นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหาร ใช้เผยแพร่กิจกรรมของ ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
17/11/2017

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ร่วมกันจัดกิจกรรม “นศท.รวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้นำ ...
01/10/2017

เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ร่วมกันจัดกิจกรรม “นศท.รวมใจภักดิ์ รักษ์ต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยได้นำ ผกท.และตัวแทน นศท.ชั้นปีที่ ๑ ทำการปลูกป่า, พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่ อุทยานพุทธมณฑล จว.นครปฐม โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ นาย

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

15/08/2017
Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post
15/08/2017

Photos from นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's post

กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทหารม้าที่หนึ่ง รักษาพระองค์
15/08/2017

กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทหารม้าที่หนึ่ง รักษาพระองค์

กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทหารม้าที่หนึ่ง รักษาพระองค์
15/08/2017

กองพันทหารม้าที่หนึ่ง กรมทหารม้าที่หนึ่ง รักษาพระองค์

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภั...
21/06/2017

เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๐ ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด ดังนี้

วันอังคารบ่าย
๑.รร.ยานนาเวศวิทยาคม ชาย ๒๓ นาย,หญิง ๗ นาย
๒.รร.นนทรีวิทยา ชาย ๓๗ นาย,หญิง ๑๒ นาย
๓.มัธยมสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชาย ๙๔ นาย,หญิง ๑ นาย
๔.รร.สารสาสน์เอกตรา ชาย ๕๑ นาย
๕.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ ชาย ๖ นาย
รวม. ชาย ๒๑๑ นาย
หญิง. ๒๐ นาย
รวมทั้งสิ้น. ๒๓๑ นาย

ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ (อังคารเช้า)ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเ...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๐ (อังคารเช้า)ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.ศรีอยุธยา ชาย ๑๐๕ นาย,หญิง ๑๘ นาย
๒.รร.ดลวิทยา ชาย ๑๐ นาย,หญิง ๓ นาย
๓.รร.เทพลีลา ชาย ๕๔ นาย,หญิง ๓๐ นาย
๔.รร.เทคโนโลยีกรุงเทพ ชาย ๘ นาย
๕.รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยา ชาย๔๖,หญิง ๗ นาย
๖.รร.เซนต์หลุยศึกษา ชาย ๘ นาย

รวม. ชาย ๒๓๐ นาย
หญิง ๕๘ นาย
รวมทั้งสิ้น ๒๘๘ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐-๑๙๑๗๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์บ่าย) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โด...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐-๑๙๑๗๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์บ่าย) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. ทำการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.วัดสุทธิวราราม ชาย ๒๙๒ นาย
๒.รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ชาย ๔๘ นาย,หญิง ๖ นาย

รวม. ชาย ๓๔๐ นาย
หญิง ๖ นาย
รวมทั้งสิ้น ๓๔๖ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐-๑๙๑๒๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์เช้า) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ทำการปฐมนิเทศการฝึก นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕...
21/06/2017

เมื่อ ๑๙๐๘๐๐-๑๙๑๒๐๐ มิ.ย.๖๐ (จันทร์เช้า) ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ.ทำการปฐมนิเทศการฝึก นศท.ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พ.ต.สุดเขตต์ แคล้วภัย รอง ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ม.๑ พัน.๑ รอ. เป็นประธาน มีจำนวนยอด นศท.ดังนี้
๑.รร.บางกะปิ ช. ๖๔ นาย,ญ.๖ นาย
๒.ว.เทคโนโลยีกรุงธน ช.๓ นาย
๓.ว.เทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ ช. ๑๙ นาย,ญ. ๔ นาย
๔.ว.เทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ ช. ๑นาย ,ญ. ๒ นาย
๕.รร.ราชวินิตนนทบุรี ช.๒๐นาย,ญ. ๗ นาย
๖.รร.พระแม่มารี ช.๓๒ นาย ,ญ. ๘ นาย
๗.รร.เตรียมบัณฑิตศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ช.-นาย,ญ.- นาย
รวม. ช. ๑๓๙ นาย
ญ. ๒๗ นาย
รวมทั้งสิ้น ๑๖๖ นาย
ผลการปฏิบัติ เรียบร้อย

logo ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.
25/05/2017

logo ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ.

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's cover photo
24/05/2017

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's cover photo

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
24/05/2017

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ

15/05/2017

เตรียมตัวกันหรือยังครับที่จะทดสอบร่างกายเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

05/05/2017

เตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อทดสอบเข้าเรียน รด.ชั้นปีที่ 1 กันหรือยังครับ ทดสอบได้ 300 คะแนนได้เรียนแน่นอนครับ ขอเอาใจช่วยเพราะปีนี้ปี 1 เรียนที่นี่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

27/03/2017

โอกาศหน้าพบกันใหม่นะครับ โชคดีที่ได้ขึ้นชั้นใหม่กันทุกคนนะครับ

21/11/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
20/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
19/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
17/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
17/10/2016

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's cover photo
14/10/2016

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ's cover photo

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ
14/10/2016

นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ

14/10/2016

ขอให้ นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ที่พบเห็น โพสต์ เกี่ยวกับ " พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " งดส่งข้อความ "ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ" ให้เปลื่ยนเป็น " ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป " ขอบคุณครับ

Timeline Photos
14/10/2016

Timeline Photos

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
12/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
11/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
10/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
09/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
07/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
05/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
04/10/2016

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

ศฝ.ย่อย นศท.ม.1 พัน.1 รอ. (สนามเป้า) ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022975160

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ นักศึกษาวิชาทหาร กองพันทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถานที่ที่กรูจะเกลียดไปตลอด เหม็นขี้หน้าครูฝึกทุกคน