Clicky

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส กองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ด้า

เปิดเหมือนปกติ

มาร่วมรับฟังกันค่ะ
25/11/2021

มาร่วมรับฟังกันค่ะ

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🎉🎉
.
ขอเชิญรับฟัง การเสวนา เรื่อง ถอดรหัสการจัดสรรงบวิจัยเร่งด่วน กับเบื้องหลังทัพหน้า “วิจัยคุมโควิด”
.
วิทยากรโดย :
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และดำเนินรายการโดย : นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
.
วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23
“งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
🔊 และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Timeline Photos
27/10/2021

Timeline Photos

🎊 เรียนเชิญร่วมงาน 🎉
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ครบรอบ ๖๒ ปี
📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดการ
📌 ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
📌 ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
📌 ๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑
โดย
๑. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า ณ ชั้น ๑ อาคาร วช.๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "เซ็นเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม" รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑
📌 ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การบรรยายเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" โดย ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : เทคนิคการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชสวนครัว ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" รางวัลเหรียญทอง การประกวดเวทีนานาชาติ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://qr.w69b.com/g/pi0qYl98k
และติดตามชมผ่าน Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

25/10/2021
การอบรมการนำเข้าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (LAB)

การอบรมการนำเข้าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (LAB) ในระบบ NSTIS (STDB) และ การนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อในโครงการในระบบ NRIIS
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย
30/06/2021

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย

📌📌📣📣ขอเชิญชวนรับชมและรับฟัง"วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” .กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส...
26/05/2021

📌📌📣📣ขอเชิญชวนรับชมและรับฟัง
"วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”
.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟัง การแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
และการแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา”
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- รองศาสตราจารย์ดวงพรรณ กริชชาญชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
และพิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สาหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม”
.
📍วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564
⏱ เวลา 10.50-12.30 น.
.
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NRCTofficial
และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom : https://covid-19research.nrct.go.th/index.php/

📣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง 🦠“โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด” จัดโดย สำนักงานการ...
16/05/2021

📣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง 🦠“โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

👉🏻ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวเปิดการเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา🩺
👉🏻ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
.
👉🏻นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
.
👉🏻ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
👉🏻ดร. นณริฏ พิศลยบุตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
.
และ ดำเนินรายการ โดย
👉🏻ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.

พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.

📍รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom(:)
https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-yrqjwqHNM3SPF4PQ5iGubt6DQE82lU

📌📌#️⃣#️⃣#️⃣วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแง่มุมของการวิจัยและพัฒนา กับการดำเนินการของรัฐ💉💉สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกัน covi...
30/04/2021

📌📌#️⃣#️⃣#️⃣วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแง่มุมของการวิจัยและพัฒนา กับการดำเนินการของรัฐ💉💉

สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของไทย ตามรายงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งรับผิดชอบการกระจายและการฉีดวัคซีน (25 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.) พบว่าฉีดเข็มแรกไปแล้ว 972,204 ราย และมีผู้ได้รับการฉีดเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 177,462 ราย รวมฉีดวัคซีนแล้ว 1,149,666 โดส จากที่ สธ. ได้กระจายวัคซีนออกไป 2 ล้านกว่าโดส เป็นชนิด Sinovac จำนวน 1.9 ล้านโด้ส และชนิด AstraZeneca (AZ) ประมาณ 89,000 โดส และจากจำนวนวัคซีนที่จัดหาไว้ในช่วงนี้ (มีนาคม - พฤษภาคม 2564) อยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านโดส คงประเมินได้ว่าขณะนี้ปริมาณวัคซีนไม่พอกับความต้องการ อัตราการฉีดก็ยังต่ำ ซึ่งต้องยอมรับว่าการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมการเรื่องวัคซีน เมื่อ 8-9 เดือนที่ผ่านมาผิดพลาดไป เพราะโควิดอาละวาดหนักเกิด 2ndwave 3rdwave ในไทยที่ขยายวง การกลายพันธุ์ของไวรัส ที่เชื่อว่าทำให้แพร่กระจายเร็วขึ้นติด เชื้อง่ายขึ้น
เรื่องวัคซีนนี้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาโดยตรง เพราะในช่วง 8-9 เดือน มีการวางแผนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย คือ
💉💊1.การแก้ปัญหา covid-19 ไทยและทั่วโลกคงต้องอาศัยวัคซีน เพื่อให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกัน ไม่สามารถปล่อยให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (Herd Immunity) ได้ เพราะประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในปริมาณที่รับไม่ได้
💉💊2.วัคซีนทุกชนิด ต่างอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาลำดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน กลไกการพัฒนาวัคซีนมี 3 รูปแบบหลัก คือ ผลิตจากเชื้อตาย ผลิตจากการดัดแปลง Adenovirus ให้มีลักษณะเสมือน Coronavirus และการใช้ mRNA
💉💊3.mRNA เป็นแนวคิดที่ใหม่สุด เดิมพัฒนามาเพื่อรักษามะเร็ง ยังไม่เคยให้เป็นวัคซีนมาก่อนเลยการเอา mRNA มาทำวัคซีน ต้องมี LPN หรือไขมันห่อหุ้ม เพื่อให้คงตัวรวมถึงการเก็บในอุณหภูมิต่ำมากๆ
💉💊4.กลุ่มที่พัฒนาวัคซีนแบบ mRNA ในต่างประเทศ คือ Pfizer, Moderna ส่วนวัคซีนที่ทำโดยการดัดแปลงไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายคือ Adenovirus หรือ Viral Vector ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เช่นกันและเคยประสบความสำเร็จมาแล้ว กลุ่มที่พัฒนาคือ อ๊อกซฟอร์ด และ AstraZeneca
💉💊5.การทำวัคซีนจากเชื้อตายเป็นเทคโนโลยีทั่วไปในการผลิตวัคซีนแต่พบว่า มีความจำเพาะ คือ ถ้าเชื้อกลายพันธุ์ก็อาจป้องกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่อาจต้องฉีดใหม่ทุกปี เพราะสายพันธุ์ไวรัสเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนขึ้นใช้เอง ซึ่ง กสว. สนับสนุน โดยคาดว่าคงไม่สำเร็จทันเวลา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันวัคซีนรวมถึงคณะทำงานในเรื่องนี้ จึงต้องวางแผนจัดหาวัคซีนตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่งในช่วงนั้นผลการวิจัย ยังไม่มีชนิดใดบริษัทใดประสบความสำเร็จ ถึงขั้นได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก 🌏🌏
✅✅เป็นเรื่องจริงที่ว่า แม้ยังไม่มีผลสรุปสุดท้ายของการทำวัคซีนได้สำเร็จ สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศก็ตัดสินใจจองซื้อวัคซีนแล้ว ประเทศไทยเราก็เช่นกัน เมื่อเริ่มตัดสินใจช่วงนั้น อาศัยข้อมูลจากการสำรวจว่า ประชากรประมาณ 65 % ต้องการวัคซีน และประชากรอายุน้อยๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคน้อย จึงคาดว่าจะจัดหาวัคซีนสำหรับคน 30 ล้านคนหรือประมาณ 60 ล้านโดส ขณะเดียวกันเมื่อดูราคาและความน่าเชื่อถือ วัคซีนของ AstraZeneca คุณสมบัติพอๆกับ mRNA ที่ประมาณราคาสูงกว่า 4-5 เท่า ประกอบด้วยเรามีแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ซื้อ แต่อยากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาด้วย ซึ่งในส่วนของ AstraZeneca (AZ) บริษัท SCG ได้อาศัยความสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย oxford และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย สามารถเจรจาให้ AstraZeneca ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตในประเทศไทยได้ จึงลงตัวที่มีการดำเนินการจองซื้อและมีสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทของไทยในการผลิตเช่นเดียวกับที่ AstraZeneca ดำเนินการกับประเทศในยุโรป เกาหลีและอินเดีย และสัญญาจองซื้อไว้ 60 ล้านโดส ซึ่งก็คือวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยเราเอง

📝ประโยชน์ที่จะได้คือนอกจากจะได้วัคซีนที่มีคุณภาพแล้วยังทำให้เราได้เรียนรู้ ได้รับการถ่ายทอดวิธีการผลิตวัคซีนแบบ Viral vector ด้วย โรงงานผลิตวัคซีนของไทย ต้องผลิตตามกระบวนการที่ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ AstraZeneca กำหนดสำหรับโรงงานผลิตในทุกประเทศ นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราผลิตวัคซีนมาได้แล้วหลายล็อต แต่ยังไม่ให้ใช้จนกว่ากระบวนการขั้นตอนรับรองคุณภาพจะสมบูรณ์ ซึ่งจะตกในราวต้นเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงนั้นไทยจะมีวัคซีนใช้เดือนละประมาณ 6 ล้านโดส
📌📌แต่ด้วยสถานการณ์ที่โควิดระบาดระลอก 2 ทำให้คาดว่าต้องใช้วัคซีนเร็วขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนจากจีน และวัคซีน AstraZeneca (AZ) ส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาก่อนมิถุนายน สุดท้ายเมื่อโควิดระบาดระลอก 3 ทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนประเมินว่าปริมาณวัคซีนที่มี และอัตราการฉีดยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และกำลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้น และวางแผนการกระจายวิธีการฉีดใหม่ ซึ่งทางด้านการวิจัยและพัฒนาก็ได้พัฒนาระบบกำกับควบคุมและโลจิสติกส์ของการบริหารวัคซีนรองรับไว้แล้วโดยร่วมกับ สธ. อย่างใกล้ชิด

#คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กสว
#เราชนะไปด้วยกัน

📌📌ทำความเข้าใจ งานวิจัย กับ โควิด19 ระยะนี้ มีข่าวกล่าวถึงผลของการดูแล รักษา การป้องกัน โรคโควิด19 ทั้งเรื่องยา วัคซีน ร...
19/04/2021

📌📌ทำความเข้าใจ งานวิจัย กับ โควิด19

ระยะนี้ มีข่าวกล่าวถึงผลของการดูแล รักษา การป้องกัน โรคโควิด19 ทั้งเรื่องยา วัคซีน รวมทั้งการปฏิบัติตน โดยอ้างอิงผลการวิจัยจำนวนไม่น้อย

การวิจัยเพื่อหาวิธีใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชม แต่การได้ผลการวิจัยและพัฒนาออกมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การเปลี่ยนจากผลงานวิจัย เป็นวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับด้านวิชาการ “ต้องใช้เวลา” และ “กรรมวิธี” เริ่มตั้งแต่ หลักการและเหตุผลที่นำไปสู่การอธิบายถึงความเป็นไปได้ เช่น สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์และสร้างผลที่ดี. วิธีการวิจัย การทดลอง การทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลอง และในคน การเก็บข้อมูล จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ติดตามผล รวมถึงการใช้สถิติในการวิเคราะห์

การสื่อสารต่อสาธารณะมีหลายระดับ การสื่อสารต่อสังคมเพื่อให้เข้าใจง่ายอาจไม่ได้ลงในรายละเอียด ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจจึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเข้าใจที่ไขว้เขวหรือความเข้าใจผิดต่อผลวิจัยที่มีการตีความมากเกินระดับที่เพิ่งวิจัยมา

ดังนั้นการเพิ่มข้อมูลหรือระบุให้ให้ชัดตั้งแต่เริ่มการสื่อสารว่าผลจากการวิจัยนี้เป็นระยะเริ่มต้น หรือจบสิ้นกระบวนการแล้ว การอธิบายเพิ่มเติมถึงข้อจำกัดในการนำไปใช้จริง รวมทั้งการได้รับการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการเผยแพร่ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของสังคมได้

มิฉะนั้น ในระยะยาวก็จะสร้างความสับสน หรือความไม่เชื่อถือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งอาจส่งผลเสียต่อผู้ให้ข้อมูลด้วย

#คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กสว
#เราชนะไปด้วยกัน

ที่อยู่

อาคารSM Tower 14th Fl, ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+66624154555

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด