Clicky

International Cooperation Section - Thai Customs Department

International Cooperation Section - Thai Customs Department International Cooperation Section of Thai Customs Department

เปิดเหมือนปกติ

นางสาวประภาพรรณ  ดวงชัย นายด่านศุลกากรเชียงแสน นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ และ นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ ...
18/03/2022

นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย นายด่านศุลกากรเชียงแสน นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ และ นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย ให้การต้อนรับ Mr. Denis Bertuit ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร และ Ms. Marie Delattre รองผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในโอกาสการศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรแม่สาย ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการค้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวเกี่ยวกับการจราจรขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และการควบคุมจุดผ่านแดนของประเทศไทยรวมถึงเพื่อเยี่ยมชมระบบปฏิบัติงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณด่านพรมแดน และระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ (License Plate Recognition System)

Ms. Prapapan Duangchai, Head of Chiang Saen Customs House, Mr. Peerakarn Buranakarn, Head of Chiang Khong Customs House and Mr. On Unthaweesap, Head of Mae Sai Customs House extended a warm welcome to Mr. Denis BERTUIT, Customs Attaché and Ms. Marie DELATTRE, Deputy Customs Attaché, Embassy of France in Thailand along with Ms. Nitaya Teingtrongpinyo, Director of Strategy and Planning Division on the occasion of a study visit at Chiang Saen, Chiang Khong, and Mae Sai Customs Houses during 17 - 18 March 2022. This study visit aims to understand the consequences of COVID-19 on trade and its potentially long lasting impacts on commercial traffic and controls around Thailand's border checkpoints and to visit border checkpoints which can operate CCTV and License Plate Recognition System.

U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand visited the Director of International Cooperation Sectionวันนี้ (...
10/03/2022

U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand visited the Director of International Cooperation Section

วันนี้ (10 มีนาคม 2565) นางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Edward Thurmond, U.S. Customs and Border Protection Attaché ประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Today, 10 March 2022, Ms. Chawchat Horwang, Director of International Cooperation Section, accompanied by the representatives from International Cooperation Section welcomed Mr. Edward Thurmond, U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand. During the visit, there was a discussion on the future collaborations between two organizations.

Virtual Courtesy Call with Mr. Eddy De CuyperCustoms Counsellor for Belgian Customsวันนี้ (9 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิ...
09/03/2022

Virtual Courtesy Call with Mr. Eddy De Cuyper
Customs Counsellor for Belgian Customs

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครราชทูตเบลเยียมวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และ Mr. Eddy De Cuyper ซึ่งทำการเข้าเยี่ยมคารวะในรูปแบบออนไลน์เนื่องในโอกาส Mr. Eddy De Cuyper เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายศุลกากรสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง

9 March 2022 - Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General, and representatives from the Thai Customs Department greeted H.E. Mrs. Sibille de Cartier d’Yves, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium to Thailand, and Mr. Eddy De Cuyper, Customs Counsellor of the Embassy of Belgium in Indonesia, accredited for Thailand, who paid a virtual courtesy call on the occasion of the assumption of duty. Both sides exchanged information and looked forward to continuing the bilateral cooperation.

หน่วยบริการชายแดนแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศุลกากรวันนี้ (8 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยย...
08/03/2022

หน่วยบริการชายแดนแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศุลกากร

วันนี้ (8 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Ms. Natasha Manji, Director General of International Policy and Partnerships Directorate และ Ms. Irene Serry, Regional Director หน่วยบริการชายแดนแคนาดาและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น อาทิ ความคืบหน้าในการเจรจาร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแคนาดาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางศุลกากร โครงการ Red Tag ซึ่งทำการเอ็กซ์เรย์พัสดุไปรษณีย์ที่อยู่ในขอบข่ายต้องสงสัยก่อนจะส่งออกไปยังแคนาดา รวมถึงการสานต่อความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานศุลกากรของทั้งสองประเทศ

Today, 8 March 2022, Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General, Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, and Ms. Chawchat Horwang, Ditector of International Cooperation Section, Strategy and Planning Division welcomed Ms. Natasha Manji, Director General of International Policy and Partnerships Directorate and Ms. Irene Serry, Regional Director of Customs Border Services Agency: CBSA, on the occasion of a courtesy visit to the Director-General. Both sides exchanged views on various issues regarding the draft of Customs Mutual Assistance Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Canada, Red Tag operation including both sides’ commitment to expand bilateral cooperation in the future.

The representatives from Embassy of Japan in Thailand, JICA and Japan Customs visited International Cooperation Section,...
08/03/2022

The representatives from Embassy of Japan in Thailand, JICA and Japan Customs visited International Cooperation Section, The Customs Department.

วันนี้ (8 มีนาคม 2565) นางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และศุลกากรญี่ปุ่น นำโดย Mr. MURAKAWA Rei, Second Secretary (Customs Attaché) and Vice Consul ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้แนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมโดยศุลกากรญี่ปุ่นและ JICA ในหัวข้อการระบุเป้าหมายที่มีความเสี่ยงทางศุลกากร (Proposal paper of the Joint Workshop by Japan Customs and JICA on Cargo Targeting)

Today, 8 March 2022, Ms. Chawchat Horwang, Director of International Cooperation Section, together with representatives from International Cooperation Section welcomed representatives from Embassy of Japan in Thailand, Japan International Cooperation Agency (JICA) and Japan Customs led by Mr. MURAKAWA Rei, Second Secretary (Customs Attaché) and Vice Consul, Embassy of Japan in Thailand. In this regard, both sides introduced themselves and discussed on Proposal paper of the Joint Workshop by Japan Customs and JICA on Cargo Targeting.

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศุลกากร ​วันนี้ (2 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิ...
02/03/2022

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมศุลกากร

​วันนี้ (2 มีนาคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และนางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Tumur Amarsanaa เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และ Mr. Ganbaatar Tsetserleg เลขานุการโท เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น เพื่อหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานศุลกากรของทั้งสองประเทศ

​Today, 2 March 2022, Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General, Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, Ms. Nitaya Teingtrongpinyo, Director of Strategy and Planning Division, and representatives from the International Cooperation Section, Strategy and Planning Division welcomed H.E. Mr. Tumur Amarsanaa, Ambassador of Mongolia to Thailand, together with Mr. Ganbaatar Tsetserleg, Second Secretary, on the occasion of a courtesy visit to the Director-General. Both sides exchanged views on various issues in order to explore ways to expand bilateral cooperation between two Customs Administrations.

The representatives from JICA paid a courtesy call on Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Developme...
28/02/2022

The representatives from JICA paid a courtesy call on Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development of the Customs Department

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2565) ทปษ.ชัยยุทธ คำคุณ พร้อมด้วยนางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ Ms. KITAURA Maki ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการ “Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration” ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เนื่องในโอกาสการเยี่ยมคารวะ ณ ห้องทำงาน ทปษ.ชัยยุทธ อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยทั้งสองฝ่ายได้ทักทายอวยพร และแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์อันราบรื่นและแน่นแฟ้นมาโดยตลอดของทั้งสองประเทศในด้านศุลกากร

Today, 28 Febuary 2022, Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, together with Ms. Chawchat Horwang, Director of International Cooperation Section and delegates from International Cooperation Section, Strategy and Planning Division, welcomed Ms. KITAURA Maki, JICA expert and Chief Advisor of JICA Project “Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration” on the occasion of the courtesy call, at Mr. Chaiyut’s office, Building 1, the Customs Department. Both sides exchanged warm greeting and expressed their appreciation in the consistent cordial relations and strong alliance between the two countries in customs matters.

การประชุมเรื่องขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก – WCO Asia Pacific Plastic Waste Conference นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด...
25/02/2022

การประชุมเรื่องขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก – WCO Asia Pacific Plastic Waste Conference

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเรื่องขยะพลาสติกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนายชัยยุทธ คำคุณ ได้ร่วมอภิปรายในวาระที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของศุลกากรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, as Chair of the APEC Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) 2022, together with Ms.Chawchat Horwang, Director of International Cooperation Section and delegates from International Cooperation Section, Strategy and Planning Division, attended the WCO Asia Pacific Plastic Waste Conference via video conference from 24 to 25 February 2022, in which Mr.Chaiyut was invited as a guest speaker in the panel discussion regarding green Customs regional coordination on 25 February 2022.

การประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (The First Committee on Trade and Investment Meeting 2...
22/02/2022

การประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (The First Committee on Trade and Investment Meeting 2022)

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2565) นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวช่อฉัตร หอวัง ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวฝนทิพย์ ถนอมพงษ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ 2 และผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการค้าและการลงทุนเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ เพื่อรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

Today, 22 February 2022, Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, as Chair of the APEC Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) 2022, together with Ms. Chawchat Horwang, Director of International Cooperation Section, Ms. Phontip Tanompongphandh, Chief of International Cooperation Unit II, and delegates from International Cooperation Section, Strategy and Planning Division, attended the First Committee on Trade and Investment Meeting 2022 (CTI1 Meeting) via video conference to report back the results of the First SCCP Meeting (SCCP1 Meeting) which was held from 15 to 17 February 2022.

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – The First APEC Sub-Committee on Customs Procedur...
17/02/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – The First APEC Sub-Committee on Customs Procedures Meeting 2022

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (First Sub-Committee on Customs Procedures Meeting 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบเสมือนจริง ในการนี้ นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสืบสวนและปราบปราม กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร และกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, as Chair of the APEC Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP), presided over the first SCCP Meeting in 2022, which was held from 15 to 17 February 2022 in a virtual format. At this event, Ms. Nitaya Teingtrongpinyo, Director of the Strategy and Planning Division, as head of Thailand’s delegation, together with representatives from the Strategy and Planning Division, Enforcement Division, Customs Standard Procedures and Valuation Division, and Administration and Management of Information Exchange for Import, Export and Logistics Division attended this virtual meeting as well.

พิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – Opening Ceremony of the first APEC Sub-C...
15/02/2022

พิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – Opening Ceremony of the first APEC Sub-Committee on Customs Procedures Meeting 2022

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิด
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการศุลกากรเอเปค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (First Sub-Committee on Customs Procedures Meeting 2022) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบเสมือนจริง ในการนี้ นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองสืบสวนและปราบปรามเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of the Thai Customs Department, gave his honor today, 15 February 2022, to deliver a welcome and opening address for the first APEC Sub-Committee on Customs Procedures Meeting in 2022, which will be held from 15 to 17 February 2022, in a virtual format. At this event, Ms. Nitaya Teingtrongpinyo, Director of the Strategy and Planning Division, as head of Thailand’s delegation, together with representatives from the Strategy and Planning Division and the Enforcement Division attended this virtual meeting as well.

U.S. Customs and Border Protection Attaché เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการวันนี้ (28 มก...
28/01/2022

U.S. Customs and Border Protection Attaché เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (28 มกราคม 2565) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ Mr. Edward Thurmond, U.S. Customs and Border Protection Attaché ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร

U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand paid a courtesy call on Director-General of Thai Customs Department

Today (28 January 2022), Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of Thai Customs Department, and Mr. Chaiyut Kumkun, Principal Advisor on Customs Control Development, together with delegates from Strategy and Planning Division, welcomed Mr. Edward Thurmond, U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand, at the Reception Room, 2nd Floor, Building 1, Thai Customs Department.
Mr. Edward Thurmond has been officially appointed as the new U.S. Customs and Border Protection Attaché to Thailand.

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626676923

เว็บไซต์

http://www.customs.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ International Cooperation Section - Thai Customs Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง International Cooperation Section - Thai Customs Department:

วิดีโอทั้งหมด