Clicky

College of Materials Innovation and Technology

College of Materials Innovation and Technology วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 Prof.Dr.Shigeru Yamaguchi, General Manager Global Initiatives Department of Physics, School of Sc...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565
Prof.Dr.Shigeru Yamaguchi, General Manager Global Initiatives Department of Physics, School of Science and Prof.Dr.Rio Kita, Director, Micro/Nano Technology Center Department of Physics, School of Science, Tokai University, Japan ผ่านทีมงานสำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA)
ได้เข้าพูดคุยหารือทางวิชาการเกี่ยวกับนาโนและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ XRD , Clean Room โดยมี ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดี และทีมผู้บริหารวิทยาลัยร่วมต้อนรับ

----------------------
December 13, 2022
Prof.Dr.Shigeru Yamaguchi, General Manager Global Initiatives Department of Physics, School of Science and Prof.Dr.Rio Kita, Director, Micro/Nano Technology Center Department of Physics, School of Science, Tokai University, Japan ผ่านทีมงานสำนักงานกิจการต่างประเทศ (OIA)
Academic Discussion on Nano and a visit to XRD Laboratory, Clean Room, welcomed by Asst. Prof. Dr. Wipoo Srisuebsai, Dean, and the college management team.

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้อำนวยการ , Mr. Marc Bourget รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล...
13/12/2022

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้อำนวยการ , Mr. Marc Bourget รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดี
ผศ.ดร.ปิติพร ถนอมงาม รองคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ ด้านการเรียนและด้านการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ💐💐🌺บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ...
09/12/2022

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ💐💐🌺บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กำลังจะเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สจล. ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ในวันที่ 4 และ 9 มกราคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565ศ. ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุขรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะทำง...
01/12/2022

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ศ. ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะทำงาน ได้พบปะหารือพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินการส่วนกิจการนักศึกษา กับ ผศ.ดร.กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานกิจการนักศึกษา CMIT

Photos from KMITL's post
30/11/2022

Photos from KMITL's post

29/11/2022

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

🔺ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศ สจล.
รอบที่ 1/2566 เปิดรับสมัครแล้ว !!!!

🔺สามารถสแกน QR Code ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ เว็บไซต์ https:// oia.kmitl .ac.th

🔺ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่ Google form :
http://bitly.ws/xeXR

🔺ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค.65

TCAS1-66ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปร...
28/11/2022

TCAS1-66
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2566
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
- Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
****ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
****ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน
สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
รายละเอียดการรับสมัคร : http://www.cmit.kmitl.ac.th/news/tcas1-66/

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ออกแ...
21/11/2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ และทีมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ออกแนะแนวหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก 🧬🦠🧫🧪

เปิดประสบการณ์ใหม่ CMIT -​BUCT ประเทศจีน หลักสูตร 2 ปริญญาเช้านี้ คณบดี ทีมบริหาร และเพื่อนๆนศ. ร่วมส่งนักศึกษารุ่น 1 แล...
10/11/2022

เปิดประสบการณ์ใหม่ CMIT -​BUCT ประเทศจีน หลักสูตร 2 ปริญญา
เช้านี้ คณบดี ทีมบริหาร และเพื่อนๆนศ. ร่วมส่งนักศึกษารุ่น 1 และ รุ่น 2 ไปประเทศจีน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ขอให้นักศึกษาทุกคนเดินทางโดยปลอดภัย และเป็นกำลังใจให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว

รศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 20301 ด้วยผลงาน “กรรมว...
09/11/2022

รศ.ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
ได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 20301 ด้วยผลงาน
“กรรมวิธีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะโมลิบดินัมไตซัลไฟต์ บนตัวรองรับคาร์บอนจากวัสดุชีวมวล”
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
วิทยาลัยฯ จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอาจารย์ด้วยค่ะ 💫🎉

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทง  ประจำปี 2565 ณ อุทยานพระจอมเกล้า สจล. 📌วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 - 20.00 น....
08/11/2022

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ อุทยานพระจอมเกล้า สจล.
📌วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 - 20.00 น.
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งอาหารและสอบดาว 🌟
🥤บูธตลาดคนเดิน มีอาหาร และของใช้ให้เลือกมากมาย
🎺วงดนตรีนักศึกษา สจล
👑รับชมการประกวดนางนพมาศสไตล์ Digital Online Innovation
และร่วมสนุกกับ
--------------------
พบกับบูธวิทยาลัย บูธที่ 26 COCC - CMIT 🌰🫘🧋
และมาเจอกันน้าาาา

03/11/2022

สจล. แจกตั๋วหนัง 300 ที่นั่ง ฟรี ‼️
นักศึกษา และบุคลากร สจล. รับตั๋วชมภาพยนต์ เรื่อง OMG รักจังวะ..ผิดจังหวะ ฟรี‼️
📌รอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ Major Cineplex Robinson Ladkrabang

⭐เพียงถ่ายรูปกับมุมโปรดในสถาบันแบบ OMG โพสต์ Facebook ใส่ จากนั้นมารับตั๋วที่ห้องสื่อสารองค์กร ชั้น 1 ตึกอธิการบดี ได้เลย

ปล. 300 สิทธิ์เท่านั้นนะคะ มาก่อนได้ก่อน ช้าหมดอดนะคะ
🚐ในวันนั้นสถาบันมีรถรับส่งฟรีด้วยนะคะ
________________________________
#สจล #ทีมลาดกะบัง

Photos from KMITL's post
31/10/2022

Photos from KMITL's post

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา"ได้รั...
31/10/2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
"ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา"

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 🎉✨
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ ดร.สากล ระหงษ์"ได้...
31/10/2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
"รองศาสตราจารย์ ดร.สากล ระหงษ์"

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 🎉✨
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564

30/10/2022

Airport Rail Link ส่วนลด 20% สำหรับนักศึกษา สจล.

KMLTL ร่วมกับ Airport Rail Link (City Line) มอบสิทธิพิเศษให้กับนักศึกษา สจล. สำหรับการเดินทางที่แสนสะดวกสบายด้วย Airport Rail Link (City Line) ไปลาดกระบัง หรือเข้าเมือง สะดวกกว่า เร็วกว่าใคร

🧡 สิทธิพิเศษส่วนลด 20% สำหรับนักศึกษา สจล. เพียงสมัครบัตรโดยสาร Student Smart Pass ได้ที่สถานี Airport Rail Link

Photos from College of Materials Innovation and Technology's post
27/10/2022

Photos from College of Materials Innovation and Technology's post

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน" ☘️🌱ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโน...
27/10/2022

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "คืนใจให้ด่านช้าง ปลูกต้นกล้าให้แผ่นดิน" ☘️🌱
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2565

🩺ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 👩‍🔬🧑‍🔬เข้...
27/10/2022

🩺ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 👩‍🔬🧑‍🔬
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 พร้อมทั้งประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างผู้บริหาร และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 2 คณะ 👩‍⚕️👩‍🔬

🥳🥳 ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมเล่นกิจกรรม “กดไลท์เพจ และแชร์ แบบสาธารณะ”เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ในงานเด็กดี Dek-D'...
27/10/2022

🥳🥳 ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมเล่นกิจกรรม
“กดไลท์เพจ และแชร์ แบบสาธารณะ”
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ในงานเด็กดี Dek-D's TCAS Fair 2022
รางวัลที่ 1 สิริพร ทองสวัสดิ์
รางวัลที่ 2 Poom
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. ขอขอบคุณที่ร่วมเล่นกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ได้รับรางวัลแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปมาโชว์กันด้วยน้า 🥰😘😍

ขอแสดงความยินดีกับนาย กร สุขพูลผลเจริญ🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุได้รับรางวัลเรียนเด่น ...
25/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นาย กร สุขพูลผลเจริญ
🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

ได้รับรางวัลเรียนเด่น เรียนดี กับแลตตาซอย
กับงาน📣 "พี่อ้อยพี่ฉอด on tour"

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565

ณ หอประชุมสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศงานเด็กดีแฟร์ 2022 กับบูธ 27  | C M I T
22/10/2022

ภาพบรรยากาศงานเด็กดีแฟร์ 2022
กับบูธ 27 | C M I T

มาแล้วววว เพียงแค่แชร์โพสนี้ 📣📣งานเด็กดีแฟร์ 2022 @ไบเทคบางนา Hall 98 บูธ 27 พบกับวิทยาลัยฯวัสดุ C M I T 😍วันนี้ที่บูธมี...
22/10/2022

มาแล้วววว เพียงแค่แชร์โพสนี้ 📣📣
งานเด็กดีแฟร์ 2022 @ไบเทคบางนา Hall 98 บูธ 27 พบกับวิทยาลัยฯวัสดุ C M I T 😍

วันนี้ที่บูธมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย
เพียงแค่น้องๆ กดไลท์เพจ และกดแชร์โพสนี้ แบบสาธารณะ มากที่สุด ❗❗
รับไปเลย " หูฟังไวเลท Xiaomi Redmi Buds 3"
กติกา
- กดไลท์เพจ และแชร์โพสนี้ แบบสาธารณะ
- แสดงหน้าโพสที่แชร์ที่บูธ เพื่อนับคะแนนการโพส

** นับคะแนน 2 รอบ จากการโพส
รอบที่ 1 เวลา 10.00-13.00 น.
แสดงตัวนับคะแนนโพส เวลาไม่เกิน 13.10 น.

รอบที่ 2 เวลา 14.00-17.00 น.
แสดงตัวนับคะแนนโพส เวลาไม่เกิน 17.10 น.

ใครแชร์โพสมากที่สุดรับไปเล้ยยยย
......
ของยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
ที่บูธยังมีแก้ว Starbuck กระเป๋าดินสอมินิมอล ร่มนาโน พวงกุญแจ
ไว้รอแจกกับน้องๆกับอีกเพียบ
***หมายเหตุ การตัดสินการให้รางวัลจาก CMIT ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

มาร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆน้าาา
พวกเรารอน้องๆอยู่ มาเป็นครอบครัวกับ CMIT 💚🧡

SCG Ceramic เปิดรับบัณฑิตสาขาวัสดุหากมีน้องๆ สนใจ สามารถส่ง Resume ได้ที่คุณน้อย HR  e-mail : PARINHOR@SCG.COM หรือ โทร....
21/10/2022

SCG Ceramic เปิดรับบัณฑิตสาขาวัสดุ

หากมีน้องๆ สนใจ สามารถส่ง Resume
ได้ที่คุณน้อย HR e-mail : [email protected]
หรือ โทร. 036-376100 ต่อ 6134 ได้เลยครับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ (ชื่อเดิม วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)
ขอเชิญศิษย์เก่า ทุกหลักสูตร ทุกปี...
21/10/2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
(ชื่อเดิม วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง)

ขอเชิญศิษย์เก่า ทุกหลักสูตร ทุกปี
ร่วมพบปะพี่น้อง ในกิจกรรมคืนสู่เหย้า NANO-CMIT
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่า สจล.

พบกับกิจกรรม
- วงดนตรี NANO band
- แฟนพันธ์แท้ CMIT
- Lucky draw

สำรองโต๊ะ : https://shop.line.me//product/1003027901
(โต๊ะละ 2500฿ นั่งได้ 8-10 ท่าน)
สำรองที่นั่งรายบุคคล : https://shop.line.me//product/1003151798

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://lin.ee/DtvwRhr

CMIT เจอกันที่บู๊ท 27 นะคราฟฟฟฟ!!!!งานไม่ใหญ่…แน่นะวิ!!!  ใกล้เข้ามาแล้ว...กับงาน Dek-D's TCAS FAIR งานสำคัญสำหรับน้องๆ ...
21/10/2022

CMIT เจอกันที่บู๊ท 27 นะคราฟฟฟฟ!!!!

งานไม่ใหญ่…แน่นะวิ!!! ใกล้เข้ามาแล้ว...กับงาน Dek-D's TCAS FAIR

งานสำคัญสำหรับน้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง
และถ้าหลายๆ คนยังนึกไม่ออก ว่าไปงานนี้แล้วจะได้พบกับกิจกรรมอะไรบ้าง
วันนี้แอดมิน มี Check list มาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวพบกับกิจกรรมอลังการของ สจล.กันค่ะ

อย่าลืมนะคะ !! มาพบกันในงาน Dek-D's TCAS FAIR
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-18.00 น.
ณ ฮอล EH98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งานไม่ใหญ่…แน่นะวิ!!! ใกล้เข้ามาแล้ว...กับงาน Dek-D's TCAS FAIR

งานสำคัญสำหรับน้องๆ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง
และถ้าหลายๆ คนยังนึกไม่ออก ว่าไปงานนี้แล้วจะได้พบกับกิจกรรมอะไรบ้าง
วันนี้แอดมิน มี Check list มาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวพบกับกิจกรรมอลังการของ สจล.กันค่ะ

อย่าลืมนะคะ !! มาพบกันในงาน Dek-D's TCAS FAIR
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-18.00 น.
ณ ฮอล EH98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Photos from KMITL's post
20/10/2022

Photos from KMITL's post

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปพบกับบูธที่ 27 CMIT วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุได้ที่ ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จั...
20/10/2022

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปพบกับบูธที่ 27 CMIT วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
ได้ที่ ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จัดพร้อมงาน Art & Fandom Fair
------------------------------------- 😘

❤ งานเข้าฟรี! ปิดเทอมนี้ ไปได้ทั้ง ม.6-5-4 ผู้ปกครอง Dek-D's TCAS Fair เปิดเทศกาล TCAS66 ข้อมูลแน่น ของแจกเพียบ ร่วมกิจกรรมครบที่กำหนด มีเกียรติบัตรให้!
.
🥳 เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 09.00-18.00 น. ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จัดพร้อมงาน Art & Fandom Fair
.
🟠🟢 พบปะพูดคุยกับคณะ มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ ต่อนอก ช้อปปิ้ง หนังสิอติวลดราคา สินค้าช่วยสอบติด รวมกัน 150 บูธ
.
🟠🟢 พร้อมด้วยบูธบริการต่างๆ จาก Dek-D ที่ไม่ซ้ำใคร
• โปรแกรมคณะที่เหมาะกับคุณ
• โปรแกรมตั้งเป้าสอบหมอ (กสพท แพทยฯ ทันตะฯ เภสัชฯ สัตวะฯ)
• บูธปรึกษารุ่นพี่ตัวต่อตัว 15 คณะ
• บูธแจกแนวทาง+ตัวอย่างข้อสอบ TGAT A-Level
• บูธลองข้อสอบ TGAT
• บูธแจกแพลนอ่านหนังสือ
• บูธขายข้อสอบพรีแอดฯ ลดราคา 40-50%
• Movie Room ห้อง Portfolio, ห้องขาว ห้องดำ
• Time Capsule
• TCAS LAND
.
🟠🟢 มีเกียรติบัตรให้! สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนด
.
😁 สนใจไปงาน
.
• ดูรายละเอียดงานที่ DekDFair.com
.
• สมัครรับ SMS แจ้งเตือนก่อนวันงาน ที่นี่ https://bit.ly/3QwBjIA
.
• สอบถาม Line :
.
---------------------------
.
☘ จัดพร้อมกับงาน Art & Fandom Fair ช้อปปิ้งสินค้างานอาร์ต และแฟนอาร์ต รวมทุกด้อม อีก 140 ร้าน รายละเอียดเพิ่มเติม > DekDArtFandom.com

Photos from KMITL's post
19/10/2022

Photos from KMITL's post

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “INSD NanoScience Video Excha...
19/10/2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “INSD NanoScience Video Exchange Lectures (2022, Groningen-Osaka)” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565

These lectures are held as a part of “Fundamental and functional properties of nanomaterials” in top Master NanoScience in Groningen and as “International Exchange Lectures on Nanoscience and Nanotechnology A” in INSD Nano Program in Osaka. The program is also shared by University of Science-Malaysia, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang- Thailand, and Institute for Materials Science VAST-Vietnam.

== ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Meeting ตามลิงค์==

Lecture 1: 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m1d55e28de8179c6ed743103dc56d9dd0
Access code: 2513 355 6997 Password: yqG8mxA5Fi5

Lecture 2: 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m51e8267842cc840a2687f3534aa1c385
Access code: 2513 748 5054 Password: bJPWwZty277

Lecture 3: 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-17:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mb91a7f5e76800720a4205f667b75e4c7
Access code: 2519 233 2580 Password: HBnQb3iPU86

Lecture 4: 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-17:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mb91a7f5e76800720a4205f667b75e4c7
Access code: 2518 313 4234 Password: m3ZA6pKPhx7

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.กรกช อ่อนละออ หัวหน้าภาค และ ผศ.ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศ...
17/10/2022

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.กรกช อ่อนละออ หัวหน้าภาค และ ผศ.ดร.กนกทิพย์ บุณยรัตกลิน ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน ได้ปรึกษาหารือร่วมกับสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา เรื่องปรับปรุงวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เหลือ 24 หน่วยกิต กับเรื่องการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามวิธีการ OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

Photos from KMITL's post
16/10/2022

Photos from KMITL's post

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อ่อนละออ"ไ...
10/10/2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
"รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อ่อนละออ"
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 🎉✨

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565

TCAS1-66ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปร...
10/10/2022

TCAS1-66
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2566

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
- Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

****ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
****ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
รายละเอียดการรับสมัคร :https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2406_2022_10_08-10-12-43_a3310.pdf

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round)Academic Year 2023Dual Degree ProgramB.Eng. (Smart Material Technology) (International...
10/10/2022

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round)
Academic Year 2023
Dual Degree Program
B.Eng. (Smart Material Technology) (International Program) &
B.Eng. (Robotics and AI Engineering) (International Program)
Number of Acceptances 30 Persons.
---------------------------------------------
Application filing and Application
No Application Fee for this Early Round
Apply now – Dec 6, 2022
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
Details:https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2407_2022_10_08-10-19-36_b7c6e.pdf
---------------------------------------------
● Phone +66(0)23298000-2135, +66(0)658813581
● email : [email protected]
● Line : http://line.me/ti/g/-NH11swn1R
● Official website: http://www.cmit.kmitl.ac.th/

Photos from กยศ. สจล.'s post
06/10/2022

Photos from กยศ. สจล.'s post

ใครอยากเข้าสู่ #พระจอมเก้าลาดกระบัง ห้ามพลาด ‼️🔰กำหนดการ  มาแล้วนะคะโดยรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ แต่ละหลักสูตร จะท...
05/10/2022

ใครอยากเข้าสู่ #พระจอมเก้าลาดกระบัง ห้ามพลาด ‼️
🔰กำหนดการ มาแล้วนะคะ
โดยรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ แต่ละหลักสูตร จะทยอยออกมานะคะ เตรียมคะแนน และแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม ขอให้สอบติดกันทุกคนเลย 🧡

🔰หลักสูตรปกติ
สมัครได้ผ่าน 👉https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_tcas

🔰หลักสูตรนานาชาติ
International Program
Apply Now 👉 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_inter

🔰หลักสูตรต่อเนื่อง
สมัครได้ผ่าน 👉https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_con
————————————————————
#สจล #ทีมลาดกระบัง

ใครอยากเข้าสู่ #พระจอมเกล้าลาดกระบัง ห้ามพลาด ‼️
🔰กำหนดการ มาแล้วนะคะ
โดยรายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรอบ แต่ละหลักสูตร จะทยอยออกมานะคะ เตรียมคะแนน และแฟ้มสะสมผลงานให้พร้อม ขอให้สอบติดกันทุกคนเลย 🧡

🔰หลักสูตรปกติ
สมัครได้ผ่าน 👉https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_tcas

🔰หลักสูตรนานาชาติ
International Program
Apply Now 👉 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_inter

🔰หลักสูตรต่อเนื่อง
สมัครได้ผ่าน 👉https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_con
————————————————————
#สจล #ทีมลาดกระบัง

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปพบกับบูธ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุได้ที่ ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จัดพร้อมงาน A...
03/10/2022

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม นี้ ไปพบกับบูธ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
ได้ที่ ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จัดพร้อมงาน Art & Fandom Fair
------------------------------------- 😘

❤ งานเข้าฟรี! ปิดเทอมนี้ ไปได้ทั้ง ม.6-5-4 ผู้ปกครอง Dek-D's TCAS Fair เปิดเทศกาล TCAS66 ข้อมูลแน่น ของแจกเพียบ ร่วมกิจกรรมครบที่กำหนด มีเกียรติบัตรให้!
.
🥳 เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 09.00-18.00 น. ไบเทคบางนา ฮอล EH98 จัดโดย Dek-D จัดพร้อมงาน Art & Fandom Fair
.
🟠🟢 พบปะพูดคุยกับคณะ มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ ต่อนอก ช้อปปิ้ง หนังสิอติวลดราคา สินค้าช่วยสอบติด รวมกัน 150 บูธ
.
🟠🟢 พร้อมด้วยบูธบริการต่างๆ จาก Dek-D ที่ไม่ซ้ำใคร
• โปรแกรมคณะที่เหมาะกับคุณ
• โปรแกรมตั้งเป้าสอบหมอ (กสพท แพทยฯ ทันตะฯ เภสัชฯ สัตวะฯ)
• บูธปรึกษารุ่นพี่ตัวต่อตัว 15 คณะ
• บูธแจกแนวทาง+ตัวอย่างข้อสอบ TGAT A-Level
• บูธลองข้อสอบ TGAT
• บูธแจกแพลนอ่านหนังสือ
• บูธขายข้อสอบพรีแอดฯ ลดราคา 40-50%
• Movie Room ห้อง Portfolio, ห้องขาว ห้องดำ
• Time Capsule
• TCAS LAND
.
🟠🟢 มีเกียรติบัตรให้! สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนด
.
😁 สนใจไปงาน
.
• ดูรายละเอียดงานที่ DekDFair.com
.
• สมัครรับ SMS แจ้งเตือนก่อนวันงาน ที่นี่ https://bit.ly/3QwBjIA
.
• สอบถาม Line :
.
---------------------------
.
☘ จัดพร้อมกับงาน Art & Fandom Fair ช้อปปิ้งสินค้างานอาร์ต และแฟนอาร์ต รวมทุกด้อม อีก 140 ร้าน รายละเอียดเพิ่มเติม > DekDArtFandom.com

29/09/2022

พรุ่งนี้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต สจล. ปีการศึกษา 2564 วันสุดท้าย ‼️
📌 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565
👉 ผ่านทาง https://www1.reg.kmitl.ac.th/gradapundit/ 👈

🔸 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตhttps://www1.reg.kmitl.ac.th/gradapundit/manual/manual-2563.pdf
🔸 ตรวจสอบสถานะ https://www1.reg.kmitl.ac.th/gradapundit/pundit_search.php

📲 สอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 0 2329 8201 ต่อ 403, 404

สถาบันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะ 🧡🧡🧡
__________________________
#สจล #ทีมลาดกระบัง

CMIT ขอส่งความห่วงใยไปยังน้องๆนักศึกษาในช่วงสอบกลางภาค1/65 ในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆครับเนื่องด้วยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูได้เ...
27/09/2022

CMIT ขอส่งความห่วงใยไปยังน้องๆนักศึกษาในช่วงสอบกลางภาค1/65 ในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆครับ

เนื่องด้วยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูได้เริ่มได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลทำให้ในช่วงวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ โนรู" ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
ประกอบกับในช่วงวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงสอบกลางภาคของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และเนื่องจากมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุจึงขอออกประกาศ เรื่อง การแต่งกายเข้าสอบของนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้

-- ข้อที่ 1 ประกาศฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น
-- ข้อที่ 2 อนุโลมให้นักศึกษาสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้ายางกันน้ำเข้าสอบได้
-- ข้อที่ 3 อนุโลมให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพแทนการแต่งชุดนักศึกษาเข้าสอบได้ โดย
3.1 แต่งกายด้วยโทนสีสุภาพ ไม่พิมพ์ลายหรือมีข้อความไม่เหมาะสม
3.2 ไม่สวมเสื้อเอวลอย เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว เสื้อเกาะอก หรือ เสื้อไม่มีแขน
3.3 สามารถสวมกางเกงยีนส์ กระโปรงหรือกางเกงขาสั้นที่มีความยาวเลยเข่า และไม่มีรอยขาด

ที่อยู่

1 ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง
Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623298000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ College of Materials Innovation and Technologyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง College of Materials Innovation and Technology:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Apply Now!
x

Government Buildings อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Graduate School of Applied Statistics, NIDA Aung San > Passport Visa Services หมู โยธา รับทุบตึก รื้อถอน มี สำนักงานเขตหนองจอก Air Sea Business Co.,Ltd นำเข้า ส่งออก ขนส่ง MY INTERLOGISTIC สำนักงานเขตพระโขนง กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานป PTC Warehouse สำนักงานเขตคลองเตย ประตูเหล็กกล้า ประตูกันไฟ Federa finlawtech ตู้ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง PCMC ENGINEERING สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเ