สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง Political and Electoral Development Institute - PEDI

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การนำค่...
12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมก...
12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการประชุมกองบรรณาธิการจัดทำวารสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร “การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ”วันที...
09/10/2020

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร “การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ”
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการในตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าอบรมหลักสูตร “การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบรมหลักสูตร “การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ”
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี นายกฤช เอื้อวงศ์ นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการในตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าอบรมหลักสูตร “การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรี...
10/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

12/08/2020
13/07/2020
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและกา...
10/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายกับการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย" โดยมีผู้แทนของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.11 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายกับการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของประเทศไทย" โดยมีผู้แทนของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.11 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย น...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการกำกับหลักสูต พตส.11 ร่วมกิจกรรม "คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบ พตส.11" ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายปกรณ์ มหรรณพ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการกำกับหลักสูต พตส.11 ร่วมกิจกรรม "คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบ พตส.11" ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่า...
02/07/2020

เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกสมาคมแห่งสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (สพต.) และนักศึกษา พตส.11 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส.11) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกสมาคมแห่งสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (สพต.) และนักศึกษา พตส.11 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องวำยุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง's cover photo
04/06/2020

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง's cover photo

03/06/2020
รอบรู้เรื่องเลือกตั้งทุกระดับกับแอพลิเคชัน "ฉลาดเลือก" ดาวน์โหลดได้ที่iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1...
22/05/2020

รอบรู้เรื่องเลือกตั้งทุกระดับกับแอพลิเคชัน "ฉลาดเลือก" ดาวน์โหลดได้ที่
iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

รอบรู้เรื่องเลือกตั้งทุกระดับกับแอพลิเคชัน "ฉลาดเลือก" ดาวน์โหลดได้ที่
iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่าน ...
06/05/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์ วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com

02/05/2020
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563ถึงตัวจะห่างไกล แต่ความห่วงใยไม่ห่างกัน
13/04/2020

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ 2563
ถึงตัวจะห่างไกล แต่ความห่วงใยไม่ห่างกัน

02/04/2020
Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่อย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รวบรวมข้อปฏิบัต...
27/03/2020

Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่อย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รวบรวมข้อปฏิบัติ ปรับพฤติกรรมในช่วงเวลานี้มาฝากทุกคน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ชวนทุกคนร่วมแรงร่วมใจเว้นระยะระหว่างกัน อยู่บ้าน งดเดินทาง ลดสังสรรค์

แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่อย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง รวบรวมข้อปฏิบัติ ปรับพฤติกรรมในช่วงเวลานี้มาฝากทุกคน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ชวนทุกคนร่วมแรงร่วมใจเว้นระยะระหว่างกัน อยู่บ้าน งดเดินทาง ลดสังสรรค์

แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนับสนุนคนไทยห่วงใยสุขภาพตนเองและคนรอบตัว ร่วมกันรักษาสุขภาพ ป้องกันไวรัสโควิด-19ไอ จาม ม...
28/02/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนับสนุนคนไทยห่วงใยสุขภาพตนเองและคนรอบตัว ร่วมกันรักษาสุขภาพ ป้องกันไวรัสโควิด-19

ไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบากเหนื่อยหอบ รีบแจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้าน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนับสนุนคนไทยห่วงใยสุขภาพตนเองและคนรอบตัว ร่วมกันรักษาสุขภาพ ป้องกันไวรัสโควิด-19

ไอ จาม มีน้ำมูก มีไข้ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบากเหนื่อยหอบ รีบแจ้งสถานพยาบาลใกล้บ้าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โก...
14/02/2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเสนอผลงานการจัดทำยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเสนอผลงานการจัดทำยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 10/2563 วันที่เผยแพร่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเ...
07/02/2020

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 10/2563 วันที่เผยแพร่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) จัดปฐกถาพิเศษ “ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 10/2563 วันที่เผยแพร่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 10 (พตส.10) ขอเรียนเชิญรับฟังปฐกถาพิเศษ “ยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”

ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”โดย ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเ...
06/02/2020

ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”
โดย ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเสนอยุทธศาสตร์ ของนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 10
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง “การยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง”
โดย ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และการนำเสนอยุทธศาสตร์ ของนักศึกษา พตส.รุ่นที่ 10
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ทีโอที อาคาร 9 ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีเนี้อหาเกี่ยวกับ "ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถ...
17/01/2020

ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีเนี้อหาเกี่ยวกับ "ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น"
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โทร 02 141 9088 โทรสาร 02 143 8524 ถึง 5 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200117101157.pdf

ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีเนี้อหาเกี่ยวกับ "ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น"
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โทร 02 141 9088 โทรสาร 02 143 8524 ถึง 5 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200117101157.pdf

๘ มกราคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญข้าพระพุทธเจ้า คณะกร...
08/01/2020

๘ มกราคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

31/12/2019
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบสารอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบสารอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 137 ก ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บร...
17/12/2019

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 137 ก ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 231 ข้อ และมีบัญชีแนบท้ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและแบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ดาวน์โหลดข้อมูล
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/137/T_0001.PDF

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 137 ก ลงประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 231 ข้อ และมีบัญชีแนบท้ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนและแบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

ดาวน์โหลดข้อมูล
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/137/T_0001.PDF

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณา...
04/12/2019

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง
24/11/2019

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง

"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ของคณะนักศึกษาหลักสูตร พตส. 10เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 256...
15/11/2019

"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ของคณะนักศึกษาหลักสูตร พตส. 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ของคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 10) ในการสมทบทุนจัดสร้างห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา 20 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้ง 185,000 บาท นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา มอบอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้มีการแสดงต่างๆจากเด็กนักเรียนเพื่อต้อนรับคณะฯ

"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ของคณะนักศึกษาหลักสูตร พตส. 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (CSR) ของคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง (พตส.รุ่นที่ 10) ในการสมทบทุนจัดสร้างห้องน้ำ มอบทุนการศึกษา 20 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้ง 185,000 บาท นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา มอบอุปกรณ์สิ่งของที่จำเป็นให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้มีการแสดงต่างๆจากเด็กนักเรียนเพื่อต้อนรับคณะฯ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้งพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมระหว่างการศึกษาอบ...
24/10/2019

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจเยี่ยมระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง รุ่นที่ 10 (พ.ต.ส.10)
ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

นักศึกษา พตส.10 เข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาฯ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ลธ.กกต.) เข้าร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ 24 ตุลาคม 2562

พี่น้องชาวอำเภอสามพราน* อย่าลืม! วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนคร...
16/10/2019

พี่น้องชาวอำเภอสามพราน* อย่าลืม! วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=6373

-----------------------------------
*ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง

พี่น้องชาวอำเภอสามพราน* อย่าลืม! วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น. ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง สามารถดูรายละเอียดเอกสารแจ้งเจ้าบ้านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=6373

-----------------------------------
*ยกเว้นตำบลตลาดจินดา ตำบลคลองจินดา และตำบลบางช้าง

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงา...
13/10/2019

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไขคำตอบ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กับ กกต.เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือ “เลือกตั้งซ่อม” คืออะไร#เลือกตั้งซ่อม #กกต. #คนไทยไม่ข...
27/09/2019

ไขคำตอบ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กับ กกต.
เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือ “เลือกตั้งซ่อม” คืออะไร
#เลือกตั้งซ่อม #กกต. #คนไทยไม่ขายเสียง

ไขคำตอบ เลือกตั้งซ่อม ส.ส. กับ กกต.
เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือ “เลือกตั้งซ่อม” คืออะไร
#เลือกตั้งซ่อม #กกต. #คนไทยไม่ขายเสียง

22/09/2019
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
https://youtu.be/KCP-pCOuqRc

วีดิทัศน์แนะนำ กกต. และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
https://youtu.be/KCP-pCOuqRc

01/09/2019
พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62

พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดให้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และโรงแรมเวลคัม เวิลด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมฯ โดยมีกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ทั้งนี้ หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง ได้มีการพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้เรื่องระบบการเมืองและการเลือกตั้งอย่างสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป
https://youtu.be/X01ROO6H61U

พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร พตส. รุ่นที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดให้มีพิธีเปิ....

ที่อยู่

ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418911

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4131&filename=
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 2. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 3. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 5. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
เพลงพระราชาในนิทาน