ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบ งานทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดเหมือนปกติ

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรแบะแผนการเรียน และฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา (แจ้งย...
24/02/2017

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรแบะแผนการเรียน และฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา (แจ้งย้ายเพจประกาศข่าวสาร)

แจ้งย้ายเพจสำหรับแจ้งข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ติดตามเพจฝ่ายทะเบียนฯนี้ สามารถไปกดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรแบะแผนการเรียน และฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา (แจ้งย...
23/02/2017

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายหลักสูตรแบะแผนการเรียน และฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา (แจ้งย้ายเพจประกาศข่าวสาร)

แจ้งย้ายเพจสำหรับแจ้งข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ติดตามเพจฝ่ายทะเบียนฯนี้ สามารถไปกดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แจ้งย้ายเพจสำหรับแจ้งข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ติดตามเพจฝ่ายทะเบียนฯนี้ สามารถ...
22/02/2017

แจ้งย้ายเพจสำหรับแจ้งข่าวสารจากฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ขอให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ติดตามเพจฝ่ายทะเบียนฯนี้ สามารถไปกดติดตามเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 พรุ่งนี้ (14 มกราคม 2559) ที่ธนาคารทุกสาขาและ 7 eleven บร...
13/01/2017

นักศึกษาสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 พรุ่งนี้ (14 มกราคม 2559) ที่ธนาคารทุกสาขาและ 7 eleven บริการ Couter Service ทุกสาขาทั่วประเทศวันสุดท้าย..หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องมาชำระด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยพร้อมชำระค่าปรับวันละ 100 บาทที่งานการเงินจุด One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: วันแรกสำหรับการเปิดระบบ ให้นักศึกษาสามารถ Download และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร(เฉพาะธนาคารที่ระบุในใบแจ้ง)และจุดบริการ Counter Service ทั่วประเทศ ได้ในวันที่ 6 - 14 มกราคมเป็นวันสุดท้าย ซึ่งถ้าหากเลยกำหนดในวันที่ระบุในประกาศ นักศึกษาจะไม่สามารถ Download ใบแจ้งค่าเทอมดังกล่าวได้ และจะต้องมาติดต่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (ธนาคารและ 7-Eleven จะไม่รับชำระค่าเทอมหลังวันที่ 14 มกราคม) ที่งานการเงิน ณ จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม เป็นต้นไป (ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท) หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่องานการเงิน 02-160-1030 , 02-160-1031 , 02-160-1163 ..หากนักศึกษา Download ใบแจ้งแล้วพบปัญหา เช่น รายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง (กรณีลงทะเบียนเรียนในกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน) ให้ติดต่องานทะเบียนฯ จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1024 , 02-160-1025 , 02-160-1026 , 02-160-1260 , 02-160-1261 , 02-160-1017 แต่ถ้าหากไม่พบใบแจ้งหนี้ให้ Download เลย ให้ติดต่องานการเงิน จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1163 , 02-160-1030 , 02-160-1031 วันจ-ศุ เวลา 08.30-18.00 (พักให้บริการชั่วคราวเวลา 15:30-16:00) และวัน ส. เวลา 08.30-16.00 ปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย นักศึกษาสามารถ Download และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เทอม 2/59 Click ==> http://reg.ssru.ac.th/

****************************************************************************
นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนกยศ.ทุกคนจะต้องพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียนในเทอม 2/2559 ไว้ประกอบการยื่นเอกสารขอกู้ยืมกองทุนกยศ.ด้วยทุกคน มิฉะนั้นจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ เนื่องจากหลังวันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป ระบบจะไม่สามารถ Download ใบแจ้งได้ (ติดต่อกองทุนกยศ.ได้ที่เบอร์ 02-160-1354)
****************************************************************************

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: วันแรกสำหรับการเปิดระบบ ให้นักศึกษาสามารถ Download และพิมพ์ใบแจ้งการชำ...
06/01/2017

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: วันแรกสำหรับการเปิดระบบ ให้นักศึกษาสามารถ Download และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร(เฉพาะธนาคารที่ระบุในใบแจ้ง)และจุดบริการ Counter Service ทั่วประเทศ ได้ในวันที่ 6 - 14 มกราคมเป็นวันสุดท้าย ซึ่งถ้าหากเลยกำหนดในวันที่ระบุในประกาศ นักศึกษาจะไม่สามารถ Download ใบแจ้งค่าเทอมดังกล่าวได้ และจะต้องมาติดต่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (ธนาคารและ 7-Eleven จะไม่รับชำระค่าเทอมหลังวันที่ 14 มกราคม) ที่งานการเงิน ณ จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกวันละ 100 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม เป็นต้นไป (ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท) หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดค่าธรรมเนียมในใบแจ้งหนี้ กรุณาติดต่องานการเงิน 02-160-1030 , 02-160-1031 , 02-160-1163 ..หากนักศึกษา Download ใบแจ้งแล้วพบปัญหา เช่น รายวิชาลงทะเบียนเรียนไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง (กรณีลงทะเบียนเรียนในกำหนดเวลาอย่างครบถ้วน) ให้ติดต่องานทะเบียนฯ จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1024 , 02-160-1025 , 02-160-1026 , 02-160-1260 , 02-160-1261 , 02-160-1017 แต่ถ้าหากไม่พบใบแจ้งหนี้ให้ Download เลย ให้ติดต่องานการเงิน จุด One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1163 , 02-160-1030 , 02-160-1031 วันจ-ศุ เวลา 08.30-18.00 (พักให้บริการชั่วคราวเวลา 15:30-16:00) และวัน ส. เวลา 08.30-16.00 ปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย นักศึกษาสามารถ Download และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เทอม 2/59 Click ==> http://reg.ssru.ac.th/

****************************************************************************
นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนกยศ.ทุกคนจะต้องพิมพ์ใบแจ้งค่าลงทะเบียนในเทอม 2/2559 ไว้ประกอบการยื่นเอกสารขอกู้ยืมกองทุนกยศ.ด้วยทุกคน มิฉะนั้นจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ เนื่องจากหลังวันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป ระบบจะไม่สามารถ Download ใบแจ้งได้ (ติดต่อกองทุนกยศ.ได้ที่เบอร์ 02-160-1354)
****************************************************************************

ตามประกาศกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ข้อ 6.4 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ...
24/12/2016

ตามประกาศกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ข้อ 6.4 นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงส่งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ และนักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ปกติจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ ให้ติดต่อสำนักงานวิชาการของท่านเพื่อแก้ไขสถานภาพให้เป็นปกติก่อน จึงจะสามารถประเมินผู้สอนและตรวจสอบผลการเรียนได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษารุ่นตกค้าง (รหัสขึ้นต้นด้วย 51-56) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก...
15/12/2016

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษารุ่นตกค้าง (รหัสขึ้นต้นด้วย 51-56) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันสำรับวิชาเรียน (คำเตือน:ควรกดยืนยันสำรับก่อนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา มิฉะนั้นรายวิชาที่อยู่ในตารางเรียนจะถูกยกเลิกทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนทีละวิชาใหม่ทั้งหมด) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 15 - 22 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย

พรุ่งนี้ ( 6 ธันวาคม ) สำหรับการเปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ( รหัสขึ้นต้นด้วย 58 ) ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรีย...
05/12/2016

พรุ่งนี้ ( 6 ธันวาคม ) สำหรับการเปิดระบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ( รหัสขึ้นต้นด้วย 58 ) ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 เป็นวันสุดท้าย..หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามวันที่กำหนดจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสขึ้นต้นด้วย 58) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันสำรับวิชาเรียน (คำเตือน:ควรกดยืนยันสำรับก่อนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา มิฉะนั้นรายวิชาที่อยู่ในตารางเรียนจะถูกยกเลิกทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนทีละวิชาใหม่ทั้งหมด) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย

1 - 2 DECEMBER 2016...OPEN HOUSE SSRU 2016
30/11/2016

1 - 2 DECEMBER 2016...OPEN HOUSE SSRU 2016

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสขึ้นต้นด้วย 58) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายท...
30/11/2016

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสขึ้นต้นด้วย 58) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันสำรับวิชาเรียน (คำเตือน:ควรกดยืนยันสำรับก่อนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา มิฉะนั้นรายวิชาที่อยู่ในตารางเรียนจะถูกยกเลิกทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนทีละวิชาใหม่ทั้งหมด) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย

เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ววันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายนเท่านั้น .. สำหรับนักศึกษาปี 1 (รหัส 59) ลงทะเบียนเรียนด้วย...
21/11/2016

เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ววันนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายนเท่านั้น .. สำหรับนักศึกษาปี 1 (รหัส 59) ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Click ==> http://reg.ssru.ac.th/

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสขึ้นต้นด้วย 59) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันสำรับวิชาเรียน (คำเตือน:ควรกดยืนยันสำรับก่อนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา มิฉะนั้นรายวิชาที่อยู่ในตารางเรียนจะถูกยกเลิกทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนทีละวิชาใหม่ทั้งหมด) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:59 น. มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสขึ้นต้นด้วย 59) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายท...
20/11/2016

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสขึ้นต้นด้วย 59) ต้องทำการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อยืนยันสำรับวิชาเรียน (คำเตือน:ควรกดยืนยันสำรับก่อนการเพิ่ม-ถอนรายวิชา มิฉะนั้นรายวิชาที่อยู่ในตารางเรียนจะถูกยกเลิกทั้งหมดและนักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนทีละวิชาใหม่ทั้งหมด) ผ่านเว็บไซต์ www.reg.ssru.ac.th ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:59 น. มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/59 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย

ประกาศแจ้งปิดการให้บริการจุด One-Stop-Stop ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1 และปิดการให้บริการข้อมูลวิชาการแก่นักศึกษา อาจ...
19/11/2016

ประกาศแจ้งปิดการให้บริการจุด One-Stop-Stop ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 1 และปิดการให้บริการข้อมูลวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ณ หน่วยงานบริการ เว็บไซต์และบริการผ่านโทรศัพท์ในวันดังกล่าว ::: เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าดับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่ต้องการติดต่อจุด One-Stop-Service งานทะเบียนฯ งานการเงินฯ จะสามารถติดต่อได้ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายนเป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ: วันทำการปกติ (เฉพาะงานทะเบียนฯ และงานการเงิน ณ จุด One Stop Service เคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
###########################
วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดทำการ 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ช่วงที่1 : เปิดให้บริการเวลา 8:30 - 15:30 น.
(พักทำการเวลา 15:30 - 16:00 น.) และ
ช่วงที่2 : เปิดให้บริการเวลา 16:00 - 18:00 น.
###########################
วันเสาร์เปิดทำการเวลา
8:30 - 16:00 น.
###########################
วันอาทิตย์ปิดให้บริการ
###########################
หมายเหตุ : ไม่มีการปิดให้บริการตอนพักเที่ยง จุด One Stop Service (เฉพาะงานทะเบียนฯและงานการเงิน) และปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดที่ประกาศโดยรัฐบาล หรือตามประกาศพิเศษของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

นักศึกษารหัส 59 เริ่มลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองวันจันทร์ที่ 21 - 28 พฤศจิกายนนี้..หากนักศึกษาชั้นปี 1(รหัส 59) ไม่ลงทะเบียน...
19/11/2016

นักศึกษารหัส 59 เริ่มลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองวันจันทร์ที่ 21 - 28 พฤศจิกายนนี้..หากนักศึกษาชั้นปี 1(รหัส 59) ไม่ลงทะเบียนเรียนในวันที่กำหนดจะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2/2559 และจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าอีกด้วย...สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียนได้ที่ http://reg.ssru.ac.th/ ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 นี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดบริการและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าถูกตัด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: กำหนดการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกประเภทการศึกษา (ภาคปกติ , ภาคพิเศษ , ภาคสมทบ) ทุกคณะ/วิทยาลัย (รวมถึงนักศึกษารหัส 59 ที่ี่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองเป็นภาคเรียนแรกด้วยเช่นกัน....นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองทุกคน โดยทำการ Log in เข้าสู่ระบบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ => http://reg.ssru.ac.th/

ชื่อผู้ใช้ : คือรหัสประจำตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน : คือรหัสประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือกเมนูลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง แล้วทำการยืนยันสำรับวิชาที่คณะ/วิทยาลัยได้จัดไว้ให้ หรือสามารถเลือกเพิ่ม-ถอนรายวิชาตามที่ท่านต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตามกำหนดการ ในวันและเวลาที่ระบุ ของรหัสนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 51-56 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ที่ ==> http://reg.ssru.ac.th/

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ทำการลงทะเบียนหรือยืนยันสำรับวิชาในช่วงวันเวลาที่กำหนด จะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2-2559 และนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ การลงทะเบียนล่าช้าจำนวน 200 บาท ณ งานการเงิน จุด One-Stop-Service อีกทั้งยังต้องมาลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 5 -13 มกราคม 2560 เท่านั้นทุกชั้นปีและทุกประเภทนักศึกษา (ไม่สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้หากเกินกำหนดช่วงวันและเวลาในชั้นปีของตนเอง)

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2559::: กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/255...
26/10/2016

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2559::: กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาสามารถ Login เข้าระบบเพื่อทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (ตามรายละเอียดข้อ 3.7 ในปฏิทินกิจกรรมวิชาการ)
ประเมินผู้สอนและและอาจารย์ที่ปรึกษา Click ==> http://reg.ssru.ac.th/
หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19/10/2016
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น. ถึง 08.00 น.โดยประมาณอาจจะเกินจากเวลาที่กำหนด ณ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าอาคารครุศาสตร์ รับนักศึกษาจำนวน 1,000 คน และรับอาสาสมัครช่วยงานเดินตามพระในการรับบาตรจำนวน 50 คน(เฉพาะผู้ชายเท่านั้น สถานที่นัดหมายสำหรับอาสาสมัครช่วยงานเจอที่ลานหอพระ) รับนักศึกศึกษารหัส 57-59 และขอความร่วมมือนำอาหารของคาวหวานหรือข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญใส่บาตรในครั้งนี้ด้วย

จองออนไลน์ได้ที่

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's cover photo
14/10/2016

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's cover photo

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14/10/2016

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: กำหนดการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีก...
03/10/2016

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: กำหนดการลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกประเภทการศึกษา (ภาคปกติ , ภาคพิเศษ , ภาคสมทบ) ทุกคณะ/วิทยาลัย (รวมถึงนักศึกษารหัส 59 ที่ี่ีจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองเป็นภาคเรียนแรกด้วยเช่นกัน....นักศึกษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองทุกคน โดยทำการ Log in เข้าสู่ระบบลงทะเบียนที่เว็บไซต์ => http://reg.ssru.ac.th/

ชื่อผู้ใช้ : คือรหัสประจำตัวนักศึกษา
รหัสผ่าน : คือรหัสประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้เลือกเมนูลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง แล้วทำการยืนยันสำรับวิชาที่คณะ/วิทยาลัยได้จัดไว้ให้ หรือสามารถเลือกเพิ่ม-ถอนรายวิชาตามที่ท่านต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ได้ตามกำหนดการ ในวันและเวลาที่ระบุ ของรหัสนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 57 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2559

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 51-56 =>
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในที่วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2559

ตรวจสอบรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองได้ที่ ==> http://reg.ssru.ac.th/

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ทำการลงทะเบียนหรือยืนยันสำรับวิชาในช่วงวันเวลาที่กำหนด จะไม่มีรายวิชาเรียนในเทอม 2-2559 และนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ การลงทะเบียนล่าช้าจำนวน 200 บาท ณ งานการเงิน จุด One-Stop-Service อีกทั้งยังต้องมาลงทะเบียนเรียนล่าช้าด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 5 -13 มกราคม 2560 เท่านั้นทุกชั้นปีและทุกประเภทนักศึกษา (ไม่สามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้หากเกินกำหนดช่วงวันและเวลาในชั้นปีของตนเอง)

:::ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: นักศึกษาสามารถ Download ปฏิทินกิจกรรมวิชาการได้ที่เมนู:: ประกาศก...
03/10/2016

:::ประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 2/2559::: นักศึกษาสามารถ Download ปฏิทินกิจกรรมวิชาการได้ที่เมนู:: ประกาศกิจกรรมวิชาการ และเลือกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เมนูระบบ เมนูแรกด้านซ้ายของเว็บ http://reg.ssru.ac.th/ หรือ Download จากด้านล่างนี้

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27/09/2016

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เชิญเที่ยวงาน"สุนันทาวิชาการ 2559" ในวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้...พบกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน อาทิเช่น การเสวนาทางวิชาการ การ...
24/08/2016

เชิญเที่ยวงาน"สุนันทาวิชาการ 2559" ในวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้...พบกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน อาทิเช่น การเสวนาทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัย นิทรรศการต่างๆ การนำเสนอผลงานวิจัย การอบรมให้ความรู้ การแสดงนาฏศิลป์ไทยต่างๆ และกิจกกรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค กิจกรรมแต่งชุดไทย แข่งขันตอบปัญหา ทอล์คโชว์ ประกวดร้องเพลง และนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ นิทรรศการ 3 ศิลป์ นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่จัดแสดงในอุโมงค์เนินพระนางที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมมานาน ตั้งแต่งาน 75 ปีสวนสุนันทา ตลาดย้อนยุค ตลาดน้ำ เป็นต้น...ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอกเข้าร่วมงานสุนันทาวิชาการ 2559 ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2559::: วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ::: วันแรกของการรับชำระค่าลงทะเบียนเรีย...
24/08/2016

:::ประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่ 1/2559::: วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ::: วันแรกของการรับชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ งานการเงิน จุดบริการ One-Stop-Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ธนาคารและ 7-Eleven จะไม่รับชำระค่าเทอมหลังวันที่ 23 ส.ค.) โดยนักศึกษาจะต้องมาชำระเงินค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ใช้เพียงบัตรประจำตัวนักศึกษาและกดบัตรคิวงานการเงิน ไม่ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้มายื่นแต่อย่างใด (สามารถมอบหมายบุคคลอื่นที่ไว้วางใจได้ มาชำระแทนได้) โดยจะต้องเสียค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป (ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท) ติดต่อสอบถามงานการเงินที่หมายเลข 02-160-1030 , 02-160-1031 , 02-160-1163 หมายเหตุ..นักศึกษาจะต้องตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน (รายวิชาที่ลงทะเบียนจะต้องถูกต้องครบถ้วน) หากไม่พบรายวิชาลงทะเบียนเรียนหรือรายวิชาและกลุ่มเรียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่งานทะเบียนฯ ณ จุด One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1024 , 02-160-1025 , 02-160-1026 , 02-160-1260 , 02-160-1261 , 02-160-1017 วันจ-ศุ เวลา 08.30-18.00 (พักให้บริการชั่วคราวเวลา 15:30 - 16:00 น.) และวัน ส.-อา. เวลา 08.30-16.00 ปิดให้บริการเฉพาะวันหยุดราชการ วันหยุดชดเชย (ไม่ปิดบริการตอนพักเที่ยง)

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุง
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

021601024

เว็บไซต์

http://reg.ssru.ac.th/rg/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาต้องแจ้งที่ใครคะผู้ดูแลเพจ
รบกวนสอบถามนิดได้มั้ยครับ พอดีผมต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วย หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน นี้ และกระผมต้องการเอกสารให้ฝ่ายทะเบียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันฑารับรอง ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวครับ
ตใท
ทำไมเรื่องวุฒิ​การศึกษา​ถึงช้าจังเลยครับ
เมื่อไหร่เว็บไซต์จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ?
เมื่อไหร่เว็บจะดีขึ้นสักทีหรอครับ
หมดเขตจ่ายค่าเทอม ปี 2560 วันที่เท่าไหร่ค่ะ
สวัสดีครับ อยากสอบถามเรื่องค่าเทอมฝึกงาน อยากทราบว่า จะสามารถจ่ายเลทได้เหมือนค่าเทอมปกติมั้ย ซึ่งอาจจะเลทไปถึง 2-3 เดือนเลยครับ ขอบคุณมากครับ