ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 🙏🙏

ผู้บริหาร คณะครู กศน.เขตยานนาวา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กศน.
01/09/2021

ผู้บริหาร คณะครู กศน.เขตยานนาวา ร่วมแสดงความยินดีกับ
ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองเลขาธิการ กศน.

ประชุมติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 51.สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร2.สถานีตำรวจนครบาลบางโ...
31/08/2021

ประชุมติดตามโครงการชุมชนยั่งยืน ในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
1.สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
2.สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง
3.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ
4.สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
5.สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
6.สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
7.สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
8.สถานีตำรวจนครบาลบางนา
9.สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ

ที่อยู่

วัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2 แขวงบางโพงพาง
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+66817895637

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.เขตยานนาวา อ.เอ็มผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.เขตยานนาวา อ.เอ็ม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด