โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 100 ชุด จาก กลุ่มจิตอาสาเยาวราช ตลาดน้อย มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล...
02/05/2021

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 100 ชุด จาก กลุ่มจิตอาสาเยาวราช ตลาดน้อย มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 100 ชุด จาก กลุ่มจิตอาสาเยาวราช ตลาดน้อย มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ชุด PPE , หน้ากากอนามัย จาก กลุ่ม ลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟ และ Phiballs มอบให้แก...
02/05/2021

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ชุด PPE , หน้ากากอนามัย จาก กลุ่ม ลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟ และ Phiballs มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 200 ชุด จาก  คุณลลนา พิริยะเมธา และเพื่อนๆ มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบ...
02/05/2021

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 200 ชุด จาก คุณลลนา พิริยะเมธา และเพื่อนๆ มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร จำนวน 200 ชุด จาก คุณลลนา พิริยะเมธา และเพื่อนๆ มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

02/05/2021

🗓 วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 1,940 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 68,984 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 39,258 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 245 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 1,484,565 โดส
------------------------------
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 2,632 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 4,855 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม  2564⛔ 4 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล⛔ 10 พฤษภาคม  วันพืชมงคล⛔ 26 พฤษภาคม...
02/05/2021

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
⛔ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
⛔ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล
⛔ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
❌❌❌งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก❌❌❌
🚨เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา (ตลอด 24 ชั่วโมง)🏥
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
💖---------------------------------💖
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
1.Twitter :https://twitter.com/prtaksin
2.Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCAZgvZvf7G2Bwtxl

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
⛔ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
⛔ 10 พฤษภาคม วันพืชมงคล
⛔ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
❌❌❌งดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก❌❌❌
🚨เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษา (ตลอด 24 ชั่วโมง)🏥
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
💖---------------------------------💖
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
1.Twitter :https://twitter.com/prtaksin
2.Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCAZgvZvf7G2Bwtxl

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ 🙏🙏คุณรถเมล์ คะนึงนิจ ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู่ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย...
02/05/2021

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ 🙏🙏
คุณรถเมล์ คะนึงนิจ ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู่ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในสถานการณ์การระบาดของไว้รัส โควิด -19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
สำหรับผู้ที่สนใจ กระเป๋าออมบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

🙏ถุงผ้าออมบุญ
ของที่ระลึกการกุศล
เพราะคุณคือหนึ่งพลังใจสำคัญ ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์เต็มประสิทธิภาพ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 โรงพยาบาลตากสิน
รายละเอียด ถุงผ้าคอตตอนสีขาว
ขนาด : 40 x 40 ซม.
สี : ฟ้า , ชมพู , ดำ , แดง , ม่วง
ราคา : 499 บาท
สามารถโอนเงินเข้า บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
ธนาคารทหารไทย ถนนลาดหญ้า
เลขบัญชี 033 - 201 – 0719
***กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทางไลน์ของมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ID LINE: 064-807-9399
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินพร้อมถุงผ้า ติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิโทร02-4370123 ต่อ 1673
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

02/05/2021

อย่าดึงหน้ากากอนามัย!!!
ลงมาไว้ที่ใต้คาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ขนม จากร้านอร่อยจนลืมอ้วน by yingyokมอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิ...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ขนม จากร้านอร่อยจนลืมอ้วน by yingyok
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ขนม จากร้านอร่อยจนลืมอ้วน by yingyok
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ สแน็คบ็อกซ์ จาก คุณปริศนา วิภูมิตสิตสกุล จำนวน 50 กล่องมอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบ...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ สแน็คบ็อกซ์
จาก คุณปริศนา วิภูมิตสิตสกุล จำนวน 50 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ สแน็คบ็อกซ์
จาก คุณปริศนา วิภูมิตสิตสกุล จำนวน 50 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบอาหาร จาก FOODLAB CANTEENจำนวน 100 กล่องมอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบอาหาร จาก FOODLAB CANTEEN
จำนวน 100 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบอาหาร จาก FOODLAB CANTEEN
จำนวน 100 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ชุดอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด จากคุณสโรชา ประไพวงศ์มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุ...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ชุดอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด จากคุณสโรชา ประไพวงศ์
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ชุดอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด จากคุณสโรชา ประไพวงศ์
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง 250 ชุด จากร้านบ้านสวนคิทเช่น โดยคุณหฤทัย วงศ์เบญจรัตน์ จำนวน 200...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง 250 ชุด จากร้านบ้านสวนคิทเช่น
โดยคุณหฤทัย วงศ์เบญจรัตน์ จำนวน 200 กล่อง และคุณสุทธิ - คุณกรรณิการ์ วงศาโรจน์ จำนวน 50 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง 250 ชุด จากร้านบ้านสวนคิทเช่น
โดยคุณหฤทัย วงศ์เบญจรัตน์ จำนวน 200 กล่อง และคุณสุทธิ - คุณกรรณิการ์ วงศาโรจน์ จำนวน 50 กล่อง
มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่องและน้ำสมุนไพร จำนวน 50 ชุด จากร้านดาคาซี่ สยามสแควร์ ซอย 9 มอบให้แ...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่องและน้ำสมุนไพร จำนวน 50 ชุด จากร้านดาคาซี่ สยามสแควร์ ซอย 9 มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่องและน้ำสมุนไพร จำนวน 50 ชุด จากร้านดาคาซี่ สยามสแควร์ ซอย 9 มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ หน้ากากอนามัย อาหาร และคนอร์คัพโจ๊ก โจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3 ลัง...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ หน้ากากอนามัย อาหาร และคนอร์คัพโจ๊ก โจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3 ลัง จากคุณรสิมา กาญจนกันติกะ มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ หน้ากากอนามัย อาหาร และคนอร์คัพโจ๊ก โจ๊กข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3 ลัง จากคุณรสิมา กาญจนกันติกะ มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (เซอร์เทนตี้)จาก คุณทัศณี โอโกวัฒน์ จำนวน 6 ห่อมอบให...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (เซอร์เทนตี้)
จาก คุณทัศณี โอโกวัฒน์ จำนวน 6 ห่อ
มอบให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลตากสินในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (เซอร์เทนตี้)
จาก คุณทัศณี โอโกวัฒน์ จำนวน 6 ห่อ
มอบให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลตากสินในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ โจ๊กหมู จาก โรงน้ำแข็งคลองสาน มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงา...
01/05/2021

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ โจ๊กหมู จาก โรงน้ำแข็งคลองสาน มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ โจ๊กหมู จาก โรงน้ำแข็งคลองสาน มอบให้แก่ทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID - 19
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้
ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้โรงพยาบาลตากสิน
#กทม.
#BMA.
#117ปีโรงพยาบาลตากสินมาตรฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ
#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

543 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624370123

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท:

วิดีโอทั้งหมด

โรงพยาบาลตากสิน สนับสนุนการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของโรงพยาบาลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด