กองการสัสดี

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
27/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

...ฝึกเตรียมพร้อม เพื่อปฏิบัติภารกิจ...

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 ฝึกเดินทางไกล ประจำเดือน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงด้านร่างกาย ฝึกความอดทน และพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยการเดินเท้าในทุกสภาพภูมิประเทศ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งยามปกติและยามสงคราม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๖ น. #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า #กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระรา...
27/12/2020

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๒๖ น. #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า #กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามผลการดำเนินงาน #โครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา​ ในพระราชูปภัมภ์​ฯ อำเภอเมือง #จังหวัดนครนายก
#กรมสมเด็จพระเทพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
27/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

🔊ประกาศ รร.จปร.

รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้าเป็น นตท. รอบพิเศษ

https://www.facebook.com/107833614157217/posts/213611143579463/?d=n

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ“การเกษตรบนที่สูง เหนือสุดของประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
26/12/2020

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
“การเกษตรบนที่สูง เหนือสุดของประเทศไทย”

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านสะโงะ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายและมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ให้สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จวบจนปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง มีผลผลิตหลัก ได้แก่ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ผักกาดกวางตุ้ง มะเขือเทศเชอร์รี่แดง ข้าวโพดหวานสองสี มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ขึ้นฉ่าย เสาวรสหวาน มะม่วง เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด องุ่น ไผ่ฟิลิปปินส์ ดอกเก๊กฮวย ดอกคาโมมายล์ หญ้าหวาน ฯลฯ

โครงการนี้ได้ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
26/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“ทหารตรวจความพร้อม......พร้อมสาธิตการปฏิบัติเพื่อรับสถานการณ์ COVID-19 เราจะสู้ไปด้วยกัน”

กองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ดำเนินการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ โดยหน่วยดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ และสาธิตการปฏิบัติในการออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน หากมีความจำเป็นที่จะต้องรับภารกิจหน่วยจะต้องปฏิบัติได้ทันที ทันเวลา ทันต่อเหตุการณ์ และปลอดภัย เพราะเราเป็นทหาร

#โควิด19 #กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8
#smartsoldiersstrongarmy #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ช่างภาพเจนน้อยสอโชค

https://www.facebook.com/272964356054948/posts/5055254001159269/

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
25/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“ เขี้ยวเล็บ ของ กรมทหารราบยานเกราะ Stryker “

ผบ.ร.112 พร้อมด้วย คณะ ผู้บังคับบัญชา ผบ.นขต.ร.112 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ผู้ปฏิบัติการประจำรถยานเกราะ Stryker ณ พื้นที่สนามฝึกศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้ทำการขับรถยานเกราะ Stryker ในพื้นที่ภูมิประเทศจริง หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก (OPNET) ผู้ปฏิบัติการประจำรถยานเกราะ Stryker ในเรื่องของการจัดรูปขบวนทางยุทธวิธี ,แผนการบรรทุก ขึ้นรถ – ลงรถ

ทั้งนี้ ผบ.ร.112 ได้ให้โอวาทกับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก และให้กำลังใจกำลังพลทุกนาย โดยเน้นย้ำให้กำลังพลมีความตั้งใจในการฝึกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้นำไปใช้ในการฝึกของหน่วยทหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับการฝึกในรุ่นครั้งต่อไป

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
25/12/2020

เรารักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

[ ในหลวง-เจ้าคุณพระสินีนาฏ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด และทรงพระดำเนิน เยี่ยมราษฎรซึ่งไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ]
.
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมราษฎรซึ่งไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน และทรงถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🇹🇭
Cr. เพจ กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” และประชาชนผู้เฝ้ารับเสด็จ

✨ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โคร...
25/12/2020

✨ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริในเรื่องการฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งเมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย โดยมีพระราชประสงค์หาพื้นที่เพื่อทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร

✨โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเกิดขึ้นโดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การชลประทาน การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ประชาชนได้พิจารณารูปแบบการเกษตรเพื่อใช้ในแปลงของตน

✨มูลนิธิชัยพัฒนาได้ยึดพระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากผืนดินที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันโครงการแห่งนี้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อมคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
24/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

สถานที่กักตัว (State Quarantine) ในหน่วยทหาร....พร้อมแล้ว

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ดำเนินการจัดเตรียม สถานที่สำหรับกักตัว (State Quarantine) กำลังพลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะ ทหารใหม่ผลัดที่ 2/63 ที่จะเข้าหน่วยในวันที่ 23 ธ.ค.63 นี้หลังจากฝึกเสร็จลาพักกลับบ้าน และยังเป็นการเตรียมความพร้อม ตามนโยบายกองทัพบกในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในหน่วยทหาร


#โควิด19 #กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8 #SMARTSoldiersStrongARMY #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ช่างภาพเจนน้อย

https://www.facebook.com/272964356054948/posts/5054548877896448/

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
24/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

บริจาคโลหิต เพื่อพี่น้องประชาชน สู้ภัย "Covid-19" ไปด้วยกัน

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย จัดกำลังพล ชุดจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลเลย ไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนกรณีฉุกเฉินรอรับการรักษาพยาบาล ในห้วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ พ.ศ.2564 และอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สถานที่บริจาค ณ โรงพยาบาลเลย อ.เมือง จ.เลย

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

22/12/2020
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ทหารมีไว้ทำไม?? เป็นคำถามที่หลายคนสงสัย

ก็ถ้าอยากรู้ก็ดูคลิปนี้..ทหารเขาทำอะไรกัน เขาจะสามารถทำอะไรได้บางนอกจาก"รบ" ไปชมกัน

#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

หลายครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหา
แต่พสกนิกรก็อุ่นใจที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Although Thailand has experienced difficulties at times.
Thai people have always been in safe hands under royal graciousness.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated “Modular Swab Unit” Developed by SCG under “Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment” to 20 Hospitals Nationwide.

#ช่วยกันแคร์ดูแลกัน #พ้นภัยโควิด19 #SCG

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โคร...
21/12/2020

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง ชนเผ่าละหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง เป็นต้น

ราษฎรที่มาเฝ้าฯ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในการนี้ด้วย

ขอขอบคุณ : มติชน และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

วันนี้ (๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งมีราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่าง ๆ อาทิ ชนเผ่าม้ง จากอำเภอหางดง ชนเผ่าปกาเกอญอ จากอำเภอแม่วาง ชนเผ่าละหู่ และชนเผ่าดาราอั้ง จากอำเภอฝาง เป็นต้น

ราษฎรที่มาเฝ้าฯ ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในการนี้ด้วย

ขอขอบคุณ : มติชน และ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ :
Website : http://www.phralan.in.th
Facebook: https://www.facebook.com/phralanofficial

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
21/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“ไทยต้องชนะ”

ในวันที่ทหารเป็นแนวหลัง กองพันบริการ กองบริการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ขอทำและนำส่งหน้ากากเฟสชิลด์ ส่งให้คุณหมอในแนวหน้าครับ

#ทหารแนวหลัง #ทหารมีไว้ทำไม #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
21/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ผลผลิต.....โครงการทหารพันธุ์ดี ใกล้โตเต็มที่
พร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคในราคาถูก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี” อย่างต่อเนื่อง ตามพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อที่จะนำผลผลิตในโครงการฯ ออกจำหน่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปในราคาถูก และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับกำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนภายนอกที่มีความสนใจ

ซึ่งตอนนี้ ผลผลิตของโครงการฯ เริ่มเจริญเติบโต ใกล้ที่จะได้เก็บ และนำออกจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไป

#โครงการทหารพันธ์ดี #เรารักกองทัพบก #กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8 #ARMYSTRONG #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #เศรษฐกิจพอเพียง

https://www.facebook.com/272964356054948/posts/5038798842804785/

โปรดอย่าเอื้อเฟื้อ เชื้อไวรัสแก่ผู้อื่นหน้ากากอนามัย ใส่ไว้มั่นใจกว่า อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ ด้วยนะครับ #วินัยทหารต้านโควิด...
21/12/2020

โปรดอย่าเอื้อเฟื้อ เชื้อไวรัสแก่ผู้อื่น

หน้ากากอนามัย ใส่ไว้มั่นใจกว่า
อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ ด้วยนะครับ

#วินัยทหารต้านโควิด
#smartsoldiersstrongarmy

กองทัพบกรับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้สนาม จากมูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เพื่อใช้ในภารกิจทางทหารhttps://youtu.be/Erk86p_S...
21/12/2020
ทบ. รับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้สนาม จากมูลนิธิพลเอกสุนทรฯ เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร

กองทัพบกรับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้สนาม
จากมูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร

https://youtu.be/Erk86p_SCE4

รายการที่นี่กองทัพบกวันนี้ จะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศ พิธีรับมอบรถพ่วง M1101 พร้อมเป้ เพื่อใช้ในภารกิจทางท.....

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
21/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“Army Barber Delivery”

พล.ร.2 รอ. ได้ดำเนินโครงการ “Army Barber Delivery” โดยจัดชุดจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่กวางทอง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.หนองกวาง ม.16 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ในห้วงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

20/12/2020
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“ด้วยความห่วงใย คนไทยต้องรอด”

วินัยทหารต้าน Covid-19
กับ 9 ข้อ New Normal

#วินัยทหารต้านโควิด #กองทัพบกเพื่อประชาชน #covid19

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"
20/12/2020

เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ​ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ภาพจาก : FB_Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
20/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โครงการทหารพันธุ์ดี”

กองพลทหารม้าที่ 3 โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ได้ให้การต้อนรับ พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมหน่วยกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะป็นผักสวนครัวปลอดสารพิษ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ปลา มาจำหน่ายในราคาถูก เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพื้นที่รอบหน่วยทหารต่างๆ ชึ่งหน่วยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ภายในโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบของสมาร์ตฟาร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตต่อไป

19/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

โควิดกลับมาแล้วนะครับ
19/12/2020

โควิดกลับมาแล้วนะครับ

ได้ข่าวทีแรก แอดมินแทบไม่อยากเชื่อ ว่าครอบครัวคนไทยจากแพปลาที่สมุทรสาครที่ติดโควิดกันแค่ 4-5 คนเมื่อวันก่อน

จะพุ่งพรวดรวดเดียวมาเป็นกว่า 500 คนในวันนี้ !!!!

จากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึงกว่า 500 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ และทางจังหวัดได้มีการประกาศล็อคดาวน์ โดยประกาศให้ จ.สมุทรสาครทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ม.ค.64

จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในหน่วยทหาร จึงให้ดำเนินการดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ถึงพื้นที่เสี่ยง และระดับความเสี่ยง เพิ่มมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติงานและพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยง

2. ให้กำลังพลงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร (พื้นที่เสี่ยงสูงคือ อ.มหาชัย)

3. ให้มีการตรวจสอบกำลังพลของหน่วยที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ จ.สมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 จนถึงปัจจุบัน และหากมีกำลังพลเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ให้นำเข้าสู่ระบบการควบคุมและเฝ้าระวังของหน่วย

4. ให้ศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังในส่วนของ บก.ทท. รวมทั้งประสานกับหน่วยควบคุมและเฝ้าระวังของเหล่าทัพเพื่อออกมาตรการทางการแพทย์ในการป้องกันร่วมกัน

สำหรับแอดมินแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ คือขอให้พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะทั้งทหารหรือคน จ.สมุทรสาครเอง รวมไปถึงพี่น้องทหารและพี่น้องคนไทยพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ ต้องหันมาเคร่งครัดในการดูแลและเฝ้าระวังตนเองให้เข้มงวดกันอีกครั้งแล้วครับ ใส่หน้ากากผ้าหรือแมสทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างให้มากขึ้น งดไปในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดไปยังพื้นที่เสี่ยงทุกกรณี

หากปฏิบัติได้ตามนี้ จะช่วยให้เราทุกคนปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19 แน่นอนครับ

#วัคซีนรอปีหน้า #หน้ากากผ้าใช้ได้เลย
#โควิด19 #การ์ดห้ามตก
#วินัยทหารต้านโควิด
#smartsoldiersstrongarmy

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
19/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

“แม้หวังตั้งสงบ....จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ”

การฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม ของหน่วย ร.3 พัน.3 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้กับกำลังพล ที่จะเข้าทำการฝึกเป็นหน่วย ระดับกองร้อยประจำปี 2564

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center
19/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

ทหารพราน 42 นำนักเรียนตาดีกา ตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” เดินทางไปทัศนศึกษา

ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส, มัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี) และน้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

⭕ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 โดย ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วย ได้นำนักเรียนตาดีกาพร้อมคณะครูโรงเรียนตาดีกาบ้านท่าน้ำ หมู่ 2 ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ตาดีการักษ์สถาบัน"

⭕ เดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนาอิสลามจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
🗣 ผลจากการทัศนศึกษาดูงาน ทำให้นักเรียนและคณะครู ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม เกิดความรัก และเข้าใจในพระราชกรณียกิจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ทุ่มเททรงงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

#ตาดีการักษ์สถาบัน
#ทรงพระเจริญ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มส...
19/12/2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้าจวนตานี จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง จ.ปัตตานี ที่ได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้า จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงทอผ้า และพระราชทานกี่ทอผ้าจำนวน 10 กี่ ให้แก่ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง เมื่อปี พ.ศ.2526

จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯกองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว

การนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 6 ราย พร้อมพระราชทานชุดยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ไปสอบถามอาการป่วยของนางสาวศิริภัสสร ทองจันทร์ อายุ 15 ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราธิวาส ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จด้วยความใส่พระราชหฤทัยใจ และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทั้งนี้นางสาวศิริภัสสร ทองจันทร์ ได้ถูกคนร้ายรอบยิงทั้งครอบครัวเมื่อปี 2560 สูญเสียทั้งบิดามารดามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่รอดชีวิต นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่อยู่

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง
Bangkok
10200

สาย 12

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622233259

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสัสดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติสอบถามหน่อยนะครับ อยากทราบว่าตอนเกณฑ์ คนที่จะร้องขอ. ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ. พอดีผมเกณฑ์.ปี64นี้ ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ ว่าคนไหนจะสมัครหรือเกณฑ์
ขอบคุณอ่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลทหารปี ๖๓
วันที่ 27 ก.ค. 63 ร.อ.สรรพวัฒน์ ทองบ่อ คณะกรรมการแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น1 ประจำคณะกรรมการตรวจเลือก จังหวัดนครราชสีมา คณะที่ 5 ช่วยทำหน้าที่คัดกรองทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกฯ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับ
จะไปแก้ไขวันตรวจเลือกในแบบสด.35คะ รบกวนสอบถามคะ ว่าแม่จะสามารถไปแทนได้ไหมค่ะ เนื่องจากลูกชายนั้นทำงานคะ แล้วต้องใช้เอกสารอาไรไหมค่ะ คือเนื่องจากครั้งที่แล้วได่ยื่นเอกสารไว้แล้วนะค่ะ
เมื่อน้องๆทหารกองเกินไปแก้ไขหมายเรียกตามกำหนดคือในห้วง วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ ถึง ๒๒ ก.ค. ๖๓ สัสดีอำเภอก็จะแจ้งให้เราทราบวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือก ตลอดจนน้องๆก็จะได้รับทราบขั้นตอนต่างๆสิทธิทหารกองเกินได้ทราบ
ทำไมไม่เกณฑ์ทหารตอน หลัง มหาวิทยาลัย สอบเสร็จละ เกณฑ์ทหารก่อนสอบ พอสอบเสร็จจบมาก็ไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้ ต้องคอยเกณฑ์ก่อน ว่างอยู่เกือบปี จะหาเลี้ยงครอบครัวก็ไม่ได้ อยู่นานๆก็ฟิวหมด นักวิชาการ ที่อวด ฉลาดทั้งหลายทำไมไม่คิด อยากจะตามอาเซียน อาเซียนส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นฝรั่ง เขาก็กำหนดแบบฝรั่ง คิดกันไม่เป็น ...แล้วประเทศจะไปทางไหนกัน
ขอสอบถามเรื่องเลื่อนวันเกณฑ์ทหารปี2563​ ในส่วนของคนผ่อนผันว่าไม่ต้องไปแสดงตนที่หน่วยตรวจเลือกใช่หรือไม่ แล้วแบบนี้เราจะได้รับใบสด.35ของปี2564กับใบสด.43จากที่ไหนตอนไหน เพราะปีหน้าต้องไปอีกทีจะได้มีหลักฐานไปแสดง