งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล

งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. 02-310-8066-69

เปิดเหมือนปกติ

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ  ‼️งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโล...
13/01/2022

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ‼️
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต

“Give Blood Give Life”
ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 9.00-15.00 น.
(หรือจนกว่าถุงเลือดจะหมด)

*เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.*

** รับประทานอาหารมื้อหลัก
ให้เรียบร้อยก่อนมาบริจาค
และแนะนำให้มาก่อนเวลา 9.30 น.
คิวจะยังไม่ยาวค่ะ **

คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน:
https://forms.gle/DmcnLbL4Qi1NTBtt6

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ‼️
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต

“Give Blood Give Life”
ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 9.00-15.00 น.
(หรือจนกว่าถุงเลือดจะหมด)

*เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.*

** รับประทานอาหารมื้อหลัก
ให้เรียบร้อยก่อนมาบริจาค
และแนะนำให้มาก่อนเวลา 9.30 น.
คิวจะยังไม่ยาวค่ะ **

คลิกลิงค์เพื่อลงทะเบียน:
https://forms.gle/DmcnLbL4Qi1NTBtt6

ม.รามฯ ปิดทำการ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 256531 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
30/12/2021

ม.รามฯ ปิดทำการ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565
31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

ม.รามฯ ปิดทำการ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565
31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
-----
เดินทางไปไหน ปลอดภัยทุกคนน้าาาาา

30/12/2021

ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ
ก่อนเดินทางอย่างปลอดภัย อย่าลืมตรวจ ATK
- สวมแมสก์ตลอดเวลา
- หมั่นล้างมือ
- งดรับประทานอาหารขณะโดยสาร
#โควิด19
#กรมควบคุมโรค

📣 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มร.>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง...
30/11/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มร.

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก)
📧 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565

📬 ทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

👉👉 สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน)

📌 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
-----
📌ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
----
📍📍ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24
หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University,
FB: สวป.ม.รามคำแหง

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564
ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 1 ธันวาคมนี้
พร้อมลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50%
สำหรับผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนจาก ม.ร.
-------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก)
📧 โดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565

📬 ทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565

👉👉 สมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร. (หัวหมาก)
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน)

📌 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
-----
📌ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
----
📍📍ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University, FB: สวป.ม.รามคำแหง

>> ประชาสัมพันธ์
25/10/2021

>> ประชาสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษาของเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ (แบบไม่มีหน่วยกิต) กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานศาลปกครอง สภาทนายความ ธนาคารออมสิน ท่าอากาศยานไทย บีอีซี เทโร ฯลฯ สนใจติดต่อ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิ...
12/10/2021

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. (หรือจนกว่าถุงเลือดจะหมด)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
คลิกลิ้งค์เพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/LWRh5g5f5Fu4DY3R6
*เริ่มรับบัตรคิว เวลา 8.30 น.*
** รับประทานอาหารมื้อหลักให้เรียบร้อยก่อนมาบริจาค และแนะนำให้มาก่อนเวลา 9.30 น. คิวจะยังไม่ยาวค่ะ

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. (หรือจนกว่าถุงเลือดจะหมด)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
คลิกลิ้งค์เพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/LWRh5g5f5Fu4DY3R6
*เริ่มรับบัตรคิว เวลา 8.30 น.*
** รับประทานอาหารมื้อหลักให้เรียบร้อยก่อนมาบริจาค และแนะนำให้มาก่อนเวลา 9.30 น. คิวจะยังไม่ยาวค่ะ

12/07/2021

"ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย"
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะ
ผู้ที่สนใจคลิกลิ้งค์หรือสแกนQR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
https://docs.google.com/forms/d/17nEZgHAD0cdWpWgkrC6EHJFPiBYJldY44YrbCbNa2EA/edit?usp=sharing

** ทั้งนี้ขอให้ผู้บริจาคทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

18/06/2021

ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้
อย่าประมาท การ์ดตก
หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

ฉีดที่รามปลอดภัยที่เรา
17/06/2021

ฉีดที่รามปลอดภัยที่เรา

🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻งานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง❌❌ แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ❌❌เนื่องจากบุคลากรไปให้บริการฉีดวัคซีน ...
17/06/2021

🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻
งานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง

❌❌ แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ❌❌
เนื่องจากบุคลากรไปให้บริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid - 19

หมายเหตุ : หากเปิดให้บริการตามปกติ
จะรีบแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจนะคะ **

🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🏻
งานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง

❌❌ แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ❌❌
เนื่องจากบุคลากรไปให้บริการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid - 19

หมายเหตุ : หากเปิดให้บริการตามปกติ
จะรีบแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจนะคะ **

31/05/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2564
หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ
สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
www.ru.ac.th
FB: PR Ramkhamhaeng University
FB: สวป.ม.รามคำแหง
หรือโทร. 0-2310-8000

ม.รามฯ ปิดทำการชั่วคราวบัดนี้- 31 พฤษภาคม 2564
28/04/2021

ม.รามฯ ปิดทำการชั่วคราว
บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2564

ม.รามฯ ปิดทำการชั่วคราว
บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2564

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)----->>>   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยราม...
09/04/2021

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
-----
>>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงประกาศ #เลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) จากเดิมวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 #เป็นวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
----
>>> สำหรับ กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 #ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ
ช่วงที่ 1: วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564
ช่วงที่ 2: วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
-----
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
-----
>>> เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงประกาศ #เลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) จากเดิมวันที่ 19 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 #เป็นวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม
----
>>> สำหรับ กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 #ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ
ช่วงที่ 1: วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564
ช่วงที่ 2: วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
-----
>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

09/04/2021

ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศ ตามพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 559 ราย
🏥 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 401 ราย
-----------------------------
🕵 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 148 ราย
-----------------------------
🛂 เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇬🇧 สหราชอาณาจักร 1 ราย , 🇺🇸 สหรัฐอเมริกา 1 ราย ,
🇮🇩 อินโดนีเซีย 1 ราย , 🇫🇷 ฝรั่งเศส 1 ราย , 🇨🇳 จีน 2 ราย ,
🇪🇪 เอสโตเนีย 1 ราย , 🇲🇾 มาเลเซีย 1 ราย , 🇧🇪 เบลเยียม 2 ราย
โดย 👥 เป็นคนไทย 🇹🇭 3 ราย สัญชาติอเมริกัน 🇺🇸 1 ราย
อินโดนิเซีย 🇮🇩 1 ราย ฝรั่งเศส 🇫🇷 1 ราย จีน 🇨🇳 2 ราย เบลเยียม 🇧🇪 2 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Alternative Local Quarantine , Alternative State Quarantine)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

#ทรงพระเจริญ2 เมษายน 2564วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี----...
01/04/2021

#ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2564
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
----
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

#ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2564
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
----
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

18/03/2021

📣📣📣กองกิจการนักศึกษาร่วมกับวิชา HEC 3217 อาหารท้องถิ่น จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอาหารไทยโบราณ

📌📌📌ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมชม ชิม การสาธิตทำอาหาร 👩🏻‍🍳🧑🏼‍🍳และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาหารไทยโบราณจากการสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชา HEC 3217 อาหารท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ณ อาคารศรีชุม ชั้น 1 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

↘️↘️↘️รอบเวลาการเยี่ยมชม💗💓↙️↙️↙️
รอบที่ 1 เวลา 09.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 10.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 11.00 น.

ลงทะเบียนแจ้งรอบการเยี่ยมชมผ่านlink🔽🔽🔽
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNNflHJapxhxpQV4sujJPOGPbgSQbe850rslX2MD939I4_yg/viewform

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง การสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019----->>> ตามประกาศราชกิจจานุเ...
03/03/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
-----
>>> ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และข้ออนุมัติของนายกรัฐมนตรีตามการเสนอแนะของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งให้ความเป็นชอบการปรับลดระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
----
>> เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในประกาศ

Cr. ข้อมูล : RU Today

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง​ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของงานแพทย์และอนามัย
10/02/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง​ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของงานแพทย์และอนามัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง​ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของงานแพทย์และอนามัย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไ...
03/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------

>>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

>>>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.๓๐

๒. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

>>>>> ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------

>>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

>>>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.๓๐

๒. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

>>>>> ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

27/12/2020

มีพฤติกรรมเสี่ยงมากมายที่ทำให้เราติดโควิด-19 ดังนั้น จึงต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน และอย่าลืม สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ ^^
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...Covid-19 ติดได้อย่างไร http://ssss.network/85z5r
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต  “Give Blood Give Life” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 24 ธันวาคม 25...
24/12/2020

เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย เเละผลการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติม จ.สมุทรสาคร ตลาดกุ้ง เเละบริเวณใกล้เคียง ที่สัม...
21/12/2020

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย เเละผลการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติม จ.สมุทรสาคร ตลาดกุ้ง เเละบริเวณใกล้เคียง ที่สัมพันธ์กับเเรงงานต่างด้าว...21/12/63

#โควิดสมุทรสาคร #โควิด19 #ตลาดกุ้ง
#COVID19 #กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 รายรักษาอยู่ใน ร.พ...
21/12/2020

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,176 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 12 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,053 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,176 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 12 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,053 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เว็บไซต์

http://www.stdaffairs.ru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

Medical.RU

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด