Clicky

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหาร ใช้เผยแพร่กิจกรรมของ ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ร่วมกันจัดกิจกรรม “นศท.รวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้นำ ...
01/10/2017

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ร่วมกันจัดกิจกรรม “นศท.รวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้นำ ผกท.และตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ ๑ ทำการปลูกป่า, พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ อุทยานพุทธมณฑล จว.นครปฐม โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ นาย

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

15/08/2017
Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
15/08/2017

พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๐

การปฐมนิเทศ นศท.ประจำปี 2560
15/08/2017

การปฐมนิเทศ นศท.ประจำปี 2560

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภั...
21/06/2017

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด ดังนี้

วันอังคารบ่าย
๑.รร.ยานนาเวศวิทยาคม ชาย ๒๓ นาย,หญิง ๗ นาย
๒.รร.นนทรีวิทยา ชาย ๓๗ นาย,หญิง ๑๒ นาย
๓.มัธยมสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชาย ๙๔ นาย,หญิง ๑ นาย
๔.รร.สารสาสน์เอกตรา ชาย ๕๑ นาย
๕.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ ชาย ๖ นาย
รวม. ชาย ๒๑๑ นาย
หญิง. ๒๐ นาย
รวมทั้งสิ้น. ๒๓๑ นาย

ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ (อังคารเช้า)ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเ...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ (อังคารเช้า)ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.ศรีอยุธยา ชาย ๑๐๕ นาย,หญิง ๑๘ นาย
๒.รร.ดลวิทยา ชาย ๑๐ นาย,หญิง ๓ นาย
๓.รร.เทพลีลา ชาย ๕๔ นาย,หญิง ๓๐ นาย
๔.รร.เทคโนโลยีกรุงเทพ ชาย ๘ นาย
๕.รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยา ชาย๔๖,หญิง ๗ นาย
๖.รร.เซนต์หลุยศึกษา ชาย ๘ นาย

รวม. ชาย ๒๓๐ นาย
หญิง ๕๘ นาย
รวมทั้งสิ้น ๒๘๘ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐-๑๙๑๗๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์บ่าย) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โด...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐-๑๙๑๗๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์บ่าย) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.วัดสุทธิวราราม ชาย ๒๙๒ นาย
๒.รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ชาย ๔๘ นาย,หญิง ๖ นาย

รวม. ชาย ๓๔๐ นาย
หญิง ๖ นาย
รวมทั้งสิ้น ๓๔๖ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐-๑๙๑๒๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์เช้า) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ทำการปฐมนิเทศการฝึก นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐-๑๙๑๒๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์เช้า) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ทำการปฐมนิเทศการฝึก นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.บางกะปิ ช. ๖๔ นาย,ญ.๖ นาย
๒.ว.เทคโนโลยีกรุงธน ช.๓ นาย
๓.ว.เทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ ช. ๑๙ นาย,ญ. ๔ นาย
๔.ว.เทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ ช. ๑นาย ,ญ. ๒ นาย
๕.รร.ราชวินิตนนทบุรี ช.๒๐นาย,ญ. ๗ นาย
๖.รร.พระแม่มารี ช.๓๒ นาย ,ญ. ๘ นาย
๗.รร.เตรียมบัณฑิตศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ช.-นาย,ญ.- นาย
รวม. ช. ๑๓๙ นาย
ญ. ๒๗ นาย
รวมทั้งสิ้น ๑๖๖ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

logo ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.
25/05/2017

logo ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.

15/05/2017

เตรียมตัวกันหรือยังครับที่จะทดสอบร่างกายเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

05/05/2017

เตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อทดสอบเข้าเรียน รด.ชั้นปีที่ 1 กันหรือยังครับ ทดสอบได้ 300 คะแนนได้เรียนแน่นอนครับ ขอเอาใจช่วยเพราะปีนี้ปี 1 เรียนที่นี่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

27/03/2017

โอกาศหน้าพบกันใหม่นะครับ โชคดีที่ได้ขึ้นชั้นใหม่กันทุกคนนะครับ

21/11/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
20/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
19/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
17/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
17/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

Timeline photos
14/10/2016

Timeline photos

14/10/2016

ขอให้ นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ที่พบเห็น โพสต์ เกี่ยวกับ " พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " งดส่งข้อความ "ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ" ให้เปลื่ยนเป็น " ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป " ขอบคุณครับ

Timeline photos
14/10/2016

Timeline photos

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
12/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
11/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
10/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
09/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
07/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
05/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
04/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ. (สนามเป้
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622975160

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถานที่ที่กรูจะเกลียดไปตลอด เหม็นขี้หน้าครูฝึกทุกคน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทห กรมดุริยางค์ทหารบก OKMD กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue ศูนย์ประสานงาน สปภ.อผศ. Royal Bhutanese Embassy, Bangkok, Thailand NPA SME D Bank สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ สำนักอนาม สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา คนละครึ่ง เฟส4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรั สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแ