สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ Office of the RTAF Internal Audit

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
12/11/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ให้ความมั่นใจในการเฝ้าระวังและมีมาตรการกำกับดูแลกำลังพลที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2021

------------------------------

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงถึงเหตุการณ์ที่มีผู้แทนจากกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ณ โรงแรมสิรินพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ณ สนามบินอินชอน ในระหว่างเดินทางกลับเข้าประเทศ นั้น

จากการตรวจสอบในส่วนของกองทัพอากาศ มีกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 32 นาย แบ่งเป็น ผู้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งร่วมประชุมในกลุ่มเดียวกันกับผู้ตรวจพบเชื้อ จำนวน 6 นาย และผู้มีความเสี่ยงต่ำ คือเข้าร่วมการประชุมในส่วนอื่นๆ จำนวน 26 นาย

โดยกองทัพอากาศได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ดังนี้

1. นำกำลังพลทั้ง 32 นาย เข้ารับการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAP TEST) ครั้งแรก ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 ผลตรวจทุกนายออกมาเป็นลบ (ไม่พบการติดเชื้อ) และจะเข้ารับการตรวจในครั้งที่สองประมาณสัปดาห์หน้า

2. ให้กำลังพลทั้งหมดกักตัวอยู่ที่บ้านพัก (HOME QUARANTINE) เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

3. เน้นย้ำกำลังพลและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัดเป็นต้น

ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กำชับให้กรมแพทย์ทหารอากาศดูแลกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ทั้งการสอบสวนโรค การเฝ้าสังเกตอาการ และการให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนต่างๆ ตลอดจนได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด

"เป็นทีม เป็นธรรม นำกิจให้สำเร็จ"พลอากาศตรี คมกริช  นันทวิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
10/11/2020

"เป็นทีม เป็นธรรม นำกิจให้สำเร็จ"

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
06/11/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านการตรวจสอ...
06/11/2020

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ.รร.นนก.

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนภัศวิน อาคารสโมสร นนอ.รร.นนก.

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's cover photo
06/11/2020

สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's cover photo

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post
06/11/2020

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร จำนวน ๖ คน ...
06/11/2020

พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธาน
พิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร จำนวน ๖ คน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
03/11/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 😷 🦠❌

#กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
31/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

#รณรงค์ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์
#งดปล่อยโคมลอย
#งดบินโดรนในตอนกลางคืน

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
31/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
------------------------------
พิทักษ์ - สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รักษา - ผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พัฒนา - ขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ (Air Domain, Cyber Domain, Space Domain) ใช้ความรู้และทักษะของบุคลากร ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนากองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สานต่อ - งานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
29/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 5 พร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในพื้นที่จากสาธารณภัย ในทุกสถานการณ์”
#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#กองบิน5

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
29/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ใครไม่เกี่ยว...กองทัพอากาศ(ช่วย)เกี่ยวเอง!!!💙🌾

กองทัพอากาศ โดย กองบิน1 นำกำลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ้านสินสมบูรณ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

#ใจถึงใจไปทันที
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
23/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
20/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

21 ตุลาคม วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
20/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ใจถึงใจ ไปทันที
-----------------------------------
กองทัพอากาศ จัดเฮลิคอปเตอร์ EC 725 บินสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชน
-----------------------------------

กองทัพอากาศ ได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ทำการบินสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเส้นทางบิน “สนามบินกองบิน ๑ - อำเภอปักธงชัย - เขื่อนลำพระเพลิง – เขื่อนลำตะคอง – เขื่อนป่าสัก - สนามบินกองบิน ๑” โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ และ นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ร่วมขึ้นบินสังเกตการณ์

เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งนำภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยเกี่ยวข้องนำไปประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป

พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศเตรียมนำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาใช้เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันการเกิดอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วในหลายภารกิจ อาทิ ภารกิจการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ภารกิจสำรวจสิ่งกีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และเขื่อนลำตะคองตลอดจนแม่น้ำสาขา ฯลฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
19/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
------------------------------
พิทักษ์ - สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รักษา - ผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พัฒนา - ขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ (Air Domain, Cyber Domain, Space Domain) ใช้ความรู้และทักษะของบุคลากร ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนากองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สานต่อ - งานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
16/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศมุ่งเน้นพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
------------------------------
พิทักษ์ - สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

รักษา - ผลประโยชน์ของชาติ และสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

พัฒนา - ขีดความสามารถทั้ง ๓ มิติ (Air Domain, Cyber Domain, Space Domain) ใช้ความรู้และทักษะของบุคลากร ประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนากองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สานต่อ - งานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาด และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
15/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

🎉 แอดมินมีของ.....หมวกสุดExclusive 🎉
---------------------
📌 สำหรับกติกา...ง่ายๆ เพียง😊
1. Like page & Share โพสต์นี้ (พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
2. ตอบคำถาม (เครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศไทย...มีชื่อว่าอะไร)
3. Capture หน้าจอที่ได้ share แปะภาพไว้ในช่อง comment ที่ใต้โพสต์
--------------------
เท่านี้ทีมงานจะทำการสุ่ม และส่งของรางวัลถึงบ้านท่านครับ
📍 (ขอปิดรับกิจกรรม วันที่ 20 ต.ค.63 เวลา 12.00 น. และประกาศผล เวลา 15.00 น. ครับ)

15/10/2020
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
14/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

"สิ่งใดที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยได้ให้ทำทันที เพราะทหารต้องเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในทุกสถานการณ์"

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#ใจถึงใจไปทันที

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
12/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
12/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

มุ่งมั่นทำงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือค่านิยม (A I R)

กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน
(Sustainable smart air force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
12/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองพร้อมกันทั่วประเทศ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.
10/10/2020

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สปน.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
10/10/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

#ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
07/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

8 ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ทรงพระเจริญ

07/10/2020
กรมประชาสัมพันธ์
06/10/2020

กรมประชาสัมพันธ์

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ร่วมกิจกรรม ดังนี้

💥 ส่วนกลาง ณ บริเวณท้องสนามหลวง
• เวลา ๑๙.๑๙ น. : พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วประเทศ

💥 ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่แต่ละจังหวัดกำหนด

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และลงทะเบียนผ่านแอป ไทยชนะ

พลอากาศตรีคมกริช  นันทวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงา...
05/10/2020

พลอากาศตรีคมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ครบรอบ ๓๔ ปี (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยมีข้าราชการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
01/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

วันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post
01/10/2020

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
01/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศเน้นวางรากฐานการพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล
เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน
(Sustainable smart air force)

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
01/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ขอชื่นชมในความกล้าหาญ ความเสียสละของทุกคน ที่ไปปฏิบัติภารกิจ และเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อปกป้องรักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคนตลอดไป

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post
01/10/2020

Photos from สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ's post

ที่อยู่

171 สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

025342276

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด