องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์ (Vision)วิสัยทัศน์ (Vision)
"สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"

พันธกิจ (Mission)
- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
- พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

เปิดเหมือนปกติ

💢 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ💢#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้วันแรงงาน ขอใ...
01/05/2021

💢 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ💢
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้วันแรงงาน ขอให้ทุกท่านสู้ๆ มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้า มีพลังฟันฝ่ากับอุปสรรคนานาทั่งปวง เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ

💢 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ💢
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้วันแรงงาน ขอให้ทุกท่านสู้ๆ มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้า มีพลังฟันฝ่ากับอุปสรรคนานาทั่งปวง เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ

01/05/2021

#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์สงขลา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.facebook.com/SongkhlaZooPage/videos/4025233520897483/

อสส.ร่วมกับ AIS 5G จัดกิจกรรมแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ มอบรางวัล - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) มูลค่า 41,900 บาท ...
30/04/2021

อสส.ร่วมกับ AIS 5G จัดกิจกรรมแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ มอบรางวัล - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง และบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปี ให้แก่ผู้ชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – AIS ร่วมจัดกิจกรรมแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และนางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ มอบรางวัลโทรศัพท์ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) มูลค่า 41,900 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AIS 5G จำนวน 1 เครื่อง และบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปี ให้แก่ผู้ชนะเลิศ นายหิรัณย์ สุนทรศิลป์ ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทาง www.zoothailand.org , Youtube Channel: ZooThailand และ เพจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ -ZPOT
#แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ #ZPOTxAIS

30/04/2021
Wake up with bad news and rain.🌧#RIPน้าค่อม
30/04/2021

Wake up with bad news and rain.🌧
#RIPน้าค่อม

Wake up with bad news and rain.🌧
#RIPน้าค่อม

สวนสัตว์นครราชสีมาปิดให้บริการ 14 วัน!!#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#สวนสัตว์นครราชสีมา#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
29/04/2021

สวนสัตว์นครราชสีมาปิดให้บริการ 14 วัน!!
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

📢สวนสัตว์นครราชสีมา​ ปิดให้บริการ​ ๑๔​ วัน​ ตั้งแต่วันที่​ ๒๖​ เมษายน​ -​ ๙​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๔​ ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา​ 📞สอบถามเพิ่มเติม๐๘๓-๓๗๒๐๔๐๔
#koratzoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

28/04/2021
Today we are young.🦁#สวนสัตว์นครราชสีมา#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
28/04/2021

Today we are young.🦁
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Today we are young.🦁
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

27/04/2021
Would Tapir Day.วันที่ 27 เมษายนของทุกปี เป็น “วันสมเสร็จโลก”เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของ...
27/04/2021

Would Tapir Day.
วันที่ 27 เมษายนของทุกปี เป็น “วันสมเสร็จโลก”
เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของสมเสร็จทั้ง 4 ชนิดจากการรุกรานจากมนุษย์ สมเสร็จเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรด

“สมเสร็จ” หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรามีสวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์ “สมเสร็จ” ซึ่งมีถิ่น กำเนิดในภาคใต้

#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์สงขลา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Would Tapir Day.
วันที่ 27 เมษายนของทุกปี เป็น “วันสมเสร็จโลก”
เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของสมเสร็จทั้ง 4 ชนิดจากการรุกรานจากมนุษย์ สมเสร็จเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรด

“สมเสร็จ” หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)เป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 15 ชนิดของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรามีสวนสัตว์สงขลาเป็นสถานที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์ “สมเสร็จ” ซึ่งมีถิ่น กำเนิดในภาคใต้

#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์สงขลา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

พบกับรายการ Zootuber ได้ทุกวันจันทร์ สำหรับตอน ความเชื่อกับนก ทางรายการขอขอบคุณ นายสัตว์แพทย์เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรั...
26/04/2021
ความเชื่อกับนก #15มาแรง #1ในมาแรง

พบกับรายการ Zootuber ได้ทุกวันจันทร์ สำหรับตอน ความเชื่อกับนก ทางรายการขอขอบคุณ นายสัตว์แพทย์เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย #zootuber #zoothailand #ZPOT

พบกับรายการ zootuber ได้ทุกวันจันทร์ทาง Channel ZOOTHAILAND ตอนความเชื่อกับนก ได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ นาย....

All friends have each other.But not all true friends have each other.#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว#องค์กา...
26/04/2021

All friends have each other.

But not all true friends have each other.

#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

All friends have each other.

But not all true friends have each other.

#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Look yourself.#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#สวนสัตว์นครราชสีมา#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
25/04/2021

Look yourself.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Look yourself.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Have lunch yet?#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
24/04/2021

Have lunch yet?
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Have lunch yet?
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

23/04/2021
Handsome Lion. #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
23/04/2021

Handsome Lion.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Handsome Lion.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมส่งกำลังใจ  ❤ ให้ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติห...
22/04/2021

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมส่งกำลังใจ ❤ ให้ บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
-การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง-

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #ร่วมส่งกำลังใจ #zoothailand #สู้covid19

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมส่งกำลังใจ ❤ ให้ บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
-การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง-

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #ร่วมส่งกำลังใจ #zoothailand #สู้covid19

Cutest thing you'll see today. wanna see pictures in our account? please Follow me #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #เที่ยว...
22/04/2021

Cutest thing you'll see today. wanna see pictures in our account? please Follow me #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย

Cutest thing you'll see today. wanna see pictures in our account? please Follow me #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย

Love you kiss.#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
21/04/2021

Love you kiss.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Love you kiss.
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Can you give a caption to this image? #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
20/04/2021

Can you give a caption to this image? #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Can you give a caption to this image? #เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

20/04/2021

นวัตปะการัง จากเทคโนโลยี 3D Printing ฟื้นฟูแนวปะการังชายฝั่ง ได้ในระยะเวลา 2 ปี

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมได้ลงไปดำน้ำสำรวจปะการังที่เขาหลัก จ.พังงา พร้อมวางปะการังเทียม และจัดวางฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง 3D Cement Printing ซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาครับ ว่ามันคืออะไร ? วันนี้ Top Varawut จะชวนมาทำความรู้จักเทคโนโลยีนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับ

จากโพสต์นี้ : https://www.facebook.com/TOPVarawut/posts/1190761311375139

นวัตปะการัง คือปะการังเทียมรูปแบบใหม่ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เลียนแบบรูปร่างและโครงสร้างของปะการังจริงตามธรรมชาติ จากเดิมที่เรามักจะใช้ซากรถยนต์ ซากรถไฟ ซากเรือเก่า ฯลฯ ซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ 10 ปี กว่าที่โครงสร้างแข็งเหล่านี้จะเข้ากับธรรมชาติ จนปะการังสามารถลงเกาะเจริญเติบโตอย่างเห็นผล แต่การเปลี่ยนมาใช้ปะการัง 3D Printing ที่มีรูปร่างเหมือนของจริงมากที่สุด แม้จะมีต้นทุนการผลิตที่ชิ้นละ ราวๆ 15,000 บาท แต่สามารถลดระยะเวลาฟื้นตัวของแนวปะการัง เหลือแค่ 1-2 ปีเท่านั้นครับ

การพัฒนา ปะการัง 3D Printing ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้พัฒนาต้นแบบปะการัง ทำการศึกษาและพัฒนาในทางวิชาการ SCG พัฒนาชิ้นงานจริงด้วยเทคโนโลยี 3D Printing พร้อมดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่าย และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำนวัตปะการังไปลงพื้นที่จริง เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ทดลองแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งพวกเราจะติดตาม เก็บข้อมูล เพื่อศึกษาวิจัย และขยายการใช้ นวัตปะการัง ในการฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้ทั่วทั้งแนวชายฝั่งต่อไปในอนาคตครับ

#TopVarawut #CTP #MNRE #DMCR #SCG #3Dprintingcoral

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post
19/04/2021

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post

แล้วคุณจะเห็นคุณค่าของสัตว์และธรรมชาติ พบกับรายการ Zootuber ได้ทุกวันจันทร์ #zootuber #ธรรมชาติเชื่อมโยงมนุษย์ #ZPOT #Zo...
19/04/2021
ความเชื่อมโยง ธรรมชาติ สัตว์ป่า และมนุษย์

แล้วคุณจะเห็นคุณค่าของสัตว์และธรรมชาติ พบกับรายการ Zootuber ได้ทุกวันจันทร์ #zootuber #ธรรมชาติเชื่อมโยงมนุษย์ #ZPOT #Zoothailand

พบกับรายการ Zootuber ได้ทุกวันจันทร์ ทาง Channel Zoothailand ตอน ความเชื่อมโยง ธรรมชาติ สัตว์ป่า และมนุษย์ ได้รับเกียรติจาก น....

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564
19/04/2021

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564

BATH TIME!!!🐅#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย
19/04/2021

BATH TIME!!!🐅
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย

BATH TIME!!!🐅
#เที่ยวทิพย์สวนสัตว์ไทย

อากาศร้อนร้อนแบบนี้...ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคร้าบ...          #โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ...
18/04/2021

อากาศร้อนร้อนแบบนี้...ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคร้าบ...
#โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อากาศร้อนร้อนแบบนี้...ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคร้าบ...
#โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

17/04/2021
ประกาศผลกิจกรรม #แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ #ZPOTxAIS ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแชร์...
16/04/2021

ประกาศผลกิจกรรม #แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ #ZPOTxAIS ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ทางเพจจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป

ด้วยความปราถนาดีจาก#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
15/04/2021

ด้วยความปราถนาดีจาก
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยความปราถนาดีจาก
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

News : 'วราวุธ'​ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน​ ในพื้นที่​ 17​ จังหวัดภาคเหนือ​ พบจุดความร้อนลดลง​กว่าร้อยละ​ 50​  ย้ำ...
14/04/2021

News : 'วราวุธ'​ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน​ ในพื้นที่​ 17​ จังหวัดภาคเหนือ​ พบจุดความร้อนลดลง​กว่าร้อยละ​ 50​ ย้ำ! ให้ทุกฝ่ายตรึงกำลัง​ เฝ้าระมัดระวังอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

วันนี้​ (14 เมษายน​ 2564) เวลา​ 09.30 น.​ นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามและรับฟังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน​ภาพรวม ในพื้นที่​ 17​ จังหวัดภาคเหนือ​ในปี​ 2564​ โดยพบว่า​ จุดความร้อน​ (Hotspot) ลดลงมากถึง​ร้อยละ​ 52​ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงาน/กิจกรรมต่าง​ ๆ​ ที่กระทรวงฯ​ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง​ ๆ​ และประชาชนในพื้นที่​ รวมไปถึงสภาพอากาศ อีกทั้ง​ ได้รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่​ 5​ จังหวัดที่สำคัญ​ ได้แก่​ เชียงใหม่​ ลำพูน​ แพร่​ ลำปาง​ และ​แม่ฮ่องสอน​ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน​ โดยมี​ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ปกท.ทส.)​ ผู้บริหารระดับสูง​ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง​ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ (นายรัฐพล​ นราดิศร)​ เข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์​ไฟป่าและหมอกควัน​ ผ่านระบบ​ Video Conference ณ​ ศูนย์ประชุมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน​ (ส่วนหน้า)​ จังหวัดเชียงใหม่​

รมว.ทส.​ กล่าวโดยสรุปว่า​ ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน​ มีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้​และควบคุมไม่ได้​ ดังนั้น​ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมได้​ คือจุดความร้อน​ (Hotspot) สำหรับ​ PM.​ 2.5​ เราไม่สามารถควบคุมได้​ ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง​ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน​ด้วย​ และขอให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน​ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย​ให้ชัดเจน​ถึงการดำเนินงานของกระทรวงฯ​ อำนาจหน้่าที่ต่าง​ ๆ​ ที่เราสามารถดำเนินการได้ อีกทั้ง​ต้องให้ความสำคัญในการดูแลขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ด้วย

รมว.ทส.​ กล่าวต่อไปว่า​ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน​ ทุกฝ่าย​ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ ทหาร​ อาสาสมัคร​ฯ​ และประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด​ ที่ได้พยายามร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา​ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้​ ซึ่งบางจังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย​ บางจังหวัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย​ ดังนั้น​ ขอให้นำข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา​ นำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์​ ถอดบทเรียนเพื่อวางแผนปรับการดำเนินงานทั้งในส่วนที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย​ และส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย​ นอกจากนี้​ รมว.ทส.​ ยังได้เน้นย้ำ​ ให้​ตรึงกำลัง​เจ้าหน้าที่​ ไม่ประมาท เฝ้าระมัดระวัง​ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง และได้ฝากให้ทุกหน่วยงานคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์​ อาทิ​ ในพื้นที่​ป่าอนุรักษ์​ พื้นที่เกษตร​ รวมไปถึงข้อมูลปริมาณน้ำฝนด้วย​ ซึ่งข้อมูลสถิติตัวเลขต่าง​ ๆ​ ทางวิทยาศาสตร์​ จะช่วยยืนยันและเป็นข้อมูลประกอบการทำงาน​ของกระทรวงฯ​ ต่อไปได้

รมว.ทส.​ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า​ "เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์​ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ​ ดลบันดาลให้​ ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดี มีกำลังกาย​ กำลังใจ​ สติปัญญา​ และขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง​ รักษาระยะห่าง​ หมั่นล้างมือ​ เพราะทุกท่านคือกำลังที่สำคัญของกระทรวงฯ​ ที่จะดูแล​ รักษา​ ปกป้องและ​แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป"

ได้ชื่อแล้ว น้องหมูหวาน ลูกฮิปโปแคระ สมาชิกใหม่ ตัวล่าสุดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนส...
14/04/2021

ได้ชื่อแล้ว น้องหมูหวาน ลูกฮิปโปแคระ สมาชิกใหม่ ตัวล่าสุดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกฮิ ปโปโปเตมัสแคระ จำนวน 1 ตัว เพศเมีย เปิดให้สัมผัสความน่ารักเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น และมีกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยว ได้ร่วมสนุกโหวตชื่อลูกฮิปโปแคระ โดยมี 2 ชื่อให้เลือก คือ หมูหวานและเบคอน โหวตผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท และรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมสนุกบัตรเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฟรี จำนวน 1 ปี ซึ่งได้มีเด็ก และเยาวชน นักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ร่วมโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระกันเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 คน

โดยชื่อที่ถูกโหวตมากที่สุดคือ ชื่อ "หมูหวาน” ซึ่งทางสวนสัตว์ Random ผู้ที่ร่วมสนุกโหวตชื่อ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณน้ำฝน วิริยะพงศ์พันธ์ุ จากรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท และผู้ที่ร่วมสนุกโหวตลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ เป็นบัตรเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 10 รางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางแฟนเพจ "สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo" หรือโทร.0-3831-8444 ต่อ212 โดยทางสวนสัตว์จะจัดส่งให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลต่อไป

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกฝ่ายมีการคัดกรอง นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในพื้นที่ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การรักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร พร้อม เช็คอิน ไทยชนะ และการจอดรถในที่ที่กำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวด้วยดี ที่เข้าใจในสถานการณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มโทร 038-318444 หรือ www.kkopenzoo.con

#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #khaokheowopenzoo
#ฮิปโปโปเตมัสแคระ

ที่อยู่

267/1 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ " เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025870051-60

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เตรียมพบกับการเปิดสวนสัตว์แบบเต็มรูปแบบ . ตอนนี้เอาคลิปมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ . ไว้พบกับน้องๆสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ได้ที่ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น
คนรักนก
http://www.tigernews.tv/10/10/2018/35016/ รบกวนช่วยส่งเรื่องถึงผู้เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการทุจริตอ่างเก็บน้ำสวนสัตว์สงขลาหน่อยครับ ไม่มีความเคลื่อนไหวนานมากแล้ว ตอนนี้พนักงานและลูกจ้างเริ่มอยู่ยาก ขอบคุณครับ
http://www.tigernews.tv/10/10/2018/35016/ รบกวนแอดมินช่วยส่งเรื่องถึงผู้ใหญ่เร่งตรวจสอบหน่อยครับ ไม่มีความเคลื่อนไหวนานมากแล้ว ตอนนี้พนักงานและลูกจ้างเริ่มอยู่ยาก
สวัสดีคะ admin อยากให้มีรายงานหรือการนำเสนอเรื่องราวของการเพาะพันธ์ุนกแต้วแล้วท้องดำบ้างคะ เหมือนเรื่องราวจะเงียบ ๆ ไป พอดีสนใจและติดตามอยู่ แต่หาข้อมูลไม่ได้เลย ขอบพระคุณค่ะ ^ ^
หญ้าคุณภาพกับทีมงามมืออาชีพของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ที่ไม่อ่อนจนเกินไป และไม่แก่จนเกินไป มีความยาวไม่ต่ำกว่า1.00 ม. และไม่สูงกว่า 2.50 ม. กรุณาตรวจสอบการทำงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บางคนของโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ด้วยค่ะ ว่าทำงานไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์กับผู้รับเหมาหรือไม่ จึงกล้าตรวจรับหญ้าที่แก่มาก จนมีรากงอก และมีความยาวมากกว่า3.50 ม.และสามารถตรวจรับสินค้าในวันอาทิตย์ได้ และสามารถยกเลิกการสั่งซื้อกับผู้รับเหมารายเดิมได้อย่างกระทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจึงทำให้เกิดความเสียหายกับผู้รับเหมาเป็นอย่างมาก แล้วสั่งซื้อกับผู้รับเหมารายใหม่ได้ทันทีเหมือนมีการเตรียมการไว้แล้วเรียบร้อย ทั้งนี้ทางเราได้จัดส่งเอกสารและรูปภาพประกอบไปให้องค์การพิจารณาแล้ว กรุณาตรวจสอบและดำเนินการอย่างด่วนที่สุด