โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กร

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กร สถานพยาบาล กองทัพเรือ

เปิดเหมือนปกติ

เรียน ผู้มาใช้บริการงานทันตกรรม ขอความกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งขออภัยในความไม่สะดวกทำการนัดหมาย หรือสอบถามเพ...
15/10/2021

เรียน ผู้มาใช้บริการ
งานทันตกรรม ขอความกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ทำการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทันตกรรม 02-475-2427
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0830-1600

เรียน ผู้มาใช้บริการ
งานทันตกรรม ขอความกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

ทำการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทันตกรรม 02-475-2427
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 0830-1600

พล.ร.อ.วินัย อินทรสมบัติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯแสดงความยินดีกับ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์...
08/10/2021

พล.ร.อ.วินัย อินทรสมบัติ ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ
และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ รพ.ฯ

แสดงความยินดีกับ น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

เมื่อวันที่ 8 ต.ต. 64 ณ ห้องรับรอง รพ.ฯ

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ#รับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลจำนวน 3 อัตราตำแหน...
07/10/2021

ประกาศ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
#รับสมัคร บุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล

จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์
ตำแหน่ง พนักงานห้องจ่ายยา

เปิดรับสมัครวันที่ 11-19 ตุลาคม 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำลังพล
โทร 0 2475 2405
วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานของ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ได้ที่
เว็บไซต์ : shorturl.at/enwU9
Facebook แฟนเพจ : shorturl.at/moCIJ
ส่งข้อความ : m.me/1040493676040557

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการขออภัยในความไม่สะดวกในกรณ...
07/10/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
ขออภัยในความไม่สะดวก

ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ
ขออภัยในความไม่สะดวก

ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อม น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี...
06/10/2021

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. พร้อม น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ใน รพ.ฯ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรายงานตนเองพลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ ...
05/10/2021

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และรายงานตนเอง

พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ท่านเก่า ได้ส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้แก่ นาวาเอก ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

โดยมี นาวาเอก เกรียงไกร กลิ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องประชุม 1 รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออกก...
23/09/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
และผู้ที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดยมี น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง
รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. น.อ.ยุทธนา โตมอญ และข้าราชการ/ลูกจ้างฯ
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เข้าร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ  วันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการขออภัยในความไม่สะดวกในกร...
14/09/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด การเยี่ยมสำรวจคุณภาพโรงพยาบาลในโครงการHA Journey for ...
03/09/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
เป็นประธานในพิธีเปิด การเยี่ยมสำรวจคุณภาพโรงพยาบาลในโครงการ
HA Journey for Quality Movement ปี งป.2564
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โดยมี น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
และคณะผู้บริหาร รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เข้าร่วมพิธีฯ
ตั้งแต่เวลา 0830-1600 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม 2 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
โดยผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom)

น.ท.หญิง อรณิชา ผิวบัวเผื่อน และ น.ต.หญิงดวงหทัย ทองมลีวรรณผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร....
01/09/2021

น.ท.หญิง อรณิชา ผิวบัวเผื่อน และ น.ต.หญิงดวงหทัย ทองมลีวรรณ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ

รับมอบ ก๋วยเตี๋ยว และชุดขนมขบเคี้ยว จำนวน 200 ชุด
จาก คณะมินเนี่ยน เอ FB Loksopha (โลกโสภา)
ครัวกลาง (ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ป้าเตี้ย อนุเสาวรีย์)
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64

รับมอบ อาหารกลางวัน 40 ชุด
จาก พลอากาศโทสุรกิจ จันทรเสน ดร.ธนันท์นพร จันทรเสน
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพพร้อมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์...
23/08/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ
พร้อมคณะทำงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน ทร. พื้นที่บางนา
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องความรู้และสิ่งแวดล้อมของ สพ.ทร.
โดยจัดทำเป็นศูนย์พักคอยชุมชน ทร. ต้นแบบของพื้นที่บางนา
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64

งานตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ฯ#เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (คร.5)เริ่มตรวจตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไปโ...
17/08/2021

งานตรวจสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพ รพ.ฯ
#เปิดให้บริการ ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (คร.5)

เริ่มตรวจตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป
โดยต้องทำการจองคิวก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น!!

ทำการจองคิวได้กับเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานสร้างเสริมสุขภาพฯ 02-475-2462-3
ในวัน และเวลาราชการ

#สามารถโทรจองคิวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. และประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ท...
09/08/2021

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. และประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

โดยมี พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. และ น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ให้การต้อนรับพร้อมกันนี้
ผบ.ทร. ได้กรุณามอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท
สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของ รพ.ฯ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบเงินและของบริจาค

โดยมีตัวแทนจาก 3 บริษัท มาร่วมบริจาค ณ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาครพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ รับบริจาคระหว่าง วันที่ 27 และ 29 ก.ค...
09/08/2021

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ รับบริจาคระหว่าง วันที่ 27 และ 29 ก.ค. 2564

รับมอบ อาหารกลางวัน จำนวน 35 กล่อง
จาก คุณโกญจนาท ศรีกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64

รับมอบ อาหารกลางวัน จำนวน 250 กล่อง
จาก พสบ.ทร. รุ่นที่ 17
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64

รับมอบ อาหารกลางวัน จำนวน 30 กล่อง
จาก คุณอ้น
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

ภาพกิจกรรม 5 ส. "Big Cleaning Day"คณะผู้บริหารพร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมทำความสะอาดตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน และบร...
09/08/2021

ภาพกิจกรรม 5 ส. "Big Cleaning Day"
คณะผู้บริหารพร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมทำความสะอาด
ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน และบริเวณรอบๆ รพ.ฯ
เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาครพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ รับบริจาคระหว่าง วันที่ 27 และ 29 ก.ค...
09/08/2021

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค
รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ รับบริจาคระหว่าง วันที่ 27 และ 29 ก.ค. 2564

รับมอบ น้ำดื่มขนาด 600 CC จำนวน 360 ขวด
จาก คุณกันย์สินี ดีเขื่อนขันธ์
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64

รับมอบ อาหารกลางวัน ขนม และเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด
จาก คุณบุญเรือน ปิยะมณีพร คุณนงนุช ลอยหา และคุณมะลิ เกิดแก่นมอบ
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64

รับมอบ มอบอาหารกลางวัน ขนม และเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด
และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง
จาก น.ท.สนอง สว่างโรจน์ และครอบครัว
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

รับมอบ N95 3M จำนวน 2 กล่อง / CPE 60 ชุด / Shce Coven 100 คู่ และ Face Shild 50 ชิ้น
จาก คุณสุวนันท์ กัณฑะโรจน์ นักกิจกรรบำบัด รพ.ทร. กรุงเทพ พร.
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง และห้องรับรอง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะรับบริจาคระหว่าง วันที่ 13 และ 19 ก.ค. 2564รับมอบ อาหารกลางวัน แ...
09/08/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ
รับบริจาคระหว่าง วันที่ 13 และ 19 ก.ค. 2564

รับมอบ อาหารกลางวัน และน้ำผลไม้ จำนวน 70 ชุด
จาก ครอบครัว ร.อ.สุเทพ ขำเมือง
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64

รับมอบ น้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2,400 ขวด หน้ากากอนามัย 2 กล่อง และแอลกอฮอร์เจล 6 ขวด
จาก บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64

รับมอบ อาหารกลางวันและนำ้ผลไม้ จำนวน 100 ชุด อาหาร 100 กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ และชุด PPE สีขาว 100 ชุด
จาก สถานีวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64

รับมอบ เงินสด 2,000 บาท
จาก บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด (สาขาที่ 00001)
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง และห้องรับรอง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ  วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการขออภัยในความไม่สะดวกในกร...
09/08/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

6 ท่าบริหารปอด เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจในช่วงการระบาดของโควิด 19 นี้ เราสามารถเตรียมร่างกาย เสริมความแข็งแรงของปอดให้พ...
08/08/2021
ก้าวท้าใจ ชวนคนไทยขยับปอด

6 ท่าบริหารปอด เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ

ในช่วงการระบาดของโควิด 19 นี้
เราสามารถเตรียมร่างกาย เสริมความแข็งแรงของปอด
ให้พร้อมรับ COVID-19

ที่มา : ก้าวท้าใจ ชวนคนไทยขยับปอด
https://www.youtube.com/watch?v=CHO-dI5PvOU&t=1s

บริหารปอดแล้วอย่าลืม "สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ" กันนะคะ

ร่วมก้าวท้าใจ ฟรี https://line.me/ti/p/[email protected]เพิ่มเพื่อน Line: @thnvrวิดีโอสาธิตการฝึกการหายใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของปอดโ....

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะรับบริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 30 กล่องจ...
02/08/2021

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ

รับบริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 30 กล่อง
จาก คุณกมลวรรณ อิ่มอักษร

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
วันที่ 2 ส.ค. 2564
ณ ห้องโถง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะรับบริจาคระหว่าง วันที่ 6 และ 7 ก.ค. ...
02/08/2021

น.ต.หญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะรับบริจาคระหว่าง วันที่ 6 และ 7 ก.ค. 2564

รับมอบ เงินสด จำนวน 500 บาท
จาก คุณอนงค์ สัมปัญโณ
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64

รับมอบ หน้ากากอนามัย 2 กล่อง และแอลกอฮอร์เจล 6 ขวด
จากบริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64

รับมอบ อาหาร 100 กล่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ และ ชุด PPE สีขาว 100 ชุด
จาก พลเอกรังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ และคุณตวงพร จันทร์เรือง
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64

รับมอบ ข้าวสาร และเครื่องบริโภค
จาก คุณสหพัฒน์ เต็งวงวัฒนา
เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง และห้องรับรอง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

#เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)เป...
01/08/2021
Naval Hospital Bangkok · 224 ถนน ทางรถไฟสายเก่า Bang Na, Bangkok 10260, Thailand

#เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1
สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2-5 ส.ค. 64
และดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 9-11 และ 13 ส.ค. 64

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
• ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ดังนี้
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจ และหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน
**สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี และไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง #ขออนุญาตยังไม่รับลงทะเบียนนะคะ

วิธีการลงทะเบียน
1. นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนได้ที่ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. (บางนา) แผนที่ 👉 https://bit.ly/3yuoaYk
2. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์
โทร 0-2475-2414 หรือ 0-2475-2406
ในวัน และเวลาราชการ 08.30 - 15.30 น.

★★★★☆ · Hospital

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ  วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการขออภัยในความไม่สะ...
20/07/2021

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

ประกาศ!! รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. #ปิดให้บริการ
วันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก
ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งนายทหารเวร
โทร 08 6067 7791

พีธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
08/07/2021

พีธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งานสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.#งดตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบ คร.5 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64วันและเวลาเปิดให...
08/07/2021

งานสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
#งดตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบ คร.5 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64

วันและเวลาเปิดให้บริการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความสะดวกค่ะ

งานสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ พร.
#งดตรวจสุขภาพ เพื่อออกใบ คร.5 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64

วันและเวลาเปิดให้บริการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความสะดวกค่ะ

รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ปิดการรับจองการฉีดวัคซีน  COVID-19 เนื่องจากยอดจองวัคซีนเต็มจำนวนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
07/07/2021

รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ปิดการรับจองการฉีดวัคซีน COVID-19 เนื่องจากยอดจองวัคซีนเต็มจำนวนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

รพ.ทร.กรุงเทพ พร.ปิดการรับจองการฉีดวัคซีน COVID-19 เนื่องจากยอดจองวัคซีนเต็มจำนวนค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ผู้ที่มีนัดจองวัคซีนCOVID-19 ในวันที่ 16 ก.ค.64 และ 19 ก.ค.64 กรุณาติดต่อกลับ 024752414 วันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ
02/07/2021

ผู้ที่มีนัดจองวัคซีนCOVID-19 ในวันที่ 16 ก.ค.64 และ 19 ก.ค.64 กรุณาติดต่อกลับ 024752414 วันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ที่มีนัดจองวัคซีนCOVID-19 ในวันที่ 16 ก.ค.64 และ 19 ก.ค.64 กรุณาติดต่อกลับ 024752414 วันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้ลงทะเบียนจองสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู...
02/07/2021

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้ลงทะเบียนจอง
สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

#ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 64
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานผลประโยชน์ 0 2475 2414
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 0830-1530

ประกาศ!! #เปิดให้บริการคลินิกพิเศษ รุุ่งอรุณวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00-08.30 น.สอบถามเพ...
25/06/2021

ประกาศ!! #เปิดให้บริการคลินิกพิเศษ รุุ่งอรุณ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00-08.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพ
โทร 0 2475 2424-25
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ!! #เปิดให้บริการคลินิกพิเศษ รุุ่งอรุณ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00-08.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสุขภาพ
โทร 0 2475 2424-25
ในวันและเวลาราชการ

#ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือเรียน ผู้มารับบริการ เรื่อง เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่...
23/06/2021

#ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
เรียน ผู้มารับบริการ เรื่อง เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

หากสงสัยเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์
0 2475 2414 ในวันและเวลาราชการ

#ประกาศเลื่อนนัดฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
เรียน ผู้มารับบริการ เรื่อง เลื่อนนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

หากสงสัยเพิ่มเติม
สามารถสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์
0 2475 2414 ในวันและเวลาราชการ

โรตารี่เอราวัณร่วมกับ น.อ.วิชชุ แก้วมณี ผอ.กองกลางสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลทหารเร...
22/06/2021
สมุทรปราการ :กลุ่มจิตอาสาร่วมมอบน้ำดื่ม 3,000 ขวดให้ ร.พ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.

โรตารี่เอราวัณร่วมกับ น.อ.วิชชุ แก้วมณี ผอ.กองกลางสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อมอบให้ประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสรรพวุธ บางนา กรุงเทพมหานคร นาวาเอก วิชชุ แก้วมณี ผู้อำนว....

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.รับมอบน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร 250 โหลจาก น.อ.วิชชุ แก้วมณี รน.ผอ.กองกลางส...
22/06/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
รับมอบน้ำดื่ม 500 มิลลิลิตร 250 โหล
จาก น.อ.วิชชุ แก้วมณี รน.
ผอ.กองกลางสำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม
และคุณสมศรี ธัมสุริยเทพกุล ร่วมกับสโมสรโรตารี่เอราวัณ

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
วันที่ 22 มิถุนายน 2564

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รน.  รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.พร้อมประธานศูนย...
21/06/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ รน. ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
และ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รน. รอง ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.
พร้อมประธานศูนย์รับบริจาค รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

#รับมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ เจลล้างมืออาหารกลางวัน
จาก หจก.เอชทีคาร์โก้ หจก.เอชแอลทีไทยทรานสปอร์ต บจก.อีโค่เลเท็ก
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64

#รับมอบ อาหาร+ขนม 100 ชุด พร้อมเครื่องดื่ม 100 ขวด
จาก บริษัท Winsevy Corporation Co,Ltd
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64

#รับมอบ นมถั่วเหลืองคั้นสด UHT
จากบริษัท แลตตาซอย จำกัด
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64

เพื่อมอบให้เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ ห้องโถง รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้ลงทะเบียนจองในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และก...
15/06/2021

โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
ดำเนินการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้ลงทะเบียนจอง
ในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ทีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

#ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย. 64

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานผลประโยชน์ 0 2475 2414
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 0830-1530

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งถวายสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ...
13/06/2021

น.อ.นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งถวายสังฆทานเนื่องในวันครบรอบ 13 ปี วันเปิดโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ฯ และข้าราชการ รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ที่อยู่

224 ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา
Bangkok
10260

ข้อมูลทั่วไป

224 ถนนทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เวลาทำการ

จันทร์ 06:30 - 20:00
อังคาร 06:30 - 20:00
พุธ 06:30 - 20:00
พฤหัสบดี 06:30 - 20:00
ศุกร์ 06:30 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 12:00
อาทิตย์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624752406

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รพ.มีบริการทำฟันไหมค่ะ บริการประชาชนฟรีไหมค่ะ
ขอฝากประชาสัมพันธ์โครงการร่วมทำบุญค่ะ ร้านโตไกขอร่วมเป็นสะพานบุญ 💝สนับสนุนและช่วยเหลือกับการทำบุญกับโครงการ BUY & GIVE อิ่มบุญสุขใจ 👨‍🍳👩‍🍳 รับผลิตข้าวกล่อง สำหรับการบริจาคให้กับ โรงพยาบาล บุคลากรการแพทย์ วัด หน่วยงานการกุศลต่างๆ 🧑‍🔬🧑‍✈️👩‍🏫👩‍⚖ โดยรับผลิตเมนู Bento ในราคาพิเศษเพียง 110 บาท ต่อรายการ และโตไกร่วมสมทบอาหารเพิ่ม ดังนี้ 👉 สั่งครบ 50 กล่อง โตไกสมทบเพิ่ม 20 กล่อง 👉 สั่งครบ 100 กล่อง โตไกสมทบเพิ่ม 50 กล่อง 👉 สั่งครบ 200 กล่อง โตไกสมทบเพิ่ม 100 กล่อง สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ > Call Centerโทร. 085 909 0202 , 081 870 8398 > Line @ เสิร์ช Id : @tohkai > Email : [email protected] > Facebook : tohkai4u #ร่วมทำบุญ #Tohkai #รับทำข้าวกล่อง #ข้าวกล่องทำบุญ #ข้าวกล่องโรงพยาบาล
สอบถามการบริการฉีดวัคซีนโควิด หากให้บริการ ขอสอบถามตารางวัน เวลาค่ะ
โรงพยาบาลให้การบริการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่? หากให้บริการ ขอสอบถามตารางวัน เวลาค่ะ
📍สติกเกอร์^เว้นระยะห่าง^^แผ่นละ.. 15 บาท🌲สนใจสั่งได้ 👇กดสั่ง Lazada https://www.lazada.co.th/shop/inkjetbangkok/ Shopee https://shopee.co.th/nui41?v=0b7&smtt=0.0.4 🎯สายด่วน 094-489-9549 Www.inkjetbangkok.com
ขอคำปรึกษาทางโรงบาลหน่อย .ผมโดนมอมยา.ทำของใส่.มีเทคโนโลยีบางอย่างอยู่ในร่างกาย..มีเครื่องมือทางการแพทย์..มาเกี่ยว..กระโหลกโดนเจาะเป็นรอยรูเข็ม...ดวงตา2ข้าง..โดนเจาะเปลือกตาขาวเป็นรูเข็ม..ดวงตาข้างซ้ายมีรูเข็ม2รูดวงตาข้างขวามีรูเข็ม1รูในรูเข็มเหมือนมีบางสิ่งฝังอยู่ .แก้มข้างซ้ายมีรอยเข็มเจาะ. จมูก:เพดานในโพงจมูกมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก)ฝังอยู่ ลำคอ:ต่อมที่คอข้างขวาบอมมีบางสิ่งสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ กระเพาะ:มีสิ่งแปลกปลอมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกติดอยู่ หู:แก้วหูผมแตกข้างขวาแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหู ทวารหนัก:ตูดผมซีกเกือบ4นิวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่ในทวารมีอาการและฝังติดอยู่ใต้กระดูกก้นตูดมีอาการจากของสิ้งนี้คือมันกระตุกสั้นเวลาถ่ายท้องทำให้ถ่ายแล้วเลือดออก มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบางอย่างฝังติดอยู่(มีอุปกรณ์ฝังติดทั่วในร่างกาย อาการ:ร่างกายมีอาการกะตุกกล้ามเนื้อร่างกายกระตุกไปทั้งร่างกาย ดวงตา:รอยรูเข็มที่โดนเจาะรูสึกปวดเจ็บคันลูกตา สำคัญคือผมจะเป็นบาทยักตายแล้ว ผมอยากรู้ว่าโรงพยาบาลใดทำของใส่ผม (นายทวีศักดิ์ สายคำ) หลังข้างซ้ายโดนเจาะมีรูเข็มขนาดใหญ่:รู้สึกมีบางสิ่งอยู่ในหลอดเลือดในหัวใจไม่มีโรงบาลใดในกทม..ออกมารับผิดชอบคับผมโดนชายหญิงใน(กทม)วางยามอมยาแล้วโดนโรงบาลในกรุงเทพทำของใส่เมือนทำของแกล้งผม...เครื่องมืองทางการแพทย์...มาเกี่ยวข้องแต่ไม่มีโรงพยาบาลใดออกมารับผิดชอบเลยคับทำให้ผมตากำลังจะบอดเป็นมะเร็งเลยคับ
ขอบพระคุณที่ให้ได้รับเกียรติในการเป็นแฟนตัวยง
หมอตรวจโรคห้อง1แย่มากครับคุณ เหมือนรีบๆตรวจให้เสร็จ พูดปกติก็ได้มั่งครับ ไม่รู้กับคนอื่นเป็นหรือป่าว ถ้าผมพูดมั่งจะรับไม่ได้นะ ไม่จรรยาบรรณ​ความเป็นหมอเลย รู้จริงป่าวก็ไม่รู้ ผมเสียตังตรวจนะคุณ ไม่กล้าตอบหรอก ตอบหหน่อยดิครัับ
หัดบอรมเจ้าหน้าที่ห้องตรวจโรจ ศัลยกรรมด้วยนะค่ะ ตอบคำถามให้ใช้สมองไม่ใช่ใช้อารมณ์ เจ้าหน้าที่ช่อง 1 ถึง3 เป็นอะไรมากมั้ย แค่ถามว่า ขอโทษเรียกชื่อ... (ชื่อแม่) ไปหรือยังค่ะเจ้าหน้าที่ช่อง1 ตอบ เรียกชื่อหรือยังถ้ายังก็ยังไม่มี (ได้ยินงงไนงงอีก) แปลว่ามึงได้ยินชื่อแม่มึงมั้ยละ ถ้าไม่ได้ยินก็แปรว่าไม่มี 😡😡😡😡😡😡 โมโหมาก อยากบอกว่าถ้ามึงเหนือยไปนอนซะ แล้วเจ้าหน้าที่แต่ละคนตอบกระฉากเสียงมากกกกกกกกก (ทำหน้าแม่งกวนส้นตีนมาก) เป็นไรมากป่ะ กรูถามดีๆๆ ตอบกวนชักสีหน้าอีก ทำงานมันเหนือยทุกคนละค่ะ เข้าใจแต่อย่าเอาอารมณ์มาเหวี่ยงใส่กับคนอื่นไม่ดีนะคะ เดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีใครสั่งสอน ถ้ายังไม่ปรับปรุงก็เลิกใช้อะไรนะ (คุณธรรม) ปรัชญาโรงบาลป่ะค่ะ (ถ้าไม่ใช่ขอโทษด้วยนะคะ) เลิกใช้ว่าโรงบาลมีคุณธรรมเถอะ เพราะบางทีคุณยังให้ความเป็นธรรมกับคนที่เข้าไปใช้บริการไม่ได้เลย😑😑😑😑
สวัสดีค่ะ เมื่อวันที่29 มค. ลืมไอแพดใว้ที่โรงอาหาร ร้านคุณป้าที่ขายน้ำน่าจะเป็นคนเก็บไว้ รบกวนช่วยประสานงานให้หน่อยน่ะค่ะ พรุ้งนี้เช้าจะไปรับคืนค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ผมเป็นผู้หนึ่งที่เวลาเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ผมก็จะไปโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นประจำเพราะใกล้บ้าน นับว่าไว้วางใจได้ดีครับในด้านบริการ. แต่มีข้องเครงใจคือ. เมื่อคืนช่วงห้าทุ่มผมได้พาลูกชายไปหาหมอ เพื่อวินิสัยโรค เนื่องกินอาหารเย็น แล้วอาหารเป็นพิษ. ก็ทำตามขั้นตอนของระเบียบก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้. เมี่อพยาบาล(ไม่หน้าเรียก). ชักประวัติ แล้วก็จะให้ไป. รร. บางมด. แต่ทางเราก็จะยินดีจ่ายค่ารักษาเป็นเงินสดเอง. ไม่ทราบว่าง พยาบาลคนนี้ไม่นำใบตรวจส่งให้หมอ โดยมีคนไข้ที่มาทีหลังเข้าตรงจตั้ง 4-5คิว ชึ่งเป็นเจตนาที่ไม่ดี หรือเป็นการกลั่นแกล้ง. บุคคลผู้นี้ดูแล้วอายุงานในรับราชการยังน้อยย้งต้องทำงานอีกนาน. แต่พฤติการนิสัยแบบนี้ก็จะไปทำกับคนไข้รายอื่นได้. ผมก็อยากให้ทางสถานพยาบาลได้ตักเตือนพยาบาลผู้นี้ด้วยเพื่อจะได้ไม่ไปทำกับคนไข้รายอื่น. กับบุคคลคนนี้ที่จะทำให้คนอื่นมีอคติกับโรงพยาบาลได้. ครับ ผมก็หวังว่าทางโรงพยาบาลควรจะรับทราบส่วนทางผมก็เสียความรู้ลึกกับโรงพยาบาลที่แสนดีที่เจ้าหน้าที่บางท่านไม่รักองค์กร โดยกินภาษีประชาชนแล้วไม่ทำน่าที่ให้ดี ต้องขอขอบพระคุณครับ. จากใจรักครับ
#ขอบคุณ1ปี สำหรับเรื่องราวดีๆ #หัวหน้าที่ดี #พี่ๆเพื่อนๆ มิตรภาพ และความสุข #เตือนไว้เป็นความทรงจำที่ดี