Wat Rajabopit School

Wat Rajabopit School วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (คนล่วงทุกข์เสียได้ด้วยความเพียร) ผมรักราชบพิธ... สิ่งที่ผิดผมไม่ทำ
(169)

เปิดเหมือนปกติ

📌 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่3) 📌
30/12/2020

📌 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่3) 📌

💛 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 😷
23/12/2020

💛 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 😷

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่๒)
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่๒)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้มีการการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในบริเวณอ...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้มีการการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในบริเวณอาคารเรียนทุกห้องเรียน โรงอาหาร และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนสอบธรรมสนามหลวง 🤍💛
21/12/2020

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนสอบธรรมสนามหลวง 🤍💛

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง ปิดสถามศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทร...
20/12/2020

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง ปิดสถามศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่๑) 🤍💛

🎤🎤🤍💛ประกาศ🤍💛🎤🎤เรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธทุกท่านทราบ   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ...
19/12/2020

🎤🎤🤍💛ประกาศ🤍💛🎤🎤

เรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธทุกท่านทราบ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ตามรายงานข่าวของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัย และเว้นระยะห่างทางสังคม โรงเรียนจึงขอความร่วมมือให้นักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครทุกพื้นที่ ปฏิบัติตนตามมาตรการของทางจังหวัด คือ การจำกัดการเดินทาง และกักตัว(อยู่บ้าน) สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันขาดเรียน และขอให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธโปรดปฏิบัติตนตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน และบุคคลรอบข้าง

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดราชบพิธจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการอย่างเคร่งครัด

-โรงเรียนวัดราชบพิธ-

🎤ประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ🎤
30/11/2020

🎤ประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ🎤

พรุ่งนี้๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดราชบพิธเปิดเรียนตามปกตินะครับปล.ติดตามประกาศอื่นใดอย่างใกล้ชิดในช่องทางเว็บไซต์ เพจ และ...
14/10/2020

พรุ่งนี้
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดราชบพิธ
เปิดเรียนตามปกตินะครับ

ปล.ติดตามประกาศอื่นใดอย่างใกล้ชิดในช่องทางเว็บไซต์ เพจ และไลน์ครับ

14/10/2020
🤍💛🐯ทุกครั้งลงแข่งขันต้องคว้าได้ชัย🐯🤍💛 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในปีนี้ กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรีย...
11/09/2020

🤍💛🐯ทุกครั้งลงแข่งขันต้องคว้าได้ชัย🐯🤍💛

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ในปีนี้ กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ #ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับประเทศต่อไป บัดนี้ การประกวดระดับประเทศได้เสร็จสิ้นแล้ว

กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ #ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศ ในประเภทลูกเสือวิสามัญ

#ทีมกองร้อยวัดราชบพิธ🐯

31/08/2020
การศึกษายกกำลังสอง

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) กระทรวงศึกษาธิการสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่ใหญ่สำหรับเด็กไทยกว่า 10 ล้านคน ที่สามารถเข้าเรียนได้ โดยมี content ที่น่าสนใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานยกกำลังสองครับ

เปิดตัว DEEP ห้องเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้เด็กไทย DEEP เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ทุกพื้นที่ ทุกเวลา สร้างฐานทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศให้กับประเทศชาติได้
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการศึกษาไทยเลยทีเดียว

31/08/2020
OBEC Channel

งานเสวนาในหัวข้อ การจัดเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ "ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ Education Digital Disruption ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล" ณ ห้องประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร🤍💛

การจัดเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ "ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ Education Digital Disruption ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล"

🤍💛โรงเรียนเราถือกำเนิดเกิดจากวัด🤍💛
27/08/2020

🤍💛โรงเรียนเราถือกำเนิดเกิดจากวัด🤍💛

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปโรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า องค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธ ยุคที่ ๒ เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๘๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธ ยุคที่ ๔ เนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๓๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ วันนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงยกฉัตรตาดเหลืองคันดาล ๕ ชั้น ขึ้นกางกั้นถวายพระรูป ซึ่งประดิษฐานภายในวิหารน้อย ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย อนุสนธิพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศ

โรงเรียนวัดราชบพิธ ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าประคุณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ ๑ ภายในพระอาราม เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่กุลบุตรชาวไทยทุกระดับ ต่อมาเจ้าพระคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงอุปถัมภ์เป็นยุคที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์ทุกรูป ทรงรับและรับกิจการโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์ในอุปถัมภ์สืบเนื่องมา โดยปัจจุบัน เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ยุคที่ ๖

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย เป็นอาณาบริเวณโรงเรียนแห่งที่สองซึ่งเป็นส่วนขยายจากโรงเรียนในพื้นที่พระอาราม ก่อกำเนิดขึ้นจากพระกรุณาของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงพระปรารภกับรัฐบาลในขณะนั้นที่มีดำริจะเทิดพระเกียรติถวายของทูลพระขวัญในการฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ๒ มีนาคม ๒๕๓๑ ว่าไม่ต้องพระประสงค์สิ่งใดใช้สอยเฉพาะพระองค์ หากแต่โปรดจะทำนุบำรุงการศึกษาของเยาวชนให้เจริญก้าวหน้าเป็นสาธารณประโยชน์ รัฐบาลจึงน้อมถวายที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนวัดราชบพิธ ถนนสนามไชย เป็นพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติมจากโรงเรียนในเขตพระอาราม ยังผลให้โรงเรียนวัดราชบพิธเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ สามารถสร้างสรรค์ความวัฒนาสถาพรแก่การศึกษาของชาติตามพระปณิธานและปณิธานขององค์อุปถัมภ์ทุกพระองค์ทุกรูป

27/08/2020
ถ่ายทอดสดสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประเธานในพิธีโรงเรียนวัดราชบพิธ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ และทรงประกอบพิธียกฉัตร ๕ ชั้นกางกั้นพระรูปเหมือนเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ ลานพระวิหารน้อย โรงเรียนวัดราชบพิธ

🎉🤍💛🐯ขอแสดงความยินดีด้วย🐯🤍💛🎉กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร...
19/08/2020

🎉🤍💛🐯ขอแสดงความยินดีด้วย🐯🤍💛🎉

กองลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนวัดราชบพิธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปประกวดในระดับประเทศต่อไป 🤍💛

ประกาศผลนักเรียน ม.3 เดิม สอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563
10/06/2020

ประกาศผลนักเรียน ม.3 เดิม สอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศลผลสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563
10/06/2020

ประกาศลผลสอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563ขอให้ทุกท่านโปรดอ่านเอกสารทุกฉบับ อย่างละเอียด เพื่อรักษาผลประโยช...
09/06/2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้ทุกท่านโปรดอ่านเอกสารทุกฉบับ อย่างละเอียด เพื่อรักษาผลประโยชน์นะครับ

เอกสารที่ได้โพส ประกอบด้วย
1. รายชื่อนักเรียนที่่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ
2. ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัว ผ่าน www.rb.ac.th
3. เอกสารประกอบในวันมอบตัว
4. แบบสำรวจความต้องการเรียนหลักสูตรภาษาจีน (ให้นักเรียนนำแบบตอบรับมาในวันมอบตัว)

ขอบคุณครับ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครรอบความสามารถพิเศษครับ
31/05/2020

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สมัครรอบความสามารถพิเศษครับ

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบปกติและความสามารถพิเศษ) ที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อฯ ขอให้นักเรียนทุกโปรดด...
20/05/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบปกติและความสามารถพิเศษ) ที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อฯ

ขอให้นักเรียนทุกโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อตนเอง สำรวจเลขที่ห้องสอบ
2. อ่านรายละเอียดด้านล่างตารางที่มีรายชื่อของตน
ให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
3. หากยังส่งเอกสารไม่สมบูรณ์ขอให้นำส่งกลุ่มบริหารวิชาการในวันสอบ

ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าในวันสอบโปรดนำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบ)
2. บัตรนักเรียน (ป.6) หรือ (ม.3)
หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หากไม่เตรียมมาโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

อัพเดตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอก...
12/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์

"โปรดดำเนินการอัปโหลดเอกสารภายในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2563 ในเวลา 8.30-16.30 น.

ในช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam

หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq

ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

อัพเดตประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอก...
11/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารในช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam

หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq

ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

อัพเดตประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอก...
10/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารในช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam

หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

อัพเดตประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกส...
09/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารในช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam

หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

อัพเดตประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกส...
08/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam
หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

อัพเดตประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกส...
07/05/2020

อัพเดตประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

...ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam
หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โป...
06/05/2020

ขอให้ผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยครับ หากพบว่ายังไม่สมบูรณ์ โปรดอัปโหลดเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางหลัก ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://bopit.sch.cloud/?ref=exam
หากมีปัญหาจึงค่อยใช้ช่องทางสำรอง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

หมายเหตุ: กรณีส่งทางไปรษณีย์หากยังไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าโรงเรียนยังไม่ได้รับเอกสารครับ โปรดเช็คสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ของท่านด้วยครับ

ประกาศแจ้งช่องทางเพิ่มเติมในการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครฯ ในกรณีที่ไม่สามารถอัปโหลดเข้าระบบได้ครับแต่เน้นย้ำนะครับว่า จ...
05/05/2020

ประกาศ

แจ้งช่องทางเพิ่มเติมในการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครฯ ในกรณีที่ไม่สามารถอัปโหลดเข้าระบบได้ครับ

แต่เน้นย้ำนะครับว่า จะต้องสมัครในระบบก่อนนะครับ แล้วอัปโหลดเอกสารลงในระบบรับสมัครให้เสร็จสิ้นก่อน กรณีที่เกิดปัญหาสุดวิสัยจริง ๆ จึงจะใช้ช่องทางสำรองครับ

ช่องทางที่ 1 ยื่นผ่าน google form ได้ที่ http://bit.ly/2YA5Wpq
ช่องทางที่ 2 ยื่นผ่านไลน์ ได้ที่
Line ID: rbadmission

ขอบคุณในการให้ความสนใจเป็นอย่างดีครับ

ประกาศแจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ...เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การอัปโหลดไฟล์มีปัญหา หรือไม่สา...
05/05/2020
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

ประกาศแจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ

...เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การอัปโหลดไฟล์มีปัญหา หรือไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ ทางโรงเรียนจึงเปิดการอัปโหลดเอกสารอีกช่องทางหนึ่ง ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจครับ

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

05/05/2020

นักเรียนที่สมัครฯ ไว้ โปรดเข้าเช็คสถานะการสมัครด้วยครับ หลายท่านยังไม่ผ่านเพราะเอกสารไม่ครบ

ประกาศนักเรียนที่เคยลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้ ต้องสมัครใหม่ที่เว็บ https://bopit.sch.cloud/ อีกครั้งนะครับศึกษารายละเอียด...
04/05/2020

ประกาศ
นักเรียนที่เคยลงทะเบียนแจ้งความจำนงไว้ ต้องสมัครใหม่ที่เว็บ https://bopit.sch.cloud/ อีกครั้งนะครับ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rb.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 #สมัครทางออนไลน์ #สมัครทางไปรษ...
03/05/2020

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 #สมัครทางออนไลน์ #สมัครทางไปรษณีย์

ห้องเรียนพิเศษ นักฟุตซอล นักบาส ก็มีนะครับดนตรี ทัศนศิลป์ก็มีครับมาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ
03/05/2020

ห้องเรียนพิเศษ นักฟุตซอล นักบาส ก็มีนะครับ
ดนตรี ทัศนศิลป์ก็มีครับ
มาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ

ประกาศๆ
รับสมัครนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตซอล เเละกีฬาบาสเกตบอล เข้าศึกษาที่ รร.วัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดสามารถศีกษาได้ทาง www.rb.ac.th
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับ 🤍💛⚽️🏀

ที่อยู่

3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

Bus No. 3, 6, 12, 47, 53, 60, 64, 82 Chaophraya boat; Rajini pier (ท่าเรือราชินี) เฉพาะเรือประจำทาง(ธงชาวหรือไม่มีธง) Ferry boat; Asadang pier (ท่าอัษฏางค์) In future(MRT); Sanam Chai Station (สถานีสนามไชย)

เวลาทำการ

อังคาร 00:00 - 23:00
พุธ 00:00 - 23:00
พฤหัสบดี 00:00 - 23:00
ศุกร์ 00:00 - 23:00
เสาร์ 00:00 - 23:00
อาทิตย์ 00:00 - 23:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2263071

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Wat Rajabopit Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด