ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111) สอบถามข้อมูลและร้องเรียนภาครัฐ โทร.1111 ตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ 1.บริการสอบถามข้อมูลทั่วไ ป Q&A (Questions&Answer) เป็นการให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง ๆ สนองตอบนโยบาย e-Government ของรัฐบาล ข้อมูลองค์กร ได้แก่ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร เป็นต้น ข้อมูลบริการ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้กับประชาชน ข้อมูลความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 2.บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (Contact Information) เป็นบริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเพื่อติดต่อหน่วยงานของภาครัฐ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร สถานที ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการติดต่อหรือขอใช้บริการกับกระทรวงต่าง ๆ 3.บริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง เป็นบริการด้านเอกสารเกี่ยวกับคำขอบริการ โบรชัวร์ เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่บริการส่งให้ลูกค้าผ่านทางโทรสารหรืออีเมล์ เป็นต้น 4.บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) เป็นบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือ ติชม เสนอะแนะ หรือให้ข้อคิดเห็นการทำงานของภาครัฐ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐผ่าน GCC

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
12/08/2020

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

ทรงพระเจริญ.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ...
12/08/2020

ทรงพระเจริญ
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุญาตให้ผ่อนคลาย 3 กิจกรรมสำคัญ เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2...
11/08/2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อนุญาตให้ผ่อนคลาย 3 กิจกรรมสำคัญ เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2563 #GCC1111 #ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #COVID19 #โควิด19 https://bit.ly/3ipzsEQ

ดีอีเอส เปิดตัว “เพจอาสาจับตาออนไลน์” แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ #GCC1111 #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ...
11/08/2020

ดีอีเอส เปิดตัว “เพจอาสาจับตาออนไลน์” แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ #GCC1111 #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม https://bit.ly/2PKeQv0

กรมราชทัณฑ์ ประกาศยกเว้นภาษีให้ผู้ประกอบการที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน #GCC1111 #กรมราชทัณฑ์ https://bit.ly/2DJRSld
11/08/2020

กรมราชทัณฑ์ ประกาศยกเว้นภาษีให้ผู้ประกอบการที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน #GCC1111 #กรมราชทัณฑ์ https://bit.ly/2DJRSld

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00...
11/08/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันอังคาร ถึง เวลา 18.00 น. วันพุธ #GCC1111 #กรมอุตุนิยมวิทยา https://bit.ly/31AAtTW

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ออกข่าวเวลา 17.30 น. ค่ะ

ไปรษณีย์ไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษ Happy Mother's Day หอบรักไปฝากแม่ ในวันที่ 12 - 31 สิงหาคม 2563 โดยรับกระเป๋าผ้า "SEALED w...
11/08/2020

ไปรษณีย์ไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษ Happy Mother's Day หอบรักไปฝากแม่ ในวันที่ 12 - 31 สิงหาคม 2563 โดยรับกระเป๋าผ้า "SEALED with a KISS" ฟรี สำหรับลูกค้า 120 ท่านแรกที่ใช้บริการระหว่างประเทศ #GCC1111 #บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด https://bit.ly/2XRBHJg

รถไฟฟ้าบีทีเอส จัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 01.00 - 02.30 น...
11/08/2020

รถไฟฟ้าบีทีเอส จัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 01.00 - 02.30 น. ณ สถานีสนามเป้า (N4) #GCC1111 #รถไฟฟ้าบีทีเอส https://bit.ly/2CgJwke

กรมศุลกากร เชิญร่วมบริจาคโลหิต '' กิจกรรมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 '' ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา...
11/08/2020

กรมศุลกากร เชิญร่วมบริจาคโลหิต '' กิจกรรมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 '' ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 12.00 น. เเละ 13.00 - 15.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร คลองเตย กรุงเทพฯ #GCC1111 #กรมศุลกากร #COVID19 #โควิด19 https://bit.ly/3aeLIoO

ธพว. จัดกิจกรรม Workshop SME-D Coach สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล By TheHubThailand ในวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 09.00 - 16.30...
11/08/2020

ธพว. จัดกิจกรรม Workshop SME-D Coach สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล By TheHubThailand ในวันที่ 1 ก.ย. 63 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower #GCC1111 #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย https://bit.ly/3aeGMjM

จังหวัดพัทลุง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน "วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่" เพื่อกระตุ้นการท่องเ...
11/08/2020

จังหวัดพัทลุง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน "วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุพันปี วิถีไทยเท่" เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง 14-16 สิงหาคม 2563 #GCC1111 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://bit.ly/30IRdcr

สายการบินไทยสมายล์ มอบความสุขในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2563 โดยมอบครีมทามือกลิ่นมะลิ ขนาด 35 มิลลิก...
11/08/2020

สายการบินไทยสมายล์ มอบความสุขในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2563 โดยมอบครีมทามือกลิ่นมะลิ ขนาด 35 มิลลิกรัม ให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางทุกที่นั่ง #GCC1111 #บริษัทการบินไทยจำกัด https://bit.ly/33Og5kM

กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุภัยพิบัติทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยสั่งการหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จัดเตรียม...
11/08/2020

กรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุภัยพิบัติทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยสั่งการหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยในทุกอุทยานแห่งชาติ และให้ศูนย์กู้ภัยจำนวน 7 แห่ง #GCC1111 #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://bit.ly/30Q5vbr

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งฯ เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ได้จัดทำดอกมะลิหลากหลายรูปแบบได้ที่ธนา...
11/08/2020

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งฯ เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่ได้จัดทำดอกมะลิหลากหลายรูปแบบได้ที่ธนาคารพาณิชย์และศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง #GCC1111 #สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย https://bit.ly/31U6RBh

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL F 75% และยารักษาเบื้องต้นประจำห้องพยาบาล มอบให้กรุงเทพมหานคร ส่งต่อให้โ...
11/08/2020

องค์การเภสัชกรรม มอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL F 75% และยารักษาเบื้องต้นประจำห้องพยาบาล มอบให้กรุงเทพมหานคร ส่งต่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร #GCC1111 #องค์การเภสัชกรรม https://bit.ly/3gR9c64

พม.ขอเชิญร่วมงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” ในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหล...
11/08/2020

พม.ขอเชิญร่วมงาน “ส่งรัก ปันสุขด้วยหัวใจ” ในวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง #GCC1111 #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://bit.ly/2FdvKjy

กรมสรรพสามิต ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความม...
11/08/2020

กรมสรรพสามิต ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต คิดเป็นเงินค่าปรับ 29.4 ล้านบาท #GCC1111 #กรมสรรพสามิต https://bit.ly/2XOK48J

หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป และรถตรวจโรคเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) ระหว่างวันที่ 12 - 14 ...
11/08/2020

หน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป และรถตรวจโรคเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

#GCC1111 #กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/2CeJyJk

กรมคุมประพฤติ เปิดเผย New Normal ความปกติใหม่ในงานคุมประพฤติ #GCC1111 #กรมคุมประพฤติ https://bit.ly/3fMKthY
11/08/2020

กรมคุมประพฤติ เปิดเผย New Normal ความปกติใหม่ในงานคุมประพฤติ #GCC1111 #กรมคุมประพฤติ https://bit.ly/3fMKthY

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เชิญชวนติดตามชม “รายการ รู้อยู่กับน้ำ” ตอนพิเศษ : เสวนา ส่องแผนรัฐรับมือฝน ปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระ...
11/08/2020

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เชิญชวนติดตามชม “รายการ รู้อยู่กับน้ำ” ตอนพิเศษ : เสวนา ส่องแผนรัฐรับมือฝน ปี 2563 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอดหรือไม่ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ทาง FB : กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

#GCC1111 #สำนักนายกรัฐมนตรี https://bit.ly/2XPDxKH

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการที่จอดรถใต้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน #GCC1111 #กระทรวงคมนาคม https://...
11/08/2020

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ให้บริการที่จอดรถใต้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน #GCC1111 #กระทรวงคมนาคม https://bit.ly/31HMXsL

ทีโอที จัดงานเดินเที่ยวชมตลาดนัดทีโอที TOT MARKET PLACE ในวันที่ 13 - 14, 27 - 28 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 14.00 น. ณ ห...
11/08/2020

ทีโอที จัดงานเดินเที่ยวชมตลาดนัดทีโอที TOT MARKET PLACE ในวันที่ 13 - 14, 27 - 28 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 - 14.00 น. ณ หน้าสนามฟุตบอล ทีโอที สเตเดี้ยม บริษัทมหาชนจำกัดทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร #GCC1111 #บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน https://bit.ly/30LLjXT

สวธ.ร่วมกับม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10”ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถ...
11/08/2020

สวธ.ร่วมกับม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 10”ภายใต้หัวข้อ “นวัตศิลป์ ถิ่นผ้า ในวิถีวัฒนธรรม” วันที่ 14 ส.ค. 63 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี #GCC1111 #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://bit.ly/2PI9OPG

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 3 ในวั...
11/08/2020

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ปีที่ 3 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเเรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 - 17.00 น. #GCC1111 #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://bit.ly/31DVEVc

Global situation, 11 AUGUST 2020.- Confirmed 20,249,135 cases.- Deaths 738,715 cases.- Recovered 13,113,179 cases.#สายด่...
11/08/2020

Global situation, 11 AUGUST 2020
.
- Confirmed 20,249,135 cases.
- Deaths 738,715 cases.
- Recovered 13,113,179 cases.

#สายด่วน1111 #GCC1111 #Hotline1111 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #COVID19 #โควิด19 #StayAtHome #NewNormal

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 🕙
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 20,249,135 ราย 😷
อาการรุนแรง 64,542 ราย 😖
รักษาหายแล้ว 13,113,179 ราย 🙂
เสียชีวิต 738,715 ราย 😭

🔝 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 5,251,446 ราย
2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 3,057,470 ราย
3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 2,267,153 ราย
4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 892,654 ราย
5. แอฟริกาใต้ 🇿🇦 จำนวน 563,598 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 112 จำนวน 3,351 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 - ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,351 ...
11/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,351 ราย
- หายป่วยแล้ว 3,163 ราย
- เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#สายด่วน1111 #GCC1111 #Hotline1111 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #โควิด19 #COVID19 #NewNormal

🗓 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 🕦 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,351 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 3,163 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 63 รักเอยรักลูกภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคน...
11/08/2020

กระทรวงแรงงาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 63 รักเอยรักลูกภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อคนไทยมีงานทำน้อมนำพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน วันที่ 12 - 14 ส.ค. 63 ณ บูธ A13 บริเวณท้องสนามหลวง (ฝั่งศาลฎีกา) #GCC1111 #กระทรวงแรงงาน https://bit.ly/30J8cew

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1442 #GCC1111 #สำนักจุฬาราชมนตร...
11/08/2020

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม
ฮิจเราะห์ศักราช 1442

#GCC1111 #สำนักจุฬาราชมนตรี https://bit.ly/3fHugKN

สพฐ. แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพ...
11/08/2020

สพฐ. แจ้งสถานศึกษาทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ

#GCC1111 #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://bit.ly/2PFFx3E

กรมอนามัย แนะ 10 วิธี สำหรับพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก ส่งเสริมลูกกินนมแม่ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว #GCC1111 #ก...
11/08/2020

กรมอนามัย แนะ 10 วิธี สำหรับพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูก ส่งเสริมลูกกินนมแม่ สร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว #GCC1111 #กรมอนามัย https://bit.ly/3ishrpr

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส...
11/08/2020
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

#สายด่วน1111 #กระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหา....

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสา #GCC1111 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://b...
11/08/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสา #GCC1111 #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://bit.ly/3fNubFF

กรมบังคับคดี เชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยกำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข...
11/08/2020

กรมบังคับคดี เชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยกำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ผ่านทาง QR Code (ประหยัดเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย) #GCC1111 #กรมบังคับคดี https://bit.ly/31CfXCt

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที...
11/08/2020

กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นเลิศ

#GCC1111 #กระทรวงมหาดไทย https://bit.ly/33MPtAU

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดบริการเชิงรุกส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ผลั...
11/08/2020

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดบริการเชิงรุกส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ผลักดันการตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากและรับรองว่าเป็นโรค ช่วยเพิ่มการเกิดของประชากร #GCC1111 #กระทรวงสาธารณสุข https://bit.ly/33MPuos

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

เป็นช่องทางหลักให้กับประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

เบอร์โทรศัพท์

1111

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC1111):

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

รูปแบบการให้บริการ


 • บริการสอบถามข้อมูลทั่วไ ป Q&A (Questions&Answer) เป็นการให้บริการสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกระทรวงหรือหน่วยงานต่าง ๆ - ข้อมูลองค์กร ได้แก่ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร เป็นต้น - ข้อมูลบริการ ได้แก่ บริการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐให้กับประชาชน - ข้อมูลความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงวิชาการของแต่ละหน่วยงาน

 • บริการสอบถามข้อมูลเพื่อการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (Contact Information) เป็นบริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลเพื่อติดต่อหน่วยงานของภาครัฐ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร สถานที ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในการติดต่อหรือขอใช้บริการกับกระทรวงต่าง ๆ

 • บริการแบบฟอร์มคำขอบริการและเอกสารต่าง เป็นบริการด้านเอกสารเกี่ยวกับคำขอบริการ โบรชัวร์ เอกสารหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่บริการส่งให้ลูกค้าผ่านทางโทรสารหรืออีเมล์ เป็นต้น

 • บริการรับเรื่องร้องเรียน (Complain) เป็นบริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความช่วยเหลือ ติชม เสนอะแนะ หรือให้ข้อคิดเห็นการทำงานของภาครัฐ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐผ่าน GCC
 • ช่องทางในการให้บริการ


 • โทรศัพท์ ผ่านหมายเลข 1111

 • โทรสาร ผ่านหมายเลข 1111

 • e-mail Address ที่ [email protected]

 • เว็บไซต์ ที่ www.gcc.go.th

 • ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ - Facebook (www.facebook.com/GCC1111) - Twitter ([email protected]/GCC_1111) - Instagram (https://instagram.com/GCC_1111) - www.pantip.com ห้องศาลาประชาคม
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  เป็นกำลังใจให้รัฐบาลค่ะ ทุ่มเทขนาดนี้..ใครเกลียดก็บ้าแล้ว
  อยากกินมะขามหวานเพชรบูรณ์ ขอกับเสี่ยมะขามหวานครับ แต่เราเคยประสานถนนชำรุดที่อำเภอศรีเทพ ก็ไม่ได้ เมื่อวันที่21มกราคม พ.ศ.2562
  เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระผมขออนุญาตสอบถามเรื่องการครอบครองปืนมรดกครับ คุณพ่อผมเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2556 แต่พอดีเพิ่งพบปืนของคุณพ่อวันนี้ (22 ก.ค. 2563) โดยเป็นปืนขนาด 9 มม. ลำกล้อง 4.6" มีกระสุนบรรจุอยู่ 16 นัด มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกต้อง (ใบ ป.4) ออกให้ตั้งแต่ปี 2532 ในกรณีนี้ กระผมเป็นทายาทมีความประสงค์จะรับครอบครองปืนนี้ต่อในฐานะมรดก จะต้องทำอย่างไรครับ จะต้องติดต่อหน่วยงานใด ต้องแจ้งความหรือไม่ หรือต้องร้องต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งครับ และในกรณีนี้ ปืนนี้ยังอยู่ในบ้านผม ชื่อผู้ครอบครองอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นชื่อคุณพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว แต่บุคคลในบ้านไม่ได้มีสิทธิ์ในการครอบครองปืน การที่มีปืนอยู่ในบ้านขณะนี้ถือว่ามีความผิดทางกฏหมายหรือไม่ครับ ทั้งนี้ กระผมต้องการดำเนินการให้ถูกต้องครับ รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับผม
  จนท.รับเรื่องร้องเรียนให้บริการดีมากค่ะ โชคดีที่เกิดเป็นคนไทย..ขอบคุณที่ดูแลปชช.ตัวดำๆค่ะ😊
  ขอเรียนถามว่า ที่ดินที่เป็นของหมู่บ้านจัดสรรท่ีใช้เป็นถนนในหมู่บ้าน สวนหย่อมและสระว่ายน้ำ ต้องเสียภาษีหรือไม่ ขอบคุณค่ะ
  ขอโทษนะค่ะหนูจะขอสอบถามหน่อยค่ะ หนูมีประกันสังค่ะแต่อยู่ มาตรา39ค่ะ เงินเยียวยายังไม่เคยได้เลยค่ะเห็นบอกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ 3,000 บาทไงค่ะ แต่ก็ไม่ได้อ่ะไรเลยค่ะ เงินที่ไห้ลงทะเบียนที่ได้ 5,000 บาทก็ไม่ได้บาทก็ไม่ได้ลงค่ะ เพราะมีประกันสังคม😭😭😭😭😭😭
  เรียนถามหน่อยนะคะ มีที่ดิน 364 ตารางวา มีบ้านสองหลัง อาศัยอยู่ 1 หลัง อีกหลังไม่มีคนอยู่ แต่ชั้นล่างมีถังเก็บน้ำสร้้างติดพื้นดินเป็นปูน ไว้ใช้งานเก็บน้ำฝนใว้ใช้บริโภค และใช้เก็บน้ำจืดไว้ใช้อุปโภคเนื่องจากเป็นที่ใกล้ทะเล และสมัยก่อนไม่มีประปา อายุถังประมาณ 75 ปี ทางเทศบาลแจ้งให้หลังท่ีอาศัยให้ พื้นที่ใช้สอย 18 ตารางวาที่เหลือเป็นพื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 364 ตารางวา ต้องเสียภาษี มูลค่าทั้งหมดไม่ 50 ล้าน ถูกต้องไหมคะ
  ตกลงมีประกันสังคม..แต่ ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐได้ทุกกรณี เป็นคนจนหวังจะพึ่งบัตรคนจนในช่องทางสุดท้าย แต่ก้อไม่ได้รับอะไรเลย มันช่างแย่ที่สุดๆจิงๆ ถึงจะยังมีงานทำอยู่แต่ว่าเอาอะไรมาตัดสินว่าไม่ได้รับผลกระทบ covid 19 รถก้อกำลังจะโดนยึด ห้องเช่าก้อกำลังจะโดนไล่ โปรดพิจารณาด้วยคับ
  คนที่มีประกัน33ทุกคนที่กลุ่มรัฐบาลคิดอะเข้าคิดว่าคงได้เงินชดเชยจากแรงงานแต่เขาไม่คิดหรอกว่ากลุ่มโรงงานกลุ่มที่ทำงานรายวันเข้าทำงานในแต่ละวันในช่วงเกิดภัยโคโรวิต19ครั้งนี้ ทำบ้างไม่ได้ทำบ้าง เราไม่สามารถเรียกร้องจากนายจ้ายได้ เพราะเขาทำงาน4วันต่อสัปดาจาก6วันเรียกก็ทำให้มีปัญหากับริษัท พวกรัฐควรจะคิดนะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแต่เดือดร้อนกันทุกครอบครัวพอเลิมปลดเราะ ก็มีปัญหาการศึกษาของลูกที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายกันเท่าไรรัฐบาลน่าจะรู้นะว่า พ่อแม่แต่ละคนทัวประเทศจะหาที่ไหนกันคนที่เงิน5000เราไม่เคยว่านะทั้งทีเขาก็มีลุกเหมื่อนกันเขายังเอาเงินไปใช้ได้แต่ประกัน33จะให้เอาจากที่ไหนมาละยากให้รัฐบาลได้อ่านสักนิดแล้วก็ไตตองดูนะครับ
  อยุ่ร่วมอย่างสันติ.อย่าเบียดเบียน.
  อยากรู้แนวทางวันหยุดที่แทนในวันสงกรานต์
  ลัทธิอะไร?