กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล, หน่วยงานราชการ, 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
09/08/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอปิดบริการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 9 - 22 สิงหาคม 2564 เฉพาะหน้าร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ทางออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร โทรศัพท์ 063-3802112
หมายเหตุ การจัดส่งหนังสืออาจเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post
05/08/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post

05/08/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39) หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ได้ที่ https://archives.nat.go.th/th-th/
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox เพจสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือโทร 0 2282 8423 ต่อ 103, 301 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

05/08/2021
05/08/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอปิดบริการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564 เฉพาะหน้าร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ทางออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร โทรศัพท์ 063-3802112
หมายเหตุ การจัดส่งหนังสืออาจเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

05/08/2021

หอสมุด​แห่งชาติขยายเวลา​ปิดบริการ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 39 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด​ #โควิด19 ตั้งแต่วันที่​ 3 -31 สิงหาคม​ 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ขออภัยในความไม่สะดวก​ 🙏
#หอสมุดแห่งชาติ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด
#การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

29/07/2021

📢 โปรดทราบ 📢
สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการส่วนงานขออนุญาตส่งหรือนำออกฯ นำเข้า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

🚨 จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น!! 🚨

โดยทำการนัดหมายวันและเวลาในการขอเข้าใช้บริการได้ที่
งานควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โทร. 02 164 2512
หรือ 02 164 2501-02 ต่อ 1008, 1009, 1010 และ 1011
ในวันและเวลาราชการ

🙏 โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 🙏

26/07/2021

ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ ๓ ของไทย

วันนี้ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๑๘.๓๕ น. ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ ๔๔ ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ได้พิจารณาวาระของประเทศไทยในการเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ ๓ ของไทย หลังจากเลื่อนการพิจารณามาแล้ว ๒ ปี ล่าสุดที่ประชุมมีมติขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกสำเร็จ

สำหรับการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยนำโดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงปารีส และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ รวมทั้งนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี รวมพื้นที่ ๒,๙๓๘,๙๐๙.๘๔ ไร่

ประเทศไทยผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ ๓ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยถูกเลื่อนการพิจารณามา ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกปี ๒๕๖๐ มีปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนไทย-เมียนมา จนต้องเลื่อนพิจารณามาแล้วรอบหนึ่ง

ต่อมาในปี ๒๕๖๒ ในคราวการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๓ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ที่ประชุมฯ เลื่อนการพิจารณาเป็นครั้งที่ ๒ และให้ไทยกลับไปทำเอกสารเพิ่มเติมและส่งกลับมาพิจารณาใหม่โดยให้เวลา ๓ ปี

เหตุผลในการเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานได้นำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกภายใต้เกณฑ์ข้อ ๑๐ ซึ่งระบุไว้ใน Operational Guidelines for World Heritage (2005) ด้วยเหตุผล ที่ว่า กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบด้วยถิ่นที่อาศัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ในถิ่นของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพบชนิดพันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่ายิ่งด้านการอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์

สัตว์ที่หายาก เช่น จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย สมเสร็จ เสือโคร่ง ช้าง กระทิงรวมทั้งพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก มากกว่า ๔๙๐ ชนิด ป่าผืนนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามร้อยยอด และพื้นท่ีเกษตรกรรมใน จ.ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้มติขอให้ไทยดำเนินการเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. ข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยง ๒. การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน และ ๓. การรับฟังความคิดเห็นต่อการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก https://news.thaipbs.or.th/content/306426?fbclid=IwAR3jWSlpoeYKE2BAotzCHstKnZMY5CGUyqd6INaDXCdixqUIe3o5n6ZNjrk

20/07/2021
ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวค่ะ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564
20/07/2021

ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวค่ะ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37)

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ได้ที่ https://archives.nat.go.th/th-th/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง inbox เพจสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

13/07/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอปิดบริการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2564 เฉพาะหน้าร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหนังสือได้ทางออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร โทรศัพท์ 063-3802112
หมายเหตุ การจัดส่งหนังสืออาจเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

12/07/2021
conference's Personal Meeting Room

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร อาคารเทเวศร์ ชั้น ๘ ห้อง ๒ โดยมีนายอรุณศักดิ์ กิ่...
01/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร อาคารเทเวศร์ ชั้น ๘ ห้อง ๒ โดยมีนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ๒. นางสาวดวงกมล กมลานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๓.นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผอ.กองโบราณคดี ๔. นางวัญญา ประคำทอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร และบุคลากรสังกัด กพร.กรมศิลปากร จำนวน ๓ ท่าน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
พร้อมทั้งคณะกรรมการภายนอกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑. ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ๓. นางสาวนภัทร อินทรุณ ผอ.กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. ๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ ผอ.กลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. และ ๕. นางสาววีณา ลาภจตุภุช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุกท่าน (จำนวน ๙ ท่าน) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เว้นระยะห่าง (Distancing) สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า (Mask wearing) ตลอดเวลา

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum's post
25/06/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum's post

กลับมาเปิดแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกทม. 16 มิย.นี้
16/06/2021
กลับมาเปิดแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกทม. 16 มิย.นี้

กลับมาเปิดแล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกทม. 16 มิย.นี้

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพฯ 16 มิ.ย.นี้ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่.....

14/06/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขยายการปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 32 ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ ได้ที่ www.archives.nat.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2282 8423 ต่อ 103,301 ในวันและเวลาราชการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
13/06/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

กรมศิลป์อนุญาตนำต้นฉบับหนังสือเก่าพิมพ์เผยแพร่ได้
06/06/2021
กรมศิลป์อนุญาตนำต้นฉบับหนังสือเก่าพิมพ์เผยแพร่ได้

กรมศิลป์อนุญาตนำต้นฉบับหนังสือเก่าพิมพ์เผยแพร่ได้

กรมศิลปากรเชิญชวนร่วมอนุรักษ์ สืบทอดหนังสือเก่า อนุญาตนำต้นฉบับไปจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ นายประทีป เพ็งตะโก ....

01/06/2021

หอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการ
ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 31

🙏ขออภัยในความไม่สะดวก
#หอสมุดแห่งชาติ
#กรมศิลปากร
#อยู่บ้านอ่านออนไลน์กับหอสมุดแห่งชาติ
#การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

Photos from ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร's post
27/05/2021

Photos from ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร's post

Photos from สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ's post
26/05/2021

Photos from สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ's post

Photos from Royal Thai Consulate-General Los Angeles's post
26/05/2021

Photos from Royal Thai Consulate-General Los Angeles's post

19/05/2021

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “โฉมใหม่ในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์” วิทยากรโดย นายยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, นางสาววัชราภรณ์ มธุรกันต์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

17/05/2021

ประกาศเพิ่มเติม
- - - - - - - - - -
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ขยายเวลาปิดบริการต่อ (เป็นการชั่วคราว) จากสถานการณ์ Covid-19
ตามประกาศของกรมศิลปากร และขยายเวลาปิดเพิ่มเติมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ANNOUNCEMENT
- - - - - - - - - -
THE NATIONAL GALLERY OF THAILAND
TEMPORARITY CLOSED due to Government policy on public prevention of COVID-19 spreading
Until 31 May 2021

จนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้ง
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อตัวเอง และคนที่คุณรัก
#สู้โควิดด้วยจิตสํานึก ✌😷
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก

17/05/2021

Craft Journey...
นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร จังหวัดปราจีนบุรี

ชาวปราจีนบุรีเตรียมพบกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey) เพราะเราจะนำนิทรรศการไปหาท่านถึงที่ อย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจรนะคะ

📌ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

📍วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

#เรียนรู้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19
#อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ
#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
#CraftJourney
#นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร
#exhibition

16/05/2021

หอสมุดแห่งชาติขยายเวลาปิดบริการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 29) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

14/05/2021

"BEST" ท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร ไม่เคย ตก Trend
วันจันทร์ที่ 17 พค. เวลา 14.00-17.00 น.
ฟรี ออนไลน์ผ่าน Zoom

12/05/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือน่าอ่านในช่วงปิดเทอมอยู่บ้าน สำหรับน้องๆ เยาวชนทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับงานด้านโบราณคดี เรื่อง โบราณคดีสำหรับเยาวชน เล่ม ๒ ยุค สมัยทางโบราณคดี เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ทางด้านโบราณคดีสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป อธิบายเรื่องราวของยุคและสมัยทางโบราณคดี เนื่องจากในประเทศไทยและดินแดนใกล้เคียงมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ด้วยเหตุนี้ในแต่ละประเทศจึงมีเกณฑ์การแบ่งยุค สมัยที่แตกต่างกันไป
หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๑๒๐ หน้า ราคา ๒๘๕ บาท ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

12/05/2021

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ขยายเวลาปิดบริการ (เป็นการชั่วคราว) จากสถานการณ์ Covid-19
ตามประกาศของกรมศิลปากร และขยายเวลาปิดเพิ่มเติมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

12/05/2021

กรมศิลป์แจ้งเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

12/05/2021

หอสมุดแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านหลักสูตร English Central ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆ ไม่เกิน 10 นาที หลังการเรียนจะมีระบบตรวจจับการออกเสียงของผู้เรียนด้วยโปรแกรม Speech Regconition เพื่อตรวจจับการออกเสียง จังหวะการเว้นวรรค พร้อมแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการจดจำคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้และพบเจอในคลิปวิดีโอ

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/nKwDZxZyo6tFpYLfA
หรือ สแกน qr code ตามภาพด้านล่าง

#คอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรี
#เรียนได้ทุกที่ผ่านหอสมุดแห่งชาติ

11/05/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี ของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นหนังสือรวมบทความ ๑๐ เรื่อง มีเนื้อหาว่าด้วยคติความเชื่อเรื่อง “วงศ์พระเจ้ามหาสมมุติ” พระราชพิธีบรมศพ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยและพระราชนิยมในแต่ละรัชกาล แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ล้วนแล้วสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน จึงทำให้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๒๔๐ หน้า ราคา ๑๒๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

04/05/2021

เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติ มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา

ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ
(ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์ และห้องบริการ NLT Smart Library)
ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2564
ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการไม่สบายหรือสงสัย ให้รีบไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ที่อยู่

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด