Clicky

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร? - เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของตำรวจ
- มีสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรลดาที่สวยงามมากๆ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
17/12/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ระบบลงนามถวายพระพร

เริ่มแล้วคืนนี้ Night at the Museum
16/12/2022

เริ่มแล้วคืนนี้ Night at the Museum

มาพร้อมลมหนาว 🥶 Night at the Museum เริ่มพรุ่งนี้วันแรก
เรียกได้ว่า หลายคนตั้งตารอ ที่ได้ยล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในยามค่ำคืน ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ พร้อมกับ ไฟแสงสีที่ถูกประดับประดาไว้อย่างสวยงาม
ยิ่งหากเราแต่งกายด้วย ชุดไทย สมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยแล้ว ถ่ายรูป สวยงามเข้าบรรยากาศอย่างแน่นอน
ไม่เพียงเท่านี้ เพราะยังมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

กรมศิลปากร โดย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night at the Museum) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เชิญชวนแต่งกายชุดไทยชมความงดงามของโบราณสถานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ชมการจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, กิจกรรมจิบชาชมวัง ณ เรือนชาลีลาวดี การบรรเลงดนตรี การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า
--------------------------------------
กิจกรรมนำชมเป็นรอบสำหรับชาวไทยและต่างประเทศ
-ชาวไทย จำนวน 3 รอบต่อวัน ได้แก่ รอบ 17.00 น. รอบ 17.30 น. และรอบ 18.00 น.
-National Museum Bangkok English guide tour 1 round per day : Round 05.00 PM
*ลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม ณ ศาลาลงสรง เวลา 16.15 น.

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

10/12/2022
๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2022

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
06/12/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
www.royaloffice.th
หรือ https://wellwishes.royaloffice.th/

ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
06/12/2022

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05/12/2022

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

04/12/2022

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่า

“อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ทางราชการยังกำหนดให้เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย จึงควรที่เราทั้งหลาย ผู้อาศัยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเป็นที่พึ่ง จักพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และประกอบกรณียกิจ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ ผู้ทรงเปรียบได้ดั่งบิดาแห่งประชาราษฎร

ธรรมะของพระราชา หรือราชธรรม ๑๐ ประการ ที่เรียกกันว่า “ทศพิธราชธรรม” นั้น แท้จริงแล้ว ย่อมยังประโยชน์ทั่วไปสำหรับสาธารณชน คนไทยทุกคนจึงควรศึกษาใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ แล้วเชิดชูขึ้นเป็นวิถีนำทางประพฤติสำหรับตน ในปีนี้ จักได้ปรารภถึงธรรมะประการที่สามแห่งทศพิธราชธรรม กล่าวคือ “ปริจจาคะ” หรือ “บริจาค” ซึ่งหมายถึงการเสียสละโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการยอมพลีให้พร้อม ๆ กับการละกิเลส เช่น สละทรัพย์ สละชีวิต สละกามสุข สละจากอกุศล เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น ทรงสละพระราชทรัพย์ ความสุขส่วนพระองค์ และโอกาสที่จะทรงแสวงหาความสำราญ อันอาจจะทรงได้รับอย่างง่ายดายตามพระราชสถานะ หรือแม้ในบางคราวก็ทรงพร้อมที่จะเสียสละสวัสดิภาพแห่งพระชนมชีพ ยอมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเสี่ยงภยันตรายอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันน่าหวั่นวิตก ทั้งนี้ ก็ด้วยมีพระบรมราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ในอันที่จะเกื้อกูลประโยชน์สุขของปวงประชา ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะนำพาสังคมไทยให้รุดหน้าไปสู่ความรุ่งเรืองอยู่ทุกขณะ ทำให้ทรงรักษาพระราชสัตยาธิษฐานแห่งความเสียสละไว้ได้อย่างมั่นคง เหตุฉะนี้ จึงทรงงามสง่าด้วย “ปริจจาคะ” เป็นปรกติในการสั่งสมพระบารมีธรรม

เราทั้งหลายผู้เป็นไทย จึงควรเจริญรอยตามพระราชจริยาในรัชกาลที่ ๙ ด้วยการเพิ่มพูนความเสียสละ ไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ หรือกำลังสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ความสวัสดีให้บังเกิดในหมู่ญาติมิตร บริวาร ชุมชน และสังคมประเทศชาติในวงกว้าง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน หลีกเลี่ยงให้พ้นจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อบันดาลความมั่นคงสถาพรให้บังเกิดแก่บ้านเมืองไทย สมพระบรมราชปณิธานในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ขออานุภาพแห่งกุศลสมบัติที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสม จงสำเร็จเป็นทิพยารมณ์แห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นเครื่องปกปักรักษาประชาชาติ ให้องอาจแกล้วกล้าในคุณธรรมจรรยาทุกสถาน พร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทย ให้เจริญสวัสดิ์วัฒนาการยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”

🙏🏻 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่...
03/12/2022

🙏🏻 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

📣 รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

🗓️ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🕣 เวลา ๐๘.๓๐ น.
📌 ณ ท้องสนามหลวง
☎️ สอบถามได้ที่ กองทัพภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๘๓๓๙-๙๓๘๗

#กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕
#พิธีวางพานพุ่มดอกไม้
#พิธีถวายบังคม
#ท้องสนามหลวง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=184630334235219&id=100080647593871&mibextid=Nif5oz

01/12/2022

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม

#รูปแบบการจัดตั้งโต๊ะหมู่
#๕ธันวาคม๒๕๖๕
#วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ

01/12/2022

🙏🏻 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

📣 รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล

🗓️ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🕢 เวลา ๐๗.๓๐ น.
📌 ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
หรือวัดใกล้บ้าน

#กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕
#ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#ท้องสนามหลวง

25/11/2022

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

ความเป็นมา
ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเห็นได้จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2464 ขึ้น เพื่อกำหนดให้เด็กที่มีอายุ 7 ปี บริบูรณ์ทุกคนต้องเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปี บริบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน โดยพระราชบัญญัติประถมศึกษานี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2464ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดให้ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประจำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2491-2509

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขึ้น จึงได้โอนโรงเรียนประชาบาลกลับมาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา การจัดงานวันศึกษาประชาบาลจึงสิ้นสุดลง และกลับมาจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้เปลี่ยนจากวันที่ 1 ตุลาคม มาเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแทน เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประถมศึกษาและพระราชทานตราพระราชบัญญัติ อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในคราเดียวกันกับวันวชิราวุธที่ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

#วันประถมศึกษาแห่งชาติ
#สืบสานรักษาต่อยอด

25/11/2022

📌🚘รวมสถานที่ให้บริการจอดรถเพื่อชมความงดงามของการแสดงพลุ และ Multimedia งาน Vijit Chao Phraya ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

✅️สะพานพุทธยอดฟ้า
บริเวณอาคารจอดรถอัตโนมัติ ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค ปากคลองตลาด
• จอดได้กว่า 350 คัน
• เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• อัตราค่าบริการ 4 ชั่วโมงแรก 40 บาท หลังจากนั้น ชั่วโมงละ 40 บาท

✅️วัดกัลยาณมิตร และป้อมวิไชยประสิทธิ์
•️ บริเวณวัดกัลยาณมิตร
• จอดได้ประมาณ 80 คัน
• เสียค่าบำรุงรักษาสถานที่ 20 บาท

✅️ริเวอร์ ซิตี้ และไอคอนสยาม
▪︎ณ ไอคอนสยาม เพื่อชมการการแสดงน้ำพลุ The ICONIC Multimedia Water Feature และการแสดง Projection Mapping ที่ ริเวอร์ ซิตี้

✅️สะพานพระราม 8
▪︎บริเวณใต้สะพานพระราม 8 และพื้นที่ว่างบริเวณข้างสวนสาธารณะพระราม 8 (เวลา 16.00-21.00 น.)

**ทั้งนี้ขอแนะนำการเดินทางไปชมการแสดงตามจุดต่างๆ โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะจะสะดวกที่สุด** 🚎🚎

www.thailandfestival.org

25/11/2022
15/11/2022
๑๕ พ.ย.๖๕ อาจารย์และนักศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสากล คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้า...
15/11/2022

๑๕ พ.ย.๖๕ อาจารย์และนักศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสากล คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมในประวัติศาสตร์ของโลก ณ ตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #กองสารนิเทศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

08/11/2022

กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน"
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ได้ที่ลิงค์ : https://ecard.m-culture.go.th
#กระทรวงวัฒนธรรม

08/11/2022

วันลอยกระทง 2565 นี้จะเกิดปรากฏการณ์ ‘จันทรุปราคาเต็มดวง’ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 17:44 – 18:41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาที

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในวันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565 คืนวันลอยกระทง เป็นปรากฏการณ์ ‘จันทรุปราคาเต็มดวง’ เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 15:02 – 20:56 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

สังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือและตะวันออก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้
ประเทศไทย ดวงจันทร์จะโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลา 17:44 น. จึงไม่สามารถสังเกตช่วงแรกของการเกิดปรากฏการณ์ได้ และจะเริ่มเห็นได้ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงพอดี มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคของประเทศไทย บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 17:44 น. เป็นต้นไป ช่วงที่เกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จนถึงเวลา 18:41 น. รวมระยะเวลานาน 57 นาที

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันลอยกระทง ชวนแต่งชุดไทย/พื้นเมือง ร่วมลอยกระทงใต้แสงจันทร์ พร้อมชมจันทร์เต็มดวงสีแดงอิฐ และดูดาวเคล้าเสียงเพลง ณ จุดสังเกตการณ์หลัก 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา เวลา 18:00 – 22:00 น.

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ลอยกระทง #จันทรุปราคา

08/11/2022
๒๖ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลข้าราชการตำรวจชั้นสัญ...
31/10/2022

๒๖ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #กองสารนิเทศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23/10/2022
“สารจาก พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565”
17/10/2022

“สารจาก พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565”

17/10/2022

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ได้ที่

- Facebook : https://www.facebook.com/PoliceRadio
- Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DgUmBgNmST8

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพร...
13/10/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน

#ทรงพระเจริญ
#อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
#พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๙

https://www.facebook.com/phralanofficial/videos/830875011277961

https://www.facebook.com/thai4culture/videos/478881984274860

https://www.facebook.com/forking9/videos/5656089777782762

https://www.facebook.com/TheCoronationofKingRamaX/videos/488566479821041

https://www.facebook.com/PRDmagazine/videos/834763884214496

https://www.facebook.com/prdofficial/videos/1793138024362387

13/10/2022
13/10/2022
๗ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลคณะผู้บริหารสารสนเทศระ...
12/10/2022

๗ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลคณะผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #กองสารนิเทศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญ...
12/10/2022

๗ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร ประจำกองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #กองสารนิเทศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

08/10/2022
Photos from พระลาน's post
07/10/2022

Photos from พระลาน's post

07/10/2022
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียจากเหตุการณ์หนองบัวลำภู
07/10/2022

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียจากเหตุการณ์หนองบัวลำภู

07/10/2022

"พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์"
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์กราดยิง พร้อมถอดบทเรียน

05/10/2022

คำว่า "สวัสดี" มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า สฺวสฺติ (อ่านว่า ซะ -วัส-สฺติ) แปลตามรากศัพท์ว่า การเป็นหรือดำรงอยู่ในภาวะที่ดี หมายถึง ความโชคดี ความสำเร็จ ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสุข

ในภาษาไทย "สวัสดี" หมายถึง ความรุ่งเรือง ความปลอดภัย มักใช้คู่กับความสุข เป็น ความสุขสวัสดี คำว่า "สวัสดี" ที่ใช้มาแต่เดิม ไม่ใช่คำทักทาย

ในปี พ.ศ. 2476 พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เป็นผู้ริเริ่มให้ใช้ "สวัสดี" เป็นคำทักทายเมื่อพบหน้ากันและจากกัน ในบรรดาอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ท่านสอนอยู่

ต่อมาจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการ โดยประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2486

📍อ่านหนังสือของพระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) เพื่มเติม ได้ที่ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 #หอสมุดแห่งชาติ
🖼ขอบคุณภาพจาก MV เพลง HELLO ของศิลปินวง TREASURE

๕ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลอาจารย์และนักศึกษาสาขา...
05/10/2022

๕ ต.ค.๖๕ พันตำรวจเอกณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ ให้การต้อนรับดูแลอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

#พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #กองสารนิเทศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

05/10/2022

5 ตุลาคม
วันนวัตกรรมแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน”

เหตุผลในการเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” เนื่องจากพระราชดำริครั้งนี้เป็นครั้งแรกในโลกในการนำเสนอแนวคิดและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เช่น ดินพรุในเขตภาคใต้ มาพัฒนาหาวิธีที่เหมาะสมในการปรับปรุงพื้นที่จนสามารถนำมาเพาะปลูกพืชได้อีกครั้ง ทั้งนี้แนวพระราชดำริดังกล่าวได้เน้นให้เห็นถึงการประสมประสานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีควบคู่กับนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ จนได้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขดินเปรี้ยวได้
#วันนวัตกรรมแห่งชาติ
#พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
#แกล้งดิน #พ่อแห่งชาติ

04/10/2022

🙏🏻🙏🏻 ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 🕔 เวลา 17.00 น.
📌 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

👕 โปรดแต่งกายสุภาพ

#พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9
#อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
#13ตุลาคม2565

04/10/2022

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

03/10/2022

“ วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ “

ที่อยู่

323 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต ดุสิ
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622825057

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍ภาพบรรยากาศงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วันที่ 21 เม.ย. 65

🔺 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์
0 2282 5057
Facebook Fanpage : พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองสารนิเทศ ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 240 ปี
🙏ขอเชิญเที่ยวชมงาน🙏
“ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
วันที่ 20 - 24 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
📌 นิทรรศการพิเศษ “กระบี่พระราชทานคู่สุดท้าย ในรัชกาลที่ 9” ที่ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษา สามารถมาชมกระบี่เล่มจริงที่นำมาจัดแสดงพร้อมเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกิจการตำรวจไทย เพียง 5 วันนี้เท่านั้น
📌 ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน และการบรรยายนำชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพื้นที่วังปารุสกวันและสถาปัตยกรรมอันงดงาม ณ ตำหนักจิตรลดา รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์การวางรากฐานกิจการตำรวจไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ (อาคารกระจก)
📌 “ยลวัง ฟังเพลง” ดื่มด่ำบรรยากาศแสนงดงามและฟังเพลงเพราะๆที่ท่านชื่นชอบ จากวงดนตรีดุริยางค์ตำรวจ ในช่วงเย็นของทุกวัน
📌 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้การทำและได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้าน อาทิ การทำว่าวไทย งานเครื่องหอมไทย แป้งร่ำ การออกแบบลวดลายกำมะลอ เชิดหุ่นกระบอก บาตรโบราณ และมาลัยโคมญี่ปุ่น
📌 ชมการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ และพบกับความน่ารักแสนรู้ของ “สุนัขตำรวจ และม้าตำรวจ” อีกทั้งยังสามารถเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
📌 กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น เสวนาการเขียนบทละครโทรทัศน์จากนวนิยาย , เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำกับราชสำนัก , เรียนรู้การอนุรักษ์ลวดลายผ้าโบราณและการนุ่งห่มอย่างไทย
📌️ พิเศษสุด สำหรับผู้เข้าชมงาน สามารถรับของที่ระลึกกันได้ง่ายๆ เพียงทำตามกติกาการเข้าชม
🔺 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์
0 2282 5057
Facebook Fanpage : พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
#ตำรวจ #240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ #วัฒนธรรม #พิพิธภัณฑ์ #ปารุสกวัน #จิตรลดา
กิจกรรมมากมาย​ มาร่วมสนุกกันค่ะ
สารจาก ผบ.ตร. ถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
#โควิด19
“หยาดเหงื่อ และรอยยิ้ม”
บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ขับร้องโดย ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

อยู่ที่นี่นะ
😊🌻
เรารักตำรวจ❤️
เรารักตำรวจ
#วังแารุสกวัน♥️
มาเยี่ยมชมบูธ...
Police
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

RTP Cyber Village บช.น. ភូមិខ្មែរ - PhumiKhmer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงาน ป.ย.ป. Ieflic Ceflic ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาท้องถิ่นไทย Government House of Thailand Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ กองประสานงานโครงการพระราชด Maritime Thailand