สำนักอำนวยการ สป.ศธ.

สำนักอำนวยการ สป.ศธ. สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

02/06/2024

๓ มิถุนายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๏ พระทรงโฉมเฉิดฉายพิไลศักดิ์
ด้วยจงรักภูบดินทร์ปิ่นสยาม
ทรงป้องปัดพิบัติภัยในเขตคาม
พระจริยาเปี่ยมงามความเป็นไทย

๏ สี่สิบหกมิ่งขวัญพระชันษา
ทรงวัฒนาปรีดิ์เปรมเกษมสมัย
พูนพระยศจตุรพิธพรชัย
น้อมดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

ประพันธ์โดย นายชินภัทร หนูสงค์

*****

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร
#สืบสานรักษาต่อยอด

27/05/2024

เพลงเรียนดีมีความสุข บทเพลงโดย ดร.วีระ แข็งกสิการ ตามนโยบายพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทร.....

 #วันพืชมงคล๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแ...
10/05/2024

#วันพืชมงคล
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

#วันพืชมงคล
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

10/05/2024

กิจกรรมดนตรีในสวน "รื่นรมย์ สมฤดี" 🎺🎵🎼

สามารถรับชมดนตรีไพเราะ ได้ทุกวันพฤหัสบดี ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเที...
02/05/2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางนรีรัตน์ บุญหลัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับชมการแสดงกิจกรรมดนตรีในสวน "รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ" และการแสดงหุ่นกระบอก ศิลปะพื้นบ้านสู่ความเป็นเอกลักษณ์ไทย จัดแสดงโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตจอมทอง ณ บริเวณศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

 #กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน  ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...
02/05/2024

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวน
ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ
https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-67/
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราช...
30/04/2024

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านช่องทาง สำนักพระราชวัง : https://www.royaloffice.th

17/04/2024

ก.พ.กำหนดอัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือน และจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

♦ ก.พ.ปรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ มีผล 1 พ.ค. 67
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/w9-2567.pdf

💰 ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 67
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/singthiisngmaadwy_1_0.pdf

💰 ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 68
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/singthiisngmaadwy_3.pdf

💰 ข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบแรก 1 พ.ค. 67
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/singthiisngmaadwy_2_0.pdf

💰 ข้าราชการเก่า ปรับเพิ่ม รอบสอง 1 พ.ค. 68
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/circular/singthiisngmaadwy_4.pdf

วันจักรี 6 เมษายนวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จั...
06/04/2024

วันจักรี 6 เมษายน
วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325

#วันจักรี
6 เมษายน วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุม...
02/04/2024

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
#ทรงพระเจริญ
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผ่านช่องทาง https://www.royaloffice.th

01/04/2024

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

https://moe360.blog/?p=59810

01/04/2024

พรุ่งนี้ 1 เมษายน 2567 กระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

นอกจากจัดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และการจัดงานที่หอประชุมคุรุสภาแล้ว

เย็นๆ วันหรุ่งนี้ หลังเลิกงาน มีดนตรีให้ดู 🎵ในงานดนตรีในสวน
"รื่นรมย์ สมฤดี 132 ปี กระทรวงศึกษาธิการ"

📍 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณศาลา 100 ปี
💥พบกับการแสดงความสามารถทางดนตรี ของน้อง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และโชว์สุดพิเศษจาก ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
28/03/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

ศธ.กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้     • กิจกรรมที่ 1 พิธี...
28/03/2024

ศธ.กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

• กิจกรรมที่ 1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พิธีทำบุญตักบาตร และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 06.49 น. ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธี

• กิจกรรมที่ 2 พิธีมอบรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการ” ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 จำนวน 135 ราย มอบเข็ม "กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567" แก่ครูผู้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง จำนวน 5 ราย และมอบเข็ม "เชิดชูเกียรติ" และประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จำนวน 12 ราย เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา โดย รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธี

• กิจกรรมที่ 3 การรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมคุรุสภา

สำหรับกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต นอกจากจะเป็นโอกาสครบรอบ 132 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
• ส่วนกลาง ดำเนินการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 หอประชุมคุรุสภา และครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
• ส่วนภูมิภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ ตามความเหมาะสม

https://moe360.blog/2024/03/28/ann-132-years

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ" และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายสุรศักดิ์ พันธ์เ...
28/03/2024

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ" และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล" มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี
https://moe360.blog/2024/03/27/messages-ministry-132-moe

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักอำนวยการ สำนักงานปล...
27/03/2024

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นายศักดิ์ชาย บุญสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธัชกร วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

#ขอแสดงความยินดี
#สำนักอำนวยการ สป.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป...
26/03/2024

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๓๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๒ ปี ความว่า
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า “อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต.” แปลความว่า “บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์.” ดังนี้ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะครู อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้จัดการศึกษาของชาติ จำเป็นต้องรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาสอดส่องหลักแหลม ในอันที่จะรู้จำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เป็นบัณฑิต ผู้สามารถปฏิบัติบริหารภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุโดยตรงต่อความรุ่งเรืองของชาติได้อย่างฉลาดรอบคอบ ไม่เผลอนำสิ่งไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์ เข้ามาเพิ่มพะรุงพะรังในการศึกษาของชาติ หากแต่ต้องเป็นผู้รู้รอบรู้ชัดที่จะจัดแจงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พร้อมสร้างเสริมสิ่งดีมีสาระมาสู่กระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ยังให้การศึกษาเป็นกระบวนการแห่งความสุข เป็นสิ่งสวยงามสำหรับชีวิตผู้เรียน อันจักเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งจนตลอดชีวิต
กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๑๓๒ ปี เป็นที่น่าอนุโมทนา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงพึงอบรมตนให้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาอย่างบัณฑิต เพื่อให้บังเกิดสัมฤทธิผลต่ออนาคตของสังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน สมตามนัยแห่งพระพุทธานุศาสนี
ขออำนวยพรให้กระทรวงศึกษาธิการ เจริญวัฒนาสถาพร สามารถสรรค์สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย สืบไปตลอดกาลนาน.
https://moe360.blog/.../03/26/morality-moe-132nd-anniversary

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๓๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๓๒ ปี ความว่า

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุศาสน์สั่งสอนไว้ว่า “อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต.” แปลความว่า “บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์.” ดังนี้ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะครู อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้จัดการศึกษาของชาติ จำเป็นต้องรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาสอดส่องหลักแหลม ในอันที่จะรู้จำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เป็นบัณฑิต ผู้สามารถปฏิบัติบริหารภารกิจด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเหตุโดยตรงต่อความรุ่งเรืองของชาติได้อย่างฉลาดรอบคอบ ไม่เผลอนำสิ่งไร้สาระ ไม่เป็นประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์ เข้ามาเพิ่มพะรุงพะรังในการศึกษาของชาติ หากแต่ต้องเป็นผู้รู้รอบรู้ชัดที่จะจัดแจงแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พร้อมสร้างเสริมสิ่งดีมีสาระมาสู่กระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ยังให้การศึกษาเป็นกระบวนการแห่งความสุข เป็นสิ่งสวยงามสำหรับชีวิตผู้เรียน อันจักเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งจนตลอดชีวิต

กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง ๑๓๒ ปี เป็นที่น่าอนุโมทนา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงพึงอบรมตนให้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาอย่างบัณฑิต เพื่อให้บังเกิดสัมฤทธิผลต่ออนาคตของสังคมส่วนรวมได้อย่างยั่งยืน สมตามนัยแห่งพระพุทธานุศาสนี

ขออำนวยพรให้กระทรวงศึกษาธิการ เจริญวัฒนาสถาพร สามารถสรรค์สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย สืบไปตลอดกาลนาน.

https://moe360.blog/2024/03/26/morality-moe-132nd-anniversary

#132ปีกระทรวงศึกษาธิการ #เรียนดีมีความสุข #กระทรวงศึกษาธิการ

15/03/2024

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

https://moe360.blog/2024/03/14/p58859

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริ...
15/03/2024

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้

โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน

#ผ้าลายพระราชทาน
#ผ้าลายสิริวชิราภรณ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้

โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 4 ลาย พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ทุกประเภทสามารถนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน

#ผ้าลายพระราชทาน
#ผัาลายพระราชทาน2567
#ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชกา...
21/02/2024

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 8/2567 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมขอให้ผู้บริหารทุกองค์กรหลักในสังกัด แจ้งขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์หรือเข็มที่ระลึกฯ ทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ และในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 8/2567 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมขอให้ผู้บริหารทุกองค์กรหลักในสังกัด แจ้งขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์หรือเข็มที่ระลึกฯ ทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ และในโอกาสอื่นที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

ส่วนวันอังคาร ที่เป็นวันทำการ ให้แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ

30/03/2022
28/03/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่อ…

14/03/2022

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระท…

14/03/2022

4 มีนาคม 2565 – นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำ…

20/04/2018

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มโรคเฉพาะ กรณีได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการเกี่ยวกับการฟอกไตและโรคมะเร็ง(รังสีรักษา)

03/04/2018

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50996&Key=news_boontee

03/04/2018

ศธ.จัดงานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในโอกาสครบรอบ 126 ปี ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
http://www.moe.go.th/websm/2018/2/090.html

27/03/2018

ศธ.ลงโทษไล่ออก ข้าราชการซี 8 กรณีทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
วันนี้ (26 มี.ค.2561) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาลงโทษทางวินัย กรณีนางรจนา สินที ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
http://www.moe.go.th/websm/2018/1/083.html

26/02/2018

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้เผยแพร่กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อนการปฏิบัติ ไม่สะท้อนความเป็นจริง เป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเกินความจำเป็น
http://www.moe.go.th/websm/2018/1/055.html

ที่อยู่

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักอำนวยการ สป.ศธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด