กองสัญชาติและนิติกรณ์ Legalization Division

กองสัญชาติและนิติกรณ์ Legalization Division หากมีข้อสอบถาม inbox มาทางpage ได้นะครับ

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
20/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
17/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
16/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
15/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
14/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
13/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
10/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
09/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
08/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
07/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
06/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
03/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
02/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
01/11/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2566
31/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2566

📢กองสัญชาติฯ ขอขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำน...
31/10/2023

📢กองสัญชาติฯ ขอขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร 📌ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566📌 และขอปรับวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสารจากภาคปฏิบัติเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาและปรับวิธีการพนักงานจัดทำและบั...

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566
30/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566
27/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566
26/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566
25/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2566

25/10/2023

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้จัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสารที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นั้น ขอเรียนย้ำว่า โครงการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เชิงวิชาการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการแปลเอกสารของนักแปลที่แปลเพื่อการยื่นขอนิติกรณ์เอกสาร ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการนิติกรณ์เอกสารแก่ประชาชนมากขึ้นเท่านั้น ไ̲ม่̲̲ใ̲ช่̲̲ก̲า̲ร̲ร̲ั̲บ̲ร̲อ̲ง̲ห̲น่̲̲ว̲ย̲ง̲า̲น̲ห̲ร̲ื̲อ̲ต̲ั̲ว̲บุ̲̲ค̲ค̲ล̲ ̲(̲น̲ั̲ก̲แ̲ป̲ล̲)̲ ท̲ี่̲̲เ̲ข้̲̲า̲ร่̲̲ว̲ม̲ก̲า̲ร̲อ̲บ̲ร̲ม̲แ̲ต่̲̲อ̲ย่̲̲า̲ง̲ใ̲ด̲ ดังนั้นหากพบเห็นการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และขอเรียนยืนยันว่า กองสัญชาติและนิติกรณ์ไม่มีนโยบายรับรองนักแปลและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566
24/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2566
20/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2566
19/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2566
18/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2566
17/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566
16/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566
13/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566
11/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2566

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2566
10/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2566

📢ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 7 อัตรา และคนพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติ...
10/10/2023

📢ประกาศกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 7 อัตรา และคนพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติฯ
📍 สำหรับบุคคลธรรมดา 7 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 2 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.- 8 พ.ย. 2566

📍 สำหรับคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
💥 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค. 2566

📣อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.consular.mfa.go.th หัวข้อ"ประกาศกรมการกงสุล"
1️⃣ ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร
https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-4?cate=5f4c78fe22baaf16c6088762
2️⃣ประกาศรับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป
https://consular.mfa.go.th/th/content/10-10-66-5?cate=5f4c78fe22baaf16c6088762

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั...

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566
09/10/2023

สถิติผู้ขอรับบริการการนิติกรณ์เอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2566

29/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสารตามที่ศูนย์บริก...
22/09/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร

ตามที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์บริการวิชาการจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียด
การเข้าอบรมให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมลในวันดังกล่าว

เพื่อความสะดวกในการทำ workshop อาจนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ตมาด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อศูนย์บริการวิชาการทางเบอร์โทรศัพท์ 02 - 2184534-36 ทางอีเมล [email protected] หรือทางข้อความเฟสบุ๊ก Academic Service Center Aksornchula

15/09/2023
09/09/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักแปลเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร จัดโดย กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (ไม่เกิน 3 คน/หน่วยงาน) ลงทะเบียน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์ด้านล่างนี้ (รับจำนวนจำกัด)

📣ประกาศ📣กองสัญชาติและนิติกรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
12/05/2023

📣ประกาศ📣กองสัญชาติและนิติกรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศกรมการกงสุลเรื่่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกและปรับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน...

การนิติกรณ์เอกสารทางไปรษณีย์รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
09/05/2023

การนิติกรณ์เอกสารทางไปรษณีย์รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ที่อยู่

กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

+66917233604

เว็บไซต์

https://qlegal.consular.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสัญชาติและนิติกรณ์ Legalization Divisionผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสัญชาติและนิติกรณ์ Legalization Division:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}