ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่
สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ 📣ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์สร้างสุขทุกวันบ่อนไก่ #เปิดให้บริการกิจกรรม ดังน...
01/11/2021

แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ 📣

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์สร้างสุขทุกวันบ่อนไก่ #เปิดให้บริการกิจกรรม ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมตามภาพที่แนบ)
- กิจกรรมพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
- กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมดนตรีสากล
- กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขทุกวัย
- กิจกรรมอื่นๆ

** สมาชิกทุกท่านจะต้อง #กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามตัวอย่างที่แนบ **

และหากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ฯ สามารถสมัครสมาชิก พร้อมใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่จุดคัดกรองชั้น 1 ค่ะ

-------------------------------------------------------------
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของทางศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด

ขอบคุณค่ะ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระอ...
23/10/2021

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น
"วันปิยมหาราช"

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น
"วันปิยมหาราช"

วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยเป็นวันสุดท้ายในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก วันเข้...
21/10/2021

วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยเป็นวันสุดท้ายในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก วันเข้าพรรษา ที่มีมาแล้วเมื่อ วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 อันเป็นวันที่พระภิกษุเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาส คือ 3 เดือน ตามพระพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมค้างคืนนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้นั่นเอง
ซึ่งวันออกพรรษา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันออกพรรษานั้น เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ของไทย อีกวันหนึ่งในบ้านเรา จึงมีงานประเพณีต่างๆ มากมายในวันออกพรรษา ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และอื่นๆ

วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยเป็นวันสุดท้ายในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก วันเข้าพรรษา ที่มีมาแล้วเมื่อ วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 อันเป็นวันที่พระภิกษุเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาส คือ 3 เดือน ตามพระพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมค้างคืนนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้นั่นเอง
ซึ่งวันออกพรรษา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันออกพรรษานั้น เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ของไทย อีกวันหนึ่งในบ้านเรา จึงมีงานประเพณีต่างๆ มากมายในวันออกพรรษา ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และอื่นๆ

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องจากเป็นวันหยุด...
20/10/2021

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง และวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ขอบคุณค่ะ 🙏

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...
วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง และวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ขอบคุณค่ะ 🙏

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหาก...
13/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่

วันที่ 13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์..
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องในวันหยุดนักขั...
12/10/2021

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ขอบคุณค่ะ 🙏

📣 แจ้งทุกท่านทราบ...
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์
ขอบคุณค่ะ 🙏

01/10/2021
ทักษะฟุตซอล EP.12 การแต่งตัวของนักกีฬาฟุตซอล

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปทักษะฟุตซอล EP.12 การแต่งตัวของนักกีฬาฟุตซอล ⚽️⚽️
การแต่งกายของนักกีฬาฟุตซอลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปรับชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ ^^

ผู้สอน : นายวุฒิชัย พฤกธารา
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านพลศึกษา
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
ทักษะฟุตซอล EP.1 การยืดกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/241847327490562
ทักษะฟุตซอล EP.2 : การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/421873555673084
ทักษะฟุตซอล EP.3 : การเลี้ยงลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4455738447824581
ทักษะฟุตซอล EP.4 : การเตะลูกฟุตซอลด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/356964672603460
ทักษะฟุตซอล EP.5 : การใช้เท้าให้ว่องไวในการเคลื่อนตัว >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/278671297394050
ทักษะฟุตซอล EP.6 : การเดาะลูกฟุตซอลด้วยหลังเท้า, ข้างเท้าด้านใน และเข่า >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1035052887248073
คลิปทักษะฟุตซอล EP.7 : การหยุดลูกฟุตซอลกลางอากาศด้วยหลังเท้า ข้างเท้าด้านใน และหน้าขา >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/392723858923340
ทักษะฟุตซอล EP.8 : การโหม่งลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/327092632542513
ทักษะฟุตซอล EP.9 : การส่งบอลและวิ่งเคลื่อนที่ตามจุด >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1965352980291660
ทักษะฟุตซอล EP.10 การแปรบอลเคลื่อนที่แบบ5จุดและเปลี่ยนตำแหน่ง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/2077852445708646
ทักษะฟุตซอล EP.11 การเป็นผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐาน >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/365880008568767

29/09/2021
ทำอาหาร EP.5 : สปาเก็ตตี้ไส้อั่วผัดพริกแห้ง

สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปการทำอาหาร EP.5 : สปาเก็ตตี้ไส้อั่วผัดพริกแห้ง ใครที่ชื่นชอบเมนูเส้น รับรองว่าถูกใจแน่ๆค่ะ ทำง่ายและอร่ยด้วยนะคะ ลองทำตามกันดูน้า 🥰

วัตถุดิบ มีดังนี้
1. เส้นสปาเก็ตตี้
2. น้ำมันพืช
3. ไส้อั่ว
4. ใบโหระพา
5. พริกแห้ง
6. กระเทียม
7. น้ำตาล
8. เกลือ
9. ซอสปรุงรส
10. น้ำมันหอย

วิธีการทำจะเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 😊
ผู้สอน : นางสาวกายทิพย์ ผลทอง
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านธุรการ การเงินและบัญชี
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
ทำอาหาร EP.1 : ส้มตำ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1169886136851635
ทำอาหาร EP.2 : ข้าวผัดปลากระป๋อง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4343459632406175
ทำอาหาร EP.3 : ไส้กรอกผัดซอส >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/374101874374867
ทำอาหาร EP.4 : ข้าวผัดกิมจิ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/582011663219381

สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ขอเชิญชวนสมาชิกศูนย์ฯ ตอบแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของสมาชิกศูนย์เยา...
27/09/2021

สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ขอเชิญชวนสมาชิกศูนย์ฯ ตอบแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของสมาชิกศูนย์เยาวชน ประจำปี 2566 ค่ะ

สามารถสแกน Qr Code ด้านล่างนี้ หรือ กด Link https://forms.gle/pvo6aizNt7zvHWWx6 ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ 😊

สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ขอเชิญชวนสมาชิกศูนย์ฯ ตอบแบบสำรวจความต้องการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการของสมาชิกศูนย์เยาวชน ประจำปี 2566 ค่ะ

สามารถสแกน Qr Code ด้านล่างนี้ หรือ กด Link https://forms.gle/pvo6aizNt7zvHWWx6 ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ 😊

27/09/2021
นันทนาการ EP.23 : การเคาะสี หรือการสะบัดสี

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรมนันทนาการ EP.23 : การเคาะสี หรือการสะบัดสี ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานแบบง่ายๆ สำหรับการทำศิลปะค่ะ วิธีการทำจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ผู้สอน : นายปวินท์ วงษ์ประเวศน์
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านนันทนาการ
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
นันทนาการ EP.1 : กล่องรีไซเคิล >>
https://www.facebook.com/105729551095705/videos/463523331320763
นันทนาการ EP.2 : ที่ใส่ดินสอแสนสวย >>
https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/2524302714529945
นันทนาการ EP.3 : ถุงผ้าแสนสวย >> https://www.facebook.com/105729551095705/videos/1016414942221635
นันทนาการ EP.4 : การเล่นหมากรุก (1) >> https://www.facebook.com/105729551095705/videos/2930088983925618
นันทนาการ EP.5 : การเล่นหมากรุก (2) >>
https://www.facebook.com/105729551095705/videos/4520391077993984
นันทนาการ EP.6 : การเล่นหมากรุก (3) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/486305042690623
นันทนาการ EP.7 : การเล่นหมากรุก (4) >>
https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/512743600074949
นันทนาการ EP.8 : การเล่นหมากรุก (5) >> https://www.facebook.com/105729551095705/videos/881884809363230
นันทนาการ EP.9 : กระปุกออมสินจากแกนกระดาษ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/533962297625963
นันทนาการ EP.10 : กรอบรูปจากไม้ไอศครีม >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/832839180984408
นันทนาการ EP.11 : ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/307082101141704
นันทนาการ EP.12 : ที่แขวนถุงขยะจากไม้แขวนเสื้อ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/246980710190693
นันทนาการ EP.13 : กล่องใส่อุปกรณ์จากลังกระดาษ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/986563222128392
นันทนาการ EP.14 : โต๊ะจากลังกระดาษ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/352419973121035
นันทนาการ EP.15 : การ์ดวันแม่ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/352571506402908
นันทนาการ EP.16 : ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/261825495464864
นันทนาการ EP.17 : ปลูกต้นไม้ "ต้นกะเพรา" >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/366333934931614
นันทนาการ EP.18 : กรอบรูปรูบิค >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/309560354260372
นันทนาการ EP.19 : การเป่าสี >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/992547021582701
นันทนาการ EP.20 : การพับสี >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/548698039718096
นันทนาการ EP.21 : การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ (ด้วยเทคนิคสีไม้) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1210360546151431
นันทนาการ EP.22 : ภาพพิมพ์สีโปสเตอร์จากวัสดุธรรมชาติ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/288733556029663

สวัสดีค่ะ ตารางการจัดกิจกรรมบนสื่อออนไลน์สำหรับวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 มาแล้วค่าาาา🥰 รอติดตามชมคลิปดีๆจาก...
25/09/2021

สวัสดีค่ะ ตารางการจัดกิจกรรมบนสื่อออนไลน์สำหรับวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 มาแล้วค่าาาา🥰 รอติดตามชมคลิปดีๆจากทางศูนย์ฯ กันได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อย่าลืม ! สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะ 😷✌️

สวัสดีค่ะ ตารางการจัดกิจกรรมบนสื่อออนไลน์สำหรับวันที่ 27-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 มาแล้วค่าาาา🥰 รอติดตามชมคลิปดีๆจากทางศูนย์ฯ กันได้เลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
-------------------------------------------
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
อย่าลืม ! สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า, ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะคะ 😷✌️

24/09/2021
ทักษะฟุตซอล EP.11 การเป็นผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐาน

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปทักษะฟุตซอล EP.11 การเป็นผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐาน ⚽️⚽️

วิธีการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปรับชมและฝึกปฏิบัติพร้อมๆ กันเลยค่ะ ^^

ผู้สอน : นายวุฒิชัย พฤกธารา
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านพลศึกษา
ผู้สอน : นางสาวเชาวรัตน์ พรมกลัดพะเนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) ปฏิบัติการ
ผู้สอน : นายปวินท์ วงษ์ประเวศน์
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านนันทนาการ
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
ทักษะฟุตซอล EP.1 การยืดกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/241847327490562
ทักษะฟุตซอล EP.2 : การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/421873555673084
ทักษะฟุตซอล EP.3 : การเลี้ยงลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4455738447824581
ทักษะฟุตซอล EP.4 : การเตะลูกฟุตซอลด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/356964672603460
ทักษะฟุตซอล EP.5 : การใช้เท้าให้ว่องไวในการเคลื่อนตัว >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/278671297394050
ทักษะฟุตซอล EP.6 : การเดาะลูกฟุตซอลด้วยหลังเท้า, ข้างเท้าด้านใน และเข่า >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1035052887248073
คลิปทักษะฟุตซอล EP.7 : การหยุดลูกฟุตซอลกลางอากาศด้วยหลังเท้า ข้างเท้าด้านใน และหน้าขา >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/392723858923340
ทักษะฟุตซอล EP.8 : การโหม่งลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/327092632542513
ทักษะฟุตซอล EP.9 : การส่งบอลและวิ่งเคลื่อนที่ตามจุด >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1965352980291660
ทักษะฟุตซอล EP.10 การแปรบอลเคลื่อนที่แบบ5จุดและเปลี่ยนตำแหน่ง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/2077852445708646

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้...
24/09/2021

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา

📣 แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ...วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ #งดกิจกรรมและการให้บริการ เนื่องในวั...
23/09/2021

📣 แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ...

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ #งดกิจกรรมและการให้บริการ เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม (วันมหิดล)

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณค่ะ

📣 แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ...

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ #งดกิจกรรมและการให้บริการ เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม (วันมหิดล)

ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณค่ะ

22/09/2021
ทำอาหาร EP.4 : ข้าวผัดกิมจิ

สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปการทำอาหาร EP.4 : ข้าวผัดกิมจิ ใครที่ชื่นชอบอาหารเกาหลี แนะนำเมนูนี้เลยค่ะ ทำง่ายและอร่อยด้วยค่ะ 🥰

วัตถุดิบ มีดังนี้
1. ไข่ไก่
2. ข้าวสวย
3. กิมจิ
4. เนื้อหมู
5. หอมหัวใหญ่
6. ซีอิ๊วขาว
7. น้ำมันหอย
8. เกลือ
9. น้ำตาล
10. กระเทียม
11. ต้นหอม
12. น้ำมันพืช
13. น้ำมันงา
14. พริกไทย
วิธีการทำจะเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 😊

ผู้สอน : นางสาวกายทิพย์ ผลทอง
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านธุรการ การเงินและบัญชี
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
ทำอาหาร EP.1 : ส้มตำ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1169886136851635
ทำอาหาร EP.2 : ข้าวผัดปลากระป๋อง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4343459632406175
ทำอาหาร EP.3 : ไส้กรอกผัดซอส >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/374101874374867

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น วันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้...
21/09/2021

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้น
ให้เป็น วันสันติภาพโลก (World Peace Day)
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมาย ผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่ง

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้น
ให้เป็น วันสันติภาพโลก (World Peace Day)
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมีวันสันติภาพโลกขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงมามากมาย ผู้คนต้องล้มตายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่ง

21/09/2021
ทักษะบาสเกตบอล EP.26 : การทำลูก Fade Away

สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปทักษะบาสเกตบอล EP.26 การทำลูก Fade Away ในกีฬาบาสเกตบอล ⛹️‍♂️
จะมีวิธีการเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ ^^

ผู้สอน : นายสุพจน์ เจริญยศ
ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านพลศึกษา
---------------------------------------------
สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ
ทักษะบาสเกตบอล EP.8 : การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการเล่นบาสเกตบอล >>https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1134938276933971
ทักษะบาสเกตบอล EP.9 : การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยใช้ลูกกลิ้งหรือ Roller Slide >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/346039563754810
ทักษะบาสเกตบอล EP.10 : การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/3029668623979764
ทักษะบาสเกตบอล EP.11 : การวิดพื้นด้วยปลายนิ้ว >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/309882200774589
ทักษะบาสเกตบอล EP.12 : การออกกำลังกายด้วยท่า Plank >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1077497315992769
ทักษะบาสเกตบอล EP.13 : การวิดพื้น (Push up) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/134745895421308
ทักษะบาสเกตบอล EP.14 : การบริหารร่างกายด้วยดัมเบล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/965815024256372
กษะบาสเกตบอล EP.15 การชู๊ตลูกบาสใต้แป้นด้วยท่า Reverse >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/337452024624475
ทักษะบาสเกตบอล EP.16 : การรับ-ส่งลูกบาส >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/905696870012860
ทักษะบาสเกตบอล EP.17 : การยืนตั้งรับและการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/502920360774951
ทักษะบาสเกตบอล EP.18 : ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (1) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/540865400697822
ทักษะบาสเกตบอล EP.19 : ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (2) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/508101796950535
ทักษะบาสเกตบอล EP.20 : การ Lay Up >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/559312878813311
ทักษะบาสเกตบอล EP.21 : การทำ Jelly Lay Up >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/378172296989999
ทักษะบาสเกตบอล EP.22 : การทำ Lay Up แบบหงายมือ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/833309434225111
ทักษะบาสเกตบอล EP.23 : การทำ Lay Up สองมือ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/889687191971370
ทักษะบาสเกตบอล EP.24 : การทำลูกฮุก >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/383404476498415
ทักษะบาสเกตบอล EP.25 : การทำ SLIDE STEP >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/356409776219944

ที่อยู่

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมว
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 20:00
อังคาร 10:00 - 20:00
พุธ 10:00 - 20:00
พฤหัสบดี 10:00 - 20:00
ศุกร์ 10:00 - 20:00
เสาร์ 10:00 - 18:00
อาทิตย์ 10:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622529028

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกและประชาชนทราบ 📣 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ศูนย์สร้างสุขทุกวันบ่อนไก่ #เปิดให้บริการกิจกรรม ดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมตามภาพที่แนบ) - กิจกรรมพื้นฐาน - กิจกรรมพัฒนาทักษะ - กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ - กิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมดนตรีสากล - กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขทุกวัย - กิจกรรมอื่นๆ ** สมาชิกทุกท่านจะต้อง #กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามตัวอย่างที่แนบ ** และหากท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกศูนย์ฯ สามารถสมัครสมาชิก พร้อมใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่จุดคัดกรองชั้น 1 ค่ะ ------------------------------------------------------------- เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของทางศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด ขอบคุณค่ะ
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช"
วันออกพรรษา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยเป็นวันสุดท้ายในการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ อันสืบเนื่องมาจาก วันเข้าพรรษา ที่มีมาแล้วเมื่อ วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 อันเป็นวันที่พระภิกษุเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาส คือ 3 เดือน ตามพระพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมค้างคืนนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้นั่นเอง ซึ่งวันออกพรรษา 2564 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันออกพรรษานั้น เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ของไทย อีกวันหนึ่งในบ้านเรา จึงมีงานประเพณีต่างๆ มากมายในวันออกพรรษา ไม่ว่าจะเป็น ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และอื่นๆ
📣 แจ้งทุกท่านทราบ... วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง และวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ขอบคุณค่ะ 🙏
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์.. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่
📣 แจ้งทุกท่านทราบ... วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางศูนย์ฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอบคุณค่ะ 🙏
สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปทักษะฟุตซอล EP.12 การแต่งตัวของนักกีฬาฟุตซอล ⚽️⚽️ การแต่งกายของนักกีฬาฟุตซอลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปรับชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ ^^ ผู้สอน : นายวุฒิชัย พฤกธารา ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านพลศึกษา --------------------------------------------- สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ ทักษะฟุตซอล EP.1 การยืดกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/241847327490562 ทักษะฟุตซอล EP.2 : การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/421873555673084 ทักษะฟุตซอล EP.3 : การเลี้ยงลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4455738447824581 ทักษะฟุตซอล EP.4 : การเตะลูกฟุตซอลด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/356964672603460 ทักษะฟุตซอล EP.5 : การใช้เท้าให้ว่องไวในการเคลื่อนตัว >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/278671297394050 ทักษะฟุตซอล EP.6 : การเดาะลูกฟุตซอลด้วยหลังเท้า, ข้างเท้าด้านใน และเข่า >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1035052887248073 คลิปทักษะฟุตซอล EP.7 : การหยุดลูกฟุตซอลกลางอากาศด้วยหลังเท้า ข้างเท้าด้านใน และหน้าขา >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/392723858923340 ทักษะฟุตซอล EP.8 : การโหม่งลูกฟุตซอล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/327092632542513 ทักษะฟุตซอล EP.9 : การส่งบอลและวิ่งเคลื่อนที่ตามจุด >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1965352980291660 ทักษะฟุตซอล EP.10 การแปรบอลเคลื่อนที่แบบ5จุดและเปลี่ยนตำแหน่ง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/2077852445708646 ทักษะฟุตซอล EP.11 การเป็นผู้รักษาประตูขั้นพื้นฐาน >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/365880008568767
สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ขอนำเสนอคลิปการสอนนาฏศิลป์ไทย เพลงฟ้อนมาลัย (S4) ค่ะ โดยวันนี้ครูแนนจะมาแสดงเพลงฟ้อนมาลัย ซึ่งเป็นการแสดงเต็มรูปแบบทั้งท่ารำและการแต่งกายค่ะ 😊 จะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ และหากท่านใดสนใจฝึกท่ารำเพลงฟ้อนมาลัย สามารถกดดูคลิปย้อนหลังตาม Link ด้านล่างได้เลยนะคะ ผู้สอน : นางสาวพชรกมล สุขเมือง (ครูแนน) ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านนันทนาการ (นาฏศิลป์ ดนตรีไทย-สากล ขับร้อง) --------------------------------------------- สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ ฟ้อนมาลัย (S1) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/635941750702948 ฟ้อนมาลัย (S2) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/553370899109816 ฟ้อนมาลัย (S3) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/544159116855613
สวัสดีค่ะ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปการทำอาหาร EP.5 : สปาเก็ตตี้ไส้อั่วผัดพริกแห้ง ใครที่ชื่นชอบเมนูเส้น รับรองว่าถูกใจแน่ๆค่ะ ทำง่ายและอร่ยด้วยนะคะ ลองทำตามกันดูน้า 🥰 วัตถุดิบ มีดังนี้ 1. เส้นสปาเก็ตตี้ 2. น้ำมันพืช 3. ไส้อั่ว 4. ใบโหระพา 5. พริกแห้ง 6. กระเทียม 7. น้ำตาล 8. เกลือ 9. ซอสปรุงรส 10. น้ำมันหอย วิธีการทำจะเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 😊 ผู้สอน : นางสาวกายทิพย์ ผลทอง ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านธุรการ การเงินและบัญชี --------------------------------------------- สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ ทำอาหาร EP.1 : ส้มตำ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1169886136851635 ทำอาหาร EP.2 : ข้าวผัดปลากระป๋อง >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/4343459632406175 ทำอาหาร EP.3 : ไส้กรอกผัดซอส >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/374101874374867 ทำอาหาร EP.4 : ข้าวผัดกิมจิ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/582011663219381
สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ขอนำเสนอคลิปทักษะบาสเกตบอล EP.27 การทำคะแนนด้วยลูก 0-1-2 ในกีฬาบาสเกตบอล ⛹️‍♂️ จะมีวิธีการเป็นอย่างไร ไปรับชมพร้อมๆ กันเลยค่ะ ^^ ผู้สอน : นายสุพจน์ เจริญยศ ตำแหน่ง : อาสาสมัครด้านพลศึกษา ผู้สอน : นางสาวเชาวรัตน์ พรมกลัดพะเนา ตำแหน่ง : นักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) ปฏิบัติการ --------------------------------------------- สามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ค่ะ ทักษะบาสเกตบอล EP.8 : การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการเล่นบาสเกตบอล >>https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1134938276933971 ทักษะบาสเกตบอล EP.9 : การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยใช้ลูกกลิ้งหรือ Roller Slide >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/346039563754810 ทักษะบาสเกตบอล EP.10 : การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/3029668623979764 ทักษะบาสเกตบอล EP.11 : การวิดพื้นด้วยปลายนิ้ว >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/309882200774589 ทักษะบาสเกตบอล EP.12 : การออกกำลังกายด้วยท่า Plank >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/1077497315992769 ทักษะบาสเกตบอล EP.13 : การวิดพื้น (Push up) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/134745895421308 ทักษะบาสเกตบอล EP.14 : การบริหารร่างกายด้วยดัมเบล >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/965815024256372 กษะบาสเกตบอล EP.15 การชู๊ตลูกบาสใต้แป้นด้วยท่า Reverse >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/337452024624475 ทักษะบาสเกตบอล EP.16 : การรับ-ส่งลูกบาส >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/905696870012860 ทักษะบาสเกตบอล EP.17 : การยืนตั้งรับและการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/502920360774951 ทักษะบาสเกตบอล EP.18 : ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (1) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/540865400697822 ทักษะบาสเกตบอล EP.19 : ทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน (2) >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/508101796950535 ทักษะบาสเกตบอล EP.20 : การ Lay Up >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/559312878813311 ทักษะบาสเกตบอล EP.21 : การทำ Jelly Lay Up >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/378172296989999 ทักษะบาสเกตบอล EP.22 : การทำ Lay Up แบบหงายมือ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/833309434225111 ทักษะบาสเกตบอล EP.23 : การทำ Lay Up สองมือ >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/889687191971370 ทักษะบาสเกตบอล EP.24 : การทำลูกฮุก >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/383404476498415 ทักษะบาสเกตบอล EP.25 : การทำ SLIDE STEP >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/356409776219944 ทักษะบาสเกตบอล EP.26 : การทำลูก Fade Away >> https://www.facebook.com/bonkaihappycenter/videos/442610010464895