Clicky

กบค. DOE กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหา

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงครามช...
19/09/2022

กำหนดการพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

เริ่ม 7.00 นะคะ

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] แนะนำวิธีการขอรับเงิน กบข. คืนและเอกสารแนบในกรณีต่าง ๆ  1) กรณีสมาชิกรับบำนาญจากรัฐ 2) กรณีสมาชิก...
10/09/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] แนะนำวิธีการขอรับเงิน กบข. คืนและเอกสารแนบในกรณีต่าง ๆ
1) กรณีสมาชิกรับบำนาญจากรัฐ
2) กรณีสมาชิกรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัดหรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ

ทั้ง 2 กรณี สมาชิกสามารถยื่นได้ 2 วิธี ไม่ว่าจะเป็น การกรอกแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ หรือ อีกวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว คือ ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3b9Sgtx

สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE กบข.

วันที่  26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัด...
26/08/2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ ได้ถวายหนังสือสวดมนต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ในสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และได้รับผลเต็มบริบูรณ์จากการสวดมนต์และฟังธรรมเทศนา

[ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข.] เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของสมาชิก หรือศึกษาในสถานศึกษาของสมาชิก ร่วมกิจกรรมประกว...
09/08/2022

[ข่าวประชาสัมพันธ์ กบข.] เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของสมาชิก หรือศึกษาในสถานศึกษาของสมาชิก ร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด “รู้...รักการออม ตามคำแม่สอน” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท

- ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 24 ปี ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ กบข. https://bit.ly/3QohtQk
- เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565 ส่งใบสมัครและผลงานที่อีเมล [email protected]
- สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE กบข. หรือโทร. 1179

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักส...
05/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 1 โดยมีนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 51 คน โดยมีอาจารย์กันตินันท์ เดชจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เกณฑ์การลาของเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน
05/08/2022

เกณฑ์การลาของเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน

วันที่  5 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดห...
05/08/2022

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว...
03/08/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

[รอบรู้เรื่องราว กบข.]1 - 5 ส.ค. 2565 นี้ กบข. จะเปิดแผนการลงทุนใหม่ "แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1" ระดับความเสี่ยงต่ำ ช่วยล...
29/07/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.]

1 - 5 ส.ค. 2565 นี้ กบข. จะเปิดแผนการลงทุนใหม่ "แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1" ระดับความเสี่ยงต่ำ ช่วยลดความผันผวนของยอดเงินสมาชิกในสถานการณ์ลงทุนปัจจุบัน แนะนำสมาชิกโปรดอ่านเงื่อนไขสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแผน รวมถึงข้อมูลว่าแผนการลงทุนนี้ ✅️ เหมาะ หรือ ❌️ไม่เหมาะกับใคร อ่านรายละเอียดที่ลิงก์นี้https://cfl.gpf.or.th/Files/Viewer/?fileName=0fc2143a-7a11-43bf-8fcd-ab6fb8d359c4/AD_Term_Fund_2022.pdf

สอบถามเพิ่มเติม LINE กบข. หรือโทร.1179 กด 6 จากนั้นกด 4 ในวันและเวลาทำการ

วันที่  21 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัด...
22/07/2022

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางานในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 43 คน

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้ารับการฝึกและศึกษา...
21/07/2022

นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้ารับการฝึกและศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

โอกาสนี้วิทยากรศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กล่าวแนะนำสถานที่ จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบ พร้อมชมแปลงสาธิตและรับฟังการบรรยายภาพรวมตามฐานต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคม ภายในแปลงที่ 1 เพื่อให้เรียนรู้ เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศ ชมการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพึ่งพาตนเอง 9 ฐานการเรียนรู้ และร่วมพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอและหมวก หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กสจ.
18/07/2022

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ กสจ.

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 13 และรายชื่อผู้แทนส่วนราช...
18/07/2022

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ชุดที่ 13 และรายชื่อผู้แทนส่วนราชการสำรอง ชุดที่ 13

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] แนะนำวิธีการขอรับเงิน กบข. คืนและเอกสารแนบในกรณีต่าง ๆ  1) กรณีสมาชิกรับบำนาญจากรัฐ 2) กรณีสมาชิก...
29/06/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] แนะนำวิธีการขอรับเงิน กบข. คืนและเอกสารแนบในกรณีต่าง ๆ
1) กรณีสมาชิกรับบำนาญจากรัฐ
2) กรณีสมาชิกรับบำเหน็จ รับเบี้ยหวัดหรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
3) กรณีสมาชิกเสียชีวิต

กรณีที่ 1) และ 2) สามารถยื่นได้ 2 วิธี ไม่ว่าจะเป็น การกรอกแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ หรือ อีกวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว คือ ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3b9Sgtx

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] เมื่อสมาชิกออกจากราชการสามารถแจ้งขอรับเงินคืนหรือออมต่อกับ กบข. ได้ 2 ช่องทางช่องทางที่ 1 เข้าระบ...
28/06/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] เมื่อสมาชิกออกจากราชการสามารถแจ้งขอรับเงินคืนหรือออมต่อกับ กบข. ได้ 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 เข้าระบบ Digital Pension https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/ เพื่อยื่นขอรับเงิน กบข. ไปพร้อม ๆ กับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยระบุวิธีการขอรับเงิน/ออมต่อที่ต้องการ
ช่องทางที่ 2 แจ้งความประสงค์กับส่วนราชการต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบฟอร์ม แบบ กบข. รง 008/1/2555 โดยระบุวิธีการขอรับเงิน/ออมต่อที่ต้องการ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับเงินคืน และบริการออมต่อได้ที่ LINE กบข. หรือโทร.1179

Photos from กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s post
26/06/2022

Photos from กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s post

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] 9 แผนการลงทุน กบข. ที่สมาชิกสามารถเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ, ระยะ...
23/06/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] 9 แผนการลงทุน กบข. ที่สมาชิกสามารถเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น อายุ, ระยะเวลาในการลงทุน, สินทรัพย์แต่ละแผน, ความเสี่ยง ฯลฯ ดูรายละเอียดของทุกแผนได้ที่ Fund Fact Sheet https://bit.ly/3N5xpVA

สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเลือกแผน เงินของสมาชิกจะถูกนำไปลงทุนใน"แผนหลัก"โดยอัตโนมัติ ถ้าอยากเปลี่ยนแผน แนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจและแจ้งความประสงค์กับ กบข. ผ่านเมนูเลือกแผนการลงทุน ทาง My GPF Application และ LINE กบข. หรือสอบถาม กบข. โทร. 1179

20/06/2022

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนำโลโก้กรมการจัดหางาน ไปใช้ในทางที่มิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
กรมการจัดหางานขอแจ้งให้ทราบว่ากรมการจัดหางาน ไม่มีนโยบายดังกล่าว
สำหรับการจ้างงาน WFH วันละ 300 บาท
หากท่านเห็นเพจดังกล่าวอย่าได้หลงเชื่อ อาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางที่มิชอบ
จึงอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพตามเพจข้างต้น
ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของกรมกาจัดหางานได้ตามช่องทาง 2 ช่องทาง คือ
1.เว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th)
2.เพจเฟสบุ๊คกรมการจัดหางาน (www.facebook.com/DoeCenter)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

แจ้งเตือนข่าวสารมีเพจปลอม แอบอ้างกรมการจัดหางานจ้างงงานครับ
20/06/2022

แจ้งเตือนข่าวสารมีเพจปลอม แอบอ้างกรมการจัดหางานจ้างงงานครับ

08/06/2022

คำถามจากสมาชิก "เมื่อยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.คืน จำนวนเงินที่จะได้รับจะคำนวณ ณ วันที่คำสั่งออกมีผลบังคับใช้ หรือ วันที่ กบข.ได้รับเรื่องขอรับเงินคืน ❓"

กบข. ตอบ 💬 ยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับคืนจาก กบข. จะคำนวณจาก มูลค่าต่อหน่วย × จำนวนหน่วยลงทุน ณ วันที่ กบข. ได้รับเรื่องขอรับเงินคืนและตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน

เนื่องจาก ตาม พรบ. กบข. มาตรา 67 เมื่อมีผู้ยื่นคําขอรับเงินตามมาตรา 45 ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับคําขอนั้นตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวของผู้ยื่นคําขอ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ว่าด้วยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กองทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอรับเงินดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร
การจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้กองทุนจ่ายภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

#เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข

Photos from กรมการจัดหางาน's post
01/06/2022

Photos from กรมการจัดหางาน's post

01/06/2022

❓ โพสต์นี้มีคำตอบกลับมาอีกครั้ง! กับคำถามยอดฮิตของสมาชิกที่ว่า “การนับเวลาราชการเพื่อนำมาคำนวณสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญของสมาชิก กบข. จะนับรวมวันทวีคูณให้ด้วยหรือไม่ ?”

คำตอบคือ💬 สำหรับสมาชิก กบข. การนับระยะเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลางจะนับเวลาราชการให้ทั้งหมด คือ #เวลาราชการปกติบวกวันทวีคูณ

ทั้งนี้ในส่วนของการนับเวลาราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดูแลข้อมูลโดยตรง สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 0 2270 6400 หรือ 0 2127 7000 หรือที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th

#เคียงข้างสร้างความสุขทุกช่วงชีวิต #กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข

สุดปัง!!! กรมการจัดหางาน บริการข้อมูลอาชีพอิสระแบบจัดเต็มเกือบ 200 อาชีพ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงาน...
05/05/2022
กรมการจัดหางาน on TikTok

สุดปัง!!! กรมการจัดหางาน บริการข้อมูลอาชีพอิสระแบบจัดเต็มเกือบ 200 อาชีพ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/vgnew #อาชีพ #อาชีพเสริม #กระทรวงแรงงาน #กรมการจัดหางาน #คนหางาน #ว่างงาน #อาชีพยอดฮิต

https://vt.tiktok.com/ZSdaJnCjQ/

สุดปัง!!! กรมการจัดหางาน บริการข้อมูลอาชีพอิสระแบบจัดเต็มเกือบ 200 อาชีพ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองส่ง....

https://www.facebook.com/prdoe11/posts/3175564226021833
07/04/2022

https://www.facebook.com/prdoe11/posts/3175564226021833

ก.แรงงาน ชวนคนไทยหางานผ่านเว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ" มีตำแหน่งงานรองรับ 1.5 แสนอัตรา
.
กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 159,703 อัตรา รองรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" คลิก > https://smartjob.doe.go.th/
.
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มองหางานทำสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่
.
นอกจากนี้ ยังให้บริการสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงานและคัดลอกรายชื่อผู้หางาน
.
ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ได้ดำเนินการปรับปรุงและรวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และบริษัทจัดหางานชั้นนำ
.
โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่
✅แรงงานด้านการประกอบ
✅แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
✅พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
✅ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
✅ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53261

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า ()

ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่...
28/02/2022

ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/hrad_th/f67e427bb23a36bfe2b65a2c9adb6f55.pdf

📢ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565📍https://w...
24/02/2022

📢ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📍
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/hrad_th/7d52347f391346ac5f28d0f17283d29b.pdf

24/02/2022

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

** โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ของแต่ละศูนย์สอบ) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/

อ่านรายละเอียดได้ที่ "ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564"
ตามลิงก์: https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_356

ทั้งนี้ สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ทั้งหมด ได้ที่: https://ocsc2.job.thai.com/

😁ท่านสามารถตรวจสอบเครื่องราชฯ  / การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน /และรายละเอียดอื่นๆ ของตัวท่านเอง ในระบบ DPIS 🚩🚩วิธี...
23/02/2022

😁ท่านสามารถตรวจสอบเครื่องราชฯ / การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน /และรายละเอียดอื่นๆ ของตัวท่านเอง ในระบบ DPIS

🚩🚩วิธีการเข้าสู่โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ ผ่านระบบ Itranet ของกรมการจัดหางาน ที่ http://10.1.40.45:8080 **ไม่สามารถใช้ในโทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เนตบ้านได้

วิธีการใช้งาน
1. Username : ป้อนชื่อผู้ใช้ระบบ (ระบบกำหนดให้ใช้เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
2. Password : ป้อนรหัสผ่าน (ระบบกำหนดให้ใช้เป็นวันเดือนปีเกิด ตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2550 รหัสผ่านคือ 01012550) **แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
3. กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฎหน้าจอดังรูป Login

หากท่านลืมรหัสผ่าน หรือต้องการแก้ไขข้อมูล แจ้ง Admin ระบบ หมายเลขโทรศัพท์ 022484468 หรือภายใน 3104 กลุ่มงานทะเบียนประวัติฯ

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/hrad_th/09e883dd142aaef8d295af60c974b2cf.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. "กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด ย้ำ!...
23/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. "กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญในปัจจุบัน ไม่มีปรับลดหรือยกเลิกแต่อย่างใด ย้ำ!! อย่าหลงเชื่อข่าวลือ"

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญและการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและตื่นตระหนก...อ่านรายละเอียดจากข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3scwVWt

[รอบรู้เรื่องราว กบข.]  อัปเดตบริการ กบข. เมนู “หลักสูตรออนไลน์”💡 Learn & Quiz วิดีโอรวมทุกเรื่อง กบข. ใน 1 นาที💡 GPF Cl...
02/02/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] อัปเดตบริการ กบข. เมนู “หลักสูตรออนไลน์”
💡 Learn & Quiz วิดีโอรวมทุกเรื่อง กบข. ใน 1 นาที
💡 GPF Class บรรยายออนไลน์เพื่อทวีค่าเงินออมวัยเกษียณ
💡 Exclusive Class วิดีโอเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้านให้สมาชิกฟรี! โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้ได้สะดวกทุกเวลา เรียนหรือดูไม่จบมาต่อครั้งหน้าได้ ผ่านหลายช่องทาง
- LINE กบข. https://lin.ee/pg7w6hn (เข้าผ่านมือถือ)
- My GPF Application https://bit.ly/2WsOKgQ (เข้าผ่านมือถือ)
- My GPF Website https://mygpf.gpf.or.th/ (เข้าผ่านคอมพิวเตอร์)

Photos from กบค. DOE's post
31/01/2022

Photos from กบค. DOE's post

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร...
31/01/2022

📢 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน
ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

📌 โดยสามารถทำแบบสำรวจออนไลน์ได้ทาง https://www.ocsc.go.th/wfhsurvey2022 หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง

🗓 ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ค่ะ

Timeline photos
25/01/2022

Timeline photos

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] อัปเดต! ช่องทางรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ปี 2564- สมาชิกที่ลงทะเบียนรับe-Statement ไว้ล่วงหน้า จะได้ร...
19/01/2022

[รอบรู้เรื่องราว กบข.] อัปเดต! ช่องทางรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ปี 2564
- สมาชิกที่ลงทะเบียนรับe-Statement ไว้ล่วงหน้า จะได้รับใบแจ้งยอดก่อนใครในวันที่ 20 ม.ค.65 โดยไม่ต้องรอรับเอกสารที่ต้นสังกัด
- สมาชิกที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับe-Statement กบข.จะเริ่มจัดส่งเอกสารไปยังต้นสังกัดของท่านตั้งแต่ 21 ม.ค. 65 ส่วนผู้ออมต่อ กบข. จะเริ่มจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ของท่าน โดยจะเริ่มจัดส่งตั้งแต่ 24 ม.ค.65
- ดาวน์โหลดไฟล์สำเนาใบแจ้งยอดผ่าน LINE กบข. My GPF Application My GPF Website ได้ตั้งแต่ 24 ม.ค.65 เป็นต้นไป

12/01/2022

📢 ประกาศ 🎉🎉

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเภททุน

1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565

2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 10 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2565

📌 ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่
https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training

Photos from Exam Bangkok's post
20/12/2021

Photos from Exam Bangkok's post

ที่อยู่

กรมการจัดหางาน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กบค. DOEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา Public Relations. Khaokai สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  애차 กรมการขนส่งทหารเรือ PDPC Thailand Satunapgn2022 สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี Bangphl เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ