Clicky

หลักสูตรเทียบระดับ เรียน กศน

หลักสูตรเทียบระดับ เรียน กศน คลิก >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i >> Line >>

เปิดเหมือนปกติ

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิร...
28/12/2022

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นำคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ...
26/12/2022

นำคณะครู ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการพระประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงนามถวายพระพร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
ณ บริเวณห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565
26/12/2022

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างทักษะ สร้างความรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมน...
25/12/2022

กศน.เขตยานนาวา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ สร้างทักษะ สร้างความรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษา กศน.เขตยานนาวา ได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการนำเสนอผลงานให้ประจักษ์แก่สาธารระชน และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
ณ โดมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครเทพมห

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลกและเป็น “พลังอาสาสมัครกาชาด” ที่ทำให้เท่าเทียม
22/12/2022

มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลกและเป็น “พลังอาสาสมัครกาชาด” ที่ทำให้เท่าเทียม

“สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”วิชาชีพปุ๋ยมูลไส้เดือน 100% โดย กศน.เขตยานนาวาวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565ณ กระทร...
21/12/2022

“สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ”
วิชาชีพปุ๋ยมูลไส้เดือน 100% โดย กศน.เขตยานนาวา
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
ณ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ Fit Food Fun กำลัง D เพื่อให้ครู กศน.เขตยานนาวา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถพัฒนาร่างกายจ...
19/12/2022

โครงการ Fit Food Fun กำลัง D เพื่อให้ครู กศน.เขตยานนาวา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถพัฒนาร่างกายจิตใจนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น...
18/12/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565
17/12/2022

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ...
15/12/2022

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งสำนักเรียนวัดทองบน โดยมีพระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน นายสุเมธ อมรศีวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน และพุทธศาสนิกชนวัดทองบน ร่วมถวายการต้อนรับ

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 6ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษากิจกรรม 5ส
15/12/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
กิจกรรม 5ส

ถวายการต้อนรับ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมให้...
09/12/2022

ถวายการต้อนรับ พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมให้คำแนะนำการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาในฐานะโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 น.

นิเทศกลุ่มอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปะประดิษฐ์ "การพับดอกไม้แบบต่าง ๆ จากธนบัตร" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน เขตยานน...
09/12/2022

นิเทศกลุ่มอาชีพ หลักสูตรวิชาศิลปะประดิษฐ์ "การพับดอกไม้แบบต่าง ๆ จากธนบัตร" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน เขตยานนาวา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษ...
07/12/2022

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนด้วยนะครับ🎉
📌รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
📌Line Official >>
📌 สมัครเรียน >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
💥วุฒิการศึกษารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
💥วุฒิการศึกษาสามารถนำไปสมัครงาน สมัครเรียน
สมัครสอบราชการ ปรับตำแหน่งงานได้
👍หลักสูตรนี้ไม่ต้องมาเรียน ใช้อาชีพมาประเมินโดยการทำแฟ้ม คณะกรรมการใช้การประเมินโดยสัมภาษณ์และส่งแฟ้ม หลังจากนั้นมีการสอบมิติความรู้ความคิด เมื่อสอบผ่านจะต้องไปสัมมนา 3 วัน ถึงจะจบหลักสูตรและรับวุฒิ👍
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน(ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการรับรองได้ ฉบับจริง 1 ใบ
6.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ เป็นต้น
💥หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน 6 เดือน)คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย อายุ20ปีขึ้นไปและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี💥

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ​ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ​ สภากาชาดไทย​ โดยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีครูควบคุมดูแล​ จำ...
04/12/2022

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ​ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ​ สภากาชาดไทย​ โดยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมีครูควบคุมดูแล​ จำนวน​ 8 คน​ และนักศึกษา​ จำนวน​ 62 คน​
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 5ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
04/12/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

กิจกรรม รวมพลัง Big Cleaning เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
03/12/2022

กิจกรรม รวมพลัง Big Cleaning เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการเทียนส่องใจ World Aids Dayวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
03/12/2022

นิทรรศการเทียนส่องใจ World Aids Day
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวาวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565ณ อาคารเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน
01/12/2022

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตยานนาวา
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
ณ อาคารเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา วัดทองบน

โครงการ Fit Food Fun กำลัง D เพื่อให้ครู กศน.เขตยานนาวา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถพัฒนาร่างกายจ...
30/11/2022

โครงการ Fit Food Fun กำลัง D เพื่อให้ครู กศน.เขตยานนาวา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถพัฒนาร่างกายจิตใจนำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสถานศึกษา และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเองโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คนในการดำเนินกิจกรรม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 มกราคม 2566 พื้นที่เขตยานนาวา และพื้นที่เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาท่านใดว่าง ๆ มาวิ่งกับครูได้นะ ไม่เหนื่อยนะวิ

ประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์(เชิงประจักษ์)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30/11/2022

ประชุมคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษา
มิติประสบการณ์(เชิงประจักษ์)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาค...
29/11/2022

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระ...
29/11/2022

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระ...
29/11/2022

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระ...
29/11/2022

กศน.เขตยานนาวา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
29/11/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)กศน.เขตบางขุนเทียน , กศน.เขตยานนาวาครั้งที่ 2 ปีก...
28/11/2022

ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
กศน.เขตบางขุนเทียน , กศน.เขตยานนาวา
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 300 คน
📌หลักสูตรเทียบระดับการศึกษาที่มีผู้เรียนมากที่สุดในประเทศไทย📌
💥 สมัครเรียน กศน. >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
💥 Line Official >>

“White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” สู่สถานศึกษาสีขาววันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
28/11/2022

“White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” สู่สถานศึกษาสีขาว
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ขอแจ้งการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 **ต้องเข้าร่ว...
26/11/2022

ขอแจ้งการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
**ต้องเข้าร่วมทุกคน**

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
24/11/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA) ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กร...
13/11/2022

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA)
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กรุงเทพ
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565

กศน.เขตยานนาวา ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายกระทง จำนวนเงิน 7,580 บาท แด่พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทอง...
08/11/2022

กศน.เขตยานนาวา ถวายปัจจัยจากการจำหน่ายกระทง จำนวนเงิน 7,580 บาท แด่พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เข้าพบเครือข่าย - สำนักงานเขตบางขุนเทียน- วัดทองบน- วัดคลองภูมิ- วัดคลองใหม่- โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมวันจันทร์ที่ 7 พฤศ...
08/11/2022

เข้าพบเครือข่าย
- สำนักงานเขตบางขุนเทียน
- วัดทองบน
- วัดคลองภูมิ
- วัดคลองใหม่
- โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
06/11/2022

การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจในการฝึกอา...
05/11/2022

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “เพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความสนใจในการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเพาะพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นอันเป็นการเพิ่มพิ้นที่สีเขียวและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพจากการเพาะพันธุ์และการปลูกไม้พื้นถิ่น
ณ ชุมชนวัดคลองภูมิ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหาคร
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกา...
02/11/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลส

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกา...
01/11/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลส

31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน เขตยานนาวา เป็นประธานการป...
01/11/2022

31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายลิขิต ลิ้มรสรวย ประธานคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน เขตยานนาวา เป็นประธานการประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน เขตยานนาวา ครั้งที่ 2/2565 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นางสุชาดา เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน, นางสาวปิยะดา ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 พม., นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ, นางสาวอติพร เพ็งปาน นักพัฒนาสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ, นางลัดดา สุทนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง พม., พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา, นางศศิธร ไชยชนะ ผู้อำนวยการ กศน.เขตสาทร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตยานนาวา, แพทย์หญิงสุภาพร ธนกรสิริเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 7, นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี, นายโอภาส ธานี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตยานนาวา, ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า ประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี, นางสาวดลยา สุทธิวนา นายกสมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม, นางสาวสุวรรณา สอนกระต่าย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดทองบน, อาสาสมัครสาธารณสุข ศบส. 7 และ ศบส. 55, อพม.เขตยานนาวา, อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนวัดทองบน เขตยานนาวา เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา (วัดทองบน) และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting

📌วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565📌 ⭐️กศน.เขตยานนาวา⭐️รับสมัครที่ห้องสมุด กศน.ตั้งอยู่ในวัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2ตั้งแต่เวล...
29/10/2022

📌วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565📌
⭐️กศน.เขตยานนาวา⭐️
รับสมัครที่ห้องสมุด กศน.
ตั้งอยู่ในวัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
💥สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
💥 Line Official >>

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน) ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษ...
28/10/2022

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกคนด้วยนะครับ🎉
📌รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา(หลักสูตรจบภายใน 6 เดือน)
📌Line Official >>
📌 สมัครเรียน >> https://line.me/R/ti/p/%40ccd4738i
💥วุฒิการศึกษารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
💥วุฒิการศึกษาสามารถนำไปสมัครงาน สมัครเรียน
สมัครสอบราชการ ปรับตำแหน่งงานได้
👍หลักสูตรนี้ไม่ต้องมาเรียน ใช้อาชีพมาประเมินโดยการทำแฟ้ม คณะกรรมการใช้การประเมินโดยสัมภาษณ์และส่งแฟ้ม หลังจากนั้นมีการสอบมิติความรู้ความคิด เมื่อสอบผ่านจะต้องไปสัมมนา 3 วัน ถึงจะจบหลักสูตรและรับวุฒิ👍
⭐️เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร⭐️
1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ (ในกรณีที่เรียนประถมศึกษา ไม่ต้องใช้วุฒิเดิม)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
5.ใบรับรองการทำงาน(ระบุระยะเวลาการทำงาน เกิน1ปี ขึ้นไป) ในกรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการรับรองได้ ฉบับจริง 1 ใบ
6.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่ เป็นต้น
💥หลักสูตรเทียบระดับการศึกษา(จบภายใน 6 เดือน)คุณสมบัติผู้สมัคร
มีสัญชาติไทย อายุ20ปีขึ้นไปและมีใบรับรองการทำงานเกิน 1 ปี💥

ที่อยู่

วัดทองบน ถนนพระราม3 ซอย26/2 แขวง
Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+66817895637

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หลักสูตรเทียบระดับ เรียน กศนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หลักสูตรเทียบระดับ เรียน กศน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

AofFee มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานพร สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA CMG Nhek Kolab Feyia online Vatey Online ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ Chom Thong District, Bangkok UK in Thailand Chom Thong Bangkok Bangrak โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหา