สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ เพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจการงานคณะสงฆ์ ในแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

เปิดเหมือนปกติ

13/11/2021
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา มอบหมายให้ กองงานเลขา ฯ ร่วมกับ เจ้าหน้...
05/11/2021

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น.
พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา มอบหมายให้ กองงานเลขา ฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม โดย พ.ต.ท.​ สุธิศักดิ์​ พิริยะภิญโญ รองผู้กำกับการสืบสวน​ ร.ต.ท.ลัทธชัย กลิ่นบรรยงค์ ร.ต.ต.ประจวบ ทะไกรเนตร พร้อมด้วยกรรมการ ชมรมสนับสนุนพิเศษ หน้าพระลาน (สพล.)

ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณ (ตลาดนัดรวมยาง เทเวศร์) ตามที่ได้รับการร้องเรียน พบพระภิกษุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสมณเพศและอาจารของภิกษุ รวมทั้งยืนปักหลักบิณฑบาต แจกของเรี่ยไร และไม่มีหลักฐานยืนยันตนตามที่ได้กล่าวอ้าง จึงยินยอมที่จะขอสละสมณเพศ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
04/11/2021

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รัฐบาลได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดลดลงตามลำดับ

รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ แต่ยังคงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนำของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)
แม่กองธรรมสนามหลวง

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รัฐบาลได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดลดลงตามลำดับ

รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ แต่ยังคงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนำของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)
แม่กองธรรมสนามหลวง

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post
15/10/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post

14/10/2021
#ขอน้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตก...
26/09/2021

#ขอน้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองงานพระธรรมทูต
อดีตที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณภาพลงอย่างสงบ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา ขอน้อมถวายความอาลัย

#ขอน้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองงานพระธรรมทูต
อดีตที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณภาพลงอย่างสงบ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา ขอน้อมถวายความอาลัย

17/07/2021
ประกาศสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลางเรื่อง งดกระทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป...
17/07/2021

ประกาศสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เรื่อง งดกระทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมุ่งหมายจะลด และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จึงได้มีบัญชาให้งดการกระทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ประกาศสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เรื่อง งดกระทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมุ่งหมายจะลด และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จึงได้มีบัญชาให้งดการกระทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

Photos from วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง's post
05/07/2021

Photos from วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง's post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ...
30/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิด ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตพระนคร ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กทม.

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิด ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตพระนคร ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กทม.

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

18/06/2021
คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยาน้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรว...
18/06/2021

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค ​๑​๒
อดีตกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๔๖ น.
สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค ​๑​๒
อดีตกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ
มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๔๖ น.
สิริอายุได้ ๙๐ ปี พรรษา ๗๐

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื...
07/06/2021

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ให้
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่

พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศานสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.
เจ้าคณะเขตพระนคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์ให้
พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่

พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศานสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ.
เจ้าคณะเขตพระนคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

16/04/2021
รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.ธ.๙ ปี ๒๕๖๔
05/04/2021

รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.ธ.๙ ปี ๒๕๖๔

แนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช ๒๕๖๔
29/03/2021

แนวทางและมาตรการในการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ ปลอดภัยได้บุญ พุทธศักราช ๒๕๖๔

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยาน้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโ...
08/03/2021

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่
พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโม​ ป.ธ.๙)
อดีต​เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตามราม
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค​๑​๑​
มรณภาพเมื่อวันที่​ ๘​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๒๐.๐๐​ น.
สิริอายุ ๘๕ ปี​ ๖๓​ พรรษา

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งแด่
พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโม​ ป.ธ.๙)
อดีต​เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตามราม
อดีต​ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค​๑​๑​
มรณภาพเมื่อวันที่​ ๘​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๒๐.๐๐​ น.
สิริอายุ ๘๕ ปี​ ๖๓​ พรรษา

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา​น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)อด...
07/03/2021

คณะสงฆ์​แขวงวัดสามพระยา​
น้อมถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มรณภาพด้วยอาการสงบ
เวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สิริอายุ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

น้อมถวายความอาลัย
พระธรรมรัตนกร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
มรณภาพด้วยอาการสงบ
เวลา ๐๓.๑๙ น. ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
สิริอายุ ๘๑ ปี ๖๑ พรรษา

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post
02/02/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post

ประกาศคณะสงฆ์​กรุงเทพ​มหานครเรื่อง​มาตรการการ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​๒๐​๑๙ (C...
06/01/2021

ประกาศคณะสงฆ์​กรุงเทพ​มหานคร
เรื่อง​มาตรการการ​ป้องกัน​และ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​๒๐​๑๙ (COVID-19)​ สำหรับ​พระภิกษุ​สามเณร

#อวยพรปีใหม่๒๕๖๔#พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมวงศ์_ดร.#เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร_พระอารามหลวง#เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา#เจ้าคุณน้อย
30/12/2020

#อวยพรปีใหม่๒๕๖๔
#พระเดชพระคุณพระโสภณธรรมวงศ์_ดร.
#เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร_พระอารามหลวง
#เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
#เจ้าคุณน้อย

Cr.แม่กองบาลี
23/12/2020

Cr.แม่กองบาลี

มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖ตเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเบ็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศัก...
16/12/2020

มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖ต
เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเบ็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศปฏิบัติดังนี้

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี

ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
จัให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ตามความเหมาะสม

มติมหา​เถร​สมาคม ครั้ง​ที่​๒๖๘/๒๕๖๓เรื่อง​  การจัดกิจกรรม​น้อม​รำลึกถึง​พระมหา​กรุณา​ธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
02/12/2020

มติมหา​เถร​สมาคม ครั้ง​ที่​๒๖๘/๒๕๖๓
เรื่อง​ การจัดกิจกรรม​น้อม​รำลึกถึง​พระมหา​กรุณา​ธิคุณ​พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ วันพ่อแห่งชาติ​และวันชาติ​ ๕ ธันวาคม​ ๒​๕​๖​๓

#ประกาศกำหนดการวันและสถานที่พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
01/12/2020

#ประกาศกำหนดการวันและสถานที่
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ มติที่ ๖๑๑/๒๕๖๓เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุ...
24/11/2020

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ มติที่ ๖๑๑/๒๕๖๓
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถร-สมาคมเสนอว่า ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ มติที่ ๕๙๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศ

และมหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ มติที่ ๔๖๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบงดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ หรือถ้ารัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ของดการเจริญพระพุทธมนต์ฯ ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง กอปรกับรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

จึงเห็นควรให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดไทยทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้วัดทุกวัดดำเนินการตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอาราม...
20/11/2020

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่สอง

โดยวันนี้เป็นการทดสอบในข้อเขียนและภาคปฏิบัติ

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พระสงฆ์เถรานุเถระพระสังฆาธิการผู้เป็นกรรมการ และผู้เข้าสอบโครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​ เขตปกคร...
19/11/2020

พระสงฆ์เถรานุเถระพระสังฆาธิการ
ผู้เป็นกรรมการ และผู้เข้าสอบ

โครงการอบรมพระสังฆาธิการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบ...
19/11/2020

พระเดชพระคุณ พระธรรมสุธี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร.
เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา
เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์​

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
18/11/2020

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่อแต่งตั้ง
เป็นพระอุปัชฌาย์​
เขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร
วัดหัวลำโพง(พระอารามหลวง)
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................
รายงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
สนง.คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA)
17/11/2020

วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA)

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
21/07/2020

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา และคณะสงฆ์ให้การต้อนรับ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่วัดอินทรวิหาร

เยี่ยมชมโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัว รั้วกินได้” (สวนครัวนำสุข พอเพียง เพียงพอ ตามรอยศาสตร์พระราชา) ซึ่งเป็นพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมติเถรสมาคม เป็นการต่อยอดจากโครงการ "โรงทานปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย COVID-๑๙"

ซึ่งดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง ฝึกหัด ให้นักเรียน ชาวชุมชนได้มาดูงาน และนำไปสู่การปฏิบัติ ใช้พื้นที่ในเรือนของตนให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด หากประชนชนในชุมชน สนใจ ทางวัดจักให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติในโครงการฯ ได้แนะนำ ให้ความรู้

พร้อมกับเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติธรรมที่ใช้สำหรับสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอินทรวิหาร เป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม และ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง ผักสวนครัว รั้วกินได้”

ภาพ @สัพพัญญู ภูดิน @สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#ลูกศิษย์หลวงพ่อโตช่วยแชร์ #ขอคนละแชร์

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒
18/06/2020

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย พระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู...
18/06/2020

ตามที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แจ้งเรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรบิณฑบาตขาดความสำรวมไม่เอื้อต่อพระวินัย เช่น ยืนปักหลักบิณฑบาตอยู่กับที่เป็นเวลานาน บิณฑบาตด้วยการนั่งรับบาตร และถ่ายเทอาหารบิณทบาตให้เจ้าของร้านหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น

ในการนี้ การที่พระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว ย่อมเข้าข่ายประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ ทางการปกครองคณะสงฆ์ และยังคงนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อความตั้งมั่นแห่งศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวม จึงขอให้เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ได้คอยควบคุม ตรวจตรา สอดส่องดูแล การบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรในวัดของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามสืบไป

โดย วันนี้เวลา ๐๘.๓๐ น. กองงานเลขานุการเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ลงตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนสามเสน หน้าธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงสี่แยกบางขุนพรหม ไม่พบพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว

ผู้ใดพบเห็นพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งพร้อมแนบหลักฐานมาที่ ข้อความทางเพจ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.

ที่อยู่

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนค
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022823173

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา มอบหมายให้ กองงานเลขา ฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม โดย พ.ต.ท.​ สุธิศักดิ์​ พิริยะภิญโญ รองผู้กำกับการสืบสวน​ ร.ต.ท.ลัทธชัย กลิ่นบรรยงค์ ร.ต.ต.ประจวบ ทะไกรเนตร พร้อมด้วยกรรมการ ชมรมสนับสนุนพิเศษ หน้าพระลาน (สพล.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณ (ตลาดนัดรวมยาง เทเวศร์) ตามที่ได้รับการร้องเรียน พบพระภิกษุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสมณเพศและอาจารของภิกษุ รวมทั้งยืนปักหลักบิณฑบาต แจกของเรี่ยไร และไม่มีหลักฐานยืนยันตนตามที่ได้กล่าวอ้าง จึงยินยอมที่จะขอสละสมณเพศ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รัฐบาลได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดลดลงตามลำดับ รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ แต่ยังคงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) แม่กองธรรมสนามหลวง