โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย...
07/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง บูสท์ ออปติม...
07/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง บูสท์ ออปติมัม จำนวน 56 ซอง เพื่อผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง บูสท์ ออปติมัม จำนวน 56 ซอง เพื่อผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

✔️กรมอนามัยแนะนำช่วงกินเจ 10วัน ปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564 ยึดหลัก5ล “เลือก ล้างผัก ล้างมือ เลี่ยง ลด” เพื่อสุขภ...
07/10/2021

✔️กรมอนามัยแนะนำช่วงกินเจ 10วัน ปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564
ยึดหลัก5ล “เลือก ล้างผัก ล้างมือ เลี่ยง ลด” เพื่อสุขภาพที่ดี ได้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ👍🏻

สนพ. กทม

✔️กรมอนามัยแนะนำช่วงกินเจ 10วัน ปีนี้ตรงกับวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564
ยึดหลัก5ล “เลือก ล้างผัก ล้างมือ เลี่ยง ลด” เพื่อสุขภาพที่ดี ได้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ👍🏻
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนนักเรียนสนพ. กทม
07/10/2021

กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนนักเรียน
สนพ. กทม

กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนนักเรียน
#วัคซีนโควิด19
#กรมควบคุมโรค

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ยอดตรวจ COVID-19 (PCR)  184 ราย มีผลติดเชื้อ 24 รา...
07/10/2021

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 184 ราย มีผลติดเชื้อ 24 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 21 ราย มีผลติดเชื้อ 3 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 34 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 6 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 26 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 184 ราย มีผลติดเชื้อ 24 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 21 ราย มีผลติดเชื้อ 3 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 34 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 6 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 26 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กรุณาแสดง "บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่" ก่อนเข้าอาคาร และขณะปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง ตามระเบ...
07/10/2021

ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
กรุณาแสดง "บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่"
ก่อนเข้าอาคาร และขณะปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง
ตามระเบียบของทางโรงพยาบาลฯ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
กรุณาแสดง "บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่"
ก่อนเข้าอาคาร และขณะปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง
ตามระเบียบของทางโรงพยาบาลฯ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย...
06/10/2021

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ ...
06/10/2021

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) ดำเนินการโดย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสำนักงานเขตทุ่งครุ
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#โรงพยาบาลเอราวัณ3 #โรงพยาบาลสนาม
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ยอดตรวจ COVID-19 (PCR)  177 ราย มีผลติดเชื้อ 35 รา...
06/10/2021

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 177 ราย มีผลติดเชื้อ 35 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 25 ราย มีผลติดเชื้อ 4 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 37 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 5 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 177 ราย มีผลติดเชื้อ 35 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 25 ราย มีผลติดเชื้อ 4 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 37 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 5 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรม โครงการอบรม "พยาบาลผ่าตัดผ่านกล่องทางนรีเวช" (BMEC Nur...
06/10/2021

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรม โครงการอบรม "พยาบาลผ่าตัดผ่านกล่องทางนรีเวช" (BMEC Nurse training course) หลักสูตร 3 เดือน รุ่นที่ 1 - 4 ประจำปี 2565

👇
http://www.ckphosp.go.th/diapo.1.0.4/diapo/homepage.html

-------------------------------------------------------------------
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ เข้าศึกษาอบรม โครงการอบรม "พยาบาลผ่าตัดผ่านกล่องทางนรีเวช" (BMEC Nurse training course) หลักสูตร 3 เดือน รุ่นที่ 1 - 4 ประจำปี 2565

👇
http://www.ckphosp.go.th/diapo.1.0.4/diapo/homepage.html

-------------------------------------------------------------------
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

🔴กรมอนามัยห่วงสุขภาพผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรค ข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อช่วยป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค...
05/10/2021

🔴กรมอนามัยห่วงสุขภาพผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรค ข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อช่วยป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค สมองอักเสบ เป็นต้น

สนพ. กทม

🔴กรมอนามัยห่วงสุขภาพผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรค ข้อปฏิบัติเหล่านี้เพื่อช่วยป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค สมองอักเสบ เป็นต้น
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" ที่มา: คณะแพทย์ศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
05/10/2021

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต"

ที่มา: คณะแพทย์ศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต"

ที่มา: คณะแพทย์ศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ยอดตรวจ COVID-19 (PCR)  48  ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย...
05/10/2021

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 48 ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 35 ราย มีผลติดเชื้อ 10 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 40 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 5 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 21 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 48 ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย
ยอดตรวจ COVID-19 (ATK) 35 ราย มีผลติดเชื้อ 10 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 40 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 5 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 21 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ ...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) ดำเนินการโดย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสำนักงานเขตทุ่งครุ
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#โรงพยาบาลเอราวัณ3 #โรงพยาบาลสนาม
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

ระวังเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูฝนแหล่งน้ำบางพื้นที่อาจมีระดับสูงมากกว่าปกติสนพ. กทม
04/10/2021

ระวังเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูฝนแหล่งน้ำบางพื้นที่อาจมีระดับสูงมากกว่าปกติ

สนพ. กทม

ระวังเด็กจมน้ำ ในช่วงฤดูฝนแหล่งน้ำบางพื้นที่อาจมีระดับสูงมากกว่าปกติ

#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#47thDigitalHealthOrganization
--------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
1. Twitter : @prmsdbangkok
2. Youtube : https://fbapp.us/yt/228178140543026
3. LINE Square : https://line.me/ti/g2/QIhNb8hbpHRYrf8FrCBQhw
4. Hotline 1646 : สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กทม.

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ยอดตรวจ COVID-19 (PCR)  48  ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย...
04/10/2021

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 48 ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 44 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 6 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 48 ราย มีผลติดเชื้อ 2 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 44 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย
• ใช้ออกซิเจน 6 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ ...
03/10/2021

วันที่ 3 ตุลาคม 2564
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอขอบคุณ ผู้บริจาคทุกท่านร่วมมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) ดำเนินการโดย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และสำนักงานเขตทุ่งครุ
.
.
🙏 ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอกราบขอบคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของทุกท่าน ขออำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการที่ประกอบ มา ณ ที่นี้ ❤
.
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#FightToCOVID19 MSD We will walk together
#โรงพยาบาลเอราวัณ3 #โรงพยาบาลสนาม
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
สนพ. กทม

📢 ประกาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 📌 เพื่อลดความแออัดในการเข้าอาคารของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 - 08.30 น...
03/10/2021

📢 ประกาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

📌 เพื่อลดความแออัดในการเข้าอาคารของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 - 08.30 น.) จึงขอปรับจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารดังนี้

👉 จุดคัดกรองที่ 1 (หน้าธนาคารกรุงไทย) เฉพาะเวลา 06.00 - 08.30 น.สำหรับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ภายหลังเวลา 08.30 น. ให้เข้าทางจุดคัดกรองที่ 2

👉 จุดคัดกรองที่ 2 ทางเชื่อมอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี สำหรับผู้ป่วยนั่งรถเข็น และเปลนอน

เริ่มตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2564

🙏 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

📢 ประกาศ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

📌 เพื่อลดความแออัดในการเข้าอาคารของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 - 08.30 น.) จึงขอปรับจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารดังนี้

👉 จุดคัดกรองที่ 1 (หน้าธนาคารกรุงไทย) เฉพาะเวลา 06.00 - 08.30 น.สำหรับผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ภายหลังเวลา 08.30 น. ให้เข้าทางจุดคัดกรองที่ 2

👉 จุดคัดกรองที่ 2 ทางเชื่อมอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี สำหรับผู้ป่วยนั่งรถเข็น และเปลนอน

เริ่มตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2564

🙏 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 61  ราย มีผลติดเชื้อ 5 ราย1...
03/10/2021

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 3 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 61 ราย มีผลติดเชื้อ 5 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 45 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย
• ใช้ออกซิเจน 7 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

🏥 สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วันที่ 3 ตุลาคม 2564

ยอดตรวจ COVID-19 (PCR) 61 ราย มีผลติดเชื้อ 5 ราย

1. จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลฯ 45 ราย
• ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย
• ใช้ออกซิเจน 7 ราย
• ER รอเตียง 0 ราย
2. โรงพยาบาลเอราวัณ 3 (โรงพยาบาลสนาม) 23 ราย
3. Home Isolation 38 ราย
4. ศูนย์พักคอย 9 ราย
-------------------------------------------------------------
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19
ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย 951-0-09514-1
ธนาคารกสิกรไทย 066-2-34448-6
ธนาคารกรุงเทพ 103-405723-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 019-205299-7
หรือบริจาคได้ที่ ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สามารถ Add Line ID : fdt_ckp เพื่อขอรับใบเสร็จ
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สู้วิกฤตCOVID19

ที่อยู่

เลขที่ 8 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622897000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถามประวัติหน่อยค่ะ
ขอสอบถามหน่อยค่ะ
เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไม่มีการเว้นระยะห่าง......
คิดถึงนะ...บูรพา แซ่ฉั่ว ศยก.ชั้น12เตียง07
ขอชื่นชมจนททุกท่าน แพทย์และพยาบาลตั้งแต่ห้องฉุกเฉินห้องสังเกตอาการ ดูแลคนไข้ดีมาก ญาติถามอาการไม่มีที่จะแสดงสีหน้าไม่ดี ไปนอนที่ตึก20ปีอายุรกรรมหญิงชั้น3แพทย์ พยาบาล+ ผู้ช่วยทำงานเป็นทีมถามอาการผู้ป่วยก็ตอบชัดเจนแนวทางการรักษา บางคนเที่ยงแล้วยังไม่เห็นไปกินข้าว พูดจาดีไม่ดุคนไข้ทั้งๆที่คนไข้บางคนช่วยตัวเองไม่ได้บางเตียงไม่มีญาติ ขอชื่นชมจากใจจริงๆญาติยังไม่มาก็โทรไปบอกอาการและบอกว่าคนไข้ต้องอะไรมีนัดอีกเมื่อไหร่ ขอเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลจนททุกคนค่ะแม้จะเหนื่อยแต่ไม่เคยพูดไม่ดีกับคนไข้เลย
ช้ามากคนจะออกโรงบาลบอกให้รอเอกการ รอ3ชั่วโมงแล้วคนก็ไม่มีมันนานเพราะอะไร
มารับการรักษา แผนกอายุรกรรม ได้ฟังการพูดจาของหมอ แล้วรู้สึกแย่มากๆ คิดว่ามารักษา จะพูดแบบไหนก็ได้เหรอคะ ดุไปอีก😣😔
หาหมอตามระเบียบค่ะ
เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพเลยนะค่ะ
ฝากครรภ์วันไหนบ้างคะ
โรงพยาบาลนี้ดีนะครับแต่ผู้ช่วยพยาบาลที่นี่นิสัยไม่ดีครับ เป็นเรื่องของชู้สาวครับมีแฟนอยู่แล้วไม่รู้จักพอครับ
ขอเป็นตัวแทนของคณะที่ทำคลิปนี้ ส่งคำขอบคุณผ่านเพลง "ห่างกันไว้ แต่ใจใกล้กัน" แด่ชาว CKP ทุกท่าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่เสียสละ และทุ่มเทเพื่อให้ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 นี้ไปได้ รวมถึงขอบคุณทุกการสนับสนุน และกำลังใจที่ส่งมาให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขอบคุณจากใจ #FightToCOVID19 #CKP #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ #ห่างกันไว้แต่ใจใกล้กัน