Clicky

Rice news Channel

Rice news Channel เรื่องดีๆจากข้าว

เปิดเหมือนปกติ

🌾🙏 กรมการข้าว เตรียมแจก 6 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2565 🌾🌾▫️▫️ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมก...
27/04/2022

🌾🙏 กรมการข้าว เตรียมแจก 6 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2565 🌾🌾

▫️▫️ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประกอบด้วย
🌾1) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 245 กิโลกรัม
🌾2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 399 กิโลกรัม
🌾3) กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 125 กิโลกรัม
🌾4) กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล จำนวน 70 กิโลกรัม
🌾5) กข87 เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 300 กิโลกรัม และ
🌾6) กข85 เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน 589 กิโลกรัม

🗣🌾อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6 พันธุ์ จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป โดยท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน

📍 สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3794 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งนอกจากนี้

ผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://rice.moac.go.th/ หรือ
Scan QR Code ตามที่ปรากฏ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเมื่อลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว สามารถเดินทางไปรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหลังจากวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

🎬🌾 ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🌾กรมการข้าวจัดสัมมนา“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว” มุ่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพั...
26/04/2022

🌾กรมการข้าวจัดสัมมนา“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว” มุ่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว🌾
◽️วันที่ 26 เมษายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว” โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
◽️นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาข้าว ให้มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น ต้านทานโรค แมลง ทนต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กองวิจัยและพัฒนาข้าวจะปรับขบวนการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง ตลอดจนการทำงานวิจัยพันธุ์ข้าวร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อหาแหล่งพันธุกรรมใหม่ ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวไทย
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง รวมทั้งการทำงานวิจัยพันธุ์ข้าว ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวไทย ตลอดจนการจัดการนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวต่อไป

รมว.กษ. เปิดงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อการส่งออก” เน้นย้ำมาตรกา...
25/04/2022

รมว.กษ. เปิดงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อการส่งออก” เน้นย้ำมาตรการ Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี65

◽️ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
◽️ดร.เฉลิมชัย เปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งขณะนี้มีความเป็นห่วงในเรื่องของ COVID - 19 และปัญหาทุเรียนอ่อน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง และพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน
◽️การจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเน้นย้ำความมีคุณภาพของทุเรียนตะวันออกที่เป็นสินค้าเกษตรให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขอยืนยันว่าหากทุเรียนไทยเรายังรักษาคุณภาพไว้ได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอน จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทย และไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เตรียมจะขยายช่องทางส่งทางรางรถไฟขนส่งไปจีน คาดว่า 1-2 เดือน จะแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกได้มากขึ้น ดร.เฉลิมชัยกล่าว
◽️ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่ตลาดภาคตะวันออก ปี 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 ประเภท 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี ชะนีเกาะช้างตราด นกหยิบจันทบุรี กบสุวรรณจันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวลทองจันทร์จันทบุรี และร่วมชิมทุเรียน 7 สายพันธุ์
◽️ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมติดตามงานมาตรการ Zero Covid โซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบ ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท เดอะลิส อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี โดยดร.เฉลิมชัย ได้เน้นยํ้าในเรื่องมาตรการการจัดการ Zero Covidในโซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบ เพื่อไม่ให้การส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทย ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบกับชาวสวนทุเรียน และห่วงโซ่ผลไม้ไทยทั้งระบบ

📢🌾มาร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อ"งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" กันจ้าาา 🥰🌾
21/04/2022

📢🌾มาร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อ"งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" กันจ้าาา 🥰🌾

🌾กรมข้าว ประชุมคณะพิธีการและต้อนรับ เช็คความพร้อมเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565👩‍🌾▫️ วันที่ 21 เมษายน 2565 นาง...
21/04/2022

🌾กรมข้าว ประชุมคณะพิธีการและต้อนรับ เช็คความพร้อมเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565👩‍🌾
▫️ วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายพิธีการ และต้อนรับงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว
▫️ ในการนี้ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมถึงแผนการดำเนินงานในด้านพิธีการและการต้อนรับ รวมไปถึงกำหนดการจัดงาน ตลอดจนรายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่จะมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
▫️ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌾กรมข้าว ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีเกษตรฯ เนื่ิองในวันสงกรานต์💧▫️วันที่ 19 เม.ย. 65 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธี “รดน้ำและข...
19/04/2022

🌾กรมข้าว ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีเกษตรฯ เนื่ิองในวันสงกรานต์💧
▫️วันที่ 19 เม.ย. 65 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)
▫️ในการนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

🌾กรมข้าวปลื้มมิลลิ (Milli) จุดกระแส “ข้าวเหนียวมะม่วง” ฟีเวอร์ ช่วยชาวนาขายข้าวเหนียวได้ดีขึ้น 🌾◽️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์...
19/04/2022

🌾กรมข้าวปลื้มมิลลิ (Milli) จุดกระแส “ข้าวเหนียวมะม่วง” ฟีเวอร์ ช่วยชาวนาขายข้าวเหนียวได้ดีขึ้น 🌾
◽️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าจากกระแสที่น้องมิลลิ แรปเปอร์สาวมากความสามารถ ได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีโคเชลลา (Coachella) ที่สหรัฐอเมริกา และได้นำเมนูอย่างข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือเป็นเมนูขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศไทยไปทานบนเวทีคอนเสิร์ต ถือเป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติและคนทั้งโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแต่เมนูต้มยำกุ้ง แต่ยังมีผลไม้และอาหารหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยและสามารถทานได้ที่ประเทศไทย และจากระแสดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สั่งซื้อมะม่วงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย สร้างความหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ที่ก่อนหน้าประสบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำให้สามารถเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายให้สูงขึ้นกว่าเดิม
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จากกระแสของน้อง มิลลิ ที่ทำให้มะม่วงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้ ในส่วนของข้าวเหนียวก็มีความต้องการในตลาดด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวได้รับประโยชน์จากกระแสในครั้งนี้ไปด้วย ซึ่งกรมการข้าวมีพันธุ์ข้าวเหนียวมากมายหลายพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง อาทิเช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 กข18 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์สันป่าตอง1 เป็นต้น ที่เหมาะกับการนำมาทำข้าวเหนียวมูลในการทานคู่กับมะม่วง
◽️สำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 นั้นให้ผลผลิตสูง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ในส่วนของข้าวเหนียวเขี้ยวงู เมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวมีความขาว นุ่ม เหนียวติดกันแต่ไม่เละ มีความเลื่อมมันค่อนข้างมาก มีกลิ่นหอม และข้าวเหนียวพันธุ์ สันป่าตอง1 ให้ผลผลิตสูง เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี

💦🎇 สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ 🔫💦
13/04/2022

💦🎇 สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๕ 🔫💦

🙏ผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 💧
13/04/2022

🙏ผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 💧

🌾🌾กรมข้าว มุ่งพัฒนาลดต้นทุนการปลูกข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ให้พี่น้องชาวนาอยู่ดีกินดี🌾🌾◽️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดี...
12/04/2022

🌾🌾กรมข้าว มุ่งพัฒนาลดต้นทุนการปลูกข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ให้พี่น้องชาวนาอยู่ดีกินดี🌾🌾
◽️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงปัญหาด้านต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมไปถึงในส่วนที่กรมการข้าวรับผิดชอบโดยตรง และที่ภาคส่วนอื่นรับผิดชอบ จึงสั่งการให้กรมการข้าวเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกรมการข้าวมีส่วนที่รับผิดชอบและดูแลในเรื่องต้นทุนการผลิตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาพันธุ์ข้าว กรมการข้าวได้พัฒนาข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง มีคุณภาพดี ต้านทานโรคและแมลง ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ในทุกนิเวศการผลิต อีกทั้งยังพัฒนาพันธุ์เพื่อความมั่นคง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการที่จะลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นยังมีด้านเมล็ดพันธุ์ ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มีระบบการขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการในทุกนิเวศ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งหากเกษตรกรมีความสนใจสามารถขอรับการสนับสนุน หรือซื้อหาได้ตามระเบียบ รวมไปถึงมีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ที่เกษตรกรสามารถติดต่อประสานรับการสนับสนุนได้ตามระบบกระจายอยู่ทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้อย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นในด้านของเทคโนโลยีการจัดการผลิตข้าว กรมการข้าวได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการจัดการผลิต การจัดการปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำที่คุ้มค่า การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวที่เหมาะสม ทำให้ได้ข้าวมีคุณภาพดี ตลอดจนการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเชื่อมโยงตลาดด้วยระบบกลุ่มทีแบ่งปัน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้ข้อมูล สนับสนุนการผลิต ลดความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วม น้ำแล้ง การระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตข้าว ทั้งข้าวที่มีระบบการผลิตดีที่เหมาะสม (GAP) ข้าวอินทรีย์ ข้าวตลาดเฉพาะ
◽️“กรมการข้าวจะมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถ ในการเร่งพัฒนาการลดต้นทุนในทุก ๆ ด้าน และจะนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาและขยายผลสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดต่อไป” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว

11/04/2022

📢📢 รู้ยัง! ว่าวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" 🌾🧑‍🌾

📢 อย่าลืมนะ! วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 🌾🧑‍🌾
11/04/2022

📢 อย่าลืมนะ! วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 🌾🧑‍🌾

💧💧รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามสภาพปัญหาคลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มอบกรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง เพื่อบรรเทาค...
09/04/2022

💧💧รัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามสภาพปัญหาคลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มอบกรมชลประทาน ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งจนพังเสียหาย พร้อมเตรียมแผนการพัฒนาคลองท่าดีตลอดสายให้สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้มากกว่าเดิม 🏞️
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ​ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาคลองท่าดี ณ โรงเรียนวัดดินดอน ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคลองท่าดีเป็นคลองธรรมชาติ ที่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มีความยาวคลอง 38.323 กิโลเมตร มีแหล่งต้นน้ำจากเทือกเขาหลวงตัดผ่านพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่ ซึ่งในฤดูน้ำหลากคลองท่าดีมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ก่อให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝั่ง ทำให้พื้นที่การเกษตรและที่พักอาศัยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา ได้รับความเดือดร้อน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานได้พิจารณาจัดทำโครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านดินดอน เพื่อช่วยเหลือราษฎรและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งจนพังเสียหาย ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ และตรวจสอบผลการคำนวณทางด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดลวดตาข่ายบรรจุหิน ความยาวประมาณ 250 เมตร ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันตลิ่งบริเวณแนวคลองท่าดีได้
นอกจากนี้ ยังติดตามโครงการอาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าดี บ้านวัดสมอ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีแนวโน้มเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นจากการถูกน้ำกัดเซาะ จึงมีโครงการก่อสร้าง อาคารป้องกันตลิ่งชนิดลวดตาข่ายบรรจุหิน ความยาวประมาณ 600 เมตร ซึ่งกรมชลประทานได้มีการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำประชารัฐ โดยได้บรรจุแผนงานป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำเข้าไปด้วย และนำโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำคลองท่าดี บ้านวัดสมอ เข้าอยู่ในแผนด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งจากน้ำหลากบริเวณบ้านวัดสมอในช่วงฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
"จากการติดตามปัญหาคลองท่าดีในวันนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาคลองท่าดีตลอดสายให้สามารถรับน้ำและระบายน้ำได้มากกว่าเดิมด้วย โดยจะต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

🌱รมว.เฉลิมชัย ห่วงใยพี่น้องชาว อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาอุทกภัย สั่งหน่วยงานในสังกัด เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย ...
09/04/2022

🌱รมว.เฉลิมชัย ห่วงใยพี่น้องชาว อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ที่ประสบปัญหาอุทกภัย สั่งหน่วยงานในสังกัด เร่งสำรวจพื้นที่เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด💧
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพื้นที่อำเภอสิชลได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ในเขตอำเภอสิชลทุกหมู่บ้านทุกตำบล เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ถนนหลายสายถูกตัดขาด
จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ส่งผลให้ทรัพย์สินของราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสี่ยหาย ทั้งบ้านเรือน ส่วนราชการ ด้านการเกษตร พืชผลเสียหาย 465 ไร่ ด้านปศุสัตว์ โค 10 ตัว สุกร 12 ตัว ไก่พื้นเมือง 77 ตัว ด้านประมง เป็นประมงน้ำจืด 30 ราย พื้นที่ 20 ไร่ บ่อกุ้ง จำนวน 50 ราย พื้นที่ 330 ไร่ ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 67 สาย สะพาน 1 แห่ง สะพานน้ำล้น 4 แห่ง คอสะพาน 7 แก่ง และฝายชะลอน้ำ 7 แห่ง
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยต่าง ๆ หน่วยงานเอกชน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสิชลอย่างเต็มความสามารถ จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และในขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและฟื้นฟูสิ่งสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไป
"ตั้งแต่ได้ทราบข่าวการเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งให้จัดเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมสำหรับแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร็วที่สุด" ดร.เฉลิมชัย กล่าว
ในการนี้นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และนางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำทีมเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

💦🌾สืบสานประเพณีไทย กรมการข้าวจัดงานสงกรานต์ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2565  💦🌾◽️วันศุกร์ที่ 8 เม...
08/04/2022

💦🌾สืบสานประเพณีไทย กรมการข้าวจัดงานสงกรานต์ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2565 💦🌾
◽️วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 กรมการข้าวจัดงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 เพื่อรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ
◽️พร้อมกันนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายหมวดตรี ดร. ชัยภัทร คำวิชิตธนาภา ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นผู้ให้พรและร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำกล่าวขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

🌾กรมข้าว จัดพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกประจำปี 2565🌾▫️วันพฤหัสบดีที่ 7 เ...
07/04/2022

🌾กรมข้าว จัดพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกประจำปี 2565🌾

▫️วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานมอบรางวัล “การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลกประจำปี 2565” โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร
▫️นางสาวนนทิชา กล่าวว่า กรมการข้าว ได้ดำเนินงานจัดงาน “การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริม การส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565” เพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีขบวนการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงพันธุ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคง ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยประสานความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
▫️สำหรับการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริม การส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทข้าวหอมมะลิไทย 2.ประเภทข้าวหอมไทย และ 3.ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยผลการประกวดผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทข้าวหอมมะลิไทย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเสรี มานิมนต์ จังหวัดปทุมธานี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 2.ประเภทข้าวหอมไทย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมศักดิ์ นวลสำลี จังหวัดฉะเชิงเทรา และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 3.ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
▫️รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดพร้อมประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก นำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของข้าวไทย ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการจัดนิทรรศการข้าวที่โดดเด่น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม เพื่อรองรับและการส่งออกของตลาดข้าวโลก และการจัดประกวดกลุ่มข้าว 3 ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นฐานข้อมูลรองรับการประกวดข้าวโลกในแต่ละปี การจัดงานดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเพิ่มแนวคิดมุมมองทางด้านกำลังการผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับงานวิจัยทางด้านข้าว และยังเป็นการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านต่างๆ และได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชน ก่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่50 ถนนพลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rice news Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เพจ Rice News Channel ช่องทางแห่งข่าวสารรอบด้านเรื่องข้าว ผลิตโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🌾🙏 กรมการข้าว เตรียมแจก 6 พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2565 🌾🌾

▫️▫️ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

ประกอบด้วย
🌾1) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 245 กิโลกรัม
🌾2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 399 กิโลกรัม
🌾3) กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 125 กิโลกรัม
🌾4) กข6 เป็นข้าวเหนียวให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม คุณภาพการสีดี ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล จำนวน 70 กิโลกรัม
🌾5) กข87 เป็นพันธุ์ข้าวประเภทพื้นนุ่ม ลักษณะเด่นพิเศษ ข้าวสุกนุ่ม ค่อนข้างเหนียว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 300 กิโลกรัม และ
🌾6) กข85 เป็นข้าวเจ้าพื้นแข็ง เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งนาปี และนาปรัง ทนต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพการสีดีมาก ท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน 589 กิโลกรัม

🗣🌾อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6 พันธุ์ จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศ รับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป โดยท่านใดที่สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน

📍 สามารถสอบถามได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3794 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งนอกจากนี้

ผู้ที่สนใจยังสามารถรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://rice.moac.go.th/ หรือ
Scan QR Code ตามที่ปรากฏ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเมื่อลงทะเบียนทางออนไลน์แล้ว สามารถเดินทางไปรับพันธุ์ข้าวพระราชทานได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหลังจากวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

🎬🌾 ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
🌾กรมการข้าวจัดสัมมนา“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว” มุ่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว🌾
◽️วันที่ 26 เมษายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว” โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
◽️นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า กรมการข้าวโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว มีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาข้าว ให้มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น ต้านทานโรค แมลง ทนต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่กองวิจัยและพัฒนาข้าวจะปรับขบวนการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง ตลอดจนการทำงานวิจัยพันธุ์ข้าวร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานจากต่างประเทศ เพื่อหาแหล่งพันธุกรรมใหม่ ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวไทย
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2565 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ให้ได้ผลผลิตสูง รวมทั้งการทำงานวิจัยพันธุ์ข้าว ยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตข้าวไทย ตลอดจนการจัดการนักวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวต่อไป
รมว.กษ. เปิดงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศที่มีคุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อการส่งออก” เน้นย้ำมาตรการ Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี65

◽️ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์ “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” พร้อมด้วย นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
◽️ดร.เฉลิมชัย เปิดเผยว่าเนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลไม้ของภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งขณะนี้มีความเป็นห่วงในเรื่องของ COVID - 19 และปัญหาทุเรียนอ่อน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตั้งแต่ระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีที่สุดในโลก และมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเป็นพี่เลี้ยง และพร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน
◽️การจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเน้นย้ำความมีคุณภาพของทุเรียนตะวันออกที่เป็นสินค้าเกษตรให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขอยืนยันว่าหากทุเรียนไทยเรายังรักษาคุณภาพไว้ได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการส่งออกอย่างแน่นอน จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายช่วยกันรักษาคุณภาพทุเรียนไทย และไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ เตรียมจะขยายช่องทางส่งทางรางรถไฟขนส่งไปจีน คาดว่า 1-2 เดือน จะแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกได้มากขึ้น ดร.เฉลิมชัยกล่าว
◽️ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ ออกสู่ตลาดภาคตะวันออก ปี 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 ประเภท 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี ชะนีเกาะช้างตราด นกหยิบจันทบุรี กบสุวรรณจันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวลทองจันทร์จันทบุรี และร่วมชิมทุเรียน 7 สายพันธุ์
◽️ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการข้าว และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมติดตามงานมาตรการ Zero Covid โซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบ ณ โรงคัดบรรจุ บริษัท เดอะลิส อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น อําเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี โดยดร.เฉลิมชัย ได้เน้นยํ้าในเรื่องมาตรการการจัดการ Zero Covidในโซ่ห้องเย็นผลไม้ไทยทั้งระบบ เพื่อไม่ให้การส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทย ได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบกับชาวสวนทุเรียน และห่วงโซ่ผลไม้ไทยทั้งระบบ
📢🌾มาร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อ"งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" กันจ้าาา 🥰🌾
🌾กรมข้าว ประชุมคณะพิธีการและต้อนรับ เช็คความพร้อมเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565👩‍🌾
▫️ วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายพิธีการ และต้อนรับงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว
▫️ ในการนี้ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมถึงแผนการดำเนินงานในด้านพิธีการและการต้อนรับ รวมไปถึงกำหนดการจัดงาน ตลอดจนรายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่จะมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
▫️ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
🌾กรมข้าว ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีเกษตรฯ เนื่ิองในวันสงกรานต์💧
▫️วันที่ 19 เม.ย. 65 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115)
▫️ในการนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
🌾กรมข้าวปลื้มมิลลิ (Milli) จุดกระแส “ข้าวเหนียวมะม่วง” ฟีเวอร์ ช่วยชาวนาขายข้าวเหนียวได้ดีขึ้น 🌾
◽️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าจากกระแสที่น้องมิลลิ แรปเปอร์สาวมากความสามารถ ได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีโคเชลลา (Coachella) ที่สหรัฐอเมริกา และได้นำเมนูอย่างข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งถือเป็นเมนูขนมหวานขึ้นชื่อของประเทศไทยไปทานบนเวทีคอนเสิร์ต ถือเป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติและคนทั้งโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแต่เมนูต้มยำกุ้ง แต่ยังมีผลไม้และอาหารหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยและสามารถทานได้ที่ประเทศไทย และจากระแสดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สั่งซื้อมะม่วงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย สร้างความหวังให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ที่ก่อนหน้าประสบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำให้สามารถเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายให้สูงขึ้นกว่าเดิม
◽️อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จากกระแสของน้อง มิลลิ ที่ทำให้มะม่วงมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้ ในส่วนของข้าวเหนียวก็มีความต้องการในตลาดด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวได้รับประโยชน์จากกระแสในครั้งนี้ไปด้วย ซึ่งกรมการข้าวมีพันธุ์ข้าวเหนียวมากมายหลายพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง อาทิเช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 กข18 ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และพันธุ์สันป่าตอง1 เป็นต้น ที่เหมาะกับการนำมาทำข้าวเหนียวมูลในการทานคู่กับมะม่วง
◽️สำหรับข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 นั้นให้ผลผลิตสูง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม ข้าวเหนียวพันธุ์ กข18 คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดีใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ในส่วนของข้าวเหนียวเขี้ยวงู เมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวมีความขาว นุ่ม เหนียวติดกันแต่ไม่เละ มีความเลื่อมมันค่อนข้างมาก มีกลิ่นหอม และข้าวเหนียวพันธุ์ สันป่าตอง1 ให้ผลผลิตสูง เป็นข้าวเหนียวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหา โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก แท็กซี่ปทุมธานี www.taxitothailand.com หมวกกันน๊อคทหารอากาศ ร้านอู กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย สวนสุขภาพกองทัพอากาศ Lastman ink. เอื้ออาทรขนส่งจังหวัดพระนค ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอ สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทว Siam Triangle Co.,Ltd. Thai Lion Air Cargo