แจงสี่เบี้ย

แจงสี่เบี้ย แจงสี่เบี้ย เป็นเพจนี้สำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ สื่อประเด็น เห็นชัด ข่าว แจง4เบี้ย เป็นเพจนี้สำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์
(32)

เปิดเหมือนปกติ

31/10/2020
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

• ได้ยินทุกคำพูด รับฟังทุกฝ่ายมาตลอด
• การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องเคารพระบบรัฐสภา
--------------------
ข้อเสนออดีตนายกรัฐมนตรี คุณอานันท์ฯ ด้วยความเคารพเป็นการส่วนตัว เพราะว่าท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมาผมก็รับฟังมาโดยตลอด ได้ยินทุกคำพูด เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันด้วย

การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง ทุกอย่างแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตั้งคณะกรรมการศึกษา เรื่องที่มีความเป็นไปได้ จำเป็นต้องยึดหลักการของกฎหมาย หลักการของรัฐธรรมนูญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนจะแก้ไขอย่างไร ค่อยว่ากันอีกที

ท่าทีของพรรคการเมือง ที่ออกมาพูดผ่านสื่อ ว่าเรื่องการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ จะเป็นการยืดเวลานั้น นี่คือกลไกของรัฐสภาในการแก้ปัญหา ในเมื่อเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องเคารพระบบรัฐสภา เคารพคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศ

มี 2 พรรคการเมืองที่บอกว่าไม่อยากจะเข้ามีส่วนร่วม แล้วท่านจะเข้าไปประชุมในสภาทำไม ท่านเป็นพรรคการเมือง ท่านเป็น ส.ส. เป็นผู้แทนจากประชาชน ที่สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ไม่ใช่เอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเสนอ มากดดัน มาเร่งรัด ผมคิดว่าไม่ถูกต้อง นี่หรือประชาธิปไตยไทย เป็ยอย่างนี้หรือ

#ถอยคนละก้าว #เข้าสภา
#ระบอบประชาธิปไตย

#ระวังมิจฉาชีพ!!🔴🔴 ลอยกระทงออนไลน์ อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัว อาจถูกนำไปใช้ ในทางผิดกฎหมาย------------------🟠🟠 พล.ต.ต.ยิ่งยศ ...
30/10/2020

#ระวังมิจฉาชีพ!!
🔴🔴 ลอยกระทงออนไลน์ อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัว อาจถูกนำไปใช้ ในทางผิดกฎหมาย
------------------
🟠🟠 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ ที่ 31ต.ค. 63นี้ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีไทยมาแต่โบราณ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งจึงนิยมลอยกระทงออนไลน์
.
🔯🔯 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอฝากความห่วงใยให้ระมัดระวังการลงทะเบียนซึ่งต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล บัตรประชาชน หรืออื่นๆ อันอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางผิดกฎหมาย และจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้
.
✳️✳️ หากพบการกระทำดังกล่าวทางโซเชียลมีเดีย ให้ระมัดระวังและแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 และ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
CR : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🔴🔴 กรมควบคุมโรค เผยแนวทางปฏิบัติกรณีชาวต่างชาติตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยจะถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเ...
30/10/2020

🔴🔴 กรมควบคุมโรค เผยแนวทางปฏิบัติกรณีชาวต่างชาติตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ผู้ป่วยจะถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญากับทางโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันโรคดังกล่าว ซึ่งหลังจากหายดีและแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ก็ยังต้องดูแลสุขอนามัย สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที
--------------------

✴️✴️ วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการตรวจพบชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย นั้น กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ในการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นและเป็นไปในทางเดียวกันมาโดยตลอด โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคอย่างต่อเนื่อง
.
✅✅ ในกรณีชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องลงทะเบียนที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองสุขภาพ (Fit to fly) และใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไม่พบเชื้อ (COVID-Free Certificate) ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีประกันสุขภาพวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาท) ใบจองที่พักซึ่งเป็นสถานที่กักกันโรค (ASQ) จากนั้นสถานทูตจะออกใบอนุญาต Certificate of Entry ให้เดินทางเข้ามาได้ และเมื่อเดินทางมาถึงไทยจะต้องถูกกักกันไว้สังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่ที่ทางรัฐกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นโรงแรม (ASQ) หรือที่พักขององค์กร (OQ) ที่ได้รับการตรวจรับรองว่าผ่านมาตรฐานแล้ว
.
✳️✳️ หากตรวจพบว่าชาวต่างชาติติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างการกักกัน จะถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญากับทางโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันโรค ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดผู้ป่วยต้องรับผิดชอบเอง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นภาระกับรัฐ โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ อยู่ในห้องแยก หรือหอผู้ป่วยที่มีเฉพาะผู้ป่วยยืนยัน และแพทย์จะดูแลรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์ จนผู้ป่วยหายดีเป็นปกติ ไม่แพร่เชื้ออีก ซึ่งในรายที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการมักใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลนานไม่เกิน 10 วัน ในกรณีที่อาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบอาจจะใช้เวลารักษานานถึง 1 เดือน แต่เป็นผู้ป่วยส่วนน้อย (ร้อยละ 5 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด)
.
🔯🔯 นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากหายดีแล้ว แพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1.เมื่อผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ให้พักในโรงพยาบาล 10 วันนับจากวันที่ตรวจพบ 2.ผู้ป่วยที่อาการน้อย ให้พักในโรงพยาบาล 10 วันนับจากวันที่มีอาการ และพักจนไม่มีอาการแล้วอย่างน้อย 24 ชม. และ 3.ผู้ป่วยอาการรุนแรง รักษาตัวในโรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นให้ออกจากโรงพยาบาลตามดุลยพินิจของแพทย์ โดยผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและผลถ่ายภาพรังสีปอดคงที่ อุณหภูมิไม่เกิน 37.8°C ต่อเนื่อง 24 ชม. อัตราการหายใจไม่เกิน 20 ครั้ง/นาที แพทย์จะพิจารณาให้ออกจากโรงพยาบาลได้
.
🟠🟠 สำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังกลับจากโรงพยาบาล มีดังนี้ 1.การดูแลสุขอนามัย ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 2.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระหรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้อื่นในบ้านใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับตู้เย็น เป็นต้น 3.ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกัน และ 4.หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่ เช่น ไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล ให้สวมหน้ากากและเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือขอรถพยาบาลมารับ งดการเดินทางด้วยรถหรือเรือสาธารณะ
.
✴️✴️ ขอแนะนำผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ชิดให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิทุกวัน หากพบว่ามีไข้สูงมากกว่าหรือเท่ากับ 38°C ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่ไปรับการรักษา หรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือสายด่วนกรมการแพทย์ โทร.1668

🔴🔴 กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าสแกนหาจุดรั่วซึมอื่นๆ ของเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้วต่อไป เพื่ออุดรูรั่วเขื่อนตามหลักสากลด้านควา...
30/10/2020

🔴🔴 กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าสแกนหาจุดรั่วซึมอื่นๆ ของเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้วต่อไป เพื่ออุดรูรั่วเขื่อนตามหลักสากลด้านความปลอดภัยเขื่อน ตอกย้ำความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ขอให้มั่นใจและวางใจว่าเขื่อนห้วยยาง มีความมั่นคงแข็งแรงแน่นอน

#เขื่อนห้วยยาง

🔴🔴 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ประเทศ...
30/10/2020

🔴🔴 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางทั่วไป สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
.
✴️✴️ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้
.

30/10/2020
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

🔴🔴 ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงกรมประชาสัมพันธ์" สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงาน "ลอยกระทงกรมประชาสัมพันธ์" สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
พบกับกิจกรรมภายในงาน
- สิ้นค้าธงฟ้าราคาประหยัด
- สินค้า OTOP
- ผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม
- SMEs
- การออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า ๒๐๐ บูธ
- Food Truck
- การแสดงดนตรีโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กรมประชาสัมพันธ์

แจงสี่เบี้ย's cover photo
30/10/2020

แจงสี่เบี้ย's cover photo

🔴🔴 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกนาย ดูแลความเป็นธ...
30/10/2020

🔴🔴 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกนาย ดูแลความเป็นธรรม ให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพราะเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใคร
.
✅✅ เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี หน้าที่ของรัฐบาล ต้องร่วมมือกัน ทำให้ ประเทศชาติปลอดภัย ประชาชนปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ต้องทำให้ บ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ให้ได้
.

#ลอยกระทง63 ชวนคนไทยร่วมรักษาประเพณีไทย ไม่ละเลยความปลอดภัยจากโควิด-19
30/10/2020

#ลอยกระทง63 ชวนคนไทยร่วมรักษาประเพณีไทย ไม่ละเลยความปลอดภัยจากโควิด-19

🔴🔴 หน้ากากสำคัญในช่วงเวลานี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ 7 สิ่งไม่ควรทำ ในการสวมหน้ากาก .1. ไม่สวมหน้ากากที่หลวม2. ไม่ส...
29/10/2020

🔴🔴 หน้ากากสำคัญในช่วงเวลานี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ 7 สิ่งไม่ควรทำ ในการสวมหน้ากาก
.
1. ไม่สวมหน้ากากที่หลวม
2. ไม่สวมหน้ากากกลับด้าน (ทั้งด้านใน/ด้านนอก , ด้านบน/ด้านล่าง)
3. ไม่สวมหน้ากากใต้จมูก
4. ไม่ถอดหน้ากากเมื่อต้องการพูดคุย
5. ไม่สวมหน้ากากไว้ใต้คาง
6. ไม่สวมหน้ากากร่วมกับผู้อื่น
7. ไม่สัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก หากต้องการปรับตำแหน่งให้พอดีกับใบหน้า (ควรจับที่สายทั้งสองข้างแทน)
.

🔴🔴 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย  ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,...
29/10/2020

🔴🔴 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,763 ราย หายป่วยแล้ว 3,570 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย
.
✅✅ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นคนไทย 2 ราย สัญชาติคูเวต 2 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก ญี่ปุ่น 1 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย คูเวต 2 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine , Alternative Hospital Quarantine)
.
✴️✴️ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 44,748,577 ราย อาการรุนแรง 81,184 ราย รักษาหายแล้ว 32,724,301 ราย เสียชีวิต 1,179,057 ราย
.
🔯🔯 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 9,120,751 ราย
2. อินเดีย จำนวน 8,038,765 ราย
3. บราซิล จำนวน 5,469,755 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 1,563,976 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 1,235,132 ราย
.
🟠🟠 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 147 จำนวน 3,763 ราย
.

29/10/2020
นายกรัฐมนตรีฝาก NGO อยู่ประเทศไทย ช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง

นายกรัฐมนตรี ฝากถึง NGO ในประเทศไทย เมื่ออาศัยอยู่และทำงานในประเทศไทย ก็ต้องช่วยประเทศไทย ในการพัฒนาชาติบ้านเมือง เช่นเดียวกับคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ ก็ต้องเสียภาษี และเคารพกฎหมายของประเทศนั้น

🔴🔴 Update 06.00 น.  #คาดการณ์เส้นทางพายุ "โมลาเบ"  บริเวณจังหวัด อุบลราชธานี---------------------✴️✴️ ขณะนี้ พายุ พายุดี...
29/10/2020

🔴🔴 Update 06.00 น. #คาดการณ์เส้นทางพายุ "โมลาเบ" บริเวณจังหวัด อุบลราชธานี
---------------------
✴️✴️ ขณะนี้ พายุ พายุดีเปรสชัน "โมลาเบ" (พายุระดับ2) มีศูนย์กลางบริเวณ ตำบล สะพือ อำเภอ ตระการพืชผลจังหวัด อุบลราชธานี ละติจูด 15.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 105.0 องศาตะวันออก พายุเกือบไม่เคลือนที่ ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

✅✅ ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ภาคอีสานมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีลมแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา
.
#โมลาเบ

🔴🔴 กฎหมายต้องรู้ : แจ้งความคดีอาญาอย่างไร? เรื่องไม่เงียบ
28/10/2020

🔴🔴 กฎหมายต้องรู้ : แจ้งความคดีอาญาอย่างไร? เรื่องไม่เงียบ

#ลงบันทึกประจำวัน คือ การลงบันทีกแล้วจบ
#แจ้งไว้เป็นหลักฐาน คือ การลงบันทีกแล้วจบ
#ขอให้ดำเนินคดี คือ การแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
กฎหมายน่ารู้ 85:แจ้งความคดีอาญาอย่างไร?เรื่องไม่เงียบ
.
เป้าหมายการแจ้งความ คือ ต้องการให้ตำรวจดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดทางอาญา เป็นต้นว่า ถูกลักทรัพย์/โดนทำร้ายร่างกาย/โดนหมิ่นประมาทหรือการทำผิดทางอาญาอื่นๆ
.
ตำรวจจะสอบสวนหรือสืบสวน แล้วก็จัดการกับคนกระทำหรือสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นให้กับเรา การแจ้งความจึงไม่จำเป็นว่าเราจะรู้ถึงข้อกฎหมายว่า เป็นความผิดข้อหาอะไร ตำรวจจะปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผู้แจ้ง/ผู้เสียหาย เพียงต้องรู้ว่าเป็นเรื่องทางอาญา ไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง หากได้รับความเสียหายนี้นจะมีความผิดทางอาญา ก็ไปหาตำรวจแล้วแจ้งความได้เลย
.
แจ้งความปกติจะต้องเป็น "ผู้เสียหาย" หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน แล้วถ้าหากไม่ใช่เรื่องของเราจะไปแจ้งความได้หรือไม่ ? กฎหมายให้ทำได้โดยใช้คำว่า "กล่าวโทษ"
.
ตัวอย่าง คือ เมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำความผิดแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ตำรวจทราบ เช่น มีการฆ่ากันตาย/ปล้นร้านค้า หรือมีคนกำลังจะฆ่าตัวตาย เป็นต้น
.
การแจ้งความที่เราได้ยินบ่อยๆ กฎหมายเรียกว่า "ร้องทุกข์" ตำรวจจะฟังว่าสิ่งที่เรากำลังเดือดร้อนนั้นเป็นทุกข์ทางอาญาหรือไม่ และคุณคือคนที่เป็นทุกข์หรือไม่
.
นอกจากตัวผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ได้แล้ว พ่อแม่ ลูก หรือคู่สมรส ก็สมารถร้องทุกข์แทนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายบาดเจ็บจนไม่สมารถไปแจ้งความเองได้ หรืไม่อยากไปบากหน้าหรือเสียเวลาขึ้นโรงพัก ก็ไต้องไปเองก็ได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปร้องทุกข์แทนได้เหมือนกัน
.
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นขั้นตอนที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อย่างที่ว่าไว้ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาก็ได้ เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังก็พอ แต่ก็ไต้องระบุตัวผู้กระทำความผิดก็ได้หากไม่แน่ใจว่าใครทำ ถ้าเราเข้าใจและมีเหตุอันควรเชื่อได้วคนนี้ที่ทำผิดต่อเราก็บอกตำรวจเขาไปได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าเหมาเอาเองส่งเดชจะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเอาเรื่องกลับเราได้
.
ก่อนไปแจ้งความติดต่อสถานีตำรวจต้องทำอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยนะครับ เช่น
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่งประเทศที่เดินทางเข้มาภายในประเทศ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ในกรณีที่ทนจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำ หลักฐานต่างๆ
.
ข้อควรรู้เพิ่มเติม :
1. คดีอาญาส่วนตัว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 ดือน นับแต่รู้รื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
2. ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้
3. การแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ หรือสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

#กฎหมายน่ารู้ #แจ้งความ #ร้องทุกข์ #ตำรวจ #คดีอาญา #กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #กระทรวงยุติธรรม

🔴🔴 โครงการคนละครึ่งมีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว ย้ำหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริง จะดำเนินการตามหลัก...
28/10/2020

🔴🔴 โครงการคนละครึ่งมีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว ย้ำหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริง จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
---------------------
✴️✴️ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน 10 ล้านคนแล้ว ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์โดยเร็ว สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไป ส่วนความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00น. ที่ผ่านมา มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 4 แสนร้านค้า และมียอดการใช้จ่ายสะสม 1,255.44 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 598.47 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 229 บาทต่อครั้ง โดยมีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด
.
✅✅ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยว่า กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบของโครงการคนละครึ่งได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ โดยธนาคารกรุงไทย ได้นำระบบการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากลมาสนับสนุนโครงการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งหากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการจะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชันตลอดจนการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที หากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายผิดเงื่อนไขโครงการจริงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.
✳️✳️ ขอให้ประชาชนและร้านค้าโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.

🔴🔴 นายกรัฐมนตรี ยืนยันเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศ เชื่อมีทางออก แต่ทุกคนต้องช่วยกันหาหนทางที่ดีที่สุด พร้อมตั้งคณ...
28/10/2020

🔴🔴 นายกรัฐมนตรี ยืนยันเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศ เชื่อมีทางออก แต่ทุกคนต้องช่วยกันหาหนทางที่ดีที่สุด พร้อมตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์จากทุกฝ่าย ย้ำสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ
-------------------
✴️✴️ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการประชุมรัฐสภา ที่มีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อหาทางออกของประเทศว่า ได้ย้ำผ่านกับสื่อมวลชนไปหลายครั้งและในการประชุมรัฐสภาเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า ตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่อไปได้ในทุกๆเรื่อง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือและหันหน้าเข้ามาพูดคุยกัน ในฐานะที่ทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน ให้เป็นไปอย่างประนีประนอม และสันติวิธี ซึ่งจะถือเป็นทางออกที่ดีที่สุด
.
✳️✳️ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทางออกของสถานการณ์นั้นมีอยู่แล้ว เพียงแต่ขอให้เจอทางออกนั้น เพราะคงไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ พร้อมกันนี้ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่า จะสามารถช่วยกันเลือกหนทาง ที่ดีที่สุดให้กับประเทศ/ทั้งนี้การประชุมตลอด 2 วัน ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณประธานรัฐสภา และสมาชิกทุกคน ที่มีการอภิปรายหารือกันด้วยความสงบเรียบร้อย แม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็ตาม โดยสิ่งที่สรุปได้จากการประชุมรัฐสภา ตลอด 2 วันที่ผ่านมานั้น มีหลายอย่างที่ตนเองเห็นด้วย โดยเรื่องที่สำคัญที่ตนสนับสนุนคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องผ่านหลายกระบวนการตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันทียังคงบังคับใช้อยู่
.
✳️✳️ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการสานฉันท์ขึ้นมาเพื่อศึกษาหาทางออกในแนวทางของรัฐสภา ซึ่งทางรัฐสภาน่าจะเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของรัฐสภา ทั้ง ส.ส. ส.ว. รวมทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและเห็นต่าง โดยขอให้เป็นการหารือโดยสงบ สามารถมีข้อยุติได้ ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะของการมองถึงบริบทของประเทศไทยโดยเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะไม่ถูกครอบงำ ทั้งนี้ทุกคนต้องให้ความเคารพและเชื่อใจซึ่งกันและกัน ไม่ตั้งธงไว้ล่วงหน้า
.

#คาดการณ์เส้นทางพายุ "โมลาเบ"  บริเวณประเทศเวียดนาม Update 13.00 น..ขณะนี้ พายุ"โมลาเบ"มีศูนย์กลางบริเวณเมืองกวางงาย ประ...
28/10/2020

#คาดการณ์เส้นทางพายุ "โมลาเบ" บริเวณประเทศเวียดนาม Update 13.00 น.
.
ขณะนี้ พายุ"โมลาเบ"มีศูนย์กลางบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม
ละติจูด 15.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 108.7 องศาตะวันออก

กำลังเคลื่อนตัวทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนาม ลาว และเข้าสู่ภาคอีสานของไทย บริเวณจังหวัด อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี ในช่วงค่ำของวันนี้
.
ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ภาคอีสานมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับมีลมแรง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณจังหวัด อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา

🔴🔴 ครม.ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ถึงสิ้นสุด 30 พ.ย. คุมสถานการณ์โควิด-19 ---------------🔯🔯 นางสาสไตรศุลี ไตรสรณกุล ...
28/10/2020

🔴🔴 ครม.ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ถึงสิ้นสุด 30 พ.ย. คุมสถานการณ์โควิด-19
---------------
🔯🔯 นางสาสไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธานวันนี้ (28 ต.ค.) มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุด 31 ต.ค. ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย.2563
.

🔴🔴 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ5)  ส่งผลกระทบประเทศไทยตอนบน  28-30 ต.ค.63
27/10/2020

🔴🔴 พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ5) ส่งผลกระทบประเทศไทยตอนบน 28-30 ต.ค.63

ติดตามสถานการณ์ พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดับ5) ส่งผลกระทบประเทศไทยตอนบน 28-30 ต.ค.63

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์ เกี่ยวกับ พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ( โมลาเบ “Molave” หมายถึง ชื่อไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องเรือน ตั้งชื่อโดยประเทศฟิลิปปินส์ )

พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ 25 กม./ชม.
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอน
ใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
ในวันที่ 28 ต.ค.63 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลง
เป็นพายุโซนร้อน ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย

ส่งผลให้ใน ช่วงวันที่ 28 – 30 ตุลาคม
บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างกับ มีลมแรง
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง บริเวณจังหวัด
อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา

ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ภาคตะวันออก ภาคกลาง
(รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) และภาคใต้
มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ธารน้ำไหล
ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ส่วนพี่น้องชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่
สามารถติดตามสอบถามได้ที่สายด่วน 1182
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
แอปพลิเคชั่น thai weather
Facebook และ youtube Chanel กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

" อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน "

ที่อยู่

Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แจงสี่เบี้ยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

My new video is out do watch Like share and subscribe❤️
Do share and Subscribe ❤️
> วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูล หมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 หมวดอักษร กล “การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ" พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และมอบใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด . ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริม ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน https://web.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2248327208723767
> วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กม"เกษมสุขสำราญ มหาศาลเงินทอง โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิดการประมูล พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และมอบใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียนของ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด . ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน https://web.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2248325545390600
> กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” มุ่งสร้างแกนนำเยาวชนและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ทั่วประเทศ https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2234863103403511?__tn__=K-R
> กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ขับรถปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที ส่วนผู้ประกอบการขนส่งอาจพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ย้ำ!!! ติดตามข้อมูลของรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน หากพบความผิดแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดทุกราย https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/photos/a.1563735837182911/2234157173474104/?type=3&theater
> ดีเดย์!!! 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกพัฒนาใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” แสดงใบอนุญาตขับรถได้เสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า ช่วยวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงแรกยังต้องใช้ควบคู่กับการพกพาใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ด
กรมการขนส่งทางบก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ร่วมดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562 ส่งผลให้ความสูญเสียจากการเดินทางรถโดยสารสาธารณะลดลง
> กรมการขนส่งทางบก พร้อมดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางกลับหลังจากเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ย้ำ!!! รถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัยมีสภาพมั่นคงแข็งแรง คนขับรถไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
> กรมการขนส่งทางบก เตรียมสถานที่ “รับคนกลับจากบ้าน” หลังเทศกาลปีใหม่ 2562 เพิ่มจุดจอดรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1 - 3 มกราคม 2562 จัดรถโดยสารประจำทางให้บริการรับส่งฟรี และประสานสหกรณ์แท็กซี่ ให้เข้ามารอรับในวันและเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ