สำนักอำนวยการ สป.ศธ.

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

30/03/2022
28/03/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่อ…

14/03/2022

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระท…

14/03/2022

4 มีนาคม 2565 – นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำ…

20/04/2018

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

03/04/2018

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50996&Key=news_boontee

03/04/2018

ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 126 ปี ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
http://www.moe.go.th/websm/2018/2/090.html

27/03/2018

ศธ.ลงโทษไล่ออก ข้าราชการซี 8 กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
วันนี้ (26 มี.ค.2561) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาลงโทษทางวินัย กรณีนางรจนา สินที ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
http://www.moe.go.th/websm/2018/1/083.html

26/02/2018

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้เผยแพร่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อนการปฏิบัติ ไม่สะท้อนความเป็นจริง เป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเกินความจำเป็น
http://www.moe.go.th/websm/2018/1/055.html

ที่อยู่

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักอำนวยการ สป.ศธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด