กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือ Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีวิสัยทัศน์ในการ "เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน" พร้อมมีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
(113)

เปิดเหมือนปกติ

12/04/2021
สาธุ...

ช่วงเทศกาลสงกรานต์และก็ปีใหม่ไทยนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
พบแต่ความสุข ความเจริญ
ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ทั้งหลาย ทั้งปวง ตลอดไปเทอญ
สงกรานต์นี้ อย่าลืมสาดน้ำใจให้กันด้วย
ช่วยชาติประหยัดพลังงาน
ปิดไฟ ปรับแอร์ 25 องศา
ปลดปลั๊ก เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ฉลากเบอร์5
เพราะว่าเรื่องของพลังงาน เป็นเรื่องของเรา ทุกๆ คน นะโยม
คิดถึงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คิดถึง พพ.
ถ้าคิดถึงหลวงพ่อก็มาวัดกัน....นะ เจริญพร

#ปลอดภัย #ห่างไกล #โควิด19
#พพ. #พลังงานDEDE #ประหยัดพลังงานหน้าร้อน

How to สงกรานต์ช่วงโควิด-19 อย่างสร้างค์#พพ. #สงกรานต์2564 #สู้โควิด19
10/04/2021

How to สงกรานต์ช่วงโควิด-19 อย่างสร้างค์

#พพ. #สงกรานต์2564 #สู้โควิด19

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19งด....กลับภูมิลำเนาควร..กราบไหว้และขอพรออนไลน์เว้น...ระยะห่าง 1-2 เมตร.แต่หากมีความจำเป็น...
09/04/2021

สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
งด....กลับภูมิลำเนา
ควร..กราบไหว้และขอพรออนไลน์
เว้น...ระยะห่าง 1-2 เมตร
.
แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง อย่าลืมมาตรการ DMHTT
D (Distancing) เว้นระยะห่าง
M (Mask Wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
H (Hand Washing) หมั่นล้างมือบ่อยๆ
T (Testing) ตรวจให้ไวเมื่อมีอาการ
T (Thai Cha na)ใช้ไทยชนะ และ หมอชนะ
.
ด้วยความปรารถนาดีจาก พพ.
อยากเห็นทุกคนแข็งแรงและปลอดภัยจากโควิด-19
.
DMHTT ย่อมาจากอะไร?
DMHTT เป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ มาจากคำเต็มว่า
* D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
* M ย่อมาจาก Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย
* H ย่อมาจาก Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
* T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ ทั้งก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19
* T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากทำได้
.
#พพ. #สงกรานต์2564 #สู้โควิด19

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2564) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเร...
08/04/2021

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2564) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี 2. นายพฤฒพงศ์ สาระเกษตริน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันจักรี (Chakri Memorial Day) วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่...
05/04/2021

วันจักรี (Chakri Memorial Day)
วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติ และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี องค์แรก และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
.
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทรงฟื้นฟูพระศาสนา พระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ ทรงสร้างพระนคร ป้อม ปราสาทราชมณเฑียร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
.
โปรดเกล้าฯ ให้มีการพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระนคร พระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่นี้ว่า “กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี
.
พ.ศ.๒๔๗๐ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ ๒ สิ่ง ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพระนคร เพื่อเป็นที่ระลึกในการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
.
ข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...
02/04/2021

กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมร...
01/04/2021

ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พพ.เยี่ยมชมเดอะ ปาร์ค อาคารมาตรฐาน  LEED และ WELL เดินหน้าการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน(1 เมษายน...
01/04/2021

พพ.เยี่ยมชมเดอะ ปาร์ค อาคารมาตรฐาน LEED และ WELL เดินหน้าการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

(1 เมษายน 64) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พพ. เยี่ยมชมอาคารประหยัดพลังงาน เดอะ ปาร์ค ซึ่งเป็นอาคารเขียวมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และมาตรฐาน WELL (WELL Building Standard) โดยได้รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการภายในอาคาร อาทิ โมเดลการันตีสมรรถนะการทำงานระบบปรับอากาศสมัยใหม่ ,ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ และการบริหารจัดการขยะภายในโครงการสมัยใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านพลังงานที่น่าสนใจแก่ผู้บริหารโครงการฯ ณ อาคาร เดอะ ปาร์ค ถนนพระราม 4

ถ่ายภาพ จักรกฤต นิยมทัศน์

ที่มา https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=55795&filename=index

#พลังงานDEDE #พพ.

พพ. เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี .(30 มีนาคม 64) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีก...
30/03/2021

พพ. เดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี
.
(30 มีนาคม 64) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่อีอีซี โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน อาทิ มาตรการ Building Energy Code , การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม , แนวทางการส่งเสริมการเป็น Smart Industries รวมไปถึงการส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอื่นๆให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
.
.
ถ่ายภาพ : จักรกฤต นิยมทัศน์
.
#พพ. #พลังงานDEDE #EEC

มาร่วมกันแสดงพลังของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ .ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น...
26/03/2021

มาร่วมกันแสดงพลังของประเทศไทยในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.
.
เพื่อโลกของเรา ได้พักบ้าง...
.
.
#พพ. #พลังงานDEDE #EarthHour2021

พพ. ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในหน่วย...
26/03/2021

พพ. ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยมีการพัฒนาบุคลากร และช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตพร้อมทั้งบทลงโทษทั้งทางวินัยและอาญา
และท่านสามารถดูวิธีใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ที่ https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=55794&filename=acc_dede

การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applicati...
25/03/2021

การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand
.
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ พลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และผู้แทน พพ. จากกองต่างๆ โดยมีพลังงานจังหวัดเชียงราย พลังงานจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบออนไลน์
.
โครงการ Renewable Energy Technologies in Cities and Urban Planning for Renewable Energy Applications in Thailand เป็นความร่วมมือระหว่าง พพ. กับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับจังหวัด โดยใช้เครื่องมือ National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) และ Planning Platform for Urban Renewable Energy (PURE) และการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการ Kick-Off การดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และแผนงานในการดำเนินโครงการฯ รวมถึง การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและการประสานงานขอเข้าพบหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ ต่อไป
.
.
ถ่ายภาพ : จักรกฤต นิยมทัศน์
.
ที่มา https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=55734&filename=index

#พพ. #พลังงานDEDE

กระทรวงพลังงาน
25/03/2021

กระทรวงพลังงาน

ก.พลังงาน ร่วม ก.อุตฯ ประชุม EV ชาติ เตรียมออกมาตรการส่งเสริมกระตุ้นใช้รถ EV

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า(EV) เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า
ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก จึงทำให้หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ และงดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ดังนั้นเพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานนโยบายด้านพลังงานของไทยสอดคล้องกับกระแสเทรนด์ของโลก
จึงมีนโยบายลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติในวันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกำหนด
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผ่านมาผลิตเครื่องยนต์สันดาป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
จึงได้วางเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเทียบเท่ากับรถยนต์สันดาป เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าประกอบด้วย รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบัสสาธารณะ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอุปทาน (ผู้ผลิต) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงผลักดันผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเร่งให้เกิดการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเร็ว โดยมีเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปี 2568 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,055,000 คัน โดยแบ่งเป็นรถยนต์/รถปิกอัพ 402,000 คัน รถจักรยานยนต์ 622,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 31,000 คัน และในปี 2578 ให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 15,580,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์/รถปิกอัพ 6,400,000 คัน รถจักรยานยนต์ 8,750,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 430,000 คัน และได้วางเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ในปี 2568 จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,051,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์/รถปิกอัพ 400,000 คัน รถจักรยานยนต์ 620,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 31,000 คัน และในปี 2578 ให้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 18,413,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์/รถปิกอัพ 8,625,000 คัน รถจักรยานยนต์ 9,330,000 คัน และรถบัส/รถบรรทุก 458,000 คัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้วางนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะ 1- 5 ปี ดังนี้
มาตรการกระตุ้นการใช้รถ EV ระยะเร่งด่วน โดยจะมุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทสองล้อ
สามล้อ และสี่ล้อไฟฟ้า โดยวางแผนจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่และการบริหารจัดการซากแบตเตอรี่ที่เกิดจากการใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด เพื่อนำผลสรุปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป
มาตรการกระตุ้นระยะ 1-5 ปี ดำเนินการส่งเสริมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต การเตรียม
การด้านการบริหารจัดการซากรถยนต์แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (EcoSystem) เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด
พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้น ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 2. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 3.คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และ 4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าดำเนินนโยบายไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกันในการเดินหน้านโยบายส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และนำพาประเทศก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก

และหลังจากการประชุม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ พร้อมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ร่วมเดินทางเข้าชมงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 (Motor Show 2021) ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีค่ายรถยนต์นำรถยนต์ไฟฟ้ามาแสดงและจำหน่ายภายในงานหลากหลายรุ่น โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

…………………………………

กระทรวงพลังงาน
25/03/2021

กระทรวงพลังงาน

“ก.พลังงาน” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการโซลาร์เซลล์ของกองทุนอนุรักษ์ ย้ำ ประชาชนต้องใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

“สมบูรณ์ หน่อแก้ว” รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ นำคณะทำงานฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เน้นย้ำว่า ทุกโครงการต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานมีการตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศ ในช่วงปี 2557-2562 เพื่อให้ทุกโครงการฯ ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณอย่างแท้จริง
ในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในส่วนโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 หรือ กอ.รมน.ภาค 3 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ปี 2560 เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกรองน้ำสำหรับอุปโภคขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 กิโลวัตต์ และระบบกรองน้ำสำหรับบริโภคขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2 กิโลวัตต์ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวนรวม 20 แห่ง
ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินโครงการของ กอ.รมน.ภาค 3 แล้วเสร็จ ทาง พพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2561-เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 3 ครั้ง พบว่าทั้ง 20 แห่ง สามารถใช้งานได้ตามปกติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันของผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากหมดช่วงรับประกัน (กันยายน 2563) ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งในช่วงกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าแต่ละแห่งประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของระบบฯ ตามสภาพการใช้งานที่บางแห่งระบบกรองน้ำอุปโภคใช้ได้หรือบางแห่งระบบกรองน้ำบริโภคใช้ได้ ซึ่งขณะนี้ ได้มีการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบแล้วทั้ง 18 แห่ง และอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขอีก 2 แห่ง ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ และหลังจากนั้น จะมีการส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่ของโครงการเพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ ต่อไป โดยเจ้าของโครงการจะร่วมกับผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาให้แก่ อบต.ผู้นำชุมชน และผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและใช้งานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
“คณะทำงานฯ จะดำเนินการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อทราบปัญหาแล้วจะได้ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนดำเนินการซ่อมบำรุงกลับสู่สภาพเดิมให้ประชาชนสามารถใช้โครงการต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบโครงการทั้งหมดอีกกว่า 788 โครงการทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่างบประมาณจากกองทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ส่วนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบตั้งแต่คำขอโครงการที่จะต้องมีรายละเอียดงบประมาณ แผนงานการดำเนินงานและมีแผนงบประมาณการซ่อมบำรุงที่ชัดเจน คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ มีความคุ้มค่า ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย” รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

📌📌คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก...
23/03/2021

📌📌คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564

ที่มาhttp://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก%20พ.ศ.%202564/ประกาศเชิญชวน%20คก.โรงไฟฟ้าชุมชน%20(โครงการนำร่อง).pdf

📌📌 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ...
19/03/2021

📌📌 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. ๒๕๖๔
.
ที่มาhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/061/T_0002.PDF
.
#พพ. #พลังงานDEDE

ที่อยู่

17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo".รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
Every 10 to 15 years the same procedur. Corrupt military takes over your country. Your king has a lot of money, but money can't do anything against tanks and a greedy polticians/millitary. The the whole country stinks of corruption at all levels (excuse my language). Thailand is the only country in the world where the largest city is over 20 times larger than the next largest city HatYai (400,000 inhabitants). Quite easy for a Millitary Coup because all important facilities/decisions are concentrated in Bangkok. Your king wants to lead you to revolution with his behavior. I thought I hate him but I reconsidered, although I´m from Germany and the News about him are not good here. I stood next to General Khattiya Sawasdipol. You find my Picturem and more Information here: https://www.facebook.com/tim.thai.90/posts/3658348277582626:104 Just think and make the right stand! You could have a great future: https://youtu.be/1j88x63iKdo https://www.ecogood.org/ Can´t invest due to corrupt land ownership: https://allthatsinteresting.com/fordlandia-henry-ford https://www.timberfarm.de/en https://commodity.com/soft-agricultural/rubber/trading/ Politicians buy cheap, receive Chanot and sell high. Foreign Investment is difficult as well. https://asia.nikkei.com/Politics/Thailand-Land-of-a-thousand-generals
ประชาสัมพันธ์ Webinar การออกแบบการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบระบบ และผู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานของการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคาร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 50%
ขอฝากครับ มีพี่เขา กำลังตามหา ผู้สนับสนุน/สปอนเซอร์/นายทุน 💯 งานสร้างระบบ #รถยนต์ไฟฟ้า และ สร้างตัวต้นแบบ #รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (ระบบใหม่).~ ที่ไม่ง้อสถานีชาร์จไฟ >>> สามารถชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้ อัตโนมัติ. ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา...✌✌👇 ต้องการด่วนที่สุด งานค้างไว้เกือบปีครับ .. ผู้สนับสนุน หลักท่านใดมาก่อน ก็ตกลงก่อนน่ะครับ.. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ต้องการโปรโมทธุรกิจในฐานะผู้สนับสนุน โปรเจ็คเรา. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ ( ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า - รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ) จำหน่ายต้องการเทคโนโลยีใหม่นี้. ✅ สำหรับ ท่านที่สนใจ ลงทุน สนับสนุนโปรเจ็คนี้ เพื่อหวังผลกำไร ในเชิงธุรกิจ ... ** สนใจสนับสนุน ติดต่อได้ที่ ไลน์: e25chc หรือ กดลิ้งค์เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บ
อยากได้ระบบโซล่าเซลล์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ฝากขายสินค้าชาวบ้านด้วยค่ะ
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ https://forms.gle/UBzdzv7pbb2iUu1N7
🏆รางวัลของบ้านโป่ง เพื่อชาวราชบุรีทุกคน... วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 โครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ที่เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา..♥♥♥ #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตัง #OTOP ราชบุรี พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH ติดต่อสอบถาม มือถือ: 086-381-1736 Line ID: Aey-1311 ติดตามที่ :https://www.facebook.com/patimbanpong วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์. (032) 342-082 แฟกซ์. (032) 301-234 มือถือ. 089-5476375, 086-3811736
☀️ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มั่นใจ BSP☀️ “SAVE THE EARTH WITH COOL ENERGY” ✅พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟได้ไม่มีวันหมด ✅ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ขอแค่มีแสงอาทิตย์ ✅เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ✅ผลิตไฟฟรี ช่วยประหยัด ลดภาระค่าไฟ ได้ตลอดชีพ • มี 3 Modular ให้เลือก • 🔶1.56 kWp ใช้พื้นที่ 8 ตารางเมตร 🔶3.12 kWp ใช้พื้นที่ 16 ตารางเมตร 🔶4.68 kWp ใช้พื้นที่ 24 ตารางเมตร รายละเอียดสเปค และ ราคาตามรูปภาพด้านล่างค่ะ ☎️ ช่องทางการติดต่อ -ข้อความ Inbox https://www.facebook.com/BangkokSolarPower/inbox/ - Line id https://line.me/R/ti/p/%40bangkoksolarpower - ติดตามคลิปวิดีโออื่นๆ จาก BSP ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCNb3np6U0vgp8sRrrYVRR8Q
✌✌✌
จัดสัมนา พร้อมที่พัก ' ⛅️เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท🌈 ' 💗 PACKAGE MEETING 💗 PACKAGE สัมนา เริ่มต้นเพียง 400.- / ท่าน 🎉Package A : HALF DAY WITH LUNCH ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางววัน เริ่ม 400.- / ท่าน 🎉Package B : HALF DAY WITH LUNCH & COFFEE BREAK ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เริ่ม 500.- / ท่าน 🎉Package C : FULL DAY ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 เซ็ต เริ่ม 600.- / ท่าน -------------------------------------------------------------------- PACKAGE สัมนา พร้อม ห้องพัก เริ่มต้น 1,350.- / ท่าน 🎉WEEKDAYS [ Sun - Thu ] เริ่มต้น 1,350 บาท / ท่าน 😮Special Promotion สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ ข้าราชการ ที่มาสัมนาพร้อมที่พัก ลดทันที 20%🤩 * โปรโมชั่นเฉพาะ WEEKDAYS [ Sun - Thru ] เท่านั้น ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi 🎉WEEKENDS [ Fri - Sat ] เริ่มต้น 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi Check In : 12.00 PM Check Out : 12.00 PM 📍999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 📞 094-894-9144
ครบถ้วนเริีองข่าวสารด้านพลังงาน