กองการสัสดี

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙'s post
05/05/2021

Photos from เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙'s post

Timeline Photos
04/05/2021

Timeline Photos

"...พระพุทธศาสนา แสดงความจริงของชีวิต

แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต มีวิธีการ

สั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผลว่า ทุกสิ่งเกิดจากเหตุ ผู้ใด

ประกอบเหตุอย่างไร เพียงใด ก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓

น้อมกราบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ 🙏🇹🇭💛

เนื่องใน #วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอด...
04/05/2021

เนื่องใน #วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ
๔ พ.ค.๒๕๖๒
#ทรงพระเจริญ
#กองทัพบก

เนื่องใน #วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อ
๔ พ.ค.๒๕๖๒
#ทรงพระเจริญ
#กองทัพบก

30/04/2021

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนที่อพยพมาจากอำเภอแม่ละมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รวมกัลป์ชุมชนพื้นเมืองเดิม ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร มีปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกิน เด็กเล็กเป็นโรคขาดสารอาหาร ทรงมีพระราชดำรัสว่า “การที่ชนเผ่าปกาเกอะญอ อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ เป็นผลดีต่อสภาพป่าไม้ต้นน้ำลำธาร เป็นการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมอีกด้วย” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ให้อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปยังโครงการฝายทดน้ำแม่หาด โครงการชลประทานหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม และวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นหนึ่งในการวางระบบชลประทานเพื่อให้เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนมาจวบจนปัจจุบัน (รหัสเอกสาร ฉ/ร/๗๙๘)

เรียบเรียง : วีระยุทธ ไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

30/04/2021

มีพบ ก็ต้องมีจาก

ขอบคุณน้องๆ ทหารกองประจำการทุกนาย ที่กำลังจะปลดประจำการในวันนี้ ที่พวกคุณได้เสียสละทุ่มเทเพื่อกองทัพ ประชาชน และประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาในการรับราชการ

ขอให้น้องๆ นำสิ่งที่ดี ที่ได้รับจากการเข้ามาเป็นทหารในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่ชอบแก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับ และหากอนาคตใครที่ปลดไปแล้ว เกิดคิดถึง ผบช. หมู่ จ่า ครูๆ ทั้งหลายล่ะก็ สามารถแวะเข้ามาหา มาคุย มาเยี่ยมเยียนได้ตลอด ทุกหน่วยยินดีต้อนรับทุกคนเสมอ

ขอบคุณทุกๆ คนอีกครั้ง

#กองทัพบก #ทหารกองประจำการ
#น้องคนเล็ก #smartsoldiersstrongarmy

ทรงพระเจริญ๒๙ เมษายน เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบ...
29/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
🌐 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
🌐 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

กองทัพบก แจ้งเลื่อนรับทหารใหม่ จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 64 สอดคล้องสถานการณ์ COVID คำนึงความปลอดภัยทหารใหม่...
29/04/2021

กองทัพบก แจ้งเลื่อนรับทหารใหม่ จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 64 สอดคล้องสถานการณ์ COVID คำนึงความปลอดภัยทหารใหม่เป็นสำคัญ
ตามที่ กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทางราชการได้มีการนัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในห้วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) โดยมีทหารกองประจำการจะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 387 นาย, กองบัญชาการกองทัพไทย 545 นาย, กองทัพบก 35,916 นาย (ทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก 32,709 นายและจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ 3,207 นาย), กองทัพเรือ 3,701นาย และกองทัพอากาศ 4,579 นาย
เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นลำดับ เพราะตระหนักดีว่าการรวมตัวของทหารกองประจำการซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้ง ผู้ที่จะต้องเข้ามาประจำการในหน่วยทหารมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยทหาร
แม้จะมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างรอบด้านไว้แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในครั้งนี้ รวมถึงลดการกระจายเชื้อสู่ครอบครัวและประชาชน กองทัพบกจึงได้เสนอข้อพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเลื่อนการรับทหารใหม่เข้าประจำการ ใน 1 และ 3 พ.ค.นี้ ออกไปก่อนจนกว่าระดับการแพร่กระจายของ COVID-19 จะลดลง
ซึ่งล่าสุด ในวันนี้ (28 เมษายน 2564) นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21 ประกาศให้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)​ งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน
กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0-2223-3259
การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการดังกล่าว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้น ยังคงเป็นไปตามปกติ
................................................................
28 เมษายน 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก Army Spoke Team
#กองทัพบก #เลื่อนวันรายงานตัวทหารกองประจำการ
#ผลัดที่1ประจำปี2564 #สถานการณ์โควิด19
#smartsoldiersstrongarmy
https://www.facebook.com/102248354575987/posts/316449903155830/

กองทัพบก แจ้งเลื่อนรับทหารใหม่ จากเดิม 1-3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 กรกฎาคม 64 สอดคล้องสถานการณ์ COVID คำนึงความปลอดภัยทหารใหม่เป็นสำคัญ
ตามที่ กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 ซึ่งการตรวจเลือกเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทางราชการได้มีการนัดหมายให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ในห้วงวันที่ 1-3 พฤษภาคม ตามที่ระบุไว้ในหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) โดยมีทหารกองประจำการจะต้องเข้ามารับราชการทหาร ผลัดที่ 1/2564 จากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 387 นาย, กองบัญชาการกองทัพไทย 545 นาย, กองทัพบก 35,916 นาย (ทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก 32,709 นายและจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ 3,207 นาย), กองทัพเรือ 3,701นาย และกองทัพอากาศ 4,579 นาย
เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด และ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าหน่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นลำดับ เพราะตระหนักดีว่าการรวมตัวของทหารกองประจำการซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ อีกทั้ง ผู้ที่จะต้องเข้ามาประจำการในหน่วยทหารมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในหน่วยทหาร
แม้จะมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้อย่างรอบด้านไว้แล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะต้องเข้าประจำการในครั้งนี้ รวมถึงลดการกระจายเชื้อสู่ครอบครัวและประชาชน กองทัพบกจึงได้เสนอข้อพิจารณาตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเลื่อนการรับทหารใหม่เข้าประจำการ ใน 1 และ 3 พ.ค.นี้ ออกไปก่อนจนกว่าระดับการแพร่กระจายของ COVID-19 จะลดลง
ซึ่งล่าสุด ในวันนี้ (28 เมษายน 2564) นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 21 ประกาศให้ ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ)​ งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 และ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เป็นการเลื่อนกำหนดการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ออกไปอีก 2 เดือน
กองทัพบกจึงขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0-2223-3259
การเลื่อนกำหนดรายงานตัวเข้าประจำการดังกล่าว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล หน่วยทหาร และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. ส่วนสิทธิของทหารกองประจำการ ที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารนั้น ยังคงเป็นไปตามปกติ
................................................................
28 เมษายน 2564
ขอบคุณข้อมูลจาก Army Spoke Team
#กองทัพบก #เลื่อนวันรายงานตัวทหารกองประจำการ
#ผลัดที่1ประจำปี2564 #สถานการณ์โควิด19
#smartsoldiersstrongarmy
https://www.facebook.com/102248354575987/posts/316449903155830/

กองทัพบกขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40) ให้เลื่อนการไปรายงานตั...
29/04/2021

กองทัพบกขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)
ให้เลื่อนการไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64

กองทัพบกขอแจ้งให้ทหารกองเกินที่จะต้องเข้าประจำการผลัดที่ 1/64 ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด.40)
ให้เลื่อนการไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการ โดยผู้ที่กำหนดให้รายงานตัว 1 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัว 1 กรกฎาคม 64 ส่วนผู้ที่กำหนดให้รายงานตัววันที่ 3 พฤษภาคม 64 ก็ให้ไปรายงานตัววันที่ 3 กรกฎาคม 64

25/04/2021
[หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง] ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแสดงถ...
22/04/2021

[หอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง]

ตั้งอยู่ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาของฝนหลวง ขั้นตอนการทำฝนหลวง ห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเครื่องบินที่ใช้ในการบินเพื่อทำฝนหลวง และยังมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมกันด้วย ไฮไลต์ของที่นี่อยู่ที่ห้องทรงงาน ภายในนั้นมีการจัดแสดงดินสอ เข็มทิศ สารฝนหลวง ที่เป็นสูตรทรงคิดค้น และมีแผนที่ประเทศไทยขนาด 1 ต่อ 250,000 อยู่ด้านหลังของโต๊ะทรงงานในห้องทรงงานฝนหลวง พร้อมทั้งตำราฝนหลวงพระราชทาน และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จากวังไกลกังวล

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

18/04/2021

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย (ตอนที่ ๙) : ทฤษฏีใหม่ (๔/๔)

ประโยชน์ของทฤษฏีใหม่

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นั้น สามารถสรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ดังนี้

๑. ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้

๒. ในหน้าแล้งมีน้ำน้อยก็สามารถเอาน้ำที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้ แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน

๓. ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีน้ำดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ำรวยขึ้นได้

๔. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวและช่วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป เป็นการประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย

#พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
#ทฤษฎีใหม่

ที่มา : Website_มูลนิธิชัยพัฒนา

เรียบเรียง : นางสาวนัทธมน จิตเจตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

Photos from โบราณนานมา's post
13/04/2021

Photos from โบราณนานมา's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
11/04/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” 🦠🦠ศบค.19 ทบ ได้ออกหนังสือ มาตราการโควิด  ห้วงสงกร...
09/04/2021

มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา 2019” 🦠🦠

ศบค.19 ทบ ได้ออกหนังสือ มาตราการโควิด ห้วงสงกรานต์

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
08/04/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

#เส้นทางสู่ทหารอาชีพเชิญชวนน้องๆ มาสมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ (นักเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 รับจา...
07/04/2021

#เส้นทางสู่ทหารอาชีพ

เชิญชวนน้องๆ มาสมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ (นักเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 รับจากทหารกองประจำการ)

#เส้นทางสู่ทหารอาชีพ

เชิญชวนน้องๆ มาสมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ (นักเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 รับจากทหารกองประจำการ)

06/04/2021

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

นอกจากนั้น วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครอีกด้วย

#แจ้งเพื่อทราบจบ รด.ปี 3 แล้ว ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ นะครับ
02/04/2021

#แจ้งเพื่อทราบ
จบ รด.ปี 3 แล้ว ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ นะครับ

#แจ้งเพื่อทราบ
จบ รด.ปี 3 แล้ว ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ นะครับ

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอทรงพระเจริญยิ่งยืนน...
02/04/2021

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

Photos from หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช's post
01/04/2021

Photos from หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช's post

🔈เริ่มแล้ว !!! การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 (เว้นวันที...
01/04/2021

🔈เริ่มแล้ว !!! การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 (เว้นวันที่ 6 และ 12-15 เม.ย.)

อย่าลืม‼️คนที่เกิด พ.ศ.2543
และ คนที่เกิด พ.ศ.2535-2542 (ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือการตรวจเลือกฯยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี)
ให้ไปตรวจเลือกตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35)
หรือ https://bit.ly/2POKavW

เอกสารที่ต้องนำไปตรวจเลือกฯ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญ (สด.9)
3. หมายเรียกฯ (สด.35)
4. วุฒิการศึกษา
5. หลักฐานทางการแพทย์ (ถ้ามี)

เชิญชวน‼️สมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ (นักเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 รับจากทหารกองประจำการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทั่วประเทศ
คลิก>> https://bit.ly/3sGbdYT

🔈เริ่มแล้ว !!! การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2564 (เว้นวันที่ 6 และ 12-15 เม.ย.)

อย่าลืม‼️คนที่เกิด พ.ศ.2543
และ คนที่เกิด พ.ศ.2535-2542 (ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือการตรวจเลือกฯยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี)
ให้ไปตรวจเลือกตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35)
หรือ https://bit.ly/2POKavW

เอกสารที่ต้องนำไปตรวจเลือกฯ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญ (สด.9)
3. หมายเรียกฯ (สด.35)
4. วุฒิการศึกษา
5. หลักฐานทางการแพทย์ (ถ้ามี)

เชิญชวน‼️สมัครเป็นทหารกองประจำการเพื่อต่อยอดสู่ทหารอาชีพ (นักเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 รับจากทหารกองประจำการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสัสดีทั่วประเทศ
คลิก>> https://bit.ly/3sGbdYT

😎 ใคร !! ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯและปี 64 นี้ตรวจเลือกวันไหนบ้าง 🤔 ??สถานที่ตรวจเลือกฯ เช็คได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค...
31/03/2021

😎 ใคร !! ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ
และปี 64 นี้ตรวจเลือกวันไหนบ้าง 🤔 ??

สถานที่ตรวจเลือกฯ เช็คได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ
https://bit.ly/2POKavW

31/03/2021

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย (ตอนที่ ๗) : ทฤษฏีใหม่ (๒/๔)

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ขั้นต้นจนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรดำเนินการตามขั้นที่ ๒ และ ๓ ดังนี้

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒

คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการต่อไปนี้

๑. การผลิต : เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหาน้ำ และอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก

๒. การตลาด : เกษตรกรจะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่าย

๓. ความเป็นอยู่ : ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหารและเสื้อผ้าที่พอเพียง

๔. สวัสดิการ : แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

๕. การศึกษา : ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชน

๖. สังคมและศาสนา : ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว

โดยกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนเป็นสำคัญ

(จากภาพ ไม่ปรากฏวันที่ : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการพัฒนาตนเอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไม่ปรากฏวันที่ รหัสเอกสาร ฟ หจภ สบ๑.๑/๑๗๔๐))
#พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
#ทฤษฎีใหม่

ที่มา : Website_มูลนิธิชัยพัฒนา
เรียบเรียง : นางสาวนัทธมน จิตเจตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙

ที่อยู่

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวั
Bangkok
10200

สาย 12

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622233259

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสัสดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติสอบถามหน่อยนะครับ อยากทราบว่าตอนเกณฑ์ คนที่จะร้องขอ. ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ. พอดีผมเกณฑ์.ปี64นี้ ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ ว่าคนไหนจะสมัครหรือเกณฑ์
ขอบคุณอ่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลทหารปี ๖๓
วันที่ 27 ก.ค. 63 ร.อ.สรรพวัฒน์ ทองบ่อ คณะกรรมการแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น1 ประจำคณะกรรมการตรวจเลือก จังหวัดนครราชสีมา คณะที่ 5 ช่วยทำหน้าที่คัดกรองทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกฯ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับ
จะไปแก้ไขวันตรวจเลือกในแบบสด.35คะ รบกวนสอบถามคะ ว่าแม่จะสามารถไปแทนได้ไหมค่ะ เนื่องจากลูกชายนั้นทำงานคะ แล้วต้องใช้เอกสารอาไรไหมค่ะ คือเนื่องจากครั้งที่แล้วได่ยื่นเอกสารไว้แล้วนะค่ะ
เมื่อน้องๆทหารกองเกินไปแก้ไขหมายเรียกตามกำหนดคือในห้วง วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ ถึง ๒๒ ก.ค. ๖๓ สัสดีอำเภอก็จะแจ้งให้เราทราบวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือก ตลอดจนน้องๆก็จะได้รับทราบขั้นตอนต่างๆสิทธิทหารกองเกินได้ทราบ
ทำไมไม่เกณฑ์ทหารตอน หลัง มหาวิทยาลัย สอบเสร็จละ เกณฑ์ทหารก่อนสอบ พอสอบเสร็จจบมาก็ไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้ ต้องคอยเกณฑ์ก่อน ว่างอยู่เกือบปี จะหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ได้ อยู่นานๆก็ฟิวหมด นักวิชาการ ที่อวด ฉลาดทั้งหลายทำไมไม่คิด อยากจะตามอาเซียน อาเซียนส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นฝรั่ง เขาก็กำหนดแบบฝรั่ง คิดกันไม่เป็น ...แล้วประเทศจะไปทางไหนกัน
ขอสอบถามเรื่องเลื่อนวันเกณฑ์ทหารปี2563​ ในส่วนของคนผ่อนผันว่าไม่ต้องไปแสดงตนที่หน่วยตรวจเลือกใช่หรือไม่ แล้วแบบนี้เราจะได้รับใบสด.35ของปี2564กับใบสด.43จากที่ไหนตอนไหน เพราะปีหน้าต้องไปอีกทีจะได้มีหลักฐานไปแสดง