สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม's post
07/01/2022

Photos from กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม's post

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรงดการแสดงรายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕วันเสาร์ที่ ๘ ...
05/01/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

ปลัด สปน.ส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวง-ผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน แจ้งยกระดับรับมือโอ
05/01/2022
ปลัด สปน.ส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวง-ผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน แจ้งยกระดับรับมือโอ

ปลัด สปน.ส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวง-ผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงาน แจ้งยกระดับรับมือโอ

ปลัด สปน.ส่งหนังสือด่วนถึงปลัดกระทรวง-ผู้บริหารระดับสูง …

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
27/12/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

Photos from กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม's post
26/12/2021

Photos from กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม's post

Photos from Thai Culture to the World's post
24/12/2021

Photos from Thai Culture to the World's post

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕วันอาทิตย์ที่ ...
22/12/2021

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน

#ชมฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน

#ชมฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕วันเสาร์ที่ ๒๕...
22/12/2021

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

การแสดงเนื่องในวันเปิด ฯ
- การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล
- พิธีเปิด ฯ
- รำอวยพรเปิดสังคีตศาลาปีที่ ๖๕
- การแสดงชุดสรรพศิลป์ถิ่นสยาม
- การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง

#ชมฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

การแสดงเนื่องในวันเปิด ฯ
- การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล
- พิธีเปิด ฯ
- รำอวยพรเปิดสังคีตศาลาปีที่ ๖๕
- การแสดงชุดสรรพศิลป์ถิ่นสยาม
- การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง

#ชมฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ระหว่างวันเสาร...
22/12/2021

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"

โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

หมายเหตุ รายการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต"

โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

หมายเหตุ รายการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

เตรียมพบกับละครเสภา  เรื่องขุนช้างขุนแผน  ตอนพระไวยแตกทัพ #รอบพิเศษวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ (ชุดศิลปินชาย หญิง)และ...
16/12/2021

เตรียมพบกับ
ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนพระไวยแตกทัพ
#รอบพิเศษ

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ชุดศิลปินชาย หญิง)
และวันอาทิตย์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ชุดศิลปินหญิง)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

***ท่านที่ซื้อบัตรชมการแสดงทั้งสองรอบจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากศิลปิน กรมศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ

เตรียมพบกับ
ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน
ตอนพระไวยแตกทัพ
#รอบพิเศษ

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ชุดศิลปินชาย หญิง)
และวันอาทิตย์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ชุดศิลปินหญิง)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

***ท่านที่ซื้อบัตรชมการแสดงทั้งสองรอบจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากศิลปิน กรมศิลปากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ

กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ ๑๘วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้...
16/12/2021

กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ ๑๘
วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายการบรรเลง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การบรรเลงโหมโรงเพลงขวัญเมือง วงสำนักการสังคีต
- การขับเสภาและการแสดงรำอาศิรวาท วงสำนักการสังคีต
- การแสดงรำเชิดจีน วงสำนักการสังคีต
- การบรรเลงประเภทเพลงปรบไก่
- เพลงสี่บท เถา วงกรมดุริยางค์ทหารบก
- เพลงตามกวาง เถา วงสำนักวัฒนธรรม ฯกรุงเทพมหานคร
- เพลงแขกลงสรง เถา วงกองดุริยางค์ตำรวจ
- เพลงสามัคคีรวมไทย เถา วงกองดุริยางค์ทหารเรือ
- เพลงม้าย่อง เถา วงกองดุริยางค์ทหารอากาศ
- เพลงหงส์ทอง เถา วงกรมประชาสัมพันธ์
- การบรรเลงเพลงลา - เพลงทยอยนอก สามชั้น วงรวมเหล่า

หมายเหตุ - กำหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ครั้งที่ ๑๘
วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายการบรรเลง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การบรรเลงโหมโรงเพลงขวัญเมือง วงสำนักการสังคีต
- การขับเสภาและการแสดงรำอาศิรวาท วงสำนักการสังคีต
- การแสดงรำเชิดจีน วงสำนักการสังคีต
- การบรรเลงประเภทเพลงปรบไก่
- เพลงสี่บท เถา วงกรมดุริยางค์ทหารบก
- เพลงตามกวาง เถา วงสำนักวัฒนธรรม ฯกรุงเทพมหานคร
- เพลงแขกลงสรง เถา วงกองดุริยางค์ตำรวจ
- เพลงสามัคคีรวมไทย เถา วงกองดุริยางค์ทหารเรือ
- เพลงม้าย่อง เถา วงกองดุริยางค์ทหารอากาศ
- เพลงหงส์ทอง เถา วงกรมประชาสัมพันธ์
- การบรรเลงเพลงลา - เพลงทยอยนอก สามชั้น วงรวมเหล่า

หมายเหตุ - กำหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
09/12/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

07/12/2021
04/12/2021
04/12/2021
spot

#พระไวยแตกทัพ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากรขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ตชุด  Classical in Touch 2021 no.2โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากรอ...
03/12/2021

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด Classical in Touch 2021 no.2

โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน : โชติ บัวสุวรรณ
ศิลปินเดี่ยววิโอลา : อัจยุติ สังข์เกษม

รายการเพลง
- V. Potavanich : Deep Impression
- W.A. Mozart : Sinfonia Concertante for Violin, Viola and
Orchestra in E-flat major, K.364 (320d) โชติ บัวสุวรรณ (ไวโอลิน),
อัจยุติ สังข์เกษม (วิโอลา)
- D. Shostakovich: Symphony no.5 in D minor, Op.47

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342, 0 2221 0171

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด Classical in Touch 2021 no.2

โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

ศิลปินเดี่ยวไวโอลิน : โชติ บัวสุวรรณ
ศิลปินเดี่ยววิโอลา : อัจยุติ สังข์เกษม

รายการเพลง
- V. Potavanich : Deep Impression
- W.A. Mozart : Sinfonia Concertante for Violin, Viola and
Orchestra in E-flat major, K.364 (320d) โชติ บัวสุวรรณ (ไวโอลิน),
อัจยุติ สังข์เกษม (วิโอลา)
- D. Shostakovich: Symphony no.5 in D minor, Op.47

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342, 0 2221 0171

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับ

02/12/2021

กระทรวงวัฒนธรรม โดย คณะนาฏศิลปินจากกรมศิลปากร ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษในงานวันชาติไทย (Thailand National Day) ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารแสดงประเทศไทยในงาน World Expo 2020 Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในขบวนพาเหรดแห่งรอยยิ้มจากอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) เพื่อไปยังเวทีหลัก Al Wasl Plaza และร่วมแสดงในการแสดง ชุด Miracle of Smile รวมทั้งจัดการแสดงโขน ชุด ยกรบ ในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองในช่วงค่ำเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ณ อาคารแสดงประเทศไทย นำเสนออัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดเอกลักษณ์ล้ำค่า งามตรึงตา นาฏศิลป์ ดนตรี และชุดอุดมศิลปาชีพวิถีงามประเพณีไทย โดยคณะนาฏศิลปินจากกรมศิลปากร จำนวน ๕ รอบต่อวัน (๑๖.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. ๑๘.๓๐ น. ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑.๐๐ น.) ซึ่งผู้เข้าชมงานฯ จะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยผ่านชุดการแสดง ๔ ภาค การแสดงขบวนนางนพมาศ การแสดงโขน การแสดงนาฏศิลป์ไทยที่สวยงามหลากหลาย และความประณีตของงานฝีมือช่างไทยที่ถ่ายทอดผ่านศิราภรณ์หรือเครื่องประดับสำหรับใช้สวมใส่ศีรษะ พัสตราภรณ์หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่ตกแต่งร่างกายอีกด้วย

ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากรอำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวน...
02/12/2021
โรงละครแห่งชาติ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิ ไอ้หนุ่มผมยาว, ฮัดเช้ย, ปูไข่ไก่หลง, ยอยศพระลอ, อนิจจาทิงเจอร์, แคนลำโขง, คาถามหานิยม, งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว, ด่วนพิศวาส และกุหลาบเวียงพิงค์

ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ, สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์,
โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ และธนิษฐา นิลบุตร

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท

เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 221001701

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

Photos from Sarakadee Lite's post
30/11/2021

Photos from Sarakadee Lite's post

Photos from Sarakadee Lite's post
30/11/2021

Photos from Sarakadee Lite's post

อาจารย์ Mark Smith จากมหาวิทยาลัย Oxford อาจารย์ประจำภาควิชา การละคร โรงเรียน Bangkok Patana British International Schoo...
30/11/2021

อาจารย์ Mark Smith จากมหาวิทยาลัย Oxford
อาจารย์ประจำภาควิชา การละคร โรงเรียน
Bangkok Patana British International School

ได้จองบัตรเข้าชมละคร "ขุนช้าง ขุนแผน"

ทาง Online รอบวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

อาจารย์ Mark Smith จากมหาวิทยาลัย Oxford
อาจารย์ประจำภาควิชา การละคร โรงเรียน
Bangkok Patana British International School

ได้จองบัตรเข้าชมละคร "ขุนช้าง ขุนแผน"

ทาง Online รอบวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

29/11/2021

นำชม พระไวยแตกทัพ

ประมวลภาพ กรมศิลปากร เปิดการแสดงละครเสภา ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ
27/11/2021
ประมวลภาพ กรมศิลปากร เปิดการแสดงละครเสภา ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ

ประมวลภาพ กรมศิลปากร เปิดการแสดงละครเสภา ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ

กรมศิลปากร โดยสำนักการสังคีต เปิดการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ ที่ โรงละครแห่งชาต.....

พร้อมกันหรือยังครับ เตรียมตัวพบกัน รอบแรกวันเสาร์นี้ยังพอมีบัตรเหลือ แต่ต้องรีบหน่อยนะครับ ณ ห้องจำหน่ายบัตร  โรงละครแห่...
22/11/2021

พร้อมกันหรือยังครับ เตรียมตัวพบกัน รอบแรกวันเสาร์นี้
ยังพอมีบัตรเหลือ แต่ต้องรีบหน่อยนะครับ
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

พร้อมกันหรือยังครับ เตรียมตัวพบกัน รอบแรกวันเสาร์นี้
ยังพอมีบัตรเหลือ แต่ต้องรีบหน่อยนะครับ
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

21/11/2021

สูจิบัตร และแผ่นพับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

📌เข้าอ่านสูจิบัตรและแผ่นพับในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ https://anyflip.com/bookcase/jtaxe

20/11/2021

เริ่มจำหน่ายบัตรชมการแสดง ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท

ในรอบวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และ
รอบวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

18/11/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐

และขอเชิญเข้าเที่ยวชมงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายในงาน จัดสาธิตศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรม สาธิตอาหารคาวหวาน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของดีจังหวัดสมุทรสงคราม และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

สำหรับการแสดงรอบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีดังนี้
๑. การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอน นางผีเสื้อสมุทรลักพระอภัยมณี
๒. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พิธีหาดทรายกรด ทศกัณฐ์พุ่งหอกกบิลพัท
จำหน่ายบัตรในวันงาน ราคา ๕๐๐ / ๓๐๐ / ๒๐๐ / ๑๐๐ / ๕๐ บาท เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ

🔸 สอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๑๔๔๒ และ Inbox Facebook อุทยาน ร.๒

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปาก...
18/11/2021

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิ ไอ้หนุ่มผมยาว, ฮัดเช้ย, ปูไข่ไก่หลง, ยอยศพระลอ, อนิจจาทิงเจอร์, แคนลำโขง, คาถามหานิยม, งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว, ด่วนพิศวาส และกุหลาบเวียงพิงค์

ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ, สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์,
โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ และธนิษฐา นิลบุตร

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 221001701

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะได้พบกัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “มนต์เสียงสำเนียงเพลงลูกทุ่ง”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย วานิช โปตะวนิช

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิ ไอ้หนุ่มผมยาว, ฮัดเช้ย, ปูไข่ไก่หลง, ยอยศพระลอ, อนิจจาทิงเจอร์, แคนลำโขง, คาถามหานิยม, งิ้วต่องต้อนอ้อนผู้บ่าว, ด่วนพิศวาส และกุหลาบเวียงพิงค์

ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ, สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์, มานิต ธุวะเศรษฐกุล, ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้, อิสรพงศ์ ดอกยอ, ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์,
โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ และธนิษฐา นิลบุตร

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 221001701

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเราจะได้พบกัน

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622216532

เว็บไซต์

http://www.finearts.go.th/performing/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการสังคีต กรมศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดง รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามเดินป่าฆ่าตรีปักกัน #ชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑ การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ วันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. การแสดงเนื่องในวันเปิด ฯ - การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล - พิธีเปิด ฯ - รำอวยพรเปิดสังคีตศาลาปีที่ ๖๕ - การแสดงชุดสรรพศิลป์ถิ่นสยาม - การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง #ชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑ การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ "เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต" โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑ หมายเหตุ รายการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด
เตรียมพบกับ ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ #รอบพิเศษ วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ชุดศิลปินชาย หญิง) และวันอาทิตย์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ชุดศิลปินหญิง) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer) ***ท่านที่ซื้อบัตรชมการแสดงทั้งสองรอบจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากศิลปิน กรมศิลปากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ #การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด #อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ