SciRmutpFB Educational management on science and technology with professional standard.

เปิดเหมือนปกติ

26/08/2021

ขอเชิญนักศึกษา(ทุกคณะ) เข้าร่วมโครงการ Walk-Run for Health for Against Drugs SCI ครั้งที่ 1 (New Normal) 🏃‍♀️🏃‍♂️ เพื่อป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีความแข็งแรงป้องกันโรคไวรัสโรโรนา 2019 (covid-19) ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2564 โดยส่งข้อมูล (วันละไม่เกิน 3 ครั้ง) ได้ที่ shorturl.asia/2YoIS หรือ scan QR code 🤩 สุขภาพดีและได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้วย
🗣สอบถามเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564📌 ตำแหน่ง ...
26/08/2021

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

📌 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วิจัยและพัฒนา และทะเบียน)

📌 คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

📌 รับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 20 กันยายน 2564

📌 สมัครได้ที่นี่
https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/register

📌 ประกาศรับสมัครhttps://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2021/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%a1.2.pdf

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

📌 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วิจัยและพัฒนา และทะเบียน)

📌 คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

📌 รับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 20 กันยายน 2564

📌 สมัครได้ที่นี่
https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/register

📌 ประกาศรับสมัครhttps://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2021/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%a1.2.pdf

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564📌 ตำแหน่ง ...
26/08/2021

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

📌 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

📌 คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

📌 รับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 20 กันยายน 2564

📌 สมัครได้ที่นี่
https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/register

📌 ประกาศรับสมัครhttps://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2021/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%a1.2.pdf

📢 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

📌 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

📌 คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

📌 รับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2564 – 20 กันยายน 2564

📌 สมัครได้ที่นี่
https://recruit.rmutp.ac.th/register/#!/register

📌 ประกาศรับสมัครhttps://sci.rmutp.ac.th/web2558/wp-content/uploads/2021/08/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%a1.2.pdf

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP ทุกคณะ ทุกชั้นปี มาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Co...
26/08/2021

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP ทุกคณะ ทุกชั้นปี มาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest ในหัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร : RMUTP Identity Next Step" ลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท 💸 พร้อมรับเกียรติบัตร📜 และชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 3 ชั่วโมงกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
🚨 รายละเอียดเพิ่มเติม https://qrgo.page.link/VeP2T
🗣 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

💜 ขอเชิญ #dekRMUTP ทุกคณะ ทุกชั้นปี มาร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest ในหัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร : RMUTP Identity Next Step" ลุ้นรับเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท 💸 พร้อมรับเกียรติบัตร📜 และชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 3 ชั่วโมงกิจกรรม ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
🚨 รายละเอียดเพิ่มเติม https://qrgo.page.link/VeP2T
🗣 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบ...
26/08/2021

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 โดยติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ โฟมล้างมือป้องกันโควิด-19 ผสมสารสกัดจากใบย่านางแดง เจลแอลกอฮอร์ผสมสารสกัดจากใบย่านางแดง และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวป้องกันโควิด - 19 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบย่านางแดงของกลุ่มเขาส้มพอเพียงจังหวัดราชบุรี ปีที่ 2 โดยติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ พานิช เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ โฟมล้างมือป้องกันโควิด-19 ผสมสารสกัดจากใบย่านางแดง เจลแอลกอฮอร์ผสมสารสกัดจากใบย่านางแดง และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวป้องกันโควิด - 19 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564

25/08/2021

📌📌📌ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ รุ่น 2564
📢📢📢 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้อัพโหลดรูปถ่ายประจำตัวนักศึกษา)
นักศึกษาใหม่ที่ " ยังไม่ได้อัพโหลดรูปนักศึกษา "
ให้ทำการอัพโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือ รูปชุดนักเรียน หรือ นักศึกษาสถาบันเดิม "หน้าตรง" "ไม่สวมแว่น"
เพื่อนำรูปจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
ต้องดำเนินการอัพโหลดรูปถ่าย ภายใน 31 สิงหาคม 64

📌📢หากนักศึกษาไม่ดำเนินการตามกำหนด จะต้องติดต่อทำบัตรนักศึกษาด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพสาขา มทร.พระนคร (เทเวศร์)

📌📌📌ขั้นตอนการอัพโหลดรูประจำตัวนักศึกษา
https://bit.ly/3wWeoh7

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "MAKEUP EVERYDAY LOOK ยุค COVID-19 อย่างไรให้ปัง"💄 โดยมีวิทยากร คุณฟลุ๊ค ธรรณพ เเสงโอสถ เ...
25/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "MAKEUP EVERYDAY LOOK ยุค COVID-19 อย่างไรให้ปัง"💄 โดยมีวิทยากร คุณฟลุ๊ค ธรรณพ เเสงโอสถ เจ้าของเพจโลกของคนมีหนวด ผู้มีประสบการณ์การแต่งหน้า CREATE LOOK💕🤍 วันที่ 14 กันยายน 2564เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านทาง Google Meet
✍🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน https://forms.gle/Bh1N3XphfBYLhWqr8 ตั้งเเต่วันนี้ - 13 กันยายน 2564
💃🏼 หลังกิจกรรมท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกฟรี 20 รางวัล
📌 นักศึกษารับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม
🗣 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "MAKEUP EVERYDAY LOOK ยุค COVID-19 อย่างไรให้ปัง"💄 โดยมีวิทยากร คุณฟลุ๊ค ธรรณพ เเสงโอสถ เจ้าของเพจโลกของคนมีหนวด ผู้มีประสบการณ์การแต่งหน้า CREATE LOOK💕🤍 วันที่ 14 กันยายน 2564เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านทาง Google Meet

✍🏻 ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน https://forms.gle/Bh1N3XphfBYLhWqr8 ตั้งเเต่วันนี้ - 13 กันยายน 2564
💃🏼 หลังกิจกรรมท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกฟรี 20 รางวัล
📌 นักศึกษารับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม
🗣 จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

25/08/2021
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ การประชุมวิชากา...
25/08/2021

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

📍นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

📍นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1,2,4 เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook live : SciRmutpFB

📍นักศึกษาคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook live : SciRmutpFB

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 2 ชั่วโมง***
……………………………………………………………………………
🔰ID และ password เข้า Zoom 🔰
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96090798567?pwd=Q2Jzb2cxbjN6RkRwU3V3aEttR0RWUT09

Meeting ID: 960 9079 8567
Passcode: 300864
……………………………………………………………………………

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น.

📍นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

📍นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1,2,4 เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook live : SciRmutpFB

📍นักศึกษาคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook live : SciRmutpFB

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 2 ชั่วโมง***
……………………………………………………………………………
🔰ID และ password เข้า Zoom 🔰
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96090798567?pwd=Q2Jzb2cxbjN6RkRwU3V3aEttR0RWUT09

Meeting ID: 960 9079 8567
Passcode: 300864
……………………………………………………………………………

📣📣ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ  Walk-Run for Health for Against Drugs SCI ครั้งที่ 1 (New Normal) เพื่อป้องกัน...
25/08/2021

📣📣ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ Walk-Run for Health for Against Drugs SCI ครั้งที่ 1 (New Normal) เพื่อป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาให้มีความแข็งแรงป้องกันโรคไวรัสโรโรนา2019(covid-19)
.
🔰ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมดังนี้🔰
🏃‍♂️เดิน-วิ่ง ครบระยะ 26-50 กิโลเมตร ขึ้นไป จะได้รับชั่วโมง 3 ชั่วโมงกิจกรรม
🏃‍♂️เดิน-วิ่ง ครบระยะ 16-25 กิโลเมตร ขึ้นไป จะได้รับชั่วโมง 2 ชั่วโมงกิจกรรม
🏃‍♂️เดิน-วิ่ง ครบระยะ 0-15 กิโลเมตร ขึ้นไป จะได้รับชั่วโมง 1 ชั่วโมงกิจกรรม
.
👉🏻วิธิการส่งข้อมูล👈🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-kqBxYc9K-xKdrtJhizqbQCFmgVxl1EeOq1iIHXH7Z1Hb6A/viewform
หรือสแกนผ่านQR CODE วันละไม่เกิน 3 ครั้ง
.
ข้อมูลที่มา : งานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 กันยาย...
25/08/2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. ฟรี!! ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. ฟรี!! ผ่าน Zoom

RMUTP (มทร.พระนคร) on TikTok
24/08/2021
RMUTP (มทร.พระนคร) on TikTok

RMUTP (มทร.พระนคร) on TikTok

"ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ขอส่วนลดค่าเล่าเรียน"💸📚 #มทรพระนคร💜 #คืนค่าเทอม #dekrmutp #RMUTP #เด็กมทร #คืนเงินค่าเทอม

วันนี้สถาบันภาษา มี Application ดีๆในการเรียนภาษาอังกฤษมาแนะนำครับ 🥳
24/08/2021

วันนี้สถาบันภาษา มี Application ดีๆในการเรียนภาษาอังกฤษมาแนะนำครับ 🥳

🚨✨รับสมัครแล้ว! !  การประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest✨🚨หัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนค...
24/08/2021

🚨✨รับสมัครแล้ว! ! การประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest✨🚨
หัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step"
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร
เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ร่วมของมหาวิทยาลัย ในโครงการประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest
หัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step" เพื่อใช้สำหรับการเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
💸งานนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย : ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
พร้อมรับเกียรติบัตร 📜 และชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌📌https://qrgo.page.link/VeP2T ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา☎ 02 665 3777 ต่อ 6507 ในวันและเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น
💻 E-mail address: [email protected] หรือ facebook.com/psdrmutp
📱 Scan QRcode เพื่ออ่านรายละเอียดและ 📥 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ใน Poster เลยจ้า
#RMUTP
#DEKRMUTP
#RMUTPSPORTSWEAR
#RMUTPCONTEST

🚨✨รับสมัครแล้ว! ! การประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest✨🚨
หัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step"
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร
เพื่อสื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ร่วมของมหาวิทยาลัย ในโครงการประกวดออกแบบชุดกีฬา มทร.พระนคร RMUTP Sportswear Design Contest
หัวข้อ "ก้าวสู่อัตลักษณ์ มทร.พระนคร: RMUTP Identity Next Step" เพื่อใช้สำหรับการเรียนกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
💸งานนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 12,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศ : ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย : ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
พร้อมรับเกียรติบัตร 📜 และชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌📌https://qrgo.page.link/VeP2T ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา☎ 02 665 3777 ต่อ 6507 ในวันและเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น
💻 E-mail address: std-psd[email protected] หรือ facebook.com/psdrmutp
📱 Scan QRcode เพื่ออ่านรายละเอียดและ 📥 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ใน Poster เลยจ้า
#RMUTP
#DEKRMUTP
#RMUTPSPORTSWEAR
#RMUTPCONTEST

นักศึกษาและบุคลากร💜💜 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ covid-19 สามารถสอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่ #สายด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
24/08/2021

นักศึกษาและบุคลากร💜💜 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ covid-19 สามารถสอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่ #สายด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02 665 3801-2 🗣 เปิดบริการทุกวัน 08.00-18.00 น.
#สู้ไปด้วยกัน #สายด่วน #hotline #covid19 #rmutp

นักศึกษาและบุคลากร💜💜 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ covid-19 สามารถสอบถามข้อมูลและขอรับคำปรึกษาได้ที่ #สายด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02 665 3801-2 🗣 เปิดบริการทุกวัน 08.00-18.00 น.
#สู้ไปด้วยกัน #สายด่วน #hotline #covid19 #rmutp

พฤหัสบดีนี้เจอกัน! ห้ามพลาดEduTech Thailand เปิดเวที EduTech Talk เชิญอาจารย์ทุกท่านมาร่วมแชร์และเสวนาในหัวข้อ "สุดยอดเท...
24/08/2021

พฤหัสบดีนี้เจอกัน! ห้ามพลาด
EduTech Thailand เปิดเวที EduTech Talk เชิญอาจารย์ทุกท่านมาร่วมแชร์และเสวนาในหัวข้อ "สุดยอดเทคนิคการจัดสอบออนไลน์ พิชิตกลโกงในยุคดิจิทัล"
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🏆เทคนิคการจัดการสอบออนลไน์ในช่วงโควิด
🏆สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบและการบริหารจัดการ
🏆แนะนำแนวทางแก้ไข และ applications ที่น่าสนใจ
🏆กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากปรมาจารย์ผู้มีประสบการ
มาร่วมระดมไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษาไทยในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ช่องทางเรียน
1. Google Meet : meet.google.com/nfx-scjb-vyu
2. Facebook Live: https://www.facebook.com/EduTechTH/live/
3. ดูย้อนหลัง: EduTech Thailand YouTube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCsh_0K59hX3-2gkV-z5LzQw)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EduTech Thailand
Tel. 095-398-9449, 081-444-6036
Email: [email protected]
Line: @edutech
Facebook: Edutech Thailand
Deliver Future-Proof Education with TechnologyEduTech Thailand เปิดเวที EduTech Talk เชิญอาจารย์ทุกท่านมาร่วมแชร์และเสวนาในหัวข้อ
"สุดยอดเทคนิคการจัดสอบออนไลน์ พิชิตกลโกงในยุคดิจิทัล"
เทคนิคการจัดการสอบออนลไน์ในช่วงโควิด
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบและการบริหารจัดการ
แนะนำแนวทางแก้ไข และ applications ที่น่าสนใจ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากปรมาจารย์ผู้มีประสบการ
มาร่วมระดมไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษาไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น.
ช่องทางเรียน
1. Google Meet : meet.google.com/nfx-scjb-vyu
2. Facebook Live: https://www.facebook.com/EduTechTH/live/
3. ดูย้อนหลัง: EduTech Thailand YouTube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCsh_0K59hX3-2gkV-z5LzQw)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EduTech Thailand
Tel. 095-398-9449, 081-444-6036
Email: [email protected]
Line: @edutech
Facebook: Edutech Thailand
Deliver Future-Proof Education with Technology

พฤหัสบดีนี้เจอกัน! ห้ามพลาด
EduTech Thailand เปิดเวที EduTech Talk เชิญอาจารย์ทุกท่านมาร่วมแชร์และเสวนาในหัวข้อ "สุดยอดเทคนิคการจัดสอบออนไลน์ พิชิตกลโกงในยุคดิจิทัล"
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🏆เทคนิคการจัดการสอบออนลไน์ในช่วงโควิด
🏆สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบและการบริหารจัดการ
🏆แนะนำแนวทางแก้ไข และ applications ที่น่าสนใจ
🏆กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากปรมาจารย์ผู้มีประสบการ
มาร่วมระดมไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษาไทยในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
ช่องทางเรียน
1. Google Meet : meet.google.com/nfx-scjb-vyu
2. Facebook Live: https://www.facebook.com/EduTechTH/live/
3. ดูย้อนหลัง: EduTech Thailand YouTube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCsh_0K59hX3-2gkV-z5LzQw)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EduTech Thailand
Tel. 095-398-9449, 081-444-6036
Email: [email protected]
Line: @edutech
Facebook: Edutech Thailand
Deliver Future-Proof Education with TechnologyEduTech Thailand เปิดเวที EduTech Talk เชิญอาจารย์ทุกท่านมาร่วมแชร์และเสวนาในหัวข้อ
"สุดยอดเทคนิคการจัดสอบออนไลน์ พิชิตกลโกงในยุคดิจิทัล"
เทคนิคการจัดการสอบออนลไน์ในช่วงโควิด
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดสอบและการบริหารจัดการ
แนะนำแนวทางแก้ไข และ applications ที่น่าสนใจ
กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากปรมาจารย์ผู้มีประสบการ
มาร่วมระดมไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวงการศึกษาไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น.
ช่องทางเรียน
1. Google Meet : meet.google.com/nfx-scjb-vyu
2. Facebook Live: https://www.facebook.com/EduTechTH/live/
3. ดูย้อนหลัง: EduTech Thailand YouTube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCsh_0K59hX3-2gkV-z5LzQw)
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ EduTech Thailand
Tel. 095-398-9449, 081-444-6036
Email: [email protected]
Line: @edutech
Facebook: Edutech Thailand
Deliver Future-Proof Education with Technology

23/08/2021

ประกาศผล “กิจกรรม วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2” RMUTP SPORT VIRTUAL RUN SEASON 2

ตามที่งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งบุคลากรและนักศึกษา โดยได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 64 และเริ่มส่งผลกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. – 14 ส.ค. 64 การตัดสินการร่วมกิจกรรม ดูจากผลรวมระยะทางทั้งหมดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม จำนวน 12 คน นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 276 คน งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรม10 อันดับแรกของแต่ละประเภทที่มีผลรวมระยะทางมากที่สุด
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม 10 อันดับแรกของประเภทบุคลากร และนักศึกษา ปรากฏดังภาพ และสามารถติอดต่อขอรับของที่ระลึกได้ที👇
https://m.facebook.com/SportRmutp/
หรือ
https://line.me/ti/g2/_V2ss8LF7BsyToUj7Bt9Dw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ที่มา : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
#“กิจกรรม วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2”# RMUTP SPORT VIRTUAL RUN SEASON 2#RMUTPTEAM

ที่อยู่

1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

97, 543, 203, 33, 32, 64, 117

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028363004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SciRmutpFBผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SciRmutpFB:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator..ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(weifo)" ประเทศไต้หวัน..สอบเทียบค่าความชื้นได้..รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม: idline: weifo1 Tel.02-8124024/092-3624299/062-4944693
แบบประเมินโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม/ การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjpIWUA4cUAXbsyA03AnoYdmYWi6DTdZvFtLZZtYe9gbrpBg/viewform?fbclid=IwAR3k_yqLe7hNGIjCJUt2gmT2DTL3A3zCs6RFLRuf4xo82hsv7eTpUk0mjMQ
มาตรการเยียวยา (COVID-19)
TCAS61: รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ1/2: ยื่น Portfolio และ TCAS รอบ 2: โควตา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://sci.rmutp.ac.th/?p=7257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบ Portfolio http://sci.rmutp.ac.th/?p=8511
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"