Clicky

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากา

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากา ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุว

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕https://www.royaloffice...
26/07/2022

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕

https://www.royaloffice.th/

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒

📢 We're moving!Immigration Bureau HQ,General Staff Division,and Immigration Technology Center(except Immigration Detenti...
22/07/2022

📢 We're moving!

Immigration Bureau HQ,
General Staff Division,
and Immigration Technology Center
(except Immigration Detention Center)

will be moved
➡️ from Suanplu Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok
➡️ to Chaengwattana Rd., Banmai, Pakkret, Nonthaburi.

🗓 Our new office will be opened on 15 AUG 2022.

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายก...
06/07/2022

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6)

อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิกhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/155/T_0006.PDF

ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
23/06/2022

ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน พ.ค.2565
06/06/2022

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน พ.ค.2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่...
02/06/2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
กองตรวจคนเข้าเมือง ๒

📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)🔶 ผู้มีสัญชาติไทย- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass- เดินทางเข้าป...
01/06/2022

📢 มาตรการเดินทางเข้าประเทศ
(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป)

🔶 ผู้มีสัญชาติไทย

- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อมาถึง
- ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- สามารถเดินทางเข้าได้ ณ จุดผ่านแดนถาวรทุกจุด (สำหรับผู้เดินทางเข้าทางบก)

🔶 ชาวต่างชาติ

- ลงทะเบียน Thailand Pass
- แนบเอกสาร ได้แก่
- หนังสือเดินทาง
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ ให้แนบผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทยในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือหลักฐาน / หนังสือรับรองอื่น ๆ)
- ได้รับ QR Code ภายใน 1-2 ชั่วโมง
- สายการบินและด่านควบคุมโรคฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร

-----------------------------------------------------

📢 Entry Measures into Thailand (effective from 1 June 2022 onwards)

🔶 Thai nationals

- Thailand Pass not required
- Enter Thailand without quarantine nor COVID-19 test upon arrival
- Must present a certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, an RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Can enter Thailand via every border checkpoint (for land travel)

🔶 Foreign nationals

- Register on Thailand Pass
- Attach documents, as follows:
- Passport
- Certificate of vaccination or if unvaccinated / not fully vaccinated, RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Proof of Medical Treatments Coverage (minimum coverage 10,000 USD)
- Receive Thailand Pass QR Code within 1-2 hours
- Airlines and Disease Control Officers will check your documents

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

📣 สตม. ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 💻 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom...
10/05/2022

📣 สตม. ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
💻 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
🗓 ในวันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 13.30-15.30 น.

//ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เร็ว ๆ นี้

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565
09/05/2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565

📌 ศูนย์ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 65)📌 Immigration Service Centers in Bangkok ...
28/04/2022

📌 ศูนย์ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 65)

📌 Immigration Service Centers in Bangkok area (Updated on 18 APR 2022)

🏛🗯ศบค. ยืนยันปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย แนะใช้ ATK แทน หากพบเชื้อรักษาตามสิทธิ ปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางไม่...
22/04/2022

🏛🗯ศบค. ยืนยันปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย แนะใช้ ATK แทน หากพบเชื้อรักษาตามสิทธิ ปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ✨

วันนี้ (22 เมษายน 65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ตามคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธาณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

🔻(1) ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Traveler) ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือ ตามความรับผิดชอบของบุคคล

🔻(2) ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) ให้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4 - 5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือ ตามความรับผิดชอบของบุคคล

🔻(3) ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และ ข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

📌 ดำเนินการขอเอกสารเข้าไทยผ่านระบบ Thailand Pass ตามปกติ

🗓ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

🙏🏻😊🙏🏻 ขอบคุณที่มา : การแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

31/03/2022
PSAS

#เปิดประเทศ 😷💊💉

เข้าไทย! ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนมา ไม่ต้องกักตัว.. เริ่ม 1 เมษายน 2565
สำหรับมาตรการสำหรับนักเดินทางชาวไทย ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 มีดังต่อไปนี้
.
✅️ 1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกเข้าประเทศไทยได้ 3 แบบ
1.1 Test and Go ไม่ต้องกักตัว
1.2 Sandbox (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎ์ธานี ชลบุรี เกาะกูด) 5 วัน
1.3 กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 5 วัน
✅️ 2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 5 วัน

💢💢💢 ทุกรูปแบบการเข้าไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด) 💢💢💢
💥Test and Go (TG) ไม่ต้องกักตัว
เงื่อนไข :
1. เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม
2. รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก
3. เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าออกจากโรงแรม และเดินทางไปพื้นที่ใดก็ได้
4. วันที่ 5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชัน หมอชนะ
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน)
- โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
💥Alternative Quarantine (AQ) 5 วัน
เงื่อนไข :
- ต้องเข้ากักตัวในโรงแรม AQ, AHQ หรือ OQ
- มีโรงแรม AQ/AHQ/OQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรมที่เลือกจะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)

💥การเข้า Sandbox 5 วัน
เงื่อนไข :
- พื้นที่ sandbox ได้แก่ จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ จ. สุราษฎ์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน) จ. ตราด (เกาะกูด) และ จ. ชลบุรี (พัทยา อ. บางละมุง อ. ศรีราชา อ. เกาะสีชัง และ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่ อ. สัตหีบ)
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย (อยู่ใน sandbox น้อยกว่า 5 วันได้ เฉพาะกรณีเดินทางออกไปจากประเทศไทย)
- จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน สามารถรวมเป็น 1 sandbox ได้ โดยสามารถเข้าพักในโรงแรมได้ไม่เกิน 3 โรงแรม
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับวันที่เดินทางถึงไทยวันที่ 1 โดยภูเก็ต พังงา กระบี่จองได้ที่เว็บไซต์ thailandpsas.com / พื้นที่อื่นจะต้องรวมอยู่ในค่าที่พักโรงแรม
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
- ภูเก็ต พังงา ต้องบินเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ต หรือเป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปสนามบินภูเก็ตด้วยเที่ยวบินรหัส PG5### เท่านั้น
- กระบี่ ต้องบินเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ต หรือเป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปสนามบินภูเก็ตด้วยเที่ยวบินรหัส PG5### / หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วเดินทางต่อไปยังกระบี่
- สมุยและสุราษฎ์ธานี ต้องบินเข้าสมุยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (เป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปเกาะสมุยด้วยเที่ยวบินรหัส PG5###) หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศลงที่สนามบินหาดใหญ่
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)

Cr. TravelNews
#ข่าว #ท่องเที่ยว

PSAS Web Register

🇹🇭 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเข้าประเทศไทย 🌡️ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใ...
31/03/2022

🇹🇭 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเข้าประเทศไทย

🌡️ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทุกมาตรการ ทั้งนี้ มาตรการการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางถึงยังคงเดิม โดยต้องมีหลักฐานการชำระค่าโรงแรมคืนแรกที่รวมค่าตรวจ RT-PCR ชุดตรวจ ATK และรถรับส่งจากสนามบิน
*** บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง

🏪 การกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) ลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางทุกคนเหลือ 5 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน

🏝️ การกักตัวแบบ Sandbox ลดระยะเวลาที่ต้องอยู่ในพื้นที่ sandbox ก่อนไปพื้นที่อื่น เหลือ 5 วัน

🇹🇭 Updated measures starting on 1 April 2022

✈️ Travellers are no longer required to provide a negative RT-PCR test within 72 hours of departure. However, the RT-PCR test requirement for the arrival date remains unchanged. Travellers must have a fully paid hotel reservation confirmation for the arrival date which must include a RT-PCR test, ATK test kit and airport pick-up.
*** Some airlines may require a RT-PCR test or extra documentation before boarding. Travellers must check with the airline on specific requirements prior to boarding.

🏪 The quarantine period for Alternative Quarantine (AQ) will be reduced to 5 days for travellers who are not fully vaccinated and proof of vaccination is no longer required.

🏝️ The quarantine period for the Sandbox program will be reduced to 5 days.

📣 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ไม่มีบริการด้านตรวจ...
09/03/2022

📣 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ไม่มีบริการด้านตรวจคนเข้าเมือง (เช่น การขยายระยะเวลาอยุ่ต่อในราชอาณาจักร, การรายงานตัว 90 วัน ฯลฯ)
✅️ ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีความประสงค์จะยื่นเรื่องเพื่อขอรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อเข้ารับบริการแยกตามประเภท ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

📣 Immigration Services for aliens who stay in Bangkok (Visa Extension, 90-Day Report etc.) are not available at Immigration Bureau HQ located at Suanplu Rd., Satorn.
✅️ The Services are available at the offices mentioned below:

Photos from ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ's post
04/03/2022

Photos from ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ's post

ดีเดย์ 1 มี.ค. 65 เปิด 3 ด่านชายแดน เข้าไทยได้ครบทาง บก น้ำ อากาศศบค. มีมติเปิด 3 ด่านชายแดนเข้าไทย ครบจบทั้งบก น้ำ อากา...
01/03/2022

ดีเดย์ 1 มี.ค. 65 เปิด 3 ด่านชายแดน เข้าไทยได้ครบทาง บก น้ำ อากาศ
ศบค. มีมติเปิด 3 ด่านชายแดนเข้าไทย ครบจบทั้งบก น้ำ อากาศ โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
** ทางบก**
-นำร่อง 3 ด่านชายแดน คือ หนองคาย อุดรธานี และสงขลา เริ่มวันที่ 1 มี.ค.2565
- ลงทะเบียนเข้าประเทศผ่าน Thailand Pass
-ไม่มีการกักตัว แต่ต้องพักใน Sha Extra Plus /AQ คืนแรกเพื่อรอผล
-ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด ไม่ต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
-มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA++ 1 คืน
-มีประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง (ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
-เมื่อเดินทางมาถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 1 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 2 ใช้ตรวจแบบ ATK ด้วยตัวเองและแจ้งผลในวันที่ 5
** ทางน้ำ **
- ก่อนเข้าประเทศ ลงทะเบียนผ่านการขอ COE
- ไม่จำกัดประเทศเดินทางโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)
- ไม่มีการกักตัว รอผลการตรวจบนเรือ
- มีประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง (ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
- เมื่อเดินทางมาถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 1 ครั้ง บนเรือหรือจุดที่กำหนด ส่วนครั้งที่ 2 ใช้ตรวจแบบ ATK ด้วยตัวเองและแจ้งผลในวันที่ 5
** ทางอากาศ **
- ลงทะเบียนเข้าประเทศผ่าน Thailand Pass
-ไม่มีการกักตัว แต่ต้องพักใน Sha Extra Plus /AQ คืนแรกเพื่อรอผล
-ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่สาธารณสุขกำหนด ไม่ต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทาง
-มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก AQ/SHA++ จำนวน 1 คืน
-มีประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง (ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
-เมื่อเดินทางมาถึงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ส่วนครั้งที่ 2 ใช้ตรวจแบบ ATK ด้วยตัวเองและแจ้งผลในวันที่ 5
ที่มา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

ประชาสัมพันธ์จากระทรวงการต่างประเทศการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2...
27/02/2022

ประชาสัมพันธ์จากระทรวงการต่างประเทศ

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️

📌 หลักเกณฑ์
- เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
- เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่

📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. หนังสือเดินทาง
2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
- อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ
- อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน
- ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้

📌 ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/
*ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน
2. ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง)
3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)
4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงเรม
5. ตรวจ ATK self-test ในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
📌 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.)
📌 อีเมล : [email protected]

________________________________________

Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️

📌 ELIGIBILITY
- Fully vaccinated (received at least 14 days prior to departure)
- Travelers from all countries/territories

📌 REQUIRED DOCUMENTS
1. Passport
2. Certificate of Vaccination
- Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination
- Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian
3. Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer
4. Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical expenses
- Not required for Thai nationals or foreign nationals who have Thai social security / confirmation letters from employer in Thailand

📌 STEPS
1. Register on Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/
*Processing time is 3-7 days
2. Prior to departure, obtain RT-PCR test result issued within 72 hours before departure
3. Upon arrival in Thailand, pass through designated checkpoints before proceeding to your hotel via a sealed-route (airport transfer arranged by hotel)
4. Undergo a RT-PCR test and wait for test result at your hotel
5. Take ATK self-test on Day 5-6 and report the test result as instructed by the Ministry of Public Health

📌 Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
📌 For further inquires, please contact Department of Consular Affairs, Tel. (66) 02 572 8442 (24 hours)
📌 Email : [email protected]

Photos from ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ's post
27/02/2022

Photos from ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ's post

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่...
05/12/2021

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการตำรวจในสังกัด
กองตรวจคนเข้าเมือง ๒

✈️🇹🇭อัปเดตมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)🗯•     ผ...
02/12/2021

✈️🇹🇭อัปเดตมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)🗯

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะสามารถเริ่มใช้กฎดังต่อไปนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดในส่วนของเอกสาร “ราชกิจจานุเบกษา” จะมีการประกาศในลำดับถัดไป

📍(1) ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 12-17 ปี เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ Test and Go และ โครงการ Sandbox มีข้อกำหนด ดังนี้
🔻(1.1) วัคซีน : อนุญาตในกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ก็จะสามารถเดินทางเข้าไทยแบบไม่กักตัว และโครงการ Sandbox ได้
🔻(1.2) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 : ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

📍(2) ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 6-11 ปี เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ Test and Go และ โครงการ Sandbox มีข้อกำหนด ดังนี้
🔻(2.1) วัคซีน : ไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน
🔻(2.2) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 : ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

📍(3) ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการ Test and Go และ โครงการ Sandbox มีข้อกำหนด ดังนี้
🔻ไม่ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง และไม่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศไทย แต่จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในระหว่างกักตัว และรอผลตรวจหาเชื้อโควิด 1 คืน

📌ผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกับเด็กทุกช่วงอายุ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น และไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนทำการเดินทาง อีกทั้งยังต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย หรือ WHO

🙏🏻😊🙏🏻 ขอบคุณที่มา : TATNews.org

"คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี...
04/11/2021

"คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี ที่ได้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว และการสลักหลังสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป และปัจจุบันยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้"

🚩ท่านยังคงได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี จนกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะกำหนดระยะเวลาให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ หากมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป

🌎ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้ที่
https://bangkok.immigration.go.th/

✈️🇹🇭 จากประกาศของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ ”ไม่กักตัว” ตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเดินทาง พร้อมทั...
22/10/2021

✈️🇹🇭 จากประกาศของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ ”ไม่กักตัว” ตอนนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเดินทาง พร้อมทั้งเงื่อนไขการเดินทางการเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
🔖 (1) การกักตัว : ไม่มีการกักตัว (No Quarantine) แต่ยังจำเป็นต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ เป็นเวลา 1 คืน หรือจนกว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบจะออก
🔖 (2) Vaccine (วัคซีน) : ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามระเบียบการของ WHO หรือ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย
🔖 (3) ที่พัก : จำเป็นต้องทำการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ และจ่ายเงินให้เรียบร้อย สำหรับห้องพัก 1 คืน เพื่อรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19
🔖 (4) ประกัน (Medical Insurance) : ชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแบบ ”ไม่กักตัว” จำเป็นต้องทำการซื้อประกันวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย USD50,000 (แต่คนไทยไม่ต้องซื้อประกันสำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย)
🔖 (5) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง : ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ “ไม่กักตัว” ทุกคนจำเป็นต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง
🔖 (6) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ณ โรงแรม SHA+ หรือ AQ ที่ได้ทำการจองไว้
💵 ผู้เดินทางทุกคนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง
📌 สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศที่อนุญาตให้เข้าราชอาณาจักรไทยแบบไม่กักตัว ได้ที่ : https://www.facebook.com/phuketinfocenter/photos/a.109330800722105/410868447235004/
📆 ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
🙏🏻😊🙏🏻 ขอบคุณที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

13/10/2021
13/10/2021
✈️📒เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้สำหรับการเดิน...
06/10/2021

✈️📒เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (เล่มเหลืองโควิด)✨

🔻Q : ใครต้องใช้เอกสารรับรองฯ นี้ ?
✔️A : ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

🔻Q : ก่อนมาขอเอกสารรับรองฯ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง ?
✔️A : (1) ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วนก่อน เพื่อให้ได้เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย
(2) เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
▪️เอกสารรับรองฯ ของประเทศไทย (ตัวจริงและสำเนา)
▪️หนังสือเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา)
▪️บัตรประชาชน (ตัวจริงและสำเนา)
💰ค่าออกเอกสารรับรองฯ ครั้งละ 50 บาท
(3) ติดต่อหน่วยงานเพื่อนัดหมาย หรือยื่นเอกสารหลักฐานล่วงหน้า

📌กรณีให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอีก 2 รายการ
- หนังสือมอบอำนาจฉบับตัวจริง (ผู้มอบอำนาจ 1 คนต่อ 1 ฉบับ)
- บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริงและสำเนา)

🔻Q : สามารถขอรับเอกสารรับรองฯ ได้ที่ไหนบ้าง ?
✔️A : ปัจจุบันมี 4 แห่ง ดังนี้
📍(1) สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำการ : 8.30 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. โทร 0 2951 1170 - 79 ต่อ 3430, [email protected]

📍สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม. เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำการ : 13.00 - 15.00 น. โทร 0 2521 1668 เฉพาะผู้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า

📍ด่านควบคุมโรคฯ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ให้บริการทาง E-mail : [email protected] (เฉพาะผู้เดินทางที่มีตั๋วเครื่องบินแล้ว)

📍กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 จ.นนทบุรี เปิดให้บริการ : เฉพาะวันจันทร์, พุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาทำการ : 09.00 - 12.00 น. โทร 0 2590 3232, 3234-35 (เฉพาะผู้ที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า)

🙏🏻😷🙏🏻 ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Bangkok
10540

เบอร์โทรศัพท์

+6621340841

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยาน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุ Amezing Videos นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง งานวิชาทหาร พระจอมเกล้าลาดก ชุมชนเขตประเวศ ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรร អាយស៊ីធី ICT DRLE