กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล, หน่วยงานราชการ, 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

08/05/2021

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขยายเวลาปิดบริการถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๗) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

Photos from กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม's post
08/05/2021

Photos from กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม's post

07/05/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง หนังสือช่างไทยสิบหมู่ "ช่างกลึง ช่างไส" ของสำนักช่างสิบหมู่
งานช่างกลึงและช่างไสจัดเป็นกลุ่มงานช่างเก่าแก่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย จากนักโบราณคดีได้ขุดพบหลักฐานเป็นวัตถุโบราณที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ โดยใช้กรรมวิธีงานกลึงขึ้นรูปด้วยเทคนิคที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะใช้สอย อาวุธเครื่องสำริดบางชิ้นและเครื่องดนตรีหรือเครื่องที่ทำให้เกิดสัญญาณเสียงสัญญาณ เช่น กลองมโหระทึก เป็นต้น ส่วนงานช่างไสมีปรากฏในโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทั้งที่สร้างด้วยไม้และปูน เช่น สถูปเจดีย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เป็นต้นมา
โดยงานประเภทนี้มีการใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานอยู่ในทั่วทุกประเทศจากหลักฐานที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีปรากฏอยู่ ตลอดจนเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ งานช่างกลึงและช่างไสได้มีพัฒนาการมาอย่างเป็นลำดับจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างสิบหมู่ โดยหนังสือช่างไทยสิบหมู่ "ช่างกลึง ช่างไส" เป็นการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่างกลึงและช่างไส ทั้งประวัติความเป็นมาของงานช่างกลึง ความหมายของการกลึง แบบและวิธีการกลึง วัสดุที่ใช้ในงานกลึง เครื่องมือในงานกลึงไม้และงาช้าง กระบวนการทำงานกลึงไม้และงาช้าง งานกลึงโลหะ งานกลึงหิน งานกลึงแกนในเพื่อหล่อโลหะ งานกลึงปูน การกลึงดินขึ้นรูป งานไส วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไส งานไสไม้ งานไสปูน รูปแบบสำหรับงานกลึงและงานไส ประโยชน์ของงานกลึงและงานช่างไส นอกจากนี้ยังนำเสนอวิวัฒนาการของงานช่างกลึงและช่างไสที่มาโดยตลอด เริ่มต้นจากการใช้แรงงานคนจนปัจจุบันมีเครื่องจักรและเครื่องกลทุ่นแรง นอกจากรูปลักษณะแบบโบราณแล้วยังมีพัฒนาการให้ทันสมัย น่าสนใจและน่าใช้ยิ่งขึ้น ซึ่งกรมศิลปากรได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากภายนอก และจากประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาเผยแพร่สำหรับให้ได้ศึกษางานช่างโบราณอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติแขนงหนึ่ง เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการสร้างสรรค์และประวัติศาสตร์งานช่างของไทย รวมทั้งเพื่อรักษาและสืบทอดให้ยืนยาวสืบไป
หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๓๐๐ หน้า ราคา ๑,๑๒๐ บาท ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม facebook ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร

06/05/2021

รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ของดถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook live กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

06/05/2021

หนังสือ “ตำราช้างในเอกสารโบราณ” เป็นหนังสือบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับช้างจากหนังสือสมุดไทยในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งมีบันทึกไว้ไม่มากนักและบันทึกไว้ไม่ต่อเนื่อง บางยุคบางสมัยทางราชการใช้ช้างเป็นกำลังพลของกองทัพ พระเจ้าแผ่นดินจึงห้ามไม่ให้จดบันทึกวิธีการฝึกหัดและการใช้ช้างไว้ หลักฐานที่ปรากฎจึงเป็นบันทึกย่ออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยจำของควาญแต่ละคนเท่านั้น เช่น การอธิบายลักษณะของช้างในแต่ละตระกูล การจับช้างในป่ามาเลี้ยงดูฝึกหัดให้ทำงาน การปรุงยา การรักษาช้าง ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับช้าง เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นหลักฐานทางภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ซึ่งชำระและเรียบเรียงจากนางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณของกรมศิลปากร
หนังสือตำราช้างในเอกสารโบราณ มีจำนวน ๒๐๐ หน้า ราคา ๓๑๐ บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th/

04/05/2021

เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติ มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษา

ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ
(ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ISSN ISBN จดแจ้งการพิมพ์ และห้องบริการ NLT Smart Library)
ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2564
ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หากมีอาการไม่สบายหรือสงสัย ให้รีบไปรับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

03/05/2021

ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ปิดบริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 - 17 พฤษภาคม 2564 (อาคารเทเวศร์ กรมศิลปากร)​ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th หมายเหตุ การจัดส่งหนังสืออาจเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum's post
02/05/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum's post

02/05/2021

📣**ประกาศ**
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ขอยกเลิกกิจกรรมมรดกโลกบ้านเชียง วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19
🧑‍🎨สำหรับกิจกรรมประกวดวาดภาพนั้นขอเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจะแจ้งกำหนดวันแข่งขันให้ทราบต่อไป
👉ผู้ที่สมัครมาแล้วไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะ

27/04/2021

ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดง เดือนพฤษภาคม ณ โรงละครแห่งชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

**ติดตามกำหนดการแสดงใหม่ได้ในเดือนมิถุนายน**
สอบถาม 0 2224 1342 และ 0 2224 1371 (วันและเวลาราชการ)

27/04/2021

📣 กรมศิลปากรได้ออกคำสั่ง ประกาศปิดสถานที่ให้บริการแหล่งเรียนรู้ 5 แห่งเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน (26 เม.ย. 64 - 9 พฤษภาคม 64) ได้แก่ ❎

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2.อุทยานประวัติศาสตร์
3.โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร
4.หอสมุดแห่งชาติ
5.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามการควบคุม
การแพร่กระจายของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

26/04/2021

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ​ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่​ 27 เมษายน​ -​ 9 พฤษภาคม​ 2564 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร​ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด​ของโรคโควิด19

ขออภัยในความไม่สะดวก

26/04/2021

หอสมุด​แห่งชาติ​ปิดบริการชั่วคราว​ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร​ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด​ #โควิด19 ตั้งแต่วันที่​ 26 เมษายน​ -​ 9 พฤษภาคม​ 2564

ขออภัยในความไม่สะดวก​ 🙏

#หอสมุดแห่งชาติ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด
#การเรียนรู้ไม่มีสะดุดหอสมุดแห่งชาติไม่หยุดให้ความรู้

Photos from Royal Thai Consulate General NY's post
23/04/2021

Photos from Royal Thai Consulate General NY's post

ตรวจพิสูจน์และรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
22/04/2021

ตรวจพิสูจน์และรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ดำเนินการตรวจพิสูจน์และรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากราษฎร ได้แก่

๑. คุณไต บุญเลิศ คุณกาญจนา บุญเลิศ พร้อมด้วยประชาชนและวัดบ้านตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มอบโบราณวัตถุ อาทิ พระพุทธรูปบุเงิน พระพุทธรูปสำริด เงินพดด้วง ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ศิลปะลาว(ล้านช้าง) จำนวน ๓๐ รายการ
๒. คุณลาวัณย์ ยวงทองและคณะบ้านนาบัว ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ มอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่เชิงอักและอัก
๓. คุณศรินทิพย์ นิสังรัมย์ และคุณอรุณ มาลัยทอง ราษฎร ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มอบโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมเขมร จำนวน ๑ รายการ
โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จะดำเนินการอนุรักษ์ ศึกษา จัดทำทะเบียน และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป

22/04/2021
21/04/2021

ประกาศงดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร งดการแสดง เดือนเมษายน ณ โรงละครแห่งชาติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

#ติดตามกำหนดการแสดงใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคม
สอบถาม 0 2224 1342 และ 0 2224 1371 (วันและเวลาราชการ)

สงกรานต์ 2564 เปิดวาร์ปเที่ยว 12 อุทยานประวัติศาสตร์ ฉบับ Virtual ไร้โควิด-19
14/04/2021
สงกรานต์ 2564 เปิดวาร์ปเที่ยว 12 อุทยานประวัติศาสตร์ ฉบับ Virtual ไร้โควิด-19

สงกรานต์ 2564 เปิดวาร์ปเที่ยว 12 อุทยานประวัติศาสตร์ ฉบับ Virtual ไร้โควิด-19

สงกรานต์ 2564 เปิดวาร์ปเที่ยว 12 อุทยานประวัติศาสตร์ฉบับ Virtual tour ไร้โควิด-19 การท่องเที่ยวเสมือนจริงที่นอกจากได้ค.....

08/04/2021

📄รายชื่อผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระยะนี้

#WorkFromHome
#COVID19
#สำนักงานกพร #OPDC

07/04/2021

ครม. มีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม โดยร่างกฎกระทรวงฯ ที่กล่าวมานั้นเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎร์ ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ แบบ New normal

โดยกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน จัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งานผ่านระบบที่เรียกว่า Digital ID โดยประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของกระทรวงมหาดไทย แล้วให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ และจะได้รับรหัสผ่าน ก็จะสามารถใช้บริการทะเบียนราษฎร์ดิจิทัลได้

ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ นี้ คือ กำหนดให้สำนักงานทะเบียนกลางจัดให้มีการบริการงานทะเบียนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้ ประชาชนได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แล้วก็จะสามารถรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตัวเอง โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการรับรองรายการทะเบียนที่เกิดจากการบริการจะเป็นไปตามที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดไว้ โดยระยะแรกจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง เป็นเวลา 1 ปี

ระบบทะเบียนราษฎร์ดิจิทัลในเบื้องต้นนั้นจะเปิดให้บริการนำร่อง 3 บริการ ได้แก่
1. การตรวจข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
2. การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
3. การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
ซึ่งในระยะเวลาต่อไปจะมีการเปิดให้บริการงานทะเบียนในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

01/04/2021

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง งดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๔๖๔) เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔

27/03/2021

27 มีนาคม 2564: 110 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ข้าราชการกรมศิลปากร ถ่ายที่หน้าที่ทำการกรมศิลปากร วังหน้าพระลาน

รหัสเอกสาร 39M00011

Timeline Photos
24/03/2021

Timeline Photos

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เลขที่ ๑ ถนนหน้าพระธาตุ ศิลปากรสถาน” วิทยากรโดย นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ, นายสมชาย ณ นครพนม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี (ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์), นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาอนุรักษ์โบราณสถาน, นางสาวเมธินี จิระวัฒนา นักโบราณคดีชำนาญการ, นายทัตพล พูลสุวรรณ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.. ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ ลุ้นรับ หนังสือ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จำนวน ๑๐ รางวัล ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา's post
20/03/2021

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา's post

19/03/2021

๒๗ มีนาคม วันสถาปนากรมศิลปากร

นับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง สร้างสรรค์ และสืบทอดงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบมาจนบัดนี้ นับเป็นเวลา ๑๑๐ ปี

ปัจจุบัน กรมศิลปากรเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอด ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์เผยแพร่งาน ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เอกสารโบราณ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม จารีตประเพณี ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนงานด้านนาฏศิลป์และดนตรี มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักบริหารกลาง สำนักการสังคีต กองโบราณคดี กองโบราณคดีใต้น้ำ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และสำนักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมศิลปากรอีก ๒ หน่วยงาน คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

#ข้อมูลและภาพ: ปฏิทินกรมศิลปากร ปีที่ ๒๗ ฉบับ ๒ มีนาคม -เมษายน ๒๕๖๔

18/03/2021

พัฒนาระบบบริการเอกสารโบราณออนไลน์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า ๑๖
ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

พช. กำแพงเพชร
16/03/2021

พช. กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จัดโครงการลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้ช่วย ผู้ปกครอง และนักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร วิทยากร และปราชญ์ท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสเรียนรู้และศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และสังคม ผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่เชื่อมโยงในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัย-กำแพงเพชร
กิจกรรมมีดังนี้
๑. เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
๒. ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
๓. กิจกรรมชวนน้องเล่นปั้นดิน โดยอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔. ศิลปะการพิมพ์พระ โดยนายลำเทียน ศรีเพ็ญ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
๕. กิจกรรมร้อยลูกปัด ทำกระดิ่งมงคล โดยคุณภารุจีร์ บุญชุ่ม จากสวนปั้นสุข
๖. กิจกรรมวาดลายตามใจฉัน โดยคุณอณุรักษ์ บุญคง และคุณโมทนา บุญคง จากโมทนาเซรามิก
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

Photos from องค์ความรู้กรมศิลปากร's post
14/03/2021

Photos from องค์ความรู้กรมศิลปากร's post

Photos from กพร OPDC's post
11/03/2021

Photos from กพร OPDC's post

พระพิฆเนศวร ดวงตราสัญลักษณ์ของกรมศิลปากร
11/03/2021

พระพิฆเนศวร ดวงตราสัญลักษณ์ของกรมศิลปากร

#พระพิฆเนศวร_ดวงตราสัญลักษณ์ของ กรมศิลปากร

พระพิฆเนศวร ดวงตราสัญลักษณ์ของกรมศิลปากรสัญนิษฐานว่าพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากร (พุทธศักราช ๒๔๗๗ – ๒๔๘๕) เป็นผู้ริเริ่มให้นำรูป
พระพิฆเนศวรมาเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๐ โดยมอบหมายให้คุณพระพรหมพิจิตร
(อู๋ ลาภานนท์) ออกแบบ และนายปลิว จั่นแก้ว เป็นผู้ลงเส้นหมึก และขอพระราชทานบรมราชานุญาตใช้พระพิฆเนศวร เป็นดวงตราประจำ กรมศิลปากร ดวงตรากรมศิลปากรดวงแรก เป็นรูปพระพิฆเนศวรสี่กรล้อมรอบด้วยวงกลม มีลวดลายเป็นดวงแก้วเจ็ดดวง หมายถึง ศิลปวิทยาเจ็ดแขนงที่เป็นลักษณะงานของ กรมศิลปากร ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ พระพิฆเนศวรทรงนาคยัชโญปวีต ถืองาหัก ตรีศูล เชือก บ่วง (บ่วงบาศ) และถ้วยใส่ปยาสะ ทรงสวมสนับเพลาที่มีลวดลายไทย ตกแต่งองค์ด้วยลายไทย ลายพื้นหลังเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆ

ที่อยู่

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด