แจงสี่เบี้ย

แจงสี่เบี้ย แจงสี่เบี้ย เป็นเพจนี้สำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์
สื่อประเด็น เห็นชัด ข่าว แจง4เบี้ย เป็นเพจนี้สำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์

เปิดเหมือนปกติ

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น  เป็น   129,421 คนจากเมื่อวานนี้ (...
17/09/2021

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน
❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น เป็น 129,421 คนจากเมื่อวานนี้ (16 ก.ย.64) 128,728 คน
-----------------
#ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 เปิดเผย 🔴จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 รวม 14,555 ราย จำแนกเป็น
.
• ติดเชื้อใหม่ 13,765 ราย
• ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 790 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 1,419,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• หายป่วยกลับบ้าน 13,691 ราย
• หายป่วยสะสม 1,276,821 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,421 ราย
• เสียชีวิต 171 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน
❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น เป็น 129,421 คนจากเมื่อวานนี้ (16 ก.ย.64) 128,728 คน
-----------------
#ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 เปิดเผย 🔴จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2564 รวม 14,555 ราย จำแนกเป็น
.
• ติดเชื้อใหม่ 13,765 ราย
• ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 790 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 1,419,929 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• หายป่วยกลับบ้าน 13,691 ราย
• หายป่วยสะสม 1,276,821 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• ผู้ป่วยกำลังรักษา 129,421 ราย
• เสียชีวิต 171 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ฉีดวัคซีนโควิดวาระแห่งชาติ🔴 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ก.ย. 2564) รวม 42,477,514 โดส ใน 77 จังหวัด1.จำนวนผู...
16/09/2021

#ฉีดวัคซีนโควิดวาระแห่งชาติ
🔴 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ก.ย. 2564) รวม 42,477,514 โดส ใน 77 จังหวัด
1.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 28,085,202 ราย
2.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 13,773,184 ราย
3.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 619,128 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ฉีดวัคซีนโควิดวาระแห่งชาติ
🔴 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ก.ย. 2564) รวม 42,477,514 โดส ใน 77 จังหวัด
1.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 28,085,202 ราย
2.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 13,773,184 ราย
3.จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 619,128 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🔴 ชาวสวนยางเฮ !! เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี 3 เข้าครม. ----------------------🟠 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ...
16/09/2021

🔴 ชาวสวนยางเฮ !! เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี 3 เข้าครม.
----------------------
🟠 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 หรือประกันรายได้ยางพาราปีที่ 3 โดยมีหลักเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมา เริ่มประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ ประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/ต่อ กิโลกรัมประกันรายได้ราคาน้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม ประกันรายได้ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัมงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,065.68 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
.
🟡 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป็นการเดินหน้าประกันรายได้ยาง ปีที่ 3 ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 2ล้านครัวเรือน และใช้เงินทั้งสิ้น 10,065 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีหลักประกันในเรื่องรายได้จากการขายยางตามรายได้ที่ประกันแม้ในยามที่ราคายางตกลงมาในบางช่วง ขณะนี้ได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.และ รอการพิจารณาอยู่ทั้งประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด ยาง ถือว่าเป็นตัวที่ 4 และถัดจากนี้ก็จะได้เสนอในเรื่องของการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มต่อไป

🔴 ชาวสวนยางเฮ !! เตรียมดัน ประกันรายได้ยางพาราปี 3 เข้าครม.
----------------------
🟠 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/64 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 หรือประกันรายได้ยางพาราปีที่ 3 โดยมีหลักเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมา เริ่มประกันรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ ประกันรายได้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดี 60.00 บาท/ต่อ กิโลกรัมประกันรายได้ราคาน้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม ประกันรายได้ราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัมงบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,065.68 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อนําเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
.
🟡 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เป็นการเดินหน้าประกันรายได้ยาง ปีที่ 3 ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางเกือบ 2ล้านครัวเรือน และใช้เงินทั้งสิ้น 10,065 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีหลักประกันในเรื่องรายได้จากการขายยางตามรายได้ที่ประกันแม้ในยามที่ราคายางตกลงมาในบางช่วง ขณะนี้ได้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม.และ รอการพิจารณาอยู่ทั้งประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด ยาง ถือว่าเป็นตัวที่ 4 และถัดจากนี้ก็จะได้เสนอในเรื่องของการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มต่อไป

หลายจังหวัดน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย เหลือ 7 จังหวัดยังมีน้ำท่วมขัง  ปภ.เร่งประสานหวัดให้ความช่วยเหลือ------------🟢 วันนี้ (1...
16/09/2021

หลายจังหวัดน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย เหลือ 7 จังหวัดยังมีน้ำท่วมขัง ปภ.เร่งประสานหวัดให้ความช่วยเหลือ
------------
🟢 วันนี้ (16 ก.ย.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 7 - 16 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 28 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 80 ตำบล/เทศบาลตำบล ได้แก่
.
✅จังหวัดพิษณุโลก น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง รวม 10 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 234 ครัวเรือน
.
✅ จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 48 ครัวเรือน
.
✅จังหวัดพิจิตร ท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอดงเจริญ อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง รวม 35 ตำบล 190 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 688 ครัวเรือน
✅ จังหวัดปราจีนบุรี ท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 6 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 890 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
✅ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว รวม 16 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,545 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.หล่มสัก ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
✅ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบาลบาล รวม 7 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 602 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น
✅ จังหวัดนครราชสีมา ท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนไทย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอพิมาย และอำเภอโชคชัย รวม 13 ตำบล / เทศบาลตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 499 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
.
🟡 โดยภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง
.
🟠 ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
.
☎️ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ///

หลายจังหวัดน้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย เหลือ 7 จังหวัดยังมีน้ำท่วมขัง ปภ.เร่งประสานหวัดให้ความช่วยเหลือ
------------
🟢 วันนี้ (16 ก.ย.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 7 - 16 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 28 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 80 ตำบล/เทศบาลตำบล ได้แก่
.
✅จังหวัดพิษณุโลก น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง รวม 10 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 234 ครัวเรือน
.
✅ จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 48 ครัวเรือน
.
✅จังหวัดพิจิตร ท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวังทรายพูน อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอทับคล้อ อำเภอโพทะเล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอดงเจริญ อำเภอสากเหล็ก และอำเภอบึงนาราง รวม 35 ตำบล 190 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 688 ครัวเรือน
✅ จังหวัดปราจีนบุรี ท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอศรีมหาโพธิ รวม 6 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 890 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
✅ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดน้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว รวม 16 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,545 ครัวเรือน ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.หล่มสัก ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
✅ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา และอำเภอบาลบาล รวม 7 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 602 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น
✅ จังหวัดนครราชสีมา ท่วมขังในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนไทย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอพิมาย และอำเภอโชคชัย รวม 13 ตำบล / เทศบาลตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 499 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
.
🟡 โดยภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง
.
🟠 ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ
.
☎️ สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ///

16/09/2021

นาทีรวบ !
🔴 'จอนนี่ มือปราบ' เผด็จศึกลูกจ้างเหี้ยม ฆ่ารัดคอลูกสาวร้านเกม

#มหาดไทยเตรียมต่ออายุ 🔴โครงการจ้างงานบัณฑิต ป.ตรี 14,510 คน -----------------นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนา...
16/09/2021

#มหาดไทยเตรียมต่ออายุ
🔴โครงการจ้างงานบัณฑิต ป.ตรี 14,510 คน
-----------------
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงโควิดระบาด ฐบาลผลักดันหลายโครงการที่เป็นการจ้างงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบยังมีรายได้ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
.
🟡โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม .2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้จ้างงานประชาชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ครอบคลุม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด อัตราจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน
.
🟢นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่หางานทำได้ยากในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนผ่านมาตรการการจ้างงาน กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาต่อโครงการฯ ออกไปอีก เพื่อให้ประชาชนยังมีงานทำและสานต่อการจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป
.
✴ ล่าสุด ! กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด เร็ว ๆ นี้คาดว่าจะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
.
✅ อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงาน 14,510 อัตรา ใช้จ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อยู่ภายใต้ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน งบประมาณ 2,701.87 ล้านบาท

#มหาดไทยเตรียมต่ออายุ
🔴โครงการจ้างงานบัณฑิต ป.ตรี 14,510 คน
-----------------
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงโควิดระบาด ฐบาลผลักดันหลายโครงการที่เป็นการจ้างงานเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบยังมีรายได้ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
.
🟡โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม .2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้จ้างงานประชาชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวน 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา ครอบคลุม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด อัตราจ้างเหมา 15,000 บาทต่อเดือน
.
🟢นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่หางานทำได้ยากในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนผ่านมาตรการการจ้างงาน กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาต่อโครงการฯ ออกไปอีก เพื่อให้ประชาชนยังมีงานทำและสานต่อการจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลให้เสร็จสมบูรณ์ เป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป
.
✴ ล่าสุด ! กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยสภาพัฒน์อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด เร็ว ๆ นี้คาดว่าจะได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
.
✅ อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงาน 14,510 อัตรา ใช้จ่ายงบประมาณจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อยู่ภายใต้ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน งบประมาณ 2,701.87 ล้านบาท

🔴นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เผยพอใจการบริหารจัดการที่พร้อมรับมือน้ำหลากและน้ำแล้ง-----------------...
16/09/2021

🔴นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เผยพอใจการบริหารจัดการที่พร้อมรับมือน้ำหลากและน้ำแล้ง
----------------------
🟡เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันได้รับฟังข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่บริหารจัดการภาพรวมน้ำทั่วประเทศ และ ส.ส.ในพื้นที่ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ตนเองมีความรู้สึกพอใจกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน ที่มีการเตรียมการรับมือทั้งน้ำหลากและน้ำแล้งควบคู่กันไปเป็นระบบทั่วประเทศ พร้อมสั่งการให้เพิ่มการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัชพืชที่เข้าไปขวางทางน้ำ และในฐานะผู้นำรัฐบาลตนเองมีความห่วงใย ที่ไม่มีการแบ่งแยกเพราะรัฐบาลจะต้องบริหารดูแลคนทั้งประเทศอยู่ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วน
.
🟢ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 54 โครงการงบประมาณ 1,334.84 ล้านบาท พื้นที่ชลประทานรับประโยชน์ 92,694 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,948 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 8,000 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 8.80 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มแนวป้องกันตลิ่ง 1.95 กม.
.

🔴นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เผยพอใจการบริหารจัดการที่พร้อมรับมือน้ำหลากและน้ำแล้ง
----------------------
🟡เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ติดตามและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันได้รับฟังข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ที่บริหารจัดการภาพรวมน้ำทั่วประเทศ และ ส.ส.ในพื้นที่ ที่มาร่วมให้ข้อมูล ตนเองมีความรู้สึกพอใจกับการบริหารจัดการในปัจจุบัน ที่มีการเตรียมการรับมือทั้งน้ำหลากและน้ำแล้งควบคู่กันไปเป็นระบบทั่วประเทศ พร้อมสั่งการให้เพิ่มการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัชพืชที่เข้าไปขวางทางน้ำ และในฐานะผู้นำรัฐบาลตนเองมีความห่วงใย ที่ไม่มีการแบ่งแยกเพราะรัฐบาลจะต้องบริหารดูแลคนทั้งประเทศอยู่ ซึ่งจะต้องพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วน
.
🟢ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 54 โครงการงบประมาณ 1,334.84 ล้านบาท พื้นที่ชลประทานรับประโยชน์ 92,694 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,948 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน 8,000 ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 8.80 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มแนวป้องกันตลิ่ง 1.95 กม.
.

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น  เป็น   128,728 คนจากเมื่อวานนี้ (...
16/09/2021

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน
❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น เป็น 128,728 คนจากเมื่อวานนี้ (15 ก.ย.64) 128,546 คน
-----------------
#ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 เปิดเผย 🔴จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 รวม 13,897 ราย จำแนกเป็น
.
• ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย
• ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 1,405,374 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• หายป่วยกลับบ้าน 13,527 ราย
• หายป่วยสะสม 1,263,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,728 ราย
• เสียชีวิต 188 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

❎ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม มากกว่า จำนวนหายป่วยกลับบ้าน
❎ จำนวนผู้ป่วยกำลังรักษาเพิ่มขึ้น เป็น 128,728 คนจากเมื่อวานนี้ (15 ก.ย.64) 128,546 คน
-----------------
#ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 เปิดเผย 🔴จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 รวม 13,897 ราย จำแนกเป็น
.
• ติดเชื้อใหม่ 13,503 ราย
• ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 394 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 1,405,374 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• หายป่วยกลับบ้าน 13,527 ราย
• หายป่วยสะสม 1,263,130 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
• ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,728 ราย
• เสียชีวิต 188 ราย
.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

#ป้องกันฟ้าผ่าในหน้าฝนได้อย่างไร
16/09/2021

#ป้องกันฟ้าผ่าในหน้าฝนได้อย่างไร

#ป้องกันฟ้าผ่าในหน้าฝนได้อย่างไร

🔴ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง
16/09/2021

🔴ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง

🔴ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง

🔴กางTimeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. 64---------------• วันที่ 10-17 ก.ย. 64  โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตร...
15/09/2021

🔴กางTimeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. 64
---------------
• วันที่ 10-17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

• วันที่ 17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

• วันที่ 2-24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

• วันที่ 25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

• วันที่ 28-30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

• วันที่ 1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

• วันที่ 4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

.
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

🔴กางTimeline การฉีดไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน เริ่มฉีด ต.ค. 64
---------------
• วันที่ 10-17 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

• วันที่ 17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

• วันที่ 2-24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

• วันที่ 25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

• วันที่ 28-30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

• วันที่ 1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

• วันที่ 4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

.
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่

Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แจงสี่เบี้ยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไอทอน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อหน้าศาล #คณะล้มเจ้า #คนไทยจะไม่ทนคณะล้มเจ้า
My new video is out do watch Like share and subscribe❤️
Do share and Subscribe ❤️
> วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูล หมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 หมวดอักษร กล “การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ" พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และมอบใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด . ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริม ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน https://web.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2248327208723767
> วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 หมวดอักษร กม"เกษมสุขสำราญ มหาศาลเงินทอง โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ร่วมในพิธีเปิดการประมูล พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และมอบใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียนของ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด . ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน https://web.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2248325545390600
> กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” มุ่งสร้างแกนนำเยาวชนและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ทั่วประเทศ https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/2234863103403511?__tn__=K-R
> กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การใช้อุปกรณ์รบกวนหรือตัดสัญญาณ GPS มีความผิดตามกฎหมาย ผู้ขับรถปรับสูงสุดและพักใช้ใบอนุญาตขับรถทันที ส่วนผู้ประกอบการขนส่งอาจพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ย้ำ!!! ติดตามข้อมูลของรถโดยสารและรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS ทุกคัน หากพบความผิดแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดทุกราย https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/photos/a.1563735837182911/2234157173474104/?type=3&theater
> ดีเดย์!!! 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกพัฒนาใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” แสดงใบอนุญาตขับรถได้เสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตขับรถหมดอายุล่วงหน้า ช่วยวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงแรกยังต้องใช้ควบคู่กับการพกพาใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ด
กรมการขนส่งทางบก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ร่วมดูแลประชาชนตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562 ส่งผลให้ความสูญเสียจากการเดินทางรถโดยสารสาธารณะลดลง
> กรมการขนส่งทางบก พร้อมดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางกลับหลังจากเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง ย้ำ!!! รถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัยมีสภาพมั่นคงแข็งแรง คนขับรถไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง