Clicky

กองการสัสดี

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เปิดเหมือนปกติ

กทม. จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอา...
21/12/2022

กทม. จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน จำนวน 579 จุด

เพื่อเป็นการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทางกรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร โดยจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป จำนวน 579 จุด

จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
สำหรับจุดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่กรุงเทพมหานคร จัดไว้ คือ
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า (กทม.1)
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง (กทม.2)
• สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต
• ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง
• โรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง
• โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 11 แห่ง
• สำนัก 7 แห่ง
• หน่วยงานการพาณิชย์ 3 แห่ง

#ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
#กทมจัดพื้นที่ลงนาม #ลงนามถวายพระพร

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๔๓ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่...
15/12/2022

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ พลเอก เชิดชัย อังศุสิงห์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และ พลโท ธนา เลาหวณิช หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรี...
13/12/2022

"การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย"

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

9 กรกฎาคม 2514

“ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า” #พระดำรัสแรกเริ่มอันเป็นจุดกำเนิดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง...
07/12/2022

“ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า”
#พระดำรัสแรกเริ่มอันเป็นจุดกำเนิดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ
--
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโอลิส ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า) สูงถึง 2.27 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครล้นทะลักจนทำให้น้ำท่วมถนนสายสำคัญ โดยเฉพาะในเขตธนบุรี เขตคลองสาน และเขตบางพลัด เป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน ก่อเกิดปัญหาการจราจร เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวกำแพงกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้ามาท่วมถนน
--
ทว่า การป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดเสมือนเป็นการกักน้ำเพื่อซ้ำเติมผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ได้รับความยากลำบาก ขณะที่พื้นที่ติดกัน ประชาชนที่ไม่ถูกน้ำท่วมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจึงรู้สึกขาดที่พึ่ง ขาดความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความเครียด เพราะน้ำยิ่งท่วมสูงมากขึ้น ในที่สุดผู้ประสบอุทกภัยก็ออกมารื้อกระสอบทรายแนวกำแพงกั้นน้ำ ทำให้น้ำทะลักเข้ามาท่วมถนน เกิดการโต้เถียง ยื้อแย่งกระสอบทราย กลายเป็นการทะเลาะวิวาท
--
กระทั่งวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ขณะที่ข่าวเจ้าหน้าที่เผชิญหน้ากับประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมแพร่ภาพทางโทรทัศน์ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ” (ครั้งดำรงพระอิสสริยยศเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) ทอดพระเนตรอยู่ พระองค์จึงทรงมีรับสั่งว่า “ฉันอยากไปช่วยหรือชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจ แต่กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า”
--
#ทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องเสด็จไปเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เอง และในคืนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่า “องค์ภา” จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปเฝ้า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน #เพื่อกราบบังคมทูลขอพระราชทานคำแนะนำและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมและการป้องกัน รวมทั้งขอพระราชทานคำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติพระองค์และการพูดคุยกับราษฎรที่กำลังอยู่ในภาวะเครียด
--
และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยา” #เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม พระองค์ทรงออกไปรับน้ำใจของประชาชนที่ไม่ถูกน้ำท่วม แล้วนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบบ #เพื่อนพึ่งพาซึ่งกันและกัน
--
และนี่คือ #ที่มาของโครงการอาสา “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ร่วมกับกองอาสากาชาด สภากาชาดไทย (ปัจจุบัน คือ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย) #มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนพึ่งพากันในยามยาก เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในลักษณะของอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์สงบลง จากนั้นมาโครงการฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ต่อเนื่องเรื่อยมา
=============================
ที่มา: พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Museum)
เครดิต เพจ Facebook : น้ำเงินเข้ม
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙'s post
28/11/2022

Photos from เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙'s post

25/11/2022

✅การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)

➡️ผู้ที่เกิดปี 2545 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) ให้ไปรับหมายเรียกฯ ภายในปี 2565 ที่ เขต หรืออำเภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้

➡️หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

➡️จะได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ซึ่งจะกำหนด วัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ใน ปี 2566

➡️หากไม่สามารถมารับหมายเรียกฯ ด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทน โดยจะต้องมีหนังสือมอบหมายไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
#กองการสัสดี #รับหมายเรียก

24/11/2022

🗂การลงบัญชีทหารกองเกิน

▶️อายุ 17 ปี (เกิดปี 2548)
ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ภายในปี 2565

📕หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
- สำเนาทำเบียนบ้าน เจ้าตัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สูติบัตร (ถ้ามี)

🌟เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้วจะได้รับหลักฐาน "ใบสำคัญ (แบบ สด.9)"

❌หากไม่สามารถไปลงบัญชีด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ และพอจะเชื่อถือได้ ไปแจ้งแทน

▶️สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 45 ปี บริบูรณ์ ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกิน ณ เขต หรืออำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ภายในปี 2565 เช่นเดียวกัน
#กองการสัสดี #ลงบัญชีทหาร

รายการ พิราบคาบข่าว ตอน “การรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออ...
08/11/2022
พิราบคาบข่าว : รับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ออนไลน

รายการ พิราบคาบข่าว

ตอน “การรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566”

การรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประ...

31/10/2022

การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566
rcm66.rta.mi.th
#กองการสัสดี #พลทหารออนไลน์

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลู...
22/09/2022

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นวันแรก ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

พระราชดำรัส สมเด็จพระราชินีสุทิดา 🙏💜เรื่องที่น้อยคนจะรู้ ..สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งมั่นสืบสานพระราชกรณียกิ...
16/09/2022

พระราชดำรัส สมเด็จพระราชินีสุทิดา 🙏💜

เรื่องที่น้อยคนจะรู้ ..สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งมั่นสืบสานพระราชกรณียกิจ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ในด้านงานส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพฯ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านงานส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพฯ มาทรงปฏิบัติเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญ
พระราชดำรัสพระราชทานในงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2562 ความว่า 🙏💜

“ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี้ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูก...
12/09/2022

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๑ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณภาพ.FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

29/08/2022

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565
ภาพจาก : FB_สืบสาน รักษา ต่อยอด

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม...
03/08/2022

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และสถานที่ลงนามถวายพระพร

ส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ส่วนภาคเอกชน และ บ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม

ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ
#90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง
#ด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#ชมนิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดิน
#1ถึง15สค65บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
23/07/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ...
12/07/2022

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://www.royaloffice.th

ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

27/06/2022

"...หนังสือ เป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้..."

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

27/06/2022

#วันนี้ในอดีต
#เอกสารจดหมายเหตุ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปทรงเยี่ยมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง – ป่าละอู ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสเอกสาร ฉ/ร ๘๙๘

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ...
01/06/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
31/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

31/05/2022

ครม. เห็นชอบ 12 สิงหาคมของทุกปี
เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2565) ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ตามที่ วธ.เสนอ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานผ้าไทย ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไป ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบสานและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชนบูรณาการร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย อีกทั้งทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่น นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดและยกระดับผ้าไทยไปสู่เวทีโลก ขณะที่ชุมชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมผ้าไทยได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยได้กำหนดนิยาม “ผ้าไทย” คือ ผ้าที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการสืบทอดต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผลิตขึ้นภายในประเทศโดยฝีมือคนไทย ใช้เทคนิค อาทิ การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ โดยใช้เส้นใยธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ไหม ฝ้าย ใยสับปะรดที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น

https://www.facebook.com/102594821230996/posts/558591045631369/?d=n

30/05/2022

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๗ ในราชวงศ์จักรี
ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร นักศึกษา พนักงานและเจ้าหน้าที่ สถาบันพระปกเกล้า

30/05/2022

โครงการกำลังใจ

ความเป็นมา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย เนื่องด้วยทรงดำริว่า ทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่าย ในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง แต่กระนั้นในบางครั้ง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้ที่เป็นจำเลย กลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควร ในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวม ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควร ทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจ จะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาส และเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิด ซ้ำซ้อน และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วย

เป้าหมาย
โครงการกำลังใจ มีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นการเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ทางราชการได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะเลือกกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุด และช่วยส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ทางราชการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ต้องขังสตรี กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขัง กลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม นอกจากการให้กำลังใจและให้โอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โครงการฯ ยังมีเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พร้อมจะเป็นกำลังใจ และให้โอกาสแก่บุคคลที่แม้จะก้าวพลาด แต่ก็ได้เรียนรู้ที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350486583840888&id=100066386485800

วันที่ 29 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก...
30/05/2022

วันที่ 29 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคร...
26/05/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 475 ชุด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง จำนวน 475 ชุด

การนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในความห่วงใยพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้

#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด...
23/05/2022

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ติดกับลำน้ำชี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนสลับกับพื้นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ว่า “ลำน้ำชีในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม ให้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก”

กรมชลประทาน ได้พิจารณาวางโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 129 ไร่ ประกอบด้วยงานขุดลอกแหล่งน้ำพื้นที่ 120 ไร่ ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร รวมความจุ 780,000 ลูกบาศก์เมตร งานก่อสร้างฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน 5 แห่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอเข้าแผนงานงบประมาณ ปี 2567 หากโครงการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ราษฎรหมู่บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าศาลา และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 500 ครัวเรือน ประชากร 747 คน มีน้ำสำหรับการอุปโภคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 1,330 ไร่ สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

#โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสง
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

12/05/2022

โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

จากแนวพระราชดำริในการพัฒนาลำน้ำชีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการขาดแคลนน้ำเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่าน ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบกับปัจจุบันความต้องการการใช้น้ำของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
โครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องพระราชดำริขึ้น และบรรจุในภารกิจของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ โดยโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนงานพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การดำเนินงานโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ปี 2559 - 2564 ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยเดิม ความยาวรวม 54 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 429 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 2,210,000 ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ 2 ปี 2565 ดำเนินการขุดลอก จำนวน 92 ไร่ ความยาว 5,200 เมตร สามารถเพิ่มความจุได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำเก็บกักทั้งสิ้น 2,560,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และท่อรับน้ำ

ระยะที่ 3 เป็นการดำเนินงานขุดลอกส่วนที่เหลืออีก จำนวน 6 กิโลเมตร กำหนดแผนงานงบประมาณปี 2567 ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักรวม 3,152,800 ลูกบาศก์เมตร

ผลสัมฤทธิ์เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรตำบลยางหวาย และตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ ได้ถึง 1,030 ครัวเรือน 4,637 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ทางการเกษตรกว่า 10,000 ไร่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่และโดยรอบต่อไป

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
12/05/2022

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา...
10/05/2022

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ที่ค้างอยู่ 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในเขตลุ่มน้ำคลองชุมพรเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเป็นวงกว้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้สืบสานรักษาการดำเนินโครงการนี้ โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมซ้ำซากบนถนนสายเอเชีย 41 บริเวณสี่แยกปฐมพร และปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชุมพร โดยแบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ดำเนินเสร็จแล้ว จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนตอนล่างของอำเภอเมือง จำนวน 6 ตำบล ลดพื้นที่น้ำท่วม 37,500 ไร่ ช่วยเหลือราษฎร 16,802 ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายเอเชีย 41 แยกปฐมพร พร้อมทั้งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ 6,875 ไร่ และป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ ไม่ให้รุกล้ำพื้นที่เมืองชุมพร ตลอดจนลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมช...
10/05/2022

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคกลาง ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

6 พฤษภาคม พ.ศ.2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบําเพ็ญพระกุศลเนื่องใ...
10/05/2022

6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบําเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22 ณ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ

ที่อยู่

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรั
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+6622233259

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสัสดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอชื่นชม ส.อ.ศตวรรษ บุตรนาแพง เสมียนหน่วย สด.อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (สายพันธุ์ใหม่รุ่น 7/56)
สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ
💂💂💂🏥🏥🪖🪖💰💰🌟🌟🇹🇭🇹🇭🇹🇭

💰1.เงินเดือน + เงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวรวมเป็นเงิน10,000 บาท ต่อเดือน

🪖2.เครื่องแต่งกายได้รับ เครื่องแต่งกาย
เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัว
ตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ

🏢3.สิ่งอำนวยความสะดวกห้องพัก โรงนอน
ห้องสมุด เล่นกีฬา และอื่นๆ

🏥4.ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอด
ระยะเวลาที่เป็น“ทหารกองประจำการ”
สิทธิรักษาพยาบาล

📖5.มีการศึกษานอกระบบจนสำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

🌟6.ได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้า
โรงเรียนทหาร ซึ่งการเข้าเป็นทหาร
กองประจำการจะมีสิทธิได้รับคัดเลือก
มากกว่าพลเรือนสอบเข้าโรงเรียนนายสิบ

🛠7.การฝึกและส่งเสริมอาชีพ
มีการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพ
ก่อนปลดออกจากกองประจำการ
เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน
การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
และอื่นๆตามความถนัดของกำลังพล

ข้อมูลเพิ่มเติม https://sassadee.rta.mi.th

กองการสัสดี

#สิทธิประโยชน์
#ทหารกองประจำการ
#ทหารเกณฑ์
#ทหารบก
#ปืนใหญ่
#ค่ายเขตอุดมศักดิ์
#กองทัพบก

📷 By NUti
อายุ19ปีเป็น​ทหารได้ไหมคับ
อยากไปต่อนักรบชุดดำครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขออนุญาติสอบถามหน่อยนะครับ
อยากทราบว่าตอนเกณฑ์ คนที่จะร้องขอ. ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ. พอดีผมเกณฑ์.ปี64นี้
ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ ว่าคนไหนจะสมัครหรือเกณฑ์
ขอบคุณอ่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลทหารปี ๖๓
วันที่ 27 ก.ค. 63 ร.อ.สรรพวัฒน์ ทองบ่อ คณะกรรมการแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น1 ประจำคณะกรรมการตรวจเลือก จังหวัดนครราชสีมา คณะที่ 5 ช่วยทำหน้าที่คัดกรองทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกฯ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับ
จะไปแก้ไขวันตรวจเลือกในแบบสด.35คะ รบกวนสอบถามคะ ว่าแม่จะสามารถไปแทนได้ไหมค่ะ เนื่องจากลูกชายนั้นทำงานคะ แล้วต้องใช้เอกสารอาไรไหมค่ะ คือเนื่องจากครั้งที่แล้วได่ยื่นเอกสารไว้แล้วนะค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Spaghetii-Gaming DOPA Careers - สมัครงานกรมการปกครอง การต่างประเทศ DOPA Foreign Affairs Ministry of Interior (Thailand) Mahadthai Atมหาดไทย Kalahom Ministry of Defence (Thailand) Thailand Ministry of Defence ARY News Mahatthai CMG Police Radio (Thailand) Macey Banks New Trend