การศึกษาท้องถิ่นไทย

การศึกษาท้องถิ่นไทย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ท้องถิ่นไทย's post
14/05/2021

Photos from ท้องถิ่นไทย's post

ทำอย่างไรถึงได้รับเกียรติบัตร ???ท่านต้องรับฟังการบรรยายและตอบคำถามประจำวัน ทั้ง 3 วัน รายละเอียด ดังนี้1. 🖥️ เข้าอบรม แ...
13/05/2021

ทำอย่างไรถึงได้รับเกียรติบัตร ???

ท่านต้องรับฟังการบรรยายและตอบคำถามประจำวัน ทั้ง 3 วัน รายละเอียด ดังนี้

1. 🖥️ เข้าอบรม และตอบคำถามประจำวัน ซึ่งสามารถอบรมย้อนหลังและตอบคำถามได้ถึงวันอาทิตย์นี้ (16 พ.ค. 64) เวลาเที่ยงคืน
🗓️🗓️🗓️ วันที่ 11 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
"การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)"
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://www.facebook.com/DLAlocaleducation/videos/309275660665432/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/92EIvFWFhUU
🎮 เล่นเกม BIA และรับเกียรติบัตรเพื่อนำไปอัปโหลดในคำถามของวันสุดท้าย (วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้) เล่นเกมได้ที่
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/
✅ คำถามประจำวันที่ 11 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
https://bit.ly/3w01QUO

🗓️🗓️🗓️ วันที่ 12 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
"แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom"
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5qXVNVC9Zm/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube
https://youtu.be/5c_Xw1-nXRY (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
📃 เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ
✅ คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
shorturl.at/uxG46

🗓️🗓️🗓️ วันที่ 13 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/peplqvfTP4U
✅ คำถามประจำวันที่ 13 พ.ค. 64 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน) ทั้งนี้ จะให้อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกม BIA ที่ Google Drive , Facebook หรือที่ใดก็ได้ แล้วนำลิงก์ที่อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกมส่งผ่านแบบฟอร์มคำถามประจำวัน 13 พ.ค. 2564 ที่ลิงก์นี้
หมาตเหตุ: วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ให้ข้ามข้อนั้นไป
shorturl.at/ajrzO

2. 🔎ค้นหาใบเกียรติบัตรหลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
📣 ทีมงานจะประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านเพจ Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube ช่อง LS.CHANNEL หลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
☎️ หากรายชื่อผู้เข้าอบรมท่านใดตกหล่นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ทีมงานคาดการณ์ไว้ จึงเกิดความขัดข้องขึ้นบางประการ ขออภัยในความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่อไป

ขอขอบคุณ

ทำอย่างไรถึงได้รับเกียรติบัตร ???

ท่านต้องรับฟังการบรรยายและตอบคำถามประจำวัน ทั้ง 3 วัน รายละเอียด ดังนี้

1. 🖥️ เข้าอบรม และตอบคำถามประจำวัน ซึ่งสามารถอบรมย้อนหลังและตอบคำถามได้ถึงวันอาทิตย์นี้ (16 พ.ค. 64) เวลาเที่ยงคืน
🗓️🗓️🗓️ วันที่ 11 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
"การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)"
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://www.facebook.com/DLAlocaleducation/videos/309275660665432/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/92EIvFWFhUU
🎮 เล่นเกม BIA และรับเกียรติบัตรเพื่อนำไปอัปโหลดในคำถามของวันสุดท้าย (วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้) เล่นเกมได้ที่
https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/
✅ คำถามประจำวันที่ 11 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
https://bit.ly/3w01QUO

🗓️🗓️🗓️ วันที่ 12 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
"แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom"
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5qXVNVC9Zm/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube
https://youtu.be/5c_Xw1-nXRY (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
📃 เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ
✅ คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน)
shorturl.at/uxG46

🗓️🗓️🗓️ วันที่ 13 พ.ค. 2564 🗓️🗓️🗓️
“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
🔵 รับชมย้อนหลังทาง Facebook (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/
🔴 รับชมย้อนหลังทาง YouTube (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
https://youtu.be/peplqvfTP4U
✅ คำถามประจำวันที่ 13 พ.ค. 64 (รับ Code ได้จาก LIVE ของแต่ละวัน) ทั้งนี้ จะให้อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกม BIA ที่ Google Drive , Facebook หรือที่ใดก็ได้ แล้วนำลิงก์ที่อัปโหลดเกียรติบัตรจากเกมส่งผ่านแบบฟอร์มคำถามประจำวัน 13 พ.ค. 2564 ที่ลิงก์นี้
หมาตเหตุ: วิทยากรอนุโลมให้กรณีบางท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ให้ข้ามข้อนั้นไป
shorturl.at/ajrzO

2. 🔎ค้นหาใบเกียรติบัตรหลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
📣 ทีมงานจะประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านเพจ Facebook การศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube ช่อง LS.CHANNEL หลังจากวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. 2564
☎️ หากรายชื่อผู้เข้าอบรมท่านใดตกหล่นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ทีมงานคาดการณ์ไว้ จึงเกิดความขัดข้องขึ้นบางประการ ขออภัยในความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทีมงานขอน้อมรับทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่อไป

ขอขอบคุณ

ฝากช่อง YouTube เพื่อการเรียนรู้ของคุณครูใต้โพสนี้ได้เลยและฝากช่อง YouTube ของเพจเราด้วย ไปตามกันได้เลยคลิก https://bit....
13/05/2021

ฝากช่อง YouTube เพื่อการเรียนรู้ของคุณครูใต้โพสนี้ได้เลย
และฝากช่อง YouTube ของเพจเราด้วย ไปตามกันได้เลย
คลิก https://bit.ly/3ubELhF
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

ฝากช่อง YouTube เพื่อการเรียนรู้ของคุณครูใต้โพสนี้ได้เลย
และฝากช่อง YouTube ของเพจเราด้วย ไปตามกันได้เลย
คลิก https://bit.ly/3ubELhF
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

13/05/2021

กำลังทยอยตอบข้อความนะคะ

รวบรวมลิงก์ใน LIVE “การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ YouTube for Teachers...
13/05/2021
Google ฟอร์ม สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรี

รวบรวมลิงก์ใน LIVE “การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ YouTube for Teachers”
วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

รับชมย้อนหลังทาง Facebook
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/

รับชมย้อนหลังทาง YouTube
https://youtu.be/peplqvfTP4U

คำถามประจำวันที่ 13 พ.ค. 64
shorturl.at/ajrzO

วิธีการสร้างช่อง YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtGv5MC4rMitmy0MbvPMQ4nSydXk0CIhL

สามารถเรียนรู้การสร้างช่องใน YouTube เป็นบทเรียน
https://creatoracademy.youtube.com/page/home?fbclid=IwAR3MJHszdKjuW4nGW1mh4pfWCmrLNyUM70oodI7m6g6_I4LzgyK0nGWDwZc

การสมัคร Google Workspace for Education ติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/groups/admingsuite

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook โครงการ YouTube for Teachers https://www.facebook.com/groups/3990225307725209/

Playlist เกม BIA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLykk74iWn9sBD_5FPhCN6H-zsP4u2VBEX

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
https://scurveteam.com/?fbclid=IwAR2Bjk59nGrP5UYBawiF3nSLAM9zYHAMZMPT2aEDqFrdmZKTBJa6S-cOXfY

สร้างแบบสำรวจใหม่ด้วยตนเอง หรือสร้างร่วมกับผู้อื่นพร้อมๆ กัน เลือกประเภทแบบสำรวจได้หลากหลายและวิเคราะห...

หนังสือแจ้งขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษา...
13/05/2021

หนังสือแจ้งขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

หนังสือราชการ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2021/5/17110_1.pdf

แนวทางการบันทึกข้อมูลฯ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/5/17110_20397.pdf

หนังสือแจ้งขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
หนังสือราชการ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2021/5/17110_1.pdf
แนวทางการบันทึกข้อมูลฯ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2021/5/17110_20397.pdf

ชมสด!!“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”วันที่ 13 พ....
13/05/2021

ชมสด!!
“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

รับชมทาง Facebook LIVE
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/peplqvfTP4U

ชมสด!!
“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

รับชมทาง Facebook LIVE
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/peplqvfTP4U

13/05/2021
การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers

“การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers”
วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

รับชมทาง Facebook LIVE
https://fb.watch/5sgqVMv6fa/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/peplqvfTP4U

คำถามประจำวันที่ 13 พ.ค. 64
shorturl.at/ajrzO

รวบลิงก์ใน การอบรม "แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom"เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64 shorturl.at/...
12/05/2021
คำถามหลังเรียน - วันที่ 12 พ.ค. 2564

รวบลิงก์ใน การอบรม "แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom"

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ

คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564
shorturl.at/uxG46

คู่มือ bitmoji
http://bit.ly/bitmojia

การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองอย่างมีปฏิสัมพันธ์
https://phet.colorado.edu/th/

เพจหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/chula.edii

Google Workspace for Education
https://www.facebook.com/scurvelearning

เนื้อหาสาระเพิ่มเติม
bit.ly/utel_jintavee
.
bit.ly/edii-05
.
https://bit.ly/edii-03
.
https://bit.ly/edii-01

ชมสด!!! เวลานี้แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.โดย รองศาสตร...
12/05/2021

ชมสด!!! เวลานี้
แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง (Chief Technology Officer, The S Curve) และคุณศุภชัย ศศิกนก (Google for Education Certified Trainer, The S Curve)

รับชมทาง Facebook LIVE
https://fb.watch/5qXVNVC9Zm/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/5c_Xw1-nXRY

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ

คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564
shorturl.at/uxG46

ชมสด!!! เวลานี้
แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง (Chief Technology Officer, The S Curve) และคุณศุภชัย ศศิกนก (Google for Education Certified Trainer, The S Curve)

รับชมทาง Facebook LIVE
https://fb.watch/5qXVNVC9Zm/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/5c_Xw1-nXRY

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ

คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564
shorturl.at/uxG46

12/05/2021
แนวทางการออกแบบ การจัดการสอนด้วย Google Classroom

วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
"แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom"

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 12 พ.ค. 64
shorturl.at/dfBPZ

คำถามประจำวันที่ 12 พ.ค. 2564
shorturl.at/uxG46

คู่มือ bitmoji
http://bit.ly/bitmojia

การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ https://phet.colorado.edu/th/

11/05/2021

ถึงคุณครูทุกท่านค่ะ live เมื่อเช้าเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะ ทั้งทางเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทยและyoutube ช่อง LS.Channel สำหรับการกรอกแบบสอบถามสามารถกรอกได้ถึงเที่ยงคืนนี้ (24.00 น) หลังจากนั้นจะปิดระบบนะคะ และสุดท้าย การเข้าไปสำรวจและเล่นเกมใน be internet awesome คุณครูจะได้เรียนรู้และนำไปใช้แทนการสอนเด็กในเรื่องความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต และการรู้เท่าทันสื่อ ท่านมีเวลาจนถึงวันสุดท้ายของการอบรม 13 พค.64 นะคะ

สำหรับท่านที่ฟังการบรรยายจบแล้วสามารถตอบคำถามประจำวันที่ 11 ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3w01QUOท้าย LIVE แต่ละวันจะให้ Co...
11/05/2021
คำถามหลังเรียน - วันที่ 11 พ.ค. 2564

สำหรับท่านที่ฟังการบรรยายจบแล้ว
สามารถตอบคำถามประจำวันที่ 11
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3w01QUO
ท้าย LIVE แต่ละวันจะให้ Code เข้าตอบคำถาม
ขอความร่วมมืองดแชร์ Code

ทั้งนี้ การรับเกียรติบัตร ท่านต้องตอบคำถามประจำวันทุกวัน
หากเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 3 วันจะได้รับเกียรติบัตรในวันสุดท้าย
ของการอบรม และจะแจ้งวิธีรับเกียรติบัตรใน LIVE วันที่ 13 พ.ค. 2564

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังการบรรยายในวันนี้
พบกันพรุ่งนี้ทางเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube : LS.CHANNEL

ชมสด!!!การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์...
11/05/2021

ชมสด!!!
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
"การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)"

รับชททาง Facebook LIVE
https://www.facebook.com/DLAlocaleducation/videos/309275660665432/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/92EIvFWFhUU

ชมสด!!!
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
"การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)"

รับชททาง Facebook LIVE
https://www.facebook.com/DLAlocaleducation/videos/309275660665432/

รับชมทาง YouTube LIVE
https://youtu.be/92EIvFWFhUU

11/05/2021
การนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)

การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)

สำหรับท่านที่ฟังการบรรยายจบแล้ว
สามารถตอบคำถามประจำวันที่ 11
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3w01QUO
ท้าย LIVE แต่ละวันจะให้ Code เข้าตอบคำถาม
ขอความร่วมมืองดแชร์ Code
ทั้งนี้ การรับเกียรติบัตร ท่านต้องตอบคำถามประจำวันทุกวัน
หากเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 3 วันจะได้รับเกียรติบัตรในวันสุดท้าย
ของการอบรม และจะแจ้งวิธีรับเกียรติบัตรใน LIVE วันที่ 13 พ.ค. 2564
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังการบรรยายในวันนี้
พบกันพรุ่งนี้ทางเพจการศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube : LS.CHANNEL

ประชาสัมพันธ์ "ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)".หากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
07/05/2021

ประชาสัมพันธ์ "ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)"
.
หากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดประสงค์จะขอใช้ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) ให้กรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ผ่านระบบ Google Forms ลิงก์ https://bit.ly/3h3qgsk ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
.
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25379_1_1620360170029.pdf?time=1620382550092

ตอบคำถามที่น้องๆ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าอบรมออนไลน์เพื่อยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ว...
07/05/2021
Teaser 11 13 Ls Channel

ตอบคำถามที่น้องๆ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าอบรมออนไลน์เพื่อยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 #9 น.เปิดจอรอชมนะคะ

# คลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=QH-cabREIqc&t=88s

Q & Aตอบข้อสงสัยการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงก์นี้หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นhttp://www.dla.go.th/upload...
07/05/2021

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงก์นี้
หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25377_1_1620360321220.pdf?time=1620361313711

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์"

ได้ทาง Facebook LIVE : เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย หรือ
YouTube LIVE : ช่อง LS.Channel (https://bit.ly/3ubELhF)
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

รับชมได้ฟรี!! พร้อมเกียรติบัตร
ไม่ต้องลงทะเบียนก่อน รายละเอียดการเช็คเวลาและการรับเกียรติบัตร จะแจ้งใน LIVE วันที่ 11 พ.ค.

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงก์นี้
หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25377_1_1620360321220.pdf

เตรียมอุปกรณ์ของท่านให้พร้อม     - อุปกรณ์รับชม อาทิ Smart Phone, Tablet และคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก    - อุปกรณ์เรียนรู้...
05/05/2021

เตรียมอุปกรณ์ของท่านให้พร้อม
- อุปกรณ์รับชม อาทิ Smart Phone, Tablet และคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก
- อุปกรณ์เรียนรู้ตามวิทยากร แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก ทั้งนี้สามารถใช้ Tablet หรือ Smart Phone ได้

แล้วพบกัน...

ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม "การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์"

ได้ทาง Facebook LIVE : เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย หรือ
YouTube LIVE : ช่อง LS.Channel (https://bit.ly/3ubELhF)
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

รับชมได้ฟรี!! พร้อมเกียรติบัตร
ไม่ต้องลงทะเบียนก่อน รายละเอียดการเช็คเวลาและการรับเกียรติบัตร จะแจ้งใน LIVE วันที่ 11 พ.ค.

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดได้แล้วที่ลิงก์นี้
หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25377_1_1620360321220.pdf

05/05/2021

1. ข้อแนะนำจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
2. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2564

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622419021

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การศึกษาท้องถิ่นไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การศึกษาท้องถิ่นไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะนำแนวทางที่ได้รับ ไปปรับใช้กับสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด
ติดตามอยู่จ้า
สวัสดีค่ะพร้อมประชุมแล้วค่ะ
เข้าร่วมแล้ว ขอบคุณค่ะ