Tourist Assistance Center Don Mueang Airport

Tourist Assistance Center Don Mueang Airport ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำสนามบินดอนเมือง Our office near the gate 2 , If you have any questions, comment, or suggestions Please e-mail to [email protected] or call + 66 (83) 1312267 thank you. 我们的办公室仍在建造中,如果需要什么帮忙请按下面的联系方式与我们联系。 电子邮件:[email protected] 电话:+ 66 (83) 1312267 우리사무실 1층 2출구에 있습니다. 어떤 태국여행문제를 있는, 우리 직접 연락주시기 바랍니다. 전화번호 : +66 (83) 1312267 , 이메일 : [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

*แก้ไขเพิ่มเติม* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ.ท่าอา...
11/03/2019

*แก้ไขเพิ่มเติม*

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ.ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทั้งนี้ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่ 145 ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นผู้ใดแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 02-283-1500 หรือสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 เพื่อทำการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

*สิ่งที่แก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำวันที่ วันที่ 12 มีนาคม 2562*

08/01/2019
Don Mueang International Airport-DMK

Don Mueang International Airport-DMK

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

ประชาสัมพันธ์การปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่อฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศ
ของกองทัพอากาศ
ด้วยกองทัพอากาศได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง โดยจะมีการแสดงของอากาศยานทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงการบินทางอากาศก่อนวันแสดงจริง เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ดังนี้

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
(1) เวลา 11.35-12.05 น.
ระยะเวลา 30 นาที
(2) เวลา 13.40-13.50 น.
ระยะเวลา 10 นาที

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
(1) เวลา 09.00-09.12 น.
ระยะเวลา 12 นาที
(2) เวลา 10.15-10.40 น.
ระยะเวลา 25 นาที

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
(1) เวลา 11.35-12.05 น.
ระยะเวลา 30 นาที

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
(1) เวลา 14.30-14.50 น.
ระยะเวลา 20 นาที

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
(1) เวลา 08.15-09.05 น.
ระยะเวลา 50 นาที

ทดม.จึงใคร่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง
ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปรับเวลาการบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

03/01/2019
เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที...
26/11/2018

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่ยวได้ลืมสมุดบันทึกส่วนตัวบริเวณเกทก่อนขึ้นเครื่องไปจังหวัดกระบี่ภายในสนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจึงได้ร่วมมือประสานงานในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางสนามบินดอนเมืองและค้นหาที่นั่งบริเวณนั้นพร้อมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่บริเวณนั้นทั้งหมดจนทราบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้เก็บหนังสือเอาไว้ให้ก่อนส่งคืนให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับสมุดบันทึกคืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองจึงอยากยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาแก่นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหมั่นตรวจทรัพย์สินของท่านทุกครั้งในขณะเดินทาง

On 6th September 2018, a German tourist lost his diary before boarding the flight to Krabi province. The Tourist Assistance Center staff co-operated with the Don Mueang Airport Police and the CCTV Department team in attempt to return the lost item to the owner. After a long period of searching, the searching team asked the cleaning maids of the restrooms in front of the boarding gates if they saw or found a diary. The searching unit was informed by one of the cleaning maids that she found the diary dropped in the restroom. Finally the diary was returned to the owner. The tourist was grateful for the help of the officers, the cleaning maids and the Tourist Assistance Center staff. However, we, The Tourist Assistance Center staff, would like to remind every tourist to carefully look after their belongings at all times.

2018 年 9 月6 号有德国人游客需要政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,由于游客忘了笔记本在登机口的周围先起飞去甲米 府。警察和政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼合作查了机场的监控和查找那个座位的周围和问询人员终于知道了清洁员收到笔记本了先还给游客完成,游客感谢了清洁员,从这个事情来说政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼想提醒游客注意自己的贵重物品和记下司机的消息,为了自己的安全。

2018年9月6日、ドイツ人観光客はTACスタッフからの援助を求めるようになりました。旅行者はドンムアン空港で移民の中にノートを忘れてしまった。TACのスタッフはノートを追跡するために、空港の監視カメラセンターの係官に連絡することにました。そして、警察はその地域を捜索した。カメラセンターのスタッフはクリーナーがあのノートをとりましたと言いました。その後、スタッフが本を観光客に持ってきました。観光客がノートブックを取り戻すと、センタースタッフとクリーナーに感謝します。最後、旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。私たちはこの事例をケーススタディとして提起したいと思います。それに、旅行者は常にあなたの財産をチェックしてください。

Am 6. September 2018 verlor ein deutscher Tourist sein Tagebuch. Die Abteilung der Überwachungskamera wiederholte das Überwachungskameras Footage, um die verlorene Sache zu finden. Nach der Suche erzählte eine Putzfrau, dass sie ein Tagebuch auf dem Boden der Toiletten vor dem Flugsteig gefunden hatte. Endlich wurde das Tagebuch zu dem Tourist zurückgebracht. Der Tourist bedankte sich so sehr für die Hilfe von den Touristassistenten und der Abteilung der Überwachungskameras und der Einwanderungsbehörde. Deswegen möchten wir,,Touristassistenten” alle Touristen daran erinnern, immer auf ihre Sachen aufzupassen.

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่...
23/11/2018

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางจากโรงแรมในย่านนานามายังสนามบินดอนเมืองแต่ได้ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus สีดำไว้ในรถแท็กซี่สีเหลือง เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจึงได้ร่วมมือประสานงานในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางสนามบินดอนเมืองและติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ในการนำโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวมาคืนให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับโทรศัพท์มือถือคืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและคนขับรถแท็กซี่เป็นอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองจึงอยากยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาแก่นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหมั่นตรวจทรัพย์สินของท่านทุกครั้งในขณะเดินทางพร้อมทั้งจดจำข้อมูลสำคัญต่างๆของรถแท็กซี่ที่ใช้บริการเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

On September 4th 2018, a tourist from Hong Kong forgot her black iPhone 7 plus in the yellow taxi, which took her from her hotel near Nana intersection to Don Mueang Airport. The Tourist Assistance Center staff co-operated with the Don Mueang Airport Police and the CCTV Department team to find the numbers on the license plate of that taxi in order to contact the driver to come back and return the lost item to the owner. Finally, the driver was reached on the phone and came back to return the phone to the owner. The tourist was grateful for the help of the officers, the Tourist Assistance Center staff and the taxi driver. However, we, The Tourist Assistance Center staff, would like to remind every tourist to carefully look after their belongings at all times and to remember the name of taxi driver, taxi license plate or taxi colors every time that they took the taxi for their safety.

2018 年 9 月4 号 有香港人游客需要政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,游客从NaNa的酒店街来了廊曼机场,但是忘了黑色的Iphone 7 Plus手机在黄色的出租车。警察和政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼合作查了机场的监控和联系出租车司机,司机拿手机还给游客完成。政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼和司机, 从这个事情来说政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼想提醒游客注意自己的贵重物品和记下司机的消息,为了自己的安全。

2018年9月4日、香港人観光客はナーナー道路に近いホテルからドンムアン空港までタクシーで移動ました。しかし、緑タクシーの中にiPhone 7 Plus 携帯電話を忘れていました。TACのスタッフは自動車登録書を追跡するために、空港の監視カメラセンターの係官に連絡することにました。運転手の情報もらってから、警察はあのタクシー運転手に電話しました。そのあとで、運転手は警察署で香港人観光客にiPhone 7 Plus 携帯電話を返却しました。最後、旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。私たちはこの事例をケーススタディとして提起したいと思います。然るに、すべての観光客はあなたのお荷物を慎重にチェックすることを心がけてください。その上、タクシー運転手、タクシー免許証またはタクシーの色を覚えておいてください。

Am 4. September 2018 vergaß eine Touristin aus Hong Kong ihr schwarzes iPhone 7 plus in dem gelben Taxi, mit dem sie vom Hotel neben der Nana Kreuβung zum Don Mueang Flughafen fuhr. Um die Telefonnummer des Taxifahrers zu erhalten, brauchten die Polizisten und die Touristassistenten die Nummer auf dem Kennzeichen des Taxis. Mit der Hilfe von der Abteilung der Überwachungskameras des Flughafens, erhielten die Polizisten und die Touristassistenten die Nummer auf dem Kennzeichen. Die Touristassistenten riefen den Fahrer an und erzählten ihm, dass seine Kundin ihr Handy in seinem Taxi vergessen hatte. Am Ende kam der Taxifahrer zur Polizeiwache des Don Mueang Flughafens, um der Touristin ihr Handy zurückzubringen. Die Touristin bedankte sich so sehr für die Hilfe von den Polizisten, den Touristassistenten, der Abteilung der Überwachungskameras und dem Taxifahrer. Deswegen möchten wir ,,Touristassistenten” alle Touristen daran erinnern, immer auf ihre Sachen aufzupassen und sich die Informationen über das Taxi einzuprägen.

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่...
19/11/2018

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางจากโรงแรมในย่านนานามายังสนามบินดอนเมืองแต่ได้ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 6S สีดำไว้ในรถแท็กซี่สีเขียว เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจึงได้ร่วมมือประสานงานในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางสนามบินดอนเมืองและติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ในการนำโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวมาคืนให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับโทรศัพท์มือถือคืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและคนขับรถแท็กซี่เป็นอย่างดีพร้อมให้สินน้ำใจแก่คนขับรถแท็กซี่เป็นการตอบแทน ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองจึงอยากยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาแก่นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหมั่นตรวจทรัพย์สินของท่านทุกครั้งในขณะเดินทางพร้อมทั้งจดจำข้อมูลสำคัญต่างๆของรถแท็กซี่ที่ใช้บริการเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

On September 3rd 2018, a Canadian tourist forgot his black iPhone 6s in the green taxi, which took him from his hotel near Nana intersection to Don Mueang Airport. The Tourist Assistance Center staff co-operated with the Don Mueang Airport Police and the CCTV Department team to find the numbers on the license plate of that taxi in order to contact the driver to come back and return the lost item to the owner. Finally, the driver was reached on the phone and came back to return the cell phone and was given the reward by the tourist. The tourist was grateful for the help of the officers, the Tourist Assistance Center staff and the taxi driver. However, we, The Tourist Assistance Center staff, would like to remind every tourist to carefully look after their belongings at all times and to remember the name of taxi driver, taxi license plate or taxi colors every time that they took the taxi for their safety.

2018 年 9 月3 号 有加拿大人游客需要政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,游客从NaNa的酒店街来了廊曼机场,但是忘了黑色的Iphone6s手机在绿色的出租车。警察和政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼合作查了机场的监控和联系出租车司机,司机拿手机还给游客完成。游客收到手机之后感谢了和给钱司机
为了报酬政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼和司机, 从这个事情来说政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼想提醒游客注意自己的贵重物品和记下司机的消息,为了自己的安全。

2018年9月3日、カナダ人観光客はナーナー道路に近いホテルからドンムアン空港までタクシーで移動ました。しかし、緑タクシーの中にiPhone 6S携帯電話を忘れていました。TACのスタッフは自動車登録書を追跡するために、空港の監視カメラセンターの係官に連絡することにました。運転手の情報もらってから、警察はあのタクシー運転手に電話しました。そのあとで、運転手は警察署でカナダ人観光客にiPhone 6S 携帯電話を返却しました。最後、旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。私たちはこの事例をケーススタディとして提起したいと思います。然るに、すべての観光客はあなたのお荷物を慎重にチェックすることを心がけてください。その上、タクシー運転手、タクシー免許証またはタクシーの色を覚えておいてください。

Am 3. September 2018 vergaß ein kanadischer Tourist sein schwarzes iPhone 6s in dem grünen Taxi, mit dem er vom Hotel neben der Nana Kreuβung zum Don Mueang Flughafen fuhr. Um die Telefonnummer des Taxifahrers zu erhalten, brauchten die Polizisten und die Touristassistenten die Nummer auf dem Kennzeichen des Taxis. Mit der Hilfe von der Abteilung der Überwachungskameras des Flughafens, erhielten die Polizisten und die Touristassistenten die Nummer auf dem Kennzeichen. Die Touristassistenten riefen den Fahrer an und erzählten ihm, dass sein Kunde sein Handy in seinem Taxi vergessen hatte. Am Ende kam der Taxifahrer zur Polizeiwache des Don Mueang Flughafens, um dem Tourist sein Handy zurückzubringen und den Finderlohn zu bekommen. Der Tourist bedankte sich so sehr für die Hilfe von den Polizisten, den Touristassistenten, der Abteilung der Überwachungskameras und dem Taxifahrer. Deswegen möchten wir ,,Touristassistenten” alle Touristen daran erinnern, immer auf ihre Sachen aufzupassen und sich die Informationen über das Taxi einzuprägen.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเท...
16/11/2018

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางจากจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตมายังสนามบินดอนเมืองแต่ได้ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung Note 8 สีเหลืองไว้ในรถแท็กซี่ Grab เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจึงได้ร่วมมือประสานงานในการติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือของบริษัท Grab และติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่ในการนำโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวมาคืนให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับโทรศัพท์มือถือคืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและคนขับรถแท็กซี่เป็นอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองจึงอยากยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาแก่นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหมั่นตรวจทรัพย์สินของท่านทุกครั้งในขณะเดินทางพร้อมทั้งจดจำข้อมูลสำคัญต่างๆของรถแท็กซี่ที่ใช้บริการเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

On August 28th 2018, a Vietnamese tourist forgot her yellow Samsung Galaxy Note 8 smartphone in the taxi, which she called via Grab Taxi Application to pick her up at Mochit BTS Skytrain station and drive her to Don Mueang Airport. The Tourist Assistance Center staff co-operated with the Don Mueang Airport Police to contact Grab Application’s call center to ask for the driver’s cell phone number in order to contact the driver to come back and return the lost item to the owner. Finally, the driver was reached on the phone and came back to return the phone to the owner. The tourist was grateful for the help of the officers, the Tourist Assistance Center staff and the taxi driver. However, we, The Tourist Assistance Center staff, would like to remind every tourist to carefully look after their belongings at all times and to remember the name of taxi driver, taxi license plate or taxi colors every time that they took the taxi for their safety.

2018 年 8 月28 号有越南人游客需要政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,游客从莫集轻轨站街来了廊曼机场,但是忘了黄色的手机牌子是Samsung Note 8在Grab出租车,游客预订Grab Taxi转件。警察和政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼合作Grab的公司和联系出租车的司机,司机拿手机还给游客完成。游客收到手机之后感谢了政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼和司机。从这个事情来说政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼想提醒游客注意自己的贵重物品和记下司机的消息,为了自己的安全。

2018年8月28日、ベトナム人観光客はモチットBTS駅からドンムアン空港に黄色のタクシーで移動しました。でも、旅行者はあのタクシーの中にSamsung Galaxy Samsung Note 8の携帯電話を忘れました。旅行家はがGapタクシーのサービスでタクシーを呼びしましたので、TACのスタッフと警察は運転手に連絡することができました。そのあとで、運転手は警察署でオーストラリア旅行家に携帯電話を返却しました。最後、旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。私たちはこの事例をケーススタディとして提起したいと思います。然るに、すべての観光客はあなたのお荷物を慎重にチェックすることを心がけてください。その上、タクシー運転手、タクシー免許証またはタクシーの色を覚えておいてください。

Am 28. August 2018 vergaß eine vietnamesische Touristin ihr gelbes Samsung Galaxy Note 8 smartphone in dem Taxi, mit dem sie von der Mochit BTS Skytrain-Haltestelle zum Don Mueang Flughafen fuhr. Zum Glück benutzte sie die Grab Applikation, die alle wichtige Informationen über das Taxi erhielt. Die Touristassistenten riefen den Fahrer an und erzählten ihm, dass seine Kundin ihr Handy in seinem Taxi vergessen hatte. Am Ende kam der Taxifahrer zur Polizeiwache des Don Mueang Flughafens, um der Touristin ihr Handy zurückzubringen. Die Touristin bedankte sich so sehr für die Hilfe von den Polizisten, den Touristassistenten, der Abteilung der Überwachungskameras und dem Taxifahrer. Deswegen möchten die Touristassistenten alle Touristen daran erinnern, sich die Informationen über das Taxi einzuprägen.

Tourist Assistance Center Don Mueang Airport's cover photo
15/11/2018

Tourist Assistance Center Don Mueang Airport's cover photo

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่...
12/11/2018

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองเนื่องจากนักท่องเที่ยวได้ทำกระเป๋ากล้อง Canon หายภายในสนามบินสุวรรณภูมิโดยไม่ทราบสถานที่แต่มาขอความช่วยเหลือที่สนามบินดอนเมืองเพราะมีเที่ยวบินกลับภายในวันนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจึงได้ประสานงานสอบถามไปยังทางประชาสัมพันธ์ของสนามบินสุวรรณภูมิจนทราบว่ามีพลเมืองดีได้นำส่งกระเป๋าของนักท่องเที่ยวเอาไว้ นักท่องเที่ยวจึงให้ชื่อที่อยู่เพื่อนของตนในประเทศไทยเป็นผู้รับแทนและส่งพัสดุกลับทางไปรษณีย์ให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเจอกระเป๋าและจะได้รับกลับทางไปรษณีย์ก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯที่ให้ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯดอนเมืองจึงอยากยกเรื่องนี้มาเป็นกรณีศึกษาแก่นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังหมั่นตรวจทรัพย์สินของท่านทุกครั้งในขณะเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

On May 26th 2018, a Canadian tourist had lost his Canon camera and accessories at Suvarnabhumi airport after coming from Vietnam the other day. He came to ask the Don Mueang airport police for help since he had to board a flight to Japan here. The Tourist Assistance Center staff contacted the Lost & Found department of Suvarnabhumi airport if the tourist’s camera was found. The department informed that the camera had been found and supervised by the department’s staff. Since the tourist had to travel to Japan, he therefore called his friend who worked in Thailand to come to retrieve his camera and gave her namd and details to the Lost & Found department staff. His friend was responsible for shipping the camera back to Canada. The tourist was grateful for the help of the Lost & Found department staff and the Tourist Assistance Center staff. However, we, The Tourist Assistance Center staff, would like to remind every tourist to carefully look after their belongings at all times.

2018 年 5 月26 号有加拿大人游客需要政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,由于游客忘了相机包canon牌子在素万那普机场不记丢的地方,可是游客需要帮助在廊曼机场因为今天有航班回国政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙要联系素万那普机场的问询处的素万那普机场,知道了有人送给问询处相机包,
游客给住在泰国朋友的地址为了朋友替我收到和 回送包裹完成了,当游客知道了找到相机包和要会收到。游客感谢了政府部门代表的旅游诈骗团体廊曼机场帮忙,从这个事情来说政府部门代表的旅游诈骗团体朗曼想提醒游客注意自己的贵重物品和记下司机的消息,为了自己的安全。

2018年5月26日、カナダ人観光客はTACスタッフからの援助を求めるようになりました。旅行者はスワンナプーム空港でカメラのバックを紛失した。しかし、どこで忘れたのは自身がないと言いました。でも、ドンムアン空港でフライトがありますので、彼はその状態を警察に報告することになりました。それで、TACのスタッフはスワンナプーム空港のLost & Foundセンターに連絡ことにしました。スタッフは旅行者のカメラのバックはスワンナプーム空港のLost & Foundにあるのを知らせました。旅行者はワンナプーム空港のLost & Foundスタッフに自分の住所をあけました。それから、Lost & Foundセンターは旅行者の住所通して、バックを送りした。。旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。最後、旅行家は彼らの助けにTACスタッフに感謝すしました。私たちはこの事例をケーススタディとして提起したいと思います。それに、旅行者は常にあなたの財産をチェックしてください。

Am 26. Mai 2018 verlor ein kanadischer Tourist ein Paar Tage vorher seine Canon Kamera und Ausrüstung am Suvarnabhumi Flughafen nach der Reise von Vietnam. Er brauchte Hilfe von der Polizei und den Touristassistenten des Don Mueang Flughafens, da er an diesem Tag nach Japan flog. Die Touristassistenten riefen die Lost & Found Abteilung an und informierten sie, das der Tourist seine Kamera dort verloren hatte. Die Lost & Found Abteilung erzählten, dass die Kamera gefunden wurde. Vor der Abreise gab der Tourist der Abteilung den Namen und Informationen von einer Freundin von ihm, die in Thailand arbeitete. Sie war für die Verschiffung der Kamara nach Kanada verantwortlich. Der Tourist bedankte sich so sehr für die Hilfe von den Touristassistenten und der Lost & Found Abteilung. Deswegen möchten wir,,Touristassistenten” alle Touristen daran erinnern, immer auf ihre Sachen aufzupassen.

ที่อยู่


ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ก่อตั้งโดย สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำ สำนักปลัดกรุะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทำการศูนย์ฯประจำท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดให้บริการอยู่ ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1 บริเวณประตูทางออกที่ 2

เบอร์โทรศัพท์

083-131-2267

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Tourist Assistance Center Don Mueang Airportผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Tourist Assistance Center Don Mueang Airport:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

น่าจะมี CCTV Live หน้าช่องทางผ่านการตรวจ เพื่อประเมินเวลาที่ต้องควรไปถึงล่วงหน้า. เผื่อไว้ด้วยก็จะเป็นการดีนะครับ
I had lost my wallet yesterday in an unknown taxi in Bangkok. I reported the incident to these guys which were amazing especially Jeorge (right) who was exceptionally good and efficient at his work. Jeorge alongside with his team were able to successfully recover my wallet. I am so pleased with the whole team and with the services provided at DMK Airport. Thank you again!
I had lost my wallet with my valuables in an unknown taxi and in a big city like Bangkok. These people have helped me so much and their work is so quick and efficient that they were able to successfully recover my wallet with all my valuables. One of the agent has resulted in being exceptionally amazing and his name is Tanakorn Chandramani (Jorge). Jorge is so helpful and friendly, we are very pleased with the services in this department. Thank you again!
Thank you Tanakorn Chandramani & Sutharee Arthornthurasuk for your incredible job at finding our lost gimbal back just within couple of hours. The gimbal was lost three days ago!!! We had lost our hope of finding it. You guys are super efficient and easy to deal with. You guys rock!!!!