ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต

ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต The Official Page of Interpreter and Translation Section, Office of International Affairs, Office of the Judiciary.

เปิดเหมือนปกติ

คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใด มีหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง | Which Court is competent to try and adjudic...
15/07/2021

คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใด มีหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง | Which Court is competent to try and adjudicate a case and what are the rules and exception thereof?

จากเพจ Rights and Judicial Services Information Center for Foreigners (RJIF)

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
15/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 " previous" https://bit.ly/3wEcKzO

🔉 " finalise" https://bit.ly/3B7wQWk

🔉 " target" https://bit.ly/3kkPfcw

🔉 " chairman" https://bit.ly/3yWtWly

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.pptvhd36.com/sport/news/151739
ภาษาอังกฤษ : https://www.bbc.com/sport/football/57836300

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 " previous" https://bit.ly/3wEcKzO

🔉 " finalise" https://bit.ly/3B7wQWk

🔉 " target" https://bit.ly/3kkPfcw

🔉 " chairman" https://bit.ly/3yWtWly

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.pptvhd36.com/sport/news/151739
ภาษาอังกฤษ : https://www.bbc.com/sport/football/57836300

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแ...
15/07/2021

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่ผู้ที่สนใจ 📜
🇫🇷🗼🥐 Parlons Français!
ฟังเสียง “contrat de travail” ได้ที่ https://bit.ly/36x9BHg
#OIAintrans #LegalFrench #Français #OIA #COJ #Contratdetravail
🇫🇷🗼🥐

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่ผู้ที่สนใจ 📜
🇫🇷🗼🥐 Parlons Français!
ฟังเสียง “contrat de travail” ได้ที่ https://bit.ly/36x9BHg
#OIAintrans #LegalFrench #Français #OIA #COJ #Contratdetravail
🇫🇷🗼🥐

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น☺️ 償...
15/07/2021

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น
☺️ 償金 - ( しょうきん ) – shōkin – เงินชดใช้ค่าเสียหาย

โดยท่านสามารถฟังการออกเสียงคำนี้ได้ที่ 🔊https://bit.ly/3wzaHNb

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น
☺️ 償金 - ( しょうきん ) – shōkin – เงินชดใช้ค่าเสียหาย

โดยท่านสามารถฟังการออกเสียงคำนี้ได้ที่ 🔊https://bit.ly/3wzaHNb

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 26/2021💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาว...
14/07/2021

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 26/2021

💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ที่:https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11204/iid/253177

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 26/2021

💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ที่:https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11204/iid/253177

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
14/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "cabinet" https://bit.ly/3r9bhjH

🔉 "eligible" https://bit.ly/3rkDsfT

🔉 "utility" https://bit.ly/2VJJ7Ap

🔉 "subsidy" https://bit.ly/3ehm7ij

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948683 (ภาษาไทย)
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2148095/cabinet-approves-b42bn-lockdown-relief (ภาษาอังกฤษและรูปภาพ)

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "cabinet" https://bit.ly/3r9bhjH

🔉 "eligible" https://bit.ly/3rkDsfT

🔉 "utility" https://bit.ly/2VJJ7Ap

🔉 "subsidy" https://bit.ly/3ehm7ij

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948683 (ภาษาไทย)
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2148095/cabinet-approves-b42bn-lockdown-relief (ภาษาอังกฤษและรูปภาพ)

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
13/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 “vow” https://bit.ly/2VFFStL
🔉 “penalty” https://bit.ly/3yT0IUO
🔉 “stream” https://bit.ly/36BuX6c
🔉 “racial abuse” https://bit.ly/3k8fRNK | https://bit.ly/3yOAnqK
🔉 “tackle” https://bit.ly/3wCNjyz
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.khaosod.co.th/euro-2020/news_6505181
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/world/2147899/facebook-twitter-vow-to-tackle-racial-abuse-of-england-footballers

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 “vow” https://bit.ly/2VFFStL
🔉 “penalty” https://bit.ly/3yT0IUO
🔉 “stream” https://bit.ly/36BuX6c
🔉 “racial abuse” https://bit.ly/3k8fRNK | https://bit.ly/3yOAnqK
🔉 “tackle” https://bit.ly/3wCNjyz
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.khaosod.co.th/euro-2020/news_6505181
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/world/2147899/facebook-twitter-vow-to-tackle-racial-abuse-of-england-footballers

รายงานสถิติ 📈📊การใช้ล่ามในคดีอาญาประจำสัปดาห์ 🌐🗣️⚖️ โดยสรุปข้อมูลจากระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (CISMS)
12/07/2021

รายงานสถิติ 📈📊การใช้ล่ามในคดีอาญาประจำสัปดาห์ 🌐🗣️⚖️
โดยสรุปข้อมูลจากระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (CISMS)

รายงานสถิติ 📈📊การใช้ล่ามในคดีอาญาประจำสัปดาห์ 🌐🗣️⚖️
โดยสรุปข้อมูลจากระบบการจัดการงานล่ามศาลยุติธรรม (CISMS)

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
12/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 "penalty shootout" https://bit.ly/36vm0vq
🔉 "beat" https://bit.ly/3e4Rb52
🔉 "tie" https://bit.ly/3ASbf4h
🔉 "gather" https://bit.ly/3AUn0Hx
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.siamsport.co.th/football/euro2020/view/243581?fbclid=IwAR3Qzbarn-FdY7pr94kSnhK8E9j-33p_3waAcMv-medlEJJ4U-p7kJ71BBA
ภาษาอังกฤษ : https://www.euronews.com/2021/07/11/euro-2020-england-and-italy-ready-for-tough-clash-of-the-titans?fbclid=IwAR0Zngc-xFoa_0vyFgZTIXFUheYVWe_sqNgKjTxbPllG4dlVevsnMeiIGhw

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 "penalty shootout" https://bit.ly/36vm0vq
🔉 "beat" https://bit.ly/3e4Rb52
🔉 "tie" https://bit.ly/3ASbf4h
🔉 "gather" https://bit.ly/3AUn0Hx
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.siamsport.co.th/football/euro2020/view/243581?fbclid=IwAR3Qzbarn-FdY7pr94kSnhK8E9j-33p_3waAcMv-medlEJJ4U-p7kJ71BBA
ภาษาอังกฤษ : https://www.euronews.com/2021/07/11/euro-2020-england-and-italy-ready-for-tough-clash-of-the-titans?fbclid=IwAR0Zngc-xFoa_0vyFgZTIXFUheYVWe_sqNgKjTxbPllG4dlVevsnMeiIGhw

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
09/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "curb" https://bit.ly/3AUF44i

🔉 "surge" https://bit.ly/3k5ysKt

🔉 "infection" https://bit.ly/3hpzrTM

🔉 "spectator" https://bit.ly/3k1oGZM

🔉 "postpone" https://bit.ly/3dXIzNe

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย: https://www.thaipost.net/main/detail/109105
ภาษาอังกฤษ: https://www.bangkokpost.com/world/2145619/tokyo-to-be-under-state-of-emergency-during-olympics

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "curb" https://bit.ly/3AUF44i

🔉 "surge" https://bit.ly/3k5ysKt

🔉 "infection" https://bit.ly/3hpzrTM

🔉 "spectator" https://bit.ly/3k1oGZM

🔉 "postpone" https://bit.ly/3dXIzNe

(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย: https://www.thaipost.net/main/detail/109105
ภาษาอังกฤษ: https://www.bangkokpost.com/world/2145619/tokyo-to-be-under-state-of-emergency-during-olympics

⚖️🌐🗣️ OIA Intrans สำนักการต่างประเทศ ขอนำเสนอ Let’s play together!!! Volume 25/2021 แหล่งเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษท...
09/07/2021

⚖️🌐🗣️ OIA Intrans สำนักการต่างประเทศ ขอนำเสนอ Let’s play together!!! Volume 25/2021 แหล่งเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่านสามารถร่วมสนุกโดยเล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ที่นี่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11847/iid/252141

⚖️🌐🗣️ OIA Intrans สำนักการต่างประเทศ ขอนำเสนอ Let’s play together!!! Volume 25/2021 แหล่งเพิ่มพูนทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่านสามารถร่วมสนุกโดยเล่นเกมส์ทายคำศัพท์ และลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ที่นี่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11847/iid/252141

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol. 23/2021*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตา...
09/07/2021

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol. 23/2021

*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในกล่องข้อความของ page OIAintrans***

***ในช่วงนี้ การดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับท่านผู้โชคดีอาจล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

🎉🎉🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Let's play together Vol. 23/2021

*** ของรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในกล่องข้อความของ page OIAintrans***

***ในช่วงนี้ การดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้กับท่านผู้โชคดีอาจล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

✨Vol.17✨🌎🗣⚖️OIA Intrans ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ 法律汉语|法律漢語 (Legal Chinese) ภาษาจีนกฎหมาย⚖️ ซึ่งจะนำเสนอคำศัพท์ สำนวน หรือประ...
08/07/2021

✨Vol.17✨🌎🗣⚖️OIA Intrans ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ 法律汉语|法律漢語 (Legal Chinese) ภาษาจีนกฎหมาย⚖️ ซึ่งจะนำเสนอคำศัพท์ สำนวน หรือประโยคสั้น ๆ พร้อมฟังคลิปการออกเสียง 3 แบบของสำเนียงในภาษาจีนที่มีการใช้มากที่สุด

วันนี้ ขอเสนอคำว่า 毒品案件 (dú pǐn àn jiàn) คดียาเสพติด โดยสามารถฟังการอ่านออกเสียงของคำนี้ได้ ดังนี้

แบบมาตรฐาน (标准中文) https://bit.ly/3xqvvaV

แบบกวางตุ้ง (廣東話) https://bit.ly/3xr1AiN

แบบสำเนียงไต้หวัน (台灣國語) https://bit.ly/3AGxQAJ

#LegalChinese #Vol17 #OIAIntrans #毒品案件

✨Vol.17✨🌎🗣⚖️OIA Intrans ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ 法律汉语|法律漢語 (Legal Chinese) ภาษาจีนกฎหมาย⚖️ ซึ่งจะนำเสนอคำศัพท์ สำนวน หรือประโยคสั้น ๆ พร้อมฟังคลิปการออกเสียง 3 แบบของสำเนียงในภาษาจีนที่มีการใช้มากที่สุด

วันนี้ ขอเสนอคำว่า 毒品案件 (dú pǐn àn jiàn) คดียาเสพติด โดยสามารถฟังการอ่านออกเสียงของคำนี้ได้ ดังนี้

แบบมาตรฐาน (标准中文) https://bit.ly/3xqvvaV

แบบกวางตุ้ง (廣東話) https://bit.ly/3xr1AiN

แบบสำเนียงไต้หวัน (台灣國語) https://bit.ly/3AGxQAJ

#LegalChinese #Vol17 #OIAIntrans #毒品案件

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแ...
08/07/2021

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่ผู้ที่สนใจ 📜
🇫🇷🗼🥐 Parlons Français!
ฟังเสียง “contrat à durée indéterminée” ได้ที่ https://bit.ly/3jVDCby
#OIAintrans #LegalFrench #Français #OIA #COJ #Contratàduréeindéterminée
🇫🇷🗼🥐

⚖️ OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal French | ภาษาฝรั่งเศสกฎหมาย" เพื่อให้เกร็ดความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแก่ผู้ที่สนใจ 📜
🇫🇷🗼🥐 Parlons Français!
ฟังเสียง “contrat à durée indéterminée” ได้ที่ https://bit.ly/3jVDCby
#OIAintrans #LegalFrench #Français #OIA #COJ #Contratàduréeindéterminée
🇫🇷🗼🥐

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น☺️ 審...
08/07/2021

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น
☺️ 審判 - ( しんぱん ) – shinpan – การพิจารณาคดี

โดยท่านสามารถฟังการออกเสียงคำนี้ได้ที่ 🔊https://bit.ly/3ho9PGO

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese 🇯🇵

⚖️ #OIAIntrans ขอนำเสนอ 📜 "Legal Japanese | ภาษาญี่ปุ่นกฎหมาย" แหล่งเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านคำศัพท์กฎหมายภาษาญี่ปุ่น
☺️ 審判 - ( しんぱん ) – shinpan – การพิจารณาคดี

โดยท่านสามารถฟังการออกเสียงคำนี้ได้ที่ 🔊https://bit.ly/3ho9PGO

📜 #OIA #LegalJapanese #Japanese 🇯🇵

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
08/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 "assassinate " https://bit.ly/2VibJjU
🔉 "wound" https://bit.ly/3xCevhW
🔉 "announce" https://bit.ly/3hLXxXV
🔉 "interim prime minister" https://bit.ly/3yw4oLS | https://bit.ly/3dWxNqD
(Sound clips จาก https://www.macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.posttoday.com/world/657442
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/world/2145035/haiti-president-jovenel-moise-assassinated-interim-pm

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲
🔉 "assassinate " https://bit.ly/2VibJjU
🔉 "wound" https://bit.ly/3xCevhW
🔉 "announce" https://bit.ly/3hLXxXV
🔉 "interim prime minister" https://bit.ly/3yw4oLS | https://bit.ly/3dWxNqD
(Sound clips จาก https://www.macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://www.posttoday.com/world/657442
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/world/2145035/haiti-president-jovenel-moise-assassinated-interim-pm

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 25/2021💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาว...
07/07/2021

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 25/2021

💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ที่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11204/iid/251833

🌍 สำนักการต่างประเทศขอนำเสนอ Legal English Volume 25/2021

💻 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมคำศัพท์จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้ที่: https://oia.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/11204/iid/251833

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
07/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "ravage" https://bit.ly/2Uuw0SZ
🔉 "provincial governor" https://bit.ly/3qYyzsE | https://bit.ly/2Uu2CvQ
🔉 "span" https://bit.ly/3wnl9ao
🔉 "radius" https://bit.ly/3jVLo5z
🔉 "burned-out" https://bit.ly/3AL7ZaW
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย : https://news.thaipbs.or.th/content/305834
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2144431/80-000-impacted-by-huge-blaze

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "ravage" https://bit.ly/2Uuw0SZ
🔉 "provincial governor" https://bit.ly/3qYyzsE | https://bit.ly/2Uu2CvQ
🔉 "span" https://bit.ly/3wnl9ao
🔉 "radius" https://bit.ly/3jVLo5z
🔉 "burned-out" https://bit.ly/3AL7ZaW
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)

Cr. ภาษาไทย : https://news.thaipbs.or.th/content/305834
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2144431/80-000-impacted-by-huge-blaze

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภา...
06/07/2021

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "explosion" https://bit.ly/3qPrJpl
🔉 "extensive" https://bit.ly/3AFXshh
🔉 "injured" https://bit.ly/3hCVQMl
🔉 "rescue" https://bit.ly/3qOIocj
🔉 "foundations" https://bit.ly/3ysrCm8
🔉 "occurred" https://bit.ly/2UuSSlm
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://news.thaipbs.or.th/content/305776
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2143619/huge-explosion-fire-at-chemical-factory-21-injured

⚖️🌐 สำนักการต่างประเทศขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวที่น่าสนใจรายวัน โดยเปรียบเทียบเนื้อหาข่าวเดียวกันจากทั้งแหล่งข่าวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 📰💻From the News, we cater to you English vocabs from daily newspapers by comparing the same news from two different sources, please stay tuned. 📲📲

🔉 "explosion" https://bit.ly/3qPrJpl
🔉 "extensive" https://bit.ly/3AFXshh
🔉 "injured" https://bit.ly/3hCVQMl
🔉 "rescue" https://bit.ly/3qOIocj
🔉 "foundations" https://bit.ly/3ysrCm8
🔉 "occurred" https://bit.ly/2UuSSlm
(Sound clips จาก macmillandictionary.com)
Cr. ภาษาไทย : https://news.thaipbs.or.th/content/305776
ภาษาอังกฤษ : https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2143619/huge-explosion-fire-at-chemical-factory-21-injured

ที่อยู่

The Criminal Court Building, Floor 12, Ratchadaphisek Road
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625412862

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนล่ามและการแปล สำนักการตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต:

วิดีโอทั้งหมด

OIAintrans

Welcome to the official FB Page of “Interpreter and Translation Section, Office of International Affairs, Office of the Judiciary” | The Court of Justice of Thailand

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฟซบุ๊คเพจของ “ส่วนล่ามและการแปล สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม” | ศาลยุติธรรม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด