ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข?

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.ทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ก...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.
ทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้จัดสอนการใช้สื่อโซเซียล
เพื่อการเป็น Youtuber Tiktok ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตรขอขอบพระคุณทางมูลินิธิเขมไชย รสานนท์ ที่ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลืออุปกรณ์ทางกา...
25/08/2023

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
ขอขอบพระคุณทางมูลินิธิเขมไชย รสานนท์ ที่ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
🙏🙏 #มูลนิธิเขมไชยรสนานนท์

📢
23/08/2023

📢

📢ศูนย์บริการสาธาณสุข 29 ช่วง นุชเนตรวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30น.ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร...
23/08/2023

📢ศูนย์บริการสาธาณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30น.
ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครประจำเดือน
พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคฝีดาษลิง
รวมถึงแจกทรายเทมีฟอส 1% กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน
แก่อาสามัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมหารือแผนซักซ้อมการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจา...
21/08/2023

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566
สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมหารือแผนซักซ้อมการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนและชมรมรักษ์ใจ

📢ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร ตระหนักเห็นถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกส...
21/08/2023

📢ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร
ตระหนักเห็นถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้นทุกภาค จึงได้มีการแจกทรายทีมีฟอส 1% แก่ผู้มารับบริการ เพื่อลดความรุนแรงของการระบาดเมื่อเข้าฤดูฝน

😍คนไข้สามารถขอรับทรายทีมีฟอส 1% ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

📣
21/08/2023

📣

21/08/2023

🦟ภัยร้ายจากยุงลาย🦟🦟

📌สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...
https://shorturl.asia/q4bLv

#ยุงลายกำจัดได้_กำจัดง่าย_ในระยะลูกน้ำ
#รู้ทันโรคแมลง
#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
#กรมควบคุมโรค

18/08/2023
ประชาสัมพันธ์
18/08/2023

ประชาสัมพันธ์

💙 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💙วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒...
12/08/2023

💙 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💙
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
🙇🏻🙇🏻‍♀️🙇🏻🙇🏻‍♀️

📣📣❗❗
09/08/2023

📣📣❗❗

. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล...
28/07/2023

. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ .

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💛
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
💛 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th
#ทรงพระเจริญ

25/07/2023

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร

ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
1) นางสาวนูรไดยอานฮ์ เบ็ญฮะสันต์
2) นางสาวมัสตูรา สาและมา

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
นายกิตติชัย มีหลักชัย

14/07/2023
วันที่​ 2  กรกฎาคม​ 2566​คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​29​ ช่วง​นุช​เนตร​ ใหัความรู้​เรื่อง​ยาเสพติด​ กา...
02/07/2023

วันที่​ 2 กรกฎาคม​ 2566​คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​29​ ช่วง​นุช​เนตร​ ใหัความรู้​เรื่อง​ยาเสพติด​ การ​ใช้​ยาในทางที่ผิดและการป้องกันยาเสพติด​ ตามโครงการ​ ​White Zero สร้าง​ภูมิคุ้มกัน​3 ป​ ตามวิถีปลอดภัย​ ของ​ สกร.เขตจอมทอง​(กศน.)​แก่นักศึกษา​400คน​ ณ.ห้องประชุม​โรงเรียน​บางมดวิทยา

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 2 อัตรา  กำหนดการรับสมัคร ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
28/06/2023

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

วันที่​ 4  มิถุนายน​ 2566​ คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ 29​ ช่วง​นุช​เนตร​ สถานีตำรวจ​นครบาล​บางขุนเที...
04/06/2023

วันที่​ 4 มิถุนายน​ 2566​ คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ 29​ ช่วง​นุช​เนตร​ สถานีตำรวจ​นครบาล​บางขุนเทียน​ ภาคประชาชนร่วมกับฝ่ายพัฒนา​ชุมชน​ สำนักงาน​เขต​จอมทอง​ ดำเนิน​โครงการ​ชุมชน​เข้มแข็ง​ป้องกันและแก้ไขปัญหา​ยาเสพติด​ในชุมชน​ซอย​วาสนา

วันที่​ 4 มิถุนายน​ 2566​ คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ 29​ ช่วง​ นุชเนตร​ สำนักงาน​เขต​จอมทอง​ ภาคประช...
04/06/2023

วันที่​ 4 มิถุนายน​ 2566​ คลินิก​ก้าว​ใหม่​พลัส​ ศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ 29​ ช่วง​ นุชเนตร​ สำนักงาน​เขต​จอมทอง​ ภาคประชานร่วมกับสถานีตำรวจ​นครบาล​บางมด​ ดำเนินการโครงการ​คุ้มสีขาวปลอดยาเสพติด​ ภายในชุมชน​สามง่ามพัฒนา

(27 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เป...
27/05/2023

(27 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เปิดให้บริการวันเสาร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (เข็มกระตุ้น) แก่ประชาชนทั่วไป
เปิดให้บริการวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รับวอล์คอิน (Walk in)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) เวลา 08.00 - 12.00 น.
พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนตามมาตรการ DMHT จำนวน 27 ราย

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ • ทำหมันสุนัขและแมว จะเปิดให้จองคิวอีกครั้ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม 02...
23/05/2023

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
• ทำหมันสุนัขและแมว จะเปิดให้จองคิวอีกครั้ง วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม 02-476-6493 ต่อ 1104

(20 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เป...
20/05/2023

(20 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เปิดให้บริการวันเสาร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (เข็มกระตุ้น) แก่ประชาชนทั่วไป นำทีมโดยแพทย์หญิงฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ และทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล
เปิดให้บริการวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รับวอล์คอิน (Walk in)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) เวลา 08.00 - 12.00 น.
พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนตามมาตรการ DMHT จำนวน 17 ราย

16/05/2023
16/05/2023

#โรคตาแห้ง 👁
การทำงานที่จ้องหน้าจอคอมนาน ๆ หรือโทรศัพท์ทุกวัน
มักก่อให้เกิดโรคตาแห้งได้ ระมัดระวังกันด้วยนะครับ 😰

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ทีมหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ บริเวณถนนหับเผย...
16/05/2023

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ทีมหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ บริเวณถนนหับเผยและบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ในการพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

*ไม่พบผู้มีอาการ /อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินรุนแรง*

พยาธิตัวร้าย ... 😈 อันตรายที่หลายคนมักมองข้าม♨️ อาหารแต่ละประเภท มีชนิดพยาธิที่แตกต่างกันมีอันตรายอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครั...
12/05/2023

พยาธิตัวร้าย ... 😈 อันตรายที่หลายคนมักมองข้าม
♨️ อาหารแต่ละประเภท มีชนิดพยาธิที่แตกต่างกัน
มีอันตรายอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ 👇

ก่อนเลือกซื้อ-กิน อาหารกระป๋อง 🥫🥫 ต้องดู🧐🧐  -ลักษณะทั่วไป ควรมีสภาพดี -วันหมดอายุจากฉลาก-สภาพอาหาร มีสีสันปกติ ไม่มีกลิ่...
12/05/2023

ก่อนเลือกซื้อ-กิน อาหารกระป๋อง 🥫🥫 ต้องดู🧐🧐
-ลักษณะทั่วไป ควรมีสภาพดี
-วันหมดอายุจากฉลาก
-สภาพอาหาร มีสีสันปกติ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม เปิดฝา ไม่มีฟองอากาศ น้ำ

เปิดขั้นตอนจองคิวรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "สิทธิบัตรทอง" **เฉพาะพื้นที่ กทม.**กรมควบคุมโรค - สปสช. ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเ...
12/05/2023

เปิดขั้นตอนจองคิวรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "สิทธิบัตรทอง"
**เฉพาะพื้นที่ กทม.**
กรมควบคุมโรค - สปสช. ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่มวันที่ 1 พ.ค.2566 – 31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนฯ หมด จองสิทธิฉีดวัคซีนฯ ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ (เปิดให้เฉพาะที่ กทม.) เริ่มวันที่ 17 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้เลยครับ 👇🥰

(6 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เปิ...
06/05/2023

(6 พ.ค.66 ) ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร เปิดให้บริการวันเสาร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (เข็มกระตุ้น) แก่ประชาชนทั่วไป นำทีมโดยแพทย์หญิงวิภา เจริญนิเวศนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล และทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล
เปิดให้บริการวันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รับวอล์คอิน (Walk in)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) เวลา 08.00 - 12.00 น.
พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนตามมาตรการ DMHT จำนวน 39 ราย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริ...
04/05/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

🔷รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ 🔷อาการเบื้องต้น : ▪️ มีไข้▪️ ไอ เจ็บคอ▪️ มีน้ำมูก คัดจมูก▪️ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก▪️...
28/04/2023

🔷รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ 🔷
อาการเบื้องต้น :
▪️ มีไข้
▪️ ไอ เจ็บคอ
▪️ มีน้ำมูก คัดจมูก
▪️ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
▪️ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
⚠️หากมีอาการเหล่านี้ ควรตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK

🔷รู้ทัน ป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ 🔷
อาการเบื้องต้น :
▪️ มีไข้
▪️ ไอ เจ็บคอ
▪️ มีน้ำมูก คัดจมูก
▪️ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
▪️ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
⚠️หากมีอาการเหล่านี้ ควรตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #โควิด
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ที่อยู่

27/21 ซอยวุฒากาศ49 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 00:00 - 00:15

เบอร์โทรศัพท์

+66971598729

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}