ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต

ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต The Official Page of Interpreter and Translation Section, Office of the International Affairs, Office of the Judiciary.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 14/2021💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ...
07/04/2021

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 14/2021
💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง ได้ที่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11203/iid/239810

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
07/04/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "quarantine-free travel" bit.ly/2OuB8Us | bit.ly/3fPT3jM | bit.ly/3wuuBKJ

🔉 "reciprocate" bit.ly/3fPaosQ

🔉 "compulsory" bit.ly/39P4yDY

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

(Cr. ภาษาไทย: www.dailynews.co.th/foreign/835526
ภาษาอังกฤษ: www.bbc.co.uk/news/world-australia-56645990

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนล่ามของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบ...
07/04/2021
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียน

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขึ้นทะเบียนล่ามของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

👉 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ที่ https://bit.ly/2ReN6mb
👉 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่ศาลจัดหาให้ และการบริหารจัดการล่ามของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://bit.ly/3p3S4Oe

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-541-2862 (ส่วนล่ามและการแปล) ในวันและเวลาทำการ

#ล่ามขึ้นทะเบียน #CourtInterpreter #OIAIntrans #OIA #COJ

อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก   แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
05/04/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "newborn" bit.ly/3sRjTvu

🔉 "antibody" bit.ly/39Ilxbc

🔉 "trimester" bit.ly/31LMVkb

🔉 "pregnancy" bit.ly/3fHMvDK

🔉 "umbilical cord" bit.ly/3rR4EkE

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
(Cr. ภาษาไทย: www.dailynews.co.th/foreign/835153
ภาษาอังกฤษ: wap.business-standard.com/article/international/first-baby-born-in-spain-with-coronavirus-antibodies-says-report-121040400028_1.html

👉📌🎉สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Let’s play together! Volume 11/2021 เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของที่ระลึกได้ โดยท่านสา...
02/04/2021

👉📌🎉สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Let’s play together! Volume 11/2021 เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของที่ระลึกได้ โดยท่านสามารถเข้าไปเล่นได้ที่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11567/iid/239061

👉📌🎉เฉลย Let's play together!!! Vol. 9/2021 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัล***ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามท...
02/04/2021

👉📌🎉เฉลย Let's play together!!! Vol. 9/2021 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัล

***ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในข้อความใน page OIAintrans***

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol.8/2021*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามท...
02/04/2021

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol.8/2021

*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในข้อความใน page OIAintrans***

📣✨กฎหมายแปลฉบับใหม่✨... ⚖️🇹🇭🇬🇧 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื...
02/04/2021

📣✨กฎหมายแปลฉบับใหม่✨... ⚖️🇹🇭🇬🇧 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (และ ระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒) | Regulation of the Judicial Commission on Application, Examination and Knowledge Test for Instatement of Judicial Officers in the Position of Judge Trainees B.E. 2558 (2015) (Additionally amended by the Regulation (No. 2) B.E. 2562 (2019))

ท่านสามารถดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษได้โดยสแกน QR Code หรือที่ Link https://bit.ly/3rO2O41

#OIAintrans #LegalTranslation #OIA #COJ #FB464 #ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
02/04/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "exempt" bit.ly/2PJZV7b

🔉 "tempt" bit.ly/3whs8D8

🔉 "extend" bit.ly/3rPr7io

🔉 "provide" bit.ly/3cGzAQw

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย: www.thairath.co.th/news/business/market-business/2057687
ภาษาอังกฤษ: www.bangkokpost.com/business/2093515/state-mulls-free-flights-in-sandbox

Long Live Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
02/04/2021

Long Live Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น☺️ 終...
01/04/2021

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น
☺️ 終身刑 - (しゅうしんけい) – shuushinkei – โทษจำคุกตลอดชีวิต

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese 🇯🇵🌸

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
01/04/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "rollout" https://bit.ly/2PHyhYu

🔉 "allocate" https://bit.ly/2PQOHxW

🔉 "at-risk" https://bit.ly/31A92dt

🔉 "tourist province" https://bit.ly/3cCE4aP I https://bit.ly/3upFrjl

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
(Cr. ภาษาไทย: https://www.prachachat.net/marketing/news-633382
ภาษาอังกฤษ: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2092771/sinovac-rollout-to-reach-all-provinces

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 13/2021💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแ...
31/03/2021

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 13/2021
💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ได้ที่: oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11202/iid/238517

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
31/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "anti-state" bit.ly/3dpkq10 | bit.ly/39qjf0c

🔉 "sentence" bit.ly/2PMXiRV

🔉 "guilty" bit.ly/3fpLpwd

🔉 "propaganda" bit.ly/3ua09DG

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
(Cr. ภาษาไทย: www.dailynews.co.th/foreign/834221
ภาษาอังกฤษ: www.channelnewsasia.com/news/asia/vietnam-jail-facebook-anti-state-propaganda-10-years-dissent-14523694

รายงานสถิติ 📈📊การใช้ล่ามในคดีอาญาประจำสัปดาห์ 🌐🗣️⚖️โดยสรุปข้อมูลจากระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (CISMS)
30/03/2021

รายงานสถิติ 📈📊การใช้ล่ามในคดีอาญาประจำสัปดาห์ 🌐🗣️⚖️
โดยสรุปข้อมูลจากระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (CISMS)

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
30/03/2021

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

#TAI #COJ #Thaiarbitration #Thaiarbitrationinstitute #arbitration #30yearsanniversary

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
30/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "compensation" https://bit.ly/3u6IyfS

🔉 "cancellation" https://bit.ly/39oBgvK

🔉 "controversial" https://bit.ly/3szkKRb

🔉 "negotiation" https://bit.ly/39rsUnk

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
(Cr. ภาษาไทย: https://www.dailynews.co.th/foreign/834038
ภาษาอังกฤษ: https://newsinfo.inquirer.net/1412698/malaysia-pays-singapore-76-million-over-rail-cancellation

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
29/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "canal” https://bit.ly/3dh2Yf8

🔉 "grounding" https://bit.ly/2O1PE5L

🔉 "waterway" https://bit.ly/2P6bENz

🔉 "human errors” https://bit.ly/2QQCZUx

🔉 "apparent" https://bit.ly/3m3FE8S

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย: https://www.dailynews.co.th/
ภาษาอังกฤษ: https://www.channelnewsasia.com/

สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Let’s play together !!! Volume 10/2021 เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของที่ระลึกได้ โดยท่านสา...
26/03/2021

สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Let’s play together !!! Volume 10/2021 เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของที่ระลึกได้ โดยท่านสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ : https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11438/iid/237787

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
26/03/2021

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (zoom)

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดลหุโทษ) ประจำปีงบ...
26/03/2021

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดลหุโทษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (zoom)

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
26/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "quarantine” bit.ly/2QuCqiL

🔉 "undergo" bit.ly/3m0gx6Q

🔉 "mandate" bit.ly/3fdaOJh

🔉 "green light” bit.ly/3rmClKP | bit.ly/3rnVuft

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย: www.prachachat.net/local-economy/news-636821
ภาษาอังกฤษ: www.bangkokpost.com/thailand/general/2089659/phuket-to-reopen-by-july

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนล่ามของสำนัก...
26/03/2021

OIA News | สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนล่ามของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น☺️ 刑...
25/03/2021

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น

☺️ 刑事法廷 - (けいじほうてい) – keijihoutei – ศาลอาญา

 ท่านสามารถรับฟังการออกเสียงได้ที่นี่ 🔉 https://bit.ly/3sy4yj2

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese 🇯🇵🌸

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
25/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "mutant" https://bit.ly/3d8OYnA

🔉 "detect" https://bit.ly/3rmEztH

🔉 "ramp up" https://bit.ly/39d2ZPX

🔉 "genomic sequencing" https://bit.ly/3d6hFl3 I https://bit.ly/3rlg9AX

🔉 "analyse" https://bit.ly/2PuNjR5

(Sound clips จาก macmillandictionary.com I dictionary.cambridge.org)
(Cr. ภาษาไทย: https://www.dailynews.co.th/foreign/833119
ภาษาอังกฤษ: https://www.independent.co.uk/asia/india/india-double-mutant-covid-variant-b1821693.html

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol.7/2021*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามท...
25/03/2021

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol.7/2021

*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในข้อความใน page OIAintrans***

#LegalEnglish #Vocabulary #OIAintrans #OIA #COJ

สถิติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2562 รวบรวมและจัดทำโดย สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนัก...
24/03/2021

สถิติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีของศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2562 รวบรวมและจัดทำโดย สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม (ไทย-อังกฤษ)

นำเสนอเผยแพร่ในเพจ "ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการให้บริการทางการศาลสำหรับชาวต่างชาติ (COJ-RJIF)"

กดไลค์และติดตามเพจดังกล่าว ได้ที่

⚖️📊📈 ANNUAL JUDICIAL STATISTICS (2009 - 2019) THE COURT OF JUSTICE OF THAILAND 🇹🇭

Collected by Office of Planning and Budget, Office of the Judiciary (https://oppb.coj.go.th/th/page/item/index/id/4)

Download at https://bit.ly/39dhUcW

#COJ #RJIF #RIGHTS #JUDICIALSERVICES #ANNUAL #STATISTICS #THAILAND

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 12/2021💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับรอบรู้ศาลยุติธ...
24/03/2021

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 12/2021

💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์เกี่ยวกับรอบรู้ศาลยุติธรรม ตอน การดำเนินคดีอาญา: Getting to Know the Court of Justice : The Criminal ได้ที่: oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11202/iid/237292

24/03/2021
Rights and Judicial Services Information Center for Foreigners - COJ RJIF

วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม
(เสียงภาษาอังกฤษ พร้อมกับคำบรรยายภาษาอังกฤษ)
ผลิตโดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

⚖️ INTRODUCING THE COURT OF JUSTICE OF THAILAND 🇹🇭 (English Version)

(English subtitles are also displayed on the screen for people who are deaf or hearing-impaired)

Produced by Information and Public Relations Division, Office of the Judiciary (http://iprd.coj.go.th/th/page/item/index/id/1)

Source: COJ Channel (https://www.youtube.com/watch?v=ujC-nYNJ2Xk for HD)

#COJ #RJIF #RIGHTS #JUDICIALSERVICES #THAILAND

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
24/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "affidavit” bit.ly/2P5psrn

🔉 "headquarters" bit.ly/3f9OOPu

🔉 "condolence" bit.ly/2PkteNp

🔉 "votive candle” bit.ly/3f9IDLy | bit.ly/3d5f5Mc

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย: www.dailynews.co.th/foreign/832882
ภาษาอังกฤษ: www.reuters.com/article/us-colorado-shooting-idUSKBN2BF0MN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่http...
23/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่
https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/cid/21/iid/236979
*** E-mail ยืนยันสิทธิ์จะส่งถึงผู้ได้รับคัดเลือกภายในเวลา 17.00 นาฬิกา ***
***** หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่ได้รับ E-mail โปรดแจ้งมาทาง โทร. 02-541-2862 หรือ [email protected]
หรือ ส่งข้อความ Inbox แจ้งมาที่ facebook.com/oiaintrans นี้ *****

อบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ สำหรับท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือก ไม่ต้องเสียดาย!! โปรดติดตามข่าวสารการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศที่จะมีจัดขึ้นอีกหลายครั้งในหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ รวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาต่างประเทศกฎหมายอีกมากมาย ได้ที่นี่ #OIAintrans

ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดลหุโทษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ซึ่งท่านสามารถตรวจส...
23/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษในความผิดลหุโทษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3sqmwE4
*** E-mail ยืนยันสิทธิ์จะส่งถึงผู้ได้รับคัดเลือกภายในเวลา 17.00 น. ***
***** หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่ได้รับ E-mail โปรดแจ้งมาทาง โทร. 02-541-2862 หรือ [email protected] หรือ ส่งข้อความ Inbox แจ้งมาที่ facebook.com/oiaintrans นี้ *****
อบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom)
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจ
สำหรับท่านที่ไม่ได้รับคัดเลือก ไม่ต้องเสียดาย!! โปรดติดตามข่าวสารการอบรมล่ามภาษาต่างประเทศที่จะมีจัดขึ้นอีกหลายครั้งในหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ รวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศกฎหมายอีกมากมาย ได้ที่นี่ #OIAintrans

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
23/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "impose" https://bit.ly/3f7pGsK
🔉 "human rights abuse" https://bit.ly/2NIOzQj I https://bit.ly/3sf9Rns

🔉 "respond" https://bit.ly/3ce29EN

🔉 "sanction" https://bit.ly/3s7Q1dT

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
(Cr. ภาษาไทย: https://www.dailynews.co.th/foreign/832657
ภาษาอังกฤษ: https://www.reuters.com/article/us-eu-china-sanctions/eu-agrees-china-sanctions-over-xinjiang-abuses-first-in-three-decades-idUSKBN2BE1AI

📣 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญทุกท่านช่วยกดไลค์เพจ และแชร์โพสต์ของเพจนี้ 🙏...➡️Rights and Judicial Services Information...
22/03/2021

📣 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญทุกท่านช่วยกดไลค์เพจ และแชร์โพสต์ของเพจนี้ 🙏...➡️Rights and Judicial Services Information Center for Foreigners - COJ RJIF ✅(COJ RJIF | ซีโอเจ อาจีฟ)

🇹🇭🌐⚖️"ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการให้บริการทางการศาลสำหรับชาวต่างชาติ" ⚖️🌐🇹🇭

PLEASE KINDLY LIKE THIS PAGE AND SHARE POSTS OF THIS PAGE IN ORDER TO BE A SIGNIFICANT PART OF ESTABLISHING THE "EQUILIBRIUM OF RIGHTS" STRONGLY DRIVEN BY THE COURT OF JUSTICE OF THAILAND. 🇹🇭⚖️🇹🇭

RIGHTS AND JUDICIAL SERVICES INFORMATION CENTER FOR FOREIGNERS (COJ RJIF)
#COJ #RJIF #RIGHTS #JUDICIALSERVICES #COURTOFJUSTICE #THAILAND

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
22/03/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "tie to” bit.ly/3lJNjZF | bit.ly/390vUXG

🔉 "emerge" bit.ly/3ffomnV

🔉 "detect" bit.ly/3f2Vzm4

🔉 "migrant worker” bit.ly/3tCEPWQ | https://bit.ly/390vEba

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย: www.prachachat.net/general/news-633690
ภาษาอังกฤษ: www.bangkokpost.com/thailand/general/2087331/new-cluster-tied-to-samut-prakan-sites

ที่อยู่

The Criminal Court Building, Floor 12, Ratchadaphisek Road
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625412862

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนล่ามและการแปล สำนักการตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต:

วิดีโอทั้งหมด

OIAintrans

Welcome to the official FB Page of “Interpreter and Translation Section, Office of International Affairs, Office of the Judiciary” | The Court of Justice of Thailand

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟซบุ๊คเพจของ “ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม” | ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด