Clicky

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศร

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศร สนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจการคลังของ?

เปิดเหมือนปกติ

1. การจัดลำดับ GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES และ GPP Per capita (Baht) 2. STRUCTURE 2020p 3. อัตรากา...
06/04/2022

1. การจัดลำดับ GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES และ GPP Per capita (Baht)
2. STRUCTURE 2020p
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5 ปี (2559-2563)
😎
แหล่งข้อมูล : ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2563 GPP CVMs Time Series Data 1995-2020 (สศช.) https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน หนุนส่งออกข้าวไทย มี.ค. 65 พุ่ง 7 แสนตัน
05/04/2022
วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน หนุนส่งออกข้าวไทย มี.ค. 65 พุ่ง 7 แสนตัน

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน หนุนส่งออกข้าวไทย มี.ค. 65 พุ่ง 7 แสนตัน

ผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้ ส่งออกข้าว มี.ค. 65 คาด 700,000 ตัน จากปัญหาสงคราม ทำให้นำเข้าข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงภายใน แ...

ปศุสัตว์แนะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ มันสำปะหลัง ปลายข้าว ลดนำเข้า
05/04/2022
ปศุสัตว์แนะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ มันสำปะหลัง ปลายข้าว ลดนำเข้า

ปศุสัตว์แนะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ มันสำปะหลัง ปลายข้าว ลดนำเข้า

​ปศุสัตว์แนะใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ปลายข้าว รำข้าว ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ลดนำเข้าให้มากที่สุด .....

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือน 8 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน 5-8 เม.ย.
05/04/2022
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือน 8 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน 5-8 เม.ย.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติเตือน 8 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน 5-8 เม.ย.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน 8 จังหวัดภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และน...

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 เมษายน 2565)
05/04/2022
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 เมษายน 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (4 เมษายน 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2380-2500 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2100 ข้าวขาว 5% 1270-1280 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1300-1320

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565
05/04/2022
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 81.15 สงขลา 80.90 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 81.35 สงขลา 81.10 น้ำยางข้น 60% (พ.ค.) กรุงเทพฯ 53.55 สงขลา 53.30 (มิ.ย.) ก....

เช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคม นายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง
05/04/2022
เช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคม นายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคม นายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็คเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อดูแลรักษาผู้ประกันตนในระบบ...

เปิดด่านฯสะเดาวันแรก รับ 98 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย
05/04/2022
เปิดด่านฯสะเดาวันแรก รับ 98 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย

เปิดด่านฯสะเดาวันแรก รับ 98 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย

เปิดด่านฯสะเดาวันแรก รับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 98 ราย ภาคเอกชนเชื่อเป็นสัญญาณบวก-ผู้ประกอบการเตรียมขยับ ทท....

การลงทุนวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ (2)
05/04/2022
การลงทุนวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ (2)

การลงทุนวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ (2)

การลงทุนวิจัยและพัฒนา ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ (2) : คอลัมน์เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ โดย... รศ.ดร...

01/04/2022

Format ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัด สำหรับจังหวัด และFormat ดัชนีความเชื่อมั่นภาพรวม สำหรับเขต ได้ปรับปรุงน้ำหนักข้อมูล GPP เป็นปี 2563 และข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ เป็นปี 2564 เรียบร้อยแล้วครับวัยรุ่น😎

01/04/2022

ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2563 GPP CVMs Time Series Data 1995-2020 (Excel File) มาแล้วนะครับวัยรุ่น😎

29/03/2022

ข้อมูลโครงการเพิ่มกำลังซื้อ และโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 มาแล้วนะครับวัยรุ่น😎

ส่องอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านมุมมอง สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.
29/03/2022
ส่องอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านมุมมอง สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.

ส่องอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านมุมมอง สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.

ส่องอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านมุมมอง สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ชี้ไม่ใช่แค่การตามกระแสโลก แต่ต้องเป็น...

ฉากทัศน์ความขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” ลดทอน GDP ไทย
29/03/2022
ฉากทัศน์ความขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” ลดทอน GDP ไทย

ฉากทัศน์ความขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” ลดทอน GDP ไทย

ฉากทัศน์ความขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” ลดทอน GDP ไทย : โดย... สำนักวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 มีนาคม 2565)
29/03/2022
รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 มีนาคม 2565)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (28 มีนาคม 2565)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (64/65) 2350-2450 ปลายข้าวหอมมะลิ (64/65) 1320-1350 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2100 ข้าวขาว 5% 1280-1300

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565
29/03/2022
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 77.15 สงขลา 76.90 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 77.35 สงขลา 77.10 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 53.05 สงขลา 52.80 (พ.ค.) ก....

ไทยส่งไก่ซาอุดีอาระเบีย ’ล็อตแรก’ ในรอบ 18 ปี
29/03/2022
ไทยส่งไก่ซาอุดีอาระเบีย ’ล็อตแรก’ ในรอบ 18 ปี

ไทยส่งไก่ซาอุดีอาระเบีย ’ล็อตแรก’ ในรอบ 18 ปี

ทำพิธีปล่อยขบวนไปเรียบร้อย สำหรับไก่ตู้ปฐมฤกษ์ ไปซาอุดีอาระเบีย โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกร.....

เมล่อน ‘กางมุ้ง’ สู้แล้งโกยเงินตลอดปี!
29/03/2022
เมล่อน ‘กางมุ้ง’ สู้แล้งโกยเงินตลอดปี!

เมล่อน ‘กางมุ้ง’ สู้แล้งโกยเงินตลอดปี!

เกษตรกร ปลูกเมล่อนในโรงเรือน แบบหมุนเวียน มีกินมีจำหน่ายทั้งปี การันตี ความหวาน กรอบ จำหน่ายทั้งหน้าสวน แ....

ภัยแล้งกระทบ ’เป็ดไล่ทุ่ง’ จังหวัดอุทัยธานี
29/03/2022
ภัยแล้งกระทบ ’เป็ดไล่ทุ่ง’ จังหวัดอุทัยธานี

ภัยแล้งกระทบ ’เป็ดไล่ทุ่ง’ จังหวัดอุทัยธานี

ที่จังหวัดอุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งหลานพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกร....

กรมทรัพย์สินทางปัญญาดันมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นห้างใจกลางกรุง
29/03/2022
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดันมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นห้างใจกลางกรุง

กรมทรัพย์สินทางปัญญาดันมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นห้างใจกลางกรุง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ เซ็นทรัล รีเทล คัดสรร “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” สินค้าจีไอ เกรดพรีเมีย.....

เปิดราคาปุ๋ยตลาดโลก พุ่ง 100-200% เกษตรกรเตรียมตัวรับปุ๋ยแพง
29/03/2022
เปิดราคาปุ๋ยตลาดโลก พุ่ง 100-200% เกษตรกรเตรียมตัวรับปุ๋ยแพง

เปิดราคาปุ๋ยตลาดโลก พุ่ง 100-200% เกษตรกรเตรียมตัวรับปุ๋ยแพง

ราคาปุ๋ยตลาดโลกพุ่งกว่า 100% บริษัทปุ๋ย แจ้งต้นทุนราคาปุ๋ยต่อกรมการค้าภายในขอปรับราคา ด้านพาณิชย์ย้ำ ไฟเขี...

ยางพารา"ฝ่าผลสงคราม เทรนด์ราคายังโตต่อ
29/03/2022
ยางพารา"ฝ่าผลสงคราม เทรนด์ราคายังโตต่อ

ยางพารา"ฝ่าผลสงคราม เทรนด์ราคายังโตต่อ

การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะประเทศจีน ตลอดจนการเกิดปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเค.....

28/03/2022

รายได้สรรพากร เดือน ม.ค. 2565 มาแล้วนะครับวัยรุ่น😎

ก.เกษตรฯ – พาณิชย์ ผนึกกำลัง แก้ราคาปุ๋ยเคมี-อาหารสัตว์แพง หลังวิกฤตสงคราม “รัสเซีย-ยูเคร
24/03/2022
ก.เกษตรฯ – พาณิชย์ ผนึกกำลัง แก้ราคาปุ๋ยเคมี-อาหารสัตว์แพง หลังวิกฤตสงคราม “รัสเซีย-ยูเคร

ก.เกษตรฯ – พาณิชย์ ผนึกกำลัง แก้ราคาปุ๋ยเคมี-อาหารสัตว์แพง หลังวิกฤตสงคราม “รัสเซีย-ยูเคร

Live ถ่ายทอดสด แถลงมาตรการลดค่าครองชีพ น้ำมัน-ค่าไฟ-ประกันสังคม คลิกที่นี่
24/03/2022
Live ถ่ายทอดสด แถลงมาตรการลดค่าครองชีพ น้ำมัน-ค่าไฟ-ประกันสังคม คลิกที่นี่

Live ถ่ายทอดสด แถลงมาตรการลดค่าครองชีพ น้ำมัน-ค่าไฟ-ประกันสังคม คลิกที่นี่

รับชมการ Live การถ่ายทอดสด “รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” นำแถลงมาตรการลดค่าครองชีพ ที่ครอบคลุมทั้ง น้ำม...

ประชาชาติธุรกิจ on Twitter
24/03/2022
ประชาชาติธุรกิจ on Twitter

ประชาชาติธุรกิจ on Twitter

“กสิกรไทย ชี้ แซงก์ชั่นรัสเซียเศรษฐกิจไทยเสี่ยงสู่ภาวะถดถอย #ประชาชาติธุรกิจ #ธนาคารกสิกรไทย https://t.co/22nChbUJiP”

เปิดโผ "ธุรกิจ-อุตสาหกรรม"ไทย น้ำมันยิ่งแพง-เงินเฟ้อยิ่งพุ่ง ใครอ่วม?
24/03/2022
เปิดโผ "ธุรกิจ-อุตสาหกรรม"ไทย น้ำมันยิ่งแพง-เงินเฟ้อยิ่งพุ่ง ใครอ่วม?

เปิดโผ "ธุรกิจ-อุตสาหกรรม"ไทย น้ำมันยิ่งแพง-เงินเฟ้อยิ่งพุ่ง ใครอ่วม?

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบราคาน้ำมันจาก “สงครามรัส.....

ผู้เลี้ยงไก่ไทย ชี้ยกเลิกมาตรการ 3:1 กำหนดโควตา จำกัดเวลา ไม่เกิดประโยชน์
17/03/2022
ผู้เลี้ยงไก่ไทย ชี้ยกเลิกมาตรการ 3:1 กำหนดโควตา จำกัดเวลา ไม่เกิดประโยชน์

ผู้เลี้ยงไก่ไทย ชี้ยกเลิกมาตรการ 3:1 กำหนดโควตา จำกัดเวลา ไม่เกิดประโยชน์

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วไทย พ้อแนวทางรัฐบาลยกเลิกมาตรการ 3 ต่อ 1 ไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร แต่ซ้ำเติมให้ขา....

สุดอั้น “กกพ.” เคาะขึ้นค่าเอฟทีเดือนพ.ค. - ส.ค. 65 ดันค่าไฟแตะ 4 บาท
17/03/2022
สุดอั้น “กกพ.” เคาะขึ้นค่าเอฟทีเดือนพ.ค. - ส.ค. 65 ดันค่าไฟแตะ 4 บาท

สุดอั้น “กกพ.” เคาะขึ้นค่าเอฟทีเดือนพ.ค. - ส.ค. 65 ดันค่าไฟแตะ 4 บาท

“กกพ.” รับมือวิกฤตการณ์ราคาเชื้อเพลิง ทยอยปรับเพิ่มค่าเอฟทีงวด พ.ค. - ส.ค. 2565 ที่ 23.38 สตางค์ต่อหน่วย บริหารจัดกา.....

“ปตท.”ผนึก อว.ลุยศูนย์ทดสอบ “ยานยนต์อัจฉริยะ" วังจันทร์วัลเลย์
17/03/2022
“ปตท.”ผนึก อว.ลุยศูนย์ทดสอบ “ยานยนต์อัจฉริยะ" วังจันทร์วัลเลย์

“ปตท.”ผนึก อว.ลุยศูนย์ทดสอบ “ยานยนต์อัจฉริยะ" วังจันทร์วัลเลย์

"ยานยนต์อัจฉริยะ" เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย การที่ไม่ต้องขับรถเอง ไม่หลงทางหร....

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565
17/03/2022
ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 74.30 สงขลา 74.05 (พ.ค.) กรุงเทพฯ 74.50 สงขลา 74.25 น้ำยางข้น 60% (เม.ย.) กรุงเทพฯ 52.00 สงขลา 51.75 (พ.ค.) ก....

ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,710.00 ทองคำ กรัมละ 2,060.97
17/03/2022
ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,710.00 ทองคำ กรัมละ 2,060.97

ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,710.00 ทองคำ กรัมละ 2,060.97

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียก...

"ประกันรายได้เกษตรกร" ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 5) เช็คที่นี่!
17/03/2022
"ประกันรายได้เกษตรกร" ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 5) เช็คที่นี่!

"ประกันรายได้เกษตรกร" ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 5) เช็คที่นี่!

"ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 (งวดที่ 5) "พาณิชย์" ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง งดจ่ายส่วนต่...

ตะวันตกทิ้ง ‘นิวเคลียร์เศรษฐกิจ’ บอมบ์รัสเซีย
17/03/2022
ตะวันตกทิ้ง ‘นิวเคลียร์เศรษฐกิจ’ บอมบ์รัสเซีย

ตะวันตกทิ้ง ‘นิวเคลียร์เศรษฐกิจ’ บอมบ์รัสเซีย

เกาะติดศึกรัสเซีย​ ยูเครน​ นิวเคลียร์​เศรษฐกิจ​โลก​ยุคใหม่ แม้ในอนาคตการสู้รบทางทหารจะจบลง​ แต่ผลกระทบ.....

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621277000

เว็บไซต์

https://cfo1cgd.wordpress.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารเศร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด