กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ

กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันหลอกลวงจากการหางาน
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

📢 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ...
12/09/2021

📢 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย 🇲🇾 ในตำแหน่ง การประมงใช้เรือจับปลา โดยวิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 16 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📢 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ...
12/09/2021

📢 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล✈ โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” 🇹🇭🤝🇮🇱 (TIC : Thailand-Israel Corporation on the Placement of Workers) จำนวน 175 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

⏩⏩⏩⏩ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเ...
10/09/2021

⏩⏩⏩⏩ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

⏩⏩⏩⏩ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

06/09/2021

ข้อเเนะนำ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ⬇⬇⬇
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️

📢 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้...
01/09/2021

📢 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ✈️ โดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง ภายใต้ระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 🇹🇭🤝🇰🇷จำนวน 38 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📢 เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแ...
01/09/2021

📢 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ✈️ โดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง ภายใต้ระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 🇹🇭🤝🇰🇷จำนวน 43 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อเเนะนำ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ⬇⬇⬇#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️
25/08/2021

ข้อเเนะนำ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ⬇⬇⬇
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️

ข้อเเนะนำ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ⬇⬇⬇
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️

6 คำเตือน เมื่อคิดลักลอบไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ⬇⬇⬇#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️
20/08/2021

6 คำเตือน เมื่อคิดลักลอบไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ⬇⬇⬇

#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️

6 คำเตือน เมื่อคิดลักลอบไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ⬇⬇⬇

#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ✈️✈️

18/08/2021

📢📢📢การโฆษณาจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

⏩แจ้งเตือน!! เเรงงานไทย👷‍♂️🇹🇭อย่าหลงเชื่อข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media⬇⬇
13/08/2021

⏩แจ้งเตือน!! เเรงงานไทย👷‍♂️🇹🇭อย่าหลงเชื่อ
ข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media⬇⬇

⏩แจ้งเตือน!! เเรงงานไทย👷‍♂️🇹🇭อย่าหลงเชื่อ
ข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media⬇⬇

เผยแพร่คู่มือ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ⬇️⬇️⬇️ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ✈️✈โดยไม่ถูกหลอกลวงเเละเสียเงินฟรีๆ💰
11/08/2021

เผยแพร่คู่มือ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ⬇️⬇️⬇️
ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ✈️✈
โดยไม่ถูกหลอกลวงเเละเสียเงินฟรีๆ💰

เผยแพร่คู่มือ การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ⬇️⬇️⬇️
ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ✈️✈
โดยไม่ถูกหลอกลวงเเละเสียเงินฟรีๆ💰

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
06/08/2021

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

ห้ามมิให้นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ เว้นเเต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีการขออนุญาตเเละการอนุญาตให้...
30/07/2021

ห้ามมิให้นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ เว้นเเต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีการขออนุญาตเเละการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ห้ามมิให้นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ เว้นเเต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีการขออนุญาตเเละการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

#ทำงานต่างประเทศ #งานต่างประเทศ #คนหางาน5 วิธีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ อย่างถูกฎหมายผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ...
28/07/2021

#ทำงานต่างประเทศ #งานต่างประเทศ #คนหางาน

5 วิธีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ อย่างถูกฎหมาย
ผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจไปทำงาน ได้จากหน่วยงานของกรมการจัดหางาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (www.doe.go.th/overseas)

#ทำงานต่างประเทศ #งานต่างประเทศ #คนหางาน

5 วิธีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ อย่างถูกฎหมาย
ผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ได้ศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจไปทำงาน ได้จากหน่วยงานของกรมการจัดหางาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (www.doe.go.th/overseas)

⏩ไปทำงานเกาหลี🇰🇷🇰🇷 เเบบถูกกฎหมาย✅✅มันดีอย่างไร?
23/07/2021

⏩ไปทำงานเกาหลี🇰🇷🇰🇷 เเบบถูกกฎหมาย✅✅มันดีอย่างไร?

⏩ไปทำงานเกาหลี🇰🇷🇰🇷 เเบบถูกกฎหมาย✅✅มันดีอย่างไร?

21/07/2021
การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติจัดหางานเเละคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 เเก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
21/07/2021

การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติจัดหางานเเละคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 เเก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติจัดหางานเเละคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 เเก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

21/07/2021
20/07/2021

📢 ด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด่านตรวจคนหางานหนองคาย สังกัดกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย กรมการจัดหางาน

20/07/2021
📢 เมื่อวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้...
19/07/2021

📢 เมื่อวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กรณีไปทำงานเก็บผลไม้ป่าและเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) จำนวน 3,316 คน โดยแยกเป็น
- 🇫🇮 ประเทศฟินแลนด์ โดยวิธีแจ้งการเดินทางประเภท แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 821 คน
- 🇸🇪 ประเทศสวีเดน โดยวิธีแจ้งการเดินทางประเภท นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 2,495 คน
✅ โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 🛫

ระวัง!! เจอเฟสบุ๊กแบบนี้ ❌อย่าสมัครงานด้วย
16/07/2021

ระวัง!! เจอเฟสบุ๊กแบบนี้ ❌อย่าสมัครงานด้วย

ระวัง!! เจอเฟสบุ๊กแบบนี้ ❌อย่าสมัครงานด้วย

📢📢ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ❌❌⏩จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564ขออภัยใน...
14/07/2021

📢📢ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว
ตั้งเเต่วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ❌❌
⏩จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🙏

📢📢ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว
ตั้งเเต่วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ❌❌
⏩จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🙏

14/07/2021

หลายๆ คนถามมานะคะ อย่าหลงเป็นเหยื่อให้ใครหลอก ✌️✌️

📢📢ประชาสัมพันธ์  ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง#จัดหางานในประเทศ #บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
14/07/2021

📢📢ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง

#จัดหางานในประเทศ
#บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

📢📢ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง

#จัดหางานในประเทศ
#บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

📢 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้...
14/07/2021

📢 เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กรณีไปทำงานเก็บผลไม้ป่าและเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff)
- 🇫🇮 ประเทศฟินแลนด์โดยวิธีแจ้งการเดินทางประเภท แจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 276 คน
- 🇸🇪 ประเทศสวีเดน โดยวิธีแจ้งการเดินทางประเภท นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 323 คน
✅ โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 🛫

นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ลงนามใน “ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม ก...
13/07/2021

นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ลงนามใน “ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน”

อธิบดีกรมการจัดหางานมีนโยบายสนับสนุนให้กรมการจัดหางานเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกรมการจัดหางานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อำนวยการและบุคลากรกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ขอประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

#ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน

นายสมบัติ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ลงนามใน “ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน”

อธิบดีกรมการจัดหางานมีนโยบายสนับสนุนให้กรมการจัดหางานเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกรมการจัดหางานให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อำนวยการและบุคลากรกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ขอประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

#ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรม กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละคุ้มครองคนหางาน

📢 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ...
13/07/2021

📢 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ดังนี้
1. ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าและเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในประเทศฟินแลนด์ 🇫🇮 โดยวิธีแจ้งการเดินทางประเภท นายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 174 คน
2. ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 🇮🇱 ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” 🇹🇭🤝🇮🇱 (TIC : Thail✈and-Israel Corporation on the Placement of Workers) จำนวน 210 คน
✔ โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📢📢📢การโฆษณาจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
09/07/2021

📢📢📢การโฆษณาจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

📢📢📢การโฆษณาจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

📢 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้...
08/07/2021

📢 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง ดังนี้
1. ไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี 🇰🇷 ภายใต้ระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 🇹🇭🤝🇰🇷(Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) จำนวน 45 คน
2. ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล 🇮🇱 ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” 🇹🇭🤝🇮🇱 (TIC : Thail✈and-Israel Corporation on the Placement of Workers) จำนวน 222 คน
✔ โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

⏩⏩⏩การเดินทางไปทำงานต่างประเทศในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
07/07/2021

⏩⏩⏩การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

⏩⏩⏩การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

02/07/2021
30/06/2021

ที่อยู่

Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด