สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ เพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจการงานคณะสงฆ์ ในแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
(3)

เปิดเหมือนปกติ

16/04/2021
รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.ธ.๙ ปี ๒๕๖๔
05/04/2021

รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.ธ.๙ ปี ๒๕๖๔

แนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช ๒๕๖๔
29/03/2021

แนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช ๒๕๖๔

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยาน้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโ...
08/03/2021

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่
พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโม​ ป.ธ.๙)
อดีต​เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตามราม
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค​๑​๑​
มรณภาพเมื่อวันที่​ ๘​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๒๐.๐๐​ น.
สิริอายุ ๘๕ ปี​ ๖๓​ พรรษา

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่
พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโม​ ป.ธ.๙)
อดีต​เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตามราม
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค​๑​๑​
มรณภาพเมื่อวันที่​ ๘​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๒๐.๐๐​ น.
สิริอายุ ๘๕ ปี​ ๖๓​ พรรษา

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา​น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)อด...
07/03/2021

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา​
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มรณภาพด้วยอาการสงบ
เวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สิริอายุ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

น้อมถวายความอาลัย
พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มรณภาพด้วยอาการสงบ
เวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สิริอายุ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post
02/02/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post

ประกาศคณะสงฆ์​กรุงเทพ​มหานครเรื่อง​มาตรการการ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​๒๐​๑๙ (C...
06/01/2021

ประกาศคณะสงฆ์​กรุงเทพ​มหานคร
เรื่อง​มาตรการการ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​๒๐​๑๙ (COVID-19)​ สำหรับ​พระภิกษุ​สามเณร

#อวยพรปีใหม่๒๕๖๔#พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมวงศ์_ดร.#เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร_พระอารามหลวง#เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา#เจ้าคุณน้อย
30/12/2020

#อวยพรปีใหม่๒๕๖๔
#พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมวงศ์_ดร.
#เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร_พระอารามหลวง
#เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
#เจ้าคุณน้อย

Cr.แม่กองบาลี
23/12/2020

Cr.แม่กองบาลี

มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖ตเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเบ็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศัก...
16/12/2020

มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖ต
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเบ็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศปฏิบัติดังนี้

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
จัให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ตามความเหมาะสม

มติมหา​เถร​สมาคม ครั้ง​ที่​๒๖๘/๒๕๖๓เรื่อง​  การจัดกิจกรรม​น้อม​รำลึกถึง​พระมหา​กรุณา​ธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
02/12/2020

มติมหา​เถร​สมาคม ครั้ง​ที่​๒๖๘/๒๕๖๓
เรื่อง​ การจัดกิจกรรม​น้อม​รำลึกถึง​พระมหา​กรุณา​ธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ วันพ่อแห่งชาติ​และวันชาติ​ ๕ ธันวาคม​ ๒​๕​๖​๓

#ประกาศกำหนดการวันและสถานที่พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
01/12/2020

#ประกาศกำหนดการวันและสถานที่
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ มติที่ ๖๑๑/๒๕๖๓เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุ...
24/11/2020

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ มติที่ ๖๑๑/๒๕๖๓
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถร-สมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ มติที่ ๕๙๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศ

และมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ มติที่ ๔๖๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือถ้ารัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ของดการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง กอปรกับรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

จึงเห็นควรให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดไทยทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้วัดทุกวัดดำเนินการตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอาราม...
20/11/2020

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่สอง

โดยวันนี้เป็นการทดสอบในข้อเขียนและภาคปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พระสงฆ์เถรานุเถระพระสังฆาธิการผู้เป็นกรรมการ และผู้เข้าสอบโครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​ เขตปกคร...
19/11/2020

พระสงฆ์เถรานุเถระพระสังฆาธิการ
ผู้เป็นกรรมการ และผู้เข้าสอบ

โครงการอบรมพระสังฆาธิการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบ...
19/11/2020

พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.
เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
18/11/2020

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้ง
เป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................
รายงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
สนง.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA)
17/11/2020

วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA)

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
21/07/2020

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา และคณะสงฆ์ให้การต้อนรับ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่วัดอินทรวิหาร

เยี่ยมชมโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัว รั้วกินได้” (สวนครัวนำสุข พอเพียง เพียงพอ ตามรอยศาสตร์พระราชา) ซึ่งเป็นพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมติเถรสมาคม เป็นการต่อยอดจากโครงการ "โรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-๑๙"

ซึ่งดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง ฝึกหัด ให้นักเรียน ชาวชุมชนได้มาดูงาน และนำไปสู่การปฏิบัติ ใช้พื้นที่ในเรือนของตนให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด หากประชนชนในชุมชน สนใจ ทางวัดจักให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติในโครงการฯ ได้แนะนำ ให้ความรู้

พร้อมกับเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติธรรมที่ใช้สำหรับสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอินทรวิหาร เป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม และ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัว รั้วกินได้”

ภาพ @สัพพัญญู ภูดิน @สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์ #ขอคนละแชร์

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒
18/06/2020

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู...
18/06/2020

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู่กับที่เป็นเวลานาน บิณฑบาตด้วยการนั่งรับบาตร และถ่ายเทอาหารบิณทบาตให้เจ้าของร้านหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น

ในการนี้ การที่พระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว ย่อมเข้าข่ายประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ ทางการปกครองคณะสงฆ์ และยังคงนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อความตั้งมั่นแห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวม จึงขอให้เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ได้คอยควบคุม ตรวจตรา สอดส่องดูแล การบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรในวัดของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสืบไป

โดย วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น. กองงานเลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ลงตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนสามเสน หน้าธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงสี่แยกบางขุนพรหม ไม่พบพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว

ผู้ใดพบเห็นพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งพร้อมแนบหลักฐานมาที่ ข้อความทางเพจ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู...
17/06/2020

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู่กับที่เป็นเวลานาน บิณฑบาตด้วยการนั่งรับบาตร และถ่ายเทอาหารบิณทบาตให้เจ้าของร้านหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น

ในการนี้ การที่พระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว ย่อมเข้าข่ายประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ ทางการปกครองคณะสงฆ์ และยังคงนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อความตั้งมั่นแห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวม จึงขอให้เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ได้คอยควบคุม ตรวจตรา สอดส่องดูแล การบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรในวัดของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสืบไป

โดย วันนี้เวลา ๐๘.๔๕ น. กองงานเลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ลงตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนสามเสน หน้าธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงสี่แยกบางขุนพรหม ไม่พบพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว

ผู้ใดพบเห็นพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งพร้อมแนบหลักฐานมาที่ ข้อความทางเพจ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post
15/06/2020

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ ๔ / ๒๕๖๓เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักร...
05/06/2020

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ ๔ / ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๓
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

๑. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

๒. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้สาธุชน เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น.

๓. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ พึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งทางราชการประกาศและรณรงค์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ในแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส...
04/06/2020

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ในแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ มติที่ ๒๘๖/๒๕๖๓

03/06/2020
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ มติที่ ๒๘๖/๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง สะพานพระราม ๘ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

#แชร์ไปได้บุญ
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์

01/06/2020
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพถวายภัตตาหาร คณะสงฆ์วัดอินทรวิหาร
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระปลัดพัฒนชัย ชยวุฑฺโฒ เลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
และคณะศรัทธาวัดอินทร์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุ บารมีขององค์หลวงพ่อโต บารมีธรรมของสมเด็จโต และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วนี้ จงบันดาลให้ท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนา จงทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

#ถวายภัตตาหารเพลคณะสงฆ์วัดอินทรวิหาร
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
23/05/2020

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

อนุโมทนาบุญ
คณะสงฆ์วัดใหม่อมตรส (บางขุนพรหมใน) ถวายมะม่วงมหาชนก แก่คณะสงฆ์วัดอินทรวิหาร (บางขุนพรหมนอก) ในช่วงCovid-19 คณะสงฆ์แบ่งปันซึ่งกันและกัน

วัดในปกครองคณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ และดื่มสุราในวัด ตามคำสั่งคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเรียบร้อย
21/05/2020

วัดในปกครองคณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ และดื่มสุราในวัด ตามคำสั่งคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเรียบร้อย

มส.มีมติงดการเจริญพระพุทธมนต์พระพรชัยมงคลฯ ๒๘ พ.ค. - มิ.ย.๖๓
19/05/2020

มส.มีมติงดการเจริญพระพุทธมนต์พระพรชัยมงคลฯ ๒๘ พ.ค. - มิ.ย.๖๓

กองทุนน้ำพระทัยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงโดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา เจ...
17/05/2020

กองทุนน้ำพระทัยหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

โดยการนำของ พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.
เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

มอบผักสดปลอดสารพิษแก่วัดในแขวงวัดสามพระยาและวัดสะพาน ไว้สำหรับปรุงภัตตาหารหรือแจกเป็นโรงทาน

โดยมอบหมายให้ พระครูศรีคัมภีรวิเทศ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
เป็นผู้ดำเนินการมอบถวาย

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๖ ...
05/05/2020

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความว่า

“ดิถีวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก มีกาลกำหนดขึ้นไว้เป็นนักขัตฤกษ์พิเศษ เพื่อให้พุทธบริษัทได้กระทำสักการบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยดวงจิตตั้งมั่นในความเชื่อ และความเลื่อมใสต่อพระพุทธคุณ ซึ่งเป็นโอสถวิเศษ และเป็นเครื่องป้องกันสรรพพิบัติภัยทั้งปวง

ภัยใหญ่หลวงสำหรับทุกชีวิต ตามหลักพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ กล่าวคือ ความแก่ ๑ ความเจ็บ ๑ และความตาย ๑ ไม่มีภัยอื่นใดที่ผู้คนหวาดหวั่นครั่มคร้ามไปมากกว่าภัยทั้งสามประการนี้อีกแล้ว

พระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ได้โปรดประทานหนทางดับภัยไว้แล้วแก่โลก กล่าวคือ ‘อริยมรรค’ ซึ่งเป็นไปเพื่อละ เพื่อล่วงพ้นภัย ย่อมดับเหตุแห่งการเกิดที่นำไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย ได้อย่างสิ้นเชิง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า ‘วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ’ แปลความว่า ‘สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด’ จึงขอทุกท่าน หันกลับมาพิจารณาชีวิตของตนๆ ผู้ล้วนกำลังเผชิญภยันตรายกันอยู่ทั่วหน้า โดยไม่อาจทราบได้ว่าความเจ็บและความตายจะมาถึงเมื่อไร

ขอจงเร่งสั่งสมอบรม ‘ความไม่ประมาท’ ให้ถึงพร้อม ขอจงเร่งขวนขวายสั่งสมเพิ่มพูนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน เพื่อผลคือ ‘สติ’ และ ‘ปัญญา’ อันสามารถช่วยให้ล่วงพ้นจากภัยได้ในที่ทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ

ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ.”

01/05/2020
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

บรรยากาศ โรงทานเคลื่อนที่ วัดอินทรวิหาร ๑ พ.ค.๖๓

วัดอินทรวิหาร โดยกองทุน "น้ำพระทัยหลวงพ่อโต" จัดตั้ง "โรงทานเคลื่อนที่"เพื่อผู้ที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช โดย พระโสภณธรรมวงศ์ (ดร.เจ้าคุณน้อย) เจ้าคณะแขวงสามพระยา เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คฤหบดี อุบาสก อุบาสิกา แจกทานบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม สี่แยกเทเวศร์ ๖๐๐ ชุด

โดยการอุปถัมภ์ ของ พระครูมหาพุทธาภิรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และคณะศรัทธาปู่โต ข้าวสวย ผัดกระเพรา ไข่ดาว ๒๐๐ ชุด
โรงครัววัดอินทรวิหาร ข้าวสวย ปลานิลทอด ไข่พะโล้ ๔๐๐ ชุด

เข้าแถวตามระเบียบสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครร่วมดูแล มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พร้อมหน้ากากอนามัย

#อนุโมทนาผู้มีส่วนร่วมในกุศลทุกท่าน
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์ #โรงทาน #โควิด

27/04/2020
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

ประมวลภาพ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ (ดร.เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช"โรงทาน" วัดอินทรวิหาร ตั้งกองทุน "น้ำพระทัยหลวงพ่อโต" แจกอาหาร ข้าวสวย ปลานิลทอดกรอบราดพริก ไก่ทอด ๔๐๐ กล่อง ภายในวัดอินทรวิหาร เข้าแถวตามระเบียบสาธารณสุข มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พร้อมหน้ากากอนามัย

#อนุโมทนาผู้มีส่วนร่วมในกุศลทุกท่าน
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์ #โรงทาน #โควิด

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาช...
15/04/2020

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ประทานเป็นทุนประเดิมมาเพื่อพิจารณาสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของท่าน จัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ

ในการนี้คณะสงฆ์เขตพระนคร ได้รับมอบหน้ากากเป็น ๑,๐๐๐ ชิ้น และส่งมอบให้เจ้าคณะแขวงวัดพระยา ๕๐๐ ชิ้น ได้ดำเนินการแจกวัดในเขตปกครอง จำนวน ๕ วัดๆ ละ ๙๖ ชิ้น ดังนี้
๑. วัดสามพระยา
๒. วัดสังเวชวิศยาราม
๓. วัดปรินายกวรวิหาร
๔. วัดเอี่ยมวรนุช
๕. วัดใหม่อมตรส

กองงานเลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา เป็นตัวแทนดำเนินการแจกหน้ากากเป็นที่เรียบร้อย

ในนามคณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา กราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จอย่างสูงยิ่ง ในพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้

ที่อยู่

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนค
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022823173

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด