กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาท

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาท กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดเหมือนปกติ

22/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดิน...
15/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564

กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และการจัดการดินเค็มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม เป็นแหล่งผลิตพืชและอาหารที่มีความปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่ดินเค็ม https://youtu.be/yspJVzZHXqk

#กรมพัฒนาที่ดิน #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.ldd.go.th
https://www.ldd.go.th/eService/index....
https://www.ldd.go.th/Location/index....
https://www.facebook.com/ldd.go.th
https://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่...
ติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 1760

กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Talk)#กรมพัฒน.....

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประ
08/07/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประ

กรมพัฒนาที่ดิน-สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประ

กรมพัฒนาที่ดิน - การผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งการผลิตปุ๋ยหมัก ใช้แล้วจะหลงรัก "สารเร่งซุ....

01/04/2021

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
https://fb.watch/4Bj8k6PaDQ/

11/01/2021
Live NBT2HD

Live NBT2HD

🔴Live การมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔸🔸พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
🔸🔸เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

[ 11 ม.ค.64 ] เวลา 08:30-09:00 น.
📌ชมสดกดช่อง 2 : NBT2HD
📌Facebook : Live NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน
05/12/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's post
05/12/2020

Photos from กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's post

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน
05/12/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน

มาเช็คอิน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020) วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563@CESRA ปากช่อง โคราชณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจั...
02/12/2020
กรมพัฒนาที่ดิน - มาเช็คอิน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)

มาเช็คอิน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020)
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
@CESRA ปากช่อง โคราช
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Keep soil alive, protect soil biodiversity
รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
http://worldsoilday.ldd.go.th
วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
#WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity

กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Land Development Department
ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน

https://youtu.be/M9hicNwuDPw

กรมพัฒนาที่ดิน : มาเช็คอิน วันดินโลก 2563 (World Soil Day 2020) วันที่ 4-8 ธันวาคม [email protected] ปากช่อง โคราชณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการว...

24/11/2020
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 จังหวัดชลบุรี

📌 @ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ) 📌

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 นี้ #วันดินโลก2020 Keep soil Alive, Protect Soil Biodi versity (รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน)

#วันดินโลก2020
#WorldSoilDay2020

http://worldsoilday.ldd.go.th

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
24/11/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

เตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันค่ะ🧳🚙

✨>>สำรองที่พักได้ ตามรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ท นี้นะคะ

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
24/11/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

✨ศูนย์เรียนรู้ดูงาน 🧑🏻‍🌾สำหรับหมอดินอาสา 🌱

🌏วันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563🌱 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1. ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.ปากช่อง
เรื่อง “นวัตกรรมการสร้างรายได้แบบยั่งยืนในเกษตรวิถีใหม่”
ประสานรายละเอียดได้ที่ ประธานนิรันทร์ สมพงษ์ โทร. 080-488-9355

2. โครงการทหารพันธ์ดี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
เรื่อง “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ติดต่อประสานงานที่ พท.วินัติ โทร. 093-141-5969

3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนขวัญศรี
เรื่อง “เทคนิคการผลิตองุ่นคุณภาพดีปลอดสาร”
ติดต่อประสานงานได้ที่ น้าดำ โทร. 082-869-9485

4. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง
เรื่อง “เกษตรผสมผสานและการแปรรูปมะขามเปรี้ยว”
ติดต่อประสานงานที่ ประธานประจวบ คุ้มทรัพย์ โทร. 083-374-3015

5. ศูนย์วิจัยปากช่อง
เรื่อง “การจัดการไม้ผลเขตร้อน”
ติดต่อประสานงานที่ คุณขวัญหทัย ทะนงสิทธิ์ โทร. 085-857-2991

6. กลุ่มสวนทุเรียนปากช่อง (4สวน)
เรื่อง “เทคนิคการปลูกทุเรียนแบบปากช่อง”
ติดต่อได้ที่ ประธานกลุ่มทุเรียน เชิดชัย โทร 081-266-0359

>>ติดต่อสถานที่พักช่วงวันดินโลก

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
24/11/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

เตรียมเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันค่ะ🧳🚙

✨>>สำรองที่พักได้ ตามรายชื่อโรงแรมและรีสอร์ท นี้นะคะ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo
17/11/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/08/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติมตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 -15.00 น.

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า...
21/07/2020

ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการปลูกไม้ยืนเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้เฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมปลูกไม้ยืนต้น เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง กรณีศึกษาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่...
15/07/2020

ติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง กรณีศึกษาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 -15.00 น.

ติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง กรณีศึกษาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 -15.00 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo
15/07/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo
14/07/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน's cover photo

01/07/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติดตามรับชมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน12แบบ แก้ปัญหาทำสัญญาไม่ถูกต้อง
27/06/2020
กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน12แบบ แก้ปัญหาทำสัญญาไม่ถูกต้อง

กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน12แบบ แก้ปัญหาทำสัญญาไม่ถูกต้อง

กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกต้อ...

18/06/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ติดตามชมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน
03/06/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทีดิน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน...
02/06/2020

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลดีๆที่ควรเรียนรู้ "ตาม - ตามที่ - ด้วย - เนื่องจาก ใช้ต่างกันอย่างไร"ขอขอบคุณแหล่งที่มา #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า
21/05/2020

ข้อมูลดีๆที่ควรเรียนรู้ "ตาม - ตามที่ - ด้วย - เนื่องจาก ใช้ต่างกันอย่างไร"
ขอขอบคุณแหล่งที่มา #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

ตาม - ตามที่ - ด้วย - เนื่องจาก ✨ใช้ต่างกันอย่างไร✨
------------------------------------------------------
การเขียนหนังสือราชการ ส่วนนำ (ภาคเหตุ)
📎 กรณีที่เป็นเรื่องใหม่ หรือที่ไม่เคยติดต่อในเรื่องดังกล่าวมาก่อน ใช้ "ด้วย" - "เนื่องจาก" โดยเขียนความประสงค์หรือความมุ่งหมาย อย่างมีเหตุผลที่ชัดเจน
🖇️ กรณีเป็นเรื่องที่มีการติดต่อกันก่อนหน้านี้ หรือเป็นเรื่องต่อเนื่อง ใช้ "ตาม........ นั้น" - "ตามที่........ นั้น" โดยเขียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกัน
------------------------------------------------------
#สาระดีดี #ดอกบัวใต้เสาชิงช้า #การเขียนหนังสือราชการ #การพิมพ์หนังสือราชการ #งานสารบรรณ #ระเบียบสารบรรณ #ตามที่นั้น
😁Line Openchat : https://bit.ly/323x26e
😉Twitter : https://twitter.com/SaraDD17547928/
Instagram : sharesaradd
😍https://m.facebook.com/sharedsaradd/

28/04/2020
ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ว

ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ว

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 แนวท.....

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
24/04/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371/%E0%B8%A7+171.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371-n6HyN-i

18/04/2020
ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อม....

18/04/2020
ว 82 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ว 82 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวัน...

18/04/2020
ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมค...

กรมบัญชีกลางเพิ่มเกณฑ์-อัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19
05/04/2020
กรมบัญชีกลางเพิ่มเกณฑ์-อัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19

กรมบัญชีกลางเพิ่มเกณฑ์-อัตราเบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19

กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชก...

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625792529

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาท:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบพระคุณแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม จาก โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่นออนไลน์ จากกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department 1.เทคนิคการจัดทำขอบเขตงาน(Tor) https://www.facebook.com/watch/? v=3352057464910503&extid=ziym5DAA8zVOho4Y 2.ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในระบบGFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม เวลา 9.30-16.00 น. https://www.facebook.com/watch/? v=304418187533751&extid=UyRAOstH8LJ4N217 3.การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในภาครัฐ https://www.facebook.com/watch/? v=304945664057196&extid=PeJv0jSaIOzJbrnS 4.หลักความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ https://www.facebook.com/watch/? v=212918043477033&extid=sp28aVmFRgduDy6q 5.การบริหารเงินนอกงบประมาณ https://www.facebook.com/watch/? v=217502076210570&extid=lk9zaMUwOvtLDE8k 6.การจัดทำรายงานต้นทุกผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ https://www.facebook.com/watch/? v=2695057967414382&extid=JgL0EVRdwm355mag 7.กรณีศึกษาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://www.facebook.com/watch/? v=2889734584593106&extid=zARdvd4jpry2j8vx 8.การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ https://www.facebook.com/watch/? v=291969112123659&extid=FKp9dwKkkSBezYag 9.สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ https://www.facebook.com/watch/? v=3008826515900936&extid=2cjBPM5W89zjnuvi 10.สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร https://www.facebook.com/watch/? v=279437470080684&extid=wCsK0LnAcBPDKpNl 11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ https://www.facebook.com/watch/? v=3217216808300269&extid=SfEBr5udXO2hg18v 12.ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในยุค Covid-19 https://www.facebook.com/watch/? v=2477234752587961&extid=lFPwQVQILVk6RZPR 13.Covid-19 กับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล https://www.facebook.com/watch/? v=275518353491696&extid=Hn3qBaanRhI09mi5 14.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐอย่างไรในสถานการณ์ฉุกเฉินCovid-19 https://www.facebook.com/watch/? v=149267806386093&extid=qaGNL3nxvvWYAsxQ 15.ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) https://www.facebook.com/watch/? v=192909432028869&extid=X5B6WZltJ9R6IumV #กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department