โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กร

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กร สถานพยาบาล กองทัพเรือ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ!! งานบริการสุขภาพฯ #ขอจำกัดการให้บริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบ...
23/04/2021

ประกาศ!! งานบริการสุขภาพฯ #ขอจำกัดการให้บริการ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม จึงขอจำกัดการให้บริการ ดังนี้

#งานห้องตรวจโรคทั่วไป
ผู้สูงอายุที่มีนัดตรวจด้วยโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง
- ให้ญาติมารับแทน โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อ
- ท่านสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้ตามสิทธิการรักษา

#งานศัลยกรรมและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งดการทำหัตถการทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ!! งานบริการสุขภาพฯ #ขอจำกัดการให้บริการ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม จึงขอจำกัดการให้บริการ ดังนี้

#งานห้องตรวจโรคทั่วไป
ผู้สูงอายุที่มีนัดตรวจด้วยโรคประจำตัว และรับยาต่อเนื่อง
- ให้ญาติมารับแทน โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อ
- ท่านสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้ตามสิทธิการรักษา

#งานศัลยกรรมและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
งดการทำหัตถการทุกประเภท ยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.#ของดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไปจนกว่าสถานะก...
20/04/2021

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
#ของดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป
จนกว่าสถานะการ์ณการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จะดีขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม ห้องตรวจโรค งานบริการสุขภาพ
โทร 0 2475 2424-25
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
#ของดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป
จนกว่าสถานะการ์ณการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จะดีขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม ห้องตรวจโรค งานบริการสุขภาพ
โทร 0 2475 2424-25
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ งานตรวจสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพปิดให้บริการ ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564และเปิดให้...
19/04/2021

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
งานตรวจสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ

ปิดให้บริการ ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564
และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 26 เมษายน 2564 (ต้องทำการนัดหมาย)

แจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการ กรุณาทำการ #นัดหมายวันล่วงหน้า
ก่อนเข้ารับบริการ (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อวัน)

สามารถโทรแจ้ง เพื่อนัดวันตรวจสุขภาพล่วงหน้า
โทร 0 2475 2462-3
วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
งานตรวจสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ

ปิดให้บริการ ในวันที่ 19-23 เมษายน 2564
และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 26 เมษายน 2564 (ต้องทำการนัดหมาย)

แจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการ กรุณาทำการ #นัดหมายวันล่วงหน้า
ก่อนเข้ารับบริการ (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการต่อวัน)

สามารถโทรแจ้ง เพื่อนัดวันตรวจสุขภาพล่วงหน้า
โทร 0 2475 2462-3
วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ #งดให้บริการ งานแพทย์แผนไทยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covic-19งานแพทย์ทางเลือกฯ ของดให้บริการแพทย์แผนไทยต...
16/04/2021

ประกาศ #งดให้บริการ งานแพทย์แผนไทย
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covic-19
งานแพทย์ทางเลือกฯ ของดให้บริการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ #งดให้บริการ งานแพทย์แผนไทย
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covic-19
งานแพทย์ทางเลือกฯ ของดให้บริการแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ 16 เมษายน 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนการให้บริการ งานทันตกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้สอ...
16/04/2021

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนการให้บริการ งานทันตกรรม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทันตกรรม
โทร 0 2475 2427 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ #ปรับเปลี่ยนการให้บริการ งานทันตกรรม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทันตกรรม
โทร 0 2475 2427 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ #ผลการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือตำแ...
09/04/2021

ประกาศ #ผลการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
สังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน
ของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/sHhRP
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ #ผลการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
สังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาลฯ จำนวน 1 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน
ของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/sHhRP
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ#รับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อ...
08/04/2021

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
#รับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 23 เม.ย. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/tGR03
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. " Big Cleaning Day " ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใ...
06/04/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. " Big Cleaning Day " ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน รพ.ฯ พร้อมทั้งร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบๆรพ.ฯพร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 1 ...
01/04/2021

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
ตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 2 - 7 เม.ย. 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/tGR03
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือตำแหน...
31/03/2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
สังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาลฯ จำนวน 2 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน
ของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/sHhRP
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ขออภัยในคว...
29/03/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการต่อ...
18/03/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพงาน มุ่งสู่มาตรฐาน HA กิจกรรมอบรมเชิ...
15/03/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพงาน มุ่งสู่มาตรฐาน HA กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง บันไดขั้นแรกสู่ HA
โดยมีวิทยากร น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผช.ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) และผู้เยี่ยมสำรวจ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 2 ...
12/03/2021

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
ตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/tGR03
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ให้การต้อนรับ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และค...
11/03/2021

พล.ร.ต.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
ให้การต้อนรับ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของศูนย์พฤฒเวช โฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ

เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน และการบริหารทรัพยากรในด้านต่างๆ ของงานดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ โรงพยาบาลราชพิพ...
09/03/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนน พุทธมณฑลสาย 3 แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายทุ...
08/03/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ
ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือเปิดบริการ #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เริ่มเปิดให้บริการ ภายในเดือน...
03/03/2021

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดบริการ #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
เริ่มเปิดให้บริการ ภายในเดือน เมษายน 2564

โดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ #เราดูแลอย่างมืออาชีพ
สนใจติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานฯ
โทร 0 2475 2406 จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลสังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือตำแหน...
24/02/2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
สังกัด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาลฯ จำนวน 2 อัตรา

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน
ของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ที่
เว็บไซต์ : https://shorturl.asia/sHhRP
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564บุคลากรกองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติการแพทย์ทหาร เร...
24/02/2021

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
บุคลากรกองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติการแพทย์ทหาร เรื่องการดูแลกำลังพลที่มีภาวะด้านสุขภาพจิต และการคัดกรองหาสารเสพติดเบื้องต้นให้กับนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือเปิดจองสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 30 ...
23/02/2021

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
เปิดจองสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 30 เมษายน 2564

เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้นเดือน พฤษภาคม 64

สามารถจองผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือ สายด่วน 1330

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดนัก...
18/02/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพขอเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ งานแพทย์แผนไทยตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปขออภัยใน...
16/02/2021

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
ขอเปลี่ยนสถานที่การให้บริการ งานแพทย์แผนไทย

ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์
โทร : 0 2475 2406
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค ผทค.ทร. และผู้จัดการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้และฝึกทั...
12/02/2021

พล.ร.ต.หญิง อรมณี บุนนาค ผทค.ทร. และผู้จัดการกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ทร. ประจำปี งป.64 ครั้งที่ 1
โดย รพ.ทร.กรุงเทพ พร. มอบหมายให้ น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร นปก.กพ.ทร. /ที่ปรึกษา ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำทีมนักจิตวิทยาคลินิก กภส.รพ.ทร.
กรุงเทพ พร. ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากร ในโครงการฯ
ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. กา...
12/02/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. กาญจน์ ดีอุบล ผอ.ศปส.ทร. และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมนำเสนอแผนงานและพาเยี่ยมชมสถานที่จัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพเปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือกฯ (แพทย์แผนไทย)ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปเนื่องจา...
01/02/2021

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
เปิดให้บริการงานแพทย์ทางเลือกฯ (แพทย์แผนไทย)
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกสอง
เวลาการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทย์ทางเลือกฯ
โทร : 0 2475 2446
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขั...
01/02/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 2 ...
27/01/2021

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
ตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/tGR03
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ง...
13/01/2021

ประกาศโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานเภสัชกรรมฯ

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/tGR03
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/hBI16
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย วั...
11/01/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย วันกองทัพไทย

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพของดให้บริการงานแพทย์ทางเลือกฯ (แพทย์แผนไทย)ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และจะเปิดให...
08/01/2021

ประกาศ!! โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
ของดให้บริการงานแพทย์ทางเลือกฯ (แพทย์แผนไทย)
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ลดลงหรือควบคุมได้

ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทย์ทางเลือกฯ
โทร : 0 2475 2446
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพโทร : 0 2475 2424-25วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30
04/01/2021

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพ
โทร : 0 2475 2424-25
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลเปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - ...
25/12/2020

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล

เปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร : 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30

ประกาศ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ...
24/12/2020

ประกาศ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ
ในวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง
จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่
นายทหารเวร โทร 086-067-7791

ประกาศ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. จะของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 เนื่องจากเป็นวันหยุดราช...
09/12/2020

ประกาศ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. จะของดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องจึงขออภัยในความไม่สะดวก ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร เบอร์โทร 086-0677791

ที่อยู่

224 ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok
10260

ข้อมูลทั่วไป

224 ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เวลาทำการ

จันทร์ 06:30 - 20:00
อังคาร 06:30 - 20:00
พุธ 06:30 - 20:00
พฤหัสบดี 06:30 - 20:00
ศุกร์ 06:30 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624752406

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍สติกเกอร์^เว้นระยะห่าง^^แผ่นละ.. 15 บาท🌲สนใจสั่งได้ 👇กดสั่ง Lazada https://www.lazada.co.th/shop/inkjetbangkok/ Shopee https://shopee.co.th/nui41?v=0b7&smtt=0.0.4 🎯สายด่วน 094-489-9549 Www.inkjetbangkok.com
ขอคำปรึกษาทางโรงบาลหน่อย .ผมโดนมอมยา.ทำของใส่.มีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ในร่างกาย..มีเครื่องมือทางการแพทย์..มาเกี่ยว..กระโหลกโดนเจาะเป็นรอยรูเข็ม...ดวงตา2ข้าง..โดนเจาะเปลือกตาขาวเป็นรูเข็ม..ดวงตาข้างซ้ายมีรูเข็ม2รูดวงตาข้างขวามีรูเข็ม1รูในรูเข็มเหมือนมีบางสิ่งฝังอยู่ .แก้มข้างซ้ายมีรอยเข็มเจาะ. จมูก:เพดานในโพงจมูกมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก)ฝังอยู่ ลำคอ:ต่อมที่คอข้างขวาบอมมีบางสิ่งสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ กระเพาะ:มีสิ่งแปลกปลอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดอยู่ หู:แก้วหูผมแตกข้างขวาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหู ทวารหนัก:ตูดผมซีกเกือบ4นิวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่ในทวารมีอาการและฝังติดอยู่ใต้กระดูกก้นตูดมีอาการจากของสิ้งนี้คือมันกระตุกสั้นเวลาถ่ายท้องทำให้ถ่ายแล้วเลือดออก มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่(มีอุปกรณ์ฝังติดทั่วในร่างกาย อาการ:ร่างกายมีอาการกะตุกกล้ามเนื้อร่างกายกระตุกไปทั้งร่างกาย ดวงตา:รอยรูเข็มที่โดนเจาะรูสึกปวดเจ็บคันลูกตา สำคัญคือผมจะเป็นบาทยักตายแล้ว ผมอยากรู้ว่าโรงพยาบาลใดทำของใส่ผม (นายทวีศักดิ์ สายคำ) หลังข้างซ้ายโดนเจาะมีรูเข็มขนาดใหญ่:รู้สึกมีบางสิ่งอยู่ในหลอดเลือดในหัวใจไม่มีโรงบาลใดในกทม..ออกมารับผิดชอบคับผมโดนชายหญิงใน(กทม)วางยามอมยาแล้วโดนโรงบาลในกรุงเทพทำของใส่เมือนทำของแกล้งผม...เครื่องมืองทางการแพทย์...มาเกี่ยวข้องแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดออกมารับผิดชอบเลยคับทำให้ผมตากำลังจะบอดเป็นมะเร็งเลยคับ
ขอบพระคุณที่ให้ได้รับเกียรติในการเป็นแฟนตัวยง
หมอตรวจโรคห้อง1แย่มากครับคุณ เหมือนรีบๆตรวจให้เสร็จ พูดปกติก็ได้มั่งครับ ไม่รู้กับคนอื่นเป็นหรือป่าว ถ้าผมพูดมั่งจะรับไม่ได้นะ ไม่จรรยาบรรณ​ความเป็นหมอเลย รู้จริงป่าวก็ไม่รู้ ผมเสียตังตรวจนะคุณ ไม่กล้าตอบหรอก ตอบหหน่อยดิครัับ
หัดบอรมเจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรจ ศัลยกรรมด้วยนะค่ะ ตอบคำถามให้ใช้สมองไม่ใช่ใช้อารมณ์ เจ้าหน้าที่ช่อง 1 ถึง3 เป็นอะไรมากมั้ย แค่ถามว่า ขอโทษเรียกชื่อ... (ชื่อแม่) ไปหรือยังค่ะเจ้าหน้าที่ช่อง1 ตอบ เรียกชื่อหรือยังถ้ายังก็ยังไม่มี (ได้ยินงงไนงงอีก) แปลว่ามึงได้ยินชื่อแม่มึงมั้ยละ ถ้าไม่ได้ยินก็แปรว่าไม่มี 😡😡😡😡😡😡 โมโหมาก อยากบอกว่าถ้ามึงเหนือยไปนอนซะ แล้วเจ้าหน้าที่แต่ละคนตอบกระฉากเสียงมากกกกกกกกก (ทำหน้าแม่งกวนส้นตีนมาก) เป็นไรมากป่ะ กรูถามดีๆๆ ตอบกวนชักสีหน้าอีก ทำงานมันเหนือยทุกคนละค่ะ เข้าใจแต่อย่าเอาอารมณ์มาเหวี่ยงใส่กับคนอื่นไม่ดีนะคะ เดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีใครสั่งสอน ถ้ายังไม่ปรับปรุงก็เลิกใช้อะไรนะ (คุณธรรม) ปรัชญาโรงบาลป่ะค่ะ (ถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยนะคะ) เลิกใช้ว่าโรงบาลมีคุณธรรมเถอะ เพราะบางทีคุณยังให้ความเป็นธรรมกับคนที่เข้าไปใช้บริการไม่ได้เลย😑😑😑😑
สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่29 มค. ลืมไอแพดใว้ที่โรงอาหาร ร้านคุณป้าที่ขายน้ำน่าจะเป็นคนเก็บไว้ รบกวนช่วยประสานงานให้หน่อยน่ะค่ะ พรุ้งนี้เช้าจะไปรับคืนค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ผมเป็นผู้หนึ่งที่เวลาเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ผมก็จะไปโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำเพราะใกล้บ้าน นับว่าไว้วางใจได้ดีครับในด้านบริการ. แต่มีข้องเครงใจคือ. เมื่อคืนช่วงห้าทุ่มผมได้พาลูกชายไปหาหมอ เพื่อวินิสัยโรค เนื่องกินอาหารเย็น แล้วอาหารเป็นพิษ. ก็ทำตามขั้นตอนของระเบียบก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้. เมี่อพยาบาล(ไม่หน้าเรียก). ชักประวัติ แล้วก็จะให้ไป. รร. บางมด. แต่ทางเราก็จะยินดีจ่ายค่ารักษาเป็นเงินสดเอง. ไม่ทราบว่าง พยาบาลคนนี้ไม่นำใบตรวจส่งให้หมอ โดยมีคนไข้ที่มาทีหลังเข้าตรงจตั้ง 4-5คิว ชึ่งเป็นเจตนาที่ไม่ดี หรือเป็นการกลั่นแกล้ง. บุคคลผู้นี้ดูแล้วอายุงานในรับราชการยังน้อยย้งต้องทำงานอีกนาน. แต่พฤติการนิสัยแบบนี้ก็จะไปทำกับคนไข้รายอื่นได้. ผมก็อยากให้ทางสถานพยาบาลได้ตักเตือนพยาบาลผู้นี้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ไปทำกับคนไข้รายอื่น. กับบุคคลคนนี้ที่จะทำให้คนอื่นมีอคติกับโรงพยาบาลได้. ครับ ผมก็หวังว่าทางโรงพยาบาลควรจะรับทราบส่วนทางผมก็เสียความรู้ลึกกับโรงพยาบาลที่แสนดีที่เจ้าหน้าที่บางท่านไม่รักองค์กร โดยกินภาษีประชาชนแล้วไม่ทำน่าที่ให้ดี ต้องขอขอบพระคุณครับ. จากใจรักครับ
#ขอบคุณ1ปี สำหรับเรื่องราวดีๆ #หัวหน้าที่ดี #พี่ๆเพื่อนๆ มิตรภาพ และความสุข #เตือนไว้เป็นความทรงจำที่ดี