Rice news Channel

Rice news Channel เรื่องดีๆจากข้าว

เปิดเหมือนปกติ

📣นำข้อมูลดีๆมาฝากครับ เบอร์สายด่วน COVID-19👌 Cr.สปสช.
12/04/2021

📣นำข้อมูลดีๆมาฝากครับ เบอร์สายด่วน COVID-19👌 Cr.สปสช.

📣นำข้อมูลดีๆมาฝากครับ เบอร์สายด่วน COVID-19👌 Cr.สปสช.

💦🔫 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 🎉💦ด้วยรักและห่วงใยจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 🌾🌾
11/04/2021

💦🔫 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 🎉💦

ด้วยรักและห่วงใยจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 🌾🌾

💦🔫 สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 🎉💦

ด้วยรักและห่วงใยจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 🌾🌾

🌾กรมการข้าวเตรียมแจก 5 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 64🙏▫ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้า...
07/04/2021

🌾กรมการข้าวเตรียมแจก 5 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 64🙏
▫ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,396 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย
1) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 420 กิโลกรัม
2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 245 กิโลกรัม
3) กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 205 กิโลกรัม
4) กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล จำนวน 71 กิโลกรัม
5) กข79 เป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ำ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ จำนวน 455 กิโลกรัม
❗ อย่างไรก็ตามพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5 พันธุ์จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป โดยท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ทั่วประเทศ
🌾สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น เป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านานเพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวไร่ชาวนา พระราชพิธีพืชมงคลจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ จากนั้นจึงเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันถัดมา ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เริ่มต้นด้วยการไถหว่านเมล็ดข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเป็นการส่งสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกประจำปี

🌾🌾อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าว “กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้” พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติเชิงรุกส่งตรงถึงม...
07/04/2021

🌾🌾อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการข้าว
“กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้” พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติเชิงรุกส่งตรงถึงมือเกษตรกรอย่างเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา🌾🌾

▫▫เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการ“การประชุมวิชาการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔” พร้อมมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนพัฒนางานวิจัยข้าวไทยในเขตพื้นที่ยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ โดยเน้นย้ำภารกิจหลักของกรมการข้าว คือ งานวิจัยและพัฒนางานด้านข้าวของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศใกล้เคียง เพื่อนบ้านได้ เช่น ปริมาณผลผลิตต่อไร่ งานวิจัยสู้ภัยแล้ง หรืองานวิจัยเปียกสลับแห้ง อยากให้ส่งเสริมโดยมุ่งเน้นงานประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาได้เข้าถึงองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง นักวิจัยควรมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดส่งถึงมือเกษตรกรชาวนา ควรทำแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้ในทุกมิติ ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ใช้ในประเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอ ถึงแม้ประเทศไทยจะยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆต้องไปถึงมือเกษตรกร โดยมีเกษตรตำบลเข้ามาช่วยนักวิจัยและนักวิจัยต้องเป็นนักส่งเสริมอีกด้วย นักวิจัยต้องมีงานวิจัยในพื้นที่เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ถ่ายทอดถึงมือเกษตรกรด้วย ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
▫▫โดยมี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร และผู้ที่สนใจ ร่วมพัฒนางานวิจัย และระบบการดำเนินงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเป็นการแสดงผลการดำเนินงานวิจัยประจำปี ตามแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองงานวิจัยพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
▫▫โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 60 ราย และมีกิจกรรมดังนี้
▫▫▫▫▫การเสวนา เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าวในยุคปัจจุบันกับบริบทการทำนาภาคใต้” โดย ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ
1.“ข้าวไร่ อาหารปลอดภัยแดนอันดามัน” โดย นางระเบียบรัตน์ มณีมัย เกษตรกรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และ
2.“การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
▫▫▫▫▫การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน 14 เรื่อง อาทิเช่น การผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ภาคใต้, การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส, ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวจังหวัดต่างๆในภาคใต้ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
“กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์หอมเจ็ดบ้านและพันธ์หัวบอน
ปี 2563 จังหวัดกระบี่” เป็นต้น
▫▫▫▫▫และภาคแผ่นภาพ จำนวน 11 เรื่อง อาทิเช่น มิติใหม่ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอกกระบือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่, โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จังหวัดพัทลุง, การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางโภชนะ ต้นข้าวหมักที่ตัดในระยะตั้งท้องของข้าวสายพันธุ์ดี ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง, การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวเจ้าพันธุ์ผสมไวต่อช่วงแสงที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่, ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคถอดฝักดาบที่ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในนาข้าวต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium fujikuroi
ในสภาพห้องปฏิบัติการ, ผลของการใช้สารรมฟอสฟีนที่อัตราและระยะเวลาต่างๆต่อประชากรแมลงศัตรูข้าวหลังเก็บเกี่ยวในภาคใต้ เป็นต้น
▫▫โดยในปีนี้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมระหว่าง วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
▫▫กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประกอบด้วยศูนย์วิจัยข้าว 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้รับมอบหมายภารกิจจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาข้าวครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต อารักขาข้าว วิทยาการเมล็ดพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปข้าว เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เหมาะสม สำหรับแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิต คุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก การตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) การให้บริการทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามโครงการนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยพื้นที่ปลูกข้าวในภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง
ซึ่งดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายและบริโภค นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกข้าวเป็นข้าวไร่แซมสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน แม้จะพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวในภาคใต้ลดลง เนื่องจากเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวในภาคใต้ยังถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าอาหารหลักที่มีความจำเป็น ดังนั้นงานวิจัยและพัฒนาข้าวยังมีความสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งคุณภาพและปริมาณรวมทั้งการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ช่วยให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวนาภาคใต้ดีขึ้น

🌾🌾อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด(พื้นที่ย...
07/04/2021

🌾🌾อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด(พื้นที่ยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้) 🧐🌾🌾

▫▫เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ โดยแนะให้นักวิจัยได้เพิ่มงานวิจัยด้านสังคมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนา อาทิเช่น ความต้องการพันธุ์ข้าวต่างๆในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น พร้อมลงพื้นที่ตรวจแปลงการปลูกพืชบำรุงดินหลังนาข้าว “การปลูกปอเทือง” บริเวณแปลงนาสาธิตภายในศูนย์วิจัยข้าว ในการนี้เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ “ต้นบุนนาค” ร่วมกับผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นศิริมงคลสืบไป
▫▫โดยมี นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงกัน
▫▫ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การนำการวิจัยและพัฒนาข้าวโดยเฉพาะข้าวไร่ภาคใต้ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชากรฝั่งอันดามัน เสริมสร้างเอกลักษณ์สินค้าข้าวสนับสนุนการท่องเที่ยว” มีพื้นที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนาข้าวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต และมีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์คัด-พันธุ์หลัก) ข้าวพันธุ์ดอกข่า 50 จำนวน 5,000 กิโลกรัม พันธุ์ดอกพะยอม จำนวน 5,000 กิโลกรัม และพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 20,000 กิโลกรัม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ การวิจัยและพัฒนาข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญทนทานต่อสภาพอากาศไม่เหมาะสมภาคใต้ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญได้อย่างหลากหลาย รวมถึงต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง สำหรับพื้นที่นาน้ำฝน เป็นต้น และงานวิจัยพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมือง (ข้าวไร่ พันธุ์หัวบอน) ภายใต้โครงการคัดสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวไร่แซมยางพาราและปาล์มน้ำมัน งานนโยบายและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวพันธุ์ผสม การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาน้ำทะเลรุกเนื่องจากวิกฤตภัยแล้งอีกด้วย รวมถึงโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง อาทิเช่น พันธุ์ข้าวไร่หอมเจ็ดบ้านและพันธุ์หัวบอน และภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ อาทิเช่น
- โครงการพระราชดำริ โดยได้ดำเนินโครงการการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคครบวงจรในพื้นที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดำเนินการในจังหวัดกระบี่จำนวน 130 ไร่
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน 150 ราย และ
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารฯ ดำเนินการใน 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 1,000 ไร่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่
และการผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ (ข้าวไร่ดอกข่าพังงา) ภายใต้โครงการศูนย์บริการชาวนา เพื่อส่งเสริมเป็นพืชแซมในสวนยาง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร จำนวน 500 ราย และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 2 แปลง ในอำเภอเกาะลันตา จำนวน 400 ไร่ และตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จำนวน 300 ไร่ และจังหวัดพังงา 1 แปลง ในอำเภอเกาะยาว จำนวน 500 ไร่ โดยกรมการข้าวได้สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนากลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็งและก่อตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ต่อไป
▫▫สำหรับโครงการศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 4 กลุ่ม มีสมาชิก 177 ราย พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 791 ไร่ ดังนี้
1. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านร่าหมาด ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา มีจำนวนสมาชิก 67 ราย พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 220 ไร่
2. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองยาง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา มีจำนวนสมาชิก 31 ราย พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 120 ไร่
3. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองประสงค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง มีจำนวนสมาชิก 52 ราย พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 363 ไร่
4. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา มีจำนวนสมาชิก 27 ราย พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 87 ไร่
โดยได้ดำเนินการปลูกข้าว พันธุ์สังข์หยด พันธุ์ปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข43 และพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นได้ปริมาณผลผลิตรวมจำนวน 2,127 ตัน

🎉🎉🌾ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมข้าวคนใหม่🌾🎉🎉👍👍วันที่ 6 เมษายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันให้การต้อนร...
06/04/2021

🎉🎉🌾ร่วมแสดงความยินดีรองอธิบดีกรมข้าวคนใหม่🌾🎉🎉

👍👍วันที่ 6 เมษายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว ในการนี้ได้ทำการไหว้แม่โพสพ ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติงาน ณ กรมการข้าว

🧠🌾 กุนซือกรมข้าว ร่วมหารือแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจรภาคอีสาน 🌾💯 ▫️▫️ วันที่ 5 เมษายน 2564 นา...
05/04/2021

🧠🌾 กุนซือกรมข้าว ร่วมหารือแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าว พร้อมเชื่อมโยงตลาดข้าวครบวงจรภาคอีสาน 🌾💯

▫️▫️ วันที่ 5 เมษายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงตลาดข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2564/65 โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร/หัวหน้าส่วน , ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว , ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากที่ต่าง ๆ อีกทั้งสมาคมโรงสีข้าว ผู้แทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

▫️🌾นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า จากการประชุมในครั้งนี้ สถานการณ์การการเพาะปลูกข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563/64 นั้น แบ่งออกเป็น 2 รอบ มีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว 38.97 ล้านไร่ มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3.25 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 40.28 ล้านไร่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พยากรณ์การผลิตข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เพาะปลูก 39.02 ล้านไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 35.11 ผลผลิต 12.61 ล้านตัน ซึ่งกรมการข้าวมีแนวทางในการพัฒนาด้านการผลิตข้าวของกรมการข้าว โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาและองค์กรชาวนา พึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพียงพอ และอยู่ดีมีสุข โดยระดับชาวนา สร้างชาวนารุ่นใหม่ เพิ่มแรงจูงใจให้สืบทอดอาชีพชาวนา รวมไปถึงขยายและสร้างศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าว ยกระดับการรวมกลุ่มชาวนาให้เป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตข้าว อาทิ ขยายโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว เพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และยกระดับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดจนสามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานสากล
3. เพิ่มศักยภาพการวิจัย พัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยการมุ่งเน้นการวิจัยข้าวและพัฒนาแบบมุ่งเป้า มีการบูรณาการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพสูง เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรวิจัย สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากรในการวิจัยข้าวและนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น

▫️▫️นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวต่อไปว่า ด้านการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กรมการข้าวได้ดำเนินการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ตั้งแต่ ปี 2560 - 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตและสนับสนุนการใช้พันธุ์ข้าวคุณภาพดี รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการเชื่อมโยงตลาดข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ รับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าว (MOU) กับกลุ่มเกษตรกรและรับซื้อผลผลิตราคาสูงกว่าท้องตลาดตามคุณภาพ ผู้ประกอบการค้าข้าวสามารถขอรับการชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 และขอรับการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (EU) สำหรับผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าวได้มีการกำหนดรายละเอียด ดังนี้
1. กรมการข้าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2. จัดประชุมระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้พบปะและทำความเข้าใจเงื่อนไขโครงการ
3. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกร
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ นายอาชว์ชัยชาญกล่าว

🌾ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าว...
05/04/2021

🌾ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการปักดำข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ผู้สนใจและประชาชนได้สัมผัสต้นข้าวและเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน🌾

🌾🌾วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานปักดำข้าว และเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีผู้ร่วมคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศวข.ปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เกษตรอำเภอธัญบุรี นางพนิดา ตานาเบ้ บ.ภะกาดะ เทรดดิ้ง จำกัด จนท.บริษัทโชคชัยเทรดดิ้ง จำกัด และคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ปักดำข้าวแปลงนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่บริเวณร้านกาแฟชายทุ่ง คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก ผู้สนใจเรื่องข้าวและประชาชน ได้เรียนรู้และสัมผัสต้นข้าวอย่างใกล้ชิด โดยมี นางวาสนา อินแถลง นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี รับผิดชอบโครงการฯ

👤🌾 "หัวเรือ" กรมข้าว ลงพื้นที่เมืองช้าง เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ แชมป์ข้าวหอมมะลิระดับประเทศ63 🐘🏆 ▫️▫️ วันที่ 4 เมษายน 2564 ...
04/04/2021

👤🌾 "หัวเรือ" กรมข้าว ลงพื้นที่เมืองช้าง เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ แชมป์ข้าวหอมมะลิระดับประเทศ63 🐘🏆

▫️▫️ วันที่ 4 เมษายน 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหารกรมการข้าว และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และกิจกรรมการห่มดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยมี นางพนัชกร ตรงใจ ประธานนาแปลงใหญ่และประธานศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมด้วย นางสาว ณชณฆ์ ตรงใจ ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ฯ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร วัน วัน วัน จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา บ้านนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

▫️🏆 ซึ่งจากการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ที่จัดโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา นั้น นายพศิน ตรงใจ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดข้าวประเภทข้าวหอมมะลิไทย (พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105) โดยกลุ่มเกษตรกร วัน วัน วัน เกิดจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ที่มีแนวความคิดเดียวกัน ที่ต้องการปลูกข้าวและทำการเกษตรปลอดภัย โดยไม่ใช้สารเคมี มาตั้งแต่ปี 2551 อีกทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้จาก ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ซึ่งทางกลุ่มได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่ดี รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการดูใส่ใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการผลิตข้าวคุณภาพ จนทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น กว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตลดต่ำลง 4,000 บาทต่อไร่ จนสามารถเป็นต้นแบบ ให้กับสมาชิกในกลุ่มถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันได้

🏡🤝 ต่อมาสมาชิกในกลุ่ม ได้รวมตัวกันเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจ ในด้านการผลิตข้าวคุณภาพ และการทำเกษตรแบบปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการรวมกันผลิตและรวมกันขายแบบกลุ่ม โดยปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก และศูนย์เรียนรู้ฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับนโยบายและทุกหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นต้นแบบการปลูกข้าวนาถุง ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ไม่ปนสายพันธุ์อื่น โดยได้ปลูกข้าวนาถุงต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 5 ปี แล้ว และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา คือ การห่มดิน มาใช้เพื่อการเตรียมดินก่อนการปลูกข้าวนาถุง ทำให้ดินมีความสมบูรณ์ดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ประหยัดต้นทุน ช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตแตกกอ และได้ผลผลิตดีขึ้น จึงได้ทำการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร ตลอดจนส่วนราชการ เกษตรกร และเยาวชน ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไว้ใช้เองได้ เยาวชนได้เข้าใจ ได้ความรู้ จากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเองจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมดิน การปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่50 ถนนพลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rice news Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เพจ Rice News Channel ช่องทางแห่งข่าวสารรอบด้านเรื่องข้าว ผลิตโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปกัลลล ลอยกระทง ที่ไหนก็ไป