MFE NIDA This is the official page for Master in Financial Economics program at National Institute of Development Administration (NIDA).

เปิดเหมือนปกติ

ขอขอบคุณ ดร.พิเศษพร วศวงศ์ ผู้บริหารทีมการค้าและการลงทุน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่กรุณาให้เกียรติมาบรร...
19/09/2021

ขอขอบคุณ ดร.พิเศษพร วศวงศ์ ผู้บริหารทีมการค้าและการลงทุน มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ วิชา FE7126 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ เรื่อง "การลงทุนในประเทศตลาดใหม่" แก่นักศึกษา MFE ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน

Photos from CFA Society Thailand's post
15/09/2021

Photos from CFA Society Thailand's post

กรครับ ชื่อเล่นของผม ศิษย์เก่า MFE รุ่นที่ 6 จบป.ตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศ ป.โทเศรษฐศาสตร์การเงินหลักสูตรนี้ครับ “MFE NI...
02/09/2021

กรครับ ชื่อเล่นของผม ศิษย์เก่า MFE รุ่นที่ 6 จบป.ตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศ ป.โทเศรษฐศาสตร์การเงินหลักสูตรนี้ครับ “MFE NIDA” อันที่จริงอาชีพในสายการเงินของผมก็เริ่มต้นจากที่นี่แหละครับ

Investment Banking เป็นตำแหน่งงานแรกของผมในสายอาชีพนี้ เรียกสั้น ๆ ว่า “IB” และคงเป็นตำแหน่งงานที่น้อง ๆ หลายคนกำลังให้ความสนใจ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆคือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท เกี่ยวกับการระดมเงินทุน ประเมินมูลค่าบริษัท ควบรวมและซื้อกิจการ รวมถึงการให้คำปรึกษาธุรกรรมทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ซื้อขายหลักทรัพย์ และที่หลายคนทราบกันดี คือการนำพาบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)

วันแรกบนเส้นทาง IB ตั้งแต่สัมภาษณ์งานที่มีความเข้มข้น แข่งขันสูง และแน่นอนครับ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ภาพจำของผมในวันนั้นคือวิศวกรหนุ่ม ที่อยากทำงานการเงิน เนื้อหาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินช่วยผมได้เยอะ แทบทุกความรับผิดชอบที่ต้องทำ หลายอย่างอาศัยประสบการณ์หน้างาน แต่ก็ล้วนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาที่เรียนมาแทบทั้งสิ้น เช่น การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท

อีกหนึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือเราได้เรียนรู้ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค ในการทำงานจริงน้อง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจภาพใหญ่และธุรกิจเชิงลึกทั้งในมุมของบริษัทและอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตัวผมเห็นว่าหลักสูตร MFE ที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรชั้นนำที่เป็นรุ่นพี่ ๆ ของพวกเรามาช่วยผลักดันประเทศในหลากหลายหน่วยงานหลากหลายมิติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น MFE จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ให้โอกาสน้อง ๆ เติบโตในหลายสายงานตามเส้นทางอาชีพของนักการเงิน ทั้งบริษัทเอกชนหน่วยงานภาครัฐ (กลุ่มที่ต้องการเงินลงทุน), บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต (กลุ่มนักลงทุน), ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (กลุ่มที่เป็นคนกลาง) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของน้อง ๆ เองครับว่างานในภาคส่วนไหนของนักการเงินที่เราให้ความสนใจ

ปัจจุบัน ผมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ CFO บริษัทจำกัดแห่งหนึ่งยอดขายเฉลี่ยต่อปีหกสิบล้านบาท มีพี่ชายแท้ๆเป็นหัวเรือใหญ่ ความรู้จากหลักสูตรก็ยังมีความสำคัญและติดตัวผมนำมาใช้ได้ดีเช่นเคย กับตำแหน่ง CFO พร้อมเป้าหมายครั้งใหม่ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากถึงน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังสนใจสมัครเรียนว่า การเตรียมพร้อมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหลักสูตรที่มากด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความใส่ใจ ประกอบกับเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นเรียนสนุก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง ทั้งหมดนี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกเรียนหลักสูตร MFE NIDA

กรครับ ชื่อเล่นของผม ศิษย์เก่า MFE รุ่นที่ 6 จบป.ตรีวิศวกรรมการบินและอวกาศ ป.โทเศรษฐศาสตร์การเงินหลักสูตรนี้ครับ “MFE NIDA” อันที่จริงอาชีพในสายการเงินของผมก็เริ่มต้นจากที่นี่แหละครับ

Investment Banking เป็นตำแหน่งงานแรกของผมในสายอาชีพนี้ เรียกสั้น ๆ ว่า “IB” และคงเป็นตำแหน่งงานที่น้อง ๆ หลายคนกำลังให้ความสนใจ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆคือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท เกี่ยวกับการระดมเงินทุน ประเมินมูลค่าบริษัท ควบรวมและซื้อกิจการ รวมถึงการให้คำปรึกษาธุรกรรมทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ซื้อขายหลักทรัพย์ และที่หลายคนทราบกันดี คือการนำพาบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO)

วันแรกบนเส้นทาง IB ตั้งแต่สัมภาษณ์งานที่มีความเข้มข้น แข่งขันสูง และแน่นอนครับ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ ภาพจำของผมในวันนั้นคือวิศวกรหนุ่ม ที่อยากทำงานการเงิน เนื้อหาจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินช่วยผมได้เยอะ แทบทุกความรับผิดชอบที่ต้องทำ หลายอย่างอาศัยประสบการณ์หน้างาน แต่ก็ล้วนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจจากเนื้อหาที่เรียนมาแทบทั้งสิ้น เช่น การเงินธุรกิจ การวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท

อีกหนึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรนี้คือเราได้เรียนรู้ทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค ในการทำงานจริงน้อง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจภาพใหญ่และธุรกิจเชิงลึกทั้งในมุมของบริษัทและอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนตัวผมเห็นว่าหลักสูตร MFE ที่ผ่านมาได้สร้างบุคลากรชั้นนำที่เป็นรุ่นพี่ ๆ ของพวกเรามาช่วยผลักดันประเทศในหลากหลายหน่วยงานหลากหลายมิติได้เป็นอย่างดี ดังนั้น MFE จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ให้โอกาสน้อง ๆ เติบโตในหลายสายงานตามเส้นทางอาชีพของนักการเงิน ทั้งบริษัทเอกชนหน่วยงานภาครัฐ (กลุ่มที่ต้องการเงินลงทุน), บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต (กลุ่มนักลงทุน), ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (กลุ่มที่เป็นคนกลาง) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของน้อง ๆ เองครับว่างานในภาคส่วนไหนของนักการเงินที่เราให้ความสนใจ

ปัจจุบัน ผมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ CFO บริษัทจำกัดแห่งหนึ่งยอดขายเฉลี่ยต่อปีหกสิบล้านบาท มีพี่ชายแท้ๆเป็นหัวเรือใหญ่ ความรู้จากหลักสูตรก็ยังมีความสำคัญและติดตัวผมนำมาใช้ได้ดีเช่นเคย กับตำแหน่ง CFO พร้อมเป้าหมายครั้งใหม่ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากถึงน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังสนใจสมัครเรียนว่า การเตรียมพร้อมที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหลักสูตรที่มากด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถความใส่ใจ ประกอบกับเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นเรียนสนุก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง ทั้งหมดนี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกเรียนหลักสูตร MFE NIDA

รอบสุดท้าย‼️🔈รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เร...
30/08/2021

รอบสุดท้าย‼️

🔈รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨

🖥 รับสมัคร Online ‼️
☑️ กรณีปกติ : สมัครสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00

☑️ กรณีทุนการศึกษาประเภทที่ 1 : สมัครสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
✨สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน✨

☑️ กรณีทุนการศึกษาประเภทที่ 2 : สมัครสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้- 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
✨สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา✨

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียน Double Major ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดการรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th

รอบสุดท้าย‼️

🔈รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨

🖥 รับสมัคร Online ‼️
☑️ กรณีปกติ : สมัครสอบสัมภาษณ์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00

☑️ กรณีทุนการศึกษาประเภทที่ 1 : สมัครสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
✨สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน✨

☑️ กรณีทุนการศึกษาประเภทที่ 2 : สมัครสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้- 8 ตุลาคม 2564
- คุณสมบัติ : มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
✨สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา✨

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียน Double Major ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดการรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th

28/08/2021

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลง การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ดังนี้ ‼️

❌ ยกเลิกการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศ และเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคณะ)

❌ ให้เปลี่ยนแปลงการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยการยื่นผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เป็นการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศ และเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละคณะ)

👉✨ โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 ตามประกาศรับสมัคร เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564 📥🚨🚨

📌 สำหรับผู้ที่ได้ดำเนินการสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น สถาบันจะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มการขอคืนเงินค่าสมัครวิชาเฉพาะสาขาทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนสมัครไว้ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
📧 E-mail : [email protected]
📲 โทรศัพท์ 082 790 1940

🙏🙏 สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง 🙏🙏

.
##########

📢 รายละเอียดประกาศสถาบันเพิ่มเติม
📌 ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2564
http://edserv.nida.ac.th/.../annouce_cancleexam3-4-2564.pdf

📌ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564
http://edserv.nida.ac.th/.../apply_regu_interview.pdf.pdf

##########

#NIDAThailand #MasterDegree #ศึกษาต่อ #เรียนต่อโท

✨✨✨ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13ปฐมนิเทศแบบ New Normal ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Micr...
02/08/2021

✨✨✨ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13
ปฐมนิเทศแบบ New Normal ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 🎉🎉
📍 รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กล่าวเปิดงานและแนะนำคณาจารย์
📍 ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ แนะนำหลักสูตร
📍 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการหลักสูตรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยมีศิษย์เก่า 2 ท่าน ร่วมให้คำแนะนำ คือ คุณตฤณม์ ผาณิตพฤทธิ์พงศา (MFE-W10) และคุณอัจจนา ม่วงสุข (MFE-R10)

คุณบุรินทร์ กำจัดภัยศิษย์เก่า MFE
08/07/2021

คุณบุรินทร์ กำจัดภัย

ศิษย์เก่า MFE

การที่ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์จริงทางเศรษฐศาสตร์ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ผมเป็นนักวิชาการสาขาอื่น มาเรียนดูว่านักเศรษฐศาสตร์คิดยังไง ก็มีทั้งเศรษฐศาสตร์และการเงิน ซึ่งเป็น ป.โท ที่ดีมาก ทำให้เปิดโลก เพราะไม่เคยแตะมาทางสังคมศาสตร์เลย ก็ได้วิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์และนักการเงินไปด้วย
.
ที่ได้กำไร คือรู้ว่าพื้นฐานด้านการเงินคืออะไร รู้เส้นทางของนักวิชาการการเงิน เห็นสังคมอีกแบบหนึ่ง เป็นโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนที่มาจากหลากหลายที่
.
ในฐานะที่เป็นคนสอนหนังสือเหมือนกัน เห็นเลยว่าอาจารย์ตกผลึกจริงๆ วันแรก สไลด์แรก ก็สามารถปิดคลาสได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนสายมาจากสายอื่น หรือสายเศรษฐศาสตร์เอง ที่นี่ก็ชัดเจนมีเครือข่าย สิ่งที่คณะจะให้กับคนที่มาเรียน หลักๆ คือ 1.ตัวพื้นฐานทางทฤษฎี ที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์จริงทางเศรษฐกิจ การเอาทฤษฎีไปอธิบายปรากฏการณ์จริง บางวิชาสอนเรื่องกฎหมาย วิธีปฏิบัติในวิชาชีพทางการเงิน บริหารธุรกิจทางเศรษฐกิจ
.
ฉะนั้น มุมที่เริ่มจากเศรษฐศาสตร์ก่อน แล้วนำไปสู่การบริหาร ไม่ว่าจะเป็น การตลาด ธุรกิจ การจัดการการเงิน มันได้เปรียบ เพราะมันเริ่มจากปัญหาที่รู้จริง และปัญหาที่รู้จริงมันงอกมาจากเศรษฐศาสตร์ ถ้าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้าสู่ยุคนี้ ผมว่าเริ่มที่เศรษฐศาสตร์ดีที่สุด
.
นายบุรินทร์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฟิสิกส์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
#NIDAThailand #ProudToBeNIDA #เพราะนิด้าคือที่สุด #นิด้าสุดทุกทาง #จบนิด้าภูมิใจที่สุด #NIDACommencementday2021 #41thCommencementCeremony

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก📚 “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพ...
07/07/2021

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก📚 “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” เพื่อเสนอแนวคิดและแนวทางในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว💰💰และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ👴🏻👵🏻

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์พ็อกเก็ตบุ๊ก📚 “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี”
⬇️ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ link https://bit.ly/3wSc4aZ หรือ QR code ในเอกสารประชาสัมพันธ์

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก📚 “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี” เพื่อเสนอแนวคิดและแนวทางในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว💰💰และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ👴🏻👵🏻

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์พ็อกเก็ตบุ๊ก📚 “เกษียณแบบ Well Done สุขแบบพอดี”
⬇️ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ link https://bit.ly/3wSc4aZ หรือ QR code ในเอกสารประชาสัมพันธ์

🔈 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565  เรียนวันจันท...
22/06/2021

🔈 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨
💻 รับสมัคร Online‼️
☑️ กรณีปกติ : สมัครสอบข้อเขียนและยื่นคะแนน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/ การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📱 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th

🔈 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 2/2564
✨…เปิดเรียนเดือนมกราคม 2565 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ…✨
💻 รับสมัคร Online‼️
☑️ กรณีปกติ : สมัครสอบข้อเขียนและยื่นคะแนน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 1 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน
☑️ กรณีทุนการศึกษา ประเภทที่ 2 : สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน🔷เศรษฐศาสตร์🔷เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน/ การวางแผนการเงิน💯
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***

สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร http://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📱 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th

21/06/2021

🧐 มาเรียนต่อ "นิด้า" มีสิทธิ์ได้ทุนอะไรกันบ้างนะ ‼‼
💛💛 ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือทำวิทยานิพนธ์ เราก็มีทุนให้ตลอด 💙💙

✅ ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี)
✅ ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
✅ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

เปย์ทุนหนัก ๆ แบบนี้ ตลอดระยะเวลาการเรียนต่อที่ "นิด้า" ไม่ผิดหวังแน่นอน 🥳💰💰💸

.
.
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาต่อ
🌐 http://www.nida.ac.th

#NIDAThailand #scholarship #MasterDegree #PhD #เรียนต่อ #เรียนต่อปริญญาโท #เรียนต่อปริญญาเอก #ทุนเรียนต่อ

📢  เพิ่มรอบสมัครสอบสัมภาษณ์อีก 1 รอบ‼️ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564💻  ...
19/05/2021

📢 เพิ่มรอบสมัครสอบสัมภาษณ์อีก 1 รอบ‼️ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564
💻 รับสมัครออนไลน์เท่านั้น‼️
🕛 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มิถุนายน 2564

✨ …เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2564 …เรียนวันเสาร์-อาทิตย์✨

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน /เศรษฐศาสตร์/ เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน / การวางแผนการเงิน
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้.…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***
✔️ เรียน 1 ปี 8 เดือน (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

💰 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว 260,000 บาท (จ่ายรายเทอม)

🧑🏻‍💻 สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
📋 รายละเอียดประกาศรับสมัคร http://econ.nida.ac.th/2021/05/รับสมัครนักศึกษาหลักสู-4/
📱 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th/mfe

📢 เพิ่มรอบสมัครสอบสัมภาษณ์อีก 1 รอบ‼️ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 กรณีสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 4/2564
💻 รับสมัครออนไลน์เท่านั้น‼️
🕛 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 26 มิถุนายน 2564

✨ …เปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2564 …เรียนวันเสาร์-อาทิตย์✨

🏆 จุดเด่นของหลักสูตร มีอะไรบ้าง❓
✔️ บางรายวิชาของหลักสูตร ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้
✔️ นำความรู้ไปต่อยอดในการสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินได้
✔️ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 3 สาขาวิชาหลัก : การเงิน /เศรษฐศาสตร์/ เครื่องมือการวิเคราะห์
✔️ มี 2 เมเจอร์ : การวิเคราะห์การลงทุน / การวางแผนการเงิน
***สามารถเลือกเรียนดับเบิ้ลเมเจอร์ได้.…ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม***
✔️ เรียน 1 ปี 8 เดือน (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

💰 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมค่ากิจกรรมพิเศษแล้ว 260,000 บาท (จ่ายรายเทอม)

🧑🏻‍💻 สมัคร Online https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp
📋 รายละเอียดประกาศรับสมัคร http://econ.nida.ac.th/2021/05/รับสมัครนักศึกษาหลักสู-4/
📱 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273180
💬 Line ID: @mfenida หรือ inbox สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะ

#MFENIDA #MFE #NIDA #FinancialEconomics #Finance #Economics #หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน #นิด้า
www.econ.nida.ac.th/mfe

ที่อยู่

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
Bangkok
10240

27 36ก. 60 71 109 151 191 ปอ.501 และ กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

027273180

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
Master in Financial Economics Program

สาขาวิชาเอก:
การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)
กรวางแผนการเงิน (Financial Planning)

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MFE NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MFE NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ทาง “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)” กำลังสรรหาพนักงานในตำแหน่ง “นักเศรษศาสตร์” เพื่อทำงานวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจและการเงินให้กับ Corporate strategy group และ Economic team, หลักทรัพย์ภัทร หากใครสนใจสามารถส่ง CV มาที่ [email protected] ขอบคุณค่ะ