พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของตำรวจ
- มีสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดาที่สวยงาม - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของตำรวจ
- มีสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดาที่สวยงามมากๆ

เปิดเหมือนปกติ

“นายตำรวจเกียรติยศ” โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ :https://www.facebook.com/100027434257282/posts/956561528601647/?d=n▶️▶️โป...
16/12/2021
นายตำรวจเกียรติยศ

“นายตำรวจเกียรติยศ”
โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ :
https://www.facebook.com/100027434257282/posts/956561528601647/?d=n

▶️▶️โปรดคลิกดูรายละเอียด : https://www.thaipost.net/columnist-people/46086/

เมื่อครั้งรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ....

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
14/12/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

วันนี้ (๑๔ ธ.ค.๖๔) พ.ต.อ.จิรดุล โสตถิพันธุ์ รอง ผบก.สท. , ว่าที่ พ.ต.อ.ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผกก.ฝพ. และข้าราชการตำรวจ ...
14/12/2021

วันนี้ (๑๔ ธ.ค.๖๔) พ.ต.อ.จิรดุล โสตถิพันธุ์ รอง ผบก.สท. , ว่าที่ พ.ต.อ.ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผกก.ฝพ. และข้าราชการตำรวจ ฝพ.สท.ให้การต้อนรับดูแลคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา สานสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตเกาหลีใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
10/12/2021

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นักเรียนนายร้อยตำรวจ มาดูงานหัวเหว่ย ระหว่างกลับเจออุบัติเหตุ ว.40 ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ สวนผักกาด ท้องที่ สน.พญาไท น้องๆชมรมไซเบอร์ ได้ลงไปช่วยอำนวยการจราจร ช่วยผู้บาดเจ็บ (อาการยังรู้สึกตัวปกติ) และ ประสาน ตำรวจท้องที่ มา ว.4 เป็นที่เรียบร้อยครับ

#ตำรวจทำดี ขอขอบคุณ @โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

09/12/2021
ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
09/12/2021

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

06/12/2021
05/12/2021

มุ่งพัฒนาถนนทุกสาย...สู่ประชาชน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศ์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือความยากจน และให้เป็นต้นแบบในการไปประยุกต์ใช้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และชุมชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๕ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ๒๕๖๓ มีทั้งสิ้น ๔,๘๗๗ โครงการทั่วประเทศไทย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๘ ด้าน
๑. ด้านแหล่งน้ำ จำนวน ๓,๓๘๖ โครงการ
๒. ด้านการเกษตร จำนวน ๑๔๒ โครงการ
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๙๙ โครงการ
๔. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๓๔๗ โครงการ
๕. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๕๙ โครงการ
๖. ด้านคมนาคม/สื่อสาร จำนวน ๘๔ โครงการ
๗. ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา จำนวน ๓๙๙ โครงการ
๘. บูรณาการร่วมกัน/อื่น จำนวน ๒๖๑ โครงการ
และถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ของแต่ละภาค มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด รวม ๑,๘๖๑ โครงการ
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ๒๖ จังหวัด รวม ๘๐๘ โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๑,๒๒๔ โครงการ
ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ๙๕๔ โครงการ

ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนห้องทรงงานขนาดใหญ่ของพระองค์และพระบรมวงศ์ ที่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องใด พระองค์ก็จะทรงช่วยขบคิดและแจกแจงหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยพระอัจฉริยภาพ ที่พระองค์ท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชื่อมโยง บูรณาการและสอดคล้องร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีพระราชดำริให้ทรงทำฝ่ายเล็ก ๆ ในป่าเพื่อชะลอน้ำไว้ในป่าให้มากที่สุด เมื่อน้ำค่อย ๆ ไหลลงมาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อไปดักน้ำไว้ ก่อนที่น้ำจะลงมาที่เชิงเขา สร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนไว้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ทำแก้มลิง ทางกั้นน้ำ ทางน้ำท่วม สุดท้ายเมื่อใช้น้ำต่าง ๆ เป็นประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้าแล้ว น้ำเหล่านั้นเกิดเป็นน้ำเสีย จึงคิดหาวิธีบำบัดน้ำเสีย เกิดเป็นโครงการกังหันชัยพัฒนา ใช้พืชต่าง ๆ ในการบำบัดน้ำเสีย สุดท้ายน้ำจะลงไปที่ป่าชายเลน ช่วยกรองน้ำและดักน้ำเสียก่อนลงสู่ทะเล

ที่มา : สรุปภาพรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดโครงการพระราชกรณียกิจได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th/th/Projects

#ตามรอยเท้าพ่อ #เรารักในหลวง #คิดถึงคนบนฟ้า #งานของพ่อ

05/12/2021

📡 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🗓 วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 🕓 เวลา ๑๖.๐๕ น.

สามารถรับชม
📺 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และต่างประเทศทาง TGN
📻 รับฟังการถ่ายทอดเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

04/12/2021
Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
04/12/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
04/12/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
04/12/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

02/12/2021
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตอนที่ ๓ กำเนิดอักษรไทย

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ตอนที่ ๓ กำเนิดอักษรไทย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
02/12/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชา...
30/11/2021

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"
30/11/2021

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้
ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"

โควิด19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้
ขอให้เราไม่ลืม "สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไม่ลืมรับวัคซีน"

#VUCA #COVID19 #โควิด19 #โอไมครอน #กรมควบคุมโรค

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
26/11/2021

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
26/11/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

24/11/2021
ยึดมั่นในมาตรการป้องกันสากลต้าน Covid-19
24/11/2021

ยึดมั่นในมาตรการป้องกันสากลต้าน Covid-19

We would like to ask for your
cooperation in adhering to universal prevention measures against Covid-19

24/11/2021
19/11/2021

#สุขสันต์วันลอยกระทง
ประเพณีวิถีใหม่ เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย
วัฒนธรรมไทยแสนงดงาม

#พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ
18/11/2021
วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดข.....

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
18/11/2021

Photos from กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปาร...
17/11/2021

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

17/11/2021

สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงวิถีใหม่
แต่งชุดไทยไปลอยกระทง

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

02/11/2021

ที่อยู่

323 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Bangkok
10300

สาย 12, 16, 70, 72 และ 503

เบอร์โทรศัพท์

+6622803193

เว็บไซต์

https://saranitet.police.go.th/museum/

ผลิตภัณฑ์

Tour

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สารจาก ผบ.ตร. ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 #โควิด19
“หยาดเหงื่อ และรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ขับร้องโดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน
อยู่ที่นี่นะ
😊🌻
เรารักตำรวจ❤️
เรารักตำรวจ
#วังแารุสกวัน♥️
มาเยี่ยมชมบูธ...
Police
#เรารักตำรวจ 💛